Ferenc pápa imaszándéka

2022 december

Adventi készület 2022

Slachta Margit

Margit testvér nyomdokain járva az Adventben
Mariazelli Adventi kalendárium

Imádkozzunk a pápával

KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

75232 ima található a honlapon, összesen 174112 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az önkéntes szervezetekért2022. december

Napi Ima24 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01

Egyetemes: Az önkéntes szervezetekért

Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre


Imádság

Szentlélek,
aki Isten országának építését előmozdítod,
megeleveníted a szíveket és megerősíted az akaratot.
Hálát adunk neked azokért, akik
Jézus Krisztus gyengédségének élő hirdetőiként
hűségesen és szabadon odaadják magukat a leggyengébbeknek,
Küldd el ösztönzésedet és örömödet minél több embernek
akik szeretettel vágynak felajánlani az idejüket és életüket
rászoruló testvéreiknek,
a menekültek, a betegek, az idősek és a gyermekek számára.
Legyen egyre több olyan ember,
aki közelebb szeretne kerülni embertársaihoz.
Ámen.


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi hozzáállásunk

Kötelezettségvállalás
„Köszönöm az önkénteseknek, amit és ahogyan tesznek. A nehéz helyzetben lévő emberekhez való közelállásuk az emberiséggel minden korban együtt járó Krisztus gyengédségének élő hirdetése.”  (Ferenc pápa)

Közel áll hozzád valamilyen önkéntes munka? Együttműködsz velük?


Add önmagad
„Egy kötényét felvevő és nehéz helyzetben lévő testvérei szolgálatáért lehajoló Egyház.”  (Ferenc pápa)

Határozz el valamit, amivel segítesz egy rászorulón.


Oszd meg
„Ezért arra bátorítalak benneteket, hogy folytassátok kötelezettségvállalásotokat, hogy a teremtés továbbra is mindannyiunk öröksége maradjon, amelyet teljes szépségében kell átadnunk a jövő nemzedékeknek.”  (Ferenc pápa)

Oszd meg idődet és javaidat azokkal, akiknek szükségük van rád.


Menj ki és találkozz
„Mindezzel szemben Krisztus tanítványa nem hátrál meg, nem fordítja el az arcát, hanem közellétével és evangéliumi befogadásával igyekszik az emberiség szenvedő részét magához ölelni.”  (Ferenc pápa)

Ismerj meg egy közeli önkéntes szervezetet és annak igényeit.


Működj együtt másokkal
„Mindannyiunk, intézmények, civil szervezetek és egyházi közösségek együttműködése szükséges ahhoz, hogy a különböző emberek és kultúrák harmonikus együttélésének útjait elősegítsük.” (Ferenc pápa)

Működj együtt a közeledben lévőkkel.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

#IstenIgéje mindennapi helyzetekbe helyez bennünket, hogy meghalljuk testvéreink szenvedését, a szegények kiáltását, a társadalmat és a bolygót megsebző erőszakot és igazságtalanságot, hogy ne közönyös, hanem cselekvő, találékony, jövőbe látó keresztények legyünk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO Az önkéntes szervezetekért2022. december

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01

Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre.

A világnak szüksége van önkéntesekre és szervezetekre, amelyek elkötelezettek a közjó keresése iránt.
Igen, ez az a szó, amelyet ma sokan szeretnének eltörölni: elkötelezettség.
A világnak szüksége van olyan önkéntesekre, akik elkötelezik magukat a közjó mellett.
Önkéntesnek lenni, aki segít másokon, olyan választás, amely szabaddá tesz minket; megnyit bennünket mások szükségletei előtt - az igazságosság követelései, a szegények védelme, a teremtés gondozása előtt.
Azt jelenti, hogy az irgalmasság művészei vagyunk: kezünkkel, szemünkkel, figyelmes fülünkkel, közelségünkkel.
Önkéntesnek lenni pedig azt jelenti, hogy együtt dolgozunk azokkal, akiket szolgálunk. Nem csak az emberekért, hanem az emberekkel együtt. Együtt dolgozni az emberekkel.
Az önkéntes nonprofit szervezetek munkája sokkal hatékonyabb, ha együttműködnek egymással és a kormányokkal.
Együtt dolgozva, bármilyen kevés erőforrással is rendelkeznek, megtesznek minden tőlük telhetőt, és valósággá teszik a remény megsokszorozásának csodáját.
Nagy szükségünk van a remény megsokszorozására!
Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa ÚrangyalaAdvent 2. vasárnapján

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

Kedves testvéreim, buongiorno, (jó napot kívánok), boldog vasárnapot kívánok!

Ma, advent második vasárnapján a liturgia evangéliuma Keresztelő János alakját mutatja be. A szöveg szerint János "teveszőrből készült ruhát viselt", "sáska és vadméz volt az eledele" (Mt 3,4), és mindenkit megtérésre hívott. És ezt mondta: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!” (2. v.) Az Ország közelségét hirdette. Egyszóval szigorú és radikális ember volt, aki első látásra keménynek tűnhetett, és bizonyos félelmet kelthetett. De aztán megkérdezhetjük magunktól, hogy miért javasolja őt az Egyház minden évben elsődleges útitársunknak ebben az adventi időszakban. Mi rejtőzik szigorúsága, látszólagos keménysége mögött? Mi János titka? Milyen üzenetet ad nekünk ma az Egyház János által?

A valóságban Keresztelő több mint kemény ember, ő olyan ember, aki allergiás a kétszínűségre. Jól figyeljetek oda erre: allergiás a kétszínűségre. Amikor például a képmutatásukról ismert farizeusok és szadduceusok közelednek hozzá, az ő "allergiás reakciója" igen erős! Sőt, néhányan közülük valószínűleg kíváncsiságból mentek hozzá, vagy azért, hogy nyerjenek valamit, mert János elég népszerűvé vált. Ezek a farizeusok és szadduceusok azt hitték, hogy mindenük megvan, és a Keresztelő nyers felszólításával szembesülve igazolták magukat, mondván: "Ábrahám az atyánk!" (9. v.). Így kétszínűségük és elbizakodottságuk miatt elszalasztották a kegyelem pillanatát, a lehetőséget, hogy új életet kezdjenek. Bezárkóztak abba a feltételezésbe, hogy igazuk van. János tehát azt mondja nekik: "Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!"! (8. v.) Ez a szeretet kiáltása, olyan, mint az apa kiáltása, aki látja, hogy a fia tönkreteszi magát, és azt mondja neki: "Ne dobd el az életed!". Lényegében, kedves testvéreim, a képmutatás a legnagyobb veszély, mert még a legszentebb valóságokat is tönkreteheti. A képmutatás komoly veszélyt jelent. Ezért van az, hogy a Keresztelő - ahogy később Jézus is - keményen bánik a képmutatókkal. Olvashatjuk például Máté evangéliumának 23. fejezetét, ahol Jézus igazán keményen szól az akkori képmutatókhoz. És miért teszi ezt a Keresztelő és Jézus is? Hogy felrázza őket. Ehelyett azok, akik érezték, hogy bűnösök, "kimentek hozzá [Jánoshoz], megvallották bűneiket, s ő megkeresztelte őket" (5. v.). Ezért nem a bravúr fontos Isten befogadásához, hanem az alázat. Ez az út vezet ahhoz, hogy befogadjuk Istent. Nem a bravúr - "erősek vagyunk, nagyszerű emberek vagyunk!". Nem, nem. Az alázatosság. Bűnös vagyok. De nem elvontan, nem - "azért mert ez és ez és ez és ez". Mindannyiunknak meg kell vallani a saját bűneinket, a saját hibáinkat, a saját képmutatásunkat. Ehhez le kell szállni a piedesztálról, és meg kell merülni a bűnbánat vizében.

Kedves testvéreim, János és az ő "allergiás reakciói" elgondolkodtatnak bennünket. Nem hasonlítunk-e időnként egy kicsit azokra a farizeusokra? Talán felülről lefelé tekintünk másokra, és azt gondoljuk, hogy mi jobbak vagyunk náluk, hogy mi urai vagyunk az életünknek, hogy nincs szükségünk Istenre, az Egyházra, vagy a testvéreinkre a mindennapjainkban. Elfelejtjük, hogy egy esetben jogos lenézni valakit: amikor segíteni  kell neki felállni. Ez az egyetlen eset; a többi nem jogos. Advent a kegyelem pillanata, hogy levegyük az álarcainkat - mindannyiunknak van -, és felsorakozzunk az alázatosak mellé, hogy megszabaduljunk az önállóság hitéből fakadó önhittségtől, hogy elmenjünk megvallani a bűneinket, a rejtetteket, és hogy fogadjuk Isten bocsánatát, és bocsánatot kérjünk azoktól, akiket megbántottunk. Így lehet új életet kezdeni. Csak egy út van, az alázat útja - megtisztulni a felsőbbrendűség érzésétől, a formaságoktól és a képmutatástól, hogy testvéreinkkel együtt bűnösnek lássuk önmagunkat, és Jézust a Megváltónak lássuk, aki értünk jön, nem a többiekért, értünk, úgy, ahogy vagyunk, szegénységünkkel, nyomorúságunkkal és hibáinkkal, mindenekelőtt azzal, hogy szükségünk van a felemelkedésre, a megbocsátásra és a megváltásra.

Emlékezzünk egy dologra: Jézussal mindig van lehetőség az újrakezdésre. Soha nem késő. Mindig újrakezdhetjük. Legyetek bátrak! Ő közel van hozzánk, és ez a megtérés ideje. Mindenki azt gondolhatja: "Van bennem ez a helyzet, ez a probléma, amit szégyellek". De Jézus ott van mellettetek. Kezdjétek újra. Mindig van lehetőség arra, hogy egy lépést tegyünk előre. Ő vár ránk, és soha nem fárad bele várni bennünket. Ő soha nem fárad bele! Bár mi idegesítőek vagyunk, de Ő soha nem fárad el! Hallgassunk Keresztelő János felhívására, hogy térjünk vissza Istenhez. És ne hagyjuk, hogy ez az advent úgy teljen el, mint a naptár napjai, mert ez a kegyelem pillanata, a kegyelemé számunkra is, itt és most! Mária, az Úr alázatos szolgálója segítsen bennünket, hogy találkozzunk vele, Jézussal és testvéreinkkel az alázat útján, amely az egyetlen út, amely segít hogy előrehaladjunk.

_____________________________________________

Az Úrangyala után a Szentatya így folytatta:

Kedves testvéreim!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, Olaszországból és a különböző országokból érkezett családokat, plébániákat, egyesületeket és egyéneket. Még zászlókat is látok - spanyolt, lengyelt, argentint - sokat. Üdvözlök mindenkit. Külön köszöntöm a spanyol zarándokokat Madridból, Salamancából, Bolaños de Calatravából és La Solanából. A Lengyelországból érkezetteket üdvözölve szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik támogatják az imanapot és az adománygyűjtést a kelet-európai egyház számára.

Örömmel üdvözlöm a Katolikus Akciót Aversából, Spinillo püspökkel együtt; valamint a Palermóból, Sutrióból és Saronnóból érkezetteket; a bérmálkozásra készülőket Pattadából, az Ozieri egyházmegyéből; és a római Sant'Enrico plébániáról.

Szép vasárnapot kívánok mindnyájatoknak és jó tovább haladást az adventi úton. Most csütörtökön ünnepeljük a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét. Bízzuk imáinkat a békéért, különösen a megkínzott ukrán népért, az ő közbenjárására.

Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Jó étvágyat kívánok az ebédhez és arrivederci (viszont látásra)!


Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2022/documents/20221204-angelus.html

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mai EVANGÉLIUM

Mai EVANGÉLIUMA béna meggyógyítása mutatja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A béna meggyógyítása mutatja, hogy köztünk van a megjövendölt Gyógyító.

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.” Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?”
Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyertek bűneid!« – vagy azt: »Kelj föl és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt. Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 5,17-26

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár2. adventi hét hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

2. adventi hét hétfő

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Jön az Úr, hogy megszabadítsa népét. A fogságból hazatérőknek ő maga épít jó utat. Boldogok, akik azon járhatnak!
Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét.
Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.”
Akkor megnyílik a vakok szeme, és a siketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban.
A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává. A sakálok egykori lakóhelyén zöldellő fű és nád terem. És egy tiszta út vezet majd át rajta, úgy fogják hívni: a szentek útja. Tisztátalan nem léphet rá, sem a balgák nem bolyongnak rajta.
Nem lesz ott oroszlán, és más ragadozó sem jár arra; a megváltottak vándorolnak rajta, akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok térnek vissza rajta. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé.
Ez az Isten igéje.
Iz 35,1-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Íme, jön a mi Urunk, Istenünk, * és üdvözít minket. (Iz 35,4d - 1 D2 tónus.)
Előénekes: Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, * mert népének és szentjeinek békét ígér.
Az istenfélőhöz valóban közel az üdvösség, * hogy országukba dicsőség költözzék.
Hívek: Íme, jön a mi Urunk, Istenünk, * és üdvözít minket.
E: Irgalom és hűség majd egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke.
A földből a hűség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből.
H: Íme, jön a mi Urunk, Istenünk, * és üdvözít minket.
E: Az Úr az ő jóságát megmutatja, * földünk is meghozza termését.
Igazság jár az Úr előtt, * és béke a lába nyomában.
H: Íme, jön a mi Urunk, Istenünk, * és üdvözít minket.
Zsolt 84,9ab-10.11-12.13-14

ALLELUJA
Íme, jön a föld Ura s Királya, * leoldja rólunk a bűnök láncát. – 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A béna meggyógyítása mutatja, hogy köztünk van a megjövendölt Gyógyító.
Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.” Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?”
Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyertek bűneid!« – vagy azt: »Kelj föl és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt. Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 5,17-26

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, aki meggyógyítja gyöngeségeinket, hallgassa meg kéréseinket!
Lektor:
1. Szentlelked kiárasztásával újítsd meg, Urunk, Egyházadat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Jusson eléd, Urunk, az árvák, az özvegyek, a kizsákmányoltak és az elnyomottak kiáltása! Szakítsd fel az ég felhőit, és jöjj el szabadító hatalmaddal!
3. Segítsd, Urunk, mindazokat, akik elzárták előled lelküket, hogy üdvözítő jelenléted megérinthesse őket!
4. Gyógyítsd, Urunk, bűntől sebzett lelkünk sebeit!
5. Adj gyógyulást a szenvedőknek: a betegek szentsége által erősítsd meg őket!
Pap: Mert Te meghallgatod a benned bízók kérését, ezért magasztalunk és áldunk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárhétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

2022.12.05. hétfő

(Szent Szabbás apát)

Maga az Isten jön, és megszabadít minket

 


Iz 35,1-10

Örvendjen a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom! Virulva viruljon és ujjongjon, ujjongva vigadjon! Övé lett a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron fensége; meglátják ők az Úr dicsőségét, Istenünk fenségét. Erősítsétek meg a lankadt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a remegő szívűeknek: ,,Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, a ti Istenetek! Eljön a bosszú, Isten megtorlása, ő jön el, és megszabadít titeket.’’ Akkor majd kinyílik a vakok szeme, és a süketek füle megnyílik. Akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve; mert vizek fakadnak a pusztában, és patakok a sivatagban. A száraz vidék tóvá lesz, és a szomjas föld vizek forrásává; a tanyán, ahol sakálok hevertek, benne nád és káka terem. Kiépített út vezet arra, és szent útnak fogják hívni. Nem jár rajta tisztátalan: azoké lesz, akik a helyes úton járnak, és balgák nem tévelyegnek rajta. Nem lesz ott oroszlán, ragadozó vad nem lép rá, nem is téved arra: csak a megváltottak járnak rajta. Akiket az Úr kiváltott, visszatérnek, ujjongással jönnek a Sionra, és örök örvendezés lesz a fejük felett; vidámság és öröm tölti el őket, s elfut tőlük a bánat és a sóhaj.

Zs 84

A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára. Megkegyelmeztél országodnak, Uram, véget vetettél Jákob fogságának. Megbocsátottad néped vétkét, betakartad minden bűnét. Visszatartottad nagy haragodat, elfordítottad felindulásod hevét. Állíts helyre minket, szabadító Istenünk, s fordítsd el rólunk haragodat! Vagy örökre haragszol ránk, és kiterjeszted haragodat nemzedékről nemzedékre? Ugye felénk fordulsz és életre keltesz minket és néped örvendezhet majd tebenned? Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat, és szabadításodat add meg nekünk. Hadd halljam meg, mit szól hozzám az Úr Isten, hisz ő békét hirdet nemzetének, szentjeinek, s mindazoknak, akik megtérnek szívükben. Bizony, közel van üdvössége azokhoz, akik félik őt, hogy dicsőség lakozzék országunkban. Az irgalom és az igazság egymásra lelnek, csókot vált az igazságosság és a béke. Hűség sarjad a földből és igazság tekint le az égből. Valóban, az Úr megadja kegyelmét, és földünk megtermi gyümölcsét. Igazságosság jár előtte, s követi az úton lépteit.

Lk 5,17-26

És történt egy napon, hogy leült tanítani, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók is, akik Galileának és Júdeának minden falvából és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje éppen vele volt, hogy gyógyítson. És íme, néhány férfi hozott egy béna embert az ágyán. Be akarták vinni és eléje helyezni. Mivel nem találtak utat a sokaság miatt, hogy bevigyék, fölmentek a háztetőre, s a tetőn át bocsátották le ágyastul középre, Jézus elé. Ő pedig, amikor látta a hitüket, ezt mondta: ,,Ember! Bocsánatot nyertek a bűneid.’’ Az írástudók és farizeusok erre tanakodni kezdtek: ,,Kicsoda ez, hogy így káromkodik? Megbocsáthatja-e a bűnöket más, mint az Isten?’’ Jézus azonban ismerte gondolataikat, és ezt válaszolta nekik: ,,Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani: ,,Bocsánatot nyertek bűneid'', vagy azt mondani: ,,Kelj fel, és járj''? Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani -- így szólt a bénához: -- Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza.’’ Az mindjárt fölkelt a szemük láttára, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre elcsodálkoztak mindnyájan, dicsőítették Istent, és félelemmel eltelve ezt mondták: ,,Ma csodálatos dolgokat láttunk.’’

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeDAMASZKUSZI SZENT JÁNOS

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

DAMASZKUSZI SZENT JÁNOS

*Damaszkusz, 650 körül +Jeruzsálem, 750 körül

A keleti Egyház nagy szentjéről, Damaszkuszi Szent Jánosról sem a pontos születési évet, sem halálának dátumát nem őrizte meg a hagyomány. Valószínűnek látszik, hogy 650 körül, tehát húsz évvel Mohamed halála után született, és 750 körül halt meg. Az adatok hiányának nem az az oka, hogy a világ egyik eldugott sarkában élt. Szülővárosa, Damaszkusz, ahol élete első fele is zajlott, mozgalmas hely, 660-tól a kalifák székhelye volt. Innen irányították az iszlám szellemi és vallási életét egészen 750-ig, amikor ezt a vezető szerepet Bagdad vette át.

János atyja -- Sargun ibn Manszurnak hívták -- keresztény volt, de a kalifátus pénzügyminiszteri tisztét töltötte be. Nagy gondot fordított arra, hogy János és fogadott fia, Kozmász alapos műveltséget szerezzenek, s így készüljenek föl a későbbi, magas hivatalok betöltésére. Az ellen sem volt kifogása, hogy János a trónörökös barátja, a leendő Jazid kalifa játszó- és asztaltársa legyen.

Amikor János elérte a férfikort, először munkatársa, majd utóda lett atyjának a pénzügyminiszteri poszton. A 7. század végén azonban megváltozott a keresztények helyzete a kalifátusban. Az új uralkodó, Abd-el-Malek (685--705) bizalmatlan volt velük szemben, s ezt János családja is nagyon hamar megérezte. Éppen ezért, hogy elkerüljék a nagyobb bajokat, fogadott testvérével, Kozmásszal együtt elhagyták Damaszkuszt, és Jeruzsálembe települtek át. Ott beléptek a világszerte ismert Mar Szabbasz-kolostorba. Mindez 700 körül történhetett. Nem sokkal később a jeruzsálemi pátriárka, V. János (706--735) pappá szentelte Jánost. Ettől kezdve János a pátriárka tanácsadója lett, s egyre inkább be kellett avatkoznia az egyház életébe. Elkezdte írói tevékenységét is. A mindenfelé dúló viták és bizonytalanságok miatt sokan fordultak hozzá tanácsért, segítségért.

