Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A halálbüntetés eltörléséért2022. szeptember

Napi Ima118 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A halálbüntetés eltörléséért 2022. szeptember

Egyetemes: A halálbüntetés eltörléséért 

Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.
 

Imádság

Jó Atyánk, aki eljöttél hozzánk Jézus Krisztusban.
A megbocsátás és az irgalom forrása
minden emberi nyomorúság előtt;
adj nekünk bátorságot, hogy elszántan szembeszálljunk
a halálos ítélettel, mint büntetéssel.
Semmilyen bűncselekmény, legyen az bármilyen természetellenes,
nem nélkülözheti a megtérés erejét és végtelen irgalmasságodat.
Bizalommal kérünk téged, hogy küldd el
Szentlelkedet, hogy bölcsességével ösztönözzön minket,
és az egész világon felszámolhassuk ezt a csapást,
alternatív utakat találva a károk helyreállítására,
és megmentsük a haláltól azokat az erőszaktevőket, akik ezt előidézték.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Emberi méltóság
„A halálbüntetés határozott elutasítása megmutatja, hogy milyen mértékben tudjuk elismerni minden emberi lény elidegeníthetetlen méltóságát, és elfogad, hogy helye van ebben az univerzumban. Mivel ezt a legelvetemültebb bűnözőktől sem tagadom meg, nem tagadom meg senkitől, mindenkinek megadom a lehetőséget, hogy megossza velem ezt a bolygót, annak ellenére, ami elválaszt minket.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 269)

Hogyan gondolkodsz és cselekszel azokkal szemben, akik súlyosan ártottak neked vagy szeretteidnek?
 

Kísérés
„Amikor az ember méltóságát tiszteletben tartják, jogait elismerik és garantálják, a kreativitás és a merészség is virágzik, és az ember meg tudja magyarázni a közjó érdekében tett számtalan kezdeményezését.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 22) 

Tudod, hogyan kell kísérni a fájdalommal és szenvedéssel járó helyzeteket, felismerve az áldozat és az elkövető által elszenvedett igazságtalanságokat?


Javítsd ki a károkat
„Ha egy elkövető bűnt követett el ellenem vagy egy szerettem ellen, senki sem tiltja meg nekem, hogy igazságot követeljek, és biztosítsam, hogy ez a személy - vagy bárki más - ne bántson újra engem, vagy ne okozzon ugyanilyen kárt másoknak. Ezt meg kell tennem, és a megbocsátás nemhogy nem szünteti meg ezt a szükségletet, hanem megköveteli.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 241)

Legjobb tudásod szerint, imával és cselekvéssel javítsd ki a károkat az általad ismert konfliktushelyzetekben, még akkor is, ha nincs felelősséged.


Kérj és adj bocsánatot
„Kötelezzük el magunkat arra, hogy megéljük és tanítsuk a tisztelet értékét, azt a szeretetet, amely képes elfogadni a sokféle különbséget, a minden emberi lény méltóságának elsőbbségét bármilyen eszmével, érzéssel, tevékenységgel vagy akár bűnnel szemben.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 191)

Kihez fordulhatsz, hogy felajánld vagy elfogadd a megbocsátást?


Emberségesség
„Minden keresztény és jóakaratú ember ma arra van hivatva, hogy ne csak a halálbüntetés - legális vagy illegális - minden formájának eltörléséért küzdjön, hanem a börtönkörülmények javításáért is, tiszteletben tartva a szabadságot élvező magánemberek emberi méltóságát.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 268)

Próbáld meg viselkedéseddel és szavaiddal könnyebbé, elviselhetőbbé és emberibbé tenni a környezetedben lévő kiszolgáltatott és szenvedő emberek helyzetét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."