Kiss Ulrich naplójaÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Kiss Ulrich naplója Évközi 3. vasárnap

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa! Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket. Azok rögtön otthagyták a hálóikat és nyomába szegődtek. Mikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt. Mk 1,14-20

Mottó: amint a hálókat javították a bárkában

Amikor a halászok hálójukat javítgatják, a másnapokra készülnek, a mai napot lezárták. Izgalmas tudni, hogy a meghívás ilyen nyugodt, munka utáni lelkületben is érhet minket. Mikor már nem szorít a kenyérharc, akkor is szólíthat az Isten. Simont és András akkor szólította, amikor serénykedtek, munkájuk lekötötte őket. Jánost és Jakabot egy már a kontemplatívba hajló pillanatukban ért el. Ami közös, hogy ott kell hagyniuk mindent. A hálókat is, azaz megélhetésüket. Nem puszta szemléletváltásról van szó, hanem egész életmódjuk radikális átalakításáról. Hisz atyjukat is otthagyják. Milyen tapintatos és pedagógus Jézus, hogy az új életet azzal teszi rokonszenvessé, elfogadottá, majdnem hogy ismerőssé, hogy „emberhalászoknak” mondja őket. S most töprenghetnek, hogy korábbi tapasztalatukat hogyan hasznosítsák. A megszólítandó leendő hívek pedig tengernyin vannak. Csak ki kell vetnünk a hálóinkat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."