IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!

IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!
Változó frissítés

Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon. Oszd meg a szándékodat az imafalon és küld be imakérésed! Kattints és Imádkozz!

"De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára."  Júd 1, 20-21

Felhasználói imák

Ajándék atisztítótűzben szenvedő lelkeknek

Savanya Mária

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Savanya Mária🙏🙏 | 02/20/2020 01:19

Feb
20

Ajándék a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek

Engesztelőima

Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben!

Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek, akiket temagad gyermkeidként fogadtál, akik téged nem szerettek, elutasították és a neked járó tiszteletet sem adták meg. Engesztelésül felajánljuk a Szeretetet és a Jóságot, a te mindenekfelett szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

Szenteltessék meg a Te neved.

Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a te szent nevedet nem dicsőítették, sokszor méltatlanul kiejtették, és nem kellő tisztelettel használták. Engeszetelésül felajánljuk neked mindazokat a szentbeszédeket, amelyeket a te drága, szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus itt a földön, a te szent neved megdicsőítésére mondott.

Jöjjön el a Te országod.

Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a te szent országodat nem keresték forró szeretettel és áhitatos igyekezettel, hanem sokszor csak földi javakkal gazdagodtak. Engesztelésül ezekért a sokféle bűnökért felajánljuk neked a te szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak nagy vágyakozását, hogy mindenkit a te szent országodba juttasson.

Legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is.

Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a te szent akaratodnak önkéntesen nem rendelték alá magukat, hanem sokszor önfejűen, saját akaratuk szerint cselekedtek, és így a te szent akaratodat sem követték. Engesztelésül felajánljuk neked Jézus isteni szívét és az Ő nagy alázatosságát.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért ellenségeiket nem szerették, és nem bocsátottak meg nekik. Engesztelésül felajánljuk a te mindenekfelett szeretett Fiadnak Jézus Krisztusnak szavait, amelyeket a keresztről mondott: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!”

Védj meg minket a kísértéstől.

Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a nagy kísértéseknek nem álltak ellen, hanem a gonosz kísértéseit követték, és így bűnbeestek. Engesztelésül felajánljuk neked az engedelmességét és fáradtságos munkáját, minden keserű szenvedését, szent vérét, szent sebeit és halálát a te mindenekfelett szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak.

És szabadíts meg a gonosztól.

Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, és vezesse őket velünk együtt a te mindenekfelett szeretett Fiad, Jézus Krisztus a te országodba és dicsőségedbe. Amen.

Ezt az imát Megváltónk tanította meg szent Mechtild nővérnek. amikor az imát mondta, a szenvedő lelkek nagy tömegét látta bevonulni a mennyekbe, Jézus Krisztus kérte Mária Lataste nővért, hogy a szenvedő lelkekért imádkozzon és hozzátette: „Te semmit sem tudsz megtenni, ami számodra előnyös volna, mert ezek a lelkek emlékezni fognak könyörületességedre, és megszakítás nélkül imádkozni fognak érted.

SOKSZOR IMÁDKOZZUK HALOTTAINKÉRT! ŐK SÓVÁROGVA VÁRJÁK IMÁINKAT.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ima abetegekért – Máriához

Pipics Csaba

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Pipics Csaba🙏🙏🙏🙏 | 02/11/2020 11:04

Feb
11

Ó, Mária, Isten Anyja, mi anyánk, bemutatjuk neked a betegeket, akik itt jelen vannak, vagy az otthonaikban, illetve a kórházakban szenvednek.
Ó, Fájdalmas Anya, esdj ki számukra türelmet és erőt. Add, hogy türelemmel és szeretettel fogadják keresztjüket, önmaguk és a világ javára. Értesd meg velük, az a fontos, hogy lélekben egészségesek legyenek. Adj türelmet és könyörületet az őket ellátó hozzátartozóiknak.

