Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
26

Ha azt kérdezzük, mi az új az ő tanításában, meg kell különböztetni azt, ami telatíve, azaz kortár­sainak vallási ismereteihez viszonyítva új - attól, ami ab­szolúte, a bibliai vallás addigi tartalmához viszonyítva új. Krisztus tanának relatív és abszolút etedetisége, új vol­ta néha összeesik, nehezen szétválasztható. Ezért mond­ja maga is, nem akarja a törvényt lerontani, hanem betel­jesíteni. A Jahvetól adott törvényben csíraszerűen, lehető­ség szerint benne van a hegyi beszédnek az a része is, mely Jézus ajkáról antitézisként hangzik a törvényhez: Hallot­tátok, hogy mondatott... Én pedig mondom...

Ha ezeket összefoglaljuk, azt mondhatjuk, hogy Jé­zus a törvény lelkét adja a farizeizmus, rabbinizmus betű­kultusza helyett. Az erkölcsöt, viselkedést, jogot, életfor­mát, kultúrát visszavezeti forrására: a szívre, lélekre, ráépí­ti örök talajára: az emberi tetmészet alapigényeire. Ezért állítja a hegyi beszéd a külső tett, cselekvés etikája elébe: az érzelem, a szív, a vágyak, szenvedélyek erkölcstanát. A rituális kultusz, az áldozat elébe helyezi a kamrába vissza­vonult imádságot, a titokban való alamizsnálkodást.

(Egyetemes vallástörténet)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."