Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátSzavaink

Napi Ima29 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
15
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Szavaink

„Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: ,,Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.’’ Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s közben azt mondta neki: ,,Akarom, tisztulj meg!’’ Erre azonnal elhagyta a lepra és megtisztult.” (vö. Mk 1,40-42)

„Akarom, tisztulj meg!“ Három jézusi szó. A görög eredeti szövegben csak kettő: „Telo, katarisztéti!“ A latin fordításban is: „Volo, mundare!“ Mégis micsoda erejük van! A leprás meggyógyul és visszatérhet az életbe!

Elgondolkoztál már azon, hogy hány szót ejtettél ki eddig a szádon? És vajon hányat fogsz még egész életeden át kiejteni? Ne törd magad a válasszal, senki nem tudja. Nem csak azért, mert nem tudjuk, meddig élünk még e világon, de azért sem, mert a szavakat embere is válogatja: mindegyikünknél különböző eredményre jutnánk. Vannak szófukar emberek, és vannak, akiből csak úgy ömlik a szó, mint a vízfolyás. Mi, papok – sajnos – ez utóbbi csoporthoz tartozunk, sokat mondunk, hisz hivatásunk is megköveteli. Én is a következő negyedórában kb. ezer szót fogok kiejteni (utánaszámoltam, és pontosan 1078). De jobb, ha nem számolod, inkább figyelj, mert nagyon érdekes témát „teszek szóvá”: a szavainkról fogok beszélni!

Az első, amit róluk el szeretnék mondani az az, hogy nem mindegyik egyforma fajsúlyú. Vannak értékes, veretes szavaink, és vannak fölöslegesek, értéktelenek. A világ teremtésének története pl. a Szentírás kezdetén értékes, mert nem csak hitünk egyik alapigazságát, a teremtést fejtegeti, de a világirodalom gyöngyszemei közé is tartozik. Mégis tudod, hány szóból áll? Magyarul pusztán 615-ből. És a Katolikus Hitvallásunk, amelybe az egész emberiség eredete és megváltása van összefoglalva? 77-ből! A tízparancsolat pedig, amely – ha az ember tartaná magát hozzá – az egész világot jobbá változtatná, csupán 42 szót tartalmaz! Végül Isten – minden teljességében és szeretetében – mindössze egyetlen egy szóban mondta ki önmagát. Szava, Igéje megtestesült és közöttünk „lakozék”: Jézus.

Ezzel szemben az EU a karamellacukorka forgalmazásával kapcsolatos rendelkezése 2911 szóból áll. Ez utóbbi példán láthatod, hogy vannak értékes és értéktelen szavaink...

1. NINCSENEK azonban – és ez a második érdekes dolog, amit szavainkról tudnod kell! - ÜRES SZAVAK! A magyar nyelv ismeri ugyan az „üres beszédet”, az üres szavakról nem tud! Miért? Mert szerinte is szavainknak igenis mindig és minden esetben van súlyuk, még akkor is, ha ennek nem mindig vagyunk tudatában. Szavaink, amelyeket a nap folyamán kimondunk gyógyíthatnak, de rombolhatnak, felemelhetnek, de le is sújthatnak!

Minden, amit mondunk, annak kimondhatatlan következménye van!

Szavainknak súlya, hatalma van, sőt azt is mondhatnánk: szavaink maguk a hatalom! Szavainkkal sokkal több hatalmat gyakorolunk mások fölött, mint a kezünkkel. Dicséretes például, hogy ma a szülők már nem veréssel nevelik gyermekeiket. Viszont hányszor bántják a gyerekeket szavaikkal? Hány és hány házasságban repülnek a bántó, sértő szavak, amelyek jobban fájnak, mint akármi. És az nyer, akinek jobb argumentumai vannak, helyesebben, aki jobban (vagy többet?) tud beszélni...

Istenem, mennyi hiábavalóságot beszélünk egyházközségeinkben is! Hányszor folytatunk önmagunkkal beszélgetéseket, amelyekkel sokkal károsabban befolyásoljuk jellemünk fejlődését, mint gondoljuk!

Üres szavak tehát nincsenek!

2. Léteznek viszont ROSSZINDULATÚ, BÁNTÓ SZAVAK! – Vajon miért ragadtatjuk el magunkat gonosz, mérgező, sértő, meggondolatlan szavakra, jóllehet a Szentírás nem egy helyen óv ettől? Ilyenkor szavaink olyanok, mint a tőr, a kard, a nyílvessző vagy akár a mérgeskígyó. Istenem, mennyi mindent mondtunk életünk folyamán akkor, amikor jobb lett volna, ha hallgatunk, vagy még jobb, ha valami felemelőt, bátorítót mondunk a sértő szavak helyett!

