Berecz Skolasztika EmléknapjaMájus 21.

Reggeli ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21
Berecz Skolasztika Emléknapja Május 21.

Szeretetének túláradásában megnyitja Szentséges Szívét,
kiosztja utolsó csepp vérét, hogy bebizonyítsa,
mennyire szeret, s akarja, hogy szívünket az Övébe zárjuk.

[IV. 275/7]
 

„Tedd rám is kezedet Uram!” [III. 242]

„Isten végtelen jóságából megtehetjük egész napon át, rengeteg alkalmunk van önmegtagadásra, erénygyakorlatra.” [II. 42/2]

„Úgy teszek, mint mikor gyermek voltam. Jó Édesatyám lábnyomain akartam járni, de a lépéstávolságot csak ugrással tudtam áthágni. Ugorjak, ha kell, feszítsem meg erőimet, ha beleizzadok, fáradok is! Csak el ne maradjak egyetlen egyszer sem! Hogy mindig együtt maradhassak Vele! Előre! Királyom után!” [I. 7/6]

 

Mindenható örök Isten, aki Berecz Skolasztikát
Szent Fiad jegyesévé választottad, és földi hajlékod gondozójává,
az elhagyott lelkek áldozatává meghívni és kiválasztani méltóztattál:
kérünk Téged, hogy hűségét hatalmad csodájával erősítsd meg,
és ha Neked is úgy tetszik, részesítsd őt
a boldoggá avatás megtiszteltetésében;
hogy közbenjárásáért mindinkább Hozzád forduljunk
és példájára mind többen áldozzuk magunkat isteni szolgálatodra.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."