A Szív Útja

A Szív Útja
Naponta frissül

A Nagyböjt egyedülálló lehetőséget kínál nekünk arra, hogy mélyebben belemerüljünk a szívünkbe és még jobban egyesítsük Krisztus szívével. 

Ennek a „szívszövetségnek” a megvalósításának egyik módja a pápa világméretű imahálózata (az imaapostolsága) által javasolt új út, a „Szív Útja”.

Ez egy spirituális út, amelyet két szív, az emberi szív és Jézus szíve ihlette. A Szív Útja célja, hogy összekapcsolja e két szívet, hogy megfeleljen a mai emberek igényeinek.

A pápa világméretű imahálózatának ez a lelki gyakorlata a szív iskolája. Kilenc lépésből áll, hogy azonosuljunk Jézus elméjével, szívével és aggodalmaival. Minden lépés Isten korlátlan szeretetéről szól mindannyiunk és az egész emberiség iránt.

Lassan, csendben és félelemmel közelítjük meg ezt az utat, miközben hagyjuk, hogy Jézus vezesse a szívünket. A kilenc lépés során, meghívást kapunk, hogy a feltámadt Krisztusban való személyes szeretet szövetségben éljünk, és felajánljuk mindennapi készségünket, hogy apostolokként együttműködjünk vele missziójában.

A szív ezen útján az egyház szolgálatába állítjuk magunkat, és arra kapunk meghívást, hogy Isten könyörületes szeretetét jelenítsük meg a világban.

Kövesse velünk a szív útjának kilenc lépését és gondolkodjon annak hatásáról a mindennapi életére.

A Szív Útja gyakorlati módszerei

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
09
A Szív Útja gyakorlati módszerei

Gyakran a leginkább rászoruló emberek azok, akik a szemünk előtt vannak. Ha Jézus szívével akarunk élni, akkor úgy kell látni egymást, mint testvérek és nővérek, akik ugyanazzal az Isten által kapott méltósággal születtek.

 

Miután elmélkedtünk a „Szív Útja” szellemiségének kilenc lépésén, a következő lépés az, hogy megvalósítsuk azt az életünkben, megkeresve azokat a módszereket, amelyek segítségével hitünket cselekvésre válthatjuk.

Az alábbiakban öt gyakorlati módszert találunk arra, hogy megfontoljuk az életünkbe való beépítését, hogy ezt a spirituális utat a fejből a szívbe vezessük.

1. Olvassuk naponta az evangéliumot

Annak érdekében, hogy teljes mértékben együttműködhessünk Krisztus küldetésében, elõször meg kell értenünk, mi ez a küldetés, és ennél is fontosabb, ki az a Jézus. Az evangélium napi olvasása nagyszerű segítséget nyújt arra, hogy megismerjük Jézus személyét, és lehetőséget ad arra, hogy kövessük őt.

2. Imádkozzunk minden nap egy felajánló imádságot

Ha egy jobb napot kezdünk, akkor sokkal könnyebb sikert elérni bármilyen jó munkánkban, amelyet végezni akarunk. A napi felajánlás imádsága megszenteli minden nap kezdetét és a naunkat felajánljuk a mennyei Atyánknak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a szeretõ Atya pillantása alá helyezzük magunkat, és emlékezzünk az emberiség előtt álló kihívásokra, amelyeket a Szentatya havonta elénk állít. (Ferenc pápa imaszándéka)

3. Keressük meg a szenvedők elősegítésének lehetőségeit a helyi közösségben

Gyakran a leginkább rászorulók szemünk előtt vannak. Ha együtt akarunk élni Jézus szívével, testvéreinknek kell látnunk egymást, akik ugyanolyan Isten által adott méltósággal születtek. Ahogy kalkuttai Szent Teréz egyszer mondta: „Maradj ott, ahol vagy. Találjuk meg saját "Kalkuttánkat". Keressük meg a betegeket, a szenvedőket és a magányosokat ott, ahol vagyunk - saját otthonunkban és a családjainkban, a munkahelyeken és az iskolában. A világ minden tájáról megtalálhatjuk Kalkuttát, ha van látásunk. Bárhová is megyünk, olyan embereket találunk, akik nemkívánatosak, szeretetlenek, gondozásra szorulnak, a társadalom által elutasítottak - teljesen elfelejtve, teljesen egyedül maradva.”

4. Válaszoljunk a Szentatya imaszándékára, a másokkal való együttműködéssel

Az ima mellett a pápa arra kér minket, hogy találjunk új és kreatív módszereket az emberiség előtt álló kihívások leküzdésére. Ezt nem lehet elszigetelten végezni, és szükség van a laikusok, a papok és a vallások közötti egészséges együttműködésre. Még ennél is inkább a keresztények és a nem keresztények segítségére van szükség, együtt dolgozva a világot sújtó problémák megoldása érdekében.