Jánost a kortársak s az utókor is nagyon becsülte és értékelte. A középkor után Kelet Aquinói Szent Tamásának nevezték, ami ellen ő maga tiltakozna a legjobban. János ugyanis korának gyermeke volt, s ezt a kort az utánzás és a gyűjtés jellemezte. A 4. és 5. század az Egyház szellemi életében a nagy lángelmék kora volt, a 6--7. század csak rendszerezte és őrizte a nagy elődök hagyományát, anélkül, hogy átfogó szintézist, rendszert készített volna. János annyit akart, hogy a megtámadott igazságot megvédje. Önmagát egy helyen a méhhez hasonlítja, amely mindenféle virágról összegyűjti a mézet. Fő teológiai műve, A megismerés forrása a korábban élt keleti atyák írásaiból és a zsinati aktákból hihetetlen szorgalommal összeállított gyűjtemény.

A maga korában a képrombolással kapcsolatos vita tette híressé. Három nagy beszédet írt a képek tisztelete érdekében, amely ellen a képrombolók III. Leó császár vezetésével (717--741) könyörtelen támadást indítottak. A szentképek tisztelete körül korábban is akadtak már nézeteltérések. A kérdés gyökere az Ószövetségbe nyúlik vissza, ahol a mózesi törvény szigorúan megtiltja minden képmás, szobor vagy kép készítését, hogy a bálványimádás veszedelmétől megóvja az igaz Isten tiszta kultuszát. Az Újszövetség ezt a törvényt hatályon kívüliként kezelte, de a nép körében mindig óvakodtak attól, hogy közvetlen tiszteletet adjanak a képmásoknak. A kérdést az iszlám megjelenése élezte ki a maga kivételt nem ismerő képtilalmával, amely -- mivel az iszlám egyre nagyobb hatalomra tett szert -- az Egyházra is hatást gyakorolt.

Lehetséges, hogy III. Leó császár, aki kiváló államférfi és hadvezér volt, az iszlám oldaláról várható kritika elkerülése végett fordult a képtisztelet ellen. A mohamedánok ugyanis bálványimádással vádolták a keresztényeket. Bizonyára nem véletlen, hogy a császári intézkedés szinte egybeesik II. Jazid kalifa 720-ban kiadott, képeket eltiltó rendeletével. Ez azonban csak mellékes hatás lehetett, a fő indíték az Egyházon belül támadt azzal, hogy a régóta vitatott kérdésben a császár személy szerint a képtisztelet ellen foglalt állást. Meggyőződése volt, hogy a képek „bálványozása” Isten haragját hívja ki a birodalom ellen, melyet neki minden veszedelemtől óvnia kell. Kötelességének érezte tehát, hogy hatalmi szóval avatkozzék a vitába. 726-tól egyre keményebb intézkedéseket hozott, végül 730-ban nyílt rendeletet adott ki, amely megtiltotta a szentek képeinek készítését és tiszteletét (ekkor Krisztus és Mária ábrázolása még kivételt képezett).

A rendelet Keleten fölháborodást és tiltakozást váltott ki. Ebben az időben lépett föl János, s megírta beszédeit a képrombolók ellen. Nem a képekkel kapcsolatos visszaéléseket vette védelmébe, hanem világos különbséget tett a csak Istent megillető imádás és a képeken ábrázolt szenteknek szóló tisztelet között. Minden erejével a képek tisztelete mellett foglalt állást. Ezzel a későbbi kor számára „a képtisztelet klasszikus teológusa lett”. Csodálatos a bátorsága, amellyel szembeszállt a császárral, s még a kiközösítést is föl merte hozni fenyegetésül.

E két említett munka mögött háttérben marad János minden egyéb írása. Mindazonáltal lenyűgöző a tudása és széles körű az érdeklődése. Nemcsak dogmatikus és apologéta, hanem egzegéta, filozófus és hagiográfus is volt. Ezenkívül mint himnuszköltő vált nagyon híressé a keleti Egyházban, ahol mindmáig éneklik a liturgiában a himnuszait.

A bizánci hagyomány úgy tudja, hogy Damaszkuszi Szent Jánost december 4-én temették el. Valószínűbb azonban, hogy ezen a napon halt meg. A római naptárba 1890-ben vették föl az ünnepét, március 27-re. 1969-ben az ünnepet december 4-re helyezték át.


Műveiből három fő jellemvonás rajzolódik ki:

Elsőként egyszerű alázatossága. Gazdag és tekintélyes családból származott, életének első fele a legmagasabb körökben zajlott, de amikor a Mar Szabbasz-kolostor szerzetese lett, mindez mintha nem is létezett volna. Elvonulva a világtól egyedül Istennek akart szolgálni. Nagyon művelt és tudós szellem volt, ennek ellenére „haszontalan és utolsó rabszolgának” tartotta magát, akinek „jobb lett volna, ha Isten előtt csak a bűneit vallja meg”, mint hogy beavatkozzék a teológia és az egyházpolitika kérdéseibe. Mindazonáltal engedelmességből harcba szállt a megtámadott igazságért.

Másik vonzó jellemvonása a hagyományhoz való hűség volt. Igaz, korának lelkületére jellemző volt, hogy az áthagyományozott kincsek őrzését tekintették a legfőbb feladatnak, és nem az újdonságokat hajhászták, mégis Jánosban a hagyomány tisztelete erkölcsi alapállás lett. Az igazság iránti tisztelet tanította meg arra, hogy önmagát és a saját ötleteit távol tartsa a kapott és továbbadandó üzenettől. E hűségében lett közvetítő az első századok és a középkor között.

Harmadik vonása az Egyház iránti szeretete. Éber készenlétben nyilvánult ez meg, amellyel a veszélybe került Egyház segítségére sietett, nem törődve az őt fenyegető megtorlásokkal, még a leghatalmasabbakkal sem. Nem kereste a vitákat, de ha az Úr ügyéről volt szó, félelem nélkül szállt harcba az igazságért.


Istenünk, kérünk, add, hogy Szent János áldozópapod könyörgése segítsen minket, és az igaz hit, melyet ő oly buzgón tanított, legyen mindenkor világosságunk és erősségünk!

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke 1Tim 1,13–14; 2,1–3 Ev Mt 23,8–12Damaszkuszi Szent János püspök, egyházatya

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

Testvéreim! A keleti Egyház nagy szentje, Damaszkuszi Szent János 650 körül, húsz évvel Mohamed halála után született Damaszkuszban. A város a kalifák székhelye volt, innen irányították az iszlám szellemi és vallási életét.

János annyiban rokona a tegnap ünnepelt Ferencnek, hogy ő is gazdag, tekintélyes családban született, és gyorsan felívelő világi pályára számíthatott; s ehelyett az ő élete is Isten igazságának – egyedül az alázatban és szeretetben megtalálható – példája lett.

Atyja keresztény volt, de a kalifátus pénzügyminiszteri tisztét töltötte be. Nagy gondot fordított arra, hogy fiai – János és egy fogadott fia, Kozmász – alapos műveltséget szerezzenek, s így készüljenek föl a későbbi, magas hivatalok betöltésére. Az ellen sem volt kifogása, hogy János a trónörökös barátja, a leendő Jazid kalifa játszó- és asztaltársa legyen.

Amikor János elérte a férfikort, először munkatársa, majd utóda lett atyjának a pénzügyminiszteri poszton. A 7. század végén azonban megváltozott a keresztények helyzete a kalifátusban. Az új uralkodó, Abd-el-Malek (685–705) bizalmatlan volt velük szemben, s ezt János családja is nagyon hamar megérezte. Éppen ezért, hogy elkerüljék a nagyobb bajokat, fogadott testvérével, Kozmásszal együtt elhagyták Damaszkuszt, és Jeruzsálemben beléptek a Mar Szabbasz-kolostorba, majd Jánost pappá szentelték. A pátriárka tanácsadója lett, és sokan fordultak hozzá tanácsért, segítségért.

János a szentképek tisztelete körüli vitában – mely Keleten a képromboláshoz vezetett – vált ismertté. A császár ugyanis kötelességének érezte, hogy hatalmi szóval megtiltsa a szentek képeinek készítését és tiszteletét (ekkor Krisztus és Mária ábrázolása még kivételt képezett). Az Ószövetség „faragott képet ne csinálj magadnak” parancsa Keleten az iszlám hasonló tiltásaival találkozott, s ebből megszületett a meggyőződés, hogy a képek „bálványozása” Isten haragját hívja ki a birodalom ellen, melyet minden veszedelemtől óvni kell.

A rendelet nagy fölháborodást és tiltakozást váltott ki, s János minden erejével a képek tisztelete mellett foglalt állást. Csodálatos bátorsággal szállt szembe a császárral, akit még kiközösítéssel is megfenyegetett. De a legtöbbet azzal tette, hogy a teológia nyelvén világosan megfogalmazta a különbséget a csak Istent megillető imádás és a képeken ábrázolt szenteknek szóló tisztelet között. Ezzel a későbbi kor számára „a képtisztelet klasszikus teológusa lett”.

De nemcsak dogmatikus és hitvédő, hanem egzegéta, filozófus és hagiográfus is volt, s a keleti Egyházban mindmáig éneklik a liturgiában a himnuszait.

Jellemének meghatározó vonása a hagyományhoz való hűség volt és az Egyház-szeretet. Nem kereste a vitákat, de ha az Úr ügyéről volt szó, félelem nélkül szállt harcba az igazságért, nem törődve a saját kárával, megtorlásokkal.

Köszönjük meg őt Istennek. És kérjük meg, imádkozzon és járjon közben értünk, hogy követni tudjuk a példát, amit az igazság iránti szeretetével és hűségével ránk hagyott. Mert erre minden korban, a miénkben pedig különösen is nagy szükség van. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító (kb. 676-749)A szent képek védelmezője

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

Élete

+ János a szíriai Damaszkuszban született.

+ Enciklopédikus ismereteiről és teológiai módszereiről híres, heves ellenfele volt az ikonrombolóknak (eretnekeknek, akik elutasították a szent képek használatát az Egyházban), az ikonok védelméről vált híressé.

+ A hagyomány szerint az ikonrombolókkal szembeni ellenállásának büntetéseként a jobb kezét levágták, amelyet később a Boldogságos Szűz közbenjárására visszanyert.

+ János idejét, energiáját és szellemi adottságait himnuszok és teológiai művek összeállítására fordította, amelyek közül a legfontosabb A bölcsesség forrása volt.

+ Damaszkuszi Szent János 749 körül halt meg kolostorában. 1890-ben egyháztanítóvá nyilvánították.

Imádságra és elmélkedésre

„Mutasd meg nekem az általad tisztelt ikonokat, hogy megérthessem a hitedet.” - Damaszkuszi Szent János

Lelki bónusz

Ma az Egyház Boldog Adolph Kolpingra is emlékezik. Egy szegény pásztor fiaként cipésznek tanult. Pappá szentelése után létrehozta a tanoncok tájékoztatásának és támogatásának speciális szolgálatát, amelyet később Nemzetközi Kolping Társaság néven ismertek meg. Mindenféle kézműves fizikai és szellemi dolgozó életének javításáért munkálkodott. Boldog Adolph 1865-ben halt meg, és 1991-ben avatták boldoggá.

Imádság

Urunk, Istenünk, segíts minket Damaszkuszi Szent János
áldozópap és egyháztanító közbenjárására, 
hogy világosságot és erőt találjunk
az igaz hitben, amelyet ő oly kiválóan tanított. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentDAMASZKUSZI SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP, EGYHÁZTANÍTÓ

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

Adventi utunkon szilárd alapot keresve akarunk haladni, Ez a szikla alap Jézus, vele akarunk találkozni, amikor születésének ünnepére készülünk. Damaszkuszi szent János a himnusz költészetben, amikor a korábbi nagy teológusok írásait rendszerezte, irodalmi tevékenységében ezt a szikla alapot mutatta fel kortársainak, és rajtuk keresztül nekünk.

JÁNOS keresztény állami hivatalnokcsaládból született Damaszkuszban 650 körül. Filozófusnak tanult, igen eredményesen egy Kozmász nevű szicíliai szerzetestől, akit a család egy kalifa fogságából szabadított ki és fogadott be. Tanulmányai befejeztével valószínüleg apja hivatalát foglalta el. 726-ban a császár rendelete bálványimádásnak minősítette a szentképek tiszteletét. Ezzel 120 évig tartó képrombolási harc kezdődött. János vitairatokat szerkesztett a képek tiszteletének védelmében. Lemondva világi életéről, vagyonáról, előkelő állásáról, a jeruzsálem melletti Szent Szábbász kolostorban szerzetes, majd pap lett. Prédikációival és írásaival ő lett a keleti egyház utolsó nagy egyházdoktora. Sok könyve elsősörban a képrombolók elleni vitairat volt.

Alázatossága példaszerű volt, erre sok próbatételben adta bizonyságát, de az is mutatja, hogy írásaiban magáról, dicsőségéről semmit sem írt. Haláláról sem tudunk semmit, valószínüleg Jeruzsálemben halt meg 749. december 4-én. A képrombolók 754-ben "kiközösítéssel" itélték el, és csak 787-ben a Niceai egyetemes zsinat ismerte el érdemeit. XIII. Leó pápa szentünk tiszteletét az egész Egyházra kiterjesztette.

Példája:
dolgodat szorgalmasan végezd, ne követeljed a magad dicsőségét!

http://www.katolikus.hu/szentek/1204.html

Választható olvasmányok

2Tim 1, 13-14; 2, 1-3
Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével!

Mt 25, 14-30
Mivel a kevésben hű voltál, menj be Urad örömébe.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumBorbála

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

Borbála, népünk ajkán olykor Borbál, Borbálya, az északi csángók ajkán Barbar*, ókeresztény vértanú (†306), egyike a magyar középkor és barokk világ legtiszteltebb nőszentjeinek, továbbá máig legkedvesebb asszonyi keresztneveinknek. Kultusza virágzott az egész hazai középkorban, de az utóbarokk paraszti világában is. Az ünnep már a Pray-kódex misekönyvében fölbukkan.

Legendáját Temesvári Pelbárt nyomán az Érdy-kódexben* olvassuk. Maximianus császár idejében Nikodémiában élt egy előkelő pogány úr, Dioscorus. Okos és szép lányának Borbála volt a neve. Atyja annyira félti Jézus hitétől, hogy toronyba zárja. És mikoron ott lakozék, éjjel és nappal gondolkodik vala az Úristenről, az szent hitről és az mennyországnak csodálatos állatjáról. Borbála innen a toronyból hírét hallja Origenes alexandriai bölcsnek és ír neki. Kéri, hogy tanítsa meg az igaz Isten ismeretére. Origenes Bálint nevezetű papját küldi hozzá, aki megkereszteli a Szentháromság nevében. Atyja drága művel szereztete lányának egy fürdőházat is. Borbála, miután látta, hogy csak két ablakot hagytak rajta, egy harmadikat is vágatott, hogy a Szentháromságra emlékeztesse, egyúttal az ott álló bálványszobrot összetörte.

Atyja mindezek hallatára Borbálát meg akarja ölni. A lány pusztába menekül, de két vad pásztor kiszolgáltatja apja haragjának. Dioscorus kegyetlenül meggyötri, majd átadja a császárnak, hogy ítélje halálra. Miután Maximianus színe előtt megtagadja az áldozatot, megkínozzák, majd sötét börtönbe vetik. Itt maga a mennyei vőlegény, Jézus Krisztus jelenik meg neki nagy fényességben: vigasztalja és erősíti.

A császár másnap az istenek művének tulajdonítja, hogy Borbála testén a sebek, ütések eltűntek. Ez ellen a szűz keményen tiltakozik. A haragra gerjedt császár égő fáklyákkal veri arcul Borbálát, majd a város utcáin meztelenül hajszolja végig. A lány most így imádkozik: én édes uram Jézus, te tudod, hogy ezeket mind teéretted szenvedem. Azért kérlek, fedezjed be az én mezejtelenségemet, hogy ne nézjék az kegyetlen hóhérok én testemet. És ottan leszállván Istennek szent angyala, nagy szép ruhát hoza őneki.

A császár végül halálra ítéli, szülőapja vállalkozik Borbála kivégzésére. Utolsó perceiben így imádkozik Jézushoz: valaki az te szent nevedről megemléközik, és az én halálomról, bocsássad meg minden ő bűneit, és ne emléközzél meg róla az nagy ítéletnek napján. És szózat jöve őhozzá mennyből, mondván: jövel én szeretőm, nyugodjál immáron ennek utána énvelem az erek bódogságban. És amit kérsz, engedvén vagyon. És annak utána önnön atyjátul érdemlé az szent mártíromságot. És mikoron az ő atyja az hegyről leszállana, mennyből tűz szálla reá és megemészté őtet.

A legendának ez a befejező imádsága, mozzanata magyarázza, hogy Borbála a jó halálnak egyik legtiszteltebb középkori védőszentje lett, egyúttal a négy Virgines Capitales; továbbá a Tizennégy Segítőszent egyike.

Toronnyal, könyvvel, pálmaággal szokás ábrázolni. Mindez legendájából könnyen érthető. Adnak azonban a kezébe kelyhet is, amely fölött olykor szentostya lebeg. Ezt a mozzanatot legendájából közvetlenül nem tudjuk megmagyarázni. Azt hisszük azonban, hogy Künstle helyes úton jár, amikor azt állítja, hogy a három ablakú torony fölvette annak a szem edénynek formáját is, amelyben a középkor végén az Oltáriszentséget őrizték. Érthető tehát a további ikonográfiai fejlődés: kelyhet adtak a kezébe, hogy Borbála végórájukban ne hagyja szentség nélkül azokat, akik életükben tisztelték őt. Így jelenik meg Szászfalva (Sásová) táblaképén is: kehely a kezében, fölötte ostya lebeg. Végh János helyesen mutat rá*, bár a fejlődési folyamatra nem utal, hogy itt róla és nem Dorottya (Divald) vagy Ilona (Radocsay) ábrázolásáról van szó.

 

*

 

A középkori városok puskaporos tornyát szívesen ajánlották Borbála oltalmába, hogy mentse meg őket a véletlen robbanással bekövetkező hirtelen haláltól. Védi a tüzérek életét is, akik puskaporral, ágyúval kénytelenek harcolni. További képzettársítással Borbálát tekintették védőszentjüknek az ágyú- és harangöntők is. Ebből a hiedelemkörből érthető, hogy Hetésben*, továbbá a muravidéki horvátok körében* Borbála (és Luca) napján csak férfinak szabad tüzet rakni.

Borbála hajdani nagy népszerűségét az is mutatja, hogy minden különösebb eszmei, szakmai kapcsolat nélkül a középkor végén Pest varga-, Igló bányász-, Kassa kereskedőcéhének ő volt a védőszentje*. Viszont a torony jelképéből érthető, hogy már barokk időkben miért választották az egri kőmívesek és kőfaragók patrónájuknak*. A szűcsök nagyszombati*, továbbá a kovácsok, bognárok, nyergesek érsekújvári közös céhe is az ő oltalma alá helyezte magát. Céhzászlajuk a plébániatemplomba került.

A bánáti Szentborbála falu modern neve szellemes képzettársítással keletkezett. Tudvalévő; hogy a XVIII. században Elzászlotharingiai németek és franciák is vándoroltak a Bánátba. Megalapították Szenthubert, Károlyliget és Seultour helységeket. A két előbbi nevéről Hubert és Károly napjánál szólunk. A harmadik egy ott álló középkori toronymaradványról kapta francia nevét. A millennium után a falunak a Szentborbála találó magyar nevet adták, miután a vértanú szüzet toronnyal szokták ábrázolni.

 

*

 

Legendájából következik, hogy Borbála a jó halál jeles középkori patrónája volt. Alig van tehát hajdani templom, ahol képével ne találkoznánk. A hívek szükségét érezték, hogy éppen őelőtte imádkozzanak.

A brassai Feketetemplom déli előcsarnokának (Opfertor) timpanonjában freskó: Mária Jézussal, Katalin és Borbála között (1480 körül). Föltűnik még Bántornya (Turnišče) Mária halálát ábrázoló falképén, Katalin társaságában (XIV. század), továbbá Besztercebánya (XV. század, a bányabérlő Thurzók házában)*, Csetnek (Štitnik, XIV. század), Gömörrákos (Rákoš, 1400 körül), Rimabánya (Rimavska Bana, XIV. század)*, Szucsány (Sučany), Marosfelfalu (Suseni, XV. század) freskóin. Jekelfalu (Jaklovce) templomának Borbála és Dorottya legendáját ábrázoló, XV. századból származó freskóciklusa századunkban ment tönkre*. Ófehértó közelmúltban feltárt, XV. század elejéről való freskóalakjai között* Borbála egyike a legszebbeknek.

