Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az igaz testvériségért2022 január

Napi Ima122 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az igaz testvériségért 2022 január

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Imádság

Urunk Jézus Krisztus, Te arra hívsz minket, hogy testvérek legyünk,
hogy testvéri harmóniában, egymást szeretve és tisztelve éljünk.
Különbözőségünkben és értékes sokféleségünkben;
küldd el Szentlelkedet a szívünkbe,
hogy megtanuljunk egymásra nézni és szeretettel bánni egymással,
ugyanazzal a szeretettel, amellyel Te szeretsz minket.
Add, hogy egyazon Atya szeretett gyermekeinek érezhessük magunkat,
testvéreknek és nővéreknek, akik képesek befogadni egymást,
elősegítve a párbeszédet és a találkozást.
Fogadd szívedbe azokat, akiket hitük megélése miatt diszkriminálnak, és adj nekünk nagy szívet,
hogy vigasztalást és békét nyújtsunk nekik fájdalmukban.
Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Testvériség
Építsetek olyan városokat és országokat, amelyek - miközben megőrzik kulturális és vallási identitásukat - nyitottak a különbözőségekre, és tudják, hogyan kell azokat az emberi testvériség szellemében előmozdítani.” (Ferenc pápa, FT, 129) A nyitottság és befogadókészség konkrét gesztusait fogom elősegíteni azokkal az emberekkel, akikkel különbözőségeim vannak.

Találkozás
A szeretet az egyetemes közösség felé is ösztönöz bennünket. Senki sem érik meg és nem találja meg a beteljesülést, ha elzárkózik másoktól.” (Ferenc pápa, FT, 95) Közelebb fogok kerülni azokhoz az emberekhez, akikkel távolságot tartok. Kezdeményezni fogom, hogy közelebb hozzam őket.

Üdvözlés
Amikor megnyitjuk a szívünket azok előtt, akik mások, ez lehetővé teszi számukra, hogy - miközben továbbra is önmaguk maradnak - új utakon fejlődjenek.” (Ferenc pápa, FT, 134) Javaslatokat teszek másoknak anélkül, hogy erőltetném őket, és úgy fogadom a másikat, ahogy van.

Elismerés
Az, hogy minden ember elidegeníthetetlen méltósággal rendelkezik, olyan igazság, amely minden kulturális változástól függetlenül megfelel az emberi természetnek.” (Ferenc pápa, FT, 213) Milyen konkrét gesztusokkal érhetem el, hogy testvéreim érezzék, hogy értékelik és megbecsülik őket, még akkor is, ha vannak különbözőségeink?

Párbeszéd
A békéhez vezető út nem azt jelenti, hogy a társadalmat uniformizáljuk, hanem azt, hogy az embereket rávesszük, hogy együtt, egymás mellett dolgozzanak olyan célokért, amelyek mindenki számára előnyösek.” (Ferenc pápa, FT, 228) Különös figyelmet fogok fordítani arra, hogy beszéd előtt meghallgassam, és megpróbálom megérteni a másik ember álláspontját.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."