Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A hazájukból menekülőkért2024. június

Napi Ima95 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A hazájukból menekülőkért 2024. június

A hazájukból menekülőkért

Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.
 

A hónap imája

Szerető Atyánk, aki minden gyermekedet befogadod:
Ma a háború vagy az éhínség elől menekülő
migránsokért imádkozunk Hozzád.
Találjanak elfogadásra és új lehetőségekre
azokban az országokban, amelyek befogadják őket.
Mert a vendégfogadás a szeretet kifejeződése,
a nyitottságnak az a dinamizmusa,
amely arra ösztönöz bennünket,
hogy odafigyeljünk rájuk,
hogy a legjobbat keressük az életükben.
De tudjuk, hogy a bevándorlókra gyakran bitorlókként tekintenek,
akik nem tudnak mit adni,
és ez ahhoz a leegyszerűsítő meggyőződéshez vezet,
hogy a szegények veszélyesek és haszontalanok,
míg a befolyásosok nagylelkű jótevők.
Taníts minket arra, hogy „terepkórházként” élő Egyház legyünk,
hogy egyre elfogadóbbá váljunk,
hogy elősegítsük a befogadás kultúráját, amely véd és integrál;
hogy nyitott világot gondoljunk ki és fejlesszünk,
hogy a személyt ne a hasznossága szerint ítéljük meg,
hanem vegyük észre önmagában azt az értéket, amelyet képvisel.
Emellett a világ különböző országai ne csak országként,
hanem emberi család tagjaként is tudjanak gondolkodni,
mert csak egy olyan társadalmi és politikai kultúrának lehet jövője,
amely magában foglalja a feltétel nélküli elfogadást.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk


FOGADJUK BE AZ IDEGENEKET

„A szeretet természeténél fogva a nyitottság növekedését követeli meg, és azt a képességet, hogy másokat egy olyan folyamatos kaland részeként fogadjunk el, amely a kölcsönös összetartozás nagyobb érzetében egyesíti a különféle szélsőségeket. Ahogy Jézus mondta nekünk: „Mindnyájan testvérek vagytok”.” (Ferenc pápa)

Idegeneknek vagy valódi testvéreknek tekintesz másokat? Szorult valaki a szíved perifériájára?


MUTASSUK KI EGYÜTTÉRZÉSÜNKET ÉS MEGÉRTÉSÜNKET

„A vendégszeretet a szeretet kifejeződése, a nyitottságnak az a dinamizmusa, amely arra késztet, hogy odafigyeljünk a másikra, hogy a legjobbat keressük az ő élete számára.” (Ferenc pápa)

Figyelj oda rá! Kinek van ma szüksége az együttérzésedre? Kinek van szüksége arra, hogy érezze az elfogadásodat?


SEGÍTSÜK ELŐ A BEFOGADÁSUKAT ÉS A BEILLESZKEDÉSÜKET

„Amilyen mértékben áthatja a nyitottságnak és a befogadásnak ez a magatartása, olyan mértékben válik képessé egy társadalom arra, hogy integrálja minden tagját, még azokat is, akik különböző okokból „egzisztenciális idegenek” vagy „rejtett száműzöttek”, például a fogyatékkal élőket vagy az időseket.” (Ferenc pápa)

Fedezd fel a környezetedben a rejtett száműzötteket, és gondolkodj el azon, hogyan tudnád beilleszteni a társadalomba őket.


AJÁNLJUK FEL GYAKORLATI ÉS ÉRZELMI SEGÍTSÉGÜNKET

„A válasz a mai migráció jelentette kihívásokra négy igében foglalható össze: fogadjuk be, védjük, támogassuk és integráljuk... legyünk „felebarátai” mindazoknak, akiket nehéz helyzetben látunk... ismerjük fel a másik szenvedését és azonnal cselekedjünk a megnyugtatása, a gyógyítása és a védelme érdekében”. (Ferenc pápa)

Kérd Jézust, hogy legyen olyan könyörületes a szíved, mint az Övé, hogy segíteni tudj azoknak, akiknek ma konkrét segítségre van szükségük.


LEGYÜNK SZOLIDÁRISAK

„Az alapvető feltétel azonban nem a személy hasznosságában rejlik, hanem az ő önmagában meglévő értékében. A másik nem azért érdemli meg, hogy befogadjuk, amije van, vagy amit adni tud, hanem azért, ami ő maga.” (Ferenc pápa)

Mi a te kritériumod? Azért értékelsz másokat, akik ők? Elvárod, hogy megköszönjék a szolgálataidat? Ez alapvető kérdés, amikor a hiteles szolidaritás megéléséről van szó.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."