Diós István - Napi kenyerünk Olv Ter 3,9–15.20 Szl Ef 1,3–6; 11 Ev Lk 1,26–38A Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
08
Diós István - Napi kenyerünk Olv Ter 3,9–15.20 Szl Ef 1,3–6; 11 Ev Lk 1,26–38 A Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása

Testvéreim! A Boldogságos Szűz az első és az egyetlen az emberi történelemben, aki, jóllehet a természet rendje szerint fogantatik, nem örökli azt az átkos, illetve tragikus állapotot, amit minden ember hordoz és egyszer csak fölismer magában. Azt az állapotot, hogy hiába minden törekvésünk, minden vágyakozásunk az életre, hiába van mindenfajta biztosításunk, az élet egyszer csak elkezd bennünk romlani. A fizikai élet is.

De aki gondolkodva él, az egyszer csak megdöbbenve fedezi fel, hogy mintha értelmünk elől is el volnának fátyolozva a dolgok.

Mi az Úr Krisztustól az Egyházban tanuljuk, hogy az eredeti bűn az oka annak, hogy az értelmünk elhomályosult, és hiába hevernek előttünk az igazságok, el tudunk menni mellettük. Vagy ha foglalkozunk velük, félre tudjuk magyarázni a legnyilvánvalóbb igazságokat is. S ami ennél még fájdalmasabb, hogy mindegyikünk megtapasztalja: a rossz és a jó kérdésében eltévedek. Nem egyszer hiszem, hogy a legnagyobb szerencsét csinálom magamnak, és holnapra kiderül, hogy horogra akadtam. Megfogtak. És végem van.

És ami a legnagyobb baj, hogy mindegyikünk az eredeti bűn következtében kirabolt állapotban születik, ami azt jelenti, hogy nekünk az Isten gyermekének kellene lennünk, és nem vagyunk azok.

A megváltásban pedig újra fölkínálja Isten mindazt, amit tőlünk a sátán ott a kezdetek kezdetén az ősbűnnel elrabolt. De hogy a megváltás megtörténjék, és olyan formában kínálhassa föl Isten az üdvösségünket, hogy az számunkra is látható és hallható legyen, ott legyen a szemünk előtt, ehhez az Igének embertestet kellett öltenie magára. És a szent Isten, akihez a bűn nem férhet közel, önmagának tartozott azzal, hogy azt, aki majd anyja lesz a Megváltónak – nem a természet rendje szerint, hiszen a Gyermek nem egy férfi s egy nő szerelmének a gyümölcse lesz –, Máriát megóvja ettől a megrabolt állapottól.

Mária fogantatása olyan, mintha Isten most teremtené az embert. Mária olyan, mint az Isten eredeti tervei szerinti ember: szeplőtelen. Ezért ő nem késik. Nem azt tette, amit mindegyikünk tett volna, ha hozzánk jött volna Gábriel az üzenettel. Mindegyikünk azt mondta volna: Adj egy kis időt, meggondolom! Vagy meg se hallanánk az angyali szót, mert éppen apró-cseprő ügyeinkkel vagy a bűneinkkel lennénk elfoglalva, süketen és vakon Isten dolgaira. Mária nem! Ő, a Szeplőtelen, meghallja a szót, megérti, fölfogja a pillanatot, és tudja, hogy neki most igent kell mondania. Boldogan mondta az igent: Én az Úr szolgáló leánya vagyok – és tényleg az. A legkedvesebb leánya az Istennek.

Ma, a Szeplőtelen Fogantatás napján az Egyház megünnepli azt, hogy mi erről tudhatunk. Megünnepeljük azt, hogy ez a Szeplőtelen Szűz a Föld legszebb virága, és gyümölcse van. Az Ő gyümölcse Jézus, az Életnek lett a Kenyere. Nem az a gyümölcs, amiből a halált merítette az ember, amikor evett belőle, hanem az Élet Kenyere.

Adjunk ezért hálát az Úrnak és halljuk meg a szót: ha azt akarod, hogy az Élet Kenyere a te életedet is táplálja, ha azt akarod, hogy a közelgő karácsony a te karácsonyod is legyen – azaz szíved egy kis betlehemi barlang lehessen, ahol a Szeplőtelen meg Szent József meg a kicsi Jézus szállást vesz –, akkor tagadd meg a bűneidet. Ha kell, gyónjál meg. Ha nem kell gyónni, adj hálát az Úrnak. De engedd, hogy ennek a Szeplőtelennek a kicsinyke Fia tovább szelídítsen, hogy legalább az életünk végére – amikor majd szembe kell néznünk az eredeti bűn gyümölcseként a halállal – úgy tudjunk készülődni, hogy Uram Istenem, én ugyan nem voltam az életemben szeplőtelen, de a bűneimet odaadtam Krisztusnak. És Ő elvette. Most tehát bizalommal tekintek a Szeplőtelen Szűzre is, a Megváltóra is, mert tudom, hogy azt az életet, amit nekem, az Ő gyermekének akar adni az Isten, most, a halálom pillanatában megkapom. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."