KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

71532 ima található a honlapon, összesen 165178 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A mindenki számára nyitott Egyházért2022. október

Napi Ima29 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

A mindenki számára nyitott Egyházért

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Imádság

Váljunk mindnyájan eggyé! Legyünk mindnyájan egyek!
Jóságos Atyánk, mi is ki akarjuk venni a részünket,
és meg akarjuk élni Fiadnak, Jézusnak Hozzád szóló szavait.
Szeretnénk maradéktalanul teljesíteni a keresztségben kapott küldetésünket.
Arról álmodunk, hogy együttműködő és missziós, a világ kihívásai iránt elkötelezett
Egyház legyünk a szeretet közösségében,
amelyben mindenki otthon érezheti magát és részt vehet benne.
Olyan Egyházról álmodunk, amely megújul a Te Szentlelked által,
amely a közelség, az együttérzés és a gyengédség Egyháza,
amely nem szakad el az élettől, hanem vállalja korunk gyengeségeit és szegénységét.
Segíts minket, hogy a Te újdonságaidra nyitott, megújult Egyház legyünk,
amelyben mindannyian együttműködünk. Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Szinodalitás
„Ha szinodális Egyházról beszélünk, nem elégedhetünk meg csak a formával, hanem szükségünk van a párbeszédnek és a kölcsönhatásnak kedvező tartalomra, eszközökre és felépítésre Isten népének körében, különösen a papok és a laikusok között.” (Ferenc pápa)

Részt vettél már a közösséged szinódusra való előkészületében?
 

Találkozzunk
„Ne feledkezzünk el Isten stílusáról, ami segítségetekre lesz: a közelségről, az együttérzésről és a gyengédségről.”

Fogadd testvéreidet szükségükben.
 

Hallgassunk meg
„A Szinódus lehetőséget kínál arra is, hogy meghallgató Egyház legyünk, hogy szünetet tartsunk a rohangálásunkban, hogy megfékezzük lelkipásztori aggodalmainkat és megálljunk odafigyelni. Hallgassunk a Lélekre az istentiszteleten és az imádságban.” (Ferenc pápa)

Készen állsz meghallgatni az Egyházban élő testvéreid törekvéseit, és azokét, akik kívülállónak érzik magukat?
 

Éljünk a megkülönböztetéssel
„A szinódus a hatékony lelki megkülönböztetés útja, amelyre nem azért vállalkozunk, hogy szép képet fessünk magunkról, hanem hogy jobban együttműködhessünk Istennek a történelemben való munkálkodásával.” (Ferenc pápa)

Keresd annak a lehetőségét, hogy a keresztény megkülönböztetésben fejlődj.
 

Álljunk készen a küldetésre
„Az Egyház testében az egyetlen kiindulási pont, más nem is lehet: a keresztség, életünk forrása, amelyből Isten gyermekeiként azonos méltóságot nyerünk, ha a szolgálatok és a karizmák különbözőek is. Ezért mindnyájan hivatva vagyunk arra, hogy részt vegyünk az Egyház életében és küldetésében.” (Ferenc pápa)

Részt veszel valamilyen módon az Egyház küldetésében, akár a plébániádon, akár az iskoládban, a csoportodban vagy a közösségedben?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa imaprofilja

Imádkozzunk Ferenc pápa imaprofiljávalIndonézia

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
03

Imádkozom azokért, akik életüket vesztették és megsérültek az indonéziai Malangban egy labdarúgó-mérkőzés után kitört összecsapásokban.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05

Ma #SzentFaustinaKowalskára emlékezünk. Isten rajta keresztül mutatta meg a világnak, hogy az Ő irgalmasságában keresse az üdvösséget. Emlékezzünk erre, különösen amikor az #ukrajnai háborúra gondolunk: bízzunk Isten irgalmában, amely képes megváltoztatni a szíveket. #Béke

 

Fontos, hogy ismerjük szívünk jelszavait, hogy mire vagyunk a legérzékenyebbek, hogy megvédjük magunkat azoktól, akik meggyőző szavakkal állnak elő, hogy manipuláljanak minket, de ismerjük fel azt is, hogy, mi az, ami igazán fontos számunkra. #Megkülönböztetés #ÁltalánosKihallgatás

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO A mindenki számára nyitott Egyházért2022. október

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
03

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.

Ferenc pápa - 2022. október

Mit jelent az, hogy „szinódus”? Szinódus azt jelenti, hogy együtt járni. Ezt jelenti görögül: „együtt járni”, ugyanazon az úton járni.
Ezt várja Isten a harmadik évezred Egyházától - hogy visszanyerje annak a tudatát, hogy egy úton lévő nép, és hogy együtt kell haladnia.
Az ilyen szinódusi stílusú Egyház olyan Egyház, amely odafigyel, amely tudja, hogy a meghallgatás több, mint puszta hallás.
Ez azt jelenti, hogy meghallgatjuk egymást a sokféleségünkben, és megnyitjuk az ajtókat az Egyházon kívüliek előtt. Nem arról szól, hogy véleményeket gyűjtsünk, és nem arról, hogy parlamentet tartsunk. A zsinat nem felmérés, hanem a főszereplőnek, a Szentléleknek a meghallgatása. Arról szól, hogy imádkozzunk. Imádság nélkül nem lesz együtt járás.
Használjuk ki ezt a lehetőséget arra, hogy a közelség Egyháza legyünk. Isten stílusa: közelség, együttérzés és gyengédség. Adjunk hálát Isten minden népének, akik figyelmes meghallgatással járják a zsinati utat.
Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Katekézise a megkülönböztetésről A megkülönböztetés elemei 4. Önismeret

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Folytassuk a megkülönböztetés témájának vizsgálatát. Legutóbb az Isten iránti ismeretként és bizalomként értelmezett imát vizsgáltuk, mint ennek nélkülözhetetlen elemét. Imádság, nem papagájként. Nem: az imádság, mint Istennel való közösség és bizalom iránta; az Atya gyermekeinek szívből jövő imája. Ezt láttuk a legutóbbi katekézisben. Ma mintegy kiegészítésképpen hangsúlyozni szeretném, hogy a jó megkülönböztetéshez önismeretre is szükség van. Önismeret. Nos, ez nem könnyű! Valójában emberi képességeinket érinti: az emlékezetet, az értelmet, az akaratot, az érzelmeket. Gyakran azért nem tudjuk, hogyan kell megkülönböztetni, mert nem ismerjük eléggé önmagunkat, és így nem tudjuk, mit is akarunk valójában. Sokszor hallottad már: „De az a személy miért nem rendezi az életét? Soha nem tudta, mit akar…” Vannak emberek, akik… Aztán igen, az élete így megy, mert még ő sem tudja, hogy mit akar. Anélkül, hogy eljutnánk ehhez a szélsőséghez, velünk is megesik, hogy nem tudjuk egyértelműen, mit akarunk, nem ismerjük jól magunkat.

A lelki kétségek és hivatásbeli válságok háttere nem ritkán az elégtelen párbeszéd a vallási élet és emberi, értelmi és érzelmi dimenziónk között. Egy lelkiséggel foglalkozó író megjegyezte, hogy a megkülönböztetés témájában milyen sok nehézség ered más jellegű problémákból, amelyeket fel kell ismerni és fel kell tárni. Ez a szerző így ír: „Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a valódi megkülönböztetés (és az imádságban való valódi növekedés) legnagyobb akadálya nem Isten felfoghatatlan természete, hanem az a tény, hogy nem ismerjük eléggé, és nem is akarjuk megismerni önmagunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk. Szinte mindannyian álarc mögé bújunk, nemcsak mások előtt, hanem akkor is, ha tükörbe nézünk” (TH. GREEN, Weeds among the Wheat , 1992). Mindannyiunkban megvan az a kísértés, hogy álarcot viseljünk, még saját magunk előtt is.

Isten jelenlétének elfeledése életünkben együtt jár az önmagunkról való tudatlansággal – Isten figyelmen kívül hagyásával és önmagunk figyelmen kívül hagyásával – személyiségjegyeink és legmélyebb vágyaink tudomásul nem vételével.

Önmagunk megismerése nem nehéz, de fáradságos: a lélek türelmes vizsgálatára van hozzá szükség. Megköveteli azt a képességet, hogy megálljunk, „kikapcsoljuk az robotpilótát”, hogy tudatosítsuk cselekvésmódunkat, a bennünk lakozó érzéseket, a minket körülvevő, és gyakran öntudatlanul visszatérő gondolatokat. Ehhez az is szükséges, hogy különbséget tegyünk az érzelmek és a lelki képességek között. Az „úgy érzem” nem azonos a „meg vagyok róla győződve” -vel; „Úgy érzem” nem ugyanaz, mint „akarom”. Ezáltal felismerjük, hogy önmagunkról és a valóságról alkotott képünk időnként kissé torz. Ez a felismerés kegyelem! Valóban, nagyon gyakran megtörténhet, hogy a valósággal kapcsolatos, múltbeli tapasztalatokon alapuló téves meggyőződéseink erősen befolyásolnak bennünket, korlátozva azt a szabadságunkat, hogy az életünkben valóban fontos dolgokra törekedjünk.

Az informatika korszakát élve tudjuk, mennyire fontos a jelszó ismerete ahhoz, hogy bekerüljünk a legszemélyesebb és legértékesebb információkat tároló programokba. De a lelki életnek is megvannak a maga „jelszavai”: vannak olyan szavak, amelyek megérintik a szívet, mert arra utalnak, amire mi a legérzékenyebbek vagyunk. A kísértő, vagyis az ördög jól ismeri ezeket a jelszavakat, és fontos, hogy mi is ismerjük őket, nehogy ott találjuk magunkat, ahol nem szeretnénk lenni. A kísértés nem feltétlenül rossz dolgokat sugall, hanem gyakran véletlenszerűeket, amelyeket túlzottan fontosnak mutat. Ily módon hipnotizál minket az ezen dolgok által keltett vonzalommal, amelyek szépnek mutatkoznak, de csalókák, nem tudják beváltani az ígéretüket, ezért vég ürességet és szomorúságot hagynak bennünk. Az üresség és a szomorúság érzése annak a jele, hogy téves útra léptünk, amely félrevezetett bennünket. Lehetnek például végzettség, karrier, kapcsolatok, csupa önmagában dicséretes dolog, amelyek iránt azonban, ha nem vagyunk szabadok, azt kockáztatjuk, hogy irreális elvárásokat táplálunk magunkban, például, hogy megerősítse az értékünk. Például, ha egy tanulmányra vállalkozol, akkor csak önmagadat akarod népszerűsíteni, a saját érdekeid szolgálatában, vagy a közösséget is szolgálni akarod? Ebben meglátszik mindannyiunk törekvése. Ebből a félreértésből gyakran a legnagyobb szenvedés fakad, mert ezek egyike sem biztosíthatja a méltóságunkat.

Ezért, kedves testvéreim, fontos, hogy ismerjük önmagunkat, ismerjük a szívünk hívószavait, hogy mire vagyunk a legérzékenyebbek, hogy megvédjük magunkat azoktól, akik meggyőző szavakkal jelentkeznek azért, hogy manipuláljanak bennünket, de felismerjük azt is, hogy mi az igazán fontos számunkra, megkülönböztetve azt a jelenlegi divatoktól vagy kirívó, felszínes szlogenektől. Sokszor megérinti a szívünket, ami egy televíziós műsorban valamilyen reklámban elhangzik, és elveszi a szabad döntésünket. Legyünk óvatosak ezzel: szabad vagyok, vagy engedem, hogy pillanatnyi érzések vagy provokációk befolyásoljanak?