Ó, betegek üdvössége, bizalommal hozzád fordulunk, hogy járj közben gyógyulásunkért Szent Fiadnál. Számtalanszor megtetted, amikor kegyhelyeken kértük ezt tőled.
Hallgassa meg Jézus ma is imádat: nyissa meg szívét és mutassa meg hatalmát. Hisszük, hogy Ő meg tudja és meg akarja gyógyítani őket. Mutassa meg dicsőségét és növelje hitünket, hogy másoknak is tanúsítsuk Isten szeretetének csodatetteit.
Ó, Szent Szűz, aki hatalmas vagy a gonosszal szemben, egykoron országokat mentettél meg a pestistől, szabadítsd meg most őket is a pestistől, amelyet ma más néven hívnak: rák, AIDS … Szabadíts meg a sátántól, személyekre és helyekre történő befolyásaitól. Esd ki ezt számunkra szent Fiadnál, ó Isten Anyja, Jó Anyánk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Üdvözlégy MáriaLatinul

Barkóczi Roland

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Barkóczi Roland🙏🙏 | 02/09/2020 09:49

Feb
09
Üdvözlégy Mária Latinul

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Üdvözlégy Mária

Barkóczi Roland

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Barkóczi Roland🙏🙏 | 02/09/2020 08:57

Feb
09

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent János:A lélek éneke

Savanya Mária

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Savanya Mária🙏🙏 | 01/23/2020 09:45

Jan
23

Istenét a hit által megismerő lélek örvenedező éneke Tudom, hogy forrás fakad titkosan, bár éjszaka van.

1. Ez örök forrás rejtőzik szemünktől, barlangnak sűrű mélységében tör föl, bár éjszaka van.

2. (Az élet sötét éjjelében jól ismerem a hit által az üde forrást, bár éjszaka van.)

3. Nem tudni hol, mert eredet nincsen, ám ami van, ered belőle minden, bár éjszaka van.

4. És szépségéhez nincs hasonló semi, az ég és föld szokott belőle inni, bár éjszaka van.

5. Tudom, hogy nincs legmélye, hol szaladna, s nem senki átlábalni rajta, bár éjszaka van.

6.Hogy tisztaságát semmi nem zavarja, hogy inden fény a fényét tőle kapja, bár éjszaka van.

7. Tudom, belőle óriás erek folynak, eget és poklot, embert záporoznak, bár éjszaka van.

8. Tudom, az ér, mi sodrából kiválik, mindenható, akárcsak ő, e másik, bár éjszaka van.

10. (Tudom, hogy az egyetlen élő vízben három lakik és egyik a másikából er ed, bár éjszaka van.)

11. Az örökforrás, titkos útját járva, élő kenyérben életünk kínálja, bár éjszaka van.

12. Ím, e sötétben látja a teremtmény, hogy oltsa szomját, vizét fölkeresvén, bár északa van.

13. Azt az eleven forrást mire vágyom, az élet kenyerében megtalálom, bár éjszaka van.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szentáldozás után

Hrtyan Pál dánnielné

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Hrtyan Pál dánnielné | 01/17/2020 07:50

Jan
17

Gyógyíts meg engem, működj bennem, sugározz belőlem. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Könyörgés

Olah Gyula

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Olah Gyula | 01/04/2020 11:20

Jan
04

Útazásért és áldásért

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Fekszi Valéria

Fekszi Valéria mária

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Fekszi Valéria mária | 11/18/2019 06:19

Nov
18

Ó, Atyám,köszönöm neked Tomi,Csilla,Péter nevű gyermekeimet. Családom iránti szereteted és családomban élő szeretet jelei ők.Bocsásd meg ha nem mindig voltam jó anya,ha sokkal többet törődtem testi,mint lelki jólétükkel,ha elhanyagoltam őket életük valamely területén,ha nem megfelelő módon szerettem őket,ha nem teljesítettem jogos elvárásaikat,ha nem sikerült kialakítanom igazi baráti kapcsolatot velük.Bocsánatot akarok kérni gyermekeimtől is mert megbékélten akarok élni,hiteles szeretetközösségben,ami csak állandó,kölcsönös megbocsátás révén sikerülhet.Felajánlom neked Tomi, Peti, Csilla nevű gyerekeimet, hogy Szentlelked árassza el őket világosságával és vezesse életüket ezen a szakaszán.Számtalan tényező,de az én nevelői feladatom és tanúságtételem hiányosságai miatt is,meggyengült keresztény életük és elerőtlenedett a hitük,lankadt jámborságuk,sőt talán teljesen hiányzik.Nem akarok ítélkezni,de úgy érzem,rossz útra tévedtek,mely tévedésekhez és legtöbbször elkerülhető szenvedésekhez vezet.Küld,ó Atyánk,Jézus nevében,Mária és Szent József közbenjárására a megtérés lelkét Tomi Péter fiaim és Csilla lányom szívükben,hogy vegyék észre szeretetedet és az én anyai szeretetemet is,ébredjenek rá bűnösségükre érezzenek őszinte bűnbánatot s folyamodjanak a kiengesztelődés szentségéhez,az imádsághoz,Isten segítségéhez,hogy komolyan a megtérés útjára lépjenek ,mely előre viszi őket a személyes megszentelődés útján.És még a szívem többi szándékaiért is kérek közbenjáró imát.Az Atya a Fiú,és Szentlélek nevében. Ámen!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avillai NagySzent Teréz: Tiéd vagyok...

