Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaMinden munkánk értéke szándékunk tisztaságától füg

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
26

Ha azonban valaki nem úgy teljesíti köte­lességeit, ahogyan ezt a Szent Szűz elvárja tőlünk, hanem hanyagul, felületesen, vagy csak azért, mert szívesen teszi ezt vagy azt, az ilyen cselekede­teknek valószínűleg nincsen természetfeletti érté­ke. Épp ezért, minél több nehézséggel találkozunk, annál buzgóbban végezzük kötelességeinket. Nem­ egyszer épp a kötelességeink teljesítése közben ér­zett ellenszenv ment meg bennünket a hiú önszere­tet bűnétől. Általában azt tapasztaljuk, hogy az em­berek azt végzik szívesen, ami kellemes, amihez kedvük van, ha viszont valami nehézséget okoz, épp ellenkezőleg, viszolyognak tőle. Ez az egoizmus jele, arról tanúskodik, hogy az ember cseleke­deteit az önszeretet, és nem a Szent Szűz vagy Is­ten szeretete irányítja.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."