Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházközségekért2023. február

Napi Ima113 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházközségekért 2023. február

Az egyházközségekért

Imádkozzunk, hogy megélve a kommuniót, a krisztusi közösséget, a plébániák egyre inkább a hit, a testvériség és a befogadás közösségeivé váljanak a leginkább rászorulók számára!


Imádság

Testvérekként jövünk Hozzád, Urunk,
egy plébániai közösség testvéreiként.
Törékenyek vagyunk, és nem mindig vagyunk közösségben.
A közösségek közösségévé kell válnunk
amely mindig az embert állítja a középpontba,
elfogadva mindegyiküket úgy, ami és amije van.
Küldd el Lelkedet hogy igazi keresztény közösséget építsünk,
amely a közös hitből, a testvériség megéléséből születik,
és befogadja a leginkább rászorulókat.
Segíts minket, Atyám, hogy az élénk részvétel színtereit,
és missziós lelkülettel átitatott közösséget építsünk.
Add meg nekünk a kegyelmet, hogy olyan plébániai közösséggé váljunk,
amely evangelizál, és engedd, hogy evangelizáljanak minket a legszegényebbek,
annak jeléül, hogy minden szeretet és remény Belőled fakad.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Legyen közösség

Legyen a plébánia „a közösségek közössége, szentély, ahová a szomjazók inni mennek, azért, hogy tovább járhassanak; és az állandó missziós küldetés központja" (Ferenc pápa).

Használd fel ezt a hónapot arra, hogy időt fordíts az imádságra és hited plébániai közösségeddel való megosztására.
 

Az emberek legyenek a középpontban

„Ennek előfeltétele, hogy (a plébánia) legyen valóban kapcsolatban az otthonokkal és a város életével, és ne váljon az emberektől elválasztott, takaros felépítéssé, vagy önmagát szemlélő, kiválasztott csoporttá.” (Ferenc pápa)

Hogyan kerülhetne a plébánia közelebb az otthonokhoz, az iskolákhoz és a közelében lévő más csoportokhoz?
 

Álljon a hit szolgálatában

„Egy plébániának olyan helynek kell lennie, amely sok hívő számára a belső keresésük vágyott célját jelenti, és azt a helyet, ahol az irgalmas Krisztus arcával és egy befogadó egyházzal találkozhatnak." (Ferenc pápa)

Milyen konkrét intézkedéseket tudnál javasolni a plébániádnak, hogy javítsa evangelizációs tevékenységét?
 

Álljon a testvériség szolgálatában

„A plébánia, mint mindenki számára nyitott „szentély”, amely arra hivatott, hogy kivétel nélkül mindenkit elérjen, emlékeztessen arra bennünket, hogy a szegényeknek és a kirekesztetteknek mindig kiváltságos helyet kell biztosítanunk az Egyház szívében.” (Ferenc pápa)

Hogyan tudnál közreműködni a hozzád közel álló, a plébánia környezetén belüli vagy kívüli egyet nem értők közötti kapcsolatok erősítésében?


Álljon a leginkább rászorulók szolgálatában

A plébániai közösség a szegények Egyházzal való emberi és személyes találkozásának első helye. Hogyan tudnál javítani a szolgálatodon és segíteni a leginkább rászorulókon?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."