Ebben segít a lelkiismeret vizsgálata, de nem a lelkiismeret-vizsgálatról beszélek, amelyet mindannyian végzünk gyónás előtt, ami így szól: „Vétkeztem ebben, abban…”. Nem. A napi általános lelkiismeret-vizsgálatra gondolok: mi történt a szívemben ma? „Sok minden történt…” Mik? Miért? Milyen nyomokat hagytak a szívemben? A lelkiismeretvizsgálat elvégzése, vagyis az a jó szokás, hogy nyugodtan újra gondoljuk, hogy mi történik a napunkban, megtanít észrevenni, hogy értékeléseinkben és döntéseinkben mit tekintünk a legfontosabbnak, mit és miért keresünk, és végül mit találunk. Mindenekelőtt megtanít felismerni, mivel van telve a szívünk. Mitől lakott jól a szívem? Mert csak az Úr erősítheti meg, hogy mennyit érünk. Nap mint nap ezt mondja nekünk a keresztről: azért halt meg értünk, hogy megmutassa, mennyire értékesek vagyunk az ő szemében. Nincs akadály vagy kudarc, ami gyengéd ölelését megakadályozhatná. A lelkiismeret vizsgálata nagy segítség, mert ezáltal látjuk, hogy a szívünk nem egy olyan út, amelyen minden a tudomásunk nélkül halad el. Nem. Meglátjuk: mivel telt a napunk? Mi történt? Mi késztetett reagálásra? Mi szomorított el? Mitől lettem boldog? Mi volt helytelen, ártottam-e másoknak? Meglátjuk az érzéseink által megtett utat, a nyomait a szívemben a nap folyamán. Ne feledd! A minap az imádságról beszélgettünk; ma az öntudatról szólunk.

Az ima és az önismeret lehetővé teszi, hogy egyre szabadabbak legyünk. Ez a szabaddá válás! Ezek a keresztény lét alapelemei, értékes elemek az embernek ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket az életben. Köszönöm.

______________________________________

Különleges üdvözlések

Köszöntöm a mai Audiencián részt vevő angolul beszélő zarándokokat, különösen az Angliából, Skóciából, Norvégiából, Svédországból, Ausztráliából, Indiából, Vietnamból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezetteket. Külön köszöntöm a Pápai Beda Főiskola új szeminaristáit és az angliai Katolikus Papok Szövetségét. Mindnyájatokra Krisztus Urunk örömét és békéjét kérem. Isten áldjon!

__________________________

A Szentatya szavainak összefoglalása

Kedves testvéreim! A lelki megkülönböztetésről szóló folyamatos katekézis sorozatunk folytatásában az imádság fejlődésének alapvető fontosságát vettük figyelembe. Ma az ima fontos kiegészítéseként az önismeret növekedésének szükségességét vizsgáljuk. Önmagunk megismerése nem könnyű; őszinteséget és a szívünk mélyére való türelmes leszállást igényel. Az önismeret maga is Isten kegyelmének gyümölcse, amely arra késztet bennünket, hogy feladjuk illúzióinkat, megértsük, kik is vagyunk valójában, és elfogadjuk a számunkra valódi boldogságot hozó dolgokat. Valójában megtanuljuk azokat, a legmélyebb énünk felé kaput nyitó „jelszavakat”, és azokat az utakat, amelyek elvezethetnek bennünket a tartós lelki örömhöz és beteljesüléshez, engedelmeskedve Isten kegyelmes akaratának. Az önmagunkba való imádságos betekintéshez, és így a hiteles megkülönböztetéshez nagy segítség az éjszakai lelkiismeret-vizsgálat hagyományos gyakorlata. A napi ima és önismeret által könnyebben felismerjük az Úr életünkre vonatkozó tervét, és jobban értékeljük méltóságunkat és szabadságunkat a mi mennyei Atyánk szeretett gyermekeiként.

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2022/documents/20221005-udienza-generale.html

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mai EVANGÉLIUM

Mai EVANGÉLIUMAz állhatatos imádság

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten jó Atyánk, aki az állhatatos imádságot mindig meghallgatja.

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak (a kérő imádságról):
„Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.«
Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 11,5-13

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár27. évközi hét csütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

27. évközi hét csütörtök

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Pál erélyes hangon figyelmezteti híveit: csak a Krisztustól nyert hit üdvözít, nem az ószövetségi szabályok megtartása.
Ki babonázott meg titeket, ti, oktalan galaták, (hogy ne az igazságot kövessétek)? Mi egészen nyilvánvalóan állítottuk szemetek elé a megfeszített Jézus Krisztust! Csak egyre feleljetek nekem: az ószövetségi törvények megtartásából nyertétek-e el a Szentlelket, vagy a hit elfogadásából? Hát annyira értelmetlenek vagytok, hogy amit lélekkel kezdtetek, azt most testben akarjátok befejezni? Hát hiába éltétek át mindezeket? Ha így volna, akkor csakugyan hiába!
Aki a Szentlelket adja nektek, és nagy tetteket művel köztetek, ezt talán az ószövetségi törvény cselekedetei alapján teszi, és nem inkább a hit elfogadása által?
Ez az Isten igéje.
Gal 3,1-5

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Áldott az Úr, atyáink Istene, * mert meglátogatta az ő népét. Vö. 68. vers.
Előénekes: Erős szabadítót támasztott minékünk, * szolgájának, Dávidnak családjából,
amint szólott a szentek szájával, * ősidők óta a próféták ajka által.
Hívek: Áldott az Úr, atyáink Istene, * mert meglátogatta az ő népét.
E: Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
Atyáinkkal irgalmat gyakorol, * hogy szent szövetségére emlékezzék,
H: Áldott az Úr, atyáink Istene, * mert meglátogatta az ő népét.
E: az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, * hogy nekünk váltja be, amit ígért,
hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, * neki szolgálatot teljesítsünk:
Szentségben és igazságban járjunk előtte * napról napra, amíg élünk.
H: Áldott az Úr, atyáink Istene, * mert meglátogatta az ő népét.
Lk 1,69-75

ALLELUJA
Uram, nyisd meg szívünket, * hogy meghallgassuk Fiad igéit! Vö. ApCsel 16,14b – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten jó Atyánk, aki az állhatatos imádságot mindig meghallgatja.
Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak (a kérő imádságról):
„Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.«
Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 11,5-13

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek!
Lektor: 1. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük állhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
(6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárcsütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

2022.10.06. csütörtök

(Szent Brúnó)

A törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által?

 


Gal 3,1-5

Ó, esztelen galaták! Ki babonázott meg titeket, miután a szemetek elé tártuk a megfeszített Jézus Krisztust? Csak azt akarom tőletek megtudni: a törvény cselekedetei alapján kaptátok-e meg a Lelket, vagy az igehirdetés hívő hallgatása által? Ennyire oktalanok vagytok? Amit a Lélekkel kezdtetek, most a testtel fejezitek be? Hiába éltetek át oly sok mindent? Akkor bizony hiába! Aki tehát a Lelket adja nektek és csodákat művel köztetek, a törvény cselekedetei, vagy az igehirdetés hívő hallgatása alapján teszi-e ezt?

Lk 1,69-75

Az üdvösség szarvát támasztotta nekünk, Dávidnak, az ő szolgájának házában [Zsolt 18,3; 132,17], amint megmondta szentjeinek ajkával, ősidőktől fogva prófétái által. Megmentett minket ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket [Zsolt 106,10]; hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az esküről, melyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy majd megadja nekünk [Zsolt 105,8; 106,45; Lev 26,42], hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte életünknek minden napján.

Lk 11,5-13

Azután így szólt hozzájuk: ,,Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: ,,Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki''; a másik viszont belülről ezt feleli: ,,Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!'' Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!’’

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeKARTHAUZI SZENT BRÚNÓ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

KARTHAUZI SZENT BRÚNÓ

*Köln, 1030 körül +S. Maria della Torre (Dél-Itália), 1101. október 6.

Brúnó családjáról csak annyit tudunk, hogy az alsó-rajnai tartomány nemességéhez tartozott. A késői hagyomány -- alaptalanul -- a Hartenfaust családból származtatta. Egy testvéréről biztosan tudunk, de ezenkívül a gyermekkorról semmi adatunk nincsen. Egy 12. századi krónika annyit mond, hogy Brúnó alapos műveltségre tett szert a vallásos és a világi irodalomban.

A kölni Szent Kunibertről nevezett káptalani iskolában kezdett tanulni, majd hamarosan átkerült Reimsbe, és ott fejezte be tanulmányait. Korán elkezdett készülni a papságra. Felszentelése után a reimsi katedrális kanonokja és a káptalani iskola tanára lett. 1056- ban átvette Harimanntól az akkor már híressé vált iskola vezetését, 1075-ben pedig az érsek kancellárrá nevezte ki.

Brúnót mint tanárt nagyon szerették, sereglettek köréje a tanítványok, köztük a későbbi II. Orbán pápa is. Rendszeresen megünnepelték előadásai után. Őt azonban sem fényes állása, sem a szellemi élet örömei nem elégítették ki. Ez nyilvánult meg abban is, hogy VII. Gergely pápa oldalán harcba szállt a simónia és a papság erkölcsi romlása ellen.

Manasszesz, a reimsi érsek a kifogásolható főpapok közé tartozott. Amikor megkezdte működését, mindenkiben reményeket keltett, de csakhamar kimutatta a foga fehérjét: a szerzetesek és a kanonokok kárára visszaélt püspöki hatalmával. Különösen nagy botrányt okozott azzal, hogy tréfát űzött a szentmiséből és a pápából. Amikor végre hosszas huzavona után felkínálta Brúnónak a püspökséget, ő nem fogadta el.

Ennek a mélyebb magyarázata az, hogy az érsekkel folyó vita tetőpontján Brúnó fogadalmat tett, hogy elhagyja a világot, és a szegény Krisztust fogja követni. A latin egyházban a „Krisztus szegényei” elnevezés megszámlálhatatlan remete és remetecsoport megjelölésére szolgált. Ezek a remeték visszavonultak a világtól, rendszerint erdőbe, és ott magányban, vezeklésben és szegénységben éltek. Brúnó is erre készült. Először a káptalanból kísérelt meg társakat hívni magával, de mikor látta, hogy kanonoktársai nem értik, 1081-ben vagy 1082-ben egyedül indult útnak.

Először a langres-i egyházmegyében lévő Séche-Fontain-ba ment egy erdőbe. Kis remetesége, amelyet magának felépített, mindössze két mérföld távolságban volt a molesmes-i kolostortól, s ez lehetővé tette számára, hogy az apáttal, Róberttel találkozzék. Ez a Róbert apát volt a ciszterciek alapítója. Brúnó azonban a remeteségre érzett hivatást, ami lényegesen különbözik a kolostorok közösségi életétől.

1084 tavaszán továbbvándorolt, és Chartreuse erdejében úgy döntött, hogy véglegesen megtelepszik. Ekkor azonban már hat társ volt mellette: négy pap és két laikus testvér. A hely, ahol megtelepedtek, egy 1175 méter magasságban fekvő, hideg és nedves éghajlatú völgy volt, amelyet magas, zordon hegyek vesznek körül. A karthauziak -- nevüket éppen Chartreuse-ről vették -- hat évig éltek itt a csendes magányban, elrejtve a világ elől, anélkül, hogy regula szabályozta volna az életüket. Brúnó semmi mást nem kívánt meg a társaktól, csak a helyben maradásra vonatkozó fogadalmat. Nem is gondolt arra, hogy szerzetesrendet alapítson. Azt tekintette fontosnak, hogy a nagy szent remeték hagyományát folytassák, s jóllehet egymás közelében éltek, közös épületük, kolostoruk is volt, életmódjuk mégis lényegesen különbözött a fonte-avellanói vagy kamalduli, s még inkább a bencés kolostorok életformájától.

1090-ben azonban véget ért a remeték zavartalan élete: Brúnó egykori tanítványa, aki II. Orbán néven pápa lett, magához hívta egykori mesterét. Azt kívánta, hogy tanácsadóként álljon mellette, Brúnó pedig késlekedés nélkül útnak indult Itáliába. Társait ott hagyta Chartreuse- ben, és a toszkánai Landuin magisztert jelölte ki vezetőül.