5. Növekedjünk mélyebben, a Jézus iránti szeretetben

A „Szív útja” életünkbe történő bevezetésének ezen gyakorlati módjai alapvetően Jézus Krisztus mély és tartós szeretetében gyökereznek. Ez azt jelenti, hogy felszólítottak arra, hogy mindennap imádságban beszélgessünk vele, és engedjük, hogy belépjen a szívünk ajtajába. Szeretettel táplálkozva képesek vagyunk kilépni ajtónkon, és mindenkivel találkozhatunk az Ő nevében.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szív Útja kilencedik lépéseApostolként az Atya szívéből a világ szívébe küld

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
A Szív Útja kilencedik lépése Apostolként az Atya szívéből a világ szívébe küld

Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. (ApCsel 1:14)

A Szív Útja kilencedik és utolsó lépése „Az emberiség igényeire figyelemre méltó imádság és szolgálat világméretű hálózata” címet viseli, és arra összpontosít, hogy ezt a szívközpontú szellemiséget, hogyan lehet elősegíteni egy egyesült, globális közösségben. Imában és cselekedetekben a pápa irányítása alatt.

A pápa világméretű imahálózata (az ima apostolsága) egy olyan szolgáltatás, amelynek célja a pápa havi imaszándékainak az egész világon való terjesztése. Ezeket a szándékokat az emberiség és az egyház számára valódi kihívásoknak tekintik, mivel a Szentatya aggodalmait fejezik ki a mai világban. Célunk, hogy ezek a szándékok egy adott hónapban irányítsák cselekvésünket és imáinkat.

A pápa imavilághálózata (PWPN) újjáépítését irányító dokumentumok tovább magyarázzák ezt a lépést.

Ezt a hálózatot azok alkotják, akik hozzáférhetõvé teszik magukat Krisztus küldetésében való együttmûködéshez, életük mindennapi felajánlásával, bármilyen helyen vagy helyzetben. A misszióra való felhívás az a tűz, amely az Atya szívéből a világ szívébe küldi apostolokká.

Az ima globális hálózatát 1844. december 3-án, Xavier Szent Ferenc ünnepén alapította Gautrelet jezsuita atya. Azoknak a fiatal diákoknak, akik misszionáriusként szeretnének eljutni a világba, azt mondta: „Legyetek misszionáriusok imádkozva, a mindennapi élet felajánlásával. Küldetésetek itt és most van, a tanulmányokban és a mindennapi kis dolgokban. Ha teljesítitek ezt Isten akaratának nyitottságával, akkor már apostolok vagytok, akik az egész egyháznak segítenek.”

A pihenés időszaka után, törekedjünk arra, hogy Krisztust életünk középpontjába helyezzük, és szoros barátságban éljünk vele. Ez arra ösztönöz minket, hogy apostolokká váljunk, akiket meghív együttműködni vele, és amely testvéreink nevében elérhető együttérző küldetésben áll.

arra törekszünk, hogy Krisztust életünk középpontjába helyezzük, és intim barátságot éljünk vele. Ez arra ösztönöz minket, hogy apostolokká váljunk, akiket meghívunk együttműködni vele, és amelyek testvéreink nevében együttérző küldetésükhöz érhetők el.

Ferenc pápa megújította hívását minden ember számára, arra kérve mindenkit, hogy csatlakozzon hozzá, ehhez a nagy küldetéshez, egyre figyelmesebbé téve a körülöttünk lévők igényeit. Ezt a meghívást Angelus üzenetében fejezte ki 2017. január 8-án.

Szeretném felkérni Önt, hogy csatlakozzon a pápa világméretű imahálózatához, amely a közösségi hálózatokon keresztül is terjeszti azokat az imaszándékokat, amelyeket havonta javaslok az egyház számára. Ilyen módon az ima apostoli szolgálata tovább halad és növekszik a közösség.

A Szentatya azt akarja, hogy tisztában legyünk testvéreinkkel és a nővéreinkkel, akik szenvednek a világ minden táján, imádkozzunk értük, és gondolkodjunk új módszerekről szenvedésük enyhítésére.

Megújíthatjuk a saját buzgalmunkat ebben a hónapban a pápa havi szándékaival kapcsolatban, és láthatjuk magunkat misszionáriusként mindennapi életünkben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szív Útja nyolcadik lépéseA küldetés, amivel Jézus mindannyiunkat megbíz

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24
A Szív Útja nyolcadik lépése A küldetés, amivel Jézus mindannyiunkat megbíz

Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.” Izaiás 61:1

A Szív Útja nyolcadik lépése „Az együttérzés küldetése” címet viseli, és arra összpontosít, hogy a „Szív Útja” szelleme miként ösztönöz minket arra, hogy találkozzunk a világgal és a társadalom legsebezhetőbb rétegeivel.

