Eucharisztikus kilenced Úrnapja előtt –Hatodik nap

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07
Eucharisztikus kilenced Úrnapja előtt – Hatodik nap

HATODIK NAP

Cibórium. – Önfeláldozás

Az Üdvözítőnek minden gondolata e földön a szeretet volt, minden szavából szeretet áradt, minden cselekedete Szeretetének bizonysága volt. Nem törődött például a fáradtságával, mikor arról volt szó, hogy megtérítse a szamariai asszonyt Jákob kútjánál.

Példaképünk Ő a felebaráti szeretet folytonos gyakorlásában.

De a szakadatlan jótevéssel telt élet nem elégítette Őt ki. A legnagyobb szenvedések között életét magát is értünk adta. „Senki sem tehet többet, mint ha életét adja barátaiért.“ És mégis, többet tett, az Üdvözítő többet tesz ennél nap mint nap, mikor éhező lelkünknek ajándékozza magát a Szentáldozásban tisztító, erősítő, megszentelő Táplálék gyanánt.

Ha valaki, — bárki legyen is az, — tőlünk szeretetszolgálatot kér, egy pillanatig sem szabad vonakodnunk annak teljesítésétől. Egyetlen barátságtalan vagy kedvetlen mozdulat se homályosítsa el szeretetünknek fénylő aranyát. Hiszen ő a cibórium, aki által az  Üdvözítő  a Szeretetét közölni akarja az emberekkel. Az áldozati léleknek minden kínálkozó alkalmat fel kell használnia, hogy felebarátjának szeretetszolgálatot tegyen, az Üdvözítő segítségére legyen az Ő országának terjesztésében. Szent Pállal mindenkinek mindenévé kell lennie.

Üdvözítőm, használj engem, használj el engem!

FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG

ÍME, ITT VAGYOK URAM,
HOGY AKARATODAT TELJESÍTSEM!

Ó, édes Jézus, Te áldozati Bárány, kit oltárainkon folytonosan feláldoznak a világ üdvéért, — egyesülni akarok Veled, s föl akarom áldozni magam mindazon lelkekkel együtt, kik Téged igazán szeretnek.

Felajánlom ezért Neked mindazt a szenvedést és keserűséget, megaláztatást és keresztet, mellyel isteni rendelésed szerint utamon találkozom. Mindezt ugyanazzal a szándékkal ajánlom fel, mellyel Te, ó  isteni Szív, Magad odaadod és föláldozod.

Bárcsak csekély áldozatom dús kegyelmeket vonna le az Anyaszentegyházra, a  katolikus  papságra,   hazánkra és a szegény bűnösökre, az én testvéreimre! Méltóztassál azt a szűzi papnőd,  Mária   keze  által, s  az Ő szeplőtelen Szívének fájdalmas áldozataival egyesítve elfogadni és alázatos kérésemet is irgalmas jóságoddal meghallgatni. Amen.

Áldjuk, imádjuk, és hálás szívvel szeressük Jézus Szívét a legméltóságosabb Oltáriszentségben, minden percben, a földkerekség minden helyén az idők végéig. Ámen.

(100 nap búcsú IX. Pius 1868. február 29.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."