Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt ötödik hete – hétfő

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
27

Jelenlét

Add, Uram, hogy megnyíljak előtted most, hogy magam mögött hagyom a világ gondjait. Töltsd be gondolataimat békéddel, szereteteddel.

Szabadság

Tölts el Szentlelkeddel, Uram, hogy belső szabadságra jussak. Szentlelked ébresszen vágyat szívemben, hogy napról napra jobban megismerjelek és szeresselek.

Tudatosítás

Uram, segíts, hogy mindig figyeljek a fontos dolgokra az életben. Törődjem a körülöttem élőkkel. Keressem jelenlétedet azokban, akikkel találkozom. 

Isten igéje

Jn 8,1-11
Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett. Leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták Jézusnak: »Mester! Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz?« Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevádolhassák. Jézus azonban lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor azok tovább faggatták őt, fölegyenesedett, és azt mondta nekik: »Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.« Aztán újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ennek hallatára egymás után elmentek, kezdve a véneken, s ő egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és azt mondta neki: »Asszony, hol vannak ők? Senki sem ítélt el téged?« Az erre így szólt: »Senki, Uram!« Jézus ekkor azt mondta neki: »Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus az, aki sohasem vádol, még akkor sem, amikor mi vádoljuk magunkat. Jézus tekintete, ez az isteni, örök szeretetet sugárzó tekintet megmentette az elítélt asszonyt. Kapcsoljuk hozzá imádságban a megbocsátás e történetéhez saját szégyenünket, bűntudatunkat, s halljuk meg a szavakat, melyek mindegyikünknek szólnak: „Nem ítéllek el”.
  • Ha Jézus nekem írna csendben egy üzenetet a homokba, mi lenne az?

Imabeszélgetés

"Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."