Jézus naponta meghív bennünket a világ iránti együttérzés küldetésébe, és ez nehéz feladat. Ez azt jelenti, hogy mindenkit Jézus szemével kell néznünk, és úgy kell látnunk, ahogy ő látja őket.

A pápa imavilághálózata (PWPN) újjáépítését irányító dokumentumok tovább magyarázzák ezt a lépést.

Felhívást kapunk arra, hogy az Atya szeretetteljes tekintetét az emberiségre vessük és Jézus Krisztus Szívével cselekedjünk. Különböző módon küld minket az emberi élet perifériáira, Fiával együtt. Olyan helyekre küld minket, ahol a férfiak és a nők igazságtalanságot szenvednek, hogy segítsen meggyógyítani és támogatni a megtört szívüket.

Sajnos gyakran a szemünket elárasztják az előítéletek, a rasszizmus vagy a tőlünk eltérő személyek visszatükröződése. Ezek a bűnös tendenciák a világ által terjesztett kísértések, ezért mindennap imádkoznunk kell, hogy ne áldozzuk fel magunkat miattuk. A szeretet és az együttérzés evangéliumi üzenetét soha nem akarták bizonyos személyekre korlátozni. Isten eljött, hogy megmentse az összes elveszettet, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi helyzetben vannak.

Keresztényként kötelességünk „meggyógyítani a törött szíveket”, és ez gyakran magában foglalja a társadalom „perifériáira” való eljutást. Ferenc pápa soha nem hagyja abba hangsúlyozni, hogy szükség van erre a nehéz akcióra. A 2016-ban szólt a jezsuitákhoz és emlékeztette őket Szent Ignác a szív küldetésére.

Együtt járni - szabadon és engedelmesen - a társadalom peremére, ahová senki más nem érkezik, „Jézus pillantásával, a látóhatár felé nézzünk, amely Isten egyre nagyobb dicsősége, aki szüntelenül meglep minket”. Szent Ignác emlékeztet minket, hogy a jezsuitákat hívják „gondolkodni és élni a világ bármely olyan részére, ahol nagyobb szükség van az Isten szolgálatára és a lélek támogatására.” [Con. 304] A helyzet az, hogy „a társadalomnak a világ bármely pontján otthon kell lennie.”

Ez a misszió a „társadalom peremére” való jutás azonban nem a jezsuiták számára fenntartott, hanem minden keresztény alapvető küldetése. Ferenc pápa valóban közös nyilatkozatot írt alá Canterbury érsekével, megerősítve az evangélium felhívását.

Egyesülünk abban a meggyőződésben, hogy a „világ vége” manapság nemcsak földrajzi kifejezés, hanem egy idézet, amely arra hívja fel az evangélium megmentő üzenetét, hogy a társadalmaink peremre szorultak és a perifériákon élnek.

Mindenekelőtt kihívást jelent, hogy más embereket úgy tekintsünk, ahogyan Isten látja őket. Nem szabad megengednünk, hogy szemünk elé kerüljön egy „szűrő”, amikor testvéreinkkel találkozunk a világban, ehelyett Krisztus szemével kell keresnünk. Az ő szemével valóban láthatjuk az embereket, akik valójában léteznek, és a legnagyobb részvéttel bánunk velük, amelyet megérdemelnek.

Menjünk előre minden nap, tudatában az együttérzés küldetésünknek, még a társadalom peremére is kimenve, hogy Krisztus szeretetét hozzuk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szív Útja hetedik lépéseEzért tesszük a "napi felajánlást"

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21
A Szív Útja hetedik lépése Ezért tesszük a "napi felajánlást"

Vedd Uram, és fogadd el teljes szabadságom, emlékezetem, értelmem és egész akaratom, mindenem amim van és amivel rendelkezem. Te adtad mindezt, Neked, Uram, visszaadom. Minden a Tiéd, rendelkezzél vele egészen akaratod szerint. Add nekem szereteted és kegyelmed, mert ez nekem elég.” (Szent Ignác, Lelki Gyakorlatok 234)

A Szív útja hetedik lépése „Az általa kínált életet, vele együtt”, és a mindennapi felajánlásunkra összpontosít, teljes egészünket odaadva Istennek, válaszul a szeretetre, amelyet ő ránk bocsát.

Amikor közelebb kerülünk Istenhez a vele való kapcsolatunkban, a szívünk mélyén növekszik a vágy, hogy áldozatul másoknak, mutassuk meg az életünket, Jézus áldozatának követésével. Elismerjük a Jézus iránti szeretetet, és ezért szeretnénk hasonló módon szeretni másokat.

A pápa imavilághálózata (PWPN) újjáépítését irányító dokumentumok tovább magyarázzák ezt a lépést.

