KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

67951 ima található a honlapon, összesen 157218 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kis- és középvállalkozókért2022. augusztus

Napi Ima33 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Egyetemes: A kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Imádság

Uram Jézus,
egy új világról álmodunk,
amelyben a munka a méltóság forrása,
a fejlődés és a gazdasági megélhetés forrása
mindenkinek, megkülönböztetés nélkül.
Te ismered a munka valóságát, keménységét,
az egyszerű munka fáradtságát és örömét.
Segítsd a vállalkozókat a te Lelkeddel,
különösen a kisvállalkozókat, akiket a válság a legsúlyosabban sújt,
hogy módot találjanak arra, hogy továbbra is
tisztességes munkához jussanak, hogy segítsék őket közösségeikben,
és fenntartható gazdaságot teremtsenek,
amely segíti az Atya Országának építését.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Hozzáállás a mindennapokban

Támogasd a kisvállalkozásokat

„Nagyon sokféle paraszti és kisvállalkozói élelem-előállítási rendszer létezik, amelyek ma is a világ lakosságának nagyobb hányadát látják el élelmiszerrel, kisebb mértékben használják fel a földterületet és a vizet, kevesebb hulladékot termelnek, legyen szó akár kis mezőgazdasági telkekről, gyümölcsösökről, akár vadászatról, vadon termő növények gyűjtéséről vagy kisipari halászatról.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) A kistermelőktől és vállalkozóktól vásároljuk meg, amire szükségünk van.
 

Segíts

„Annak érdekében, hogy továbbra is lehetséges legyen a foglalkoztatás, elengedhetetlen olyan gazdaság előmozdítása, amely kedvez a termelői sokféleségnek és a vállalkozói kreativitásnak.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Hozd nyilvánosságra és népszerűsítsd a lakóterületeden lévő kistermelők és vállalkozók tevékenységét.
 

Dolgozz jól

„A munka szükségszerű, hozzátartozik az élet értelméhez ezen a földön, út az éretté váláshoz, az emberi kibontakozáshoz és a személyes önmegvalósításhoz.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 128) Végezd jól a munkád, bármilyen kicsi legyen is az, és segítsd testvéreidet az övékében.
 

Keresd a megoldásokat

„A hatóságoknak joga és felelőssége, hogy a kistermelőknek és a termelői sokszínűségnek egyértelmű és erős támogatást nyújtó intézkedéseket hozzanak.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Hogyan tudsz segíteni azoknak, akik válság idején kisvállalkozásukkal az alapvető szolgáltatásokat biztosítják? Például a pékeknek, gyógyszerészeknek, a mezőgazdaságban … dolgozóknak.


Működj együtt másokkal

„A vállalkozói tevékenység nemes hivatás, amelynek célja, hogy gazdagságot hozzon létre és mindenki számára jobbá tegye a világot; nagyon termékeny módja lehet azon térség fejlesztésének, ahová telephelyeit építi, különösen, ha megérti, hogy a munkahelyteremtés a közjó szolgálatának nélkülözhetetlen része.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Kerülj közelebb a lakóhelyeden lévő kisvállalkozókhoz, és ismerd meg a helyzetüket, hogy figyelemmel kísérd őket és felismerd a segítségnyújtás lehetőségeit.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO üzenete A kis- és középvállalkozókért2022 augusztus

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
02


Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

A világjárvány és a háborúk következtében a világ súlyos társadalmi-gazdasági válsággal néz szembe. Ezt még mindig nem vesszük észre!
A leginkább érintettek között vannak a kis- és középvállalkozások.
Üzletek, műhelyek, takarító vállalkozások, szállítmányozó vállalkozások és még sokan mások.
Akik nem szerepelnek a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb listáin, és a nehézségek ellenére munkahelyeket teremtenek, eleget téve társadalmi felelősségüknek.
Azok, akik a közjóba fektetnek be ahelyett, hogy adóparadicsomokban rejtegetnék a pénzüket.
Ők mindannyian hatalmas kreatív kapacitást szentelnek annak, hogy alulról felfelé haladva változtassák meg a dolgokat, ahonnan mindig a legjobb kreativitás származik.
Bátorsággal, erőfeszítéssel, áldozattal fektetnek be az életbe, jólétet, lehetőségeket és munkát teremtve.
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Általános kihallgatás Katekézis: Időskor, a beteljesülés felé vezető idő„Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek”

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
10

Katekézis az időskorról: 16. „Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.” Időskor, a beteljesülés felé vezető idő

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Most az utolsó időskornak szentelt katekézisnél tartunk. Ma Jézus követőitől való búcsújának megindító bensőségességébe lépünk be, amelyet János evangéliuma mesél el részletesen. A búcsúbeszéd ezekkel a vigasztaló és reménykeltő szavakkal kezdődik: „Ne legyen nyugtalan a szívetek.” ( Jn 14:1„Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (14:3) Gyönyörűek az Úrnak ezek a szavai.

Nem sokkal korábban Jézus azt mondta Péternek: „később követni fogsz” (13:36), emlékeztetve őt arra, hogy a hite milyen törékenységen fog keresztülmenni. A tanítványok számára hátralévő életszakasz elkerülhetetlenül a tanúságtételük törékenységén és a testvériség próbatételein való járás lesz. De a hit izgalmas áldásaival való találkozás is lesz ez: „Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz.” (14:12) Gondoljatok bele, milyen nagy ígéret ez! Nem tudom, hogy teljesen belegondolunk-e, hiszünk-e teljesen ebben! Nem tudom, néha azt hiszem, hogy nem.

Az időskor a várakozásra való megható és örömteli tanúságtételnek megfelelő időszak. Az idős férfi és nő várakozik, várják a találkozást. Idős korban a hit cselekedetei, amelyek minket és másokat Isten országához közelebb visznek, már túl vannak a fiatalság és az érettkor erején, szavain és késztetésein, de pontosan ez által teszik még átláthatóbbá az élet igazi céljának ígéretét. Mi az élet igazi célja? Egy, az Istennel közös asztalnál, Isten világában való hely. Érdekes lenne látni, hogy a helyi egyházakban van-e konkrét utalás arra, hogy az Úrra való várásnak ezt a különleges szolgálatát újjáélesztené – ez egy szolgálat, az Úrvárás szolgálata –, amely az idős ember egyéni karizmáit és közösségi tulajdonságait ösztönzi.

Az elszalasztott lehetőségek miatti csüggedéstől felemésztett időskor levertséghez vezet önmagában és másokban. A szelíden, a valódi élet iránti tisztelettel megélt időskor ezzel szemben végleg eloszlatja azt a tévhitet, hogy az Egyház a világi körülményekhez alkalmazkodik, azt gondolva, hogy ezzel végérvényesen irányítani tudja annak tökéletesedését és teljessé válását. Amikor megszabadulunk ettől az elbizakodottságtól, az Isten által nekünk adott öregedés ideje már önmagában is egyikévé lesz azoknak a „nagyobb” műveknek, amelyekről Jézus beszél. Tulajdonképpen olyan feladatról van szó, amelyet Jézus nem kapott: halála, feltámadása és mennybemenetele tette lehetővé számunkra! Emlékezzünk arra, hogy „az idő magasabb rendű a térnél.” Ez a beavatottá válás törvénye. Életünk nem önmagában lévő, egy képzeletbeli földi tökéletességbe burkolózó: arra hivatott, hogy túllépjen, áthaladjon a halálon – mert a halál átmenet. Valóban, a mi biztos helyünk, a célunk nem itt van, hanem az Úr mellett, ahol majd örökké lakunk.

Itt, a földön kezdődik el „noviciátusunk” folyamata: az élet tanítványai vagyunk, akik ezer nehézség közepette megtanuljuk értékelni Isten ajándékát, tiszteletben tartva a felelősséget, hogy megosszunk és gyümölcsöt hozzunk mindenki számára. A földi élet ideje ennek az átmenetnek a kegyelme. Az idő megállításáról való képzelgés – az örök fiatalság, a korlátlan jólét, vágy az abszolút hatalomra – nemcsak lehetetlen, hanem tévhit is.

Földi létünk az élet kezdetének az ideje: ez az élet, de egy teljesebb élet felé vezető, egy teljesebb élet kezdetéhez vezető élet; amely csak Istenben talál beteljesülést. Kezdettől fogva tökéletlenek vagyunk, és tökéletlenek is maradunk egészen a végéig. Isten ígéretének beteljesedésében a kapcsolat fordított: Istennél ránk váró tér, amelyet Jézus a legnagyobb gondossággal készít elő számunkra, magasabb rendű halandó életünk idejénél. Tehát: az időskor közelebb hozza e beteljesülés reményét. Az időskor már végérvényesen ismeri az idő értelmét, és annak a helynek a korlátait, ahol kezdetünket éljük. Ezért bölcs az időskor: az idősek ezért bölcsek. Ezért hiteles, amikor arra biztat, hogy örüljünk a múló időnek: ez nem fenyegetés, hanem ígéret. Az időskor nemes, nem kell szépíteni ahhoz, hogy megmutatkozzon a nemes volta. Talán akkor következik az álcázás, amikor hiányzik a nemesség. Akkor hiteles az időskor, ha arra hív, hogy örüljünk az idő múlásának: de az idő múlik… Igen, de ez nem fenyegetés, hanem ígéret. A hit tekintetének mélységét újra felfedező időskor természeténél fogva nem konzervatív, ahogy mondani szokták! Isten világa egy végtelen tér, amelyben az idő múlásának már nincs súlya. Jézus éppen az Utolsó Vacsorán e cél felé vetítette előre magát, amikor így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában.” ( Mt 26:29) Előre mutatott. Igehirdetésünkben a Paradicsom gyakran jogosan tele van boldogsággal, fénnyel, szeretettel, de talán hiányzik belőle egy kis élet. Jézus a példázataiban úgy szólt Isten országáról, hogy több életet adott bele. Vajon mi már nem vagyunk képesek erre? A folytatódó élet…

Kedves Testvéreim, az Úr várásában megélt időskor a hit beteljesült „apológiájává” válhat, amely mindenki számára megalapozza a mindenkire érvényes reménységünket. (vö. 1Pt 3:15) Mert az időskor világossá teszi Jézusnak a szent város felé vetített ígéretét, amelyről a Jelenések könyve beszél (21-22. fejezet). Az időskor az az életszakasz, amely a legalkalmasabb annak az örömhírnek a terjesztésére, hogy az élet a végső beteljesüléshez vezető út kezdete. Az időskor ígéret, az ígéretet tanúsítja, és a legjobb még csak most jön. A legjobb még hátravan: ez olyan, mint az idős hívők üzenete: a legjobb még hátravan. Isten adjon mindannyiunknak erre képes öregkort! Köszönöm.

________________________________

Különleges köszöntés

Üdvözlöm a mai audiencián részt vevő angolul beszélő zarándokokat és látogatókat. Rátok és családjaitokra a mi Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét kérem. Isten áldjon meg benneteket!

_________________________________

A Szentatya szavainak összefoglalása

Kedves Testvéreim! Az időskorról szóló katekézisünk folytatásában most Jézusnak a tanítványaihoz intézett, Szent János utolsó vacsoráról szóló beszámolójában megtalálható búcsúszavait tekintjük át. ( Jn 14:1-3) Halála előestéjén Urunk a hitben való kitartásra buzdítja a tanítványokat, és biztosítja őket, hogy helyet készít nekik az Atya házában. Az első tanítványokhoz hasonlóan Krisztus követői is minden korban örömmel várják az ígéret beteljesedését. Az időskor különösen termékeny időszak lehet az evangélium által hirdetett reménység üzenetének tanúságtételére. Az idősek derűs hitükkel és Krisztus ígéreteibe vetett bizalmukkal megmutathatják nekünk, hogy földi időnket valami sokkal nagyobbra, az örök életnek Urunk és minden szent társaságában a mennyei Jeruzsálemben megélt örömére való felkészülésként éljük meg. Az évek múlása így áldássá, nem pedig fenyegetéssé válhat, és annak a jó hírnek a tanúsítójává, hogy az élet minden szakaszában egy önmagán túlmutató teljesség felé mutat, amely Isten kegyelmi ajándéka szeretett gyermekeinek.

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2022/documents/20220810-udienza-generale.html

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mai EVANGÉLIUM

Mai EVANGÉLIUMBocsássunk meg egymásnak, ahogy Isten is!

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Bocsássunk meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsát nekünk!

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer.
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: »Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek.« Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”
Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a Jordánon túlra.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 18,21-19,1

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár19. évközi hét csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

19. évközi hét csütörtök

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Az Úrhoz hűtlen népnek számkivetés lesz a büntetése.
A Babilonba való elhurcoltatás előtt a prófétának ezt parancsolta az Úr: „Emberfia, te ellenszegülő nép körében élsz.
Van szemük a látásra, de nem látnak, van fülük a hallásra, de nem hallanak, mert hiszen lázongó nemzedék ez.
Ezért most fogd a holmidat, készülj fel, emberfia! Költözködésre készülj, hadd lássák ezek, hogy fényes nappal elhagyod lakóhelyed, és más helyre indulsz; – hátha felfigyelnek erre majd, mert hiszen lázongó nemzedék ez.
Szemük láttára fényes nappal vidd ki holmidat, mint ahogy költözködéskor szokás.
Te pedig este a szemük láttára indulj el, mint aki költözködik!
Üss rést a falon, azon keresztül távozzál.
Hadd lássák, amint rést ütsz a falon, és azon keresztül távozol!
Vedd válladra holmidat, és sötétedéskor indulj el.
Arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert én téged e népnek intő jelül adtalak!”
Úgy cselekedtem, amint megparancsolta az Úr.
Költözködésre összeszedtem holmimat; kivittem nappal, estefelé kézzel áttörtem a falat, és a sötétben vállamon kivittem holmimat a szemük láttára.
Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: „Emberfia, ugye Izrael háza, ez a mindig ellenszegülő nép megkérdezte tőled: »Mit csinálsz?!«
Mondd nekik, így szól az Úr, az Isten: Ez a fenyegető jövendölés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izrael egész házának szól.
És így folytasd: Én számotokra intő jel vagyok; amit én cselekedtem, az történik majd velük: fogság és számkivetés lesz a sorsuk.
A fejedelem, aki köztük van, a vállára veszi holmiját, a sötétben megy ki.
Áttörik neki a falat, hogy ki lehessen menni rajta.
A fejedelem pedig befödi az arcát, hogy országát többé ne lássák elsötétült szemei.”
Ez az Isten igéje.
Ez 12,1-12

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Isten tetteit * el ne feledjétek! (Vö. 7c. vers. - 2. tónus)
Előénekes: Megkísértették és ingerelték a fölséges Istent, * szövetségével mit sem törődtek.
Elpártoltak tőle, hűtlenné lettek, † ugyanúgy, mint atyáik, * mint a csalfa íj, eltérültek.
Hívek: Isten tetteit * el ne feledjétek!
E: Pogány oltáraikkal fölingerelték az Urat, * bálványaikkal féltékennyé tették.
Isten hallotta, és haragra gerjedt, * és nagyon megutálta Izraelt.
H: Isten tetteit * el ne feledjétek!
E: Fogságba juttatta hatalma jelét, * ékességét az ellenség kezére adta.
Népét kiszolgáltatta a kardnak, * szívét harag töltötte el öröksége ellen.
H: Isten tetteit * el ne feledjétek!
Zsolt 77,56-57.58-59.61-62

ALLELUJA
Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, * igazságaidra taníts meg engem! Zsolt 118,135 – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Bocsássunk meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsát nekünk!
Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer.
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: »Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek.« Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”
Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a Jordánon túlra.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 18,21-19,1

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek!
Lektor: 1. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük állhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
(6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárcsütörtök: SZENT KLÁRA

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

2022.08.11. csütörtök: SZENT KLÁRA

(Szent Zsuzsanna)

Én intő jel vagyok számotokra

 


Ez 12,1-12

Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: ,,Emberfia, te az ellenszegülő ház közepén laksz, akiknek van szemük, hogy lássanak, de nem látnak, és van fülük, hogy halljanak, de nem hallanak, mert ellenszegülő ház ez! Ezért te, emberfia, készülj fel holmiddal az elköltözésre és költözködj előttük nappal; költözködj el szemük láttára lakóhelyedről más helyre; hátha felfigyelnek erre, mert ellenszegülő ház ez! Vidd ki a holmidat nappal, a szemük láttára, mint költözködéskor, te pedig menj ki előttük este, amint kimegy, aki költözködik. A szemük előtt törd át magadnak a falat, és azon keresztül menj ki; a szemük láttára vitesd ki magadat vállon, sötétben vitesd ki magadat; arcodat född be, hogy ne lásd a földet, mert csodálatos jelül adtalak téged Izrael házának.’’ Úgy cselekedtem tehát, amint az Úr megparancsolta nekem; a holmimat, mint valami költözködési holmit, kivittem nappal, este pedig kezemmel áttörtem magamnak a falat s a sötétben kimentem; vállon vitettem ki magamat a szemük láttára. Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: ,,Emberfia, ugye így szólt hozzád Izrael háza, az ellenszegülő ház: ,,Mit csinálsz?'' Mondd tehát nekik: Így szól az Úr Isten: Jeruzsálem fejedelmére vonatkozik ez a fenyegető jövendölés és Izraelnek egész, ott lévő házára. Mondd tehát: Én csodálatos jel vagyok számotokra. Amint én cselekedtem, úgy történik majd velük: számkivetésbe és fogságba mennek. A vezért pedig, aki köztük van, vállukon viszik majd ki. Sötétben megy ki; áttörik a falat, hogy kivigyék őt. Az arcát befödi, hogy szemével ne lássa az országot.

Zs 77, 56-62

 

Mt 18,21 - 19,1

Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: ,,Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?’’ Jézus azt felelte neki: ,,Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer [Ter 4,24]. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: ,,Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.'' Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: ,,Add meg, amivel tartozol.'' A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: ,,Légy türelemmel irántam, és megadom neked.'' Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: ,,Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?'' És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.’’ Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, elhagyta Galileát, és Júdea határába ment a Jordánon túlra.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeASSISI SZENT KLÁRA

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

ASSISI SZENT KLÁRA

*Assisi, 1193/94. január 20. vagy július 16. +San Damiano-kolostor, 1253. augusztus 11.

