Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A mindenki számára nyitott Egyházért2022. október

Napi Ima129 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A mindenki számára nyitott Egyházért 2022. október

A mindenki számára nyitott Egyházért

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Imádság

Váljunk mindnyájan eggyé! Legyünk mindnyájan egyek!
Jóságos Atyánk, mi is ki akarjuk venni a részünket,
és meg akarjuk élni Fiadnak, Jézusnak Hozzád szóló szavait.
Szeretnénk maradéktalanul teljesíteni a keresztségben kapott küldetésünket.
Arról álmodunk, hogy együttműködő és missziós, a világ kihívásai iránt elkötelezett
Egyház legyünk a szeretet közösségében,
amelyben mindenki otthon érezheti magát és részt vehet benne.
Olyan Egyházról álmodunk, amely megújul a Te Szentlelked által,
amely a közelség, az együttérzés és a gyengédség Egyháza,
amely nem szakad el az élettől, hanem vállalja korunk gyengeségeit és szegénységét.
Segíts minket, hogy a Te újdonságaidra nyitott, megújult Egyház legyünk,
amelyben mindannyian együttműködünk. Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Szinodalitás
„Ha szinodális Egyházról beszélünk, nem elégedhetünk meg csak a formával, hanem szükségünk van a párbeszédnek és a kölcsönhatásnak kedvező tartalomra, eszközökre és felépítésre Isten népének körében, különösen a papok és a laikusok között.” (Ferenc pápa)

Részt vettél már a közösséged szinódusra való előkészületében?
 

Találkozzunk
„Ne feledkezzünk el Isten stílusáról, ami segítségetekre lesz: a közelségről, az együttérzésről és a gyengédségről.”

Fogadd testvéreidet szükségükben.
 

Hallgassunk meg
„A Szinódus lehetőséget kínál arra is, hogy meghallgató Egyház legyünk, hogy szünetet tartsunk a rohangálásunkban, hogy megfékezzük lelkipásztori aggodalmainkat és megálljunk odafigyelni. Hallgassunk a Lélekre az istentiszteleten és az imádságban.” (Ferenc pápa)

Készen állsz meghallgatni az Egyházban élő testvéreid törekvéseit, és azokét, akik kívülállónak érzik magukat?
 

Éljünk a megkülönböztetéssel
„A szinódus a hatékony lelki megkülönböztetés útja, amelyre nem azért vállalkozunk, hogy szép képet fessünk magunkról, hanem hogy jobban együttműködhessünk Istennek a történelemben való munkálkodásával.” (Ferenc pápa)

Keresd annak a lehetőségét, hogy a keresztény megkülönböztetésben fejlődj.
 

Álljunk készen a küldetésre
„Az Egyház testében az egyetlen kiindulási pont, más nem is lehet: a keresztség, életünk forrása, amelyből Isten gyermekeiként azonos méltóságot nyerünk, ha a szolgálatok és a karizmák különbözőek is. Ezért mindnyájan hivatva vagyunk arra, hogy részt vegyünk az Egyház életében és küldetésében.” (Ferenc pápa)

Részt veszel valamilyen módon az Egyház küldetésében, akár a plébániádon, akár az iskoládban, a csoportodban vagy a közösségedben?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."