Közelebb kerülünk a világ szenvedéséhez, ahogyan Jézussal teszünk, és igyekszünk válaszolni, ahogy ő tette. Azt mondjuk az Atyának, hogy készen állunk arra, hogy együtt dolgozzunk a Fiával a felajánlóimádságon keresztül. Ugyanakkor alázatosan imádkozunk a Szentlélek iránt is, hogy az ő munkáját ne akadályozzuk bennünk. Az Eucharisztián keresztül különleges inspirációval és táplálékkal lát el minket, mert ott megtaláljuk Krisztus tökéletes felajánlását az Atyának és a saját életáldozatunk modelljét.

Az életünk napi felajánlása Jézussal nem könnyű, és gyakran harcolni kell a sok önzéssel bennünk. Gyakran ez azt jelenti, hogy kívül esünk a „kényelmi zónánkon”, és másokkal is találkozunk a saját barátaink és családtagjainkon kívül.

Ferenc pápa emlékeztetett bennünket erre a központi igazságra az első általános kihallgatás üzenetében 2013-ban.

Isten önmagából lépett ki, hogy középre jusson, sátrát középére támasztva, hogy irgalmasságát hozza hozzánk, amely megment és reményt ad. Nem szabad elégedettnek lenni azzal is, hogy a 99 juh nyájában maradunk, ha követni akarjuk és vele maradunk; nekünk is ki kell mennünk vele, hogy az elveszett juhokat keressük, amelyik a legjobban kóborol. Ügyeljen arra, hogy emlékezzen: lépjünk ki magunkból, ugyanúgy, mint Jézus, ugyanúgy, ahogy Isten lépett ki magából Jézusban, és Jézus önmagunkból lépett ki mindannyiunk számára. Valaki azt mondhatja nekem: ''De Atyám, nincs időm '' 'Olyan sok dolgom van, 'nehéz'. ''Mit tehetek gyengeségemmel és bűneimmel, oly sok dolgommal?"

Természetesen a saját gyengeségeink néha megfélemlíthetnek minket, és azt gondoljuk, hogy soha nem tudnánk felajánlani életünket Jézussal. A jó hír az, hogy soha nem vagyunk egyedül ebben a törekvésben, Krisztus mindig mellettünk áll, és ösztönöz bennünket arra, hogy folytassuk. El lehet mondani az életünkben, hogy néha úgy tűnik, mint Jézusnak Cirenei Simon, aki hordozza a teher egy részét, hogy tovább haladjunk, mint amennyit elképzeltünk.

Mindig forduljunk Istenhez erőért, hogy kiléphessünk a „komfortzónánkból”, és élő áldozatként felajánljuk az életünket, imádkozva és a rászorulók szolgálatában.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szív Útja hatodik lépéseJézus bennünk akar maradni, a szívünkben lakozik

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
20
A Szív Útja hatodik lépése Jézus bennünk akar maradni, a szívünkben lakozik

Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.  (János 14:23)

A Szív útja hatodik lépése „Krisztus bennünk marad.”

A pápa imavilágálózata újjáépítését irányító dokumentumok egyszerűen leírják ezt a lelki útvonalat: „Isten irántunk való Korlátlan szeretetéből a szívünkben akar élni. Jézus ezt a meglepő ígéretét keresztrefeszítése előtt hagyta tanítványainak. Mindannyiunkban élni akar.”

Jézus ezt a vágyát is sok példázaton keresztül magyarázta, különösen a szőlőtő és a szőlővessző példázatában.

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. (János 15:5,9)

Egy másik módja annak, hogy felfedi ezt az emberiség számára, Szent Szívének különféle kinyilatkoztatásaival. Amikor Alacoque Szent Margit-tal beszélt Jézus azt mondta: "Isteni Szívem szenvedélyesen szereti az embereket, és különösen téged, olyannyira, hogy már nem tudok megelégedni azzal, hogy lángoló érzelmeim önmagamba zárva maradjanak, ki kell áradniuk az emberekre általad, és meg kell nyilvánulniuk a számukra."

A Szent Margit Mária ezt követően mondja: "elkérte tőlem a szívemet, mivel könyörögtem neki, hogy vegye el tőlem, és megtette, és belehelyezte imádandó szívébe, láttam azt az övében, mint parányi részt elemésztődni ebben a tüzes kemencében, majd ismét kivette onnan. Olyan volt, mint egy szív formájú lángcsóva, és visszahelyezte oda, ahonnan elvette."

„Íme, kedvesem, szeretetem záloga, belezárom szívedbe eme élő lángok kicsiny csóváját, hogy eleméssze a szívedet életed utolsó pillanatáig, mert eme tűz heve sosem csillapodik.”

Jézus végtelen szeretettel szeret minket, és azt akarja, hogy igazán boldogok lehessünk ebben és a következő világban. Lehet, hogy nem mindig könnyű megfelelni a szívünknek Jézus szívéhez, ám ez örömre vezet minket.

