Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nők szerepéért2024. április

Napi Ima93 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nők szerepéért 2024. április

A nők szerepéért

Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható diszkriminációjuk.
 

A hónap imája

Uram Jézus, Te, aki Máriát Édesanyánkul adtad:
ma az egész Egyházzal együtt
hálát szeretnék adni minden nőért:
az anyákért, lányokért, testvérekért, feleségekért;
a megszentelt nőkért, a hivatásukat gyakorló nőkért...
mindannyiukért, nőiességük minden szépségéért és értékéért.
De nem feledkezhetem meg a nők által
gyakran tapasztalt diszkrimináció problémájáról.
Ezért kérlek Téged, hogy mindegyiküknek,
különösen azoknak a nőknek, akik könnyebben
ki vannak téve az erőszaknak és a bántalmazásnak...
tiszteljék a méltóságukat és alapvető jogaikat.
Segíts hallatnom azoknak a nőknek a hangját,
akik bántalmazás és kizsákmányolás,
kirekesztés és jogtalan elnyomás áldozatai, és hogy
erőteljesen felszólaljak az őket ért igazságtalanságok ellen.
Engedd, Uram, hogy teret adjunk az ő cselekedeteiknek,
és az élet védelme felé forduljunk minden államban,
bármely korúak és állapotúak is ők,
és hogy értékeljük a nők tagadhatatlan és
egyedülálló hozzájárulását a közjóhoz.
Napjainkban pedig, amikor az emberi nem
ilyen mélyreható változásokat él át,
nyújtsanak a nők segítséget
az emberiség elkorcsosulásával szemben. Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

ISMERJÜK EL AZ  EGYENLŐSÉG MÉLTÓSÁGÁT

„Mindenki méltóságát és alapvető jogait tiszteletben kell tartanunk: az oktatás, foglalkoztatás, szólásszabadság stb. terén. Ez különösen igaz a nőkre, akik jobban ki vannak téve az erőszaknak és a bántalmazásnak.”  (Ferenc pápa) 

Hogyan fejezed ki ezt a nők iránti tiszteletet a családodban és a társadalmi környezetedben? Ha pedig nő vagy, hogyan mutatod ki a méltóságodat?

LEGYÜNK TUDATÁBAN AZ ELŐÍTÉLETEKNEK ÉS SZTEREOTÍPIÁKNAK 

„Nem hallgathatunk korunk eme csapása előtt. A nőket kihasználják... Tegyük hallhatóvá azoknak a nőknek a hangját, akik a visszaélések és a kizsákmányolás, a háttérbe szorítás és az indokolatlan nyomásgyakorlás áldozatai.”  (Ferenc pápa)

Kerüljük az előítéleteket és a sztereotípiákat mindenkivel szemben. Nézzünk mindenkire Krisztus szemével.

ISMERJÜK EL A NŐK LELKI ÉRTÉKÉT ÉS GAZDAGSÁGÁT

„A nők... egyedülálló módon képesek arra, hogy cselekvésükben három különböző nyelvet: az elme, a szív és a kéz nyelvét egyesítsék. Mindezt egyszerre. Egy érett nő azt gondolja, amit érez és tesz; azt érzi, amit tesz és gondol; azt teszi, amit érez és gondol. Mindezt összhangban. Ez a nők zsenialitása.”  (Ferenc pápa)

Keressetek és becsüljetek meg egy hozzátok közel álló nőt, és fejezzétek ki hálátokat neki.

SEGÍTSÜK ELŐ AZ OKTATÁST ÉS AZ ÖNÁLLÓSÁGOT 

„Kreativitás. Tagadhatatlan, hogy a nők a maguk egyedi módján hozzájárulnak a közjóhoz... Napjainkan, amikor az emberiség ilyen mélyreható változásokat él át, a nők nagyban segíthetik az emberiséget az elfajulás ellen.”  (Ferenc pápa)

Hogyan tudsz együttműködni a nők egyenlő képzésében? A te helyzetedből kiindulva sokat tehetsz.

KÜZDJÜNK A DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN 

„A nőket gyakran érő diszkrimináció problémája (az, hogy a társadalom más kiszolgáltatott csoportjaihoz hasonlóan tekintsük őket). Gyakran hangsúlyoztam, hogy a sokféleség soha ne vezessen egyenlőtlenségre, hanem hálás kölcsönös elfogadásra.”  (Ferenc pápa) 

Küzdj a diszkrimináció ellen azzal, hogy megbecsülöd, megköszönöd, befogadod, ha valaki közeledik hozzád, különösen, egy nő esetében.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."