Kiss Ulrich naplója IdentitásÉvközi 24. vasárnap

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
11
Kiss Ulrich naplója Identitás Évközi 24. vasárnap

Identitás

Abban az időben: Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezareájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett nekik. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.” Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.” Mk 8, 27-35

Mai mottónkÚtközben megkérdezte tanítványait –

Útközben

Mi is úton vagyunk. S fogadjuk el, hogy minket is megkérdez Jézus: „Kinek tartanak engem az emberek?” S nekünk is meg kell tanulnunk, hogy a valódi kérdés nem ez, hanem hogy „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Figyeljünk csak! Nem is azt kérdezi, hogy kinek tartjuk, azaz nem hitvallásunkat kérdezi, hanem azt feltételezi. Nem azt firtatja, mit hiszünk róla, hanem hogy vállaljuk-e őt annak, ami és aki, vállaljuk-e, hogy ezt fennen hirdessük, tanúskodjunk mellette! Még izgalmasabb, hogy miután Péter hűségnyilatkozatot tesz az Úr mellett, megtiltja nekik, – nem csak Péternek – hogy a teljes hitvallást továbbadják, mielőtt eljönne annak az ideje. Mert a nép még nem volt „vevő” az igazság első felére: hogy a szenvedés az ára a feltámadásnak. S amint Péter bizalmaskodó fellépése mutatja, valójában a tanítványok hite sem volt teljes és feltétlen. A kulcs, mint kiderül, a szenvedés, a kereszt vállalása. A hit nem az ész belátása, hanem a teljes odaadás. Ez a kulcs, amely megnyitja a menny kapuját.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."