A remeteség szeretetét magával vitte, ezért Rómában rövidesen könyörögni kezdett a pápának, hogy engedje vissza őt Chartreuse-be, vagy legalább arra nyújtson lehetőséget, hogy Rómában remeteséget alapítson. A pápa megértette mesterének és tanácsadójának szíve vágyát, ezért rendelkezésére bocsátotta a város egy csendes területét, Diocletianus egykori termáit (ma ezen a helyen áll a Termini pályaudvar mellett a Santa Maria degli Angeli-bazilika), ahol Brúnó megkísérelte a pápa közelségében a remeteéletet. Mielőtt azonban kiderülhetett volna, hogy az Egyház központja közvetlen szomszédságában van-e lehetőség a remeteségre, a pápával együtt menekülnie kellett dél felé, mert az ellenpápa hívei az életüket veszélyeztették.

Dél-Itália akkor normann fennhatóság alatt állt. A pápa pedig abban a hiszemben, hogy ezzel kedvében jár Brúnónak, és általa meg tudja erősíteni a görög befolyás alatt álló Calabriában a latin hatást, a reggiói káptalannal megválasztatta püspöknek. Brúnó ezúttal is visszautasította a püspökséget, azzal a megindoklással, hogy adottságai és hivatása nem az egyházkormányzatra, hanem a remeteségre szólnak. Ismét kérlelni kezdte a pápát, hogy engedje el a hegyek közé remetének. Most engedélyt kapott a távozásra, és a squillacei egyházmegye területén Rogerius normann gróf segítségével megépítette a Santa Maria della Torre nevű karthauzi remeteséget.

Tíz évvel később itt halt meg. 1193-ban, mikor e remeteséget feloszlatták, a nem messze lévő, s ugyancsak Brúnó által alapított Szent István-kolostor templomába szállították át a testét. Nem sok írás maradt ránk: két levele és egy zsoltármagyarázat, de e kevés írásból, s a már említett 12. századi krónikából és a kortársak tanúságaiból egyre inkább látszik, hogy korának egyik legjelentősebb személyisége és szentje volt. Ez az „igen mély szívű ember”, ahogy egy karthauzi, Guigo jellemezte, korának legmagasabb szintű műveltségének birtokában, ha kellett, tudott cselekedni, ám a szemlélődő életet mindennél többre tartotta. Ünnepét október 6-i dátummal 1623-ban vették fel a római naptárba.


A legenda szerint Brúnót a következő megrázó esemény indította el azon az úton, amely a karthauzi remeteségig vitte:

Reimsben meghalt az egyik híres főiskolai tanár. A dómban ravatalozták fel, s a hívők sokasága és a papság három napon át folyamatosan zarándokolt a holttesthez, hogy búcsút vegyen a híres mestertől. Brúnó is elment a tanítványaival, hogy lerója tiszteletét a kolléga előtt.

A halotti zsolozsmát énekelték, és amikor felhangzott ez a sor: „Responde mihi -- válaszolj nekem”, a halott felült a ravatalon, és rémülettel kiáltott fel: „Hívnak az igazságos bíró, Isten elé!” --, majd élettelenül visszahanyatlott. A jelenlevő sokaság halálra váltan rebbent szét, és szaladt ki a templomból. A következő napon ismét imádkozták a zsolozsmát, és a mondott sornál a halott újra felült, és iszonyatos hangon kiáltotta: „Elítéltek Isten igazságos bíróságán!” A templomban lévők megint futásban kerestek menedéket. A harmadik napon ugyanez megismétlődött, de akkor a halott teljes kétségbeeséssel ordította: „Kárhozatra ítéltek Isten bíróságán!”

A legenda szerint ez annyira megrendítette Brúnót, hogy elhagyta ragyogó tanári pályáját, és elindult a magányba, hogy egészen elmerülhessen Istenben.


Istenünk, ki Szent Brúnót meghívtad, hogy a magányban szolgáljon neked, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a világ forgatagában mindenkor nálad keressünk nyugalmat!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke 1Jn 2,15–17 Evangélium Mt 19,16–26Szent Brúnó áldozópap, a karthauzi rend alapítója

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Testvéreim! Szent Brúnó a 11. század szentje. 1030 körül született, s egészen fiatalon úgy érezte, hogy papnak kell lennie. A szülőföldjén, Kölnben kezdett tanulni, majd a híres reimsi iskolába ment. 16–18 éves lehetett, amikor Magyarországról jött a hír, hogy megölték Gellértet, meg a többi magyar püspököt. És Brúnó nem riadt meg, hanem ment tovább és pap lett. Azután tanítani kezd Reimsben, a székesegyházi iskolában. Akkor még nem voltak egyetemek, se Párizsban, sehol, a legmagasabb szintű iskola az volt, ahol ő tanított.

Brúnó ragyogó tanár volt. Följegyezték, hogy az órái végén ismételten tapsviharban törtek ki a tanítványai. Tanított irodalmat, szentírástudományt, s egyszer csak kezdte látni, hogy a kollégái mennyire fontosnak tartják a tekintélyt meg a hatalmat. Nem egészen értette, miként lehetséges, hogy miközben valaki az evangéliumot hirdeti meg az Egyháznak a dolgait intézi, közben elegáns, rátarti, gazdagságra tör és hiúságában rendkívül érzékeny.

Azután egyszer csak megszólalt a tulajdon lelkiismerete: „Brúnó! Hányszor magyarázol magad is szentírási mondatokat – például a gazdag ifjú történetét –, és vajon te hogyan állsz az Úr szavával, aminek a hirdetője vagy?!”

Brúnó már korosodó pap, amikor megtörtént a nagy összeütközés VII. Gergely pápa és IV. Henrik császár között. Látva az invesztitúra-harcot, Brúnóban elkezdett érlelődni az elhatározás, hogy ebből a világból el kell mennie valahova, mert ebben a harcban neki nincs helye, illetve helye a pápa oldalán van, de a többiek ezt nem értik.

Néha fölvetette a kérdést kanonoktársai körében: Nem gondoljátok, hogy túlságosan zajosan élünk?! Nem gondoljátok, hogy jobban az Úr Krisztusra kellene figyelni?! – De nem hallották meg a szót. Ő pedig az egyik reggelen bekopogott az érsekhez, és kérte: Érsek úr, bocsásson el engem. Én elmegyek remetének. – De miért? – Úgy érzem, nem szabad itt maradnom, engem az Úr Krisztus elhív, el kell mennem remetének.

Elment. És egy-két év után jöttek utána társak. Ketten, hárman, négyen. Belőlük lett a karthauzi rend, a néma barátok, ahogy mi magyarok neveztük őket, hiszen a rend nálunk is megtelepedett. Ezekben az örökös hallgatásban élő szerzetesekben az Egyház megkapta a jelet, hogy az igazságra így is lehet reagálni. Arra az igazságra, amit Szent János is kimondott: ez a világ elmúlik, s nem marad meg más, csak aki szereti az Istent.

Azt, hogy a világ múlik, minden ember érzi és éli. De e tapasztalat a világot szerető emberekből azt a választ váltja ki, hogy ha a világ elmúlik, akkor addig kell megragadni élvezeteit, mindent, ami jó benne, amíg van! Már az ókoriak megfogalmazták a jelszót: „Élvezd az napot, amíg van! Minden percnek szakítsd le a virágát és a gyümölcsét.”

Ezek a Brúnó-típusú emberek ezzel ellentétes következtetést vontak le a fölismert igazságból: „Ha a világ elmúlik, és lehet tudni, hogy van valami, ami megmarad, akkor nekem az kell, ami megmarad! És éppen ezért elhagyok mindent, ami elmúlik, és elkezdek ragaszkodni ahhoz az egyhez, ami megmarad: Isten szeretetéhez.”

A szerzetességnek két nagy vonulata van. Az egyik a közösségben élő szerzetesek és szerzetesnők, a másik a remeteségben élők. De mindegyikünk életében megvan ez a két vonulat: a közösség, meg a magány. S nem kellene félni a magánytól meg a csendtől. Mert közösségben építő módon jelen lenni, úgy, hogy az a többieknek javára váljék, igazán az tud, aki a csöndben és a magányban Istennel van együtt. Aki fél és menekül a magánytól, az megfosztja magát attól a lehetőségtől, hogy Isten igazsága szemtől szemben, neki megszólaljon. És ezzel igazában el is vész a lehetőség, hogy a közösségben pozitíven és építő módon tudjon jelen lenni. A csöndben és a magányban ugyanis Isten beszél a lélekhez.

Imádkozzon értünk Szent Brúnó, hogy a magánynak azt a formáját, ami személy szerint mindegyikünknek lehetősége, becsüljük. Ne meneküljünk a csendtől, hanem engedjük, hogy a mi Istenünk beszéljen hozzánk. Hogy szeretni tudjuk Őt, és amikor a közösségben vagyunk, építeni tudjuk a többieket. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

Szent Brúnó áldozópap (1033-1101) A Karthauziak rendjének alapítója

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Élete

+ Brúnó Németországban, Kölnben született. A felsőfokú végzettség megszerzése után 1055-ben pappá szentelték, és a reimsi katedrális kanonokja lett.

+ Reimsben a nyelvtan és a teológia tanára, végül az egyházmegye kancellárjának nevezték ki.

+ 1084-ben Brúno lemondott hivataláról, és hat társával együtt a moleszesi apátságba utazott. Nagyobb magányt keresve társai engedélyt kaptak a grenoble-i Szent Hugh püspöktől, hogy letelepedjenek a Le Grand Chartreuse völgyében. 1085-ben kápolnát és néhány kis cellát építettek a szerzetesek számára, hogy ott lakhassanak. Ez jelentette a karthauzi rend kezdetét.

+ Brúnó és első követői olyan életmódot fogadtak el, amely egyesítette a magányt és a közösségi életet, hangsúlyozva az első szerzetesek és apácák elkülönült életmódját.

+ Brúnót pápai tanácsadóként hívták Rómába, és felkínálták neki a püspökséget, de elutasította.

+ Szent Brúno a La Torre-i alapításban halt meg 1101-ben. 1514-ben szentté avatták, és ünnepét 1623-ban kiterjesztették az Egyetemes Egyházra.

Érdemes tudni

A Chartreuse likőrt a karthauzi szerzetesek gyártották az 1700-as évek eleje óta. A likőr jellegzetes zöld színe az alapja a „zöld chartreuse” színnek is.

Magyarországon a XIII. századtól a XVI. századig voltak karthauzi kolostorok, elsősorban Észak-Magyarországon és a Felvidéken. Név szerint: Ercsény, Menedékszirt, Lehnic, Felsőtárkány, Lövöld. A lövöldi kolostorban élt a Karthauzi Névtelen, akinek prédikáció-jellegű írásait az Érdy-kódex őrizte meg számunkra.

Idézet

„Mindent veszteségnek tartok Uram, Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretéhez képest.” - Filippi 3: 8

Ima

Istenünk, ki Szent Brúnót meghívtad, hogy a magányban szolgáljon neked, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a világ forgatagában mindenkor nálad keressünk nyugalmat! A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel, egységében, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT BRÚNÓ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Brúnó 1030 körül született Kölnben. Reimsben tanult és az ottani káptalani iskola vezetője lett. Itt írta bibliamagyarázatait. 1081-ben reimsi érsekké választották, de át kellett engednie helyét a király jelöltjének. Erre elvonult Carthusia sziklás vidékére (Grenoble közelében); itt alakította ki az első karthauzi kolostort 1084-ben. Egy másikat is alapított, a San Stefanót. Itt halt meg 1101. október 6-án.

Pappá szentelték, és hittudományt, klasszikus nyelveket, zenét és filozófiát tanított a reimsi székesegyházi iskolában. Érseke halála után az újabb érsek visszaéléseivel nem tudott megbékélni, menekülnie is kellett. 1081-ben végleg lemondott és a molemei bencés kolostorba lépett.

Magányos élet után vágyódott, ezért 1084-ben hat kanonok társával elvonult a Chartreuse melletti rengetegbe. Ott társaival megalapította a karthauziak rendjét. Néhány héten belül kápolnát és lakókunyhókat építettek.

1090-ben II. Orbán pápának (aki még Reimsben tanítványa volt) is segítségére volt fontos egyházi problémák megoldásában. Nem bírta megszokni Róma zaját. Amikor Orbán pápa kénytelen volt Dél-Olaszországba menekülni, Brúnó is vele ment. A squillacei egyházmegyében megkapta a La Torre nevű vadont, ahol létrehozta a második karthausi kolostort.

