KILENCED Szent Józsefhez Kilencedik napSzent József küzdelme a halállal

Reggeli ima25 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18
KILENCED Szent Józsefhez Kilencedik nap Szent József küzdelme a halállal

Kilencedik nap
Szent József küzdelme a halállal


Elmélkedés (Gondoljuk át)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésben megismerjem, mint küzdött Szent József a halállal, és megtanuljak tőle jó élettel előkészülni utolsó órámra.

2. Félhomályos szobában halálos ágyán fekszik Szent József. Testét fájdalmak gyötrik, lelke érzi, elközelgett a halálos vég. Gondolkodik. A kísértő gonosz, a kétségbeesés hurokját veti feléje és lekicsinyli mindazt, amit tett. Szegénységben élt, pedig ha a gazdagságra törekszik, mennyi jót tehetett volna. Reggeltől estig dolgozott, pedig ha övéit elhagyja, mennyi jóra taníthatta volna az embereket... Szent József mosolyog a sátán kísértésén. - A gonosz lélek nem adja fel a küzdelmet. Az Úr Jézustól és Szűz Máriától való elválás keserűségével akarja megzavarni lelkét. Szent Józsefet ez sem ejti kétségbe. Lelke áttekinti a múltat, jelent és a jövőt. Múltjából az erények és munka emlékei maradtak meg. Az erényeket Istenért gyakorolta, a nehéz munkát Jézusért vállalta. Jelene két drága lélek közelségéből áll: Jézus és Mária állnak mellette. Jövője biztos, hiszen az igaz Bíró csak jutalmat adhat neki, a hűségesnek. Lehunyta szemét e világon, hogy az örök boldogság honában ébredjen fel.

3. Szent Józsefet is megkörnyékezte a gonosz lélek kétségbeejtő kísértése. Hiszen ő is ember volt! De szóba sem állt vele, még akkor sem, amikor a jónak látszatába burkolta támadásait.
- Nyugodtan várta a halált, mert jutalma biztonságának záloga volt erényes élete. 
A halál csak annak nehéz, ki könnyelműen élt.
Annak azonban könnyű, aki nehézségekkel bár, de küzdött a bűnös élet csábításai ellen.
- Szent József örömmel halt meg, mert tudta, hogy odaát, az örökkévalóság végtelen boldogságában együtt lesz Jézusával.

4. A kísértés még Szent Józsefet sem kímélte meg. Vigasztaló és bátorító ez számomra is, aki nem egyszer már-már ellankadok a gonoszság elleni harcban.
- Szent József halálát könnyűvé tette erényes élete. Számomra is az élet a halál előkészülete.
Ámde jó előkészület-e az én életem?
- Szent József örömmel halt meg, mert vele volt Jézus és Mária. 
Velem van-e az Üdvözítő s a Szűzanya?
Mi lenne, ha mint annyi embernek, hirtelen kellene az örök Bíró elé lépnem?
Nem taszítottam-e el Jézust halálos bűnnel? 
Küzdeni, erényekben és kegyelemben akarok élni, hogy jól tudjak meghalni!

Könyörgés
Úristen, kinek kezéből Szent József küzdelmeivel és erényes életével
a boldog halált kiérdemelte, tekints kegyesen kiváló szolgád érdemeire,
és hallgasd meg  könyörgését.

Szent József, ki boldog halállal múltál ki, mert erényesen éltél e földön, 
esdd ki számomra is a bűnbánatban megtisztult élet után
a jó halál kegyelmét, és te, aki haláloddal is érdemet szereztél az Úrnál, 
ajánld fel haláltusád egyetlen pillanatát annak a kegynek elnyerésére, 
amelyért e szent kilencedet tartom. Ámen.Befejező ima

Ájtatosságom befejezésekor fokozott bizalommal fordulok hozzád,
Szent József, Isten érdemes szolgája! Bizalmamat erősíti az a tudat,
hogy kilenc napig  elmélkedvén erényeid fölött beláttam eddigi gyarlóságomat, 
buzgóságod és igaz vallásosságod utánzására határoztam el magam. 
Hiszem, hogy szándékom kedves előtted, és ennek alapján remélem, 
megjutalmazod törekvésemet, és hathatós közbenjárásoddal
támogatod nagy kérésemet.

Mennyei Atyám! Nagy, és életemben jelentős a kérés, melyet e szent kilencedben
trónusod elé tártam. Tudom, hogy annak kiesdésére a magam szavának ereje kevés, 
és épp ezért erősítem könyörgésemet Szent József közbenjárásával. 
Bizalommal tölt el a remény, hogy nem veted meg annak pártfogását, 
akit oly nagyra becsültél e földön, hogy egyszülött Fiadnak, Üdvözítőnknek
oltalmazójául és Szent Anyjának élettársául választottad. 
Ne az én gyarlóságomat és érdemtelenségemet tekintsd jóságos Uram, 
hanem Szent József érdemeiért légy irgalmas hozzám. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."