A nap szentje de la Salle Szent János (1651-1719) Keresztény Iskolák testvéreinek alapítójaA tanárok védőszentje

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
07
A nap szentje de la Salle Szent János (1651-1719) Keresztény Iskolák testvéreinek alapítója A tanárok védőszentje

Élete

+ János egy gazdag családban született Rheims-ben, Franciaországban, és csak tizenegy éves korában kapta meg az irodai tonzúrát. 15 évesen a székesegyház kanonokjának nevezték ki. (A székesegyház kanonokjai egyházmegyei papok voltak, akiknek az volt a felelőssége, hogy minden nap elénekeljék az isteni hivatalt a székesegyházban.)

+ 1678-ban pappá szentelését követően János teológiai doktori címet szerzett, de nem volt meghatározott szolgálati területe. Katedrális kánonként kényelmesen élt.

+ Egy véletlenszerű meghívás eredményeként Jánost nevezték ki a szegény fiúk szabad iskolájának adminisztrátoraként. Az iskola növekedésével ösztönözte arra, hogy létrehozza a testvérek tanításának rendjét a fiúk oktatása érdekében. Ez egy új vallási közösség megalapításához vezetett: a Keresztény Iskolák testvéreihez.

+ János úgy látta, hogy testvérei „Krisztus követei a fiataloknál”, és a tanároknak szóló utasításai és kézikönyvei, különös tekintettel a Keresztény Iskolák magatartásával vezetővé tették őt az oktatás területén.

+ de la Salle Szent János 1719. április 7-én, nagypénteken hunyt el. 1900-ban szentté avatták, a tanárok védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Az évek során a De la Salle keresztény testvérek több tagját tisztelték szentként és áldottként. A boldoggá avatás miatt fontolóra vehető James testvér („Santiago”) Miller. 1944-ben a wisconsini Stevens Point-ban született, és misszionáriusként szolgált Guatemalában, amikor ott meggyilkolták 1982-ben. Ha többet szeretne megtudni James testvérről és boldoggá avatásának okáról, látogasson el a www.lasalle.org/hu/who -ve-mi / lasallian-szentség / br-santiago-molnár / .

Imádságra és elmélkedésre

„ A hit első hatása az, hogy erősen kötődünk Jézus Krisztus tudásához, szeretetéhez és követéséhez, valamint a vele való egyesüléshez.” - de la Salle Szent János

Hivatások

Ha többet szeretne megtudni a De la Salle keresztény testvérekről, látogasson el a www.brothersvocation.org oldala.

Ima

Istenünk, te de la Salle Szent János áldozópapot a keresztény ifjúság nevelésére választottad. Támassz Egyházadban jó nevelőket, akik szívesen áldozzák életüket arra, hogy az ifjúságot emberségre és keresztény életre tanítsák. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."