Savanya Mária

Reggeli ima25 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Savanya Mária🙏🙏 | 11/04/2019 08:15

Nov
04

Tiéd vagyok, neked születtem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 1. Magasságos Fönség, örök Bölcsesség, Jóságos Jósága lelkemnek; Isten, Magasságos, Lény, Jóság: Nézd a nagy hitványságot Ki ma neked a szeretetet így énekli meg: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 2. Tiéd vagyok, mivel megteremtettél, Tiéd, mivel megváltottál engem, Tiéd, mivel szenvedtél értem, Tiéd, mivel meghívtál engem, Tiéd, mivel vártál engem, Tiéd, mert nem vesztem el: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 3. Mit parancsolsz, tehát, jó Uram, hogy cselekedjen ily hitvány teremtmény? Milyen feladatot adtál neki, e bűnös rabszolgának? Látsz engem itt, édes szerelmem, édes szerelmem, látsz engem itt: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 4. Látod itt szívem, tenyeredbe helyezem én: testem, életem és lelkem, bensőm és szeretetem, Édes Jegyes és Megváltó, neked magam felajánlottam Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 5. Adj nekem halált, adj nekem életet; adj egészséget vagy betegséget, tiszteletet vagy megvetést adj nekem; Adj nekem háborút vagy békét, gyengeséget vagy bőséges erőt, mindenre azt mondom, hogy igen: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 6. Adj nekem gazdagságot vagy szegénységet, adj vigasztalást vagy vigasztalanságot adj nekem örömet vagy szomorúságot adj nekem poklot vagy adj nekem mennyet, édes élet, fátyol nélküli nap: egészen megadom magam. Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 7. Ha akarod, adj nekem imádságot, ha nem, adj nekem szárazságot, ha bőséget és áhítatot, és ha nem, terméketlenséget. Magasságos Fönség, csak itt találok békét: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 8. Adj nekem, tehát, bölcsességet, vagy, szeretetből, tudatlanságot; add nekem a bőség éveit, vagy éhséget és nélkülözést, adj sötétséget vagy világos napot Forgass meg engem itt vagy ott: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 9. Ha akarod hogy megpihenjek akarok pihenni szeretetből; ha parancsolod nekem dolgozzam, meghalni dolgozva akarok: Mondd hol, hogyan és mikor; Mondd, édes Szerelmem, mondd: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 10. Add nekem a Kálváriát vagy a Tábort, sivatagot vagy termékeny földet; legyek Jób a szenvedésben, vagy János ki kebleden pihen; legyek gyümölcsöző szőlő, vagy terméketlen, ha beteljesül így: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 11. Legyek a bilincsekbe vert József, vagy Egyiptom kormányzója, vagy kínt szenvedő Dávid, vagy a már felmagasztalt Dávid. Legyek az elmerült Jónás, vagy az ki onnan megszabadult: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 12. Hallgassak vagy beszéljek, teremjek gyümölcsöt vagy ne teremjek, mutassa nekem sebem a törvény, élvezzem a gyengéd Evangéliumot; legyek fájdalomban vagy élvezetben, egyedül Te élj énbennem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? Tiéd vagyok, Számodra születtem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

hála

Suto Agota

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Suto Agota🙏 | 10/30/2019 09:13

Okt
30

Hálás vagyok a gyógyulásomért,szeretteimért ,közbenjáróimért és a Szentlélek vezetéséért.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldjön be egy imát!

Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."