Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédA Fájdalmas Szűzanya

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
15

Jelenlét

Uram, te mindig jelen vagy, és vársz rám. Add, hogy sose legyek annyira elfoglalt, hogy ne találjak időt a Veled való együttlétre.

Szabadság

Uram, Te megadtad nekem a szabadság nagy ajándékát. Add, kérlek, hogy ezekben a napokban szabad legyek az elfogultság és türelmetlenség minden fajtájától. Emlékeztess, Uram, hogy a te szerető szemedben mindnyájan egyenlőek vagyunk.

Tudatosítás

Életem rohanás, Uram. Gyakran legjobb szándékaim megvalósulatlanul maradnak. De tudom, hogy te velem vagy mindenben, amit teszek vagy mondok, és mindenkiben, akivel találkozom a mindennapokban.

Isten igéje

Lk 2,33-35
Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus először jelenik meg a templomban, a zsidó vallás központjában. Mielőtt megáldaná a szülőket, Simeon átveszi a gyermeket. A szent öreg mozdulatára ugyanazt a szót használja az evangélium, amellyel az áldozatra felajánlott adományt vették át a papok. Egyértelmű jelzés ez a kisgyermek áldozat voltára. 
  • „A te lelkedet is tőr (pontos fordításban: széles, hatalmas kard, pallos) járja át” szavak ráébreszthették Máriát, hogy milyen szerepe lesz Fia áldozatában. Eszünkbe juthat a Teremtés könyve 3,24: „Amikor kiűzte az embert, az Éden kertjétől keletre kerubokat és villogó lángpallost állított, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.” Az „új élet fája” alatt állva lélekben a kálvárián, megtehetjük, hogy Máriához fordulunk segítségért a Jézushoz vezető úton.

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."