Calábriában, a Sqillace melletti Szent István kolostorban halt meg 1101. október 6-án. Társai azonnal szentként kezdték tisztelni, 1623-ban aztán XV. Gergely pápa tiszteletét az egész világra kiterjesztette.

kép: Jusepe de Ribera: Szent Brúnó látomása, 1643, rézre festett olajkép, 38x27 cm, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, Nápoly

Példája:
Mindig maradéktalanul teljesítsd az állapotbeli kötelességedet!

Megtenni a törvényt, amelynek alapja az Isten és az embertárs szeretete. Mindegyikünknek a magunk módján kell ezt megtennünk. Brúnó a magányban, majd a pápa szolgálatában, mi a családunk körében, a munkahelyünkön, a mindennapi életünkben.

http://www.katolikus.hu/szentek/1006.html

Lelkipásztorok miséje, 318. vagy szerzetesek miséje, 328.

Válsztható olvasmányok

Fil 3,8-14
Törekszem a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten onnan felülről adott Jézus Krisztusban.

Lk 9,57-62
Követlek téged, bárhová mégy.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumÁbrahám

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Ábrahám napja, középkori misekönyveinkben Ábrahám, Izsák és Jákob pátriárkák ünnepe.

Ábrahám zsidóul „népek atyja”, egyházi tanítás szerint a Messiás ősatyja, áldozata pedig Jézus kereszthalálának előképe.*

Legkorábban a gyulafehérvári székesegyház egyik XIII. századbeli gyámkövén bukkan föl,* de gótikus festészetünk is ábrázolja: Esztergom, Kassa, továbbá Höltövény (Helsdorf, Halchiu), Tóbiásfalu (Dupuşul).*  Freskóképét őrzi Podolin (Pudlein, Podolinec, XV. század).*

Az összefüggést legvilágosabban az egri jezsuita, majd cisztercita templom főoltárának barokk szimbolikája fejezi ki. „Az oromzaton – írja* Létrai Lajos – stukkófelhők között szárnyas kerub tartja a Keresztet. Két oldalán előképei: Ábrahám áldozata és Mózes a rézkígyóval. Alább Melkizedek és Áron hatalmas alakja áll a kompozíció közepe felé forduló gesztussal, melyben Borgia Szent Ferenc mesterien egyénített alakja térdel az Oltáriszentség imádásába mélyedve.”

Ábrahám áldozatát ábrázolja a győri székesegyház (1767),* a váci piarista, továbbá a felsőtárkányi (1793), gyöngyössolymosi, acsalagi és monori templom (1806) oltárszekrényének, a csabrendeki templom sekrestyeszekrényének, a nagykanizsai franciskánus templom szószékének barokk domborműve.*

Dorffmeister István alkotása a soproni Szentlélek-templom Ábrahám és Melkizedek áldozatát ábrázoló szentélyfreskója (1782),* továbbá Kemenesmihályfa, Tab mennyezetfreskója (1785).* Ezt látjuk Maulbertsch mesteri ábrázolásában a sümegi templom szentsír-oltárának falán is. Nyilván ennek hatására került a helybeli franciskánus templom homlokzatához épített szabadtéri oltárfülke hátterébe és mennyezetére is. Az oltáron a keresztrefeszített Jézus szobra. Az átellenes fülkében a feltámadt Krisztus. A máriapócsi bazilika egyik barokk előkészületi oltárán szintén föltűnik Ábrahám áldozata.

Gyöngyöstarján templomi szentélyében Ábrahám áldozata, a mannaszedés és Jerikó ostroma.

Kapolcs Szentháromság tiszteletére szentelt templomának barokk szentélyfreskója Ábrahámot ábrázolja a három angyallal.* A váci franciskánus templom Szentkereszt-oltára mellett Ábrahám és Izsák barokk szoborcsoportja.

A kalocsai székesegyház kanonoki sekrestyéjének stukkói (1740) többek között az Oltáriszentség ószövetségi szimbólumait, előképeit ábrázolják: Ábel, Ábrahám, Melkizedek áldozatát.*

Nyilvánvaló, hegy a népi csipkedíszítéseken, párnavégeken, egyéb kézimunkákon máig annyira kedvelt, sokszor már teljesen elstilizált témát a régi, olykor még a XVII. századból származó oltár-, illetőleg úrasztalterítők Ábrahám és Izsák ábrázolása ihlette.*

Ábrahám és Izsák – mint úrnapjánál is láttuk – az Újszövetségnek, Jézus keresztáldozatának előképe, prefigurációja. Az Oltáriszentség kultuszát szolgálják a Jézus Társaság iskoladrámáiban, illetőleg a jezsuita diákok nagypénteki, úrnapi élőképes felvonulásain: Zágráb (1609, 1616), Trencsén (1655, 1661), Nagyszombat (1666), Szakulta (1666, 1677), Komárom (1749), Selmecbánya (1751).*

 

*

 

Ábrahám oltalma, erőssége azoknak, akik az egy Isten hitében halnak meg. A Halotti Beszéd is azért könyörög, hogy a megholtat, akit az Úr ez napon ez homus (hamis) világ timnücébelől mente (kimentett)… kegyelméhel Ábrahám, Isaák, Jákob kebelében helyhezze… Nem lehet tehát kétséges, hogy Ábrahám középkori magyar tisztelete elsősorban a halottkultusszal függ össze. Ábrahám kebele a pátriárkák nyugvóhelye, akik várták a Megváltót. Az evangélium szerint az angyalok idevitték a szegény Lázárt, akin a gazdag nem könyörült meg. Később meghalt a gazdag is, ő azonban a pokolba jutott. Messziről meglátta Ábrahámot, és kérte, hogy Lázár legalább a vízbemártott ujjahegyével enyhítse gyötrelmeit (Lukács 16,19-31). Ezt ábrázolja Sitér (Šiştire) freskóciklusa (XIV. század?),* továbbá Őraljaboldogfalva (Santa Maria Orlea) református, később görögkeleti templomának falképe (XV. század) is.* Malomvíz (Rau de mori) templomromjának XIV. századból származó, hasonlóan bizáncias freskóján Ábrahám megvendégeli a három angyalt.*

Szükséges még emlékeztetnünk egy külföldi, de magyar vonatkozású középkori ábrázolásra. A nápolyi S. Maria Donna Regina apácakolostor templomának freskóit V. István királyunk leánya, Mária nápolyi királyné, Károly Róbert édesanyja ajánlotta föl. Az 1320 tájáról származó, sienai iskolát idéző Utolsó Ítéleten a Mennyei Jeruzsálem kapujában Ábrahám, Izsák, Jákob fogadja ölébe a magvaszakadt Árpád-házat, amely körmenetben közeleg, hogy elnyerje az üdvösség koronáját.*

A téma olykor a Maiestas Domini egyik ikonográfiai elemeként tűnik föl. A gömöri Karaszkó (Kraskovo) templomának keresztboltozatán a keleti süvegen a nap és hold fölött a Maiestas Domini félalakos ábrázolása jelenik meg, a nyugati süvegen pedig az Ábrahám kebelében várakozó, üdvösség után sóvárgó lelkek.*

A győri Szent Adalbert-prépostság temetőjében a középkorban ott állott Szent Ábrahám kápolnája,* a pátriárka szimbolikus kebele, a halottak oltalomhelye.

 

*

 

Ábrahám kebele (sinus Abrahae conventus S. Martini) néven emlegették a pannonhalmi főapátság börtönét, ahol a XVIII. században a penitenciára ítélt rendtagokat kenyéren és vizen böjtöltették, őrizték.*

 

*

 

Ábrahám tiszteletét az Árpád-korban a Hebron völgyéről nevezett Szent Ábrahám-rendi kanonokok (canonici sancti Abrahae de Valle Hebron) is ápolták, akiket III. Béla telepített hazánkba. A bencések kői monostorát ajándékozta nekik, gyökeret verni azonban nem tudtak.* Az Írásból tudjuk, hogy Hebron ószövetségi városban volt Ábrahám és Sára sírja.

Ráckevét, a középkorban Szentábrahámteleke néven is emlegették (1455) a pátriárka tiszteletére szentelt ősrégi monostora (1211) után, amely föltétlenül nemzetségi egyház volt. A szerbek XV. századi betelepedésével az Ábrahám-templom a magyarok kezében marad. Skaricza Máté Ráckevéről szóló verses krónikájában írja:

 

Tönnek azért ily kötést egymással,
Hogy csak Magyar bírjon Ábrahámmal,
És az Ráczok az Boldog Asszonnyal.

 

A templom átvészelte a hódoltságot, de 1788-ban felrobbantották. Egyik birtokrészének hajdani neve Ábrahámberke (1303).*

Napjainkban Ábrahámnak már csak egyetlen patrociniuma ismeretes, és ez Ábrahám (Ábrahám) falué (1782), Pozsony közelében, az Eszterhány-grófok hajdani kegyuraságában. A titulus megválasztásának körülményeiről nem tudunk.

Ábrahámfalva (Abrahámova) harangjának felírása: DEUS ABRAHAM, DEUS ISAAC, DEUS JACOB, DEUS VIVORUM ET MORTUORUM, MISERE NOSTRI. ANNO DOMINI 1633.* Vagyis: Ábrahám, Izsák, Jákob Istene élőknek és holtaknak Istene könyörülj rajtunk.

Világos, hogy a pátriárka nevével összefüggő kereszt-, család- és helyneveink is eredetileg a halottkultusszal, Ábrahám oltalmának megszerzésével függenek össze. A falunevek részben talán elenyészett patrocinium emlékezetét is őrzik: Ábrahám (Pozsony, Turóc, Sáros), Ábrány (Sáros, Arad), Alsóábrány (Borsod), Vedresábrány (Abramuţ), Ábránka (Bereg), Ábrahámfalva (Obraneşti), Ábrahámpikfalva (Abrahamovce), Szentábrahám (Avraneşti). A balatoni Ábrahámhegy névadásának körülményeit nem ismerjük.*

Családnévként főleg a katolikus Székelyföldön és a szegedi tájon virágzik. Keresztnévként már igen ritka.

 

*

 

Ábrahám bibliai epikánknak is kedvelt hőse. Dézsi András 1550 táján Izsák áldozatjáról versel Abigail nótájára nagy ő magáéra. E kivétel még föltétlenül katolikus előzményre utal. Belekerült Bornemisza Péter énekeskönyvébe is. Ábrahámról szól egy névtelen író verselménye (1555) is: Az nagy Ábrahám pátriárkhának körösztiről való szép história Moses próféta írásából. Már csak az ószövetségi élettörténetet adja elő. Nem utal Ábrahám áldozatának a keresztáldozatot elővételező példázatára. A tárgy népszerűségét igazolja még Batizi András alkotása: Izsák pátriárkának szent házasságáról való széphistória (1546).*

 

Őcsényben a református halott szemfödőjét keresztalakban behasítják, hogy Ábrahám minél előbb lássa meg és ölelje kebelére.*

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 27. hét – csütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06
Gal 3,1-5
 
Ó, esztelen galaták! Ki babonázott meg titeket, miután a szemetek elé tártuk a megfeszített Jézus Krisztust? Csak azt akarom tőletek megtudni: a törvény cselekedetei alapján kaptátok-e meg a Lelket, vagy az igehirdetés hívő hallgatása által? Ennyire oktalanok vagytok? Amit a Lélekkel kezdtetek, most a testtel fejezitek be? Hiába éltetek át oly sok mindent? Akkor bizony hiába! Aki tehát a Lelket adja nektek és csodákat művel köztetek, a törvény cselekedetei, vagy az igehirdetés hívő hallgatása alapján teszi-e ezt?
 
Lk 11,5-13
 
Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: „Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki”; a másik viszont belülről ezt feleli: „Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!” Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!

