Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

A házasság szentségének célja, hogy a házastársa­kat sajátos hivatásukra szentelje meg. A keresztény házasság hitvesi mivoltukban, hitvesi hivatásukra szenteli meg a házastársakat. Amilyen egyszerűen hangzik ez, an­nál fönségesebb a jelentősége ennek a kegyelemnek. Mert ha már a természet rendjét szolgáló házasság is nagy do­log az Isten terveiben, hisz a Teremtő saját teremtő ere­jét ruházza mintegy át a házastársakra és a természeres há­zasság is hozzájárul ahhoz, hogy a világteremtő Atya kép­mása rárajzolódjék a férfi arcára, mennyivel magasabbá válik a szentségi házasságban a házastársak méltósága! A szentségi házasság ugyanis már nemcsak a természet cél­ját, az emberi nem fenntarrását szolgálja, hanem közvet­ve magasabb, természetfölötti célt is. Hisz ez a házasság adja az Egyháznak, Krisztus jegyesének az új tagokat: a keresztény anya adja át gyermekét az Anyaszentegyház­nak, hogy a test szerint szült gyermek újjászülessék a ke­resztség vizében! A kereszrény házasság gyarapítja a szen­tek nemzedékét, az Isten házanépét, nemcsak a természe­tes élet forrásait árasztja tovább, hanem eszközévé válik az Isten világmegváltó terveinek.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."