A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyveA Boldogságos Szűz Mária litániája

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyelmezz nekünk. Krisztus, hallgass meg minket. Krisztus, szívesen hallgass meg minket. Atyaisten, aki a mennyben vagy, Mária dicsőséges Teremtője, könyörülj rajtunk. Fiúisten, a világ Megváltója, aki által Mária megismerte az anyaságot, könyörülj rajtunk. Szentlélekisten, aki Szent árnyékával eltakartad Máriát, könyörülj rajtunk. Szentháromság, egyetlen Isten, aki Máriát dicsőíti, könyörülj rajtunk. Szent Mária, aki az egész világegyetemet megvilágosítja, imádkozz értünk. Szent Mária, aki felmagasztalod a szolgáidat, imádkozz értünk. Szent Mária, aki közbenjársz a bűnösökért, imádkozz értünk. Szent Mária, aki megvilágosítod a szívet, imádkozz értünk. Szent Mária, az irgalmasság forrása, imádkozz értünk. Szent Mária, a szent egyház pompája, imádkozz értünk. Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az angyal üdvözölt, imádkozz értünk. Szent Mária, akit Szentlélek árnyéka beborított, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az égben dicsőítenek, imádkozz értünk. Szent Mária, a tavasz gyönyörű rózsája, imádkozz értünk. Szent Mária, gyümölcsöző szőlő levelekkel díszítve, imádkozz értünk. Szent Mária, szelíd és szép szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, Atyaisten dédelgetett házastársa, imádkozz értünk. Szent Mária, Isten Igéjének predesztinált anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, akit Szentlélek vesz körül, imádkozz értünk. Szent Mária, akinek a méhében fogant Isten, imádkozz értünk. Szent Mária, aki Istenembert hozott világra, imádkozz értünk. Szent Mária, a szűzek mintáját hordozó szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, Jesse szára, aki Krisztust szülte, imádkozz értünk. Szent Mária, az élet fája, aki gyümölcsöt ad, imádkozz értünk. Szent Mária, az asszonyok legszebbje, imádkozz értünk. Szent Mária, az alázatosak közül a legalázatosabb, imádkozz értünk. Szent Mária, a szentek legszentebbje, imádkozz értünk. Szent Mária, a legértékesebb a szeretetben, imádkozz értünk. Szent Mária, a legméltóbb külön dicséretre, imádkozz értünk. Szent Mária, a Teremtő Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, a Megváltó Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, Krisztus Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, a föld kívánt anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, aki rettenetes vagy a pokol erői előtt, imádkozz értünk. Szent Mária, a legkedvesebb anya, imádkozz értünk. Szent Mária, kegyelemmel teli szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, irgalommal teli szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, aki jámbor vigasztalásokat terjeszt, imádkozz értünk. Szent Mária, a szűz becsület virága, imádkozz értünk. Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. Szent Mária, a Kelet ragyogása és fénye, imádkozz értünk. Szent Mária, az ég erényeinek királynője, imádkozz értünk. Szent Mária, az Úr ciprusának háza, imádkozz értünk. Szent Mária, a menny kristályos ablaka, imádkozz értünk. Szent Mária, az örök fény hajnala, imádkozz értünk. Szent Mária, a legszebb és legtiszteltebb szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, édes és hangzatos dallam, imádkozz értünk. Szent Mária, aki Isten gyönyörével táplál minket, imádkozz értünk. Szent Mária, a mennyei udvar pohárnoka, imádkozz értünk. Szent Mária, a Paradicsom nyitott ajtaja, imádkozz értünk. Szent Mária, Isten szeretett árnyéka, imádkozz értünk. Szent Mária, a szüzek új öröme, imádkozz értünk. Szent Mária, a legáldottabb a nők között, imádkozz értünk. Szent Mária, a nyomorultak jámbor vigasza, imádkozz értünk. Szent Mária, az igazi üdvösség és az igazi boldogság, imádkozz értünk. Szent Mária, a szeretet nagyszerűsége, imádkozz értünk. Szent Mária, a kegyesség teljessége, imádkozz értünk. Szent Mária, az árvák anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, az árvák ápolója, imádkozz értünk. Szent Mária, a kisgyerekek teje, imádkozz