Favarone lovag és Hortulana asszony elsőszülött leánya volt Klára. Családi palotájuk Assisi központjában, a San Rufinóról elnevezett székesegyház terének egyik oldalán állt. Klára még kisgyermek volt, amikor a városban összetűzések kezdődtek a nemesség és a polgárok között. Családja, amely az ősi és gazdag Offreducci-Favarone nemzetséghez tartozott, természetesen az összecsapások középpontjába került. A polgárok egyre türelmetlenebbül követelték jogaikat, s végül, 1198-ban megostromolták, bevették és le is rombolták a város felett épült Rocca Maggiorét, amely az arisztokrácia hatalmának szimbóluma volt. 1202-ben háború tört ki Assisi és Perugia között, s Klára családjának egy időre el kellett menekülnie Perugiába, mert nem voltak biztonságban a kereskedőktől és a polgároktól.

Különös, hogy ezekben az összetűzésekben az ellenség, a polgárok soraiban küzdött egy ifjú, aki később olyan meghatározó szerepet játszott Klára életében: a gazdag posztókereskedő, Pietro Bernardone fia, Ferenc. Klárának két húga volt: Ágnes és Beatrice. Édesanyjuk, Hortulana asszony mindhármukat őszinte jámborságra nevelte, és megtanította őket mindarra, amit akkoriban egy előkelő leánynak későbbi házassága érdekében tudnia kellett. Klára későbbi írásaiból kitűnik, hogy választékos latinsággal tudott fogalmazni, de a háztartással kapcsolatos munkák és a hímzés is ismerős volt számára. Hosszú betegsége napjaiban, amikor már kolostorban élt, nagyon szép oltárterítőket és liturgikus ruhákat hímzett. Így nőtt fel, mit sem sejtve abból, hogy Isten milyen életet szánt neki.

A maga idejében ifjak tűntek fel Klára életében, köztük Bernardo di Ranieri, aki nagyon komolyan pályázott Klára kezére. Nem is csoda, hiszen Klára egész lénye megnyerően bájos volt, jóságot és kedvességet sugárzott. A rokonság biztosra vette, hogy a szokásos pályát fogja befutni: egy fényes házassággal tovább gyarapítja a család vagyonát, és öregbíteni fogja hírnevüket is. Klára azonban nem hajlott arra, hogy mások kedvéért fogadjon el megszokott formákat, s attól még inkább idegenkedett, hogy megfontolás nélkül alávesse magát a nemzetségfő, Monaldo nagybácsi terveinek.

Természetesen ő is hallott mindenről, ami Ferenc körül történt. Tudta, hogy a városból többen is csatlakoztak Ferenchez, sőt, két unokaöccse, Silvestro és Rufino is követője lett a szegénység útján. Az is tudomására jutott, hogy III. Ince pápa szóban jóváhagyta Ferencék életmódját. És 1210-ben Klára meghallotta Ferencet, amint a dóm mellett prédikált. Szavai, melyekkel a megfeszített Krisztus radikális követéséről beszélt, megindították Klárát. Csak éppen az nem volt világos Klára számára, hogy mit tehet? Ekkor Ferenchez fordult tanácsért, aki által Isten hívő szava eljutott hozzá. A régebbi legenda elmondja: „Szent Ferenc atyánk a világ elhagyására buzdította. Élénk érveléssel mutatta meg neki, hogy milyen ostoba a világ reménysége, milyen álnok a világi dicsőség, és arra tanította, hogy a szüzesség drágagyöngyét őrizze meg annak a csodálatos Vőlegénynek, aki az emberek iránti szeretetéből lett emberré.”

Mindezekből egyértelműen következett, hogy Klárának el kell szakadnia a gazdagságtól, csak az nem volt világos, hogy utána hogyan kell élnie. Egyelőre azonban Istenre bízták a dolgot, aki meghívta, hogy Ő majd megmutatja a folytatás útját is. Ferenc azt tanácsolta Klárának, hogy Virágvasárnap -- 1211. március 18-án -- ünnepi öltözékben menjen a székesegyházba misére. A püspököt értesítették Klára tervéről, ezért, miután megszentelte a pálmaágakat a körmenet előtt, lejött a szentély lépcsőjén, és egy ágat a lépcső aljában álló Klára kezébe adott, jelezvén ezzel, hogy a maga részéről hozzájárul kolostorba vonulásához.

Klára tudta, hogy a családja minden erejével ellenezni fogja kolostorba lépését, ezért a következő éjszaka egy barátnője kíséretében megszökött szülei házából. Maguk mögött hagyták a várost, és lefelé ereszkedtek a síkságon levő erdő felé, amelyben a Porciunkula nevű Szűzanya-kápolna állt. E kápolnában Klára letette minden ékességét, és Szent Ferenc kezéből magára öltötte a bűnbánók szürke ruháját, fátylát, és derekára kötötte a bűnbánat kötelét.

Ami ezen az éjszakán történt, az egy végsőkig elszánt lélek bátor tette volt. A rokonok teljesen elképedtek, amikor másnap kiderült, hogy mit tett Klára, aki akkor már a Bastia melletti Szent Pál bencés apácakolostorban volt, ahova az éjszaka folyamán Ferenc elvitte őket. A rokonok minden módon, szépszerével és erőszakkal vissza akarták vinni Klárát a városba, de nem tudták eltántorítani szándékától. Mikor már sokáig húzódott a meddő vita, Klára az egyik kezével megragadta az oltárterítőt ezzel a régi szokás szerint menedékjogot kért a templomtól --, másik kezével pedig lekapta fejéről a kendőt, s a rokonok meglátták lenyírt fejét. Ebből megtudhatták, hogy Klára visszavonhatatlanul Istennek szentelte magát.

Mikor a rokonok elmentek, az apácák úgy határoztak, hogy a várható zaklatások miatt jobb lesz, ha Klára és barátnője elhagyják a kolostort, és máshova mennek. Ezért mentek át a Panso melletti San Angelo-kolostorba. Itt egyszer csak bezörgetett a húga, Ágnes, hogy ő is apáca akar lenni. Ettől aztán a családfő, Monaldo nagybácsi elvesztette a türelmét. Elküldött egy csoport férfit, hogy erőszakkal hozzák vissza Ágnest. Ők meg is jelentek a kolostorban, de Klára imádsága erősebbnek bizonyult náluk, így Ágnes is hamarosan magára öltötte Szent Ferenc kezéből a bűnbánó nővérek ruháját. Az apácák azonban itt is féltek a további következményektől, ezért április végén útjukra bocsátották a „szökevényeket”. Ferenc ekkor úgy határozott, hogy véglegesen az Assisi melletti San Damiano-kápolna mellett telepíti le őket. Itt alakult meg a ferences apácák első kolostora.

Klára haláláig a kolostor lelki anyja volt. Sokan határozták el, hogy csatlakoznak hozzá. Nemcsak a legkisebb húga, Beatrice, hanem édesanyja, Hortulana asszony is, amikor megözvegyült, felvételét kérte a kolostorba. De a San Damianóban csak az tudott megmaradni, aki szerette a szegénységet, mert ezeknek a nővéreknek a szegénység nem valami ábrándos kényelem, hanem kegyetlen valóság volt. Klára tett ugyan csodákat, s amikor az üres olajoskorsót áldásával megtöltötte, vagy kenyeret szaporított, örömmel adtak hálát, mindazonáltal a kolostorban igazán szegénység uralkodott. És Klára mégis ujjong Prágai Szent Ágneshez írt levelében: „Ó, boldog Szegénység! Örök gazdagságot rejt magában azok számára, akik szeretettel ölelik magukhoz! Ó, szent Szegénység! Isten a mennyek országát ígéri és a boldog élet hervadhatatlan koszorúját adja annak, aki birtokolja a szegénységet és törekszik utána. Ó, Szegénység, mennyire tetszel Istennek! Az Úr Jézus Krisztus, ki a mennyet és a földet kormányozza és vezérli, aki szólt, és mindenek lettek, páratlanul magához ölelt!”

De ezért a szegénységért Klárának hosszasan meg kellett küzdenie. Az Egyház ugyanis a IV. lateráni zsinaton, 1215-ben úgy rendelkezett, hogy az új szerzetesi közösségnek a már meglevő regulák közül kell megválasztaniuk életszabályukat. Kláráék számára legkézenfekvőbb a bencés apácák regulája lett volna, de ez a regula azt a szegénységet, amelyet Klára Ferenctől megismert, nem biztosította. A régi rendeknél ugyanis általános volt, hogy a szerzetesek és apácák személy szerint lemondtak minden vagyonról, a rendnek azonban, s az egyes kolostoroknak is volt ingatlan vagyona, amiből a szerzetesi közösségek ellátását tervszerűen biztosíthatták. Ferenc pedig olyan regulát adott testvéreinek és nővéreinek is, amely szerint nemcsak egyenként, hanem közösségben sem birtokolhatnak semmit, és megélhetésükért koldulniuk kell. Ahhoz pedig, hogy törvényesen élhessenek ebben a formában, Klárának meg kellett szereznie a pápai jóváhagyást. Ezért harcolt a szó szoros értelmében mindhalálig. Nem türelmetlenkedett, nem lázadozott, de harcolt, nagyon következetesen.

Először azt sikerült elérnie, hogy III. Ince pápa megadta a klarissza apácáknak a szegénység privilégiumát, ami annyit jelentett, hogy a ferences apácákat senki nem kényszeríthette arra, hogy vagyont fogadjanak el. Ehhez azonban a pápai kancelláriának nem volt kész formulája, mert ilyen még nem fordult elő a joggyakorlatban. Ezért maga a pápa fogalmazta meg ezt a különös jogszabályt. A regula jóváhagyását IV. Ince adta meg 1253. augusztus 9-én, Klára a halála napján vette kézhez. Életének ez volt a legnagyobb öröme. Amikor 1253. augusztus 12-én eltemették, e bulla egy példányát a kezébe tették, és úgy helyezték sírba.

Nagy elszántsággal kezdte kolostori életét, és nagyon sokat követelt önmagától, annyira, hogy Szent Ferencnek kellett közbeszólnia, és a vezeklésnek korlátot szabnia. Nővéreitől azonban nem kívánta meg ezt a szigort, sőt, állandóan mérsékletre és józanságra intette őket a vezeklésben.

1244-től kezdve szinte egyhuzamban ágyban fekvő beteg volt, a nővéreit mégis anyai gondoskodással irányította. Minden nehézségen csodálatos energiával lett úrrá.

IV. Ince pápa két alkalommal is felkereste. Megrendítő találkozások voltak ezek a pápa és a szegény, ágyban fekvő apáca között. Az egész pápai udvarból leginkább Hugolino bíboros fogta fel a szent jelentőségét, az a Hugolino, aki később IX. Gergely pápa lett. Így írt Klárának: „Rád bízom a lelkemet, és úgy ajánlom a gondjaidba, ahogyan Krisztus a kereszten Atyjának ajánlotta a lelkét. Az ítélet napján majd számot adsz róla, ha nem fogsz gondoskodón törődni a lelkemmel. Én ugyanis bizonyos vagyok abban, hogy eléred a legfőbb Bírónál azt, amit állhatatos önátadásoddal és számtalan könnyeddel kérsz.”

A bíboros ezzel kifejezte azt, amit Klára is világosan tudott, sőt ebben látta a szerzetesi élet legmélyebb jelentését az Egyházban: másokért állni az Úr színe előtt. Prágai Ágnesnak ezt írta egy alkalommal: „Hogy az Apostol szavaival éljek, Isten segítőtársnőjének tekintelek, és támasz vagy az ő titokzatos teste törékeny tagjai számára.” E szavakkal Klára a saját korát messze túlhaladó megértésről tanúskodik. Ő ugyanis a kolostor csendjében, kiszakítva a világ forgatagából, abból a felismerésből formálta meg az életet, hogy a szerzetesek az egész titokzatos test minden tagjáért felelősek, életük összefügg az összes keresztény életével, és sokaknak segítségére vannak. Ezzel elzárt szegénységük apostoli távlatokat nyert.

Amikor Klára 1253. augusztus 11-én meghalt, a pápa bíborosaival együtt eljött Perugiából a temetésére. 1255. augusztus 15-én avatták szentté. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, augusztus 12-re. 1969-től augusztus 11-én ünnepeljük.


Szent Kláráról, aki volt annyira bátor, hogy Szent Ferenc szavára teljesen megtérjen a szegény Krisztus követésére, majd egy új női rend alapítója lett, amelyet róla később a klarisszák rendjének neveztek, a saját levelei és Szent Ferenc életrajzírói tudósítanak.

Amikor nyilvánvaló lett, hogy Klára megszökött az atyai házból -- tizennyolc éves volt, és jelentőségteljesen a ház kiskapuján távozott, amelyen át a halottakat szokták kivinni --, a felháborodott rokonok a kolostorába siettek, hogy hazavigyék. Amikor sem szép szóra, sem fenyegetésekre nem változtatta meg a szándékát, már csak azon sopánkodtak, hogyan tudott ilyen nyomorúságos sorsot választani magának. De amikor hat nappal később Ágnes nevű húga is követte, a rokonság magán kívül volt a haragtól. Tizenkét erős férfi kelt útra, hogy ők majd hazahozzák ezt a bolond leányt. Megjelentek a kolostor előtt, és kiadását kérték. Mikor ez nem történt meg, egyikük berontott, és a hajánál fogva kifelé vonszolta Ágnest, a többiek pedig ütötték és rugdosták. Ágnes kétségbeesetten kiáltott Klárához segítségért. S akkor hirtelen -- mondja a legenda -- Ágnes teste olyan nehéz lett, hogy meg sem tudták mozdítani. Mind a tizenkét férfi nekifeszült, hogy kimozdítsák a helyéből, de sikertelenül. Végül Klára megeskette őket, hogy felhagynak zaklatásaikkal, és békében hagyják húgát. Akkor megszégyenülten és dolguk végezetlenül tértek haza.

Amikor évekkel korábban Ferenc helyreállította az összedűlőfélben lévő San Damiano-templomocskát, így hívta segítségül a környéken dolgozó parasztokat: „Gyertek és segítsétek felépíteni a San Damianót, mert itt egykor apácák fognak élni, akiknek szent élete örömére szolgál majd a mennyei Atyának és a szent Egyháznak egyaránt.” Ide hozta a két nővért, és hamarosan több Istennek szentelt szűz is csatlakozott hozzájuk. A nép pedig, találóan, Damianói Szegény Nővéreknek nevezte el őket.

A Klára körül élő nővérek szegénysége olykor olyan méreteket öltött, hogy napokon át nem volt mit enniük, és nyilvánvaló csoda mentette meg őket az éhenhalástól. Egy alkalommal -- ez akkor történt, amikor a vidéken egy szűk esztendő rossz aratása miatt éhínség támadt -- a nővéreknek mindössze egy kenyere volt. Klára pedig, Istenbe vetett bizalma jeleként, kezébe vette, megáldotta és osztotta a nővéreknek mindaddig, amíg valamennyien ettek és jóllaktak. Máskor meg egy korsót töltött meg olajjal az áldásával. A laikus testvér, aki jött, hogy elinduljon a városba olajat koldulni a nővérek számára, és a csodáról mit sem tudott, félig ámulva, félig bosszankodva mondta: „Ezek a nővérek bolonddá akartak tenni, hiszen a korsó tele van olajjal!”

Amikor évekkel később a pápa mégis rá akarta beszélni, hogy a tulajdonjogot valahogyan vegye bele a regulába -- így akarta megóvni a nővéreket a végső szükségtől --, Klára első megdöbbenésében szóhoz sem jutott. Aztán nagy elszántsággal így szólt: „Szentatyám, én soha nem egyezem bele abba, hogy feloldozzál engem Krisztus követése alól!”

E szegénység szellemében válaszolt Klára nagyon talpraesetten akkor is, amikor a ferencesek főnöke visszahívta a nővérek lelki gondozását végző ferences papot, mondván, hogy egy apácakolostorban semmi keresnivalója nincs egy papnak. A nővérek nehezen viselték az intézkedés következményeit, Klára pedig rövid úton elbocsátotta azt a két laikus testvért, akiket a rend azért állított melléjük, hogy számukra kolduljanak, és ne kelljen elhagyniuk a klauzúrát. Ezt mondta: „Üzenem a miniszter generálisnak, hogy nincs szükségünk a testi kenyerünkről gondoskodó emberekre, ha megvonják tőlünk a lelki táplálékot.” Ez a szó Rómáig elhatott, és a pápa elrendelte, hogy a kolostor kapja vissza a papját.

Abban az időben, amikor Ferenc még gyakran megfordult a San Damianóban, hogy lelki beszélgetéseket folytasson a nővérekkel, Klára ismételten kérte, engedje meg, hogy még egyszer lemehessen a Porciunkula-kápolnába, és imádkozhassék ott, ahol megkezdte a szerzetesi életét. Ferenc a kérését következetesen elutasította mindaddig, amíg a többi testvér szemére nem vetette keményszívűségét. Akkor engedett a kérésnek és meghívta Klárát a Porciunkulába. Parancsára a testvérek a puszta földre terítettek asztalt abban a házikóban, amelyet a kápolna mellé építettek. Mikor pedig imádság után asztalhoz telepedtek, Ferenc beszélni kezdett. Oly szépen beszélt Istenről, hogy teljesen megfeledkeztek az étkezésről, és valamennyien elragadtatásba estek, a környék lakói pedig úgy látták, hogy a kápolna lángokban áll. Sietve jöttek, hogy oltsák a tüzet, de látták, hogy valamennyien sértetlenek, és elragadtatásban az Úrnál vannak.

Amikor Szent Ferenc a halálán volt, egy testvért felküldött a San Damianóba ezzel az üzenettel: „Menj föl, és mondd meg Klára nővérnek, hogy tegyenek félre minden bánatot és fájdalmat amiatt, hogy többé nem látnak engem. Legyenek nyugodtak, mert fognak még látni, és megvigasztalom őket.” És valóban: a temetési menet, amely a Porciunkulából vitte fel a városba a szent testét, kitérőt tett és érintette a San Damiano-kolostort is. „Az ablak elől, amelyen át a nővérek az Úr szent testét szokták magukhoz venni, eltávolították a vasrácsot. A testvérek leemelték a hordágyról Ferenc testét, karjukra vették és hosszasan ott tartották az ablak előtt, hogy Klára anya és leányai láthassák. S jóllehet siratták és fájlalták elvesztését, nagy vigasztalásban volt részük, hiszen Isten után Ferenc volt a vigaszuk ebben a világban.”

