Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátAz Édesanyákra való tekintettel…

Napi Ima29 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
02
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Az Édesanyákra való tekintettel…

Az Édesanyákra való tekintettel…

Ahogyan kéz a kézben távolodtak az Édenkerttől, alakjuk egyre kisebb, egyre roskadtabb lett, tekintetük folyton a földet kereste, és alig vonszolták magukat. Olyan elesett látványt nyújtottak, hogy az Úristennek összefacsarodott a szíve, amikor utánuk nézett. Egyszerre csak megálltak és lassan visszafordultak az Édenkert kapuja felé. De mikor látták, hogy két hatalmas kerub angyal kihúzza hüvelyéből sistergő lángpallosát és fenyegetően a nagy érckapu két szárnya elé lép, megfordultak és szomorúan tovább mentek.

- Uram, nem kellett volna megbocsátanod nekik? – kérdezte az egyik lángpallosú kerub.

Az Úr hangja szomorúan, de határozottan csengett:

- Szabad akaratot adtam nekik. Figyelmeztettem is őket, hogy amely napon esznek a tiltott fa gyümölcséből, meg fognak halni. Mégis megtették. Az embernek mindig vállalnia kell tetteiért a felelőséget!

- De mi lesz velük Nélküled? – szólt halkan a másik lángpallosú kerub.

- Hát az biztos, hogy saját erejükből ide visszajönni nem tudnak – sóhajtott nagyot az Úristen. És ha vissza akarnak térni majd hozzám, azért nagy árat kell fizetni…

- Nézd, milyen elesettek! Így, egyedül ebben a nagy világban el fognak veszni - szólalt meg az első lángpallosú kerub.

- Te adtál nekik életet, - vette át a szót a második, Te tápláltad, Te nevelted, Te becézgetted és Te babusgattad őket.

- Tőled tanulták az első emberi szavakat. Te tanítottad meg őket mindenre, Te beszélgettél velük annyi megszámlálhatatlan órán keresztül – így az első lángpallosú.

- Te vigyáztad álmukat – szólalt meg kisvártatva a második. Te törődtél velük, Te gondoskodtál róluk. Szinte minden idődet velük töltötted.

- Te vezetted őket egymáshoz, - vette át a szót ismét az első lángpallosú kerub. Te kötötted össze a kezüket és az életüket. Te őrizted szerelmüket, Te növelted örömüket, Te figyelted boldogságuk minden rezdülését.

- Te óvtad őket a szomorúságtól, a betegségtől, a csalódástól - így a másik lángpallosú. Te voltál az, akihez minden gondjukkal, bajukkal és nehézségükkel odafuthattak.

Mind a hárman hallgattak egy sort. Majd szinte egyszerre mintegy számonkérő hangon azt kérdezte az Úrtól a két sistergő lángpallosú kerub:

- Mondd, mi lesz velük, Uram?

Az Úristen égszínkék szeme lassan bepárásodott, hangja bársonyossá vált és mintegy maga elé ezt suttogta:

- Adom majd nekik helyettem az Édesanyákat…

Közben a messzi távolba meredt, mintha a jövendőt fürkészte volna, és miután abba belelátott, még halkan ezt fűzte hozzá:

- … akik majd úgy szeretik őket, mint én szerettem, szeretem és szeretni fogom…

De nem mondta végig a mondatot, hanem megfordult, és bezárta maga mögött az Édenkert két hatalmas érckapuját. A nagy robajra, amely az egész földet megremegtette, ijedten összebújtak az Édenkert szebbnél szebb fái, eltakarták szirmukat a gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágok, felkapták fejüket a szelídebbnél szelídebb állatok, és abbahagyták egy pillanatra csacska csicsergésüket a csodálatosan trillázó madarak.

Az Úristen állt egy darabig, tekintetével végig simogatta az Édenkert minden zeg-zugát, majd visszalépett az érckapuhoz, és – és egy kis résnyire megnyitotta...

Az Édesanyák sok-sok szeretetére, törődésére, gondoskodására és áldozatára való tekintettel…

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."