Borbálát ott látjuk Altnakerék (Malamcrav 1440), Alsóbajom (Boian, 1490), Bakabánya (Pukanec 1480, 1490), Bártfa (1460, 1489, 1505), Bát (Bátovce 1480, az esztergomi Keresztény Múzeumban), Berki (Rokycany 1480), Csíkcsatószeg (1530), Csíkszentlélek (1510), Dubravica (1500), Felsőerdőfalva (Stará Lesná 1480), Frics (Fričovcee 1500), Hervartó (Hervartov 1460), Héthárs (Lipany 1520), Illés (Ilja 1500), Jánosrét (Lučky pri Kremnici 1470), Kassa (1470, 1516), Kispalugya (Paludzka 1510), Kisszeben (Sabinov 1520), Leibic (Lubica 1521), Liptószentandrás (Liptovsky Ondrej 1480, 1512), Liptószentltereszt (Sväty Kríž 1510), Liptószentmária (Liptovska Mara 1450), Lőcse (1460, 1467), LudrófaIva (Ludrova 1510), Magyarfenes (Vlaha 1490), Malompatak (Mlynica 1480, 1515), Nagylomnic (Lomnica 1495), Nagyőr (Strážky 1450), Nagyszeben (XVI. század eleje, Brukenthal Múzeum), Németlipcse (Partizanske Lupča, 1450), Palocsa (Plavec, XVI. század eleje), Segesd (Saes), Szentjákobfalva (Sväty Jakub 1500), Szepeshely (Spišské Pohradie 1470, 1470, 1480), Szepesszombat (Spišská Sobota 1480), Szmrecsány (Smrečany 1480), Sztankahermány (Hermanovce 1510), Trencsén (1410), Zábrezs (Zabrež, XV. század vége), Zsidve (Jidveu 1508), szárnyasoltárain.*

Ciklikus ábrázolásokkal is találkozunk. Bártfa Borbála-oltárán (1450) és Márkfalva (Jazernica Markovice) Anna asszony tiszteletére szentelt főoltárán (1517) Borbála atyjával vitatkozik, majd lefejezik. Besztercebánya Borbála-oltárán (1509) ledönti a bálványszobrot, majd a másik képen az ő lefejezésére kerül sor.*

Borbála jámbor népszerűségét nagyszámú gótikus faszobra is igazolja: Bakabánya (Pukanee 1480), Bártfa (1450, 1480, 1485), Besztercebánya (1509), Busóc (Bušovce 1390), Csíkménaság (Armaseni (1543), Dénesfalva (Danišovce 1490), Dobronya (Dobroniva 1519), Farkasfalva (Vlková 1480), Felka (Velká, 1480), Héthárs (Lipany, 1520), Káposztafalva (Hrabušice, 1520), Kassa (1500), Keresztfalu (Križová Ves, 1510), Kislomnic (Lomnička, 1400), Kisszeben (Sabinov, 1510, 1520), Korpona (Karpffen, Krupina, 1500), Leibic (Lubica, 1520), Liptószentmiklós (Liptovsky Mikuláš, 1480), Lőcse (1494), Mohos (Poruba, 1500), Okolicsnó (Okolično, 1500), Pónik (Poniky, 1512), Selmecbánya (1506), Székelyzsombor (Jimbor, 1540), Szepesszombat (Spišska Sobota, 1464), Sztankahermány (Hermanovce, 1510), Turócszentilona (Dražkovce, 1520), Turócszentpéter (Turčiansky Peter, 1500), Zsegra (Schigra, Žehra, 1310).*

Borbála alakja gótikus zárókőként bukkan föl a soproni Szent Mihály templomban.*

Barokk szoborábrázolásai közül említendő Sopron (dominikánus templom, Szentháromság-szobor), Győrsövényháza (1750), Jobaháza (1750), Mihályi (1760).* A középkorban Borbála és Katalin együtt is föltűnik. Ez az ikonográfiai hagyomány főleg szoborkompozícióként a barokkban is tovább él, így Bodonhely, Zsira (1730),* Szécsény főoltárán (1738), Szécsényfelfalu szószékén (1755, Ilona is ott van közöttük). A váci Gombás-patak híres barokk hídján ott áll az ő szobra is. Kronosztichonos felírása: S. BARBARA CUM NECE CERTANTES CONFORTABIS ET ESCA COELESTI CIBABIS (1759), vagyis: Szent Borbála a halállal küszködőket megerősíted és égi eledellel táplálod.*

A tabáni templom egyik mellékoltárán (1816) Borbála és Sienai (!) Szent Katalin, a krisztinavárosiban pedig Borbála és Alexandriai Katalin klasszicizáló szobrai (1815) láthatók.* Barokk nemes kisasszonyként ábrázolja Pápa (bencés templom) és Pecöl oltárképe.

A bányászélettel függ össze Borbálának néhány modern ábrázolása. Pécsvárad barokk templomának egyik alacsonyan fekvő, elsötétített ablakfülkéjét tárnaszerűen alakították ki. Közepén áll Borbála modern szobra ikonográfiai jel nélkül. Tiszteletére két bányászlámpa világít.

A selmecbányai Katalin-templom szentélyében Borbála szobra fején koronával, kezében bányászfáklyával, amelyet minden misén meggyújtanak.

Borbála-patrociniumainkat részben a gótikus jámborság, részben pedig újabbkori bányászatunk ihleti.

Esztergom: Buda (1836, tabáni temető), Detrekőváralja (Plavecké Pohradie), Dorog, Dunaszeg (társpatróna), Köpösd (Hájska), Márianosztra (1727, kápolna, a patrona agonisantium tiszteletére, később tönkrement), Nagyuny (Unin, kápolna), Salgócska (Salgočka), Udvard (Dvory nad Žitavou, kápolna).

Nyitra: Biccse (Bitša), Zsolna (Zilina), Szkacsány (Skačan).

Besztercebánya: Besztercebánya (1746, kápolna), Jezernice (Jazernica, középkor), Lazány (Lazany, XV. század), Szebed (Sebedražie, XV. század), Zsarnóca (Žarnovica, kápolna, 1723).

Szepesi Káposztafalva (Hrabušovce).

Rozsnyó: Rozsnyó (székesegyház, oltár, 1828).

Kassa: Sárosófalu (Opiná, 1773, középkori templom helyén), Hilyó (Hylov 1736), Kisvitéz (Ovčie 1828).

Pécs: Nagyharsány (elenyészett), Darázs (1842), Komló (1937).

Győr: Rétfalu (Wiesen).

Veszprém: Székesfehérvár (1376, elenyészett),* Bakonykoppány (1730), Boronka.

Székesfehérvár: Kisgyón (kápolna), Pilisvörösvár (1930, kápolna).

Vác: Újhartyán (1779).

Csanád: Oravicabánya (Oravita Montana, kápolna).

Erdély: Gyalár (Ghelár), Lupény (Lupeni), Petrozsény (Petroseni), Alsótelek (Telincul de Jos), Kapnikbánya (Capnic),

 

Borbála a jó halál védőszentje. Középkorra visszanyúló, reformációt átélő tisztelete hagyományőrző tájainkon (palócok, jászok, moldvai csángók) is már múlóban van. József lépett a helyére.

Több jellegzetes, de hosszadalmas népi, illetőleg ponyvairodalmi magyar* és német szöveget elmellőzve, csak egy rövid, ritmikus klézsei imádságot idézünk:

 

Szent Borbála az égbe
Könyékig van vérbe.
Arany haja leeresztve
Vasrudakkal lecsíptetve.

 

Ki ezt elmondja egy nap háromszor: a kis körme se lesz bűnbe.

Zalaszentbalázs öregasszonyai röviden így könyörögnek: Szent Borbála, te, aki annyit szenvedtél, könyörögj érettünk! Az égiháború, villámlás életveszedelemmel jár. Érthető tehát ha Bátya "rác" öregei ilyenkor így fohászkodnak: Sveta Borbala ora pro nobis.*

Borbála a jó halál patrónája lévén, áttételeiben érthető az a Csíkjenőfalván följegyzett hagyomány, hogy a múlt századi nagy kolera idején hét éjjel hét Borbála nevezetű fehérnép szőtt, szabott és varrt balkezével egy férfiinget és gatyát. Felöltöztettek vele egy karót, a falu végére tették, hogy a kolera megijedjen tőle és elkotródjék.*

Szent Borbála füve (Barbarea stricta) őseinknek kelevény, himlő, villámcsapás ellen kedvelt orvossága volt. A névvel is a fű foganatosságát akarták fokozni.*

Ismeretes, hogy az állandó életveszélyben forgó bányásztársadalomnak Borbála a legtiszteltebb közép-európai védőszentje.* Hazai bányáink Borbála kultusza főleg képzőművészeti emlékeink tanúsága szerint a középkor végén bontakozik ki. A kultusz egyfelől Kutná Hora (Kuttenberg) híres bányaváros Borbálatemplomától, a csehországi gótika remekművétől és kultikus atmoszférájától kap egyelőre még elemzésre váró ösztönzést.* Közrejátszik azonban az osztrák Alpesek bányászainak a XVI. századtól folyton erősödő Borbála-tisztelete is. Véleményünk szerint e kétirányú benyomulásnak, részben bányászvándorlásnak eredője hazai bányászaink Borbála-kultusza, amely egyébként már csak nyomokban, illetőleg egyénekben él.

A hagyomány megörökítését leginkább Faller Jenő buzgalmának* köszönjük, aki helyesen hangoztatta, hogy rosszul értelmezett nemzeti öntudatból kár István király tiszteletét erőltetni a csehesnek érzett Borbála-tradíció helyett. Több megállapítása azonban igazításra szorul, így a hazai kultusz Hollandiából való eredeztetése. A múlt századból és a két világháború közötti időszakból való anyaggyűjtése azonban igen értékes. A következőkben ebből merítünk.

Hazai bányászaink Borbála napját 1945-ig általában nagymisével és munkaszünettel ünnepelték meg. Ilyenkor az igazgatóságtól jutalmat is kaptak. Este a fiatalság bálozott, ami a népi Borbála-hagyománynak egy másik hajtásához is kapcsolódik.

A salgótarjáni bányászok (Gusztáv-akna) 1928-ig leszállás előtt a Miatyánk után ezt imádkozták: Óh Szent Szűz Borbála, hozzád fordulunk mindazok, kik a föld mélyébe leereszkedünk. Oltalmazz meg minket minden szerencsétlenségtől és bajtól, könyörögj érettünk és légy erős pártfogónk mindörökké. Amen.

Pécs (volt Ferenc József-akna): Imádkozzunk Szent Borbála tiszteletére, hogy minket a tűztől, víztől és hirtelen haláltól megoltalmazzon, és halálunk óráján Krisztus vérével megváltott nagy szentségben részesülhessünk.

A Szent István-akna legénysége a század elején még önálló, de azóta megszűnt Somogybányatelep Rücker-aknai bányászaiból került ki, akik régi Borbála-képüket és az előtte égetett mécsest is magukkal hozták. Ezek Borbála napján régi bányász zászlójukkal szoktak templomba menni.

Faller Borbála-imádságokat közöl még Salgótarján, Dorog, Tokod, Baglyasalja, továbbá a bihari Felsőderna (Derna) régi bányászainak ajkáról. Helyesen jegyzi meg, hogy ezek a magyar szövegek nem régiek, és javarészt nyilván egyházi eredetű fordítások.

Egy jellemző baranyai monda* a legendából sarjadt: egy dúsgazdag, de fösvény házaspárról, meg Borbála nevezetű kislányukról szól.

A gazdag ember még látni sem szerette a szegényeket. A kis Borbála mégis az ő gyermekeikkel játszott egy köves hegy oldalában, amelyet telhetetlen kapzsiságában a gazdag szintén megvásárolt magának. A gyerekek ott áskáltak a tövében, amikor váratlanul szenet találtak. Bányászata megindult, és így az ember még gazdagabb lett.

A nagylánnyá serdült Borbálának megesett a szíve a szegény bányászok küzdelmes életén. Egy vasárnap, amikor lement a táróba, vagyis tárnába, nagy recsegést hallott. Ezt intő jelnek vette és kérte édesapját, hogy a bányászok más vasárnap ne dolgozzanak. Ez azonban kérlelhetetlen maradt. Reggel Borbála könyörgött a bányászoknak, hogy be ne menjenek a táróba. Hallgattak rá. Nemsokára a táró csakugyan beszakadt, de emberélet nem pusztult el.

Borbálát az apja férjhez akarta adni egy gazdag legényhez, de hiába. Erre a lányát egy hatalmas kővel agyon akarta csapni. Ez félelmében a bányászokhoz menekült. Az apa itt is üldözte, azonban eltévedt, majd valami mélységbe zuhant. A lány megmenekült, és azzal hálálta meg szeretett bányászainak segítségét, hogy egész életén át megmaradt jótevőjűknek. Mindig megsejtette és megmondta, hogy hol éri őket veszedelem.

Egy másik pécsi mondai hagyomány szerint* Borbálát ellenség üldözte. Egyszerre megnyílt előtte a föld, és a mélység nyelte el. Bányászok közé került, akik megvédték, ő pedig védőszentjük lett.

Ritka népszerűségéből következett, hogy Borbála a kultusz zárt világából kilépve, meghódította a szakrális népélet szélesebb tartományait is.

Bornemissza Péternél olvassuk* geleszta, vagyis gyomorbántalom ellen ezt a bájoló imádságot:

 

Fekszik vala
egy gelesztás ember
az tengernek partján.
Odaméne három
szép szent asszony.
Egyik szent Borbálya,
másik szent Ilona asszony,
harmadik, kinek
nevét nem tudom.
Szent Ilona asszony
szedé ki az gelesztás
asszonnak az gelesztát
az ő beléből, gyomrából.
 
Az szent Borbálya asszony
apróra vagdalá.
Akinek nevét nem tudom,
az az tenger
fenekébe hányá.
Az tenger fenekén
meg nem maradhata,
ott eloszla, elromla.
Ez embernek az ő beliben,
gyomrában, hasában,
ugyan eloszoljon
Istennek hatalmával,
Boldoganya
parancsolatjával.

 

Borbála napjának vidékenként megnyilatkozó hagyománya a borbálaág vágása. A szokást nyilvánvalóan ihlette a szent legendájának az a mozzanata, hogy a megkínzott szűz fejére Krisztus a paradicsom virágaiból koszorút helyez, mire összes sebei meggyógyulnak. Ez egyúttal Borbálának menyegzői koszorúja is, vagyis az örök vőlegénnyel, Krisztussal való misztikus egyesülésének szimbóluma. Éva lányai azonban földi vőlegény után sóvárognak, ehhez kérik a szűz vértanú segítségét.

Az ország több vidékén Szent Borbála napján cseresznyefaágat törnek és vízbe teszik. Ha kizöldül, akkor hamarasan férjhez fognak menni, öröm és boldogság jut nekik osztályrészül. Somogyvámoson ha valaki jövendőbelije nevére kíváncsi, akkor vágjon kilencféle gyümölcsfaágat, mindegyiket lássa el férfinévvel. Pohárba téve Borbálától karácsonyig minden roráté után öntözze meg. Amilyen nevű ág először kihajt, olyan neve lesz az urának. Eleken a lányoknak mezítláb, egy ingben kell a kertbe kimenniök gyümölcsfagallyért. Utána üvegbe teszik, hogy kisarjazzék. Apátfalván orgonaágat törnek, egy üveg vízben, a kemence tetejére teszik. Ha karácsonyra kivirágzik, az új esztendőben biztosan férjhez mennek.

Óbecsén már különösebb célzat nélkül viszi be Borbála estéjén a meleg szobába a kerti gyümölcsfákról, lehetőleg minden fajtáról lemetszett termőrügyes ágakat a gazdasszony. Itt vízbe, ha van, akkor hólébe teszi őket, hogy karácsony ünnepére kivirágozzanak.

Ha a budaörsi Barbarazweig már az éjféli miséig kihajt, akkor jó termés várható. Ha csak utána, akkor nem.*

Ismeretes, hogy a zöld ág archaikus szimbólum: a folyton megújuló élet jelképe. A katolikus szimbolikában továbbfejlődik, és az ártatlanságot, szüzességet, illetőleg a megszentelő kegyelemben való újjászületést jelenti. E motívum bibliai ősképe Áron vesszeje (Mózes IV, 17), amely a szentatyák szerint az Örök Főpapnak, Jesse sarjadékának, a betlehemi Jézusnak is előképe.

A szokás sajátos helyi fejleményeként Tés faluban Borbála estéje egy tányér közepére poharat állítanak és búzaszemekkel rakják körül. Meleg helyre téve, a búzát szorgalmasan locsolják. A szemek hamarosan csírát eresztenek. Amikor növésükben már túlhaladják a pohár szélét, akkor a búza zöld szálait a pohár felső szélével egyirányban lenyírják. Karácsony este a pohár köré fenyőgallyat tesznek, és szentelt olajat öntenek bele. Az olajban lámpabelet áztatnak. Ezt az éjféli mise után meggyújtják és vízkereszt napjáig el sem oltják.

Leopold Schmidt kutatásaiból* tudjuk, hogy a régi Nyugat–Magyarország, a mai Burgenland német és horvát népe körében a borbálabúza (Barbaraweizen) csíráztatása is járja. Ismeri Pécsvárad németsége is. A szokás ezen a napon tudomásunk szerint a magyar nép körében alig, illetőleg Luca napjához kapcsolódva, lucabúzaként ismeretes. A két szokás célzata lényegében azonos.

Borbála ünnepe főleg a magyar nyelvhatár nyugati, északi, de főleg déli peremein asszonyi dologtiltó nap, amelynek képzetköre Lucáéra emlékeztet. Így Bény (Bina) magyar faluban ilyenkor a látogatókat nem látják szívesen, mert elviszi a család jövő évi szerencséjét. Ha mégis jönne valaki, ügyelnek arra, hogy a kemencéhez vagy a kályhához ne érjen.*

 

*

 

Borbálát Nagykanizsa és Légrád vidékeinek horvát népe kiskarácsony (mali Božiś) néven is emlegeti és munkaszünettel, templomozással ünnepli meg. Szentmihályhegyen mesélik, hogy Bisztricén, a híres horvátországi búcsújáró helyen egy asszony intő példaként mezítelen emlőire tekeredett kígyót mutogatott, amelyet azért nem tudott eltávolítani, mert a tilalom ellenére Borbála napján mosott, varrt.

Borbála horvát, vend kultuszának démonikus elemeit Eperjessy Ernő interetnikus kapcsolatokra. is kiterjeszkedő értékes kutatásai tárták föl.* Eszerint Borbála napjának horvát hiedelemvilága Luca napjának dologtiltó, évkezdő magyar hagyományaira emlékeztet. Bemutatásukról könyvünk jellege miatt le kell mondanunk.

Már Gönczi Ferenc közölt egy muraközi Borbála-köszöntőt,* amely Eperjessy helyes gyanítása szerint horvátból való fordítás: e Szent Borbála napján kívánom magának, hogy mezeje gabonával, erdeje makkal, istállója csikókkal, pajtája borjúkkal, ólja malacokkal, udvara majorsággal legyen tele. A háza meg kinccsel és fiatal legényekkel, kik ne sajnálják a puskát és kardot fölemelni, csatába menni, katolikus vallásunkért vérüket ontani. Bűne e szent napon legyen elengedne, lelke pedig a másvilágon üdvözítve. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységAdvent 2. hete – kedd

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Iz 35,1-10 

Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon! Virulva viruljon, mint a liliom, és örömében ujjongva daloljon! (...) Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. (...) Éneket zengve érnek a Sionra, s örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé. 
 
Lk 5,17-26 
 
Egy napon, amikor tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek ott, akik Galilea és Júdea különféle falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje gyógyításra ösztönözte. És íme, hordágyon férfiak hoztak egy béna embert. Megpróbálkoztak bejutni, hogy eléje tegyék, de akkora volt a tömeg, hogy nem találtak utat. Ezért a cseréptetőn át bocsátották le ágyastul középre, Jézus elé. Hitük láttán így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.” Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban és mondták: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki más bocsáthatja meg a bűnöket, mint az Isten?” Jézus belelátott gondolataikba, így szólt hát hozzájuk: „Miféle gondolatokat forgattok magatokban? Mi könnyebb? Ezt mondani: Bűneid bocsánatot nyertek – vagy: Kelj fel és járj? De tudjátok meg, hogy az Emberfiának igenis van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani!” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj fel, fogd ágyadat és menj haza!” A szemük láttára rögtön fölkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és az Istent dicsőítve hazament. Mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták az Istent, és félelemmel eltelve mondották: „Ma megfoghatatlan dolgoknak voltunk a tanúi.” 