Egy másik történet mutatja, hogy mennyire becsülte Klára a tudományt és az alázatosságot. Egyszer egy teológiai doktor jött a kolostorba, és prédikált. A prédikáció közepén egyszer csak Egyed testvér fölkiáltott: „Hallgass, most én akarok prédikálni!” A szónok azonnal elhallgatott, és Egyed testvér ajkáról áradt a kegyelem elragadtatott igéje. Bizonyos idő múltán, befejezve a szólást, mondta a tudós teológusnak: „Most pedig, testvér, fejezd be a prédikációdat!” -- és a magiszter be is fejezte. Emiatt Klára igen örült és azt mondta: „Ma beteljesedett Ferenc atyánk szívének vágya, aki egyszer azt mondta nekem: ťAzt szeretném, ha összes paptestvéreim olyan alázatosak lennének, hogy még a teológiai doktor is félbeszakítaná a beszédét, ha egy laikus testvér szólni akar.Ť Mondom nektek, testvérek -- zárta le a dolgot Klára --, ez a tudós jobban épülésemre szolgált, mint ha a szemem láttára egy halottat támasztott volna fel.”

1240-ben, amikor II. Frigyes szaracén katonái átvonultak Umbrián, veszedelem fenyegette a kolostort is. A katonák úgy vélték, könnyű zsákmány lesz a város falai előtt védtelenül álló kis kolostor. Mikor feltűntek a környéken, az apácák megrémültek, csak Klára anya nem veszítette el a bátorságát. Imádságban így könyörgött: „Uram, óvd meg a te szolgálóidat, akik magukat nem tudják megvédeni ebben a veszedelemben!” Akkor egy fiú hangja szólalt meg: „Mindig megőrizlek titeket!” Klára megparancsolta a nővéreknek, hogy tovább már ne féljenek. Betegágyát a kolostor kapujához vitette, és megkérte a kolostor papját, hogy hozza ki az Oltáriszentséget a támadók ellen. A szaracénok pedig, akik már fenn voltak a falakon, ebben a pillanatban rémülten meghátráltak. Néhány évvel később, amikor Aversai Vitalis állt seregével Assisi előtt, ugyancsak Klára imádsága fordította el a veszedelmet.

Röviddel a halála előtt igen heves fájdalmak lepték meg, és Rainald testvér türelemre akarta inteni. Ő így válaszolt: „Kedves testvér, amióta Isten szolgája, Ferenc közvetítésével megismertem az Úr Jézus kegyelmét, semmiféle fájdalom nem teher, semmi vezeklés nem nehéz, és semmiféle betegség nem elviselhetetlen számomra.” És ő vigasztalta síró nővéreit. Majd így szólt magához: „Most indulj bátran, hiszen jó vezetőd van!” És az egyik nővér a könnyein keresztül látta, hogy odalép az ágyhoz egy ragyogó női alak, kíséretével együtt, átöleli Klárát, s az egyik kísérője ékes köpenyt borít a vállára.


Istenünk, ki Szent Klárát irgalmasan megtanítottad a szegénység szeretetére, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a szegénység szellemében követhessük Krisztust, és így eljuthassunk szent színed látására!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Ef 6,10–20. Evangélium Jn 17,1–11Loyolai Szent Ignác pap, a jezsuita rend alapítója

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31

Testvéreim! Loyolai Szent Ignácban megcsodáljuk azt, hogy mire képes a kegyelemmel az ember. Megcsodáljuk azt, hogy egy nagyon alkalmatlan – legalábbis szerintünk és világi szempontok szerint alkalmatlan – történelmi helyzetben mit tud a kegyelem egy emberrel létrehozni.

Ugyanis Szent Ignác 1491 és 1550 között élt. A történelemnek ezek az évtizedei a világ nyugati végén, Spanyolországban óriási fölszabadulásnak és fölvirágzásnak az ideje. Hispánia, Spanyolország 700 év után végre fölszabadult az iszlám hatalma alól, kiűzték az arabokat, és fölfedezték Amerikát. Ez ott és akkor olyan kulturális, gazdasági, vallási fölbuzdulást és föllendülést hozott, amit addig Spanyolország soha nem látott.

Közben Luther Németországban, Kálvin Franciaországban és Svájcban elindítja a reformációt. Magyarországon elérkezik 1514, a nagy parasztlázadás ideje, azután jön 1526, és kezdődik a török világ.

Ezek után az első, amin el kell csodálkoznunk az, hogyan lehetséges, hogy ez az Ignác nem Amerika egyik fölfedezője vagy legalábbis meghódítója lett, mint annyi más kortársa. Vagy miért nem ő a harmadik nagy reformátor?! Minden adva volt, hogy az legyen. És nem az lett!

Hanem rendalapító lett – és ez a második, amit megcsodálunk Ignácban –, mert olyan fölismerések születtek meg, olyan adottságok koncentrálódtak kegyelemként benne, amiből megszületett az új kor szerzetesrend-típusa. Ami korábban nem volt!

Mindehhez adva van egy élet, mely pompásan indul. Ignác főnemesi családban születik, a sok gyerek közül ő a legfiatalabb, éppen ezért őt a papa arra szánta, hogy majd elmegy a királyi udvarba, apród lesz, azután lovag lesz, ... azután ki tudja, hogy a királynak milyen magasrangú tisztviselője lesz?! Mert a családi birtok már biztosítva van. – A kis Ignác el is indul a madridi királyi udvarban mint apród. De mocorogni kezd benne, hogy nem királyi főtisztviselő lesz, hanem ő alighanem Spanyolország hadvezére lesz. Katona lesz.

Lett is! Alig 20 éves, és már Pamplona várának egyik főtisztje.

Azután háborúskodás zajlik, ostrom éri Pamplonát, s ez a ragyogó reményekkel a fővezérséget megcélzó lélek megsebesül. Lesántul. Amikor az orvosok megmondták neki, hogy hosszú folyamat lesz, amire meggyógyul, s alighanem a lába nem fog hajlani, Ignác fölfogta, hogy a katonai karriernek vége.

Azután a betegágyon elindul a megtérése. Olvassa Jézus életét, olvassa a szentek életét, és kezd játszadozni a gondolattal: mi lenne akkor, ha én azt csinálnám, amit csinált a Szent Ferenc? 219 – Ezen aztán órákig elgondolkodott. Vagy máskor: mi lenne akkor, ha én azt csinálnám, amit a Domonkos csinált?

Ezekből a kezdetben unaloműző, játékos gondolatokból egyszer csak hangzani kezdett feléje a hívás: „Csináld meg azt, amit a Ferenc! Csináld azt, amit a Domonkos!” – És amikor talpraállt, nem a katonaság felé indult el vissza, hanem elment Montserratba, meggyónt, azután elment Manrézába, és ott megpróbálkozott azzal, amit a Ferenc meg a Domonkos csinált.

Egy barlangban elkezdett aszkétaként élni. S egyszer csak kivilágosodott előtte: Uram, Istenem, ez az egész világ az Istené! A mennyország az Isten udvara, vára, a világ pedig a váralja. És itt bajok vannak! Mert a hírek akkor is jártak, eljutottak hozzá. Hallotta, hogy mi történik Németországban, mi történik Párizsban, mit csinál Kálvin, mit csinál Luther, mi történt Mohácsnál. Ezeket ő hallotta, és összeálltak benne az adatok, hogy az Egyházat, az Isten világát támadások érik, s elhódítanak területeket, mégpedig nem kicsinyeket! Ugyanakkor hallotta azt is, hogy Amerikában emberek élnek, az a földrész lakott, és nem ismerik Krisztust.

Akkor megszületett a szívében a fölismerés: nekem azért kellett megsebesülnöm, hogy ne Spanyolország fővezére legyek, hanem a lelkek rendjében állítsak föl egy olyan csapatot Krisztus számára, amelyik védekezni tud és meg tudja védeni a megtámadottakat, illetve hódítani tud.

Ebből született a jezsuita rend. Ami azért teljesen új jelenség a szerzetesség történetében, mert nem klauzúrás kolostorhoz kötött közösség – még csak a zsolozsmát sem imádkozták közösen, mindig kötelezően –, hanem Ignác arra jött rá, hogy a papoknak a szellem fegyvereivel és a tudománynak a fegyvereivel is fölruházva föl kell készíteniük a fiatalokat, még mielőtt megfertőződnének. Illetve a meggyőzés eszközeivel el kell magyarázni a felnőtteknek, hol van az igazság.

És hatott. Párizsban egyetemista, amikor néhány társa fölfigyel Ignácra, és kezdik kérdezgetni: mit csinálsz te tulajdonképpen? S egyszer csak öten az egyetemista társai közül fölfogják, hogy itt valami hatalmas dologról van szó. Többről, mint Spanyolország fővezérségéről, többről mint egy királyságról. És társai lettek.

A kegyelem csodákat tud művelni az emberrel. Hálát adunk Szent Ignácért az Úrnak, meg a jezsuitákért, akik annyi jót tettek nálunk is, meg tesznek szerte a világban Szent Ignác szellemében. Védik a megtámadottakat, és hódítanak az igazság fegyverével.

Azután egy villanásnyira érdemes arra is gondolnunk: ugyanaz a kegyelem, amivel ő így együttműködve 65 éves korában szentként halt meg, ugyanaz a kegyelem szólongat mindegyikünket. Imádkozzon értünk Szent Ignác, hogy el ne felejtsük: az Istenhez tartozunk! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

Assisi Szent Klára Assisi Szent Ferenc követőjeA Szegény Klarisszák társalapítója (1193-1253)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Élete

+ Klára nemesi családban született az olaszországi Assisiben. Assisi Szent Ferenc prédikációi és tanúságtételei hatottak rá, és elhatározta, hogy követi őt a szegénységben való életben.

+ Idővel Klára alapító tagja és lelki anyja lett egy új apácaközösségnek: az Assisi Szegény Asszonyainak. A „Szegény Klarisszák” néven közismertté vált közösség gyorsan növekedett, és Klára kolostorokat nyitott Németországban és Csehországban.

+ Élete utolsó húsz évében ez a szent nő különböző betegségekben szenvedett, és gyakran feküdnie kellett. Gyengélkedése ellenére azt kívánta, hogy közössége és a „Kisebb Testvérek” közössége hű maradjon Szent Ferenc küldetéséhez.

+ Szent Klára 1253-ban halt meg, és két évvel halála után szentté avatták.

+ 1958 óta Szent Klárát a televízió védőszentjeként tisztelik. XII. Pius pápa azért adományozta neki ezt a címet, mert egy legenda szerint egy szenteste, amikor betegen feküdt az ágyában, Klára látomásban látta a bölcsőt, és hallotta nővéreinek énekét, mintha jelen lett volna a templomban.

Imádságra és elmélkedésre

„Azzá válunk, amit szeretünk, és amit szeretünk, az formál azzá, amivé válunk.” - Assisi Szent Klára

Imádság
Istenünk, ki Szent Klárát irgalmasan megtanítottad a szegénység szeretetére, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a szegénység szellemében követhessük Krisztust, és így eljuthassunk szent színed látására! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT KLÁRA SZŰZ

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Szent Klára Assisiben született 1194-ben. 18 évesen tette le fogadalmát Assisi Szent Ferenc kezébe, akinek szent szegénységét követni akarta. Ferenccel együtt alapították meg a róla elnevezett klarissza rendet. Később csatlakozott hozzá két nővére is, és apjuk halála után édesanyja is. Szigorú szegénységben élt, de mégis gazdag volt a szeretet és a jámborság tetteiben. Szoros lelki barátság fűzte szerzetestársához Prágai Szent Ágneshez, III. Béla királyunk unokájához. Élete végén megérhette azt, hogy látta rendjének elterjedését még az Itálián kívüli országokban is. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az Assisi melletti Szent Damján-kolostorban. Sértetlen teste, a róla elnevezett assisi bazilikában nyugszik.

Életrajzából:
Amikor nyilvánvaló lett, hogy Klára megszökött az atyai házból - tizennyolc éves volt, és jelentőségteljesen a ház kiskapuján távozott, amelyen át a halottakat szokták kivinni -, a felháborodott rokonok a kolostorába siettek, hogy hazavigyék. Amikor sem szép szóra, sem fenyegetésekre nem változtatta meg a szándékát, már csak azon sopánkodtak, hogyan tudott ilyen nyomorúságos sorsot választani magának. De amikor hat nappal később Ágnes nevű húga is követte, a rokonság magán kívül volt a haragtól. Tizenkét erős férfi kelt útra, hogy ők majd hazahozzák ezt a bolond leányt. Megjelentek a kolostor előtt, és kiadását kérték. Mikor ez nem történt meg, egyikük berontott, és a hajánál fogva kifelé vonszolta Ágnest, a többiek pedig ütötték és rugdosták. Ágnes kétségbeesetten kiáltott Klárához segítségért. S akkor hirtelen - mondja a legenda - Ágnes teste olyan nehéz lett, hogy meg sem tudták mozdítani. Mind a tizenkét férfi nekifeszült, hogy kimozdítsák a helyéből, de sikertelenül. Végül Klára megeskette őket, hogy felhagynak zaklatásaikkal, és békében hagyják húgát. Akkor megszégyenülten és dolguk végezetlenül tértek haza.

kép: Simone Martini: Szent Klára freskó, (1312-20) Szent Ferenc-bazilika alsó temploma, Assisi

Klára szent Ferenc követője a szegénységben, a szeretetben és a jámborságban. Ezzel tanújává vált Jézus feltámadásának, megerősít minket is, hogy ragaszkodjunk Jézushoz, kövessük tanítását, és tanúságot tegyünk róla.

http://www.katolikus.hu/szentek/0811.html

Választható olvasmányok

Fil 3,8-14
Törekszem a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten onnan felülről adott Jézus Krisztusban.

Mt 19,27-29
Ti, akik elhagytatok mindent és követtetek engem, százannyit kaptok.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumLőrinc

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
10

Lőrinc II. Sixtus pápa diakónusa volt. Ennek halála után az egyház kincseit rajta követelték: a szegényeket vezette a bíró elé. Tűzhalálra ítélték, elevenen sütötték meg († 258). A máglyán siratta a bűnös világot, könnyek csordultak ki a szeméből. Nyilván innen van, hogy a névünnepe táján hulló csillagokat az óangol néphagyomány Szent Lőrinc könnyei néven is emlegeti.*

 

Lőrinc nevéről a Legenda Aurea nyomán az Érdy-kódex* így elmélkedik: Bódogságus Szent Lőrinc méltán nevezteték ez nemes vitézlő nevezettel mint Krisztus Jézusnak jeles és bajvívó erős vitéze, imez hét okáért. Elészer, miképpen az borostyán soha meghervad, de koronkéd zöld, azonképpen Szent Lőrinc vitéz mind holtig testében, lelkében szeplőtelen tisztaságot és szüzességöt tarta. Másodszor az borostyán nagy illatú ő virágozásának idejin. Azonképpen Szent Lőrinc vitéz nagy szép illatú példát hagya ő ifjúságának virágozatjában: az szent hitben és türelemben való erősségöt. Harmad jószága az borostyánnak, hogy követ megtör emberben, azonképpen Szent Lőrinc vitéz megtöré emberekben az kemény szíveket ő szent prédikálásának ereivel. Negyed jószága, hogy siketöknek használ. Azonképpen Szent Lőrinc vitéz nagy sokaknak megépöjté hallását az igazságnak kijelentésével. Ötöd jószága, hogy mennyütéstől nem fél, azonképpen Szent Lőrinc vitéz megoltalmazá az ő ájotatus szolgáit az erek kárhozatnak félelmétől. Hatod, mert az borostyán vitézködésnek diadalma és koronája, azonképpen Szent Lőrinc vitéz méltán nevezteték ezen nevön, mert ő lén az nagy erős vitéz, ki mind lelki, mind testi, mind ezvilági hatalmas ellenségit meggyőzé. A hetedik ok elmaradt.

 

Lőrincet a középkorban részben legendája nyomán, részben nevének értelmezéséből támadt megfontolások alapján védőszentül tisztelték a szegények, a könyvtárosok (mert az Egyház könyveinek is ő volt a gondviselője), a tűzoltók és a tűzzel dolgozó pékek, cukrászok. Oltalmul hívták égési sebekről, lázról, zsábáról és szemfájásról. Ünnepe a parasztságnál, gazdasági és időjárási emlékeztető nap.*

E kiterjedt képzetkörnek a mi néphagyományunkban már csak töredékei élnek. Templomtitulusaink, ikonográfiai maradványaink azonban Lőrinc hajdani hazai tiszteletének virágzásáról és nyilvánvalóan európai kultuszösszefüggésekről tanúskodnak.

Lőrinc napját Szent László törvénye a kötelező ünnepek közé sorozza, középkori misekönyveink számontartják. Feltűnő azonban, hogy egyik, XIV. századból származó pozsonyi misekönyvünk e napon Ezekiel prófétáról emlékezik meg, pedig a városnak ebben az időben már Lőrinc-temploma is volt.

 

Lőrinc nevére szentelt legrégibb egyházunk az esztergomi plébániatemplom (1008? 1202). Ezt követi Pozsony (1311), Pápóc (1363). Hájszentlőrinc (1436) a premontreieké volt.* A pálosok leghíresebb kolostora Budaszentlőrinc (1304): Lőrinc pálos rendfőnök a maga védőszentjéről nevezte el. A magyar későgótika remekműve volt. Nagy Lajos és Mátyás király itt talált lelki magányra, pihenésre.*

Lőrincet ott látjuk Bakabánya (Pukanec, 1490), Bártfa (1460, 1505, 1524), Csegöld (1491), Dubrava (Liptó, 1510), Kassa (1440), Malompatak (Mlynica, 1480), Nagyekemező (Prostea Mare, 1480), Szászbogács (Bagaciu, 1518), szárnyasoltárain, rendesen István vértanú társaságában.* Dicsőséges Szent Lőrinc – írja tovább az Érdy-kódex – Szent István protomártirnak utána mind az több szent mártiroknál első helyet tart, hit megbizonyojtna ez négy okokkal. Elészer ő mártiromság szenvedésének helyes voltával, mert Rómában szenvedett olyan fővárosban. Másod, mert ő prédikálásának okáért szenvedett. Harmad, mert szent alamizsnának osztogatásáért szenvedett. Negyedszer, az nagy mártiromság szenvedésének fölötte való méltóságáért, kit ellyen nagy tisztösséggel ül Anyaszentegyház mindez széles világon, mind ő böjtivel; ki egyéb mártiromoknak nem lelettetik.

Káposztafalva (Hrabušovce) középkori Lőrinc-templomának főoltára (1516) a patrónus életét jellemző módon Jézus kínszenvedésével együtt ábrázolja: 1. szétosztja az egyház kincseit, 2. kínzatása, 3. Sixtus pápával Decius császár előtt, 4. vértanúsága, 5. Krisztus Kaifás előtt, 6. Ecce homo, 7. Pilátus előtt, 8. kereszthordozás, 9. Olajfák hegye, 10. töviskoronázás, 11. ostorozás, 12. Kálvária.*

A máig álló pozsonyi Lőrinc-kapu – hajdanában (1495) a szent képével* – nyilván tűzvész elleni fogadalom emléke.

