Egyetemes könyörgések (Mt 16,13-19)Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Bevezető

Azt a két apostolt ünnepeljük ma, akik egy napon haltak vértanúhalált Rómában 67-ben, június 29-én. Közülük Péter jelenti a szilárdságot, az állhatatosságot és a folytonosságot. Pál pedig a nyíltságot, az evangélium teljességét és szabadságát. így ők ketten együtt jelentik számunkra az Egyház teljes képét. Mindkettőjükben az a kegyelem működött, amely bennünket is összehozott ebben az órában, hogy a szentmisében lelkileg megújuljunk. Kezdjük bűnbánattal...

Hívek könyörgése

Az apostolok fejedelmét, Urunkat, Jézus Krisztust kérjük ma bizalommal!

1. Áldd meg Urunk szentatyánkat, N. pápát és püspökeinket, hogy legyen elszánt akaratuk a nyíltságra és az egységre. Add, hogy általuk megvalósuljon szándékod az Egyházban.

2. Urunk, Te feltámadásod után Péter köré gyűjtötted nyájadat. Kérünk, hogy jó pásztorként gyűjts össze minden népet egyetlen akolba.

3. Te, aki Pál apostolt küldted a pogány népek megtérítésére, add, hogy az evangélium örömhíre minden emberhez eljusson.

4. Töltsön el Urunk minden keresztény embert az az apostoli szellem, amely a két apostolfejedelmet lelkesítette.

Urunk, Te nagy keresztet tettél apostolaid vállára, de példád nyomán nem vonakodtak a szenvedéstől, és a sok ellenállás leküzdésével el is jutottak országodba. Ebben akarjuk mi is követni őket és eljutni hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."