 

Ha az ember várakozása túl hosszúra nyúlik, ha semmi jelét nem látja a megígért beteljesedésnek, akkor szíve elcsügged, teste-lelke elernyed és roskadozni kezd. Amikor viszont a várva várt találkozás, a szabadulás elérhető közelségbe kerül, hatalmas külső-belső energiák szabadulnak fel benne, s egy rövid ideig olyan intenzitással él, mint ahogyan fut a célegyenesbe jutott távfutó. De ha csalódnia kell, ha mégsem jön, akit várt, ha mégsem érkezik el a szabadulás órája, maradék ereje is elhagyja, és feladja a további várakozást. 
 
Óriási felelősség tartani a lelket valakiben, aki szenvedve várakozik, s egyre jobban belefárad a várakozásba. Hamis reményekkel kecsegtetni, hogy utána keserűen csalódnia kelljen, akár halálát is jelentheti. A biztatás, a szép szavak, de még a Szentírással való vigasztalás sem elegendő. Tenni is kell érte, Jézus elé vinni, ha másképp nem megy, hát a tetőn keresztül, ágyastul. Nem nyugodhatunk addig, míg meg nem látja Jézust, s benne új távlatot nem kap pislákoló reménykedése. A mi hitünk eszközli ki számára a gyógyulást, a bűneitől való szabadulást. 
 
Hálát adunk Neked, Urunk, hogy eljöveteleddel a hajnal fényét hoztad el a világmindenségre boruló reménytelen éjszakába. A Te megbocsátó, feloldozó hatalmad új reményt adott szívünknek és megszilárdította lépteinket: már nem magunknak kell megerősítenünk elernyedt kezünket és roskadozó lábunkat, hanem Te magad adod vissza képességünket, hogy azon az úton járjunk, mely hazavezet az atyai házba, s a nekünk ajándékozott Szentlélekkel ujjongva dicsőítsük mennyei Atyádat. Adj nekünk készséges szívet, hogy fáradhatatlanul járjunk a Te utadon, és találékony szeretetet, hogy Eléd hozzuk s a Te gyógyító jelenlétedbe vonjuk azokat is, akik a maguk erejéből nem tudnak kapcsolatba lépni Veled.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent második hete – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Jelenlét

Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet.
Burkolj be szeretetedbe.
Add, hogy szívem eggyé váljon a tiéddel.

Szabadság

"Hagyjatok nyugodtan magamra. A cellában, ahova soha nem süt be a nap, ne szóljon hozzám senki. Ez az aranyló csend felszabadít." Versrészlet, amit egy fogoly írt a dachau-i koncentrációs táborban.

Tudatosítás

Uram, megajándékoztál az éjszakai pihenéssel. Add, hogy éber óráimban ne feledkezzem meg jóságodról. Mutasd meg, hogyan oszthatom meg másokkal áldásaidat.

Isten igéje

Lk 5,17-26
És történt egy napon, hogy leült tanítani, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók is, akik Galileának és Júdeának minden falvából és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje vele volt, hogy gyógyítson. És íme, néhány férfi egy hordágyon fekvő bénát hozott. Be akarták vinni és eléje helyezni. Mivel nem találtak utat a sokaság miatt, hogy bevigyék, fölmentek a háztetőre, s a cserepek között lebocsátották ágyastul középre, Jézus elé. Ő pedig, amikor látta a hitüket, ezt mondta: »Ember! Bocsánatot nyertek a bűneid.« Az írástudók és farizeusok erre gondolkodni kezdtek: »Kicsoda ez, hogy így káromkodik? Megbocsáthatja-e a bűnöket más, mint az Isten?« Jézus azonban ismerte gondolataikat, és ezt válaszolta nekik: »Mit gondoltok szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani: ‘Bocsánatot nyertek bűneid’, vagy azt mondani: ‘Kelj fel, és járj’? Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani – így szólt a bénához: – Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza.« Az mindjárt fölkelt a szemük láttára, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre elcsodálkoztak mindnyájan, dicsőítették Istent, és félelemmel eltelve ezt mondták: »Ma csodálatos dolgokat láttunk.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus a gyógyulni akaró ember hitére szokott figyelni, itt viszont azt látjuk, hogy a béna ember barátai fordulnak hozzá, az ő hitük indítja Jézust gyógyításra. Alkalom ez arra, hogy elgondolkodjunk, mekkora hatása lehet hitünknek mások életére.
 • A megbocsátás fontosságát emeli ki ez a történet. Jézus megbocsát, és nekünk, az ő követőinek, ugyanezt kell tennünk: elfogadni, megbocsátani és felejteni, ahogy ő tette.

Imabeszélgetés

Észre szoktam-e venni, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom? Kihívás elé állít? Megnyugtat? Vagy felidegesít? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Bocsánatot nyertek bűneidAdvent második hete – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Bocsánatot nyertek bűneid

Evangélium:
Lk 5,17-26
Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson. Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.” Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?” Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyertek bűneid!« – vagy azt: »Kelj föl és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt. Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma.”

Bevezető ima: Uram, Jézus Krisztus! Születésed ünnepére elő akarom készíteni szívemet. Kérlek, vezess engem, hogy el ne tévedjek az úton, amely Betlehembe vezet!

Kérés: Uram! Kérlek, ne engedd, hogy kételkedjek irgalmasságodban!

Elmélkedés:
1. …amikor látta hitüket. Krisztus rövid élete során rengeteg csodát tett. Ma éppen úgy, mint régen történnek csodák. De akkor is és ma is voltak, akik várták, várják a csodát és mégsem történik meg. Ugyanis minden csodának feltétele a hit. Hinnünk kell abban, hogy Isten a legjobbat akarja számunkra. A mai emberből hiányzik a hit a csodában. Csak a megmagyarázhatót, a szemmel láthatót hiszi. Kér Istentől, miközben nem hiszi, hogy Isten mindenható, és főleg nem hiszi, hogy az Isten jó. Hiszen azért jött a földre, hogy kinyilvánítsa ezt a jóságot, ezt a szeretetet. Ezért ha csodát várunk, csodát kérünk, először vizsgáljuk meg a szándékaink tisztaságát: tudunk-e igazán hinni Isten jóságában, el tudjuk-e fogadni, ha nem olyan „alakban” érkezik a csoda, amilyenben mi elképzeljük, és nem utolsó sorban: megteszünk-e mindent, ami tőlünk telik, hogy megtörténhessék a csoda?

2. Bocsánatot nyertek bűneid. A bénát cipelő négy ember megtette a magáét, a béna maga is, hiszen Krisztus „látta a hitüket”. És minderre meg is jött a válasz. Azonban Isten nem automata, amibe ha elegendő aprópénzt (hitet) dobunk, akkor megérkezik a gyógyulás… Nem az az első reakciója, hogy „kelj fel és járj”, hanem, hogy „bocsánatot nyertek bűneid”. Az embernek ugyanis sokkal nagyobb kárt okoz a lelki, mint a testi betegség. A testi betegség, bár legtöbbször fájdalmas és kényelmetlen, lehetőség a szeretetre, a nagyobb szeretetre. Hányszor megtapasztaljuk egy betegség során, hogy az Isten mellettünk van, hogy nem hagy el, hogy bízhatunk benne, hogy felajánlva a szenvedést sok jót tehetünk... A lelki betegség, a bűn, azonban pusztulásba taszít. Ezért Krisztus először attól szabadítja meg a béna embert, ami igazán kárt okoz neki: a bűntől.

3. Megbocsáthatja-e a bűnöket más, mint az Isten? Az írástudók és farizeusok megbotránkoznak azon, hogy egy Názáretből jövő ember Istennel teszi magát egyenlővé. A béna meggyógyítása kisebb csodálkozást vált ki belőlük, mint a bűnök megbocsátása. Tudták ugyanis, hogy az, aki bűnöket bocsát meg, csakis Isten. Látták, de a szívük keménysége miatt nem ismerték fel. Felismerem-e Krisztust a gyóntatószékben, a bűneimet megbocsátó papban? Hiszem-e, hogy Istennek hatalma van eltörölni az eleséseimet, a gyengeségeimet? Hálát adok-e, hogy a földre jött és meghalt a bűneim bocsánatáért? Tudok-e felállni a „porból” azzal a hittel, hogy az, aki azt mondja nekem a pap által, hogy „bűneid bocsánatot nyertek, menj békével”, egy irgalmas és végtelenül szerető Isten?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy ma is szóltál hozzám. Köszönöm, hogy végtelen türelemmel minden nap biztatsz, hogy veled éljem életem minden pillanatát, hiszen az életemnek csak Veled van értelme.

Elhatározás: A következő szentgyónásban jobban figyelek arra, hogy Krisztus az, aki jelen van a pap személyében.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. december hónapra:

Az önkéntes szervezetekért
Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságAdvent 2. hete – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Evangélium

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.”
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?” Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: „Bocsánatot nyertek bűneid!” – vagy azt: „Kelj föl és járj!”? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt. Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma.”
Lk 5,17-26

Elmélkedés

A mai evangéliumi történet szerint egy magatehetetlen embert hoznak a barátai vagy rokonai Jézushoz. A beteg járásképtelenségét szemlélteti, hogy négyen hozzák, a saját erejéből egyetlen lépést sem képes megtenni. Már egészen közel érnek Jézushoz, ott vannak már a háznál, ahol éppen tartózkodik, de most megtorpannak, nem tudnak tovább menni egyetlen lépést sem. A Jézus köré gyűlt tömeg váratlan akadályt jelent számukra. Ők azonban érdekes megoldást választanak. Nem kérik senkitől sem udvariasan, sem határozottan, hogy nyissanak számukra utat, hanem más utat, új lehetőséget keresnek. Leleményes módon, a tetőn keresztül juttatják a béna embert Jézus elé. A korabeli építkezési szokások lehetővé tették, hogy viszonylag könnyen és gyorsan kibontsák a tetőt, így kerül a beteg „az égből” Jézus elé.
Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid” (Lk 5,20). Ez a kijelentés összekapcsolja a lelki és a testi gyógyulást. A hit tehát a bűnök megbocsátását, a lélek megtisztulását, gyógyulását eredményezi, s ezt követően történik a testi gyógyulás. Jézus nem csupán a testi egészséget képes visszaadni az embernek, hanem a lélek egészségét is.
A csoda, a béna gyógyulása a történet végén következik be. Jézus csodát tesz a bénával, aki ettől a pillanattól fogva járni tud, s ennek látványos bizonyítékaként saját lábán távozik, sőt, még a hordágyát is képes vinni. Hiszem-e, hogy a Megváltó számomra is gyógyulást hoz?
© Horváth István Sándor


Imádság

Uram, Istenem! Mutass nekem kiutat önmagam és önzésem zárt világából! Mutass nekem távlatot és célt! Mutasd meg nekem minden nap, hogy mi jót kell tennem! Azt szeretném, hogy életem egyenesen hozzád, adventi utam pedig a Megváltóhoz vezessen. Az adventi lelki készület során taníts meg engem az alázatra, az engedelmességre és az odaadásra! Segíts, hogy jócselekedeteim által növekedjen az öröm a segítségemre váró emberekben, akiknek arcán Krisztus arcát ismerem fel, s akiknek hálás arcáról Krisztus öröme sugárzik felém.

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20221205.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓAdvent 2. hete hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2022 december Bízzatok az Úrban örökkön-örökké,mert az Úr örök Kőszikla (Iz 26,4)

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01

„Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, mert az Úr örök Kőszikla” (Iz 26,4)

Az élet igéje, amelyet ebben a hónapban szeretnénk élni, Izajás próféta könyvéből való. Sok mindenre kiterjed ez a szöveg, és nagyon kedvelt a keresztény hagyományban is. Előszeretettel olvassuk például az Emmánuelről szóló részt, „velünk az Isten” [1], és a szenvedő Szolga[2] leírása is itt szerepel, amely megalapozza Jézus szenvedésének és halálának elbeszélését.

Ez az igevers egy hálaéneknek a része, amelyet a próféta Izrael népének ajkára ad, amikor a száműzetés rettenetes próbatétele után végre visszatérhetnek Jeruzsálembe. E szavak reményt ébresztenek a szívünkben, mert Isten hűségével végig jelen van Izrael mellett, mint a rendíthetetlen Kőszikla. A nép minden erőfeszítését Ő maga támogatja a társadalmi, politikai és vallási újraépítésben.

A „kérkedő” várost porba sújtja[3], mert nem Isten szeretetének terve szerint épült, viszont az ő szeretetterve szerinti, és jelenlétének sziklájára épült város békében él és virágzik.

 

„Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, mert az Úr örök Kőszikla”

Mennyire igaz napjainkban is, hogy békére és biztonságra van szükségünk! Személyesen és közösségileg is a történelem sötét pillanatait éljük, szinte összeroskadunk a bizonytalanság és a jövőtől való félelem súlya alatt.

Mit tegyünk, hogy legyőzzük a kísértést, és ne hagyjuk, hogy a jelen nehézségei letörjenek, és magunkba fordulva gyanakvást és bizalmatlanságot tápláljunk mások iránt?

Keresztényként a válaszunk, hogy mindenekelőtt „újraépítjük” a bizalomteli kapcsolatot Istennel, aki Jézusban társunk lett az élet útján, legyen az bármilyen sötét, szűk, fáradságos vagy meredek.

De ez a hit nem jelenti azt, hogy tétlenül várakozunk. Sőt, inkább azt kéri, hogy lássunk neki, vállaljunk főszerepet az „új város” építésében, legyünk ötletekkel teli felelős építői a városnak, melynek törvénye a kölcsönös szeretet, és kapui nyitva állnak mindenki, de főleg a „szegények és a szűkölködők” [4] előtt, akik mindig is kedvesek voltak az Úr előtt.

Ezen az úton biztos, hogy sokan mellénk szegődnek, akik szívükön viselik az egyetemes értékek ügyét, és fontos számukra a szolidaritás, az emberi méltóság és „közös otthonunk”, a teremtett világ védelme.

 

„Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, mert az Úr örök Kőszikla”

Egy spanyol faluban, Aljucerben egy egész közösség határozta el, hogy testvéri kapcsolatokat épít a részvétel nyílt és befogadó formáin keresztül.

Így mesélnek: „2008 nyarán alapítottunk egy kulturális egyesületet. Saját kezdeményezésként, és a környék más szervezeteivel együttműködve is több tevékenységet indítottunk be, hogy teret adjunk a párbeszédnek, és nemzetközi humanitárius segítséget nyújtsunk.

Már az első évtől kezdve rendeztünk szolidaritási vacsorákat a Fraternity with Africa projekt keretében, és ebből olyan afrikai fiataloknak tudtunk ösztöndíjat biztosítani, akik vállalták, hogy legalább öt évig a saját hazájukban maradnak. Mintegy kétszázan szoktak részt venni ezeken a vacsorákon, melyeket üzletemberek és különböző szervezetek együttműködésével rendezünk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy évek óta együtt dolgozunk egy másik szervezettel. Velük évente szervezünk egy nagy eseményt, amelyen a kulturális élet jeles személyiségei is részt vesznek, zenészek, festők és más művészek, valamint politikusok, vállalkozók és orvosok is. Jó lehetőség ez, hogy megosszák tapasztalataikat, és beszélhessenek a döntéseik mélyebb okairól.” [5]

 

„Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, mert az Úr örök Kőszikla”

Karácsonyi várakozásban élünk. Készüljünk azzal, hogy már most befogadjuk Jézust az igéjében.

Ez az a kőszikla, amelyre az emberek városát is építhetjük: „Testesítsük meg, tegyük magunkévá, és tapasztaljuk meg, hogy micsoda életerő árad szavaiból magunk és környezetünk számára, ha megéljük őket! Szeressünk bele az evangéliumba, annyira, hogy önmagává formálhasson minket, és másokat is megérintsen! […] Már nem mi élünk többé, hanem Krisztus fog növekedni bennünk. Megtapasztaljuk, hogy szabaddá válunk önmagunktól, a korlátainktól, a rabláncainktól. Ráadásként meglátjuk azt a szeretet-forradalmat, amelyet a minket körülvevő társadalmi környezetben a bennünk szabadon élő Jézus fog kirobbantani.” [6]

 

Letizia Magri

 

[1] vö. Iz 7,14 és Mt 1,23

[2] vö. Iz 52,13-53,12

[3] vö. Iz 26,5

[4] vö. Iz 26,6

[5] Tapasztalat: www.focolare.org

[6] C. Lubich, Az élet igéje 2006. szeptember, Új Város, 2006/9

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetA „lenne, ha…” csapda

Napi Ima115 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
27

A „lenne, ha…” csapda

„Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat.” (Prédikátor 11:4)

Betty Mahalik író szerint napjainkban olyan üzenetek vesznek körül minket, amelyek azt kiáltják: „Az életem tökéletes lenne, ha más munkahelyem lenne… másmilyen házam… autóm… orrom… házastársam… bankszámlám… (az üres részre bármi behelyettesíthető). Vagy ha olyan lehetnék, mint egy híresség, akinek az élete rendezettnek és tökéletesnek tűnik. Nos, ezen a héten abbahagytam »az életem tökéletes lenne, ha« játékot, és elkezdtem »az én tökéletes életem« játékot. Mi a különbség? Három dolog:

 1. a jelenben lenni;
 2. hálás lelkület;
 3. lépéseket tenni azzal, ami most elérhető. (…) 

Amikor belekeveredünk ebbe »az életem tökéletes lenne, ha« csapdába, elveszítjük a kapcsolatot a jelennel, és már nem tudjuk gyakorolni a hálát. Gondolj bele: nehéz hálásnak lenni azért, amid nincs… és amivel nem rendelkezel, az mindig valahol az elképzelt jövőben van. Nézz körül, van tető a fejed felett, és van ennivalód? Van néhány jó barátod vagy közeli kapcsolatod? Akkor becsüld meg őket! Most valószínűleg azon gondolkodsz, hogy igen, de több pénzt szeretnél, jobb kapcsolatot, több időt utazásokra; vékonyabb, boldogabb vagy bármi más szeretnél lenni. Ne arra fókuszálj, ami hiányzik, kezdj el arra koncentrálni, amid már van!”

A Biblia azt mondja: „Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat” (Prédikátor 11:4). Ha a hozzáállásod az, hogy „vagy tökéletest vagy semmilyet”, akkor csak semmid lesz. Az igazság az, hogy mindnyájan Isten „alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett” (Efezus 2:10), ez azt jelenti, hogy mindig dicséretes, ha a tőlünk telhető legjobbat adjuk, de itt a földön egyikünk sem fogja elérni a tökéletességet. Ez rendben is van így, mert Krisztus az ő igazságába öltöztetett minket, és csak benne jutunk el a teljességre (ld. Kolossé 2:10).