Ezenkívül Jézus azt akarja, hogy „égő jótékonyságának” lángjai elterjedjenek az egész földön, és ezért úgy döntött, hogy tetteinken keresztül, váljunk eszközeivé. Szeretetétől felgyulladva megmenthetjük és megoszthatjuk szeretetét másokkal, különösen a társadalom legsebezhetőbb rétegeivel.

Amikor közelebb kerülünk a Húsvéthoz, mérlegeljük azt a nagy szeretetet, amelyet Isten értünk szenved, és hogy ennek a szeretetnek az a célja, hogy átalakítsuk az életünket, és ugyanazzal a szeretettel szeressünk másokkal élni, mint amit Jézus mutat nekünk.

Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, ha már fellobbanna! (Lukács 12:49)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szív Útja ötödik lépéseJézus barátaimnak mondalak benneteket

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
19
A Szív Útja ötödik lépése Jézus barátaimnak mondalak benneteket

Jézus barátaimnak mondalak benneteket és megígéri, hogy mindig velünk lesz.

„Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Máté 28:20)

A szív útja ötödik lépése a következő: „Barátaimnak mondalak benneteket.”

Jézus mennybemenetele előtt, bátran kijelentette: „Mindig veletek vagyok.” Isten nem akart egyedül hagyni minket a földön, hanem egy mélyebb barátságra hívott minket, örökké együtt járva velünk.

Ez az a kapcsolat, amelyre Jézus vágyakozik, ahogy a keresztre feszítés előtt elmagyarázta az apostoloknak.

Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. (János 15:15)

A mélyebb szeretetre való felhívás egyik legszembetűnőbb jele az Eucharisztia szentsége. Jézus ígéretének megvalósulása, hogy mindig velünk van, és minden katolikus egyházban a tabernákulum mellett égő piros gyertya (szentélylámpa) emlékeztet, hogy ott van, remélve, hogy észre fogjuk venni és elfogadjuk a barátságát.

Azáltal, hogy elfogadjuk ezt az ajánlatot, és Jézussal járunk, megkezdjük Jézus szíve gondozásának megismerését és saját magunkké alakítását. A szemével látjuk a világot, felismerve az emberiség előtt álló számos kihívást, és minden nap felajánlva magunkat, ígéretet téve arra, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk testvéreink és társaink sorsának enyhítésére.

Ahogy Szent János Jézus szívére tette a fejét, így nekünk is meg kell tennünk ugyanezt, és meg kell hallgatnunk, amit Jézus mond, és hol van a szíve. Ezzel a szemmel nézhetjük a világot, és felismerhetjük, milyen szerepet tölt be a mai világ nagy szenvedésének enyhítésében.

Imádkozzunk, hogy együtt járhassunk Jézussal barátságban, látva a világot, ahogy ő látja, és tegyünk mindent imádságban és cselekedetekben, hogy a világ jobb hely legyen. Sok kihívással kell szembenézni ebben a világban, de egyesítve szívünket Jézus szívéhez, megértjük a béke és az öröm valódi útját.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szív Útja negyedik lépéseAz Atya elküldte a fiát, hogy megmentsen

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18
A Szív Útja negyedik lépése Az Atya elküldte a fiát, hogy megmentsen

"Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett." (Lukács 19:10)

A Szív útja negyedik lépése „Az Atya elküldte a Fiát, hogy megmentsen”, és arra gondol, hogy Isten nem hagyta cserben a töredezett emberiséget, hanem azért jött, hogy megmentsen és megváltson minket.

Annak ellenére, hogy Ádám és Éva engedetlensége miatt „megtört a világ”, Isten nem hagyott el minket. Nem sokkal az eredendő bűn után, Isten megígérte a megváltó eljövetelét, elmagyarázva, hogy az asszony „magja” egyszer és mindenkorra megsemmisíti a kígyó fejét (lásd 3. Mózes 3).

Az emberiség történelmének ezen kulcsfontosságú pillanatát követően az Isten az emberiség megmentésének küldetésével ment az általa teremtett emberek segítségének felhasználásával, bevonva minket saját üdvösségünk tervébe. Isten olyan messzire ment, hogy Jézus személyében egyikünkké vált, hogy megmentsen bennünket bűneinktől, szabadon feláldozva magát a kereszten. Ő vezeti az utat, megmutatva nekünk, hogyan kell felvenni a saját keresztjeinket és követni őt.

Jézus tartós példaként hagyta az emberiség iránti szeretetét „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért." (Jn 10:11) Jézus pontosan elmagyarázta az apostoloknak, hogy a „Jó Pásztor” mennyire kívánja a összes juhok közül az elveszett juh megmentését.

Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van és egy eltéved közülük, nem hagyja ott a hegyen a kilencvenkilencet, és nem megy el, hogy megkeresse az egy elveszettet? Ha aztán sikerül neki megtalálnia, bizony mondom nektek, annak jobban örül, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsik közül. (Máté 18: 12-14)

A „Jó Pásztor” e példája megmutatja nekünk, hogy Isten azt akarja, hogy visszataláljunk hozzá és megjavítsuk törésünket. Nem azt akarja, hogy belé szaladjunk, hanem felkeljünk, megújuljunk és kegyelemmel telve legyünk. Valójában nem csak a „jó pásztor”, hanem a „nagy orvos” is, aki gyógyít minket és visszatérít a lelki egészséghez.

Miközben folytatjuk a nagyböjti útunkat, meditáljunk az Isten iránti szeretetünkről, és mérlegeljük, Isten hogyan akar meggyógyítani minket és a gyengeségeinket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szív Útja harmadik lépéseEgy törött világban élünk

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
17
A Szív Útja harmadik lépése Egy törött világban élünk

"Mert két gonoszságot művelt népem: engem elhagytak, az élő víz forrását, hogy ciszternákat ássanak maguknak, repedező ciszternákat, melyek nem tartják meg a vizet." (Jeremiás 2:13) 

A Szív útja harmadik lépése a „törött világban” címet viseli, a teremtés bukott állapotát és az elveszett helyreállításában játszott szerepünket veszi figyelembe.

Isten megteremtette a világot, és látta, hogy „jó”. A halál és a bűn azonban a világba lépett, amikor Ádám és Éva nem engedelmeskedtek Isten szavának, kételkedve az ő iránti szeretetében. Az engedetlenség cselekedetei által az a világ, amelyben Isten „jót teremtett”, „törött” lesz, amelyet az eredendő bűn miatt szenvedett el. 

Viszontláthatjuk a törést. A pápa imavilághálózata újjáépítését irányító dokumentum rámutat: „Az életet és a szeretetet gyakran elfojtja az erőszak és az önzés. A gyenge és kiszolgáltatott személyeket a hatalmasok cipője összetiporja. A természeti erőforrások kimerültek. Túl sok a szomorúság és a magány.

Van azonban egy jó hír.

Annak ellenére, hogy néha elmenekülünk az Úrtól és az ő tervétől, állandóan azt kéri, hogy térjünk vissza hozzá. Van egy út, amelyen keresztül járhatunk, hogy visszatérjünk szerető és irgalmas Atyánk karjaiba. A pápa világméretű imahálózata számára ez a Szív útja, felismerve a világ számos igazságtalanságát, bármilyen módon reagálva a kár helyrehozására.

Ez a küldetésünk és az Egyház küldetése a földön. Imádkoznunk kell és együtt kell működnünk, hogy Isten szeretete ragyogjon bennünk. Isten összetörheti sötétségünket, kijavíthatja azt, ami eltört, de együtt kell működnünk vele és küldetésével. Mi vagyunk az ő hangszerei, és kötelességünk, hogy hagyjuk, hogy rajtunk keresztül cselekedjen.

Álljunk meg egy pillanatra, és fontoljuk meg, hogyan segíthetjük Isten szeretetét és kegyelmét legyőzni a világ törését.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szív Útja második lépéseA boldogság valódi titka

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
16
A Szív Útja második lépése A boldogság valódi titka

"Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld." (Zsoltár 63: 2)

A Szív útja második lépése „Az emberi szív, nyugtalan és rászoruló.” Ez megfelel a veleszületett boldogság vágyunknak és az életünk állandó törekvésének.

Az Aleteia katolikus hírportálon található cikk szerint a Yale egyetem rangos történetében a legnépszerűbb kurzus a „boldogság”.

A Psyc 157 (Pszichológia és jó élet) szakra körülbelül 1200 hallgató jelentkezett egy héten belül a beiratkozási időszak megnyitása után. Ez a Yale hallgatói csaknem egynegyede. Megszerezte annak a különbségnek a megítélését, hogy a Yale 316 éves története során a legnépszerűbb tanfolyam.

A tantárgy megpróbálja megtanítani a hallgatókat, hogyan kell boldogabb és teljesebb életet élni.

„A hallgatók változást akarnak, boldogabbak akarnak lenni és megváltoztatni a kultúrát az egyetemen” - mondta a 42 éves Laurie Santos pszichológus professzor a  New York Times-nak . 

Boldogság, erre vágyik szívünk és vágyakozunk, mindig küzdünk annak megtalálása érdekében. Az életben gyakran önző örömökre törekszünk, abban a reményben, hogy „boldoggá tesznek” minket. Sajnos általában a létrehozott dolgokban keressük a boldogságot, azt gondolva, hogy valamilyen kényelmet nyújtanak a csalódásokkal teli világban.

