Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nevelőkért2023. január

Napi Ima131 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nevelőkért 2023. január

A nevelőkért

Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat.


Imádság

Jézus, jó Mester, ahogy az evangéliumbeli ifjú nevezett téged,
életed a szeretet és az elfogadás élő tanúságtétele volt.
Összhangoddal arra tanítottál minket,
hogy a szeretetnek tettekben kell megnyilvánulnia.
hogy hiteles tanúságot tegyünk az Atya szeretetéről a világban.
Az evangéliumban Téged szemlélve megértjük, hogy
csak azt tudjuk másoknak közvetíteni, amit magunk megtapasztaltunk.
Ezért kérünk téged, hogy segítsd a nevelőket,
hogy stílusuk a tiédhez hasonló legyen;
konkrét magatartásukkal és szavaikkal egyaránt
a testvériséget, a kölcsönös tiszteletet és
a különbözőségek értékességét kommunikálják.
A te Szereteted Lelke ültesse beléjük
azt módot, ahogyan Te a legsérülékenyebbekkel is együtt vagy.
Segítsd őket, hogy egy Benned gyökerező és az emberiség felé nyitott
méltóságteljes életük legyen.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Tégy tanúságot az életeddel


„Ma minden egyes ember identitását és méltóságát meg szeretnénk védeni, és az új nemzedékeket megtanítani mindenki megkülönböztetés nélkül való elfogadására. Ezért a nevelés arra kötelez bennünket, hogy a másikat olyannak fogadjuk el, amilyen, nem pedig olyannak, amilyennek én szeretném, hogy legyen, anélkül, hogy bárkit is elítélnénk vagy elmarasztalnánk.” (Ferenc pápa)

Az életmódod Jézus Krisztus tanítványának meggyőződését és hitét tükrözi?


Összhang
 

„Számunkra az önismeretben, a saját testvérünk, a teremtés és a Transzcendens megismerésében összefoglalható integrált képzés sokat jelent. Nem rejthetjük el az új nemzedékek elől az élet értelmére rámutató igazságokat.”

Összhangban van a másokkal, a világgal és az Úrral való kapcsolatod azzal, amit másoktól megkövetelsz?


Éld meg a testvériséget
 

„Ma, minden eddiginél jobban, hogy egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket egy széles körű nevelési szövetség érdekében, hogy olyan érett embereket képezzünk, akik le tudják győzni az elkülönültséget és az ellentéteket, és képesek újraépíteni a kapcsolatok szerkezetét egy testvéribb emberiség érdekében.”

Mit tehetnél ebben a hónapban, hogy jobban szeresd és szolgáld a testvéreidet?


Segítsd a legkiszolgáltatottabbakat
 

„Ha a múltban a nők, a kiskorúak és a leggyengébbek jogait nem is tartották mindig tiszteletben, napjainkban elköteleztük magunkat amellett, hogy határozottan megvédjük ezeket a jogokat, és megtanítsuk az új nemzedékeket arra, hogy legyenek a hangtalanok hangja.”

Fordítasz időt azoknak a környezetedben lévőknek a képzésére és oktatására, akiknek erre szükségük van?


Kommunikálj örömmel
 

„Nevelj mindenkit a maga egységében, azaz fejben, kézben, szívben és lélekben, hogy azt gondolják, amit éreznek és tesznek; hogy amit gondolnak és tesznek, azt érezzék; amit éreznek és gondolnak, azt tegyék meg.”

Örömmel élsz a mindennapi követelmények szerint?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."