Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A bántalmazás áldozataiért2023. március

Napi Ima137 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
28
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A bántalmazás áldozataiért 2023. március

A bántalmazás áldozataiért

Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre!


Imádság

Atyám, aki könyörületes és irgalmas vagy.
Fogadd szereteteddel az egyház tagjai által
akiknek apáknak, anyáknak,
lelkipásztoroknak és testvéreknek kellett volna lenniük
elkövetett
bántalmazás borzalmai által okozott károkat elszenvedőket.
Adj nekünk irgalmas szívet ezzel az emberi nyomorúsággal szemben;
nagy szívet, hogy meghallgassuk a szenvedőket;
tárt karokat, amelyek nem fáradnak bele az ölelésbe;
világos megkülönböztető képességet a fájdalmak megválaszolására;
bőséges balzsamot sebeik begyógyítására.
Gondoskodjunk a szenvedőkről,
legyünk szamaritánusok és tartsuk nyitva a vendégfogadót.
Segíts nekünk, hogy segítsünk az Egyházban
visszaélést elszenvedő vagy elszenvedett testvéreinknek!
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspököm
e havi imaszándékáért.
Ámen


Erdő Péter bíboros imája
Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. 
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban
megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen
békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk,
a Boldogságos Szűz Mária, valamint
a magyar szentek és boldogok közbenjárására 
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása 
legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve 
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, 
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve
eljussunk az örök hazába.
Ámen


Mindennapi magatartásunk

Nyissunk tereket a bántalmazást elszenvedők számára

„Legyen mindig szemünk előtt a kicsinyek ártatlan arca, emlékezve a Mester szavaira: „Aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék”” (Ferenc pápa).

Fogadd a szívedbe a közeledben szenvedőket, különösen a visszaélés áldozatait.


Figyeljünk oda

„Kötelességünk felfigyelni erre a fojtott, néma kiáltásra” (Ferenc pápa).

Szánj időt és teret arra, hogy felfigyelj testvéreid fájdalmára.


Öleljük magunkhoz

„„Vesztegess időt” a meghallgatásra. A meghallgatás meggyógyítja a sérülteket, és kigyógyít minket magunkat is az önzésünkből, a távolságtartásból, a „nem rám tartozik”, az irgalmas szamaritánus példázatában lévő pap és levita hozzáállásából.” (Ferenc pápa)

Hozzájárulsz ahhoz, hogy a bántalmazás bármely formájának áldozatait befogadják és segítsenek rajtuk?


Válaszoljunk a fájdalomra

„Legyen az Egyház célja az, hogy a bántalmazott, kizsákmányolt és elhagyott kiskorúakat megvédje, megóvja és gondozza, bárhol is legyenek” (Ferenc pápa).

Enyhítsd a közeledben lévők szenvedését.


Gyógyítsuk a sebeket

„Az Egyháznak fel kell tennie a kérdést [...] hogyan védjük meg a gyermekeket; hogyan kerüljük el az ilyen visszaéléseket, hogyan kezeljük és hogyan integráljuk újra az áldozatokat; hogyan erősítsük meg a szemináriumi képzést. Törekednünk kell arra, hogy az elkövetett hibákat lehetőséggé alakítsuk át arra, hogy ezt a csapást ne csak az Egyházból, hanem a társadalomból is kiirtsuk” (Ferenc pápa).

Ajánld fel a közelségedet és az együttérzés konkrét gesztusait azoknak, akik a közeledben visszaéléstől szenvednek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."