Ferenc pápa sajnálja sok olyan fiatal helyzetét, akik céltalanul keresik ezeket a teremtett örömeket. Az argentin rádióállomással készített interjúban Ferenc pápa azt mondta: „Azt kérdezem a fiataloktól, hogy „igazán boldog vagy?”… Tudod-e, mit jelent az, ha szívedben örülsz?… Nagyon idegesít, amikor egy szomorú fiatalt látok, aki idő előtt megöregszik, aki már „nyugdíjba vonult”, hogy „várjon, amíg az élet elmúlik”.

Ezután megosztotta a közönséggel az igaz boldogság "titkát": "Ha kockázatot vállal, hogy nagy dolgokat érjen el ... másokért dolgozik, keményen dolgozik annak érdekében, hogy boldoggá tegyék... meg fogja ismerni az örömöt és a boldogságot."

Ferenc pápa megmutatja nekünk, hogy az igaz boldogság a másoknak való odaadásból és Jézus szívének küldetésében való részvételből áll.

Szent Ágoston ezt híresen fogalmazta meg: "Magadnak teremtettél minket, Istenünk [Urunk], és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik."

A fizikai dolgok néhány pillanatnyi boldogságot nyújthatnak, de lényünk lényegét felismerjük az ott lévő ürességben. Kiüresedés, amelyet csak egy személy tud betölteni, és ez a személy Jézus Krisztus. Ha rájövünk erre, a szívünk nem lesz többet nyugtalan, hanem egyesül Krisztus szívével.

Csak akkor, és csakis akkor, megtapasztaljuk az igaz „boldogságot”.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szív Útja első lépéseKezdetben volt a szeretet

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
15
A Szív Útja első lépése Kezdetben volt a szeretet

Isten Krisztusban választott ki minket a világ megteremtése elõtt. (Efezus 1: 4)

Amikor Isten megteremtette a világot, szem előtt tartott minket. A teremtés nem pusztán hatalmának és uralmának gyakorlása volt, hanem elsősorban a szeretet cselekedete.

II. Szent János Pál, ezt ékesszólóan fogalmazta meg a Familiaris Consortio apostoli buzdításában.

Az embert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette: szeretetből szólította életbe, s egyúttal szeretetre rendelte.
Az Isten szeretet: benső életét a személyes szeretetközösség misztériumában éli. Azáltal, hogy a férfi és a nő emberi természetét a saját képmására teremti, a lelkiismerettel együtt beléjük oltotta a szeretetre és a közösségre szóló meghívást, azaz képességet és felelősséget. Ezért van az emberben képesség a szeretetre és a közösségre, s ugyanezért felelős is értük. Így a szeretet minden egyes ember alapvető és természetszerű hivatása.

A szeretet a lényünkbe van írva, mivel a Teremtőnk szeretettel teremtett minket. Ez azt jelenti, hogy az egyetlen lehetséges válasz az, ha cserébe szeretünk, és részt veszünk Isten folyamatos szeretet és irgalom missziójában.

Az egyik elsődleges módszer arra, hogy visszaszerezzük azt a szeretetét, amelyben Isten teremtett minket, hogy szeretjük felebarátunkat. Ahogyan Ferenc pápa apostoli felszólításában írta:  Evangelii Gaudium:

Az egyszerű nép iránti szeretet lelkierő, amely segíti az Istennel való találkozást, annyira, hogy aki nem szereti a testvérét, „sötétségben jár” (1Jn 2,11), „a halálban marad” (3,14) és „nem ismeri Istent” (4,8). XVI. Benedek mondta, hogy „a felebaráttól való elfordulás Isten irányában is vakká tesz”,  s hogy végső soron a szeretet az egyetlen világosság, „mely ezt a sötét világot újra meg újra megvilágosítja, és erőt ad nekünk az élethez és a cselekvéshez.” Éppen ezért, amikor átéljük annak misztikáját, hogy a másik javát keresve közeledünk hozzá, megnyitjuk a bensőnket, hogy megkaphassuk az Úr legszebb ajándékait. Valahányszor szeretetben találkozunk egy emberrel, olyan állapotba kerülünk, hogy felfedezünk valami újat Istennel kapcsolatban.

Mások szeretése nem mindig könnyű feladat, de ez a spirituális út, azaz a „Szív útja” elsõ lépése. Elismeri az Istentől kapott szeretetünket, és arra késztet bennünket, hogy Isten szeretetének követésekor másoknak adjuk magunkat.

Amikor felkészülünk a Nagyböjti szent időre, mérlegeljük azokat a módszereket, amelyekkel felismerhetjük az Isten egyedülálló szeretetét mindannyiunk számára, és hogyan élhetjük meg ezt a szeretetet a mindennapi életünkben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szív Útja Fedezze fel a „a Szív Útját”

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
14
A Szív Útja Fedezze fel a „a Szív Útját”

A Valentin nap, egy olyan nap, amelyet hagyományosan a szív jelképez. Ez nagyon gondoskodó, mivel a hamarosan kezdődő Nagyböjti időszak egyedülálló lehetőséget kínál nekünk arra, hogy mélyebben elmerüljünk a szívünkbe és még jobban egyesítsük Krisztus szívével. 

