Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizennegyedik hét – kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05

Jelenlét

Mindig jólesik együtt lenni barátokkal. Mikor Hozzád jövök, Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajszálaim számát is ismered. Veled lenni a legjobb, Uram.

Szabadság

Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is háborúk pusztításától. Meghajtva fejemet, köszönetet mondok szabadságomért. Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

Tudatosítás

Tudatosítom magamban, hogy az Úr jelenlétében vagyok. Menedéket találok szerető szívében. Ő az erősségem, amikor gyenge vagyok. Ő vigasztal szomorúság idején.

Isten igéje

Mt 9,32-38
Amikor ezek elmentek, íme, odahoztak hozzá egy néma megszállottat. Kiűzte belőle az ördögöt, és a néma megszólalt. A tömeg elcsodálkozott: »Soha nem történt még ilyen Izraelben!« A farizeusok pedig azt mondták: »Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.« Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Mikor a tömegeket látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. (Ez 34,5) Erre így szólt tanítványaihoz: »Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Fájdalmas és megrázó, hogy miután látták a csodát, megvádolják Jézust, hogy a démonok erejével tette azt. Megdöbbentő, mennyire meg tud keményedni az emberi szív, és képtelen, vagy nem akarja meglátni azt, ami nyilvánvaló. Napjainkban is vannak emberek az egyházban, akik eretnekséggel vádolják Ferenc pápát.
  • Jól esik arról olvasni, hogy Jézus mennyire együtt érzett az emberekkel, akik olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Több volt ez egyszerű érzésnél, hiszen azt látjuk, hogy járja a városokat, falvakat, hirdeti az örömhírt, és gyógyítja a betegeket. Kétezer évvel később mi is olyanok vagyunk, mint a pásztor nélküli juhok, és Jézus megrendül helyzetünket látva. Együttérzésért imádkozom világunk iránt, s megkérdem magamtól, én hogyan tudnék gyógyulást és örömhírt vinni a körülöttem élőknek.

Imabeszélgetés

Nem mindig találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."