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Nagy tévedésben vannak, akik az önszeretettől elvakulva engedelmesnek tartják magukat, miután elöljárójukat valamilyen módon rábírták arra, amit maguk akartak.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kempis Tamás - Krisztus követése

Ne legyen az ember a szentségnek kíváncsi vizsgálója, hanem értelmét vesse alá a szent hitengedelmességének, és kövesse az alázatos Jézust

Napi Ima78 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

A jegyes szava:

Óvakodnod kell attól, hogy ezt a mélységes mély szentséget kíváncsian és haszontalanul vizsgálgasd, hacsak nem akarsz a kételkedés mély örvényében elmerülni.
A fölségesnek vizsgálója megszédül a dicsőségtől.
Többet tud Isten végbe vinni, mint ember érteni.
Elviselhető az igazságnak jámbor és alázatos kutatása, amely mindig kész a tanulásra, és az atyáknak tisztes mondásai szerint igyekszik haladni.
Boldog egyszerűség, amely nem jár a kérdéseknek nehézségekkel teli útján, inkább Isten parancsainak sík és világos ösvényein halad.
Sokan elveszítették áhítatos lelkületüket, mikor vizsgálni próbálták, ami nem rájuk tartozik.
Hitedet fogják számon kérni tőled és igaz életedet, nem elméd járását és Isten titkainak mélységét.
Ha azt sem érted, azt sem fogod föl, ami alattad van, ami fölötted van, hogyan érthetnéd?
Vesd alá magadat Istennek, alázd meg értelmedet a hit előtt, akkor megkapod a tudás világosságát hasznod és szükséged mértéke szerint.
Némelyek súlyos kísértésekbe esnek a hit és az Oltáriszentség körül, de ennek nem annyira ők az okai, inkább a gonosz lélek.
Ne sokat törődj a gondolataiddal, ne szállj vitába velük, ne felelj azokra a kételyekre, amelyeket a sátán fölvet benned, inkább higgy Isten szavának, az ő szentjeinek és prófétáinak, akkor elfut tőled a semmirekellő ellenség.
Gyakran nagyon hasznos az, hogy Isten szolgájának ilyesmit kell tűrnie.
Mert nem kísérti ő a hitetleneket meg a bűnösöket, azokat már biztosan magáénak ismeri, a hívő embereket s az imádságos lelkűeket azonban sokféle módon kísérti, zaklatja.
Járj hát egyszerű és kétségektől ki nem kezdett hittel, és alázatos tisztelettel vedd magadhoz az Oltáriszentséget, amit pedig meg nem érthetsz, azt hagyd bízvást a mindenható Istenre.
Nem csap be téged az Isten, az csapódik be, aki a kelleténél jobban hisz magának.
Az egyszerűekkel jár-kel az Isten, az alázatosaknak nyilatkoztatja ki önmagát, értelmet ad a kisdedeknek, megnyitja a tiszta szívűek szemét, de elrejti kegyelmét a kíváncsiak s a gőgösek elől.
Az emberi okoskodás erőtlen és könnyen csalatkozik, viszont az igazi hit nem csalatkozhatik.
Minden okoskodásnak és természet szerint való vizsgálódásnak követnie kell a hitet, nem megelőznie és megtörnie.
Mert a hit és a szeretet legszebben itt tündököl, és titokzatos úton-módon ebben a legszentebb és legméltóságosabb szentségben munkálkodik leginkább.
Az örök, mérhetetlen és végtelen hatalmú Isten, égen és földön nagy és kifürkészhetetlen dolgokat visz végbe, csodatetteit nem lehet kikutatni.
Ha olyanok volnának Isten művei, hogy az emberi okoskodás könnyen nyomukba érne, nem kellene őket csodálatosnak és kimondhatatlannak emlegetnünk.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Keresztes Szent János aranymondásai

Keresztes Szent János aranymondásai

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Gondold meg, hogy mennyire szükséges, ha el akarsz jutni a tökéletességre, hogy szembeszállj magaddal és az önmegtagadás útjára lépj.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta Sz,mint szalézi,mint Szűz MáriaSZERZETESI ÉLET

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Mielőtt beléptek abba a szent hajlékba, hagyjátok kint az akaratot az ajtó előtt (MB XIII. 203).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pietrelcinai Szent Pio gondolatai

Pio atyával az év minden napjánTalálkozunk majd Istennel...

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Tegyünk jót, amíg van időnk, így megdicsőítjük mennyei Atyánkat, megszenteljük magunkat és jó példát mutatunk másoknak.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólA bűnbocsánat szentsége

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

„Rájok lehele és mondá nekik: Vegyétek a Szentlelket. Akiknek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik s kiknek megtartjátok, meg vannak tartva” (Ján. 20,22). 

 

a) Bűnt bocsátani: csak Isten teheti, és ezt szívünk ösztönszerűen érzi s igényli. A bűn jóvá nem lesz, csak bocsánat által; aki más úton kíván bűneiből kimenekülni, az téved s az istenit önmagában föl nem ismeri. Javulhatok, sírhatok, vezekelhetek; de mi lesz a bűnnel, melynek tudata lelkemben ég? Itt én elégtelen vagyok, hanem az Úr dönt. – Mennyire bizonyítja a bűn tudata a törvény uralmát fölöttem; mennyire kiáltja: van Uram, és én megsértettem őt! Akaratom akarata ellen lázadt; ez a rossz, ez a kín! A bűnös lélek szinte jobban érzi az Urat, mint a csendes szív. – A bűn tudatát és kínját a bűnbocsátó Isten kegyelme veszi le rólam: Megbocsáttatnak bűneid! Ó mily ének ez nekem, mily kegyelmes szeretete s mily engesztelő ölelése Istenemnek: Ő megbocsát… Ő nekem! Nem taszít el; leereszkedik s fölemel! Ezt nem teheti velem tudomány, művészet, hatalom, élvezet. Sajátos, isteni érzete a léleknek: mikor azt suttoghatja, hogy megbocsát, akkor a szíve is tele van, a szeme is. 

 

b) Semmi sem bizonyítja jobban, hogy az Isten köztünk járt, mint a bűnbocsánat intézménye; bűnt bocsátani jött, mert ezt kérte, várta, ez után törte magát az emberiség, és a bűnbocsánatnak istenemberi módját rendelte a szentgyónásban, hol mindenki külön-külön lábaihoz borul és lesi az isteni vigaszt: Én téged föloldozlak. Krisztus küldte a lelkiatyát a bocsánat isteni hatalmával, a vigasz olajával, az engesztelődés kegyelmével. Elsüllyed körülöttem a világ, az egyház, az ember, és én csakis Krisztussal állok szemben gyónásomban. Neki súgom bűneimet; az ő szavát hallom; a szentségben vele lépek összeköttetésbe; az ő vére hullását érzem lelkemen, és megtisztulok. Jézus elértette, hogy mi kell nekem; nem elég nekem megbánnom bűneimet; nekem több kell: szent, titokzatos érintkezés és összeköttetés kell vele; ez a penitencia szentsége! Hála neked ezért Jézus! Forró, igaz köszönetet mondok minden szentgyónásom után. 

 

c) Vegyétek a Szentlelket… erre a lelki, isteni hivatásra, ti papok! Krisztus nyomaiban, az evangélium áldásával jöttök felénk, mikor bűneinket bocsátjátok. „Mily ékesek a békét hirdetők lábai”, mily olajos s atyai a kezük, mily résztvevő a szívük! E nagy, fölséges hivatáshoz krisztusi emberek kellenek; e megrendítő bizalomhoz, mellyel lelketekbe öntik a hívek kínjukat s szégyenüket, angyali szellemű apostolok kellenek. Érezzétek át. S mennyire tisztelünk s szeretünk mi titeket, örök vágyaink és aggodalmaink bizalmasait! Hogyan értjük Sziénai sz. Katalint, ki a papok lábanyomát csókolta; bizonyára az örök életet látta ott sarjadni! 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Európa középkori térképének főpontjait a püspöki és monostori helyek alkotják; az emberföldrajz eb­ben az időben egyúttal az imádság földrajza is. A liturgia, mint életstílus megteremtette művészeti formáit. Babits „Ámor Sanctus"-a160 ízelítőt ád a liturgia költészetéből; a román és gótikus irányok alkotásait a mai műtörténet a kultusz céljaiból tudja igazán megmagyarázni... Min­denütt szerzetek, káptalanok állnak szolgálatára. Az antik templomban a kultusz centrumát nem zárt cellák, fülkék alkották, a „profanum vulgus"-nak161 oda nem volt bejá­rata; a nép közösségélete a fórumon játszódott le. A kö­zépkor a „fórumi ember" helyett kialakította a kórusi em­ber típusát: a közösségi élet javarészének a kórus lett a színhelye. Hogy mindebben az evangélium eszméi virág­zottak ki, amelyek a közös imádságot hangsúlyozzák az egyéni, magánimádság fölött, de nem annak tagadásával, azt nem kell bizonyítani. Érdemes volna kinyomozni azo­kat a szellemtörténeti tényezőket, melyek az imádság ér­tékelését megváltoztatták, és így a középkori ember imád­kozó típusát végeredményben a mai gyár- és gépember tí­pusává alakították.

(Az IMÁDSÁG ÉRTÉKELÉSE...)

160. Babits: Ámor Sanctus - Szent Szeretet. 50 közép-kori latin himnuszt tartalmazó gyűjtemény latinul és magyarul, kétnyelvű kiadásban. A magyar fordítást Babits Mihály készítette. 1933-ban jelent meg a Magyar Szemle Társaság gondozásában.

161. Profanum vulgus - a szent eszmék iránt érzéketlen, értetlen, nem fogékony tömeg. „Odi profanum vulgus" — gyűlölöm a közönséges tömeget. — Horatius

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mindszenty breviárium

Mindszenty breviárium - AnekdotákA bíboros bebörtönzése

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

A bíboros lelkes főpásztori munkája mellett pihenésre nem gondolt, de orvosi utasításra végül néhány nyári szabadnapra leutazott szülőfalujába. Uzsonnára érkezett két paptársával, édesanyja kevés hideg élelem és sütemény mellé bort tett az asztalra. Mindszenty atya huncut mosollyal az arcán megkérdezte: „Édesanyám, saját termésű bora ez, és nincs hordóíze?” Borbála néninek – akit a hercegprímás udvari papjai csak Bábi néninek hívtak – tetszett a tréfa, és elmesélte, hogy fia még mindig emlékszik arra a történetre, amikor egyszer sietségében a legjobb borát egy penészes hordóba fejtette, amitől persze a nedűnek hordóíze lett. Újabb szüretig kénytelen volt ezért kölcsönborral kínálni a család vendégeit.

A csehimindszenti napok jó hangulatban indultak, de a bíboros ellen indult hajsza ide is elért. Titkosrendőrök tűntek fel a faluban, akik folyamatosan szemmel tartották őt. Látták, ahogy este a család apraja-nagyja megérkezik a szülőházba. A hercegprímás odabent a gyerekeket faggatta és apró ajándékokkal kedveskedett nekik, könyvekkel, füzetekkel, játékokkal, édességgel, szentképekkel és fogadalmi érmékkel. Örült, hogy ilyen sok gyermek van a családban. Másnap reggel a szentmise és rövid munka után papi kísérőjével sétálni indult. Vecsey József úgy emlékezett vissza erre a sétára, hogy menet közben, ahogy bejárták a falu környékét, és meglátogatták a hercegprímás édesapjának és korán meghalt testvéreinek a sírját, Mindszenty József számba vette gyermekkorának összes emlékét. Vecseynek az volt az érzése, hogy a bíboros búcsúzni jött a családjától és szeretett szülőföldjétől. Sétájuk azonban nem volt zavartalan, a titkosrendőrök fel-feltűntek a közeli gabonaföldeken bukdácsolva.

Az otthoni ebéd után a mit sem sejtő édesanya mosolyogva kérdezte: „Ugye, édes fiam, nem volt rossz ez az ebéd?” A prímás is elmosolyodott, ők egy szempillantás alatt megértették egymást: „Hát tudja, édesanyám, ha nem kérdezte volna, nem mondanám.” A finom tréfa hátterében az állt, hogy náluk nem volt szokás az ételt minősíteni, mivel soha nem szenteltek túlzott figyelmet az efféle ínyencségeknek. Mindszenty bíboros bérmakörútjain is csak egyszer dicsérte meg az ünnepi ebédet, amikor előtte kénytelen volt számon kérni a plébánost arról, hogy szentmise alatt miért nem égtek a templomi gyertyák.

Délután Csehimindszentről tanácsosnak látszott Szombathelyre menni, mivel komoly gyanúja merült fel annak, hogy a rendőrség esetleg a bíboros éjszakai elrablását tervezi. Az utat nagy kerülőkkel, erdei csapásokon tették meg a püspöki székvárosba. Mondták is a kocsiban ülők, hogy hercegprímás ilyen eldugott utakon talán még sohasem járt. Amikor másnapra kiderült, hogy Csehimindszentre az éjszaka egy teherautónyi rendőr érkezett, a bíboros úgy döntött, hogy családja megkímélése érdekében visszautazik inkább Esztergomba. Így ért véget idejekorán az utolsó otthoni látogatás.

A bebörtönzött főpásztort édesanyja először 1949. február 23-án látogathatta meg a Gyűjtőfogházban. Később, amikor a prímást a Conti utcában őrizték a látogatások helyszíne a Váci Fegyház és Börtön lett, mert a fogvatartók nem akarták, hogy a bíboros hollétéről bárki tudomást szerezzen. Féltek. Még a börtöni séták alkalmával is minden fogolytársnak ablakbezárást parancsoltak. Az édesanya látogatásai alatt kizárólag családi dolgokról volt szabad beszélniük, amit a jelenlévő őr szigorúan felügyelt:

„– Édes fiam, nagy a te családod, amely mindenfelé imádkozik érted…
– Csak családi ügyekről szabad beszélni! – szólt közbe a foglár.
– Tessék jobban figyelni, édesanyám a családról beszél!”

A látogatások idejét az egymásra mutogató hivatalok önkényesen határozták meg, tekintet nélkül a börtönügyi szabályzatra, amely politikai foglyok esetén három hónaponként engedélyezte volna a rokonlátogatást. Borbála néni egy segítségére rendelt kedvesnővér kíséretében rendszeresen kilincselt engedélyekért. 1950 márciusában, amikor már fél éve nem mehetett a fiához, és már semmilyen emberi segítségben nem bízhatott, az édesanya fogadalmat tett. Összekuporgatott 1500 forintjából Budapesten egy Jézus Szíve-szobrot rendelt, hogy azt a mindszenti templomnak ajándékozva kérje az Úr Jézus segítségét. A szoborszentelésre június 16-án került sor, Jézus Szíve ünnepén. A templom zsúfolásig megtelt, és több százan szorongtak a templom körüli téren is. Kifelé jövet kapta Borbála néni az értesítést, hogy a másnapra szóló engedély megérkezett. A látogatáson megemlítette, hogy visszatérőben részt vesz a szombathelyi papszentelésen, hogy ezzel ünnepelje Mindszenty atya harmincötödik papi jubileumát. A raboskodó főpapot meghatotta ez a figyelmesség, édesanyján keresztül áldását és imádságát küldte a szentelendő paptestvéreknek. Az 1950. év Jézus Szíve ünnepe arról is nevezetes, hogy a hercegprímás hosszú fogság után ekkor misézhetett a börtönben először. Ettől kezdve a szentmise képezte napjainak a gerincét. Kis asztal volt az oltár, egy csodával határos módon nála maradt töviskoszorús Krisztus-kép volt az oltárkép, rajta a híressé vált felirattal: Devictus vincit! Legyőzetve győz! Nagy öröme volt, amikor visszakapta rózsafüzérét és papi zsolozsmás könyvét. A latin zsoltárokat és himnuszokat addig emlékezetből imádkozta.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Michel Quoist Így élni jó

Michel Quoist Így élni jó A szeretet útja Istenhezvezet... hogy Jézus Krisztus szívével szeress

Reggeli ima99 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
22

,,Szeress, és tégy, amit akarsz''.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziIsten országában nem lesz szükség

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04
Isten országában nem lesz szükség
figyelemfelkeltő táblákra, mert
minden MAGÁNTERÜLET! közterület lesz,
és minden közterület egyben
mindenkinek a magánterülete is,
hiszen társörökösök vagyunk, az Atya fiai.
És nem lesz TILOS AZ ÁTJÁRÁS!, hiszen
a tér bármelyik szeglete átjárható
bárki számára, egyszerre több helyen
is lehetünk akár. És nem lesz IDEGENEKNEK
TILOS A BEMENET!, mert mindenki ismerőse,
sőt, testvére lesz mindenkinek,
látjuk egymás gondolatait,
de nem zavarjuk egymás intimitását,
hiszen mi leszünk egymás intimitása,
és Isten lesz mindannyiunk intimitása.
És nem lesz HORGÁSZATI TILALOM,
kifoghatjuk a leghatalmasabb bálnákat,
delfineket is, kicsit röptetjük őket
az égen, majd visszadobjuk, egymás
bűneit viszont soha többé nem fogjuk
pecázgatni és a többiek orra alá dörgölni,
hiszen Isten minden megbánt vétket
a tenger legmélyére hajított, onnan
már mi sem hívhatjuk elő. Nem lesz
sehol VIP-BEJÁRAT, de csak azért,
mert mind Rettentő Fontos Személyek
leszünk, Isten választottai és jegyesei,
akik bejáratosak az ő házába és minden
helyre, mert minden hely az ő háza lesz,
és az ő háza minden hely lesz.
A MŰVÉSZBEJÁRÓt is használhatjuk,
a Teremtés művészetének alkotótársai
leszünk, és jogdíjat is kapunk érte
tiszta aranyporban, melyet az utcán
sodor ott majd amúgy is a szél.
Olyan se lesz, hogy CSAK ENGEDÉLLYEL!,
hisz meg lesz engedve minden, ami jó,
és nem vágyunk semmire, ami árt
nekünk vagy másnak, ami rossz,
semmi se lesz ÉLETVESZÉLYES!, az élet
egyedül a halálra lesz veszélyes. Érvényét
veszti a NEM KÉRÜNK REKLÁMOT!,
mert vízesésről havas csúcsra, korállszigetről
szivárványra, sivatagi naplementéből
zöldellő őserdőbe szökellő
hirdetésblokk szereplői leszünk,
tobzódunk az isteni panorámákban,
Himaláján szökdécselünk,
mélytengerbe merülünk palack nélkül,
ugrándozunk távoli csillagokon,
Isten legjobb reklámja leszünk éjjel-nappal.
 
Kép: Rajkai Péter
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekAdvent 2. vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiAdvent 2. vasárnapja

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése A bűnbánat gyümölcseiAdvent 2. vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

A megtérést hirdető Keresztelő János a farizeusokat és a szadduceusokat különös keménységgel és szigorral szólítja fel arra, hogy „teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét”. Intelme a letűnt évszázadok dacára most is aktuális, nekünk is szól. A bennünk rejtőző képmutatásra hajló farizeusnak és az evilágisággal túlzott kompromisszumokra kész szadduceusnak.

De vajon mik a bűnbánat gyümölcsei? Talán pontosabban megértjük, ha a bűn gyümölcseivel állítjuk ellentétbe. A kontraszt ugyanis segíti a láthatóságot. A színházi előadások kelléktárának is fontos eleme a sötétség és a fény ellentéte. A reflektorral megvilágított szereplők arcjátékát sokkal élesebben látjuk, gesztusaik üzenetét világosabban megértjük.

A bűnbánat gyümölcsei a bűn termésének ellentétei. A bűn klasszikus meghatározása szerint parancsszegés. Bűnt az követ el, aki tudva és akarva, súlyos dologban megszegi Isten parancsát. Ennek a definíciónak az értéke a szándékosság szempontjának kiemelése. A nem tudatosan vagy nem szándékosan okozott kár, nemcsak erkölcsi, hanem jogi szempontból is más megítélés alá esik. A parancsteljesítést ugyanakkor korunk embere idegennek és ridegnek érzi. A parancs fogalmából ugyanis nem nyilvánvaló, hogy az valójában Isten szerető szava, féltő, gondoskodó iránymutatása. A használati utasításhoz hasonló eligazítás, a beteljesült és boldog élet receptje. Ezért aki bűnt követ el, az valójában a Szeretet ellen vét. Önmaga, embertársa és a jó Isten között lehetséges szeretetáramkör lámpáinak fényét tompítja vagy oltja ki teljesen.

A bűnbánat kívánatos gyümölcseinek értelmezésével kapcsolatban egy további probléma, hogy nem látjuk elég világosan, nem érezzük elég intenzíven vétkeink utálatos következményeit. Szent Ignác lelkigyakorlatos könyve egy fejezetében arra hív, hogy őszintén rátekintve bűneinkre merjünk és akarjunk undorodni azoktól. Nem takargatva, mentegetve, vagy szépítgetve azokat. Ez segíthet bennünket a szabadulás, a gyógyulás kívánásában, a Szabadítóval és a Gyógyítóval való találkozás óhajtásában.     

Izajás próféta gyönyörű szavakkal írja le az Úr lelkének ajándékait, amelyek eltöltik az eljövendő Messiást. A bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, végül az öröm lelke. Szavainak fényességét még jobban érzékeljük, ha a lélek fényes ajándékait a bűn gyümölcseinek koromfekete kontrasztjába állítjuk. Ha a bölcsességet szembesítjük az önhittségből fakadó oktalansággal, az értelmet a belátástól irtózó butasággal. Ha a tanács lelkét összevetjük az elzárkózó tanácstalansággal, az erősséget az energiáit elfecsérlő gyengeséggel. Ha a tudás lelkét szembe állítjuk az okulni nem hajlandó tudatlansággal, az Úr félelmének lelkét az Isten ellen lázadó önistenítéssel. Végül az öröm lelkét ütköztetjük a kétségbeesett szomorúság démonjával. A gonosz lélek aszerint ítél, amit a szem lát, és aszerint ítélkezik, amit a fül hall. Nem szolgáltat igazságot, és méltánytalanul ítéli a föld szegényeit. Az igazságtalanság a derekán az öv, s a hűtlenség csípőjén a kötő.