 

Szent Pál még tőle is szokatlan indulattal esztelennek nevezi a galata keresztényeket, akik nem értik a keresztségben kapott istengyermeki szabadság lényegét. A keresztény szabadság nem szabadosság, hanem a megfeszített Szeretet belső szabadsága, mely felszabadít a megváltatlanság kétségbeesett vergődéséből és az önmegváltás reménytelen körbeforgásától, felszabadít a teremtett világ és az anyag törvényeinek hatálya alól, ugyanakkor megvannak a maga belső törvényszerűségei. Akinek életében csak a Szentlélekben való ujjongás és az örömteli lebegés van jelen, ám hiányzik a megfeszített Krisztus keresztje, az az ember nem jutott el a krisztusi szabadságra, csak önmagát ámító és másokat félrevezető, hamis próféta, akiben más lélek működik, nem a Szentlélek. Aki viszont csak a keresztet látja, de nincs meg benne a Szentlélektől való benső békesség és ujjongás, az is rossz úton jár, mert nem a megfeszített Krisztus keresztjét nézi, hanem terméketlen öngyötréssel emészti magát.
 
Ahogy az illatos tömjén felszáll a Megfeszített ékkövekkel kirakott keresztje felé, ahogy a díszes gregorián alleluja felemeli a szenvedésektől elgyötört lelket s az el nem múló békesség ígéretével balzsamozza be, úgy nyúlik az Isten gyermekeinek ez a keresztfa tövében kihajtó szabadsága a végtelen örök élet egébe, s hordozza Ádám fiai eljövendő dicsőségének ígéretét.
 
Urunk Jézus, add meg nekünk kegyelmesen, hogy soha szem elől ne tévesszük szabadságunk alapját, a Te szent keresztedet, mely által meghaltunk a világnak, hogy Neked éljünk a Szentlélekben. Segíts, kérünk, hogy Szentlelked, akit a mennyei Atya megad azoknak, akik Általad kérik tőle, mind jobban kibontakoztassa bennünk keresztény szabadságunkat, mely ebből a testi, azaz evilági, romlandó életből a lelki, vagyis mennyei örök életbe ível át.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonhetedik hét – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05

Jelenlét

Uram, most, hogy eljöttem hozzád, töltsd be szívemet és egész lényemet jelenléted csodájával.

Szabadság

Irányíts mindig úgy, hogy teljesítsem szent akaratodat, tudva, hogy a Te erőd végig segíteni fog.

Tudatosítás

Drága Jézus, legyek mindig tudatában jelenlétednek, hatalmadnak és szeretetednek, életem minden napján.

Isten igéje

Lk 11,1-4
Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott, és amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki: »Uram! Taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította tanítványait.« Erre azt válaszolta nekik: »Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta, és bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vígy minket kísértésbe.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • „Uram, taníts minket imádkozni!” A tanítványoknak ez az egyszerű kérése vezetett oda, hogy Jézus nekünk ajándékozza a Miatyánkot. De nem elégedhetünk meg azzal, hogy elmondjuk az imádságot. A „jöjjön el a te országod” indítson arra, hogy jóságot árasszunk otthonainkba, munkahelyünkre. A „mindennapi kenyerünk”-be beletartozik az a szükségletünk is, hogy lelkünk maradjon állandóan Istenbe gyökerezve. „Bocsásd meg a vétkeinket” azt is jelenti, hogy minden nap vessünk számot vétkeinkkel, és bocsássunk meg azoknak, akik megbántottak.
  • Mi is kérhetjük tehát Istent: Uram, taníts minket imádkozni. Ismételhetjük a szavakat, de csak a Szentlélek tud mélyebbre vezetni. Kérjük az Urat, hogy tudjunk csendben, Isten jelenlétében tartózkodni. Isten a csendben tanít. Szent Faustina felismerte ezt, miközben Krisztus minden szenvedő iránti Isteni Irgalmasságát szemlélte.

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés – Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akikkérik tőle Évközi huszonhetedik hét – csütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle
Szent Brúnó áldozópap

Evangélium:
Lk 11,5-13
Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak (a kérő imádságról): „Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Te ismered minden szükségemet anélkül, hogy mondanám. Mégis azt akarod, hogy hozzád forduljak, és kérjem tőled mindazt, amire szükségem van. Hogy megtanuljam az alázatot és a helyes önértékelést: nem én vagyok a világ ura, hanem Te, akinek én csupán törékeny teremtménye vagyok. Bízom benned, mint gyermek az atyjában, és Jó Atyámként szeretlek, aki sosem hagy cserben. Úr Jézus, Te mindig hűséges vagy. Velem vagy az örömteli és a nehéz időkben egyaránt. Hozzád fordulok, hogy eléd helyezzem minden aggodalmamat és kérésemet.

Kérés: Uram, segíts, hogy gőgömről lemondjak, és alázattal kérjem segítségedet egész életemhez!

Elmélkedés: 
1. „Erőszakossága miatt mégis fölkel.” Jézus a mai evangéliumban azt szeretné megvilágítani tanítványainak, milyen fontos az, hogy szüntelenül, bele nem fáradva forduljunk szükségleteinkkel Mennyei Atyánkhoz. Erre a gyermeki bizalomból eredő kitartásra és alázatra Jézus adta a legjobb példát számunkra. Hányszor találkozunk az evangéliumban azzal, hogy Jézus imádkozott! Ha Ő, bár Isten Fia volt és bűntelen, szükségét érezte ennek, mennyivel inkább van szükségünk nekünk, gyenge és bűnös embereknek arra, hogy Isten segítségét kérjük! Jézus hangsúlyozni akarja, hogy gyakran hosszú és kitartó imádkozásra van szükség ahhoz, hogy imáink kegyelmi hatása legyőzze a gonosz uralmát az életünkben és megvalósulhasson Isten terve. Soha ne fáradjunk bele az imába!

2. „Mindaz, aki kér, kap.” Jézus tovább növeli az ima fontosságába vetett hitünket és bizalmunkat, amikor határozottan megígéri, hogy mindenkit megsegít az Atya, aki hozzá fordul. Nincsen tehát feleslegesen mondott ima! Minden erőfeszítés, amit imádságra fordítunk, meg fogja hozni a gyümölcsét. Ezért ha valami biztosan fontosat és hasznosat akarunk tenni, akkor kezdjünk el imádkozni! Lehet csak egy rövid fohász is, egy sóhajtás Istenhez munkánk végzése közben. Vagy néhány „Üdvözlégy”, esetleg egy tized rózsafüzér várakozás, utazás alatt. De minél hosszabb időt tudunk szánni az imádságra, annál alkalmasabb lesz a lelkünk a gondolatainkban és érzelmeinkben kavargó „kacatok” elengedésére, és az Istennel való mélyebb találkozásra. Arra, hogy ne csak én beszéljek Istenhez, hanem meg is halljam, amit Ő akar mondani nekem.

3. „Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” A mai evangéliumi szakaszban Jézus egyértelműen kifejezi, hogy a Szentlélek az, amit az Atya mindenekelőtt adni akar nekünk. A Szentlélek az Atya leglényege, Isten minden ajándékának esszenciája. Helyesen tesszük, ha imakéréseinkben nem az általunk elgondolt földi szükségleteinkre koncentrálunk, hanem azt kérjük az Atyától, amit az Ő legmélyebb vágya nekünk ajándékozni: Önmagát, azaz a Szentlelket! A Szentlélek képes bennünket új emberré formálni; Ő tesz képessé arra, hogy úgy éljünk, hogy tetteink a Mennyországba vezessenek bennünket.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts, hogy mindig bízzak benned, ne számítson, mi történik az életemben. A Te hűséges szereteted tart meg és tesz erőssé a mindennapi küzdelmekben. Add meg a kegyelmet, hogy kitartsak az imában, és ezáltal növekedjek az Atya iránti alázatban és bizalomban.

Elhatározás: Jézus kezébe helyezem a nehézségeimet, bízva abban, hogy az Ő kegyelme és segítsége elég nekem.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. október hónapra:

A mindenki számára nyitott Egyházért
Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 27. hét – csütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Evangélium

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: „Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”
Lk 11,5-13

Elmélkedés

A tegnapi evangéliumi részt folytatjuk a mai napon. Jézus arra bátorít minket, hogy forduljunk kéréseinkkel a mennyei Atyához. „Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek” – mondja.
Minden kérő ima Isten imádásából fakad, s ebben az értelemben egyben Isten dicsőítése is. A kérő imában úgy fordulunk Istenhez, hogy egyúttal elismerjük nagyságát és hatalmát, és kifejezzük bizalmunkat, hogy teljesíteni fogja mindazt, ami lelkünk javára szolgál. Egyesek – helytelen módon – kifejezetten elutasítják a kérő ima minden formáját, mert úgy vélik, hogy ezáltal az ember át akarja venni Istentől az irányítást és bizonyos dolgokat, lelki javakat akar a maga számára biztosítani, mintha Isten nem tudná, hogy mire van szüksége az embernek. A kérő imában azonban nem mi mozgatjuk az Istent. Nem mi határozzuk meg, hogy mi jó az üdvösség szempontjából. Isten az Úr, akinek jogában áll bármit megadni. Kérhetünk mi bármit. Ha akarja többet, ha úgy tetszik neki, kevesebbet ad, mint amit kérünk. Láthatjuk tehát, hogy a kérő ima az Istenben való élő hit kifejezése. Egy olyan istenhit, amely nem kíván élni az Istenhez fordulás lehetőségével és nem fogadja el az ily módon kapott ajándékokat, személytelenné, lélektelenné válik. Hallgassunk Jézus bíztatására, és forduljunk Istenhez bátran kéréseinkkel!
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Erősítsd bennünk a mennyország utáni vágyat! Földi életünket úgy kell élnünk, hogy teljesítjük kötelességeinket ebben a világban és igyekszünk szebbé tenni a teremtett világot, jobbá tenni embertársaink életét. Bár ez a világ csak ideiglenes otthonunk, hiszen a mennyei Atya mindannyiunkat az örök életre hív. Hisszük, hogy akiket Egyházunkban szentként és boldogként tisztelünk, eljutottak a mennyországba, amely az ő legfőbb vágyuk volt. Segíts minket, hogy közbenjárásukra és példájukat követve mi is eljussunk az üdvösségre!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20221006.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 27. hét csütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2022 október Hiszen Isten nem a félénkség, hanem az erő,a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

„Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét” (2Tim 1,7)

 

Pál lelki végrendeletének tekintjük a levelet, amelyből a mostani életigénk származik. Az apostol Rómában van börtönben, ítéletre vár, és eközben ír fiatal tanítványának és munkatársának, Timóteusnak, aki az eléggé összetett efezusi közösség felelőse.

Írása Timóteushoz szóló intelmeket, tanácsokat tartalmaz, de szól minden idők minden keresztényéhez, legyen bármely közösségnek is a tagja. Pált az evangélium hirdetése miatt verték bilincsbe. Tanítványát viszont inkább félelem tölti el az üldöztetések miatt, és meginog a szolgálatával járó nehézségek közepette. Ezért bátorítja őt, hogy nézzen szembe a próbatételekkel, hogy biztos vezetője lehessen a gyülekezetnek. Sem Pál, sem Timóteus számára nem természetes az evangéliumért elviselt szenvedés.

 

Pál tanúságot akar tenni az evangéliumról. Világos, hogy nem a személyes tehetsége, a képességei vagy az emberi korlátai teszik képessé őt, vagy fékezik az Ige szolgálatában, hanem a Lélek ajándékai: az erő, a szeretet és a józanság, ami erőt ad a tanúságtételhez. A szeretetnek az erő és a józanság mellett nagyon fontos szerepe van a megkülönböztetésben. A józanság pedig bölcsességet jelent, készségességet minden helyzetben. Timóteus, a tanítvány és minden idők tanítványa erővel, szeretettel és józansággal tudja hirdetni az evangéliumot olyannyira, hogy szenvedni is képes érte.

 

„Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét.”

Mi is megtapasztaltuk már a kísértést, hogy elbátortalanodjunk Isten igéjének megélésében, a tanúságtételben, és nem tudtuk, hogyan viselkedjünk egyes helyzetekben.

