Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizennyolcadik hét – hétfő

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
02

Isten jelenléte

Isten fensége betölti a világot. (G. M. Hopkins)

Elidőzöm Isten jelenlétében, mely körülvesz,

ott van minden porcikámban,

és  lényem mélységében.

Szabadság

Isten kegyelméből szabad életre születtem.
Szabadon örülhetek mindannak a jónak és szépnek, amit nekem teremtett.
Engedd, Uram, hogy a Te akaratod szerint éljek, szereteted teljes biztonságában.

 

Szerető figyelmesség

Szerető Teremtőm jelenlétében
őszintén számbaveszem érzéseimet,
az elmúlt nap magaslatait, mélységeit, és azt, ami átlagos volt.
Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Mt 14,13-21

Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak.
Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket.
Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették: „Elhagyatott ez a hely, és az idő is már későre jár. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmiszert szerezzenek maguknak.” Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!” Ők ezt felelték: „Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és két halunk.” Mire ő ezt mondta: „Hozzátok ide!”
Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig az embereknek.
Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ez Jézus egyetlen csodája, melyről mind a négy evangélium beszámol, mert nyilvánvalóan utal az eucharisztiára. Az ebben a szakaszban használt igék – fogta a halakat és a kenyereket, föltekintett az égre, megáldotta, megtörte, odaadta a tanítványoknak – ugyanazok, mint amelyekkel az Eucharisztia alapításának történetében találkozunk, és melyeket minden misében megismétlünk. Más hasonlóságokat is mutat a történet az eucharisztiával: közösségben történik, közönséges dolgok alakulnak át, hogy kielégítsenek minket, és az egész Isten bőséges ajándéka. De az eucharisztia-ajándék mérhetetlenül nagyobb: magának Krisztusnak a teste és a vére. Ámulattal szemlélem ezt a nagy ajándékot, és kérem, tudjak hálás lenni érte, és értsem meg egyre mélyebben ezt a nagy misztériumot.
  • Mindnyájan ettek s jól is laktak. A maradékból tizenkét kosarat teleszedtek, sokkal több lett, mint amennyi eredetileg volt. Eszembe jut erről a bőséggel adott bor a kányai mennyegzőn, és mindaz, amivel Isten elhalmoz minket, engem. Nagylelkűsége mindig felülmúlja a miénket, százszoros mennyiséget ígér.

Párbeszéd

Beszélni kezdek Jézushoz az evangéliumi szakaszról, amit most olvastam. 
Melyik része érintett meg? Talán eszembe jut valami, amit nemrég hallottam, egy baráti beszélgetés, vagy egy történet, amit olvastam. Ha így van, segít-e ez az emlék, hogy felismerjem, milyen üzenete van számomra a mai evangéliumnak?

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."