Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 29. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
18

Isten jelenléte

Megállok egy pillanatra, tudva, hogy itt van Isten.
Belegondolok, hogy mindenben, ami körülöttem van, a levegőben, amit belélegzek, az egész testemben ott bizsereg Isten jelenléte.
Szabadság

Uram, tőled kaptam az életet és a szabadság ajándékát.
Szereteted éltet ezen a világon.
Soha ne vegyem magától értetődőnek ajándékaidat.
Mindig tiszteljem mások jogát az élethez.

Szerető figyelmesség

Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
Menedéket keresek szerető szívedben.
Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

Isten igéje

Mt 22, 15-21

Abban az időben:
A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Az emberek elgondolkoztak Jézus válaszán. Volt, aki forradalom kitörésére vágyott elnyomó rezsim ellen, mások saját konzervativizmusukat próbálták dédelgetni. Mit válaszolsz, Uram? Te éhezted és szomjaztad az igazságot, és meghallottad a szegények panaszát. Minden beszédedben kiálltál a nélkülözők mellett. De a változást békés úton kerested, akár úgy is, hogy tartsuk oda másik orcánkat annak, aki megütött. Elfogadtad, hogy adót kell fizetni, és ezzel elismerted, hogy jobb egy jól működő állam, mint a vadon törvényének anarchiája.
  • Nincs ellentmondásban az, ha valaki jó állampolgár, és egyúttal Istent szolgálja, mert Isten dolgozik az emberi rendszereken, intézményeken keresztül is, hogy felépítse a szeretet végső közösségét. Istennek szüksége van rám, hogy igaz kapcsolatokat építsek, bárhol is vagyok.

Párbeszéd

Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."