Chiara Lubich segít megértenünk, honnan merítsünk erőt ilyen pillanatokban:

„A bennünk jelenlévő Jézushoz kell fordulnunk. Nem szabad tehát leblokkolnunk. Magatartásunk nem lehet passzív belenyugvás, hanem radikálisan ki kell lépnünk önmagunkból. Eggyé kell válnunk azzal, amit Isten akarata kíván tőlünk. Teljesítenünk kell azokat a kötelességeinket, melyeket hivatásunk megkíván. És mindezt a bennünk lévő Jézus kegyelmére alapozva. Tehát radikálisan kilépni önmagunkból. Így maga Jézus fogja egyre jobban kifejleszteni bennünk azokat az erényeket, melyekre szükségünk van, hogy tanúságot tegyünk róla abban a környezetben, melyet ránk bízott.”[1]

 

„Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét.”

Erő, szeretet és józanság, a Lélekre jellemző három erény, amelyet az imádság és a hit gyakorlása révén nyerhetünk el.

Justin Nari atya a Közép-afrikai Köztársaságban él. Az életére törtek szerzetes testvéreivel és mintegy ezer muzulmánnal együtt, akik a háborús megtorlások elől a templomba menekültek. Az őket ostromló milíciák vezetői azt kívánták, hogy adják ki őket, de ő megpróbált továbbra is tárgyalást folytatni velük, hogy elkerülje az öldöklést. Egy nap negyven liter benzinnel jelentek meg, és azzal fenyegetődztek, hogy elevenen elégetik őket, ha nem adják ki nekik a muzulmánokat. „Szerzetes testvéreimmel megtartottuk az utolsó misét – meséli Justin atya –, és közben eszembe jutott Chiara Lubich, hogy ő mit tenne a helyemben. Ott maradna, és az életét adná. És mi is így döntöttünk.” Véget ért a mise és egy váratlan telefonhívás érkezett: áthalad a területükön az Afrikai Unió csapata, egy egészen közeli városban. Justin atya elébük sietett, és tizenhárom perccel az ultimátum lejárta előtt velük együtt érkezett vissza a plébániára. Ez a tizenhárom perc mentette meg mindannyiuk életét a vérontástól.[2]

 

Letizia Magri

 

[1] C. Lubich, Az élet igéje, 1986. október

[2] Unità è il nome della pace: La strategia di Chiara Lubich, a cura di Maddalena Maltese, Città Nuova, Roma 2020, pp. 29-30.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetA „lenne, ha…” csapda

Napi Ima49 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
27

A „lenne, ha…” csapda

„Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat.” (Prédikátor 11:4)

Betty Mahalik író szerint napjainkban olyan üzenetek vesznek körül minket, amelyek azt kiáltják: „Az életem tökéletes lenne, ha más munkahelyem lenne… másmilyen házam… autóm… orrom… házastársam… bankszámlám… (az üres részre bármi behelyettesíthető). Vagy ha olyan lehetnék, mint egy híresség, akinek az élete rendezettnek és tökéletesnek tűnik. Nos, ezen a héten abbahagytam »az életem tökéletes lenne, ha« játékot, és elkezdtem »az én tökéletes életem« játékot. Mi a különbség? Három dolog:

  1. a jelenben lenni;
  2. hálás lelkület;
  3. lépéseket tenni azzal, ami most elérhető. (…) 

Amikor belekeveredünk ebbe »az életem tökéletes lenne, ha« csapdába, elveszítjük a kapcsolatot a jelennel, és már nem tudjuk gyakorolni a hálát. Gondolj bele: nehéz hálásnak lenni azért, amid nincs… és amivel nem rendelkezel, az mindig valahol az elképzelt jövőben van. Nézz körül, van tető a fejed felett, és van ennivalód? Van néhány jó barátod vagy közeli kapcsolatod? Akkor becsüld meg őket! Most valószínűleg azon gondolkodsz, hogy igen, de több pénzt szeretnél, jobb kapcsolatot, több időt utazásokra; vékonyabb, boldogabb vagy bármi más szeretnél lenni. Ne arra fókuszálj, ami hiányzik, kezdj el arra koncentrálni, amid már van!”

A Biblia azt mondja: „Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat” (Prédikátor 11:4). Ha a hozzáállásod az, hogy „vagy tökéletest vagy semmilyet”, akkor csak semmid lesz. Az igazság az, hogy mindnyájan Isten „alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett” (Efezus 2:10), ez azt jelenti, hogy mindig dicséretes, ha a tőlünk telhető legjobbat adjuk, de itt a földön egyikünk sem fogja elérni a tökéletességet. Ez rendben is van így, mert Krisztus az ő igazságába öltöztetett minket, és csak benne jutunk el a teljességre (ld. Kolossé 2:10).

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Menjetek, és gyújtsátok lángra a világot!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Nincs szükség arra, hogy gyűlöld a testedet. Szeresd mint segítőtársadat, melyet kaptál, és melynek az a rendeltetése, hogy az örök boldogság részese legyen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kempis Tamás - Krisztus követése

Ne legyen az ember a szentségnek kíváncsi vizsgálója, hanem értelmét vesse alá a szent hitengedelmességének, és kövesse az alázatos Jézust

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

A jegyes szava:

Óvakodnod kell attól, hogy ezt a mélységes mély szentséget kíváncsian és haszontalanul vizsgálgasd, hacsak nem akarsz a kételkedés mély örvényében elmerülni.
A fölségesnek vizsgálója megszédül a dicsőségtől.
Többet tud Isten végbe vinni, mint ember érteni.
Elviselhető az igazságnak jámbor és alázatos kutatása, amely mindig kész a tanulásra, és az atyáknak tisztes mondásai szerint igyekszik haladni.
Boldog egyszerűség, amely nem jár a kérdéseknek nehézségekkel teli útján, inkább Isten parancsainak sík és világos ösvényein halad.
Sokan elveszítették áhítatos lelkületüket, mikor vizsgálni próbálták, ami nem rájuk tartozik.
Hitedet fogják számon kérni tőled és igaz életedet, nem elméd járását és Isten titkainak mélységét.
Ha azt sem érted, azt sem fogod föl, ami alattad van, ami fölötted van, hogyan érthetnéd?
Vesd alá magadat Istennek, alázd meg értelmedet a hit előtt, akkor megkapod a tudás világosságát hasznod és szükséged mértéke szerint.
Némelyek súlyos kísértésekbe esnek a hit és az Oltáriszentség körül, de ennek nem annyira ők az okai, inkább a gonosz lélek.
Ne sokat törődj a gondolataiddal, ne szállj vitába velük, ne felelj azokra a kételyekre, amelyeket a sátán fölvet benned, inkább higgy Isten szavának, az ő szentjeinek és prófétáinak, akkor elfut tőled a semmirekellő ellenség.
Gyakran nagyon hasznos az, hogy Isten szolgájának ilyesmit kell tűrnie.
Mert nem kísérti ő a hitetleneket meg a bűnösöket, azokat már biztosan magáénak ismeri, a hívő embereket s az imádságos lelkűeket azonban sokféle módon kísérti, zaklatja.
Járj hát egyszerű és kétségektől ki nem kezdett hittel, és alázatos tisztelettel vedd magadhoz az Oltáriszentséget, amit pedig meg nem érthetsz, azt hagyd bízvást a mindenható Istenre.
Nem csap be téged az Isten, az csapódik be, aki a kelleténél jobban hisz magának.
Az egyszerűekkel jár-kel az Isten, az alázatosaknak nyilatkoztatja ki önmagát, értelmet ad a kisdedeknek, megnyitja a tiszta szívűek szemét, de elrejti kegyelmét a kíváncsiak s a gőgösek elől.
Az emberi okoskodás erőtlen és könnyen csalatkozik, viszont az igazi hit nem csalatkozhatik.
Minden okoskodásnak és természet szerint való vizsgálódásnak követnie kell a hitet, nem megelőznie és megtörnie.
Mert a hit és a szeretet legszebben itt tündököl, és titokzatos úton-módon ebben a legszentebb és legméltóságosabb szentségben munkálkodik leginkább.
Az örök, mérhetetlen és végtelen hatalmú Isten, égen és földön nagy és kifürkészhetetlen dolgokat visz végbe, csodatetteit nem lehet kikutatni.
Ha olyanok volnának Isten művei, hogy az emberi okoskodás könnyen nyomukba érne, nem kellene őket csodálatosnak és kimondhatatlannak emlegetnünk.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pietrelcinai Szent Pio gondolatai

Pio atyával az év minden napjánLelki próbák közepette

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

A Rózsafüzért a Szűzanya velünk imádkozza.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólA lelki ember a búcsúzó Jézus nevelése alatt

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

a) „Egy kevéssé, és már nem láttok engem, és ismét egy kevéssé, és megláttok engem, mert az Atyához megyek” (Ján. 16,16). A búcsúzó Mester mindenképen előkészíti tanítványait, hogy megállják helyüket a nagy megpróbáltatás idején. Elszakadok tőletek, – mondja – testi szemeitekkel nem láttok majd engem, elmegyek Atyámhoz. Üresség, sötétség, vigasztalanság, kedvtelenség környékez meg akkor majd titeket, de e sötétségbe újfajta világosság, ez ürességbe újfajta tartalom, e szakadásba újfajta kapcsolat kell, s az lesz a Szentlélek; tőle megnyílnak lelki szemeitek s benne tapasztalni fogjátok a jelenlétemet. – Jézus folyton feljebb vezeti az érzéki, a természetszerű embert; nemcsak napvilágot, hanem lélekvilágosságot sürget; ébresztgeti azokat a lelki, kegyelmi energiákat, melyeknek az Istennel érintkező lélekben kell fakadniok. Kereszténynek lenni annyit tesz, mint meggyőződni a lélekbe benyúló isteni erőkről s átélni azokat önmagunkban, hitünkben, bizalmunkban, megnyugvásunkban, folytonos, krisztusi törekvésünkben a jobb, az isteni után. – Járjunk hát ez érzülettel s legyen érzékünk aziránt, hogy necsak benyomásaink szerint éledjünk vagy csüggedjünk, hanem vessük föl a kérdést, hogy mit gondol Isten s mit akar ő tőlünk e körülmények közt, s tegyünk a szerint. 

 

b) „Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti majd könnyeztek és sírtok, a világ pedig örülni fog; ti megszomorodtok, de a ti szomorúságtok örömre fordul”. A lélek embereinek van sajátos szomorúságuk, melyet a világ nem oszt, a világ, az a Krisztus vágyait és gondjait nem osztó, az a fölületes, gondolatlan világ. De az a szomorúság lelki kiválóság, a világ dévaj öröme pedig könnyelműség. Szomorkodunk, mikor bűnösségünket, tökéletlenségünket, gyarlóságunkat látjuk, – mikor észrevesszük, hogy mily távol esünk az igazi belső, nemes jóságtól, – mikor tapasztaljuk, hogy mily nyers, szálkás, szemcsés anyag vagyunk, melyből a művész is nehezen farag ki szépséget s örömöt; de minél jobban érezzük ezt, s minél érdeklődőbb, megalázkodóbb lélekkel vesszük ezt szívünkre, annál inkább mozdul meg bennünk a lélek, jelentkezik az érzék, hasonulunk, nemesbülünk; szomorúságunk tehát örömre változik. Az örömök e tiszta forrásához a kulcsot a lélek s nem a lelketlen világ őrzi. 