Lőrincnek oltármestersége volt Körmöcbánya (1423), Gyulafehérvár (1451), Győr (1472), Esztergom (1479) templomaiban.*

Faszobrai: Bártfa (Erazmus-oltár, 1505), Busóc (Bušovce, 1520), Dobronya (Dobronivá, 1519), Káposztafalva (főoltár István vértanú és magyar szentek társaságában, 1516), Necpál (Necpaly).*

 

A középkor végén Lőrinc a körmöcbányai vargáknak, továbbá a lőcsei paszományosoknak volt céhpatrónusa.* Lehetséges, hogy a tiszteletére szentelt és még a XVIII. század végén is meglévő lőcsei Lőrinc-kápolna az övék volt.* Itt említjük meg, hogy Melich János Lőcse város nevet a Lőrinc keresztnévből magyarázza. A barokk időkben Lőrinc a szegedi tímárcéh védőszentje. Mindezeknek a mesterségeknek alig van a szent életével kapcsolata, a céhünnep tehát inkább a tisztes naphoz fűződik.

A nagyszombati klarisszáknak Lőrinc-ereklyéjük volt (1608).*

Országszerte számos templomnak Lőrinc a védőszentje.

Esztergom: Pilismarót, Jászfalu (Jásova), Felsőszeli (Horné Saliby), Laksárújfalu (Lakšárska Nová Ves), Vágbori (Borovce, középkor), Garampáld (Pavlová), Vámosmikola (XIV. század, később Mária Magdolna).*

Besztercebánya: Felsőapáti (Opatovce, XV. század).

Nyitra: Zsolt (Zljechov), Kisradna (Malá Hradna).

Rozsnyó: Nagyrőce (Velká Revúca).

Szepes: Káposztásfalva, Bontóc (Bontovce), Busóc.

Eger: Pásztó (középkori), Borsod (1334, elenyészett)*, Terpes (1740), Csernely (1783), Besenyőtelek (1816).

Kassa: Magyarjakabfalva (Jakuboviany, 1716), Szentlőrincke (Lorinčik, 1813), Hernádkéres (1818).

Szatmár: Szobránc (Sobrance).

Veszprém: Rokolyán (1019, majd XIV. század, Zalaapáti mellett), Keszthely (1247), Csabrendek (1333), Perlak (1334), Ősi (1391), Szentlőrinc (1436, Zalaszentiván mellett), Nagyapáti (1559)*. Maiak: Hegymagas, Börzönce (szőlőbeli kápolna, építette Padányi Biró Márton)* Dabrony.

Székesfehérvár: Zámoly (XIV. század).

Győr: Győrszemere, Nagylózs (1402), Zsira (középkor), Darázsfalva (Trausdorf, 1614),* Acsalag (1759), Kunsziget (1844, a patrocinium még középkori), Füles (Nikitsch).

Pécs: Szentlőrinc (1718), Kurd (1765), Kisdorog (1809), Szederkény (1812), Petárda (1908, régi templom helyén).

Szombathely: Táplánfa, Kálócfa, Óbér (Olbendorf).

Vác: Püspökhatvan (1700), Szentlőrinckáta (1728), Tolmács (1854), Pestszentlőrinc (azelőtt Szentlőrincpuszta, XVIII. századbeli kápolna), Koháry-Szentlőrinc (1926).

Kalocsa: Szond (Sonta, 1744).

Csanád: Szentlőrinc (ma Szellőrinc néven Makó egyik városrésze), Kovászi, Pankota. Valamennyi középkori titulus, de később mind elenyészett.

Nagyvárad: Fancsika (1448, elenyészett)*, Biharpüspöki (Episcopia Bihorului, 1896, Schlauch Lőrinc bíborospüspök nevére).

Erdély: Kézdikővár (Petriceni).*

 

Lőrinc vértanú eleven tiszteletére vall, hogy nemcsak kereszt-, hanem számos származékban családnévként is elterjedt: Lőrincz, Lőrinczy, Lőrincze, Lőrik, Lőri, Lőkös, Lős, Lőcs, Lök,* Székelyföldön archaikus alakban Lárencz, Laurincz.

A helynevek nyilván még középkari patrociniumok maradványai: Szentlőrinc (Baranya, Győr), Szentlőrincke (Lorinčik), Sárszentlőrinc (Fejér), Zalaszentlőrinc, Koháryszentlőrinc (Kecskemét mellett), Szentlőrinctáplánfa, Szentlőrinckáta (Pest, 1473),* Nyárádszentlőrinc, Szepesszentlőrinc (Borutovce). Elenyészett Borsodszentlőrinc (1330, Bodrog), Szentlőrincváralja (1459, Valkó),* Okriszentlőrinc (1235).*

 

A Lőrinc alakjához, illetőleg napjához fűződő ismert hiedelmek mind naptári jellegűek. A csíki Negyedfélmegye havasán a füvet a múlt században Lőrinc napján kezdték kaszálni.* A szegedi nép szerint Lőrinc után a fa abban az esztendőben már nem fejlődik tovább. A göcseji Lendvavásárhelyen úgy tartják, ha Lőrinc napján bőven esik, és még a kerékvágásban is megáll az eső, akkor sok bor lesz. Amelyik kígyó Lőrinc napján nem bújik el, az már nem akar megmaradni: kerékvágásba fekszik, hogy ott pusztuljon el. Lőrinc után már veszélyes a folyóban fürödni, mert a víz hideg.* Országszerte ismeretes tréfás szentencia, hogy Lőrinc belepiszkít a sárgadinnyébe, ezentúl tehát már nem jó fogyasztani.

Hőgyész német szőlősgazdái fogadalomból nem dolgoznak a hegyen ezen a napon, hogy Lőrinc tartsa távol a jégverést.

Katona Lajos említi, de forrását nem idézi, hogy Lőrinc a köleskása patrónusa.

Etes palóc faluban a lányok, menyecskék a Lőrinc vértanú napját követő vasárnap valami vörös ruhadarabokat öltenek magukra.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 19. hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11
Ez 12,1-12 
 
(...) Úgy cselekedtem tehát, amint az Úr megparancsolta nekem; a holmimat, mint valami költözködési holmit, kivittem nappal, este pedig kezemmel áttörtem magamnak a falat s a sötétben kimentem; vállon vitettem ki magamat a szemük láttára. Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: ,,Emberfia, ugye így szólt hozzád Izrael háza, az ellenszegülő ház: ,,Mit csinálsz?” Mondd tehát nekik: Így szól az Úr Isten: Jeruzsálem fejedelmére vonatkozik ez a fenyegető jövendölés és Izraelnek egész, ott lévő házára. Mondd tehát: Én csodálatos jel vagyok számotokra. Amint én cselekedtem, úgy történik majd velük: számkivetésbe és fogságba mennek. (...) 
 
Mt 18,21 – 19,1 
 
Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: ,,Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.” Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: ,,Add meg, amivel tartozol.” A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: ,,Légy türelemmel irántam, és megadom neked.” Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: ,,Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?” És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.”(...)

 

Ezekiel eljátssza elbizakodott kortársai előtt a menekülést, vagyis szemük elé tárja a rettenetes jövőt, amellyel nem akarnak szembenézni. Krisztus Egyházának szentjei mind jelei voltak az eljövendő ítéletnek: szélcsendes, békés emberi élet közepette sokan közülük a pusztaságba vonultak, barlangok mélyén húzták meg magukat, de a leglényegesebb tekintetében mindnyájan ugyanúgy cselekedtek: életüket szüntelenül kitették Isten igéje ítéletének, és ehhez szabták életüket, nem pedig a kor aktuális szellemi divatjaihoz és közízlés(telenség)éhez. 
 
Ha Krisztus híveinek tartjuk magunkat, mindegyikünk életében kell lennie valaminek, ami nem magyarázható meg ennek a világnak a logikájával, mert az eljövendő ítéletre utal és arra, ami azután következik: a test dicsőséges feltámadására és az örök életre. Kell, hogy legyenek a mi életünkben is olyan döntések, melyek láttán azok, akik nem hisznek vagy ellanyhultak a Krisztus-követésben, értetlenül és némi megütközéssel kérdezik: Mit csinálsz? Miért teszed ezt? Miért vállalod a szüzességet? Miért vállalsz még újabb és újabb gyerekeket? Miért bocsátasz meg annak, aki súlyosan vétkezett ellened, s talán bocsánatot sem kért tőled? Éppen erről szól Urunk a mai Evangéliumban. A világot zavarba ejtő, sőt talán meg is botránkoztató megbocsátás, amelyre a keresztény ember képes, éppen abból a benső tapasztalatból forrásozik, hogy neki megbocsátott és meg fog bocsátani az eljövendő ítéletkor az Úr. Ezt az örömhírét adja tovább, maga is megbocsátva azoknak, akik vétkeztek ellene. 
 
Urunk Jézus, akinek áldozatáért a mennyei Atya elengedte mérhetetlen tartozásunkat, melyet soha nem tudtunk volna visszafizetni, óvj meg minket e világ szellemétől, nehogy úgy járjunk, mint a példabeszédbeli szívtelen szolga, akinek mit sem használt a Király nagylelkűsége. Vedd kézbe és igazítsd, kérünk, életünket a Te igédhez és a mennyei ígéretekhez, s állj mellettünk kegyelmeddel, hogy bocsánatodat befogadjuk és tovább is adjuk azoknak, akikkel csak találkozunk.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenkilencedik hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Jelenlét

Megállok egy pillanatra, tudva, hogy itt van Isten. Belegondolok, hogy mindenben, ami körülöttem van, a levegőben, amit belélegzek, az egész testemben ott lüktet Isten jelenléte.

Szabadság

Megpróbálom elengedni gondjaimat, aggodalmaimat, melyek nyomasztanak. Teljesen átadom őket Istennek - legalább azalatt, amíg imádkozom. 

Tudatosítás

Hogy érzem ma magam? Fáradt vagyok? Ideges? Nem vagyok formában? Ha ezek bármelyike fennáll, el tudom-e engedni a gondot, ami most megzavar?

Isten igéje

Mt 18,21-19,1
Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: »Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?« Jézus azt felelte neki: »Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer (Ter 4,24). Ezért hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyerekeit, és mindenét, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: ‘Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.’ Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: ‘Add meg, amivel tartozol.’ A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: ‘Légy türelemmel irántam, és megadom neked.’ Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: ‘Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?’ És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.« Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, elhagyta Galileát, és Júdea határába ment a Jordánon túlra.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • A tartozás hatalmas gond. Megnyomorít, benne tart a szegénység, a másoktól függés csapdájában. Szégyent okoz, tehetetlenné tesz. Jézus megfizette rossztetteink, bűnös dolgaink utáni tartozásunkat. Az ember már nem tartozik Istennek. Őszinte, szabad kapcsolatban élünk Vele. Keresztényként kötelességünk hasonlóan cselekedni másokkal. Lehet, az eszünkkel nem tudjuk elfelejteni a bántást, de a megbocsátás a szívből jön, és megváltoztatja a kapcsolatot. 
  • Talán vannak az életedben emberek, akiktől megbocsátásra vágysz, vagy olyanok, akik téged bántottak meg. Gondolkodj el ezeken, hívd segítségül az Urat, hogy segítsen visszatalálni a helyes kapcsolathoz velük. Életed mely területein van szükséged Isten gyógyító érintésének vagy megbocsátásának megtapasztalására? Maradj csendben, figyeld, ahogy az Úr kifejezi vágyát a kiengesztelődésre.

Imabeszélgetés

Uram, légy mindig mellettem. Adj nekem benned bízó szívet. Köszönöm, hogy szeretsz.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés A megbocsátás megtisztítja lelkünketÉvközi tizenkilencedik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

A megbocsátás megtisztítja lelkünket
Szent Klára szűz

Evangélium:
Mt 18,21-19,1
Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer.
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: »Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek.« Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.” Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a Jordánon túlra.

Bevezető ima: Uram, újítsd meg bennem a hitet, a reményt és a szeretetet! Küldd Szentlelkedet, hogy egész nap vezesse gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet!

Kérés: Uram, ajándékozz nekem olyan szívet, amely minden sértést megbocsát, és a megbocsátásban nem ismer határokat! Vedd el tőlem a kívánságot, hogy másoknál jobb akarjak lenni, taníts arra, hogy mindig szeretettel és megbocsátásra kész szívvel forduljak mások felé!

Elmélkedés:
1. Bocsáss meg másoknak, és ne számold többé, hogy hányszor! Isten a mi eltévelyedéseinket számtalanszor megbocsátotta, mi pedig minden nap így imádkozunk a Miatyánkban: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Ha azt akarjuk, hogy nekünk megbocsássanak, komolyan kell vennünk kötelességünket, hogy mi is bocsássunk meg másoknak. Még akkor is, amikor úgy tűnik, erre a másik ember nem szolgált rá. Az ítéletet Istenre kell hagynunk. Mi nem tudhatjuk, hogy aki rosszat tesz, valóban szabad döntéséből teszi, igazi rosszakarattal vagy egyszerűen nem látott jobb példát, és végső soron maga szenved a legjobban szeretetlenségétől. 

2. Hogy felismerje a világ. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az Egyház feladata abban áll, hogy jele és hírnöke legyen a megbocsátásnak. Ezt Isten Jézus Krisztuson keresztül kínálja fel. Ahogyan Szent II. János Pál pápa megfogalmazta: „Olyan világban élünk, amelyik fél Isten irgalmától.” – mivel ez megtérésre és teljesen új életre hív minket. Ahogyan látjuk, hogy a világ tele van gyűlölettel, hatalmaskodással, veszekedéssel és keserűséggel, nekünk, keresztényeknek minél inkább a megbocsátásért, a gyógyulásért és a szentségért kell küzdenünk. A mi közeli személyes kapcsolatainkból kiindulva kell továbbgyűrűznie ennek a légkörnek a szomszédságunk, az iskola, egyesületek, közösségeink és a munkahelyünk felé. Nekünk kell lenni mások számára a megbocsátás és a kiengesztelődés küldötteinek!

3. Mások bűneiről jusson eszünkbe a sajátunk. Az evangéliumi történet hálátlan szolgája égbekiáltó bűnt követett el azzal, hogy egy pillanat alatt megfeledkezett saját gyarlóságáról. Már csak a saját kis világában élt, a saját sérelmét látta a szeme előtt. Nem volt képes tanulni Ura példájából, aki nagy irgalmat gyakorolt felette. Ez a történet mindig emlékeztessen miket arra, mennyire irgalmas hozzánk Isten, és keresztény kötelességünk, hogy az Ő irgalmasan szerető arcát tükrözzük mindenki felé, aki sérelmet okoz nekünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Te oly sok dolgot megbocsátottál nekem. Ajándékozz meg olyan szívvel, amely egyre inkább a Tiedhez válik hasonlóvá, hogy a megbocsátást és a gyógyítást közvetítsem mások felé, még a félreértések, a gyűlölet és a keserűség közepette is.

Elhatározás: A mai napon keresni fogom az alkalmat, hogy környezetemben, ahol széthúzás van, a megbocsátás erejét közvetítsem.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. augusztus hónapra:
A kis- és középvállalkozókért
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 19. hét – csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Evangélium

Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.” Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a Jordánon túlra.
Mt 18,21-19,1

Elmélkedés

Péter apostol a megbocsátással kapcsolatban kérdezi Jézust, aki egy példabeszéddel világítja meg, hogy miért fontos a megbocsátás. A szolgákról szóló hasonlat azzal zárul, hogy nem számíthatunk Isten irgalmára, ha mi nem vagyunk képesek megbocsátani embertársainknak. De ezt a jézusi kijelentést nem szabad úgy értékelnünk, mintha a mi megbocsátásra való készségünktől függne Isten megbocsátása, hiszen ő irgalmas enélkül is. A „hetvenszer hétszer” kifejezés természetesen nem azt jelenti, hogy számoljuk a megbocsátásainkat, s a 490. után már nyugodtan haragudhatunk, és nem kell többször megbocsátanunk. Az irgalomnak, a megbocsátásnak végtelennek kell lennie. Ne legyünk fukarok a megbocsátással, hanem mindig legyünk készek rá.
Ezt a példabeszédet bizonyára sokan úgy értelmeznék a legszívesebben, hogy csak akkor kell megbocsátanunk embertársainknak, ha valaki bocsánatot kér tőlünk. Még a vallásos emberek között is igen gyakran találkozni ezzel a vélekedéssel. Pedig miként Isten is önmagában irgalmas, nekünk is érdemes gyakorolnunk a megbocsátást akkor is, ha valaki nem kér kifejezetten elnézést tőlünk a vétkéért. Jó lenne eljutnunk a megbocsátásnak erre a magasabb szintjére.
A könyörtelen elszámoltatás, a szívtelen számonkérés és a bosszúállás helyett Jézus új utat ajánl követőinek: a kiengesztelődés, a békesség és a megbocsátás útját. Ez az út vezet csak az irgalom Istenéhez.
© Horváth István Sándor


Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Erőt vesz rajtam a csüggedés, amikor csalódást okoznak az emberek, terveim kudarcba fulladnak vagy váratlan események forgatják fel életemet. Ilyenkor a legszívesebben elmenekülnék a világból, az emberek elől. Bezárkóznék a magam kis világába, hogy egyedül legyek. De te nem hagysz magamra, hanem mellém állsz, tanítasz és megismerteted önmagadat előttem. Vezess engem vissza az emberi közösségbe, tanítványaid, követőid közé! Vezess engem az Atya közelébe, hogy a vele való kapcsolatomat helyreállítsam!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220811.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 19. hét csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2022 augusztus Uram ha vét ellenem testvérem, hányszor kell nekimegbocsátanom? Talán hétszer? (Mt 18,21)

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” (Mt 18,21)

“Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?” (Mt 18, 21)

 

Máté evangéliumának 18. fejezete igazán velős, mivel itt Jézus útmutatást ad a nem rég megszületett közösségen belül megélt kapcsolatokra vonatkozóan. Péter kérdése felidézi, amit Jézus nem sokkal korábban mondott: „Ha a testvéred vétkezik ellened…”[1] Jézus beszél, mond valamit, és Péter kisvártatva félbeszakítja, mintha ráébredne, hogy nem értette jól, amit a Mestere mondott. És föltesz egy kérdést, az egyik legfontosabbat a tanítványi úton. Hányszor kell megbocsátani?

