Kiss Ulrich naplójaHúsvétvasárnap

Napi Ima21 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
03
Kiss Ulrich naplója Húsvétvasárnap

“Elvitték az Urat”

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom hova tették! Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Jn 20, 1-9

MottóElvitték az Urat a sírból, és nem tudom hova tették!

Helyszínelők

Mária Magdolna híradása kettős tévedést rejt magába. A mondat, hogy „Elvitték az Urat a sírból,” idegen – és ismeretlen tettest feltételez, míg a vallomás, „nem tudom hova tették” egyfelől megerősíti a „tettesek” ismeretlen voltát, de ezt a közlést megtetőzi az új rendeltetési hely ismeretlenségének állításával. A tény az lenne, hogy az „Úr eltűnt”. „Nincs a sírban”. Az, hogy ismeretlen tettesek vitték el ismereten helyre, feltételezés, spekuláció, nem tény. Jeruzsálem aznap tele lett ilyen rémhírekkel. Mindez mutatja, hogy a tanítványok, Jézus követői, először semmivel sem voltak tájékozottabbak, mint az átlagemberek. Péter és János azonban nem elégedtek meg a kósza hírrel, maguk is meg akartak győződni a tényről. Mint a mai helyszínelők, keresték a tettesekre utaló nyomokat. Hisz Mária Magdolnának volt egy minden vizsgálódást megelőző kettős hipotézise. A nyomozás értékelhető nyomokra vezetett, a kendőhöz és a gyorslepelhez. S lám, az azonos látlelet egymástól eltérő érékelésre vezetett. Mit gondolt Péter? – azt az evangélista nem árulja el. Az előzetes információk dacára, amelyet az „áldozat” maga adott, megjósolva a véget, amolyan végrendelet gyanánt, ami minden jó krimi kelléke, egyikük, János hitt, azaz a jelekből megértette mi is történt. Mi tette őt értővé és helyes értelmezővé? A szeretet. Ezért is nem nevezi meg magát ez a szemtanú, hanem úgy mutatkozik be, mint „akit Jézus szeretett.” A valódi tanú a szeretet volt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."