Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagy. „…elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.”(Lk 23,50–56)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
27
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagy. „…elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.” (Lk 23,50–56)

„…elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.”
Lk 23,50–56

50 Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik városából, a nagytanács tagja, derék és igaz férfiú, 51 aki nem értett egyet a többiek döntésével és eljárásával, mert várta az Isten országát. 52 Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. 53 Azután levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltban, amelyben még soha senki sem feküdt. 54 Az ünnepi előkészület napja volt, és hamarosan kezdődött a szombat. 55 Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. 56 Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(52) „…elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.”
(Lk 23,50–56)

Arimátiai József a nagytanács tagja volt, az evangélisták közlése szerint Jézus titkos tanítványa, aki „várta Isten országát” (51); azt viszont csak Lukács beszéli el, hogy nem értett egyet a nagytanács halálos döntésével és cinikus eljárásával. Láttuk, hogy Jézus halála a századost megrendült vallomásra, a sokadalmat bánkódó önvádra (48) késztette, most pedig Arimátiai Józsefet tanítványságának nyílt vállalására vezeti. Ő gondoskodik Jézus eltemetéséről. Ahogy Márk megjegyzi: bátran ment be Pilátushoz (Mk 15,43), kockázatot vállal, mikor elkéri Jézus holttestét. Ha Jézus kivégzése sürgető volt ellenségei számára, még az ünnep előtt (22,1), akkor gyors eltemetése a tanítványai és rokonai számára volt szükséges, mert egyrészt a kivégzettet nem lehetett éjszakára az akasztófán hagyni (5Móz 21,23), másrészt közeledett szombat napja. Bár a holttestet gondosan gyolcsba göngyölik, és egy közeli új sírboltba helyezik (amely Máté megjegyzése szerint magáé Józsefé volt), a temetési szokásoknak nem tudnak maradéktalanul eleget tenni. Meg kell tartaniuk a szombatnapi nyugodalmat. S amit majd csak a feltámadáskor értenek meg: elvégeztetett a bűneinkért való elégtétel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."