Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
06

Távolság- és közelségérzés, úgy változik a vallá­sos kedélyben, mint napfény és árny a Madonna templomában. Vannak, kiket Istenben a fölség, szentség inkább aláz, porszemmé zsugorít össze; vannak, akik úgy úsznak a Fölség fényében, mint a fénylő por a Bazilika kupolájában. Ne felejtsük eí: az evangélium jó hír: az Igé­ről, aki testté lett, hogy közöttünk lakozzék, Az olasz nép nem esett át a hitszakadáson, a protestantizmus tagadása­in; mint hívő él hívő népközösségben, keresztvetését, ol­vasó-mondását, térdelését és ereklyecsókolását nem kíséri ferde pillantás és gúnyosra biggyesztett száj honfitársai ré­széről. Ezért maradt: gyermeklelkű hitében, vallásos élet­ben. .. A fiatal olasz anyák, édes eleven, angyalszemű gye­rekekkel, ráncos képű, korán vénülő asszonyok. Pár ide­gen dáma. Férfi kevés van. .Zarándokok, utazók és ki­rándulók. Csendben mennek. Kit a hely szentsége, kit a táj szépsége ragad meg és int belülről csendet. Vasárnap dél van, lenn és fenn szólnak a harangok, a hegyen ün­nepi nyugalom. A templom előtt pár kegytárgyas bódé Megkap az áhítat, mely ezeken az asszonyokon látszik. Mi hozza őket és mit visznek a Szűzanya elé?

(Szent Lukács Madonnája)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."