Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05

A misztikus kegyelmeket a Gondviselés az egyház szükségletei szerint méri ki az idők folyamán; ezek Krisztus misztikus testének, az egyháznak alakulását, fej­lődését, tökéletessé válását szolgálják.

Bármily nagyok is ezek az ajándékok, Szent Pál szük­ségesnek tartja hangsúlyozni, hogyha valakinek megadat­tak is, szeretete viszont nincs, olyanná lett, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom (I.Kor.13.1.) íme: a miszti­kus életben ép úgy, mint az erkölcsi élet közönséges útján: nem a rendkívüli adományok, hanem az Isten (és feleba­ráti) szeretet a lelki élet centruma.

A Szentlélek gyakran misztikusok által emlékezteti a hívőket eszükbe juttatja a hívőknek mindazt, amit Krisz­tus mondott. Rendkívüli, csodálatos tüneményeivel, to­vábbá belenyúl az egyházi élet folyásába, elvilágiasodástól, ferde utakon járástól megóvja világtörténelmi küldetésé­ben - missziójában megerősíti. A misztika ezen céljai ad­ják meg a magyarázatát annak, hogy a misztikus kegyel­mek rendszerint azokban bontakoznak ki, akik az élet­szentség hősi útjain járnak: a szentekben. A misztika nem más, mint életté vált igazság.

(Az Egyház és a misztika)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."