Izajás jövendölésének kifordítása szokatlanul eredeti módon láttatja meg velünk a bűn abszurd következményeit. A tudatos és szándékos oktalanságot, butaságot, tanácstalanságot, tudatlanságot, önistenítést és szomorúságot. A látszat alapján tájékozódó felszínességet és a hallomásra alapozó jólértesültséget. A csak a maga igazát hangoztató önzést. A méltányosságot ismerni nem akaró igazságtalanságot és hűtlenséget.  

A lélek adományaitól elzárkózó, a bűnök gyümölcseit termő szellem ijesztő és félelmetes. Az embert menekülésre készteti. Jól is van ez így. Ha a magát a világosság angyalának álcázó gonosz feneketlen sötétsége nyilvánvalóvá válik, az ember ösztönösen fordul a fény felé. Így szemlélve minden keménysége és fenyegető hangvétele ellenére egyenesen jól esik hallani a Keresztelő felhívását: teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit.

Az adventi szent időben a bűnbánatra hívó szavak a szentgyónás elvégzésére hívnak, bátorítanak bennünket. Több kifejezést is használunk az Isten megbocsátó szeretetével való találkozásra. A bűnbánat szentsége a vétkek megbánásának fontosságát hangsúlyozza. A gyónás kifejezés a bűnök megvallásának szempontját emeli ki. Az újabb teológiában a bűnbocsánat szentsége Isten emberszerető irgalmát helyezi előtérbe, míg a kiengesztelődés szentsége a kegyelmes Szeretet jóvoltából helyreálló és elmélyülő személyes kapcsolat örömét emeli ki.

A bűnök undorító és mérgező következményeitől megrettenve a szabadító bűnbánat, gyónás, bűnbocsánat és kiengesztelődés gyógyító valósága után vágyunk. Lelkiismeret-vizsgálatunkat vezetheti Izajás próféta jövendölésének színe és fonákja is. Hogy minél erősebben vágyjunk a Lélek adományaira, és hogy iszonyodva meneküljünk a neki ellentmondó sötét örvény erőteréből. 

Hasonlóan jó lelki tükröt tarthat nekünk a Szeretethimnusz is. Olyan ember vagyok-e, aki türelmes, jóságos, nem féltékeny; aki nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal? (Vö.: 1Kor 13,4-6).

Amit Szent Pál a szeretetről állít, arra a Lélek kegyelmét kérve és vele együttműködve nekünk is törekednünk, kell, amit pedig tagad, azt nekünk is meg kell tagadnunk. Mert csak a szeretet fáján teremnek a bűnbánat méltó gyümölcsei is. 

 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaAdvent 2. vasárnapja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Bevezetés 

Advent második vasárnapjának üzenete így hangzik: Jön az Isten országa!

Isten országa megérkezett, amikor közöttünk járt az emberré lett Fiú Isten.

Megvalósul Isten országa az Egyházban, ahol Isten szavát hirdetik és kiosztják szentségeit. Isten országát készítjük elő lelkünkben a bűnbánat által.

E szentmise kezdetén is vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy az égi király bevonulhasson szívünkbe. 

Kirié litánia

Urunk Jézus! Nyissuk ki a szívünket. Uram irgalmazz!

Urunk Jézus! Tartsunk, bűnbánatot Krisztus irgalmazz!

Urunk Jézus! Tiszta lélekkel vonuljunk a szentáldozáshoz. Uram irgalmazz!

Evangélium után

„Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.” (Jn 1, 6-7)

Ő az Ószövetség utolsó nagy prófétája. Kötőjel a múlt és a jelen között.

Az ókorban írt evangéliumot kell élnünk és hirdetnünk ha a világ meg is őrül körülöttünk.

Az egyháznak az a hivatása, hogy ma is, mint mindig történelme folyamán alkalmazkodjék kora emberéhez. Szentírást olvashasson. Törekedjünk arra, hogy mában élő, ma emberéhez szólni tudó keresztények legyünk.

Keresztelő Szent János is „azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról”. Hogy Jézus Krisztus a Világ Világossága. És azt is, hogy Keresztelő a „világosság tanúja”.

A görög nyelvben, a tanút „mártírosnak” mondják. Igazából, mai értelemben véve a szót, János Jézus első mártírja is.

János evangéliuma igen gyakran hangoztatja, hogy a világ elítéli Jézust. Értetlenül kérdezi: Kicsoda ő? János pedig tanúságot tesz róla. Nekünk is fontos kötelességünk: tanúságot tenni a Világ Világosságáról. De milyen a mi tanúságtételünk? Erőtlen és gyenge. Alig észrevehető.

„A zsidók papokat és levitákat küldtek Keresztelő Szent Jánoshoz Jeruzsálemből, s megkérdeztették: Ki vagy?” Ez a mondat el kell, hogy gondolkoztasson bennünket is. János ugyanis úgy élt, hogy kortársai nemcsak felfigyeltek rá, hanem a nép tódult utána. Kihívás volt. Vajon ránk felfigyelnek-e kortársaink? Igyekezzünk úgy élni, hogy felfigyeljenek ránk. Pozitív értelemben, s csodálkozva kérdezzék, kik ők? S miért ilyenek ők?

János személye mögött, titokzatos módon, de mégis sokat sejtetően, ott rejtőzött a Jézusé is. Az embereket nem annyira az érdekelte, hogy kicsoda János, hanem az, hogy kicsoda Jézus?

 Ez velünk is így van. A gyakorló keresztényt állandó figyelemmel kíséri a világ. De csak azért, mert rajtunk át, Jézusra kíváncsiak az emberek. Ma a „ki vagy Te?” kérdésre, minden hívő  Jánosként kell, hogy válaszolja: „Én csak a pusztában kiáltó szó vagyok!” Mi felkiáltójelek vagyunk a jánosi mondat végén. Útkészítői Annak, aki „köztetek áll de, akit Ti nem ismertek.”

János itt olyasmit mond ki, amire nem, vagy csak nagyon ritkán gondolunk. Kicsit erőltettetnek is érezzük, és átvitt értelemben érthetőnek.

Jézus már közöttünk van, mint Kánában is, a fiatalok menyegzőjén. Ő a fiatalok öröme és szerelme. Ő a szegénység és éhínség leküzdéséért folytatott mozgalom. Ő az igazságos bérezésért történő harc és küzdelem. Ő az alacsony műveltségi szinten tartottak műveltségi szintjének emeléséért küzdők nemes törekvése. Ő az emberek egymás felé történő közeledése. Ő az emberek békés egymás melletti, egymásért való élése. Ő az, aki közénk jött, és közöttünk van, csak mi nem ismertük és nem ismerjük fel.

Vagy mégis? Komolyan vesszük, amit mondott: Éhes voltam és ennem adtatok, börtönben voltam, üldöztek, és ti kiszabadítottatok. Elismertétek emberi méltóságomat. Amikor az emberiségnek ekkora igazságérzete van, akkor maga Krisztus beszél belőlük és általuk, aki maga az igazság. Mi nem merjük így nézni a világot, s ezért nem vesszük észre a különböző dolgokban köztünk lévő Krisztust.

Azután meg még nehezen is értjük, mert olyan mentalításban élünk, amely még napjainkban is, naponta megalázza, megtiporja jogaiban az embereket.

Abban viszont nem kételkedhetünk, amit az Írásban olvashatunk, hogy: „Az, Akit ti nem ismertek, el fog jönni.”

Ennek ellenére, előbbieket figyelmen hagyva, sokszor keressük, őt úgy, mint aki a boldogság vagy karrier, vagy hatalom, vagy gazdagság. Nem találjuk, mert ezekben nincs ott a Krisztus. Ő a kicsinyek életében van jelen.

Ott van Jézus, ahol engedik megszületni a kicsinyeket. Ahol megvédik a szegényt, a jogfosztottat. Ahol nem restellik kimondani az igazságot, akkor sem, ha abból a kimondójának csak hátrány, esetenként elmarasztalás és üldözés származik.

Ott van Jézus a vértanú lelkű Mindszenty Bíborostól kezdődően, napjaink szókimondó igehirdető papjainkban. Ott, ahol ki merik mondani, hogy nem lehet az Egyházat a kiszorítani a társadalmi életből, hisz az a feladata, hogy szelídítse és nemesítse.

Mindezt Azért tesszük, Akinek növekednie kell, Akinek a saruszíját sem vagyunk méltók megoldani. Akinek eljövetelére készülünk, Akinek köztönk való jelenlétét hiteles és korszerű tanúságtételünkkel tudatosítjuk

Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva Irgalmasság és bűnbánatAdvent 2. vasárnapja

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01

1. Az Úr lelke nyugszik rajtam (Iz 11,1–10)

Izajás látomásában felsejlik a messiási korszak, amelyben Isten Szentlelke mindent átjár. Isten ígéreteinek megvalósulása annyira új fordulatot vesz, hogy ez még Ábrahám népének vágyait is felülmúlja. Jézus Krisztus megváltásával ugyanis az ószövetségi várakozások nemcsak pusztán megvalósultak, hanem az emberiség történelmében teljesen új fordulópont állt be. Jézus Krisztusban visszaállt a teremtés eredeti rendje. Elkezdődött a beteljesedés időszaka, amely egészen Krisztus második eljöveteléig tart. Erről kell tanúságot tennie az egyháznak, amely most már nemcsak a választott népet, hanem minden jóakaratú embert magában foglal. Ez nem globalizmus vagy internacionalizmus, nem is kozmopolitizmus, hanem Isten végtelen szeretetének a jele, amellyel minden népet üdvözíteni akar.

 

2. Amit hajdan megírtak, azt tanulságul írták. (Róm 15,4–9)

Szent Pál éppen azt magyarázza a római híveknek, hogy az isteni kinyilatkoztatás teljessége Krisztusban nem teszi fölöslegessé az ószövetségi szent iratok tanulmányozását. Akkor is voltak olyan hangok, amelyek le szerették volna vágni az egyházat az ószövetség köldökzsinórjáról. De Isten Lelke biztosítja az Ige állandó frissességét és aktualitását. Ezért a Szentírás szavai sosem vesztik érvényüket, minden kor emberének eligazítást nyújtanak. Ez csak akkor lesz érthető, ha az egység Lelkétől kapjuk a felvilágosítást, és mindent Krisztussal, Krisztusban és Krisztus által akarunk értelmezni. A Szentlélek garantálja az egyház egyetemességét, miatta nemzetek fölötti, s nem azért, mert Rómából irányítják… Ezért nem nézheti le egyik népcsoport vagy nemzet sem a másikat, és benne egy népnek sincsenek előjogai.

3. Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét! (Mt 3,1–12)

Keresztelő János szilaj hangja a pusztában megremegtette az összegyűlt hallgatóságot. Isten kemény ítéletét hirdette meg azoknak, akik nem hajlandóak a bűnbánat útjára térni. Az adventi előkészület folyamán hajlamosak vagyunk mellőzni a gondolatot, hogy ez alapvetően bűnbánati időszak. A feszült várakozás, a karácsonyvárás, az ajándékkészítés, a hajnali misék, az adventi koszorún meggyújtott gyertyák, a különféle hagyományos népszokások ápolása csak a „körítése” mindannak, ami a lényeg: tartsatok bűnbánatot! A bűnbánathoz a magunkba nézés, a beismerés bátorsága szükséges. Amennyire – a lélekbúvárok szerint is – fontos a konfliktusok kezelése, megoldása, annál is fontosabb lelkünk tükrébe belenézni, Isten szemével meglátni a hozzá vezető út akadályait.

Egy régóta halogatott telefonhívás, baráti kézfogás, be nem váltott ígéret, jóvá nem tett ballépés, szemébe nézni közvetlen családtagunknak vagy egy ideje került ismerősünknek, és azt mondani: bocsáss meg, szégyellem magam, ígérem, jóváteszem, amit elrontottam! A bűnbánatban megtisztított szív nélkül képmutatás lesz az ajándékozás, önbecsapás lesz a sürgölődő fontoskodás a kamra és a pince körül, hogy karácsonyra „mindent” beszerezhessünk. Talán ez a magunkba nézés lenne adventben a legfontosabb. Az ide vezető út is legalább ilyen nehéz. De nem lehetetlen. Mert az elcsendesedés pillanataiban Isten Szentlelke nekünk is megsúgja, hol van szükség a változtatásra.

Csak akarni kell, vágyakozni az után, akire várakozunk. Ahogyan ég az arcunk, ha elpirultunk, az Isten utáni vágy belső ébrentartására is „égetően szükségünk van”. Türelmesen átalakítva mindennapjainkban a fontossági sorrendet: örök üdvösségem szempontjából mi, ki a legfontosabb? Karriert, házat építgetek vagy a Szentlélek templomát magamban és körülöttem?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója Viperák fajzataAdvent 2. vasárnapja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Viperák fajzata

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított: Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa! Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi Atyánk Ábrahám” Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki én utánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti! Mt 3,1-12

Ábrahám fiai

Mottó: A mi Atyánk Ábrahám! – Lám, Jézus folytatja a katekézist, kiábrándítja a választott népet illúzióiból, tudniillik hogy nincs garantált helyük a paradicsomban. S hiába is próbálnák kiszámítani a kegyelmi időt! Mindaddig, amíg úgy élnek, mint a pogányok, semmi előjoguk sincs. A rettegett napon csak egyikük-másikjuk menekül meg, és nem tudják, ki lesz az. Tanácsot adott nekik, hogy legyenek éberek, így növelve esélyüket. Aki azonban nemzedékeken át a kiválasztott tudatával él, nehezen látja be esendőségét. Titulusa is van a menekülésre, így gondolják: ő Ábrahám gyermeke! Jézus kiábrándítja őket. Ha Istennek szüksége volna tervéhez Ábrahám sarjaira, úgy akár kövekből is pótolhatja hiányukat. Nincs rájuk utalva, hanem ők vannak rá utalva! Nyomatékot ad ennek a kijózanító tanításnak, amikor kíméletlenül lehordja, és viperafajzatnak mondja őket. Haragja azonban nem érzelmeken alapul, hanem bölcsességen, Nem önkényes úri szeszély, nem zsarnoki akarat zárja ki őket az üdvösségből, hanem lelki meddősségük. Teremjétek hát a bűnbánat gyümölcsé, és megmenekültök!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Mt 3,1–12 „Készítsétek az Úr útját…!”Advent 2. vasárnapja

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01

Advent 2. vasárnapja

Mt 3,1–12 „Készítsétek az Úr útját…!”

Keresztelő Jánosnak és igehirdetésének nem sok figyelmet szentelnek az evangélisták. János Zakariás pap és Erzsébet kései gyermeke, mind anyai, mind apai ágon papi családból származott. Júdea pusztájában nevelkedett, ahol sokat vitatott kumráni közösség is élt, egyes feltételezések szerint János kapcsolatban állt vele. Keresztelő megjelenése és szolgálata az úgynevezett bűnbánati próféták működésére emlékeztet, és Isten közelgő ítéletét hirdeti. A „keresztelő” melléknevet a sajátos bűnbánati keresztség kiszolgáltatásáról kapta, melyet a Jordán folyónál – máig is vitatott helyen – végzett. Tanítványait jellemezte a böjt, a szigorú vallási fegyelem és a vezeklő életmód. Úgy gondolták, ezzel az életmóddal és prédikációval „Isten uralmát” készítik elő a földön. János az ítéletről úgy beszélt, hogy azt minden emberre vonatkoztatta. A szolidaritás elmélyítését szorgalmazta, a vámszedőket igazságosságra szólította fel, a katonákat meg eltiltotta az erőszakoskodástól.

Keresztelő János és Jézus viszonya roppant érdekes. Kettőjük működésében létezett egy párhuzamos szakasz, erről leginkább János evangéliumából tudhatunk meg halvány részleteket. Találkozásuk történetét örökíti meg a teológiai irányultságú történet Jézus Jordánban való megkeresztelkedéséről (Jn 1,36), mely elsősorban megmagyarázza, hogy nem János a Messiás. Persze János elhelyezése az üdvtörténetben később is problémát jelentett a hívőknek. Nem tudták eldönteni, hogy János már a keresztény egyház szentje-e, vagy még ószövetségi próféta? Jézus igazította el tanítványait ebben a kérdésben, amikor kijelentette: „A prófétánál is nagyobb van itt”. Keresztelő János alakját őrzi az ún. mandeus irodalom: a Dél-Irak területén élő vallási közösség számon tart egy 76 fejezetből álló Keresztelő János-könyvet, amely katekézisszerűen mutatja be a mai közösség hitvilágát. Keresztelő János valóban egy ideig a zsidó nép lelkiismerete volt, erről Josephus Flavius is beszámolt.

Keresztelő igehirdetéséből egy felhívást a keresztények is megőriztek. Ennek lényege, hogy a feladatunk előkészíteni a világ végén érkező ítélő Krisztus útját. A keresztények ugyanis mindig azt vallották, hogy egyéni és közösségi harcuk a világ erkölcsi jobbításért egyben küzdelem a világ tökéletesítéséért.

Most, amikor a világunk minden részletében mesterségesen megalkotott világ lett, egyre inkább szerepet kapnak benne a rejtett konfliktusok. A műszaki fejlődéssel párhuzamosan az ember egyre jobban beavatkozik a másik életébe. Ezért a keresztények szerint mindinkább szükség van a mélyebb emberi együttérzésre. A jólétünk és életminőségünk már nem annyira a technikai fejlődéstől, hanem az ember lelki fejlődésétől függ. Ilyenkor fájdalmasan érint bennünket az a társadalmi döntés, amely a magánszférába akarja visszaszorítani a vallást. Ez nagy hiba. A felelőtlen magatartás terjedése számos konfliktus forrása. Az a társadalom, amely nem ismeri az áldozatot, az elhivatottságot, egyre költségesebb lesz, és egyre embertelenebb helyzeteket produkál. Az embertelen, sivataggá változott társadalomban a keresztény közösségek sok esetben oázisnak számítanak, ahol a tagok megértést, emberséget és együttérzést tapasztalhatnak. Ilyenkor az Egyházon kívüliek is úgy érzik, mégis műveljük a társadalom békéjét. Mi pedig valójában nem teszünk mást, mint megkíséreljük közelebb hozni Isten uralmát az emberekhez.

Júdea pusztájának imája

Kezdetben a föld puszta és üres volt. De te, Uram, meghallottad egyetlen vágyát: Életre vágyott. Szereteteddel teljesítetted kérését: világot teremtettél, benépesítetted a földet, életre keltetted az üres pusztaságot.
Én is életre vágyom, Uram. Fáj, hogy üres vagyok.
Miért teremtettél meg? Miért akartad, hogy legyek?
Egy puszta nem jó semmire. Haszontalan vagyok.
Szüntelen elnyelem kedves ajándékaid: a magot, az esőt, a napsütést, de nem hozok termést. Pedig szeretném meghálálni mindazt, amit tőled kapok; továbbadnám a szereteted.
Termést hoznék, és szétosztanám az embereknek között, hogy lássák szerető, gondviselő jóságod.
De puszta és üres vagyok, mint az emberek, akik Keresztelő Jánost hallgatják.
Ők is várják, hogy életre keljenek.
Látod, Uram: boldogtalanok.
Hiánylények, akik arra várnak, hogy betöltsd a bennük lévő űrt. Tudják, hogy a nagy kéréshez mérten nagy előkészület kell. Segítsd a bűneiből megtérni vágyót, hogy befogadhasson téged. Az ember egyetlen, szüntelen vágyát csak te tudod teljesíteni: mindannyian rád szomjazunk, Hiszen te vagy az Út, az Igazság és az ÉLET. Amen.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza

Lisieux-i Szent Teréz A Gonzagáról Nevezett Mária Anyának„C” kézirat

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Adni mindazoknak, akik kérnek, ez nem olyan édes, mint kínálni magunkat, önkéntes szívvel; s még hogyha kedvesen kérnek, akkor nem nehéz adni, viszont ha szerencsétlen módon nem használnak elég finom szavakat, máris fellázad a lélek, ha csak meg nem gyökeresedett a szeretetben. Ezer okot talál arra, hogy visszautasítsa, amit kérnek tőle és csak miután meggyőzte a kérőt gyöngédtelensége felől, adja meg végre kegyesen azt, amit az igényel, vagy tesz neki valami apró szolgálatot, aminek a teljesítése harmadannyi időbe kerül, mint amennyi képzelt jogainak érvényesítéséhez kellett. Ha nehéz adni mindenkinek, aki csak kér, még ezerszerte nehezebb hagyni, hogy elvegyék, ami a miénk, anélkül, hogy visszakérnénk azt. Ó, Anyám, azt mondom, hogy nehéz; inkább úgy kellene mondanom, hogy nehéznek látszik, mert Az Úr igája édes és terhe könnyű264, mihelyt elfogadjuk, már érezzük is az édességét és felkiáltunk a Zsoltárossal: „FUTOTTAM parancsolataid útján, mióta kitágítottad a szívemet.”265 Egyedül a szeretet tudja kitágítani a szívemet. Ó, Jézus, mióta ez az édes láng emészti, örömmel futok a te ÚJ parancsolatod útján. Futni akarok rajta addig a boldog napig, amikor egyesülve a szüzek karával, követhetlek a végtelen tereken át a te ÚJ énekedet zengve, amely nem lehet más, mint a Szeretet éneke.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Edith Stein a végestől az örökkévalóig

Szent Terézia Benedikta gondolatai

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Ahol a test szerinti rokonok lelki rokonok is, ott az egymás megértésének olyan természetes könnyedsége jön létre, ami hasonlít az örök boldogság előízére.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - III. füzet 1965. június 10.III/229-230-231

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

1965. június 10.

