Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz imádság fejtegetése

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
08

Másik tulajdonsága az, hogy megtisztítja a nem tiszta dolgokat.
Mi lenne a világból, ha nem volna víz a mosáshoz?6 Jegyezzétek meg,
hogy ez az élô víz, ez a mennyei víz, ez a tiszta víz, ha nem zavaros
és nincs benne iszap, hanem az égbôl esik alá, mindent megtisztít. Meg
vagyok róla gyôzôdve, hogy ha csak egyszer iszik is belôle az ember,
máris megtisztul a lelke minden bűn szennyétôl. Mert, amint másutt is
megírtam, Isten nem másért adja italul ezt a vizet és részesít
bennünket ebben a nagyon is természetfölötti kegyelemben, az isteni
egyesülésben, mely egyáltalában nem függ tôlünk: hanem csakis azért,
hogy a lélek megtisztuljon, tiszta maradjon, megszabaduljon attól az
iszaptól és nyomorúságtól, amely bűneink következtében rakódott reá.
Más lelki gyönyörűségekben, amelyek az értelmen át jutnak belénk,
akármilyen jó hatásuk legyen is, a vizet nem közvetlenül a forrásból
isszuk, hanem miután elôbb végigfolyt a földön. Ezen útjában pedig
mindig akadnak holmi iszapos dolgok, amelyek mellett meg-megáll, úgy
hogy már nem lehet olyan kristálytiszta.7 Azért én ezt az imádságot --
amelyet, mint mondom, az értelemmel, elmélkedve végzünk -- nem is
nevezem élô víznek. Mert amennyire én a dolgot értem, mint mondom,
hiába szedjük össze magunkat, ez a mi testünk és nyomorúságos
természetünk ránehezednek a lélekre és ha ezen az úton halad, mindig
ragad rája valami annak sarából, amit szeretnénk elkerülni. Jobban meg
akarom magamat értetni. Például azzal a gondolattal foglalkozunk, hogy
mi a világ, hogy mily gyorsan ér véget minden és ennek alapján
igyekszünk megvetni a mulandó dolgokat. S íme, anélkül, hogy
észrevettük volna, egyszerre csak olyan világi dolgok mellett állott
meg az eszünk, amelyeket szeretünk; igyekszünk ugyan megszabadulni
tôlük, de azért már megzavartak az ilyenféle gondolatok: hogyan is
volt? -- hogyan is lesz? -- hogyan is tettem? -- hogyan is tennék? Ha
pedig elgondoljuk, mennyire fontos dolog az ilyenektôl megszabadulni,
néha már maga ez a gondolat is új veszedelmet hoz ránk. Ezzel nem
akarom azt mondani, hogy hagyjuk abba az elmélkedést, hanem csak azt,
hogy legyünk óvatosak és ne hagyjuk el magunkat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."