értünk. Szent Mária, a szenvedők támasza, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az angyalok szolgálnak és tisztelnek, imádkozz értünk. Szent Mária, az ég nemes királynője, imádkozz értünk. Szent Mária, akiben mind a férfi, mind a női szentek örömüket lelik, imádkozz értünk. Szent Mária, akit mindenki dicsér és tisztel, imádkozz értünk. Kedvezz nekünk, bocsáss meg, Úrnő. Kedvezz nekünk, szabadíts meg, Úrnő. Minden rossztól szabadíts meg minket, Úrnő. Minden gonosz kísértéstől szabadíts meg minket, Úrnő. Isten haragjától és felháborodásától szabadíts meg minket, Úrnő. Veszélytől és kétségbeeséstől szabadíts meg minket, Úrnő. A büszkeségtől, amely tönkretesz, szabadíts meg minket, Úrnő. A harag és az irigység éles bűnéből szabadíts meg minket, Úrnő. A test kísértésétől, amely minden oldalról ér bennünket, szabadíts meg minket, Úrnő. A gonosz ellenség támadásától szabadíts meg minket, Úrnő. Krisztus megtestesülése fölötti örömünk által szabadíts meg minket, Úrnő. Az ő szenvedése fölötti bánat és gyötrelem által szabadíts meg minket, Úrnő. A feltámadása feletti öröm és csodálat által szabadíts meg minket, Úrnő. A mennybemenetele fölötti öröm és elragadtatás által szabadíts meg minket, Úrnő. A Szentlélek küldetésébe vetett hited által szabadíts meg minket, Úrnő. A te koronázásod feletti öröm és elragadtatás által szabadíts meg minket, Úrnő. A halálunk pusztító és elhagyatott órájában szabadíts meg minket, Úrnő. Az ítélet súlyos vizsgálatakor szabadíts meg minket, Úrnő. A pokol szörnyű gyötrelmeitől szabadíts meg minket, Úrnő. Mi bűnösök, könyörgünk, hallgass meg minket. Mivel te, a legjámborabb királynő méltóságot szereztél a szent Egyház védelmére, kérünk téged, hallgass meg minket. Te méltóztatsz dicsőséget szerezni az igazak számára, és kegyelmet nyújtani a bűnösöknek, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz vigaszt szerezni a sanyargatottak számára, és szabadságot a foglyoknak, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz megvigasztalni a szolgákat és a szolgálólányokat, akik odaadóan szolgálnak téged, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz megtartani a te keresztény népedet, megmentve a te Fiad értékes vérét, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz a hitben elhúnytaknak örök nyugalmat nyújtani, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Isten anyja, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. A szeretett anya, a Szűzanya, szánjon meg minket, és örök nyugalmat adjon nekünk. Ámen. Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyelmezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. Mi atyánk stb., és ne essünk kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. V. Mondtam, Úrnő, könyörülj rajtunk. R. Gyógyítsd meg a lelkemet, mert vétkeztem ellened. V. Az irgalmadat fordítsd ránk. R. És légy kedves a szolgáidhoz. V. Mutasd meg a te hatalmad ellenségeinkkel szemben. R. Annak érdekében, hogy te minden nemzet előtt megigazulhass. V. Irgalmazz a te szolgáidnak, akik a te nevedet hívják. R. És ne hagyd őket a kísértéseik áldozatául esni. V. Ne űzz el minket a halálunk óráján. R. És támogasd a lelkünket, amikor elhagyja a testünket. V. Légy nekünk az erő tornya. R. És egy bevehetetlen szikla az ellenség ellen. V. Segíts nekem, Úrnő, hogy ne engedjek neki. R. Zúzd őt szét a lábam alatt. V. Kedvezően hallgasd az imámat és a könyörgésemet. R. És engedd, hogy az ellenfeleim semmivé váljanak. Imádkozzunk. Mindenható és örök Isten, aki számunkra a legtisztább Szűz Mária születését tervezted, arra késztetsz, hogy tiszta testtel szolgáljunk téged, és szerény elménkkel kedveskedjünk neked. Imádkozunk hozzád is, legjámborabb Szűz Mária, a Világ Királynőjéhez és az angyalok uralkodójához, hogy felfrissülést szerezz azok számára, akiket a tisztítótűz tüzei megtisztítanak, hogy kegyelmet nyerj a bűnösöknek, és adj kitartást a méltó jócselekedetekben. Védj meg minket, akik oly gyengék vagyunk, minden veszedelemtől, amely bennünket fenyeget. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."