 

c) „Az asszony midőn szül, szomorúsága vagyon, mert eljött az ő órája; miután pedig megszülte a gyermeket, már nem emlékezik szorongatásáról örömében, hogy ember szülelett e világra”. Mindenki, aki új emberiségnek, új, jobb nemzedéknek kialakításán dolgozik, valahogyan az újjászületés fájdalmaiban is osztozik. A szülő, a nevelő, az apostol szülési fájdalmakat s örömöket élvez. Mennyi nehézség, csalódás, ellenkezés, keserűség éri, mennyit szenved s vágyódik, míg végre lelket lát csillámlani az ösztönös neveletlenségben. De ha azután sikerült embert, keresztény, nemes lelket fölnevelnie, nem emlékezik többé szorongatásáról örömében, hogy van megint egy „emberrel” több a világon. – Imádkozzék a nevelő, dolgozzék lélekkel, adjon lelket, ébresszen lelket főleg példájával s egyéniségével; gondoljon saját neveletlenségére a multban s talán a jelenben is s arra a sok szorongatásra, melyet nevelőinek s a Szentléleknek okozott! 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Átalakítja a büntetőjognak a magánbosszún és vér­bosszún alapuló egész rendszerét (szemet szemért, fogat fogért), melyet Mózes csak enyhített, a megbocsátás szellemével, beleadva a jogba: a szeretetet, a bűnös megja­vítására való törekvést. Mivel minden kultúra lélekkifejezés: Jézus magát a lelket akarja átalakítani a hegyi beszéd­ben. Az embert embertől, népet néptől elválasztó önzés és gyűlölet helyett meghirdeti a tevékeny felebaráti szerete­tet, belefoglalva az ellenség szeretetét. Kitágítja a szívet az Atya tökéletességének dimenzióira, hogy mindenki bele­férjen. Mert hisz az Atya fölkelti napját a jókra és a gono­szokra, esőt ád az igazaknak és hamisaknak.

A hegyi beszéd antithesiseiből132 kicsendülő eredetiség nemcsak a farizeusoknak, szadduceusoknak133 mondott újat, merészet, hanem minden idők emberének. Ez az er­kölcs, ez a jog, ez a nem földi, hanem mennyei kincseket alkotó és gyűjtő kultúra, melynek eszménye nem a szép test, nem is pusztán a szép és jó ember (kalokagathia134), hanem a mennyei Atya tökéletességét saját magán kimin­tázó szent ember: olyan új mindig és mindenütt, mint a mezei liliomok minden tavasszal.

(Egyetemes vallástörténet)

Aradi vértanúk emléknapja

132. Antithesis - antitézis - ellentét; Egymással szemben álló dolgok összehasonlítása.

133. Farizeus, szadducceus - A szadduceusok egy - elsősorban politikai - párt volt a zsidóságon belül a Kr.e. II. századtól a Második Templom pusztulásáig. A másik két pártot ebben az időben a farizeusok és az esszénusok alkották. A farizeusok egy ókori, szigorú vallási elveket valló zsidó párt volt, akik életüket azáltal kívánták Istennek szentelni, hogy az előírásokat szigorúan megtartották. Jézus idejében a farizeusok hatása lehetett erősebb a nép körében, de a főpapok a szadduceusok közül kerültek ki. Jeruzsálemnek, mint a szadduceus papság központjának pusztulása (Kr.u.70) után a zsidóságon belüli vezető szerep a farizeusok kezébe került, a szadduceusok pártját többé nem is említik.

134. kalokagáthia - antik nevelési elv, mely Összekapcsolta az erkölcsösséget (jó) a szép testi megjelenéssel.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA szent rózsafüzér, a megváltottak imádsága

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

A szent rózsafüzér, a megváltottak imádsága

Október hónapját hagyományosan a szent rózsafüzér­nek szenteljük. Épp ezért e hónapban annak az imád­ságnak kívánom szentelni az angeluszt, amely oly drá­ga a katolikusok szívének, s amelyet én is annyira sze­retek, s amelyet annyira ajánlottak más pápák, az én elődeim is.
A rózsafüzér napjainkban új jelentőséget nyer, erősebb és magasabbrendű szándékok és vágyak örvényle­nek körülötte. Most már nem nagy győzelmeket ké­rünk, mint Lepantónál és Bécsnél, inkább arra kérjük Máriát, hogy értékes harcosokkal ajándékozzon meg bennünket, akik majd a gonoszság és tévelygés szelle­me ellen csatáznak az Evangélium fegyvereivel, vagyis a szent kereszttel és Isten igéjével.
A rózsafüzér imádsága az ember imája az emberért. Az emberi együttérzés imája ez, a megváltottak imája társaikért, amely az első megváltott szellemét és szán­dékait tükrözi — Máriáét, az Egyház anyjának és képé­nek lelkét. Ez az imádság a világ és a történelem min­den emberéért szól, legyen az élő vagy halott, hogy le­gyenek velünk együtt Krisztus testévé és vele együtt örököseivé az Atya dicsőségének.
Ha azt fontolgatjuk, milyen szellemi irányultságú a rózsafüzér, amely egy egyszerű evangéliumi imádság, ugyanazokat a szándékokat találjuk, melyeket Szent Ciprián állapított meg a Miatyánkban: „Az Úr, aki a béke és az egység ura, nem azt akarta, hogy egyenként és egyedül imádkozzunk. Tény, hogy nem azt mond­juk: „Atyám, ki vagy a mennyekben” vagy „mindennapi kenyeremet add meg nekem ma”. Imádságunk min­denkiért szól, így hát mikor imádkozunk, azt ne csak egy emberért tegyük, hanem az egész népért, hogy egyek legyünk velük.”
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Michel Quoist Így élni jó

Michel Quoist Így élni jó A szeretet útja Istenhezvezet... hogy Jézus Krisztus szívével szeress

Reggeli ima31 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
22

,,Szeress, és tégy, amit akarsz''.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziVajon én

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05
Vajon az én utam nem igazságos,
s nem inkább a ti útjaitok nem igazak?
Vajon én akarok minél több kincset,
minél több csllivilli árut,
vagy ti tapossátok össze egymást
fekete pénteken?
Vajon én tartom jó poénnak,
hogy a szomszéd feleségével flörtöljetek,
vagy ti bámuljátok döbbenten
a féltékeny koma kezében
azt a hatalmas kenyérvágó kést?
Vajon én rendelek nulla forintért
távolkeleti csecsebecséket,
mondván, nem ettől dől össze a világ,
vagy ti bámuljátok elhűlve
a szeméthalmokról szóló tudósításokat,
és ámultok, hogy lett ekkora hatalom Kína?
Vajon engem nem érdekel a globális
felmelegedés, hiszen repülőre ülni muszáj,
kell az élmény a nehéz munkahét után,
vagy ti könnyeztek a jegesmedvék
szomorú sorsát feldolgozó
dokumentumfilmet nézve?
Vajon én mocskolom interneten
azokat, akiknek más a véleménye,
mint nekem, vagy ti szörnyülködtök
folyamatosan, micsoda gyűlöletet
gerjeszt itt ez a sok rohadék,
pusztuljanak egy szálig!?
Vajon én szórom tele a netet cikkekkel
bugyivillantó szépségekről, zsírégetésről
és erőfeszítés nélküli nyelvtanulásról,
vagy ti panaszkodtok aztán,
hogy szörnyű, sehol sincs az érték,
olvashatatlan a világháló?
Én gyártok fegyvert, és fogom rá az elsőre,
aki úgy tűnik, veszélyezteti hatalmamat,
vagy tényleg nem érdekel benneteket
a fegyverkereskedelem, amíg nem
a közvetlen közeletekben
durrognak a lövések?
Én csinálok folyamatos zajszennyezést,
csak hogy meg ne halljátok véletlenül
a csendet, vagy ti vagytok képtelenek
behunyt szemmel leülni,
és meghallgatni szavaimat?
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 27. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 27. vasárnap

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Haszontalan szolgák vagyunkÉvközi 27. vasárnap

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29

Jézus gyakran tanít példabeszédekben. Mélységes ember- és valóságismeretről tanúskodó történetei Atyjával való szeretet-kapcsolatának fényében válnak az emberi élet örök ihletőjévé. A szentek értik és élik leginkább a Mester szavait és szándékát. Így válnak maguk is az evangélium tanúivá és értelmezőivé. A haszontalan szolgákról tanító Jézus példázattal kapcsolatban számomra Nagy Szent II. János Pál pápa két megnyilvánulása szolgál ilyen iránytűként.

Az első egy pápai liturgián történt, 1981-ben. Ezen, akkor a római Német-Magyar Kollégium frissen szentelt diakónusaként Vértesaljai László szolgált. Tőle hallottam, olyan élénken felidézve az eseményt, hogy felejthetetlenül rögzült bennem is.

„Nagy megtiszteltetés volt számomra ez a szolgálat. Újszentelt és kevés gyakorlattal rendelkező diakónusként el lehet képzelni, hogy mennyire végig izgultam a szertartást. Noha a szertartásmesterrel előzőleg pontosan elpróbáltuk a liturgia minden mozzanatát, a Szentatya közvetlen közelsége, a Szent Péter bazilika szakrális atmoszférája és a diakónusi feladat magasztos újdonsága miatt a Szentmise alatt egész testemben reszkettem. A liturgia végén a sekrestyébe érve a pápa váratlanul hozzám lépett. A rá jellemző szuggesztivitással, mélyen a szemembe nézett és kedvesen csak ennyit mondott: »simus servi inutiles – haszontalan szolgák vagyunk«...”

Egy személy spontán megnyilvánulásai olykor beszédesebbek, mint jól átgondolt és hosszas közlései. Mennyi figyelem, empátia és mélyen az evangéliumban gyökerező lelemény rejlik ebben a mondatban. A szent pápa észrevette a mellette reszkető diakónust. Emberi bátorítgatás, dicséret vagy feddés helyett a maga szolgálatával emelte közösségbe.  Ezzel aztán a saját liturgikus hitvallását és szerepléseinek ars poétikáját is felfedte. Apostoli utak sokaságával és évtizedeken át tartó szolgálatának példájával pecsételte meg ennek a mondatának a hitelességét és adta meg egzisztenciális aranyfedezetét. A mai napig hálásak lehetünk a nagy pápa alázatos és hűséges kötelességteljesítésének haláláig tartó példájáért. Éppúgy, mint utolsó enciklikájáért, amit a szenvedésben való helytállásról nem tintával, hanem betegségeinek hősies viselésével írt.

A másik pápai kijelentésnek én magam voltam fültanúja. 1991-ben római ösztöndíjasként az Európáról tartott Rendkívüli Püspöki Szinódus titkárságának lehettem a munkatársa. Maga a Szinódus is felejthetetlen egyházi tapasztalat volt. De ez a rövid pápai beszéd az összejövetelt lezáró nagy ünnepi ebéden kezdetén hangzott el.

„Servus servorum Dei (Isten szolgáinak szolgái) – talán ez a legigazabb mondat, amit a pápák valaha mondtak.”

Hatalmas taps fogadta a Szentatya szavait. Egy lengyel pápa, a bontakozó európai egység összefüggésében, ahol még az egyházban is sok volt a korábbi politikai megosztottságból és a hatalmas gazdasági különbségekből fakadó előítélet. A nyugatiak furcsán nézték a keletiek hagyományos keretekhez ragaszkodó mentalitását. Ezt alkalmasint maradiságnak és szűklátókörűségnek vélték. A keletiek pedig aggódva figyelték a jóléti társadalomban élő katolikusok meggyengülőnek tetsző hitét és lazulónak érzékelt erkölcsi magatartását.

A náci és a kommunista diktatúrát testközelből megélt szláv pápa azonban képes volt a szekértáborok fölé emelkedni. A két tüdőlebennyel lélegző Európa képével nem csak a nyugat- és kelet-európai római katolikusok, hanem a latin és a keleti rítusú katolikusok, sőt a katolikus és ortodox világ híveinek, liturgikus és kulturális hagyományainak összetartozását mondta ki. A pápa személyében is a különböző közegek szenvedéseiből születő értékes tapasztalatokra irányította a figyelmet. A kortárs vértanúk példájára, az elnyomásban hűséggel helytállók csendes tanúságtételére. A fogyasztói társadalomban az árral szemben úszni próbálók küzdelmére. A kölcsönös tisztelet szükségességére, a más és más közegben létrejövő ajándékok felismerésére és ezek cseréjének lehetőségére.

A nagy pápa tudta, hogy az evangéliumban a szolgákra alkalmazott haszontalan jelző nem megsérteni akarja a szolgálattevőt, hanem inkább megszabadítani attól, hogy csak magára figyeljen. Nem az a lényeg, hogy ő önmagában mennyire gyarló vagy kiváló, hanem az, hogy kinek szolgál és az, hogy feladatát milyen lelkülettel teszi. Ilyen értelemben a „haszontalanság” kétszeresen is felszabadító, hiszen megóv attól is, hogy szolgálatunk eredményességét vagy ennek hiányát csak a saját teljesítményünk fokmérőjének tartsuk.

