Egyetemes könyörgések (Jn 17,11b-19)Húsvét 7. vasárnapja

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
15

 Bevezető

A szentmise Jézus megváltói művének közös ünneplése. Mindig ez volt és ez is marad. Nem egyéni hódolatnak, nem szólóéneklésnek az alkalma, hanem annak a közösségnek az istentisztelete, amelynek közös célja Isten dicsőítése, és hálaadás a megváltásért. Júdás helyére a közösség választja meg Mátyást. Szent János a mai szentleckében közös tanúságtételről beszél. Az Úr Jézus azért imádkozik, hogy követői egyek legyenek, és a közös hit tartsa őket össze. Soha ne feledkezzünk meg erről, amikor Isten oltára elé jövünk. Legyünk ma is egyek imában, énekben, bűnbánatban.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus tanítványaiért könyörgött az égi Atyához. Csatlakozzunk hozzá teljes bizalommal, és így imádkozzunk!

1.   Engedd Urunk, hogy a keresztény egyházak a Te nevedben találják meg az egységet.

2.   Engedd Urunk, hogy a népek felismerjék az Egyház hivatását, és elfogadják a Krisztusról szóló tanúságtételét.

3.   Segítsd Urunk a gyenge hitűeket, a betegeket és a magányosokat, hogy jóságodba vetett hitüket és a gondviselésbe vetett bizalmukat el ne veszítsék.

4.   Add meg nekünk, hogy megholt szeretteinkkel újra találkozhassunk, és a szeretet országában velük örökre együtt maradhassunk.

Istenünk! Hisszük és valljuk, hogy tiéd az ország, az erő és a dicsőség. Kérünk, hogy a Szentlélek kiáradása erősítse bennünk a testvéri összetartozást a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."