Ferenc pápa twitter

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
12

Az amazóniai lakosságnak joga van az evangélium hirdetéséhez: olyan Isten kinyilatkoztatására, aki végtelenül szeret minden embert, aki ezt a szeretetet teljes mértékben kifejezte Krisztusban keresztre feszítve és életünkben feltámadva. #QueridaAmazonia

Amazonicae gentes ius habent Evangelii percipiendi, Dei utique audiendi qui quemvis hominem infinite amat, qui in Christo Crucifixo pro nobis et in nostra vita resuscitato hunc amorem plane patefecit. #QueridaAmazonia

 

Egy olyan Amazóniáról álmodom, amely küzd a szegények, az őslakosok és a legkisebb testvéreink jogaiért, ahol meghallják a hangjukat és előmozdítják a méltóságukat. #QueridaAmazonia

De Amazonia cogitamus quae ut egentium, primigeniarum gentium, ultimorum iura agnoscantur condendat, ubi eorum vox audiatur eorumque dignitas provehatur. #QueridaAmazonia

 

Az Úr, aki elsőként gondoskodik rólunk, arra tanít bennünket, hogy vigyázzunk testvéreinkre és a környezetünkre, amelyet minden nap nekünk ad. Ez az az ökológia, amelyre szükségünk van. #QueridaAmazonia

Dominus, qui primus nos curat, nos docet sorores ac fratres nostros curare et terrrarum item orbem, quem cotidie nobis donat. Haec est prima oecologia qua egemus. #QueridaAmazonia

 

Olyan keresztény közösségekről álmodom, amelyek képesek nagylelkűen elköteleződni és megtestesülni Amazóniában, és új arcot adni az Egyháznak, amazóniai vonásokkal. #QueridaAmazonia

De communitatibus christianis cogitamus quae laboriose dant operam et Amazoniam insidunt, adeo ut Ecclesiae novas effigies praebeant, Amazonicis quidem cum lineamentis. #QueridaAmazonia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."