Kiss Ulrich naplója JELEKUrunk mennybemenetele

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
15
Kiss Ulrich naplója JELEK Urunk mennybemenetele

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Mk 16, 15-20

 

Mottó: Az Úr együtt munkálkodott velük

 

 

Hit és keresztség

Jézus húsvéti katekézise változatlan. Megerősíti a küldetést, figyelmeztet a siker előfeltételeire, de egyúttal hatalmas ígéretet tesz neki. A megígért együttműködés felülmúlja minden elképzelésüket. Olyan jeleket kapnak, hogy megbízatásuk hitelességéhez immár nem férhet kétely. Hatalmat kapnak. Az Úr delegál, és immár vissza is vonulhat. A felhatalmazás teljes körű. Az ígért jelek azok, amelyek Jézus földi misszióját is kísérték. Ördögöt űznek és gyógyítanak, ahogy Jézus tette. Sőt sebezhetetlenek, míg Jézus sebezhető volt. Van azonban egy feltétel: a hit. És a hitnek is megvan a maga jele: a keresztelés. Fontos ez az „és”: hit és keresztség. Nekünk, akiknek jutott keresztség, jutott ezzel járó feladat is. Küldetés. Egyetlen feltétel a hit. Megéri hát!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."