Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, egyháztanító (kb. 37-107)Az oroszlánok közé vetették a római Colosseumban

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
17
Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, egyháztanító (kb. 37-107) Az oroszlánok közé vetették a római Colosseumban

Élete

+ Az ókori hagyomány szerint Ignác Szent János evangélista tanítványa volt, és 69 év körül Antiochia püspöke lett.

+ 107-ben Ignácot letartóztatták és Traianus császár elé vitték, aki Antiochiában járt. Miután megvallotta Krisztust, Ignácot elítélték, hogy kivégzésre Rómába vitték.

+ Róma felé menet találkozott Szent Polikarppal, és az út mentén az egyházak melegen fogadták. Útja során hét levelet írt a kis-ázsiai egyházaknak és a római keresztényeknek. Ezek a levelek azt mutatják, hogy Ignác mélyen lelki és tanult ember volt, nagyon vágyódott a vértanúságra.

+ Ignác tanításaiban hangsúlyozta Jézus valódi emberségét és isteniségét, és felismerte, hogy Jézus halála és feltámadása a keresztények új életének forrása.

+ Amikor Rómába érkezett, antiochiai Szent Ignácot oroszlánokhoz dobták és szinte azonnal meghalt a római Colosseumban.

+ Az egyház a harmadik század óta ünnepli, Theophorus („Istennek hordozója”) címmel tisztelik meg, és neve szerepel a Római Kánonban (az első eucharisztikus ima).

Lelki bónusz

Antiochiai Szent Ignác írása az ókeresztény szövegek gyűjteményének részét képezi, amelyet az „ apostoli atyák ” írásainak neveznek . Ezek a dokumentumok, beleértve a leveleket és a misztikus értekezéseket, az ókeresztény teológiát képviselik az apostolok és az Újszövetség megírása utáni nemzedékekben. Ebbe a listát felbecsülhetetlen szövegek betűinek Antiochiai Szent Ignác, Szent Kelemen, Róma Saint Polükarposz Szmirna, a „Levél Diognetus”, a „Barnabás levele”, a Didakhé , és a Shepherd Hermász , mint valamint maroknyi töredék Szentpápiás írásaiból.

Idézet

„Szeressétek egymást osztatlan szívvel. Hadd szentelje meg a lelkem a tiéd, nemcsak most, hanem akkor is, amikor Istenhez jutok... A [Jézus Krisztusban] feddhetetlennek találhat.” - Antiochiai Szent Ignác, Levél a tralliaiakhoz

Ima

Mindenható, örök Isten, te a szent vértanúk hitvallásával megdicsőíted Fiad titokzatos testét, az Egyházat. Add, hogy a vértanúság, amely Antiochiai Szent Ignác püspöknek örök dicsőséget szerzett, nekünk szüntelen erőforrásunk legyen. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."