 

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”

A hit útján járva is sok kérdés merül fel. A hívőknek sincs birtokukban minden válasz, de a kérdések ellenére hűségesek maradnak. Péter kérdése nem az Isten ellen elkövetett bűnök megbocsátására vonatkozik, hanem inkább arra, amikor egy testvér a másik testvérrel szemben elkövet valamit. Péter jó tanítványnak gondolja magát, aki hétszer is megbocsát.[2] És nem vár Jézustól ilyen gyors, és minden korábbi biztonságát megingató választ: „Mondom neked, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.” (Mt 18,22) A tanítványok ismerték Káin vérengző fiának, Lámechnek a történetét, akit hetvenhétszer bosszulnak meg.[3] Jézus épp erre utal, és a határtalan bosszúval szemben elénk állítja a végtelen megbocsátást.

 

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”

Nem arról van szó, hogy mentsünk fel valakit, aki folyamatosan megbánt, hanem inkább arról, hogy a szívünkben újra és újra bocsássunk meg. Az igazi megbocsátás szabaddá tesz, és többnyire fokozatosan alakul ki. Nem érzelem és nem is felejtés kérdése, hanem egy döntés, amelyet nekünk, hívő embereknek nem csak akkor kell meghoznunk, ha újra és újra megbántanak, hanem akkor is, valahányszor a megbántás eszünkbe jut. Ezért kell hetvenhétszer megbocsátanunk.

Chiara Lubich ezt írja: „Jézus válasza tehát elsősorban a keresztények közötti, illetve ugyanazon közösség tagjai közötti kapcsolatokra vonatkozik. Vagyis mindenekelőtt azokkal kell így viselkedned, akik testvéreid a hitben; a családban, a munkahelyen, az iskolában, vagy – ha tartozol ilyenhez – egy közösségben. Tudod, hogy milyen gyakran vissza akarjuk fizetni a sértést egy annak megfelelő tettel vagy szóval. Tudod, hogy a jellemek különbözősége, vagy az idegesség miatt, vagy más okokból mennyire gyakori, hogy olyan személyek között, akik együtt élnek, hiányzik a szeretet. Ne feledd hát, hogy csak a megbocsátásnak egy folyton megújított magatartása képes fenntartani a békét és az egységet a testvérek között. Mindig meglesz benned a kísértés, hogy testvéreid hibáira gondolj, hogy visszaemlékezz múltjukra, hogy másnak akard őket, mint amilyenek… Meg kell szoknod, hogy új szemmel nézz rájuk, hogy újnak lásd őket: hogy fogadd el őket mindig és azonnal olyannak amilyenek, akkor is, ha nem bánják tetteiket.”[4]

 

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”

Mindannyian a „bocsánatot nyertek” közösségébe tartozunk, mert a megbocsátás Isten ajándéka, amelyre mindig szükségünk van. Folyamatosan rácsodálkozhatunk az Atya végtelen irgalmára, aki megbocsát, ha mi is megbocsátunk.[5]

Vannak helyzetek, amikor nem könnyű megbocsátani: politikai, szociális vagy gazdasági helyzetekből fakadó ügyek, ahol a megbocsátás közösségi méreteket ölthet. Sok ember példáját látjuk, akik a legkeményebb körülmények között is meg tudtak bocsátani az őket támogató közösség segítségével.

Osvaldo Kolumbiában él. Halálos fenyegetést kapott és látta, ahogy megölték a testvérét. Ma egy olyan gazdaszövetség elnöke, ahol a fegyveres harcokban egykor közvetlenül részt vett embereket foglalkoztatnak.

„Könnyű lett volna újabb erőszakkal válaszolni a bosszúra, de én nemet mondtam – beszéli el Osvaldo. Nagyon-nagyon nehéz megtanulni a megbocsátás művészetét, de a fegyver és a háború soha nem lehet megoldás az életünkre. Az átalakulás útja más, közel kell jutnunk a másik ember lelkéhez, de gőggel és hatalommal ez lehetetlen, alázatra van szükség, és ez a legnehezebben felépülő erény.”[6]

 

Letizia Magri

 

[1] Mt 18,15

[2] A hetes szám a teljességet jelenti: Isten hét nap alatt teremti a világot (vö. Ter 1,1-2,4). Egyiptom földjén hét bő esztendő volt és hét szűk esztendő (Ter 41,29-30).

[3] „Ha Kaint hétszer bosszulják meg, Lámechet hetvenhétszer.” (Ter 4,24).

[4] C. Lubich, Az élet igéje 1981. szeptember

[5] vö. Miatyánk imádság, Mt 6,9-13

[6] A békét egységnek hívják: Chiara Lubich stratégiája, szerk. Maddalena Maltese, Città Nuova, Roma, 2020, p.37.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetMit hagysz örökül?

Napi Ima89 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28

Mit hagysz örökül? (3)

„Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz.” (Példabeszédek 10:7)

Charles F. Kettering feltaláló egyszer megjegyezte: „A legnagyobb dolog, amit nemzedékünk tehet, hogy néhány lépcsőfokot kiépít a következő generáció számára.”

Ha az emberek felidézik a nevünket, rövid távon talán csodálattal beszélnek arról, hogy mit értünk el, mit szereztünk meg. Hosszú távon viszont arra emlékeznek leginkább, amit másokért tettünk. Ezért mondja a Biblia: „Az igazak emlékét áldva emlegetik, a gonoszok neve feledésbe merül” (Példabeszédek 10:7 SZIT).

Ha áldás akarsz lenni mások számára:

  1. valóban törődnöd kell az emberekkel, és ezt ki is kell mutatnod; és
  2. fel kell mérned, milyen nagy hatással lehet egy jó örökség!

Állítólag D. Elton Truebloodtól származik az idézet: „Az emberi élet értelmét akkor kezdjük felfedezni, amikor olyan fákat ültetünk, melyekről jól tudjuk, hogy árnyékuk alatt nem mi fogunk ülni.” A nagy szónok, Henry Ward Beecher megjegyezte: „Úgy kell élnünk és fáradoznunk a mában, hogy ami magként érkezett hozzánk, az virágként jusson a következő nemzedékhez, és amit virágként kaptunk, azt gyümölcsként adjuk tovább nekik. Ez fejezi ki az emberszeretet igazi szellemiségét.”

Nos, te mit hagysz örökül? Mit kell abbahagynod vagy elkezdened, vagy mit kell többet tenned annak érdekében, hogy valósággá váljon? Soha nem túl korai azon gondolkodni, mit jelentsen az életed, ha már eltávoztál. Olyan ez, mint egy utóirat a levél végén; a hagyaték azt mondja az utánunk következő nemzedéknek: „Erről szólt az életem!”

 

 

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Ó, mennyit veszít nemcsak szabadságából, hanem tekintélyéből és jó hírnevéből is az, aki ajándékot fogad el.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Mária az út, melyen az Üdvözítő érkezik. Előtted tehát az Út, törekedj arra, hogy te is rajta keresztül juss fel Hozzá, ki ugyancsak Rajta keresztül szállt le hozzád.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Keresztes Szent János aranymondásai

Keresztes Szent János aranymondásaiAz imádság

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Akinek érzéki felfogóképessége tisztult és a léleknek alá van rendelve, azt az érzéki dolog már az első észrevevésnél az Isten felé emeli.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatokAssisi Szent Klára

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Ravennából Assisibe mentünk. Én most róttam le régi adósságomat - a keresztségben nyert védő­szentemmel szemben. De mily boldogító járni ebben a gyönyörű kis városban, ahol Szent Ferenc született, élt és meghalt, megfordulni minden helyen, mely oly régi isme­rősöm már - látatlanul is. Mily egyszerű itt minden. Mily édes a szent hely minden köve, hogy kitölti az egészet az Úr szegényének lelke, emléke. Megnéztem a Szent nagy megértőjének, legnagyobb követőjének, Szent Klárának a monostorát, azt a keresztet, mely Szent Ferenchez szólt, és Szent Klára holttestét is. Az Úr épebben megőrizte ezt a testet, mint a stigmatizált Szent Ferencet. Ez a nő minden világosságot Szent Ferenc által kapott; de ez az átvett fény most visszaragyog már a közvetítőre is. Istenem, mily csodásan tud emelni a szeretet - Krisztusban! Mily csodásan kapcsolja, nagyobbítja, gazdagítja ez a szeretet - a lelkeket - egymáshoz! Istenem, mily csoda lehet a férfi és a nő szeretete, ha Krisztus szívéből árad és onnét gyullad, nem az érzékiségből! Ez a szeretet nem szorul a testi kö­zelségre (ez a két szent egyedül sohse találkozott és mind a kettő a legszigorúbban tartotta a szent regulát), ennek elég a lélek találkozása.

(A levelezésekből)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA püspök szerepe az Egyházban

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

A püspök szerepe az Egyházban

Az iratok között, melyek VI. Pál után reám marad­tak, van egy levél, melyet egy püspök írt neki püspök­sége élére történt kinevezése alkalmából. Gyönyörű le­vél ez, s egyfajta fogadalomként meg is határozza vilá­gosan a püspök szerepét abban, hogy a keresztény doktrínát annak letéteményeseként őrzi és tanítja, s hir­deti Krisztus misztériumának teljességét.
A zseniális megsejtések miatt, melyekben e levél bő­velkedik, szeretném megosztani veletek egy részét. Mi­közben elkötelezte magát, hogy hűséges és engedelmes lesz VI. Pálhoz és utódaihoz, a püspök ezt írta: „El va­gyok tökélve arra, hogy híven és állandóan hirdessem Krisztus Evangéliumát, hogy megőrizzem a hit tartal­mát egészében és romolhatatlanul, ahogyan átadták ne­künk az apostolok és miként az Egyház hirdette min­den helyen és időben; és a mindenható Isten segítségé­vel elszántan építem az Egyházat mint Krisztus Testét, s vele egy maradok Hozzád kapcsolódva, a püspöki karral együtt, Szent Péter apostol utódjának vezetése alatt. Jóságot és együttérzést fogok tanúsítani az Úr ne­vében a szegények és idegenek iránt s mindazok iránt, akik szükséget szenvednek; hogy megtaláljam az elve­szett bárányokat és visszatereljem őket az Úr nyájába. Szüntelenül imádkozni fogok Isten népéért, hogy a papság legmagasabb kötelességeit úgy teljesíthessem, hogy azokat gáncs ne érhesse.
Ez hát egy püspök, egy amerikai püspök felemelő ta­núságtétele a szentség és igazság püspöki szolgálata mellett.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziSzabadnak születtem,

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
10
Szabadnak születtem,
szomjazom a szabadságot.
Mindennél jobban vágyom
a függetlenségre, prüszkölök,
ha bárki parancsolgatni akar nekem,
már kicsi gyerekként próbálgattam
oroszlánkörmeimet a szüleimen,
feszegettem a határokat.
Szolgának születtem,
a saját testem tart függésben,
megcsörgeti az éhség láncát,
máris rohanok vadászni, habzsolni,
megcsörgetni a szomjúság láncát,
és vizet kell kerítenem bármi áron,
ha mindjárt a föld alól is.
Szabadnak születtem,
a többi ember nagyon idegesít,
összetéveszthetetlen egyéniség
szeretnék lenni, kiválni közülük,
fütyülni másokra, legfeljebb
azt várni el tőlük, hogy bámuljanak.
Szolgának születtem,
mert meghatároz mások tekintete,
évtizedeken át kínoz egy odavetett szó,
mintha húsomba ékelődött
gránátrepesz lenne,
egy kósza dicsérettől
szárnyakat kapok,
és bármit megadnék,
hogy egyéniségemet feladva
olyan csoporthoz tartozhassam,
amely elfogad tagjának.
Szabadnak születtem,
tekintetem hatalmas hegycsúcsok felett
együtt röppen a sassal,
képzeletem együtt surran
a párduccal a vadonban,
együtt illan a mélytengeri halakkal,
az előbb még a sarkkörön jártam,
most már a szaharai alkonyt csodálom,
semmi nem köthet helyhez!
Szolgának születtem,
mert röghöz béklyóz
a pénz, a munka, a család,
ha mozdulok, összeomlik a rendszer,
és hűtlen leszek hivatásomhoz.
Persze lehetek szabad úgy is,
hogy önként, dalolva ápolok
egy ágyban fekvő beteget,
aki hozzám tartozik,
és a feladatban magamat teljesen
átadva forgok a világ gyémánttengelyén.
Lehetek szolgálja
saját szabadságeszményemnek is,
ébredhetek minden nap más kontinensen,
másvalaki ágyában, szüntelen önkívületben.
Lehetek szabad vagy szolga odahaza,
lehetek szabad vagy szolga idegenben.
Kérdés, érdemes e szolgálni azt,
akinek vagy aminek szolgája lettem…
Mindeközben Isten szolgává lett értem,
és amikor éppen nem vulkánt, vízesést,
elefántot, hangyabolyt, esőerdőt
teremt, táplál és működtet,
ha épp nem embermilliárdok
szívverését szabályozza,
akkor újra és újra lehajol,
hogy megmossa a lábamat.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 13. vasárnap

Napi Ima51 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 19. vasárnap

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Isteni intenzitásÉvközi 19. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
04

A várakozásra, éberségre és a felelős gondoskodásra felszólító jézusi tanítás újra meg újra szembesít bennünket köznapi életvitelünk hiányosságaival. Önkéntelenül is megkérdezzük tehát magunktól, miként fejlődhetnénk és hogyan érhetnénk el tartós javulást ezeken a területeken?

Dosztojevszkij „A félkegyelmű” című regényében Miskin herceg is hasonló dilemmáról beszél. Nagy szenvedéllyel meséli el egy halálraítélt és röviddel a kivégzése előtt fölmentett rab tapasztalatát. A fogoly az ítélet végrehajtásáig hátralévő percekben a létezés ezerszeresre fokozódó intenzitását éli meg. Az élet elképesztő erővel, olyan élesen tolul tudatába, hogy szinte fáj. „Mi lenne, ha nem halnék meg?! Mi lenne, ha visszanyerném az életet?! Micsoda végtelenség?! És ez mind az enyém lenne! Akkor minden percet örökkévalósággá változtatnék, nem vesztegetnék el semmit, minden percet számon tartanék, és egyet sem fecsérelnék el hiába!”

A drámai helyzet tragikumát az élmény önéletrajzi vonatkozása fokozza. Az író, feleségének később így emlékezett: A kivégzéshez oszlophoz kötöttek minket. „Mennyire szerettem volna élni, Istenem!… És egyszerre csak a takarodó kürtjele harsant. Felfigyeltem. Társaimmal együtt eloldoztak bennünket az oszlopoktól, visszavezettek minket a táborba és felolvasták az új ítéletet. Engem négy év kényszermunkára ítéltek. Soha nem volt boldogabb nap életemben!”

A regényben aztán egy beszélgetőtárs kérdésével folytatódik a beszámoló.

– És mit csinált aztán ezzel a kinccsel a barátod, miután visszakapta? Számon tartott minden pillanatot?

– Ó, nem... Egyáltalán nem úgy élt, és sok-sok pillanatot elveszített.”

Dosztojevszkij emberi létezésünk két szélsőértékének feszültségét tárja elénk. A halálraítélt kétségbeesett élni akarásának fokozhatatlan intenzitását és a mindennapokban élő, közömbös ember renyhe érdektelenségét. Nem véletlen, hogy Pilinszky János is arra következtetésre jut, hogy az embernek egy halálraítélt fogoly utolsó perceinek hevületével kellene élnie az életét.

A létezés intenzitására való törekvésre nem csak az irodalomban, hanem a vallásbölcseletben is találunk párhuzamokat. A buddhista aszkéta az evilági vágyak kínzó közönségességétől menekül. Az öntudat kialvásában, a Nirvánában remél szabadulást. A jámbor hindu a Világlélek és az egyéni lélek, a Brahman és az Atman azonosságának titkos életenergiáját kutatja. Így akar az evilági látszatok, a máják, színjátéka mögé jutni. A muszlim misztikus a külső hajszából kiábrándulva befelé fordul és a misztikus elragadtatást keresi.

Ezek az éppen csak megemlített irodalmi és vallásfilozófiai példák egyrészt tiszteletet parancsolnak, másrészt igényt ébresztenek bennünk életünk intenzitásának fokozására. Nagy kérdés persze az, hogy az ember egyáltalán képes-e tartósan ilyen feszültség elviselésére? Számunkra azonban még fontosabb, hogy Jézus éberségre hívó tanítása hogyan viszonyul a halálfélelem árnyékában megfoganó élni-, és életben maradni akarás vágyához vagy a különböző vallásokban megnyilvánuló transzcendencia-keresésekhez.   

Látunk párhuzamokat. Ugyanakkor egyszerre bátorító és vigasztaló különbségeket is. A halálraítélt félelemből fakadó életigenlésével szemben Jézus többször is a gazda érkezésére várakozó életstílus boldogságára utal. „Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál.” Talán kevésbé feltűnő, mégis fontos, hogy ezek a szolgák nem csak azért boldogok, mert képesek voltak ébren maradni, hanem azért is, mert amire várniuk kellett nem valamilyen személytelen esemény, hanem az ő uruk, aki „asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik”. Figyelmük nem félelemből fakad tehát, hanem egy találkozás reményéből. A tolvaj emlegetése sem ijesztgetés, hanem csak a lankadásra hajlamosító kiszámíthatóság hamis bizonyosságától akar megóvni.

A nem keresztény vallások életintenzitás keresésével kapcsolatban is van egy alapvető különbség. Az előbbiek elsősorban emberi erőre, aszkézisre, jámborságra alapoznak. Jézus ezzel szemben - a hű és okos sáfár példájával - a személyes kapcsolatok fontosságáról tanít. A másokról való gondoskodás feladatát hűségesen teljesítő szolga boldogsága az, hogy hazatérő ura ebben a tevékenységben találja. Az, hogy minden vagyonát rábízza, csak a minden elképzelést felülmúló ráadás.

A készenlét, az éberség és a felelősség fontosságáról szóló rövid evangéliumi tanítást egy rendkívüli jelentőségű összegzés koronázza meg. Az arányosság elve. A negatív és pozitív oldalról is megvilágított gondolat ismétlése jól az emlékezetünkbe akarja vésni az igazságos mérték fontosságát. A büntetést érdemlő szolgák közül kisebb verést kap az, aki nem ismerte ura akaratát, nagyobbat, aki ismerte. Sokat követelnek attól, aki sokat kapott, és többet kérnek számon attól, akire többet bíztak.

Jézus irgalmas és igazságos emberszeretete megóv bennünket az aránytalanságoktól. Nem engedi, hogy magunkat a számonkérésnélküliség életidegen és életellenes önáltatásába ringassuk. A számadás személyre szabottsága révén pedig megóv az önbíráskodás túlzott szigorától is.  

