Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kínzás eltörléséért2023. június

Napi Ima128 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kínzás eltörléséért 2023. június

A kínzás eltörléséért

Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!
 

Imádság

Irgalmasság Atyja, te arra hívsz minket,
hogy könyörületesek legyünk minden testvérünkkel,
függetlenül attól, hogy milyen irányt vesz az életük.
Adj nekünk hús-vér szívet a törékenységgel szemben,
hogy emberi családként örökre felszámoljuk a kínzást.
Add nekünk a te világosságodat,
hogy szívünkben és elménkben tudatára ébredjünk annak,
hogy egyetlen állam vagy személy sem nézheti el ezt a gyakorlatot,
hogy semmi sem igazolhatja ezt az eltévelyedést,
hogy a kínzás színtiszta gonoszság, amely elembertelenít bennünket..
Segíts minket, hogy megtaláljuk az emberségesség útjait
a közös élet biztonságos tereinek kialakítása által,
hogy tiszteletben tartsuk az emberi méltóságot,
és a világot a Te Fiad, Jézus szemével szemléljük.
Add, hogy szavainkat, tetteinket és vágyainkat mindig
a bőséges élet ösztönözze, amelynek megélésére
és megosztására meghív bennünket a Szentlélek.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk


A személy méltósága

„Napjainkban is kínoznak embereket; sok foglyot azonnal megkínoznak, hogy szóra bírják őket... Ez szörnyű! Napjainkban is vannak férfiak és nők túlzsúfolt börtönökben; úgy élnek - már bocsánat - mint az állatok. Mostanában is előfordul efféle kegyetlenség.” (Ferenc pápa)

Ismerkedj meg és szerezz tapasztalatot a környékeden működő börtönlelkészségről, és próbáld meg lehetőségeidhez mérten támogatni azt.

 

Fogadjuk el a másikat

„Oly sok ember szenved: a betegek, a háborúban lévők, a hajléktalanok, az éhezők, azok, akiket kételyek kínoznak az életükben, akik számára hiányzik a boldogság, a megváltottságuk tudata, vagy akik saját bűneik súlyát érzik.” (Ferenc pápa)

A beszélgetések során igyekezzünk gyengéden és szeretettel a másik szemébe nézni.

 

Nézzünk új módon, irgalommal

„Mindannyian bűnösök vagyunk. De Jézus szeret minket, Ő szeret bennünket. Mi tehát ne bűnösökként, hanem Isten gyermekeiként cselekedjünk, Jézus Atyjának gyermekeiként. Mondjunk mindannyian együtt egy imát értük, a világban napjainkban annyi szörnyűséget, annyi rosszat elszenvedőkért.” (Ferenc pápa)

Amikor bántanak vagy kellemetlenség ér minket, kérdezzük meg magunktól: Hogyan tekintene erre a helyzetre az Úr?

 

Szólítsuk a nevükön őket

„Imádkozzunk hát azért a sok férfiért és nőért, akiket ma a világ annyi országában kínoznak; az ott állatokként összezsúfolt foglyokért.” (Ferenc pápa)

Nevezzük meg azokat az embereket, akikért imádkozunk, írjuk fel a nevüket a lelki jegyzetfüzetünkbe vagy a határidőnaplónkba, és tartsuk az emlékezetünkben őket ebben a hónapban.

 

Hallgassunk oda a hangjukra

„Imádkozunk minden ma a világban élő Jézusért: az éhezőkért, a szomjazókért, a kétkedőkért, a betegekért, az egyedül lévőkért, azokért, akiket annyi kétség és bűntudat súlya nyom. Ők sokat szenvednek. Imádkozzunk a sok beteg, ártatlan gyermekért, akik fiatal koruktól kezdve hordozzák a keresztjüket." (Ferenc pápa)

Forduljunk feléjük figyelemmel, és hallgassuk meg szeretettel és törődéssel azokat, akiknek szükségük van erre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."