Ennek a „szívszövetségnek” a megvalósításának egyik módja a pápa világméretű imahálózata (az imaapostolsága) által javasolt új út, a „Szív Útja”.

Ez egy spirituális út, amelyet két szív, az emberi szív és Jézus szíve ihlette. A Szív Útja célja, hogy összekapcsolja e két szívet, hogy megfeleljen a mai emberek igényeinek.

A pápa világméretű imahálózatának ez a lelki gyakorlata a szív iskolája. Kilenc lépésből áll, hogy azonosuljunk Jézus elméjével, szívével és aggodalmaival. Minden lépés Isten korlátlan szeretetéről szól, mindannyiunk és az egész emberiség iránt.

Lassan, csendben és félelemmel közelítjük meg ezt az utat, miközben hagyjuk, hogy Jézus vezesse a szívünket. A kilenc lépés során, meghívást kapunk, hogy a feltámadt Krisztusban való személyes szeretetszövetségben éljünk, és felajánljuk mindennapi készségünket, hogy apostolokként együttműködjünk vele missziójában.

A szív ezen útján az egyház szolgálatába állítjuk magunkat, és arra kapunk meghívást, hogy Isten könyörületes szeretetét jelenítsük meg a világban.

Az elkövetkező napokban kövesse velünk a szív útjának kilenc lépését és gondolkodjon annak hatásáról a mindennapi életére.

Csatlakozol hozzánk? Kattints és Imádkozz!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Imaapostolság FELAJÁNLÓ IMÁDSÁGAI

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
13
Az Imaapostolság FELAJÁNLÓ IMÁDSÁGAI

Jézus az egész életét a mennyei Atyának ajánlotta. Az Ő felajánlásába kapcsolódunk bele életünk minden kicsi és nagy pillanatával. A felajánlásban mindenünket Vele egyesítjük, és Őt magát és szeretetét kapjuk cserébe.

Napi felajánlásunk bekapcsolódik Jézus nagy felajánlásában és önátadásában, amit az eukarisztiában ünnepelünk.

Az Imaapostolság felajánló imádsága

Atyám, felajánlom Neked mai napomat, imáimat, gondolataimat, szavaimat, tetteimet és szenvedésemet Fiaddal Jézus Krisztussal egységben, aki az Eucharisztiában folyamatosan felajánlja magát a világ üdvösségéért. Legyen a Jézust vezető Szentlélek az én vezetőm és erőm ma egész nap, hogy tanúságot tehessek szeretetedről. Mariával, Urunk és az Egyház édesanyjával a Szentatya e havi imaszándékáért is imádkozom: (itt felidézzük a havi imaszándékot)

Az Imaapostolság felajánló imádsága változat 

Irgalmas Atyám, köszönöm, hogy jelen vagy mindenbennapi életünk során. Segíts, hogy együttműködhessek Veled egy egységesebb világ építésében. Ezen a világot átölelő imahálózaton a pápa szándékára imádkozva felajánlom neked napomat az Egyházért és a komoly kihívásokért, melyekkel küzd az emberiség.

Az Imaapostolság felajánló imádsága változat  

Atyám, köszönöm végtelen szeretetedet, irgalmadat irántam és az egész világ iránt. Köszönöm, hogy gyermeked és Fiad barátja lehetek. Köszönöm, hogy élek és …. Jézusom, Szíved végtelen szeretetére és irgalmára bízom önmagam, egész napom találkozásait, munkáit, örömeit és nehézségeit. Jézus, bízom benned! Szentlelked vezessen és töltsön el. Mária, oltalmadra bízom magam, és veled imádkozom a Szentatya e havi szándékáért….

Az Imaapostolság felajánló imádsága változat 

Itt vagyok Atyám. Tudom, hogy Te mindig velem vagy. Önmagamat Fiadra, Jézusra bízom, aki minden nap önmagát adja értünk az Eucharisztiában. Szentlelked erősítsen engem, hogy az Evangéliumot tudjam élni mindenben, amit mondok vagy teszek a mai napon. Neked adom a mai napot, minden munkát, találkozást, imádságot, örömet és szenvedést, mindent. Máriával, az Egyház édesanyjával imádkozom az Egyház küldetésért, és a Pápa e havi imaszándékáért.

Loyolai Szent Ignác felajánló imája

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet és akaratomat, emlékezésem. Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Én visszaadom, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen felettem korlátlan úr rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem Téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

Lisieux-i Szent Teréz felajánló imája

Istenem! Felajánlom neked a mai nap miden cselekvését a szándékokért (ford. havi imaszándékok) és Jézus Szent Szívének dicsőségére. Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön, azáltal hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.

Istenem! Kérem magam számára és azok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből fogadjuk el e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."