Az Úr Jézus szavai: „Erzsébetkém, kis lánytestvérkém! Lelked küzdelmében gyönyörködtem. Az a legnagyobb gyönyörûségem, ha állandó harcot vívtok a sötétség fejedelmével. Aki ezt teszi, annak biztosítva van az üdvösség. Kedvesem, az elmúlt napok sötétségét feloldottam lelkedben. S most azt is elmondom, hogy mi miért van. Nehogy azt hidd, hogy csalárd szellemi képzelôdések voltak ezek lelkedben. Nem! Az Én isteni szavaim mindig céltudatosak és érdemszerzôk, bármilyen sötét is az számodra. Látom, halálod be nem teljesedése mily szenvedést okozott lelkedben. Megkérdezlek, úgy élsz-e most, mint azelôtt? Ugye, nem? A világ számára tökéletesen meghaltál. Beszélgetésem még folytatni fogom. Pihenj most békével.” Utána elhallgatott. Szememre nem jött álom. Majdnem az egész éjszakát ébren töltöttem. Az Úr szavain gondolkodtam. Ennél az esti beszélgetésnél az Úr Jézus dicsért. Másnap már nem tudtam leírni dicsérô szavait, átmentek énem, elmém tudatába. Nagyon örültem, mert úgyis annyira meg nem érdemeltnek érzem ezt, hogy az Úr Jézus dicsért. Én nem tudok eléggé alázatos lenni. Ilyenkor Eléje borulok, és az ég angyalainak és szentjeinek alázatosságát kérem, s mellé helyezem az én parányi kis alázatos személyemet, és lelkemben remegve gondolok az Úr szavaira.

1965. június 10.  (új oldalon)

Reggel már az ébredésnél szólt az Úr Jézus, vagyis azt kell írnom, hogy ismét áradozott és dicsért. A szentmise elôtt minden reggel a templomban szoktam egy órát adorálni. Ezen idô alatt ismét az Úr Jézus szólt: „Érezd átható tekintetem fényességét, mely nélkül nem tudod felfogni isteni szavaimat, melyek által most erôsítést adok. Mondtam, ugye, hogy többé a szenvedést nem fokozom, de azt, amit eddig adtam, nem is csökkentem. Azonban változtatok rajta különbözô formában. Halálod be nem teljesedése is ezen szenvedések változata. Örömmel mondom, hogy az életrôl való lemondásod igen tetszett Nekem. A lemondás nem marad meddô számodra sem és azok számára sem, akikért felajánlottad. Én most mást kívánok tôled, mivel szenvedéseid által szeretettôl égô áldozat lettél, melyben a Szentháromság gyönyörködik. Mûvük tökéletesedett lelkedben. Tudod, mit jelent ez? Hogy nem kell attól tartanod, hogy akár egy pillanatra is elválasszon valami Tôlünk. Az ég nyitva áll számodra. Ez természetesen nem jelenti a földi kínok megszûnését. Ezért is volt lelkedben a feketeség. Átengedtem lelkedet s testedet a sötétség fejedelmének teljes hatása alá, hogy tegyen veled, amit akar. Használjon fel mindent, és tegyen próbára. Megingatásodra minden eszközt rendelkezésére bocsátottam, hogy lássa, kivel van dolga: egy lélekkel, akit a Szentháromság vett birtokába. Látnia kellett, hogy az ilyen lélek élni, halni és szenvedni tud, s teljesen megnyugszik az Én isteni szent akaratomban. Lehet-e részedre nagyobb jutalom, mint a mennyei Atya karjaiban nyugodni és a Szentháromsággal töltekezni? Azért mondtam, szeretettôl égô áldozat vagy te.”
Ezen a reggelen, amint az Úr Jézus beszélt, (jelenléte) elömlött bennem, mint kiáradt folyam. Semmit sem láttam, csak Isten jelenlétét éreztem. Ez az isteni jelenlét megerôsítette lelkemet abban, hogy nem vagyok megcsalva önmagam képzelgése által. Az Úr Jézus közben újra szólt: „Elméd tisztaságán keresztül vigaszt és erôt adok, hogy szenvedéseid értéke mily nagy. Szeretettôl égô áldozatod a lelkeket Isten megismerésére és szeretetére fogja vezetni. Ez az Én gyönyörûségem. Ezért tartalak még a földön, hogy te szeretettôl égô áldozatként élj, kire örömmel tekinthetek isteni szemeimmel.”
Ezek után csend és megnyugvás lett lelkemben, de csak néhány napig.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Örvendetes RózsafüzérHétfő

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki hitünket növelje!
... Aki reményünket erősítse!
... Aki szeretetünket tökéletesítse!

 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Akit Te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
... Akit Te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
... Akit Te, Szent Szűz a világra szültél.
... Akit Te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
... Akit Te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaKeresztelő János születése

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

...meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül... nagy lesz ő az Úr előtt... (Lk 1,13-15)

Az első advent jeles alakja Keresztelő János volt. Ismerjük meg az ő életét!

Júdea hegyes vidékének egy kis falujában egy házaspár régóta imádkozott gyermekért. Most már abba is hagyták, mert megöregedtek. Egyik nap azonban, amikor Zakariás éppen a papi feladatait végezte Jeruzsálemben, Isten azt üzente neki, hogy fiuk születik, aki a Messiás útkészítője lesz. Hitte is, nem is. Hitetlensége miatt addig, amíg a kis János meg nem született, megnémult. Amikor újra tudott beszélni, hálás szóval magasztalta Istent (Lk 1. rész).

Most csak azt vegyük észre, hogyan építi be Isten kis emberek csendes imádságát a maga világot kormányzó tervébe! Isten nagyszabású üdvterve már a világ megteremtése előtt készen volt. Ezt ő lépésről lépésre feltartóztathatatlanul megvalósítja. Ehhez emberekre is szüksége van. Például Zakariást is kiválasztotta arra, hogy az ő fia legyen Jézus előfutára. De még nincs is fia, s ők már öregek. Ez nem akadály. Lesz gyermekük idejében, egészen megszokott módon. A csoda benne az, ahogyan Isten ezt a nekik már elképzelhetetlen eseményt időzíti és megvalósítja. Mert miközben Isten nagy terve kibontakozik, ő számon tartja az éveken át elhangzott imádságokat is, és felel azokra.

Istennél minden időzítve van, nincs összevisszaság. Ő nem rögtönöz, és nem kapkod, mindent végtelen bölcsessége szerint, a mi érdekünkben valósít meg.

Így merjük-e rábízni életünk apró és jelentős dolgait és a világ sorsdöntő ügyeit egyaránt? Zakariás hitetlensége nem lett akadálya Isten cselekvésének. Az ő tettei nem a mi hitünktől függnek, de magunkat szegényítjük meg, ha kételkedünk ígéreteiben. Szálljunk szembe mindig a magunk kételyeivel! „Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amil az Úr mondott neki." (Lk 1,45)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Kádár Ferenc igemagyarázata (32) „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam,hanem a bűnösöket megtérésre.” (Lk 5,27–32)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

„Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.” Lk 5,27–32

27 Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem! 28 Az otthagyott mindent, felkelt, és követte őt. 29 Lévi nagy vendégséget rendezett neki a házában. Nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. 30 A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? 31 Jézus így válaszolt nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. 32 Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.

Az Ige mellett – Kádár Ferenc igemagyarázata

(32) „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam,
hanem a bűnösöket megtérésre.”
(Lk 5,27–32)

Adventi időben érdemes jobban odafigyelni Jézusnak azokra a tanításaira, amelyekben jövetelének céljáról beszél. Jézus a bűnösökért jött, őket hívja megtérésre. Jézus Léviért, a vámszedőért jött, aki bűnös, önző életű és megvetett volt, de meghallotta az Úr hívó szavát, megtért, és megváltozott az élete. Kinyílt a szíve és házának ajtaja: nagy vendégséget készített. Megjelentek a farizeusok és írástudók is, a magukat igaznak tartók, és mindjárt méltatlankodnak is, hogy miért ül a Mester vámszedőkkel és bűnösökkel egy asztalhoz. Erre válaszol Jézus, hogy ő nem az igazakat hívja. De vannak-e igazak? Nyilván nincsenek, ahogy az igéből tudjuk: „Nincsen igaz ember egy sem…” (Zsolt 14,2k; Róm 3,10). Egyszerű a képlet: ha magamat igaznak tartom, akkor nincs szükségem Jézusra. Minden egyéb esetben ott van ő, és hív megtérésre, új életre. Az Úr türelmes pedagógiája a magukat igaznak tartókat nem szégyeníti meg, egyszersmind előttük is nyitva hagyja az önvizsgálat és megtérés útját. Annak belátását, hogy csak „egyéb eset” van, tehát mindnyájan bűnösök vagyunk, akiknek nincsen saját igazságunk (vö.: Fil 3,9). Urunk, add, hogy ma sok bűnös gyermeked hallja meg hívásodat!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Jézust kövesd!Hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Jézust kövesd!
„Kövess engem!” (Lk 5,27)
A kocsi hátsó ajtaját nyitotta gyermekének az anya. Durcásan ült be a kocsiba a gyermek és szinte csak az orra alá mormogta, de azért úgy, hogy anyja is hallja „Nem vagyok már olyan kicsi, miért nem ülhetek előre?!” Anyja várt kicsit a válasszal, majd, amint beült a volán mögé csak annyit mondott neki fejét kissé hátrafordítva a gyermek felé: „mert még mögöttem a helyed!” Nyilván nem elégedett meg a kissrác a válasszal, de nem volt mit vitatkoznia, elindultak: anyja elől a vezető ülésben, míg ő hátul, anyja mögött.
Már megint hétfő van, adventi hétfő. Tegnap meggyújtottuk a második gyertyát is, egyre nagyobb az ünnepi készülődés, helyenként vele együtt az ünnepi feszültség is. Pénz. Az áruházak rakva a portékával, a vásárok csúcsra járatva. A munkahelyen, vagy ép az iskolában is egyre gyakoribb téma a közelgő karácsony. De már megint ez a fránya hétfő! Tegnap ünnepi hangulat, illat, mosolyok, ma ismét a laptop, a betegeid, a munkadarabod, a matek lecke… Ám mindezek valóságában te hol vagy? Te magad hova helyezted magad? Hallottál valamilyen adventi üzenetet tegnap. Talán emlékszel is rá. De mit kezdesz vele ma?! Pontosabban hol vagy te ma ahhoz képest, aki tegnap is ajtót nyitott neked és vezetni kezdett az advent második hetére?
Jézus meglátva a vámszedő embert ott a vámállomáson munka közben, tudta, hogy ezt az embert meg kell szólítsa, meg is szólíthatja, mert nyitva a szíve arra, hogy kövesse őt. Lévi fel is áll mindjárt, és már indul is Jézus után, követni őt. Te, aki tegnap 11 óra tájban felálltál a templompadból és elindultál szívedben a napi hívással, tanítással, üzenettel: ma, advent második hétfőjén kövesd az Urat! Légy ma is engedelmes a tegnap megértett ige vezetésében.
A kisfiú a kocsiban nem dönthetett, be kellett üljön anyja mögé és mögötte haladt vele az úton. De te döntesz: jársz-e advent hétfőjén és hétköznapjaiban is Jézus közvetlen követésében? Ne várj! Kövesd!
(Böttger Antal, Verőce)
**************************
Imádság:
Köszönöm Uram, hogy követhetlek. Életem legjobb története, hogy nyomodban járhatok! Légy érte áldott! Ámen.
*************************
A nap gondolata:
Aki megtalálja Jézust, drága kincset, sőt mindenekfelett való kincset talál. És aki elveszti Jézust, nagyon sokat, sőt többet veszít az egész világnál. (Kempis Tamás)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige Vilma, valamint Csaba, Sebõ, Sebestyén napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Napi igék

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton! (Zsolt 143,10)

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5,22-23a)

Olvasmányok

Ézs 25,1-8Ézs 8,1-15

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

"Az Istenhez imádkozni kell, de a parthoz evezni." Lev Tolsztoj próbálta meg így visszaadni a hívő ember kettős feladatát. Hiszen erre van mandátumunk, hogy a Istennel való kapcsolatban megmaradva éljük életünket.

Pál jól ismert mondata a Lélek gyümölcséről azonban mindig elbizonytalanít. Merthogy önkéntelenül is elkezdjük keresni a gyümölcsöket saját életünkben, és kétségbeesünk, amikor oly keveset találunk belőle. Keresztény emberként sokszor érezzük azt is, hogy nagy az elvárás irányunkban, hogy mindenkor szeretetet, türelmet, békességet, szelídséget sugározzunk. Ám ez közel sem sikerül mindig.

A zsoltáros is ezzel szembesülhetett, mert számol a maga erőtlenségével, s kéri Isten tanítását, Lelkének erejét. Mert a gyümölcs mindig az Istennel való kapcsolat eredménye. Hiszen ha csak a magunk erejére hagyatkozunk, akkor minden cselekedetünk izzadságszagú marad. Ha pedig Istenre úgy tekintünk, hogy ő a mi odaszánásunk nélkül is megoldja problémáinkat, akkor csalódni fogunk. Mert nem elég "csak imádkozni", de ugyanígy nem elég "csak evezni" sem. A kettő egysége adja a keresztény élet összhangját. S ha így tudom kezdeni ezt a mai napot, akkor átélhetem Isten kegyelmének gazdagságát, ahogyan Reményik Sándor írja: "Álomfáidnak minden aranyágán / Csak úgy magától – friss gyümölcs terem."


*

Uram, add, hogy ne csak várjam kegyelmedet, de kész legyek el is fogadni azt. Add, hogy ne csak tenni akarásom vezéreljen, hanem odafigyeljek útmutatásodra is. Segíts, hogy ne apadjon el bennem a veled való kapcsolat utáni vágy. Mert nélküled semmit sem tehetek, veled viszont csodát élhetek át. Mert az élet legnagyobb csodája, ha a te utadon tudok járni. Ezt a csodádat munkáld bennem, Uram! Ámen.

Szerző: Baranyay Csaba

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsorahétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőAdvent 2. hete hétfő

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések  (Mt 3,1-12)Advent 2. vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Advent 2. vasárnapja

 (Mt 3,1-12)

 

Bevezető

Az eucharisztia ünnepe ma és minden vasárnap a legkülönbözőbb embereket gyűjti össze Isten dicséretére. Mi nem azért jövünk össze, mert minden dologban azonos a véleményünk, hanem abban vagyunk egyek, hogy az Úr Jézus halálát és feltámadását közösen kell megünnepelnünk. Erősebb bennünk az, ami összeköt, mint ami szétválaszt. Mindennél erősebb Isten szava, amely Isten szeretetét és hűségét ragyogtatja felénk. Mindennél többet ér az a szentségi kegyelem, amelyet az oltárról kapunk lelkünk erősítésére. Hogy nyitott legyen a szívünk és szabad utat engedjünk a köztünk megjelenő Istennek, kezdjük bűnbánattal, az irgalom hívásával: Gyónom...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Számunkra Jézus Krisztus által került emberi közelségbe az Isten országa, és általa ismerhetjük meg, érhetjük el végső célunkat. Ezért fordulunk hozzá kéréseinkkel!

1.   Imádkozzunk az evangélium hirdetőiért. Add, Urunk, hogy püspökeink és papjaink korszerűen és hitelelesen hirdessék Isten üzenetét.

2.   Imádkozzunk azokért a férfiakért és nőkért, akik az ország vagy városunk irányítását vállalták. Segítsd őket, hogy döntéseiket felelősség hassa át, és azokkal előmozdítsák a rájuk bízottak javát.

3.   Imádkozzunk azokért, akik a társadalom peremére szorultak. Urunk, élessz bennük reményt, és tapasztalják meg, hogy szolgálatuk értékes a legegyszerűbb munka végzése által is.

4.   Imádkozzunk egyházközségünkért. Add Urunk, hogy igazán vonzó közösség legyen azok számára, akik a helyes életutat keresik.

Istenünk! Te úgy akarod, hogy életünk sikerüljön, és szolgálatodban örömet találjunk. Ehhez segítségünkre küldted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, akiért dicsőítünk és hálát adunk neked, most és mindörökké. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 365647-658

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

A FÖLTÁMADÁS MINT TRANSZCENDENS ESEMÉNY

647 "Ó, valóban boldog éj" -ujjong a húsvéti vigília Exsultetje-, "egyedül te voltál méltó, tudni az órát, melyben Krisztus a halottak közül életre támadt!" [573] Valóban, a föltámadás eseményének senki nem volt szemtanúja, és egyetlen evangélista sem írja le. Senki nem tudta megmondani, hogy fizikailag hogyan történt. A föltámadás legbenső lényege, a másik életbe való átmenet még kevésbé volt érzékekkel fölfogható. A föltámadásról mint történeti eseményről az üres sír jele és apostoloknak a föltámadott Krisztussal való találkozásainak valósága által meg lehet bizonyosodni, ugyanakkor amennyiben fölülmúlja a történelmet, a hit misztériumának szívében marad. Ezért a föltámadott Krisztus nem a világnak mutatja meg magát, [574] hanem tanítványainak, "azoknak, akik vele együtt jöttek föl Galileából Jeruzsálembe, akik most tanúi a nép előtt" (ApCsel 13,31).

II. A föltámadás -- a Szentháromság műve

648 Krisztus föltámadása a hit tárgya, amennyiben Isten transzcendens beavatkozása a teremtésben és a történelemben. A föltámadásban a három isteni személy együtt tevékenykedik, és kinyilvánítják sajátosságaikat. A föltámadás ugyanis az Atya hatalmával történik, aki "föltámasztotta" (ApCsel 2,24) Krisztust, az Ő Fiát, és így az Ő emberségét -testével együtt- tökéletesen bevezette a Szentháromságba. Jézus véglegesen "Isten Fiának bizonyul erőben a megszentelés Lelke által a halálból való föltámadásával" (Róm 1,4). Szent Pál hangsúlyozza Isten hatalmának megnyilvánulását [575] a Szentlélek tevékenykedése által, aki életre keltette Jézus halott emberségét és meghívta Őt az Úr dicsőséges állapotára.

649 A Fiú azonban saját föltámadását isteni hatalmának erejével hajtja végre. Jézus jövendöli, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, meg kell halnia, és ezután föl kell támadnia (az ige aktív értelmében [576] ). Egyébként ő maga kifejezetten mondja: "Leteszem az életemet, hogy újra fölvegyem. (...) Hatalmam van a letételére, és hatalmam van az újrafölvételére" (Jn 10,17-18). Mi hisszük, hogy Jézus meghalt és föltámadott (1Tesz 4,14).

650 Az egyházatyák a föltámadást Krisztus isteni személyéből kiindulva szemlélik, mely egyesülve maradt a halál által egymástól elválasztott lelkével és testével: "Az isteni természet egysége miatt, mely az embernek mindkét, egymástól különvált részében egyformán jelen van, ezek a részek ismét találkoznak és egyesülnek. És így, miként az összekapcsolt részek különválásából a halál, úgy a különváltak egyesüléséből a föltámadás következik." [577]

III. A föltámadás értelme és üdvösségtörténeti jelentősége

651 "Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek is" (1Kor 15,15). A föltámadás mindenekelőtt megerősítése mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Az összes igazság, még az emberi szellem számára legfölfoghatatlanabb is, igazolást nyer, ha Krisztus a föltámadásában isteni tekintélyének megadta azt a végső bizonyságát, amit megígért.