Rosszindulatú, bántó, sértő szavainkra érvényes egy örök szentírási törvény: „Amit vetünk, azt fogunk aratni!” „Amit mondunk, az be fog következni!” „Amit várunk, azt fogjuk megkapni!” „Legyen úgy, ahogyan mondtad!” – szól az örök bibliai igazság! Ha nap, mint nap azon sopánkodunk, hogy milyen rosszul megy nekünk, rövid időn belül valóban rosszul fog majd menni! Ha gyermekeinknek folyton azt mondjuk, hogy nem lesz belőle semmi, akkor később valóban nem lesz belőle senki!

Rosszindulatú, bántó, sértő szavaink olyanok, mint a méreg, és három embert mérgeznek meg: aki mondja, akinek mondja és akiről mondja!

A legkárosabb azonban az, hogy nem lehet visszavonni őket! Ahogyan egy magvas mondás is mondja: „Három dolog nem tér vissza soha: a kilőtt nyíl, az elmúlt nap - és a kimondott szó!”

Egy család a következő példával próbálta ezt meg gyermekeinek megmagyarázni. A szülők három kis tubus fogkrémet vásároltak - minden gyermeknek egyet, egyet. Este, amikor együtt ültek a családi asztalnál, azt mondták a gyermekeiknek: „Most az egyszer kinyomhatjátok a tubus tartalmát itt, az asztalabroszon!” A gyerekek hitetlenkedve néztek egymásra. Majd harsogva nekiláttak. Miután kiürítették a tubusokat, az apa előhúzott egy 10 eurós bankjegyet a pénztárcájából, és azt mondta: „Amelyikőtök először visszateszi a fogkrémet a tubusba, az kapja meg ezt a bankjegyet!” A gyerekek izgatottan próbálták kis ujjaikkal visszanyomogatni a fogkrémet a tubusba, de néhány sikertelen próbálkozás után feladták és csalódottan azt mondták: „Nem megy!” Mire az anya kifejtette: „A Szentírásban azt olvassuk, hogy szavainkkal pontosan ugyanez történik. Az egyszer elhangzott szavakat nem lehet egyszerűen visszavonni."

3. JÓINDULATÚ SZAVAINK – Ami rosszindulatú szavainkra érvényes, az érvényes a jóindulatúakra is. Ha embertestvéremnek valami jót akarok tenni, akkor az csak akkor sikerül, ha előbb jószándékú, tiszteletteljes, elismerő szavakat mondok neki. Erre a legjobb példa Jézus Urunk!

Ő a jó szavak embere volt. Ezért állandóan olyan emberek tűntek fel körülötte, akik elveszítették becsületüket, akiknek összetört az életük, akiket mások már rég kizártak, leírtak. Nála azonban, mert szóba állt velük, időt szánt rájuk, tanította őket, feléledtek, kinyíltak, ismét remek emberekké váltak, mert Jézus azt mondta nekik minden gesztusával, szavával és cselekedetével: „Megértlek, szeretlek, elfogadlak.” És aki őszinte szándékkal közeledett Jézushoz, az új életerővel távozott tőle. Mivel Jézus ilyen jó volt, mindig volt ideje szép beszélgetésekre. Nikodémus számára, aki őt egy éjszaka kereste fel, épp úgy, mint a pogány kafarnaumi századosra, akinek fia halálán volt, vagy a szamariai asszonyra a kútnál, akinek házasélete négyszer is tönkrement. De volt ideje a kitaszítottak és a lenézettek számára is. Jézus Urunk senkit nem írt le! A mai evangéliumban szereplő leprást sem! Jézus Urunk szája mindig tele volt jóindulatú, bátortó, vigasztaló, felemelő szavakkal!

Ha minduntalan jó szavakat mondanánk, azok szívünket egyre jobbá tennék, átalakítanák olyanná, hogy belőle mindig másokat felemelő, bátorító szavak forrásoznának.

Ha a jó szavakat begyakorolnánk, akkor bennünk is elindulna egy láncreakció, egy pozitív lavina. Mert a jóindulatú szavak sem üres értéktelen szavak, hanem mindig megteremtik és végbeviszik azt, amire Isten küldte őket.

Még egy utolsó szó!

Egy kiejtett szavunk sem marad következmény nélkül! Ezért érdemes rájuk vigyáznunk! Mert:

általuk rombolunk, vagy építünk,

káromolunk vagy áldunk,

másokat csüggedté tehetünk vagy bátoríthatunk,

megalázunk vagy felemelünk.

Isten azért adta nekünk a szánkat és benne a szavakat, hogy Őt velük dicsérjük, magasztaljuk és áldjuk, embertársainkat pedig felemeljük!

Ha ezt tesszük, akkor szavainknak súlyuk és értékük lesz itt a földön, de oda át a túlvilágon is.

Mert üres szavak – azok nincsenek!

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."