Tanítása elmélyíti és megtisztítja az irodalmi és vallásfilozófiai impulzusokat. Mert a keresztény életintenzitás forrása nem a rettenet, hanem az Úrral való találkozás örömteli meglepetése. Az evangéliumi éberség és felelősség forrása nem az egyéni erőlködés, hanem a másokról való hűséges gondoskodás. Végül a számonkérésünk alapja sem valamilyen tőlünk idegen és teljesíthetetlen elvárás lesz, hanem a mi Üdvözítőnk emberi arányainkat és intenzitásra való képességünket mérhetetlenül felülmúló szeretete.

 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 19. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
07

Bevezető

A mai, évközi 19. vasárnap evangéliumában nekünk mondja majd Jézus: „Éberen várjátok az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”

Ez nem ijesztgetés! Nem élet-kedvkioltás! Nem lebénítás, hanem tettre késztetés! Az emberi sors reális láttatása. Az örök célját ismerő ember, emberhez méltó szép életre való buzdítása.

Vagy vannak közöttünk olyanok, akik másképp értelmezik Jézus eme mondatát? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirie litánia

Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy életünkből hiányzik az éberen várakozás lelkülete. Uram irgalmazz!

Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg halogató életvitelünket. Krisztus kegyelmezz!

Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy végső óránkra való várakozásunkat sokszor nem az éberség, hanem a tétlenség jellemzi. Uram irgalmazz! 

Evangélium után

A várakozás és éberség szükségességéről szólt a mai evangéliumban az Úr Jézus.

A várakozás jól ismert élet-érzés. Életünkben sokféle formában találkozunk ezzel az érzéssel. Várakozunk az autóbusz és villamos megállóban, a pályaudvaron, a postaablaknál, az orvosi rendelőben.

A fiatalok várják, hogy felnőttekké legyenek, a munkában el-fáradtak, hogy boldog nyugdíjasok lehessenek. A betegek a gyógyulást, a szenvedők a szenvedésektől való szabadulást.

Várjuk a kánikula végét, a levegőt megtisztító, s földet megtermékenyítő esőt.

Az életben mindenki mindig vár valamit, egy olyan állapotot, ami jobb a jelenleginél, ami boldogabbá tesz. Ha az ember már semmit sem vár az élettől, akkor azt, értelmet-lennek és céltalannak tartja. S ha nem hívő, az már önmagában is tragikus, s könnyen választja a tragikus véget, s eldobja az életet önmagától.

Vagy hatalmába keríti a legyőzhetetlen szomorúság, a pánik-szerű menekülés ebből a kilátástalan állapotból, de hová?

A munkába? Az élvezetekbe? Az alkohol és kábítószer világába?

A hívő, keresztény ember is várakozó ember. Ő is várja mindazt, amiről az imént említést tettünk. Ő azonban hiszi és vallja, hogy az élet sohasem válhat értelmetlenné és céltalanná. Tudja, hogy ebben a földi életben sohasem érhetjük el a teljesen gondtalan, s boldog állapotot.

A hívő várakozásainak, vágyainak végső beteljesedésére vár, egy olyan békére és boldogságra, amelyet ez a világ nem adhat, mégis hozzátartozik életünkhez, mégis igaz várakozással fordulunk feléje. Ez a várakozás nem valami meseszerű ábrándra irányul, hanem magára az Úr Istenre.

Az Úr Isten állandóan közeledik felénk. Még akkor is, ha a látszat egészen más. Még akkor is, ha a mögöttünk hagyott század emberisége ezerféleképpen akadályozta és akadályozza, amikor a legsúlyosabb vétkeket követte el, s követi el szinte folyamatosan ellene.

Kezdve a múlt század legvéresebb istenellenes forradalmától, a haláltáborokon, borzalmas világégéseken, a legszörnyűbb emberiségellenes bűnökön: Hirosimán és Nagaszakin át, az állandósult közel-keleti embertelenségeken át, napjainkban a föld számos helyén történő népirtásáig, az orosz-ukrán háborúig.

Ezek látva, reményvesztettek is lehetnénk, sőt kétsége is eshetnénk, ha nem ismernénk az élet által számtalanszor igazolt szentírási szavakat: „Ahol elhatalmasodott a bűn, ott túláradt a kegyelem.” Isten kegyelme, miként a múltban, úgy a jelenben és jövőben is megtisztítja a földszínét minden gonoszságtól, nemcsak a bukott ideológiáktól, hanem a helyükbe lépő mai divatos, embert, nemzetet, kultúrát semmibevevő ideológiától is.

Az Úr Isten nem a tőke hatalmának minden népre történő kiterjesztéséért fáradozik, hanem szüntelenül azon, hogy az emberek közreműködésével, a te és az én közreműködésemmel beteljesítse a teremtés művét, és kiárassza a megváltás kegyelmét minden emberre. Egészen addig a napig, amikor majd visszatér Krisztus és megdicsőíti a mindhalálig hűségeseket.

Mi hívő keresztények végső soron Urunkat, Jézus Krisztust várjuk. Őt, aki eljön majd a végítélet napján, és eljön végóránkon.

De vajon valóban várjuk Őt? Vagy talán azt mondogatjuk: Még van időnk! De Mennyi? Ha temetőben járunk, és a sírkeresztek feliratait böngésszük, ezt olvashatjuk: Élt 8 évet, 17 évet, 56 évet, 89 évet …

Egyszer nekünk is állítanak majd egy fejfát. Az első számot, hogy mikor születtünk, már most ráírhatjuk, de a másik dátumot, halálunk dátumát, még nem, az még ismeretlen számunkra. De ez mégsem tehet bennünket közömbössé a véget, s életünk alakítását illetőleg.

A gyümölcsfát elsősorban nem virágáért, nem zöldleveleiért ültetjük, hanem ízletes gyümölcseiért. Ha közeledik az ősz, a levelek lehullnak, és a gyümölcsök kezdenek virítani a fán. Ki törődik a levéllel? A gyümölcs a fontos!

Az életünk évei is lehullnak életünk fájáról. Törődjünk azzal, hogy jó gyümölcsöt teremjünk.

Hogy mikor lesz a szüret, az aratás? Az első, második, vagy a harmadik őrváltáskor: Nem tudjuk!

Ma felénk hangzanak Üdvözítőnk figyelmeztető szavai: „Éberen várjátok hát az Ember Fiát, mert megjöhet olyan órában, amikor nem is gondoljátok.”

Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - TÜZET HOZTAM! Tüzet hoztam!Évközi 20. vasárnap

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

1. Ölesd meg ezt az embert, mert… megbénítja… a harcosok kezét… (Jer 38, 4–6. 8–10)

A próféta nem bátorít háborúskodásra. Látszólag megadás, amit képvisel. Ezért vetik a kiszáradt vízverembe. De Jeremiás a korszellem ellenére is Isten szavát hirdeti és nem fél a következményektől.

 

2. Váljunk szabaddá minden tehertől… (Zsid 12, 1–4)

A keresztény belső szabadságának Krisztus a forrása.

 

3. Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon… (Lk 12, 49–53)

Amikor évekkel ezelőtt prédikációs gondolataimat „olvasható” formában szavakba próbáltam önteni, még nem is gondoltam arra, hogy Isten igéjét, örömhírét „közhírré tenni” milyen kínnal, belső gyötrődéssel, feszültséggel jár. Egyik atyai jóbarátom pár napja villámpostán a következőket írta erről: „Lelkiismeret vizsgálatom során arra jutottam, hogy igazából a műfajjal van bajom… Ahogy idézgetem az emlékeimet, arra jöttem rá, hogy már nem érdekel az igehirdetésnek az okossága, a teológiája, az ún. mélysége-magassága – milyen érdekes, hogy a magyarban e kettő egyet jelent! – hanem a szószéken álló ember szívlobbanása. Ez lehet bármennyire együgyű, ha kicsap belőle a beszélő őszinte istenszerelme, akkor elsírom magam…”

Az apostol meg azt mondja: legyetek tüzes lelkületűek, az Úr az, akinek szolgáltok! Isten az igehirdető-elmélkedő szolgának nemcsak tudását, agyát, ismereteit veszi birtokba, hanem egész emberi lényét, karakterét, érzéseit és szívdobbanását. Ettől lesz a szó prófétai, ettől lesz a tanítvány lánglelkű. Ekkor érződik szavaiból a belső izzás, jelezve, hogy szíve lángol az Úrért.

A mai evangéliumban Jézus szokatlan mély vallomással, hangos elmélkedéssel tárja fel megváltói titkát: Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. A tűz őselem. Minden kultúra, vallás, néphagyomány szinte szent félelemmel tekint rá. Jelzi az elevenséget, a férfiasságot, a tisztítás és a pusztítás jelképe egyben. Nemcsak kultusztárgy, hanem emberré válásunk eszköze (például tűzcsiholás), hiszen hasznos és szelíd: fényt áraszt, segítségével megfő vagy megsül a táplálék. De riasztó és félelmetes is, ahogyan villámként lecsap az égből, leégeti az erdőt, vagy vulkánként kitör. Csak a drágafémek birkóznak meg vele: kiolvasztja belőlük a salakot, elhamvasztja a szemetet. Éget és melegít, rombol és megújít. Az ószövetségben is tűzben jelenik meg az Úr, mint a négy szent betű (JHVH-Én Vagyok, az Aki Van) kinyilatkoztatója, tűz emészti meg a bálványokat és a kárhozat tüze is az örök pusztulás jelképe. Mindez az ember belső világában is leképeződik: a szenvedélyek tüze, a lelkesedés tüze vagy épp a szenteket körülölelő dicsfény.

Jézus szóhasználata arról árulkodik, hogy Isten szeretetének tüzét hozza a világba, amely egyértelművé teszi a jó és rossz közötti különbséget, illetve azt is, ki melyik pártján áll. Jézus Krisztus a Szentlélek tüzét árasztja egyházára, miután ő maga megmártózik a tűzkeresztségben, a szenvedésben és a kereszthalálban.

Isten világában a tűz és a víz nem kioltják, hanem kiegyenlítik, átjárják, feloldják egymást végtelen nagy szeretetben. Jézus tehát nem átkot szór a világra, hogy bárcsak a tűz felemésztené…, hanem kinyilatkoztatja belső vágyát, szent türelmetlenségét: bárcsak mihamarabb megvalósulna a földön Isten országa. Lángra akarja lobbantani szívünket, hogy napi döntéseinkben is „tüzet fogjunk” tőle, és merjük belevetni magunkat az élet áramlásába. Ne féljünk a kudarcoktól, ne olcsó kompromisszumokkal, langyos kiegyezésekkel, gerinctelen megalkuvásokkal vegetáljunk, csakhogy túléljük, hanem merjünk kockáztatni.

Erre utal a békéről szóló felhívása is: azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást…

Itt sincs ellentmondás a feltámadt Krisztus vagy a karácsonyi angyalok békéje és a jézusi „békétlenség” között. Mert aki Jézus szolgálatába szegődött, leghamarabb saját családtagjai előtt kell tanúságot tennie. Jézus követése nem tűri el a minden áron való, gyáva, „békés” kiegyezést, a bűnnel való cinkosságot. A szeretet tüze, a Jézus iránti lelkesedés határozott döntés, tanúságtétel. Nem a rothadás, a sunyi lapulás mozdulatlan békéje, hanem élet, küzdelem. Olyan erőtérben, ahol bátran, emberi szempontoktól szabaddá válva, félelem nélkül, hitelesen és egyértelműen mellette döntünk. A bajkeveréstől való hamis félelem, az álnok tolerancia nem Jézus ügyét szolgálja. Sőt, egyenesen erkölcstelenség és árulás. Jézus tehát arra biztat, ne lankadjunk a bűn elleni harcban. Tegyük félre a kishitűséget, szabaduljunk meg az óvatoskodás rabságától és vigyük győzelemre a szeretet, az igazság, a jó uralmát.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója KincsÉvközi 19. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Kincs

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol kincsetek, ott a szívetek is. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyst megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha második vagy harmad körváltáskor érkezve is így találja őket boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolva, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”

Mottó Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben

Kifogyhatatlan

Nos, a mai tanítás megerősíti, hogy Jézus nem a takarékosság ellen beszélt, amikor ellentmondott annak az ismeretlennek, aki új csűröket akart építeni, tárházuk vagyonának. Épp ellenkezőleg, arra buzdít, készítsünk kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset. Ez azonban nem röpke földi létünket hívatott megédesíteni, hanem az örök életet. És arról mielőbb kell gondoskodni. Nem kiszámítható, mint egy biztosítás, nem is lehet spekulálni rá. Mindig készenlétben kell lennünk! Ennek fejében olyan jutalmat ígér, ami szinte felfoghatatlan. Ő maga fog kiszolgálni! Ezért bizony érdemes virrasztani!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Lk 12,32–48 „Boldog az a szolga…”Évközi 19. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Évközi 19. vasárnap

Lk 12,32–48 „Boldog az a szolga…”

A történet három egységből áll: az első rész a kincsről szól (33 –34), a második a várakozásról (35–40), a harmadik pedig az előző kérdés megvitatása Péterrel (41–48). Az első részben Jézus biztatására a vagyonból adomány válik, hogy kincset szerezzen a mennyben (33.b). Egy sajátos „árfolyam”-váltásról van szó, a vagyon itt a földön gonddal jár. Végül úgyis meg kell válni tőle. Adománnyá változtatva, a jótékonykodás által viszont átalakítja az embert, mert olyan értékek képviselője lesz, amelytől eddig a vagyonáért való aggódása fosztotta meg.

Tematikailag ehhez nem kapcsolódik a következő rész, tartalmilag viszont igen. A boldog és szerencsés szolga példázata az Istent váró tanítványra vonatkozik. Jézus a vagyonhoz való helyes viszonyról szóló oktatásával előkészítette ezt a témát, majd hallgatósága figyelmét arra irányítja, hogy ne feledkezzenek meg a túlvilágról, amikor lefoglalják őket a világi gondok.

Nem világos azonban, hogy kik ennek a példázatnak a címzettjei. A feszültség annyira fokozódik, hogy a 41. versben Péter megkérdezte: „Uram, ezt a példabeszédet csak nekünk mondod, vagy mindenkinek?” Ez az a történet és az a téma, amelyet más összefüggésben értettek Jézus tanítványai nyilvános működése kapcsán, és másként feltámadása után, ismét másként a konszolidálódó Egyház életében.

A parabola elmondása idején a hallgatóság és így a tanítványok a Dániel könyvében (7,13–14) említett apokaliptikus Emberfia elérkezése alapján Jézus nyilvános megdicsőülését várták, ezért csalódottak, amikor Jézust elfogják és elítélik. Ez a reményük erősödik meg a feltámadása után, és a tanítványok ez alapján várják Jézus korai visszajöttét az első tesszalonikai levél írása idején, körülbelül Kr. u. 50-ben. Péter tehát joggal úgy véli, hogy Jézus nekik egy történeti kronológiát mond el, amit talán nem kellene mindenkivel megosztani. Megfeledkezik arról, hogy az apokaliptikában a nap, az őrváltás, az órák, a percek szimbolikus jelentést kapnak, és tartalmilag többféleképpen magyarázhatjuk.

Az egyéni eszkatológiában az őrváltások vonatkoztathatók az emberi életkor elejére, közepére és végére. Ez esetben az isteni várakozásban kitartó ember, hite és várakozása egyre értékesebb lesz. Aki pedig feladja ezt a hitet, egyre értéktelenebb. A várakozás feladása ugyanis az értékrend feladását is jelenti. Az egymás ellen forduló szolgák nem az Isten országa és Jézus törvényei szerint, hanem a világ farkastörvényei szerint élő emberek. Most akarnak boldogan, gazdagságban élni.

A hűséges szolga viszont másként gondolkodik. Az egész világot, a rábízott embereket, egy nagy megbízatásként fogja fel. Tudja, hogy ő nem tulajdonosa, hanem bérlője a világnak. És Isten előbbutóbb számonkéri, mit tett a világgal, a rá bízott lehetőségekkel. Az ilyen világszemlélet alapvetően befolyásolja felelősségérzetünket. A példázatból világos, hogy Isten a bíró, törvényeit meg kell tartani, mert előbb-utóbb számon kéri. A hűtlen szolga viszont magát teszi bíróvá, törvényadóvá, csak önmagának tartozik felelősséggel, és úgy véli, mindenki neki tartozik engedelmességgel.

A konfliktus igen régi, a példázat üzenete azonban most is időszerű. Ezért kérdezzük meg, mint Péter: „Uram, csak nekünk mondod ezt vagy mindenkinek?” Az én egyéni válaszom, ez a történet nemcsak a keresztényeknek, hanem mindenkinek szól. Jól szemlélteti, hogy Isten és a felelősségtudat elvetése milyen tragikus következményekkel jár. A látszat ellenére a világ nincs magára hagyva, Isten eljön, és mindent számon kér tőlünk. Ez félelmetesnek tűnik. Azok számára azonban, akik fájdalmasan tapasztalják az öntörvényű rendek uralmát, még vigasztaló is lehet. Isten nem hagyja megtörni az általa hozott rendet.

Az éberen várakozó tanítványok imája

Várja a mi lelkünk az Urat, jobban, mint az őrök a hajnalt, mert tudjuk, még egy kis idő, és újra velünk leszel, Üdvözítőnk. Óvj meg minket attól, hogy velünk kelljen perbe szállnod, hogy dicsőséged elé nem a te szolgálatod ruhájában álltunk. Add, hogy mint az Úr szolgálóleánya, szívünkben őrizzük tetszésed keresését. Legyen velünk a te kegyelmed, és jöjj el, Urunk, ne késlekedj! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólSzent igénytelenség

Napi Ima39 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
05

a) „Ne aggódjatok éltetekről, mit egyetek, sem testetekről, mibe öltözzetek… Tekintsétek az égi madarakat; nem vetnek, nem aratnak… Nézzétek a mezei liliomokat… nem munkálkodnak és nem fonnak” (Máté 6,25). Dolgozni, ez az első evangélium, melyet a Teremtő hirdetett. Ez nagyságunk s uraságunk útja, tévedéseink kiigazítója, kételyeink oldozója; s Krisztus ezzel nem ellenkezik, hanem elítéli azt a lázas, önző, egoista kegyetlenséget, melyben az ember töri magát s tönkretesz mást; azt az aggódó, versenyző, izgalmas gazdasági harcot; azt az esztelen gazdagodási vágyat, mely minél többet akar, s ezáltal szétszedi saját lelke szépségét s a világ harmóniáját. Minek fokozni az igényeket ételben, ruházatban? Van-e szebb élet, mint az egyszerű, énekes s virágos természet? Ha nagylábon éltek s mástól minél többet elragadtok, krízis lesz a vége. Ez a hajsza nem az evangélium programmja; „gazdagodjatok”, ez nem evangélium, hanem „dolgozzatok s lelkiek legyetek”. Nagylábon való életért az evangélium nem szavatol; a föld nincs arra berendezve, hogy milliomosok legyünk.