652 Krisztus föltámadása az Ószövetség [578] és maga Jézus földi életében [579] adott ígéreteinek beteljesedése. "Az Írások szerint" [580] kifejezés arra utal, hogy Krisztus föltámadása beteljesítette ezeket a jövendöléseket.

653 Föltámadása megerősíti Jézus istenségének igazságát. Ő maga mondta: "Amikor majd magasba emelitek az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy Én Vagyok" (Jn 8,28). A Megfeszített föltámadása bizonyítja, hogy ő valóban az "Én Vagyok", az Isten Fia, maga Isten. Szent Pál magyarázhatta a zsidóknak: "És mi azt az ígéretet evangelizáljuk nektek, amit az atyák Ígéretként kaptak, mert ezt teljesítette be Isten az ő fiaiknak, amikor nekünk föltámasztotta Jézust", ahogy a 2. zsoltárban írva van: Az én Fiam vagy te; én ma nemzettelek téged" (ApCsel 13,32-33) [581] . Krisztus föltámadása szorosan kapcsolódik Isten Fia megtestesülésének misztériumához. Isten örök terve szerint ennek beteljesedése.

654 A húsvéti misztériumnak két összetevője van: Krisztus a halálával megszabadít bennünket a bűntől, föltámadásával pedig megnyitja utunkat az új életre. Az egyik elsősorban a megigazulás, mely visszahelyez bennünket Isten kegyelmébe, [582] "hogy miként Krisztus (...) föltámadott a halálból, úgy mi is az új életben élhessünk" (Róm 6,4). Ez az új élet a bűn fölötti győzelem és a kegyelemben való új részesedés. [583] A másik összetevő a fogadott fiúság megvalósulása, mert az emberek Krisztus testvéreivé válnak, ahogyan maga Jézus nevezi tanítványait a föltámadása után: "Menjetek, és vigyétek hírül testvéreimnek" (Mt 28,10). [584] Testvérek nem a természet alapján, hanem a kegyelem ajándékaként, mert ez a fogadott fiúság valós részesedést jelent az egyetlen Fiú életében, ami teljességgel az Ő föltámadásában nyilvánult meg.

655 Végül Krisztus föltámadása -- és maga a föltámadott Krisztus -- a mi eljövendő föltámadásunk elve és forrása: "Krisztus föltámadott a halálból, elsőként a halottak közül (...); amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel" (1Kor 15,20--22). E beteljesedés várása közben a föltámadott Krisztus hívei szívében él. A keresztények Benne ízlelik "az eljövendő világ (...) erőit" (Zsid 6,5), és életüket Krisztus elragadja az isteni élet kebelére, [585] hogy "akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem Neki, aki értük meghalt és föltámadott" (2Kor 5,15).

Összefoglalás

656 A föltámadásba vetett hit tárgya egy esemény, melyet történeti tanúságtétellel erősítenek meg a tanítványok, akik valóságosan találkoztak a Föltámadottal, ugyanakkor titokzatosan transzcendens, mert Krisztus emberségének bemenetele Isten dicsőségébe.

657 Az üres sír és a lehelyezett gyolcsok önmagukban jelzik, hogy Krisztus teste Isten hatalma által kilépett a halál és a romlás kötelékeiből. Ezek készítették elő a tanítványokat a Föltámadottal való találkozásra.

658 Krisztus, "az elsőszülött a halottak közül" (Kol 1,18) a saját föltámadásunk elve már most lelkünk megigazulása, [586] később testünk életrekeltése által. [587]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás MIÉRT FONTOS, HOGY SZENT ÚTRAVALÓVAL TÁVOZZUNKA FÖLDI ÉLETBŐL? 49. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

A súlyos beteg, idős, az életük végéhez közeledő katolikus keresztényeknek a pap egyszerre három szentséget szokott kiszolgáltatni: a bűnbocsánat szentségét, a betegek kenetét és az Oltáriszentséget. Életünk végén a betegek kenetéhez (utolsó kenet) kapcsolódó szentáldozást - az ősegyházig visszame­nő hagyomány alapján - szent Útravalónak nevez­zük. A katolikus katekizmus szerint „az Atya felé tartó átmenet pillanatában Krisztus testének és vérének vétele sajátos jelentést és fontosságot kap. Az áldozásban befogadott szent test és vér az örök élet vetése és a föltámadás záloga” (KEK 1524). Annak idején még Luther Márton is azt mondta, hogy életünk végén az utolsó szentáldozás „olyan gázló, híd, hajó és hordágy, amelyen, és amelyen keresztül ebből a világból az örök életbe megyünk át” (Vö. Krisztus valóságos szent testének sacramentumáról, 22. p.).

A latin elnevezés (viaticum) profán értelemben az utazáshoz szükséges ételt és italt jelentette. Pogány környezetben az az étel vagy pénz (obulus) volt, amit Kháronnak, az alvilág révészének kellett fizetni, hogy az elhunytakat ladikjával átvigye az alvilág folyóján. Ezt a görögök halottjaik nyelve alá helyezték (más források szerint szemeikre). Az első keresztények is úgy tekintették a halált, mint egy nagy utazást (migratio ad Dominum); amelynek során a mennyei eledel segíti a hívő embert. Hasonlóképpen, mint ahogyan a gondviselő Isten segítette Illés prófétát az ő angyala által, hogy eljus­son Hóreb hegyéig (lKir 19,5-8). Ez a mennyei Atya utolsó segítsége, amely segít bennünket abban, hogy mint „tékozló fiúk” visszataláljunk az atyai házba.

A keresztény ember, amikor ebből az életből távozik, Krisztus testének és vérének szent Útravalójában részesül, amely a feltámadás záloga Jézus szavai szerint: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon” (Jn 6,54). Az Eucharisztíát az örök élet zálogának mondhatjuk, mert nemcsak biztosra ígéri, de szentségileg máris jelenbe hozza, „most”-tá teszi a feltámadást és a mennyei örök boldogsá­got. Az Eucharisztia az eljövendő dicsőség vacso­rájának, „a Bárány menyegzői lakomájának” (Jel 19,9) elővételezése. Erre emlékeztet bennünket a miséző pap a latin rítusú szentmisében, amikor az áldozásra hív.

Már az ősegyházban kialakult az a szokás, hogy a haldoklók a bűnbánattartás és a szentolajjal való megkenés után részesültek a szent Útravalóban A Niceai Zsinat (325) elrendelte a haldoklóknak a viaticum kiszolgáltatását: „a püspök mindenkinek, bárki is halálveszéiyben van, és kéri, hogy részesít­sék az áldozás kegyelmében, ki kell szolgáltassa az Eucharisztiát” (DH 129). A középkortól kezdődően a szent Útravaló gondolata fokozatosan elhalvá­nyult. Fontosabbnak tartották az „utolsó kenetet” mint a szent Útravalót. Nagy áldás lenne számunkra, ha megértenénk, hogy milyen szép és üdvös dolog az, ha bűneinktől megtisztulva, a betegek kenetével hitben megerősödve, és a szentségi Jézussal a szí­vünkben fejeznénk be földi életünket.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SHétfő adventi időben, II. hét

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Hétfő adventi időben, II. hét
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Jön már a várva várt idő,
Mint elrendelte Istenünk,
És annyi sóvár év után
A fényes nap feltündököl.
 
2. Mert vétkezett a büszke ős,
Sok sebtől vérzett gyermeke:
Az emberfajt a zord halál
Sötétlő árnya fedte be.
 
3. E vészes romlás kárait
Ki hozza helyre, mily kezek
Nyújthatnak üdvös gyógyulást,
S kötik be azt a mély sebet?
 
4. Te Krisztus, csak te egyedül,
Ki trónról szállsz le, s jössz közénk,
Színt, formát adni csak te tudsz
Bukott képmásodnak, nekünk.
 
5. Egek, ti harmatozzatok,
Te föld, foganjon szűz öled,
S az üdvözítő Igazat
A dúlt világnak szülje meg.
 
6. Üdvünkre testté lett Ige,
Most téged áld, dicsér szavunk,
S Atyának, Léleknek veled
Áldás, dicsőség, tisztelet. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 125,3
Hatalmas dolgot tett az Úr velünk, * ezért mindnyájan örvendezzünk.
 
125. zsoltár • Öröm és reménység az Úrban
Nemcsak a szenvedésben vagytok társaink, hanem a vigasztalásban is. – 2Kor 1,7
 
Mikor az Úr hazahozta rab fiait Sionnak, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
 
Akkor szánk telve volt vígsággal, * nyelvünk hangos örömmel.
 
Akkor mondták a pogányok között: * „Nagy dolgot tett az Úr velük!”
 
Nagy dolgot tett az Úr mivelünk, * nagy a mi örömünk!
 
Fogságunkból, Uram, hozz vissza bennünket, * ahogy visszaadod délen a patakok vizét!
 
Akik könnyek közt vetnek, * majd ujjongva aratnak.
 
Sírva vitték a magot, mikor vetni indultak, * de ujjongva érkeznek, mikor a kévéket hozzák.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 125,3
Hatalmas dolgot tett az Úr velünk, * ezért mindnyájan örvendezzünk.
 
 
2. antifóna Zsolt 137,6
Az Úr valóban fölséges, * gondja van a gyöngékre, de a gőgösökön nem törődve átnéz.
 
137. zsoltár • Hálaadás Isten nagy tetteiért
A föld királyai hódolnak a szent Városban, amit az Isten dicsősége világít be, fénye pedig a Bárány. – Jel 21,24-25
 
Teljes szívből magasztallak, Uram, téged, * mert meghallgattad ajkam igéit.
 
Angyalaid színe előtt zengek zsoltárt néked, * leborulok szent templomod felé.
 
Dicsőítem nevedet jóságod és hűséged miatt, * mert naggyá tetted nevedet és igédet.
 
Meghallgattál, mikor hívtalak, * erőt öntöttél lelkembe.
 
Dicsér majd, Uram, a föld minden királya, * amikor meghallják ajkad igéit.
 
Az Úr útjairól éneket zengenek, * valóban nagy az Úr dicsősége.
 
Valóban fenséges az Úr, † irgalommal tekint a gyöngére, * de megismeri a kevélyt messziről.
 
Megőrzöd életem, ha gyötrelmek közt járok is; † kinyújtod kezedet ellenségeim dühével szemben, * és jobbod szabadulást szerez nékem.
 
Az Úr javamra ítél. † Uram, irgalmad örökre megmarad, * ne hagyd el kezed műveit!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Zsolt 137,6
Az Úr valóban fölséges, * gondja van a gyöngékre, de a gőgösökön nem törődve átnéz.
 
3. antifóna Jel 5,12
Méltó a Bárány, * akit megöltek értünk, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, az erő, az áldás.
 
Újszövetségi ének (Jel 4,11; 5,9.10.12) • A megváltottak hálaéneke
 
Méltó vagy, Urunk, Istenünk, * hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom a tiéd legyen.
 
Mert te vagy, aki a világot alkottad, * akaratod hívott létre és teremtett mindent.
 
Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, * és feltörd minden pecsétjét.
 
Hiszen megöltek, de véreddel megváltottál minket Istennek, * minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
 
Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket * és uralkodunk az egész földön.
 
Méltó a Bárány, akit megöltek, † hogy övé legyen minden hatalom, gazdagság, bölcsesség, * erő és tisztelet, áldás és dicsőség.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Jel 5,12
Méltó a Bárány, * akit megöltek értünk, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, az erő, az áldás.
 
Olvasmány II. hét Oz 10,12
Vessetek magatoknak igazságot, arassátok a hűség termését, szántsátok fel a töretlen földet: ideje, hogy az Urat keressétek, míg eljön, és az igazságra tanít titeket.
 
Válaszos ének Zsolt 101,14
Kelj föl és könyörülj a népen, * irgalmazz, Uram, Sionnak! Itt az ideje, hogy megkegyelmezz néki, valóban itt az óra. * irgalmazz, Uram,… Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek.
 
Olvasmány II. hét Oz 10,12
Vessetek magatoknak igazságot, arassátok a hűség termését, szántsátok fel a töretlen földet: ideje, hogy az Urat keressétek, míg eljön, és az igazságra tanít titeket.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Mik 4,2
Jertek, menjünk föl az Úr hegyére, * Jákob Istenének házához hogy megtanítson útjaira bennünket, s ösvényein járjunk, alleluja.
 
Könyörgések
II. hét
Krisztus Urunkhoz, az élők és a holtak Bírájához imádkozzunk teljes bizalommal:
     Jöjj el, Urunk, Jézus!
 
Add, Urunk, hogy a világ fölismerje igazságodat,
– és dicsőséged betöltse földünket.
Te emberként gyöngeségünkbe öltöztél;
– tégy erőssé bennünket istenséged erejével.
Jöjj, világosítsd meg ismereted fényével azokat,
– akiket még fogva tart a sötétség.
Te magadat megalázva vetted el gonoszságunkat;
– dicsőségedben oszd ki mennyei ajándékaidat.
Aki szemmel láthatóan jössz el az ítéletre;
– vezesd halottainkat a mennyei hazába.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, jusson el hozzád könyörgő imádságunk, hogy egyszülött Fiad megtestesülésének ünnepén feddhetetlen lelki tisztasággal ajánljuk fel magunkat szolgálatodra. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldások
 1. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség Lelkét!
 2. Jussatok el mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére!
 3. Isten Fia adjon nekünk érzéket, hogy megismerjük az igaz Istent!
 4. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
 5. Az igazság Istene tanítson meg benneteket minden igazságra!
 6. Az Úr hajlítsa szíveteket magához, hogy mindig az ő útjain járjatok!
 7. Nyissa fel szemeteket Istenünk, hogy a sötétségből az ő világosságára jussatok, és helyet kapjatok a szentek között!
 8. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és teljetek be Isten egész teljességével!
 9. Kegyelem legyen mindnyájatokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek Urunkat, Jézus Krisztust!
 10. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Isten a szeretetben egymás és mindenki iránt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED Szűz Mária Szeplőtelen FogantatásaHetedik nap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Keresztvetés, a bűnbánat felindítása.

Fohász háromszor:

Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Ámen


Elmélkedés:

A II. Vatikáni Zsinat ezt mondja:  „A Boldogságos Szűz[-et] ... az isteni Gondviselés terve, az Ige megtestesülésével kapcsolatban, eleve Isten anyjának rendelt[-e].  (Lumen gentium 61.)
Krisztus és Mária emberi természete a teremtés művének csúcsa. Habár Krisztus és Mária sok évszázaddal a Teremtés után jelent meg a világban, mégis, a Legszentebb Szentháromság előtt öröktől fogva ott lebegett ez a felülmúlhatatlan Mestermű, amely Isten egyetlen más teremtett művéhez sem hasonlítható:  „egy Szeplőtelen Asszony, aki a Fiú Anyja lesz és akinek méhében a Fiú emberi testet ölt a Szentlélek közreműködésével

Az is megfigyelhető, hogy a Teremtés könyvében meghirdetett ellenségeskedés, amit Isten kelt a sátán és az asszony között, Máriában kétféleképpen is megvalósul. Isten tökéletes szövetségeseként és az ördög ellenségeként, szeplőtelen fogantatása következtében, amikor is a Szentlélek kegyelme megalkotta és megőrizte őt a bűn minden szennyétől, teljesen kikerült a sátán hatalma alól. 

XII. Piusz pápa, a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának centenáriumára, 1953-ban közzétett Fulgens corona kezdetű ünnepi enciklikájában így érvel:  „Ha egy adott pillanatban a Legboldogságosabb Szűz nem birtokolta volna az isteni kegyelmet, és fogantatásában az eredeti bűn foltot ejtett volna rajta, akkor inkább alárendeltség ‒ legalábbis arra a kis időre, bármily rövid szakaszról lett volna szó ‒, és nem az az örök ellenségeskedés állt volna fenn Mária és a kígyó között, amelyről az ősi hagyomány beszél, egészen a Szeplőtelen Fogantatás ünnepélyes kihirdetéséig (AAS 45 [1953] 579). Az asszony és az ördög közötti, Isten által elrendelt kibékíthetetlen ellenségeskedésnek szükségszerű feltétele Mária Szeplőtelen Fogantatása, vagyis a bűntől való teljes mentessége, léte első pillanatától. Mária Fia végső győzelmet aratott a sátán fölött és ennek gyümölcseiből Anyját előre részesítette, megőrizve őt a bűntől. Következésképpen, a Fiú hatalmat adott neki, hogy ellenállhasson az ördögnek, s így, a Szeplőtelen Fogantatás misztériumában, megváltói művének legjelentősebb hatását valósította meg. ( II. János Pál. Ált. kihallgatás, 1996. május 30.)

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség


Napi ima:

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat, mely által Megváltónk anyja lettél. Szeplőtelen Szívedben, maga a Szentlélek gyújtott lángot, az Isten és emberszeretet tüzét. Gyújtsd lángra az én lanyha szívemet is szereteted Lángjával. Esdd ki számomra isteni Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet, a hűség, az engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét, hogy életemben megvalósíthassam Isten akaratát. 

Ó Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanyám, könyörögd ki  országod – Édes Magyar Hazám – és számomra, a szükséges kegyelmeket Isten akarata szerint! Irgalmas  közbenjárásodért örök hála és dicséret Neked, ó boldogságos, édes jó Anyám! Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAFAL

Szent Borbála Szűz és vértanú (kb. 361)Fejfájástól és epilepsziától szenvedők védőszentje

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

Élete

+ Borbála Rómában született, és Flavianus és Dafrosa lánya volt, aki mártírhalált szenvedett Julianus „Hitehagyó” uralkodása alatt.

+ Valahányszor az apa kereskedelmi útra indult, leányát egy magas toronyba zárta. Egy ilyen távollétet ragadott meg Borbála arra, hogy miután már régóta vágyott a keresztségre, fölvételét kérje az Egyház közösségébe. A Szentháromságba vetett hite jeleként a torony falába, amelyen addig csak két ablak volt, vágatott egy harmadikat is. Atyja hazatérve az ablakok számából fölismerte, hogy leánya elhagyta ősei hitét. Emiatt azonnal meg akarta ölni, ám Borbálának sikerült elmenekülnie, mert a torony fala és a sziklák megnyíltak előtte.

+ Borbálát és nővérét, Demetriát egy Rufina nevű nőnek adták át, aki megpróbálta prostitúcióra kényszeríteni a lányokat. Mivel nem volt hajlandó eladni magát, Borbálát végül agyonverték.

+ Később templomot építettek Borbála sírjára, és a szűz-vértanú tisztelete Rómában és azon túl is elterjedt. A fejfájástól és az epilepsziától szenvedők védőszentjeként tisztelték, mivel a neki szentelt templom közelében termő gyógynövényt használtak e betegségek kezelésére.

Imádságra és elmélkedésre

Íme, most követi az értünk keresztre feszített bárányt az egészen szűz, szerényen ajánlja fel áldozatát, a tisztaság oltárán tett áldozatot.

Imádság

Ó, szent Borbála, dicső menyasszony,
Testemet és lelkemet én Reád bízom.
Úgy halálban, mint életben:
Légy nekem mindig védőszentem,
Utolsó órámban, hogy Krisztus szent Testét
Magamhoz fogadjam.
Isten irgalmában részesüljek,
Amikor testemből elszáll a lelkem.
A rossz szellemet taszítsd el tőle,
Védő jóságoddal maradj mellettem,
És vidd Istenhez megtért lelkemet!
Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Adventi kalendárium Mariazell

Adventi kalendárium MariazellÖrvendj világ a Te Urad közeledik!

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Freu dich o Welt dein Könug naht! Örvendj világ a Te Urad közeledik!

Joy to the world!

Joy to the world! Oh, woah Joy to the world! The Lord is come Let earth receive her King! Let every heart prepare Him room And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven, and heaven and nature sing Joy to the world! Joy to the world! Oh Joy to the world! The Savior reigns Let men their songs employ While fields and floods Rocks, hills and plains Repeat the sounding joy Repeat the sounding joy Repeat, repeat the sounding joy Joy to the world then we sing Let the earth receive her King! Joy to the world then we sing Let the angel voices ring Joy to the world then we sing Let the men their songs employ Joy to the world then we sing And repeat the sounding joy He rules the world with truth and grace And makes the nations prove (And makes the nations prove) And glories of His righteousness And wonders of His love And wonders of His love And wonders of His love And wonders, wonders of His love And wonders, wonders of His love Joy to the world then we sing Let the earth receive her King! Joy to the world then we sing Let the angel voices ring

Trompete: Michael Mauthner
Orgel: Mark Horvath
Basilika Mariazell 2021

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."