Berecz SKOLASZTIKA emlékmise2020 február

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21
Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2020 február

- A keresztény élet nem érzelmekből áll, nemcsak imádságból. Nemcsak örömöket tartogat, hanem szenvedéseket, töviseket is.

- Skolasztika nővér sziklaszilárd hitet ragyogtat ránk. Szenvedései gyötrődései ellenére is, a hűsége soha nem ingott meg.

- Szerette Istent. Megértette, hogy Krisztus minden emberért meghalt, nemcsak a jókért. Jézus iránti szeretete olyan erősen élt a lelkében, hogy betegsége nehézségei ellenére is tudott örülni és örömet szerezni a rábízottaknak.

- A szerzetesenk nemcsak Istennek szolgálnak, Istent dicsőitik, hanem egyúttal az egyház és vele minden keresztény ember imaszolgálatát végzik, valamennyiünkért képviselve őket Isten előtt.

- Skolasztika nővér - Krisztust  látta elöljáróiban, szerzetestársaiban, a gyerekekben, a betegekben, a szegényekben, a vendégekben. "Krisztus elébe semmit ne tégy!"

- Skolasztika nővér életében jól kitapintható - "a mindig adni , mindent szeretetből."
- időt Istennek
- szeretetet az embereknek
- erőfeszítést a munkában
- szolgálatot a közösségben

- Skolasztika nővér felismerte , hogy feldata, hogy kitartóan imádkozzon, szorgalmasan végezze munkáját, és megfontolt kezdeményezésekkel álljon elő és építse az Egyházat. Tudta, hogy mindezek mellé szenvedéseit, betegségét is hozzá kell adnia.

 

Skolasztika nővér gondolata

Krisztus mondja: Én vagyok a szőlőtő! - Oh édes Tövem, tápláld, növeld a te szegény kis vessződet! [I. 4/7]

 

Papp Anna elmélkedése

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."