 

b) Kivált apostolaitól kívánja ezt az Úr. Tudjatok morzsákból élni! „Wer von Brodsamen nicht leben und für ein Schwert nicht alles entbehren kann, ist nicht geschickt zum Dienst der Wahrheit”. Mi lesz az evangéliumból, ha az apostolok pénzt keresnek? Az egyszerű élet, az igénytelenség adja a „pondus Evangelii”-t, az erkölcsi komolyságot. Lesznek mindig, kik az evangéliumért minden egyebet odaadnak. Valamint a harcos, midőn a tárogató szól, kibontakozik nejének s gyermekeinek karjaiból, elhagyja házát s otthonát: úgy az apostoli ihletű lelkek is tudnak lemondani mindenről s tarisznya s bot nélkül nekiindulni a világnak. Ez Jézus gondolata s kívánsága!

 

c) „Mondom pedig nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem volt így felöltözve, mint egy ezek közül.” Elragadtatással nézi az Úr Jézus azt az isteni pompát, melybe a mezei virág van öltözve. Szereti s élvezi s dícséri a szépséget; van lelke hozzá, mely isteninek látja azt. „Ha pedig a mezei füvet, mely ma vagyon s holnap kemencébe vettetik (miután avar, kóró, pozdorja lett belőle), az Isten így ruházza, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűeket!” Az Isten minket tehát szebben ruház; ad szép természetet, isteni vonásokat a kegyelemben, mintáz, alakít a segítő malaszt finom illetéseivel, fölséges érzéseket sző lelkünkbe: miért nem bízunk szerető művészetében?! Ijeszt tán a környezet, a sokféle kudarc, az üres szépség? Igen, el lehet rontani a szép lelket s üressé tenni szépségét, de az ne zavarjon; kórók, avar dacára kifeslik a napsugárban a mezei virág! Hordozzam lelkemben kincsemet, az Istent, éljem át kegyelmét; lesz harmat, lesz virág, lesz olaj, lesz illat a lelkemen; de óvom is e virágot s lelkesülök érte jobban, mint Salamonnak s az egész történelemnek pompájáért, mert íme én több vagyok ezeknél!

 

d) „Tekintsétek az égi madarakat… nem vetnek, nem aratnak.” Ime a szárnyaló madár, a természetnek ünnepnapi köntösbe öltözött kegyeltje; földet, létet arra használ, hogy emelkedjék és szárnyaljon. Emelkedni… töltekezni… imádkozni. De az emelkedés s a repülés nagy energia. Mily fölséges látvány az ég mélyein úszó sas! Mi kell tehát nekünk? 1. Függetleníteni a lelket a lelkiek lángoló szeretete által. Úgy szeretni, hogy el ne hanyagoljuk magunkat, még ha gondok ostromolnak is. 2. Úgy nevelni magunkat s másokat, hogy kevés igényünk legyen. Jézus így nevelte apostolait, s mégis kérdezni merte: szenvedtetek-e hiányt valamiben? úgy-e nem? 3. Nagy bizalom és megnyugvás Istenben: többször átélvezni a 90. zsoltárt: „Aki a Fölséges segítségében lakik, a menny Istenének oltalmában marad”.

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet ISTENÉRTRejtőző Isten

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
10
Rejtőző Isten
Isten minden mindenben! Mindenben jelen van. Ott a keze nyoma, teremtésének alkotása.
Bennünk is elrejtve, de jelen van.
Az alkotó Isten, a gondviselő Isten, édesanyai szeretettel őrködő Isten, a szolgáló szeretettel ápoló Isten, a bölcsességgel okos döntéseket hozó Isten. Rejtve, de jelen van!
Amikor egy mély beszélgetésben felismerem titokzatos módon, hogy amit elmond, amit megtapasztal, amit átél, Isten benne meg tudja valósítani a tervét, ki tudja nyilvánítani, mert szíve nyitott Isten tanítására. Csak abban tud Isten működni, aki erre kész, erre alkalmas. Vissza tudja sugározni az Istent úgy, hogy az ember elnémul. Elcsodálkozik, és azt mondja, micsoda egy fej vagy, milyen csodálatos dolgot mondtál. Valójában ilyenkor csak annyit kellene mondani mint Mária Erzsébetnél: Magasztalja lelkem az Urat!”.
Nem én vagyok nagy, hanem Isten, aki ebben a kegyelemben részesített. Szócsöve lehetek, úgy hogy Őt dicsérem, Őt magasztalom, Őt teszem mindenkor életem első helyére!
Tegnap egy lelki testveremmel beszéltem. Érezhető volt az a Lélek, aki eltöltötte, aki működik benne, akinek az ereje átjött felém. Rájöttem, a Szentlélek működik benne, mert engedi, mert tanulni akar, mert igazán követi Krisztust! Ettől én is lángra kaptam. Valóban lángolhat a szívem, és nemcsak az emmauszi tanítványoké Jézus jelenlétében, hanem a mienk is, ha felismerjük a másik emberben Jézus jelenlétét.
Milyen jó egy ilyen ajándékot hordozni és tovább adni, szórni szerteszét!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. július 26.II/107

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

„Újra panaszkodnom kell, hallgass meg! Annyira fáj a lelkem! A mennyei Atyám képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket, akik a sátán karmai közé kerülnek, elnyeli az örök kárhozat. Lelkem fájdalmát Anyám Szeretetlángja csillapítani tudja. Ennek a rettenetes lelki fájdalomnak csillapítója vagy te is, leánykám. Azért kérlek, fogadj el minden szenvedést, melyet nyújtok.”
Az Úr Jézus szavai után nyomban a Szent Szűz szólt: „Kármelita kislányom! Bármily nehézséggel kell is megküzdened, ne add fel a harcot! Szeretetlángom (által), melyet most bocsátok a Földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert korszakát fogjátok élni. Légy hű segítőtársam!” 

1963. július 28.
Borzalmas lelki kínokat kell szenvednem, alig bírom lábon hordani. A haldoklók miatt kell szenvednem, hogy el ne kárhozzanak. Gyötrő szenvedésemben az Úr Jézus így szólt: „Ugye, nagyon szenvedsz? Én akarom így, s tudom, te sem akarsz mást, mint Én. Mondom, elhagyottan, félreértetten, megvetetten kell szenvedned. Ez az igazi részvétel az Én megváltó munkámban, (mely) sok-sok lelket ment meg. Kegyelmeim bőségében szenvedéseid mind érdemszerzőbbek lesznek.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

Angelus - Úrangyala Az Angyali Üdvözlet

Déli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, 
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja! 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik
az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk!
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
- Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaTeéretted

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Úgy sejtem, hogy te éretted áldott meg engem az Úr. (1Móz 30,27 - Károli)

Különös megfigyelés a Bibliában: Isten a benne hívőkre való tekintettel néha másokat is sok jóban részesít.

Jákob búcsúzik az apósától, Lábántól, akinek a juhait sokáig ő gondozta. Lábán nézi a megnövekedett nyájat, és ezt mondja: megtudtam, hogy teérted áldott meg engem az Úr.

Több király elmegy szorult helyzetben tanácsot kérni Elizeus prófétához. Ő ezt mondja: „ha nem nézném Jósáfátnak, Júda királyának a személyét, rád sem tekintenék." (2Kir 3,14)

A többiek csak most a bajban szeretnének segítséget kapni Istentől, de van köztük egy igazán hívő. Rá való tekintettel kap tanácsot a többi is.

Izrael több királyának mondta hasonló helyzetben Isten: te nem érdemelsz semmi jót, de Dávidért, az én szolgámért (aki akkor már régen meghalt), mégis segítek neked.

Pál apostol életében is láttuk: ő ragaszkodott az Úrhoz, vele terve volt Jézus Krisztusnak, és érette megmentette mind a kétszázhetvenhat embert a hajón.

Legfontosabb azonban az, hogy Jézus Krisztusért könyörült rajtunk a mindenható Isten. „Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei árán gyógyultunk meg." (Ezs 53,5) Ezt a bocsánatot és üdvösséget azonban mindenkinek magának kell hittel elfogadnia Istentől. Mások hitéért nem kapunk üdvösséget, csak valamilyen más ajándékot.

Vajon kik azok, akikre nézett az Úr, és engem áldott meg? Köszönjem meg őket neki! És lesznek-e, akik azért kapnak valami jót, mert Isten engem néz?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – (27) „… a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővéteremtette őket.” (1Móz 1,26–2,4a)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

„… a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” 1Móz 1,26–2,4a

26 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. 27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 28 Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen! 29 Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek! 30 Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. 31 És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

1 Így készült el az ég és a föld és azok minden serege. 2 A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. 3 Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. 4a Ez az ég és a föld teremtésének története.

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd

(27) „… a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” (1Móz 1,26–2,4a)

Miben emlékeztet az ember Istenre? Értelmünk hasonlít valamelyest? Vagy néha képesek vagyunk helyes erkölcsi döntéseket hozni? Mindebben lehet bizonytalanságunk, de azt tudjuk, hogy mi nem vagyunk Istenhez foghatók. A „maga képmására, Isten képmására”, vagy (a Károli-fordítás szerint) az „ő képére, Isten képére” teremtetett az ember, de sajnos egyik fordításunk sem jelzi, hogy a héber eredeti mondatban két különböző szó áll, így mi, magyar olvasók, azt hihetjük: a bibliai szöveg nyomatékosítani akarja, az ember pontosan olyan, mint amilyen Isten maga! A szöveg értelme azonban nem ez. Az idézett vers ezt mondja: Istenhez hasonló lettél, de vigyázz, nem olyan vagy, mint ő, csupán Hozzá hasonló! Az ókori keleten szokásban volt, hogy a királyok birodalmuk távoli pontjain felállíttatták szobraikat, jelezve, ők akkor is uralkodnak, ha épp távol vannak. Képmásuk által voltak jelen. Hasonlóról szól az ember Isten képére történő teremtése is. Senki nem tévesztette össze a szobrot az uralkodóval; az ember sem keverhető össze Istennel, aki felelősséggel felruházott teremtménynek alkotott bennünket. Az Úr teremtett egy élhető világot, ránk bízta, mi pedig... az a legkevesebb, ha megvalljuk: nem voltunk jó gazdák.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Vele haladniCsütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11
Vele haladni
Az ÚR vezet majd szüntelen…
Ézsaiás 58,11a
Mivel már felnőtt- és tinédzserkorú gyermekeink vannak, csak az emlékeimből tudom felidézni, hogy milyen volt egy-egy séta, amikor a kicsi kezeket fogva sétáltunk órákon át az utcán. Pontosítani szeretnék: mindennek nevezhető volt az a „séta”, csak nem az előbb említettnek. Mert egy kisgyermekkel sétálni kéz a kézben lehetetlenség. A kicsi kíváncsi, nézelődő, minden leköti a figyelmét, ezért míg az egyik pillanatban előre szalad megnézni valamit, hogy ő legyen az első, aki látja azt, amit ő kifigyelt. A másik pillanatban pedig lemarad a szüleitől, mert ő még nézni akarja azt az érdekes dolgot, amit a felnőttek már megnéztek, nyugtáztak és tovább indultak.
Így tudom elképzelni az Istennel való kapcsolatunkat is. Ő azt ígéri minden gyermekének, hogy vezet bennünket. És mi mit csinálunk? Mi jobban tudjuk, hogy mit akarunk látni, csinálni, merre akarunk menni, ezért előrefutunk, vagy éppen lemaradunk, mert nekünk saját tempónk van. Amit Isten „diktál”, az nekünk néha túl lassú, néha túl gyors. Türelem kellene Hozzá, de nekünk az nincs, mert az élet, a napok mennek, minden pörög, ezért nekünk is pörögni kell vele együtt. És nem VELE. Aki biztos úton akar bennünket vezetni, aki meg akar védeni, ha elesnénk. Aki felfogna, ha elbuknánk. Aki felemelne, ha roskadoznánk.
Kedves Testvérem! Addig, amíg „csak” Isten gyermeke vagy, addig így fogsz haladni életed és hited útján. De ha egy idő után rájössz, hogy te az Úr szerelmese vagy, akkor szépen mellette tudsz haladni, kéz a kézben, mint a szerelmesek. A szerelmesek mindig azt szeretnék, ha minden pillanatban együtt lennének. Lesik egymás szavait, kívánságait. Nem tudnak egymás nélkül létezni.
Neked milyen a kapcsolatod az Úrral? „Szerelmes” vagy bele, és arra vágysz, hogy mindig együtt legyetek? Hogy folyamatosan beszéljen hozzád és te Őhozzá? Hogy szeressen, hogy kimutassa neked milyen fontos vagy a számára, ezért elhalmoz az Ő ajándékaival, áldásaival?
Kívánom, hogy vágyjál az Úrral egy olyan kapcsolatra, hogy elmondhasd magadról, hogy Te az Úr „szerelmese” vagy. (Tóth Viktória, Abaújvár)
**************************
Imádság:
Uram, köszönöm Neked, hogy Te annyira szerettél, hogy Egyetlenedet adtad értem a keresztre, ezzel is kimutatva, hogy mennyire fontos vagyok neked. Mindig veled akarok élni! Mindig melletted akarok járni, és bocsásd meg, amikor előre futok, vagy éppen lemaradok. Taníts a Te utadon járni és tölts be engem a Te Szentlelkeddel, hogy még áldottabb legyen az életem Veled. Ámen
*************************
A nap gondolata:
Az Úr „szerelmese” vagy?
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeZsuzsanna és Tiborc, valamint Klára, Tibor napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11
Napi igék

Szeressétek az Urat, ti, hívei mind! (Zsolt 31,24a)

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. (1Kor 13,13)

Olvasmányok

1Kor 12,27-13,3Jn 10,11-21

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Hit, remény, szeretet. Nem emberi erények, hanem Istentől jövő ajándékok. Mert nekünk bizony olyan Istenünk van, aki hitet ajándékoz a hitetlennek, reménységet a reményét vesztettnek és szeretetet a másokat szeretni képtelennek.

Hit. Hinni annyit jelent, hogy tudomásul veszem azt a valóságot, tényt, miszerint az egész életem a teremtő és gondviselő, engem bűneimből megváltó és időről időre megújító Szentháromság egy igaz Istentől függ.

Remény. Remélni, illetve reménykedni annyit jelent, hogy hittel várom Isten ígéreteinek beteljesülését. Tudom, hogy földi életem során számtalan ajándékkal halmoz el Istenem. Sőt azt is tudom és remélem, hogy földi életutam végén a legnagyobb ajándékot kaphatom meg tőle. Akkor van reménységem, ha várom mindazt, amit ő elkészített nekem.

A hitem és reménységem engem erősít, nekem származik belőle hasznom. A szeretet azonban kiterjeszti kincseit másokra is.

Szeretet. Szeretni annyit jelent, mint elfogadni az Istentől kiáradó szeretetet, amellyel viszont tudjuk szeretni Istent és embertársainkat. A szeretet az az erő, amely összekapcsol minket másokkal, amely rávesz bennünket arra, hogy mások felé forduljunk. Éppen ezért legnagyobb e három közül a szeretet. Az örökkévalóságban már nem lesz hit és remény, de lesz örökké tartó szeretet.


*

Hitnek, reménynek, szeretetnek nagy Istene!

Te vagy, aki a hit magját ülteted szívünkbe, amelyet Szentlelked által erősítesz és növelsz. Erősítsd és növeld az én hitemet is!

Te vagy, aki reménységgel töltöd el az emberi szívet, hiszen a te Fiad dicsőséges feltámadása a mi reménységünk. Töltsd el szívemet reménnyel!

Te vagy, aki szeretetet ültetsz az emberi szívbe végtelen szeretetedből. Add a legnagyobbat nekem is! Ámen.

Szerző: Arató János Lóránd

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoracsütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 19. hét csütörtök

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Lk 12,32-48)Évközi 19. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Évközi 19. vasárnap

 

(Lk 12,32-48)

 

Bevezető

Beharangszóval és az orgona hangjával kezdődik szentmisénk, amelyre otthonról idejében elindulunk, mert nem akarunk elkésni. Hiszen maga az Úr Jézus jön közénk, hogy tanításával és Szent Testével erősítsen bennünket. Ő vár bennünket, és ez a vele való találkozás szorosan hozzátartozik a vasárnapunkhoz. Lesz azonban olyan találkozásunk az Úr Jézussal, amely váratlanul szembesít vele, és ez a halál órájában lesz. A halálunk órája bizonytalan. Hallhattunk már ilyen panaszt: Búcsút se vehettem tőle, hiszen beteg se volt. A mai evangélium állandó éberségre hívja fel figyelmünket: „Vigyázzatok és ébren legyetek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.” Ma készüljünk fel arra, hogy esetleg már holnap szembesülhetünk teremtő és gondviselő Istenünkkel, mint végső bíránkkal.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Nekünk oda kell figyelnünk a világ gondjaira, de elsősorban saját lelkünkre, hogy állandóan készen álljunk a számadásra. Imádkozzunk a Mindenhatóhoz, aki egyszer mindnyájunk bírája lesz!

1.   Adj Urunk mindnyájunknak helyes lelkiismeretet, amely őrködik gondolataink és cselekedeteink felett, és irányt szab a feléd vezető úton.

2.   Tedd Egyházadat az emberi nem egységének éltető jelévé, és az üdvösség hatásos munkálójává minden nép számára.

3.   Könyörögjünk azokért, akik a szekták befolyására mindennap félelemben élnek. Adj nekik tisztánlátást, hogy helyesen tudjanak dönteni üdvösségük munkálásában.

4.   Tekints jóságosán mindazokra, akik bizalommal kérik imáinkat. Kérünk, hogy töltsd el őket minden testi és lelki áldással.

Istenünk! Kérünk, hogy cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat veled kezdjük és veled fejezzük be, mert emberszerető Atyánk vagy, most és mindörökké. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3652663-2672

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

AZ IMÁDSÁG ÚTJA

 

2663 Az imádság élő hagyományában minden Egyház -- a történelmi, társadalmi és kulturális körülmények szerint --fölajánlja híveinek imádságuk nyelvét: szavait, dallamait, gesztusait, képkészletét. A Tanítóhivatal [10] feladata megítélni, hogy az imádság különböző útjai összhangban vannak-e az áthagyományozott, apostoli hittel, és a lelkipásztorok és a katekéták dolga elmagyarázni ezeknek az utaknak az értelmét, mely mindig Jézus Krisztusra irányul.

IMÁDSÁG AZ ATYÁHOZ

 

2664 A keresztény imának nincs más útja, mint Krisztus. Imádságunk -- akár közösségi, akár személyes, szóbeli vagy belső -- nem juthat el az Atyához, csak akkor, ha "Jézus nevében" imádkozunk. Jézus szent embersége tehát az út, melyen a Szentlélek megtanít minket imádkozni Istenhez, a mi Atyánkhoz.

IMÁDSÁG JÉZUSHOZ

 

2665 Az Egyház Isten igéjével és a liturgia ünneplésével táplálkozó imája megtanít minket az Úr Jézushoz imádkozni. Jóllehet az Egyház imája elsősorban az Atyához szóló imádság, minden liturgikus hagyomány tartalmaz Krisztushoz szóló imádságokat. Egyes zsoltárok -- ahogyan az Egyház imádságában a jelen helyzetre alkalmazzuk -- és az Újszövetség adják ajkunkra és vésik szívünkbe e Krisztushoz szóló imádság megszólításait: Isten Fia, Isten Igéje, Úr, Üdvözítő, Isten Báránya, Király, Szeretett Fiú, Szűzanya Fia, Jó Pásztor, Életünk, Világosságunk, Reménységünk, Föltámadásunk, emberek Barátja...

 

2666 De a mindent magába foglaló Név az, amelyet Isten Fia a megtestesülésében kap: JÉZUS. Az isteni név a mi emberi ajkunk számára kimondhatatlan, [11] de Isten Igéje magára véve emberségünket átadja nekünk, és segítségül tudjuk hívni: "Jézus", "JHVH megszabadít". [12] Jézus neve mindent magában foglal: Istent és embert, az egész teremtés és üdvösség rendjét. "Jézust" imádkozni azt jelenti, segítségül hívjuk Őt, magunkban Őhozzá folyamodunk. Az Ő neve az egyetlen, mely tartalmazza azt a jelenlétet, amit jelent. Jézus föltámadott, és mindaz, aki segítségül hívja az Ő nevét, befogadja Isten Fiát, aki szerette őt és aki odaadta önmagát érte. [13]

 

2667 E hitből fakadó, nagyon egyszerű segítségül hívás az imádság hagyományában Keleten és Nyugaton több formát öltött. A leggyakoribb -- a Sinai-hegy, Szíria és az Athosz-hegy lelki emberei által átadott -- formula ez az invokáció: "Jézus Krisztus, Isten Fia, Úr, irgalmazz nekünk, bűnösöknek!" Összekapcsolja a Filippi levél 2,6--11 Krisztus-himnuszát a vámos és a látást koldulók kérésével. [14] Általa a szív összehangolódik az ember nyomorúságával és Üdvözítőjük irgalmasságával.

 

2668 Jézus szent Nevének segítségül hívása az állandó imádkozás összes útja közül a legegyszerűbb. Amikor alázatos szívvel, figyelmesen gyakran ismételgetik, nem szóródik szét "bőbeszédűségben" (Mt 6,7), hanem "őrzi az Igét és gyümölcsöt terem állhatatosságban". [15] Ez az imádság "mindig" lehetséges, mert nem egy foglalatosság a többi mellett, hanem egyetlen foglalatosság, tudniillik Isten szeretetéé, mely minden cselekedetet átlelkesít és átalakít Jézus Krisztusban.

 

2669 Az Egyház imádsága imádja és tiszteli Jézus Szívét, miként segítségül hívja az Ő szentséges Nevét. Imádja a megtestesült Igét és az ő Szívét, mely az emberek iránti szeretetből megengedte, hogy a bűneink átszúrják. A keresztény imádság szívesen követi a Megváltót a kereszúton. A stációk a Pretoriumtól a Golgotáig és a sírig jelzik Jézus útját, aki szent keresztje által megváltotta a világot.

"JÖJJ, SZENTLÉLEK"

 

2670 "Senki nem mondhatja: »Úr Jézus«, csak a Szentlélekben"(1Kor 12,3). Valahányszor Jézushoz kezdünk imádkozni, a Szentlélek vonz minket az imádság útjára a maga megelőző kegyelmével. Mivel Krisztust emlékezetünkbe idézve Ő tanít minket imádkozni, hogyan ne imádkoznánk Őhozzá is? Ezért buzdít az Egyház arra, hogy mindennap kérjük a Szentlelket, különösen fontos cselekedeteink kezdetén és végén.

"Ha a Szentlelket nem kell imádni, hogyan isteníthet meg engem a keresztség által? Ha pedig imádni kell Őt, nem kell-e különlegesen tisztelni?" [16]

 

2671 A Szentlélek kérésének hagyományos formája az, hogy a mi Urunk Krisztus által segítségül hívjuk az Atyát, hogy adja nekünk a Vigasztaló lelket. [17] Jézus épp akkor sürgeti ezt az Ő nevében történő kérést, amikor megígéri az igazság Lelkének ajándékát. [18] De hagyományos a legegyszerűbb és legközvetlenebb imádság is: "Jöjj, Szentlélek!" Minden liturgikus hagyomány ezt bontja ki a maga antifónáiban és himnuszaiban:

"Jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét, és szeretetednek tüzét gyullaszd föl bennük." [19]

"Mennyei Király, Vigasztaló, Igazság Lelke, mindenütt jelenlévő és mindeneket betöltő, javak kincstárnoka és élet kiszolgáltatója, jöjj és lakozzál mibennünk, tisztíts meg minket minden szennytől és üdvözítsd lelkünket, Te, aki jó vagy!" [20]

 

2672 A Szentlélek, akinek kenete egész lényünket betölti, a keresztény imádság belső tanítómestere. Ő az imádság élő hagyományának Szerzője. Az imádságnak annyi útja van, ahány az imádkozó ember, de mindenkiben és mindenkivel ugyanaz a Lélek imádkozik. A keresztény imádság a Szentlélekkel közösségben az Egyház imádsága.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás A SZENTMISE KÖNYÖRGÉSEI32. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
08

A liturgia Isten dicsőségét és az ember üdvösségét szolgálja. Ezzel együtt, ezt a kettős célt nem kizárva tanít és nevel is minket. A liturgiában nemcsak az Isten szava, hanem a szentmise imádságai is taníta­nak bennünket. Az imádságok közül kiemelkedik három könyörgés: a kollekta (az első könyörgés), az áldozati adományok fölötti könyörgés (oratio super oblata) és az áldozás utáni könyörgés (postcommunio). Mindhárom könyörgésnek sajátos funkciója van az Eucharisztia megünneplésében. Éppen ezért a taní­tásukat csak a liturgiában betöltött jellegzetes sze­repük figyelembe vételével lehet összefoglalni.

A szentmise első könyörgésének latin elnevezé­se (collecta) már önmagában is utal e könyörgés sajá­tosságára (vö. RMÁR 54). A legvalószínűbb magya­rázat szerint azért kapta az imádság ezt a nevet, mert ezen könyörgésben a miséző pap mintegy összefog­lalja a hívő közösség imádságait, s a pap azt a nép nevében az Úr elé terjeszti. A „könyörögjünk” felszó­lítás utáni csend és a végén az „Ámen” akklamáció által csalatkozik és azonosul a közösség a könyör­géssel. A könyörgés értelme és szerepe tehát az,

hogy mindannyian, vagyis a pap és a hívek együtt állunk az Isten színe elé, és a miséző pap nevünk­ben és helyettünk Jézus Krisztus által a Szentlé-lekben az Atyához terjeszti kéréseinket (vö. RMÁR 32). Ez a könyörgés utal a napi liturgia sajátos misz­tériumára. Éppen ezért az Eucharisztia teológiája szempontjából nincs különösebb jelentősége.

Míg a kollekták Isten kegyelméért könyörögnek az ünnepre való összefüggésben, de minden Eucha­risztikus vonatkozás nélkül, addig a felajánlási könyörgés lényege szerint az Eucharisztiára irányul (RMÁR 77). Egy-két kivételtől eltekintve nem talá­lunk benne utalást a napi liturgiára. Ez az imádság az áldozati adományok előkészítéséhez és felajánlá­sához kapcsolódik. Sajátos funkciójából következik, hogy a felajánlás céljáról, az eucharisztikus áldozat lényegéről tanítja az eucharisztikus közösség tagja­it. Többféle szerepe is van ennek az imádságnak. Egyrészt lezárja az áldozati adományok előkészíté­sét, másrészt szoros kapcsolatban van az eucharisz­tikus imádsággal, amit közvetlenül bevezet. Tartal­milag számunkra azért is fontos, mert sok esetben elővételezi az áldozás utáni könyörgések témáit, hiszen már a felajánló könyörgésben is imádkozunk azért, hogy majd gazdagon részesüljünk a szentál­dozat gyümölcseiben.

Az áldozás utáni könyörgés nemcsak hálaima a szentmisén elnyert kegyelmekért, hanem kérő imádság, amelyben azt kérjük, hogy az Úr az Eucha­risztia megünneplését   fordítsa lelkünk  javára.

Egyrészt azt kérjük, hogy a szentség ereje vezes­sen minket földi életünkben, másrészt, hogy egy­kor az örökkévalóságban élvezhessük annak tel­jességét, amit most a szent színek alatt zálogként kaptunk. A Római Misekönyv általános rendelke­zései (RMÁR 89) egyértelműen megfogalmazzák az utolsó oráció rendeltetetését: „Az áldozás utáni könyörgésben a pap az ünnepelt misztérium gyü­mölcseiért esedezik”. Azért imádkozunk, hogy az Eucharisztia, ez a „szentség”, a „mennyei eledel”, a „szent lakoma” és a „szent áldozat” váljék testünk és lelkünk javára.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Istenes versek

Istenes versek Pálos Rozita:Fohász

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Pálos Rozita: Fohász

találj magadra bennem Uram
hogy létezzem
mielőtt leszáll az alkony

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Benedek Regulája

Szent Benedek Regulája 58. fejezet:A testvérek felvételének eljárásmódja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

1Ha valaki újonnan jelentkezik a szerzeteséletre, ne engedjék meg neki könnyen a belépést, 2hanem az Apostol szavai szerint: "Vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon az Istentől vannak-e!" (1Jn 4,1). 3Ha a jövevény állhatatosan zörget, és ha azt látják, hogy az őt ért méltánytalanságokat és a belépés nehézségeit négy-öt napon át türelmesen elviseli, és megmarad kérése mellett, 4engedjék meg neki a belépést, és néhány napig a vendégek szobájában tartózkodjék. 5Utóbb pedig a novíciusok szobájában lakjék, ahol ezek lelki munkájukat végzik, továbbá esznek és alusznak. 6Adjanak melléjük olyan szeniort, aki alkalmas a lelkek megnyerésére, és aki kiváló nagy gonddal ügyel rájuk. 7Nagyon gondosan meg kell vizsgálni, hogy a novícius valóban Istent keresi-e; buzgó-e az istenszolgálatban, az engedelmességben és a méltánytalanságok elviselésében. 8Mondjanak meg neki előre minden kemény és nehéz dolgot, amelyeken át Istenhez juthatunk. 9Ha állhatatosságot és kitartást ígér, olvassák föl neki két hónap múlva ezt a Regulát teljes egészében. 10De mondják neki: Íme ez a törvény, mely alatt küzdeni akarsz. Ha meg bírod tartani, lépj be, ha pedig nem, szabadon távozzál. 11Ha továbbra is megmarad, akkor vezessék a novíciusok fent említett szobájába, és újra próbálják ki mindenféle béketűrésben. 12Hat hónap lefolyása után ismét olvassák föl előtte ezt a Regulát, hogy tudja mire lép be. 13És ha még mindig állhatatos marad, négy hónap múltán ismét olvassák föl neki ezt a Regulát. 14És ha miután magában jól megfontolta, megígéri, hogy mindent megtart, és hogy minden neki adott parancsot teljesít, akkor fogadják be a közösségbe. 15De tudja meg, hogy a Regula törvényként írja elő, hogy attól a naptól kezdve nem szabad kilépnie a monostorból, 16sem nyakát kivonnia a Regula igája alól, hiszen olyan hosszas megfontolás után szabadságában állott ezt elvetnie vagy elfogadnia.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R ACSÜTÖRTÖK

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11
CSÜTÖRTÖK
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Az ég delén a napkorong
Most teljes fényben tündököl:
Urunk, igaz nap, új tüzet
Így gyújt a földön lángod is.
 
2. Te ős igazság, szép sugár,
Lelkünk homályát űzzed el,
S napunk gyümölcsét hozza meg
A fényben érő szeretet.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 83,2.3
Milyen kedves a te hajlékod, * Seregek Ura és Istene, epedve sóvárog a lelkem az Úrnak udvarába.
 
19. zsoltár • Imádság a király győzelméért
Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. – ApCsel 2,21
 
Az Úr hallgasson meg szorongatásod napján, * Jákob Istenének neve legyen oltalmad!
 
Küldjön segítséget a szentélyből, * oltalmazzon tged Sionból!
 
Emlékezzék mindarra, amit neki ldoztál, * égőáldozatod legyen kedves előtte!
 
Adja meg, amit szíved kván, * teljesítse minden szndékod!
 
Akkor ujjongunk majd győzelmednek, † magasba emeljük a zászlót Istenünk nevében; * teljesítse az Úr minden krésed!
 
Tudom, hogy az Úr győzelmet ad fölkentjének, † meghallgatja szent egéből, * s győzelmes jobbjának erejvel segíti.
 
Némelyek a harci szekerekben, mások a lovakban bznak, * mi azonban Urunk, Istenünk nevét hívjuk segítségül.
 
Ők lezuhantak és a földre estek, * mi azonban szilrdan llunk.
 
Uram, vezesd győzelemre a királyt, * hallgass meg minket, amely napon hozzád kiáltunk!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
25. zsoltár • Az ártatlan ember bizalma és könyörgése
Isten kiválasztott minket Krisztusban, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk. – Ef 1,4
 
Uram, szolgáltass nekem igazságot, † mert feddhetetlenül ltem, * az Úrban bíztam, s meg nem inogtam.
 
Tégy próbára, Uram, és vizsgálj meg engem, * kutasd ki szvem rejtekét!
 
Mert jóságodat szemem előtt tartom, * igazságod szerint lek.
 
Nem ülök a gonoszok kzé, * az álnok emberekkel nem jrok együtt.
 
Gyűlölöm a gonosztevők gyűlését, * nem érintkezem a bűnösökkel.
 
Ártatlanságban mosom meg kezemet, * és körüljárom oltrod, Uram,
 
Hogy dicséretedet hangosan hirdessem, * elmondjam minden csodás tettedet.
 
Szeretem, Uram, házad szentélyét, * a sátrat, ahol jelen van dicsőséged.
 
Ne veszítsd el a bűnösökkel lelkem, * a véreskezű emberekkel ne oltsd ki letem!
 
Kezükön gonosztett szrad, * s a megvesztegetés díjával telve jobbjuk.
 
Én azonban ártatlanságban járom utamat, * válts meg és könyrülj rajtam!
 
Egyenes úton jár lbam, * a közösségben dicsőítelek, Uram, tged.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
83. zsoltár • Vágyódás az Úr házába
Nincs itt maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk. – Zsid 13,14
 
Milyen kedves a te hajlékod, Seregek Ura! * Lelkem epedve sóvárog az Úr udvarába.
 
Testem és lelkem * örvendezik az Istenben.
 
A veréb is talál otthont magának, † a gerle is fiókáinak fszket; * én a te oltárodnál, Seregek Ura, Istenem, Királyom!
 
Boldogok, kik házadban lnek, * és mindörökké tged dicsérnek.
 
Boldog az az ember, aki benned találja erejét, * aki szívében zarándoktra kszül.
 
Ha kiszáradt völgyben jár is, † ott források fakadnak, * a hajnali eső elárasztja ldásával.
 
Ahogy halad, egyre növekszik ereje, * a Sionon megltja Istent.
 
Seregek Ura, hallgasd meg imámat, * fordítsd hozzám füled, Jkob Istene!
 
Nézz le ránk, védelmező Istenünk, * tekints Fölkented arcára!
 
Egyetlen nap templomodban jobb nkem, * mint bármely msik ezer.
 
Jobb Istenem házának küszöbén llni, * mint a bűnösök sátrban lakni.
 
Mivel az Úristen nap és vdőpajzs, * kegyelmet ad és dicsőséget.
 
Nem tagad meg semmi jót azoktól, * akik tiszta szvvel lnek.
 
Seregek Ura, boldog az az ember, * aki benned bzik!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 83,2.3
Milyen kedves a te hajlékod, * Seregek Ura és Istene, epedve sóvárog a lelkem az Úrnak udvarába.
 
Olvasmány I. hét Róm 10,9-11
Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. A szívbéli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál. Az írás is azt mondja: „Senki szégyent nem vall, aki hisz benne“.
 
V Ajkam hirdesse igazságodat,
R Jótetteidről beszéljen egész nap.    Zsolt 70,15
 
Zárókönyörgés
Kérünk, Urunk, irgalmazz nekünk és növeld hitünket, mert jóságodban nem tagadod meg segítségedet azoktól, akiknek megadtad a benned való hit erejét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja - Az Imaapostolság felajánló imája Lisieux-i Szent Teréz imádsága alapján2022 augusztus

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
10

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai nap minden cselekvését a szándékokért és Jézus Szent Szívének dicsőségére.

A kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Imádság

Uram Jézus,
egy új világról álmodunk,
amelyben a munka a méltóság forrása,
a fejlődés és a gazdasági megélhetés forrása
mindenkinek, megkülönböztetés nélkül.
Te ismered a munka valóságát, keménységét,
az egyszerű munka fáradtságát és örömét.
Segítsd a vállalkozókat a te Lelkeddel,
különösen a kisvállalkozókat, akiket a válság a legsúlyosabban sújt,
hogy módot találjanak arra, hogy továbbra is
tisztességes munkához jussanak, hogy segítsék őket közösségeikben,
és fenntartható gazdaságot teremtsenek,
amely segíti az Atya Országának építését.
Ámen

Felajánló ima

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai napom minden cselekvését az e havi imaszándékért:
„Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.”  és Jézus Szentséges Szívének dicsőségére.
Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön, azáltal hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.
Istenem! Kérem a magam számára és mindazok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből elfogadjuk e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Ámen
 

Az Imaapostolság felajánló imája, Lisieux-i Szent Teréz felajánló imádsága alapján

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."