A haszontalan szolgák kötelességteljesítésének egyszerűségét nem felejtő legfőbb pásztor így tudott főpapként is Isten szolgáinak szolgája maradni. Ezért lett hiteles tanúja annak a Krisztusnak, aki az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát, és ebben a helyes öntudat és az abból fakadó valódi alázat tökéletes példáját adta nekünk. Jézus ugyanis itt már nem utasítja vissza azt, hogy tanítványai Úrnak és Mesternek szólítva Isten Fiának vallják. De éppen ezért mondja, hogy „ha én az Úr és Mester megmosom a ti lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, és boldogok lesztek, ha így cselekedtek”.

Jézus példája egyszerre emlékeztet istengyermeki méltóságunkra, az ebből fakadó hivatásunkra, a szeretetből fakadó szolgálatra és az ezt előbb-utóbb megkoronázó boldogságra. Ne féljünk tehát haszontalan szolgaként bátran követni azt a Krisztust, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.

 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 27. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Bevezetés

A mai Igeliturgia evangéliumi szakaszában azt kérik az apostolok Jézustól, hogy „növeld bennünk a hitet!”. Ha azt akarjuk, hogy hitünk élő legyen, ápolnunk és növelnünk kell Urunk Jézus segítségével. Miként az életet, úgy az életünket éltető hitet is tovább kell adnunk. Megtesszük-e mi e feladatatainkat? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia

Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem törődünk eléggé az életünknek célt és tartalmat adó hitünk erősítésével és növelésével. Uram irgalmazz! 

Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy bátortalanok vagyunk hitünk megvallásában. Krisztus kegyelmezz! 

Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy oly félénkek és visszafogottak vagyunk még a ránk bázottaknak történő hitünk továbbadásában is. Uram irgalmazz! 

Evangélium után

Az életben csak kevesen büszkélkedhetnek azzal, hogy hitüket töretlenül megőrizték, bátran megvallották, szerinte alakították életüket. A kételyek szakadéka itt tátong mellettünk, hamis képzetek, hazug propaganda, bűnös szokások felhői takarják el hitünk vezérlő csillagát.

Ez a felismerés adta a kérést az apostolok ajkára: Növeld bennünk a hitet! Az Úr Jézus közelében fokozottabban érezték: a hit akkor egészséges, ha növekszik, ha egyre jobban reánk teríti áldott lombsátorát. Ennek a növekedésnek záloga, hogy egész személyiségünkkel Isten felé forduljunk. Belőle árad az a fény és a meleg, ami biztosítja hitünk növekedését.

Az Úr Jézus egy hihetetlennek tűnő képpel szemlélteti a hit jelentőségét. Egy mustármagnyi hit elegendő, hogy a szederfa kiszakadjon a földből, és gyökeret verjen a tengerben. A merész hasonlattal akarja Jézus szemléltetni a hitnek életet átformáló, szinte a lehetetlent is megvalósító erejét.

Gondoljunk csak a pünkösd-kor megszülető zsenge Egyház esetére! A mustármagnyi közösség, az apostolok lelkes hite fává növekszik, és gyökeret ver a pogányság, egy ellenséges világ tengerében.

Gondolhatunk azokra az egye-di esetekre, amikor valaki elnyeri a hit ajándékát, és ez kiemeli az alkoholizmus, a kábítószerélvezés szenvedélyéből.

A dúsgazdag milliomos szétosztja vagyonát és elmegy a harmadik világba betegeket ápolni.

Egészséges, szép fiatal leány lemond a szerelemről, a házasságról, az anyaságról és Krisztust szolgálja az élet elesettjeiben.

Vajon mi mást bizonyítanak ezek a példák, mint a hit csodálatos erejét!

Ha ilyen hordereje van a hitnek, akkor mi sem tehetünk mást, mint az apostolok és kérjük Urunkat, hogy ne csak őrizze meg, hanem növelje is bennünk a hitet.

Hisz a bennünket körülvevő, s még otthonainkba is behatoló közszellem, nem növelni, hanem csökkenteni, s kioltani igyekszik a hitet. Annak ellenére, hogy a vallások reneszánszát éli a világ.

Különösen is a Glóbusznak azon a részein, ahol üldözték, de ott is, ahol szabadelvű, dohos vallásellenes eszmék formálták, illetve formálják még ma is a közvéleményt.

Ez az oka annak, hogy még ma is sokan úgy vélekednek, hogy megalázó a hívő magatartás.

Ez a megállapítás azonban nélkülöz minden komoly alapot. Hiszen a hit olyan igazságok elfogadása, amelyeket Isten üzenetéből ismerünk meg.

Az emberek mindig keresték az Istenhez vezető utakat. Sokan és sokféleképpen próbálták Őt megközelíteni.

Mi, keresztények ezzel szem-ben azt valljuk, hogy Jézus Krisztus élete, tanítása és keresztútja vezeti el az embereket Istenhez. Tőle kaptunk olyan válaszokat, eligazításokat, amelyek túlmutatnak a tudomány világán. Ha ezeket elfogadjuk, nem kell megtagadnunk tudományos nézeteinket.

A hit igazságai nem lezárják az ember előtt a kutatás útjait, hanem sokkalta inkább megnyitják azokat. A Világmindenség végtelenjére emlékeztetnek, amely véget nem érő kalandra csábítja az embert.

A hit növekedése érdekében el kell távolítanunk, az emberi tudatból a tudat alatt is ható akadályokat, téves hiedelmeket

Természetesen nem elegendő az akadályok eltávolítása, a sorom-pók felhúzása. Hitünk csak akkor tud növekedni, ha megfelelő táplálékban részesül. Ilyen táplálék maga az Isten Igéje, annak olvasása és hallgatása.

A vallásos kérdésekkel való foglalkozás. Neves protestáns teológus mondta, hogy a teológiával való foglalkozás a legférfiasabb foglalkozás a világon.

Az Isten Igéjének hallgatása, vallásos írások olvasása csak akkor növeli hitünket, ha életté válik bennünk. Tudhatja valaki kívülről az egész Szentírást vagy a katekizmust, és ugyanakkor lehet hit nélküli ember. A hit pedig csak akkor lesz élő valóság számunkra, ha kovászként átjárja életünket.

Ha pedig átjárja életünket a hit, akkor nem feledkezhetünk meg az adakozásról sem. Hitünk az által is erősödik, növekszik, ha tovább adjuk embertársainknak.

Miként a tovább adott szeretet gazdagítja a saját szeretetkincsünket, ugyanúgy, a másoknak, rokonainknak, honfitársainknak átadott hit is növeli, erősíti a miénket is.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - TÜZET HOZTAM! Hála vagy köszönet?Évközi 28. vasárnap

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

1. Naamán meggyógyítása (2Kir5, 14–17)

Naamán, az „idegen” katonatiszt meggyőződik arról, hogy Isten nincs területhez kötve. Az etióp főember halálosan beteg. Bélpoklossága leszállítja önmaga magaslatáról, idegenben, kiszolgáltatottan döbben rá: nem is olyan nagy dolog, amit Isten prófétája kér. Csak félre kell tenni az önérzeteskedést, és megfürödni a Jordán vizében. Sokszor nekünk is csak „ennyi” hiányzik a megtéréshez, szívünk nyugalmához. Ha van bennünk alázat, mélységes hit és hála, kínzó és megszégyenítő testi-lelki lepráinkból Isten ingyen gyógyít meg.

 

2. Ha meghalunk vele, majd élünk is vele… (2Tim 2, 8–13)

Az apostol kedvenc tanítványát az életből vett példákkal buzdítja és bátorítja, hogy tartson ki a szenvedésben. A katona, a versenyző, a földműves csak akkor ér el eredményt, ha egész erejét beleadja „vállalkozásába”. Ugyanígy az apostol, a tanítvány is egész életállapotával Krisztust hirdeti. Akár börtönben van, akár szabadon.

 

3. Hát a többi kilenc hol van? (Lk 17, 11–19)

Évekkel ezelőtt a templomépítés sodrában tíz pályázatomra csak egy segélyszervezet jelezte vissza, hogy tud és akar támogatni. De az is elvárta, hogy rendszeresen tájékoztassam a pénzek felhasználásáról, elszámoljak az utolsó fillérig, és köszönőlevelet is írjak nekik. A bérmálkozási ünnepség után a 26 bérmálkozóból alig hárman-négyen járnak rendszeresen templomba. Ifjú házasoknál még kisebb az arány, egy a tízhez. Tízből kilencszer elfelejtünk köszönetet mondani. Az evangéliumi történet szerint a tíz meggyógyult leprásból csak egy ment vissza Jézushoz hálát adni gyógyulásáért. Vajon miért ez a feltűnően rossz arány? Miért van az, hogy ilyen könnyen eluralkodik rajtunk a jóra való restség? Miért tartjuk magától értetődőnek a jót? Esetleg az a megalázó, hogy beismerjük, megköszönjük azt, hogy életünk túlnyomórészt másoktól függ? Lukács evangélista mégsem ünneprontó, amikor a hálátlan leprásokról ír, hiszen a meggyógyult, hálás szamaritánust ünnepli, mutatja fel jó példának.

A mai Spanyolország területén található egy régi vízvezeték. Valamikor a Krisztus utáni II. században építették, amikor a terület a Római Birodalomhoz tartozott. A kőből és téglából épült, több kilométer hosszú, boltíves építmény a hegyekből szállította a vizet a városba. A város lakóit sok évszázadon keresztül látta el friss vízzel. A XX. században a település vezetése felfedezte, hogy nekik milyen nagy kincsük van. Azt mondták: Meg kell őriznünk ezt a régi vízvezetéket az utókornak! Nem szabad tovább használnunk, nehogy „tönkremenjen”. Elhatározták, hogy új, modern vízvezetéket építenek drága pénzen. Amikor az új csőház elkészült, a régit kiiktatták a rendszerből. Néhány év múlva a régi vízvezeték teljesen kiszáradt. A nyári forróságban a kiszáradt habarcs kipotyogott a kövek és a tégla közül, s az építmény több helyen összeomlott. A víz 1800 éven keresztül életben tartotta a vezetéket, amikor viszont megszűnt a folyása, az építmény teljesen tönkrement.

Valami ilyesmi történik életünkben is, ha megszűnünk hálásaknak lenni. Hála nélkül kihal a szeretet, a bizalom, az Istenre és egymásra utaltság. Összeomlik kapcsolatrendszerünk az élővilággal. Kilenc társával ellentétben, az „idegen” szamaritánus hálás szívvel ismerte fel gyó­gyu­lásában Isten irgalmát, s még útközben visszafordult, hogy ezt Jézusnak megköszönje. Mi meg természetesnek tartjuk, ha a boltban kifizettük az árucikket, akkor az a miénk. Nem tartozunk köszönettel senkinek. A szolgáltatás „automatikus”. Pénzünkért minden jár nekünk. Elégedetten elkönyvelhetjük, hogy „így van rendjén”. Hiszen mások, valakik a szolgálatunkra szegődtek. Az adófizetők pénzén intézik ügyeinket. Miért is járna ezért külön elismerés, hálapénz, figyelmesség? Semmi sincs ingyen – szoktuk mondani, kifizettük. Csakhogy ne tartozzunk, ne legyünk kiszolgáltatva, lekötelezve. Nem szeretjük el- és beismerni, hogy lépten-nyomon rá vagyunk szorulva, utalva mások ingyenes szeretetére. Még inkább Istenére. A madárdal, szemünk fénye, gyermekünk kacagása, a kenyér íze, a bor zamata, a tiszta levegő, a víz, a holdvilág, a természet kincsei – majdhogynem „csatolt áruk”. Működik a rendszer. Mi ebben olyan különös? Az ún. autonóm személyiség nem szereti, ha eszébe juttatják, hogy mástól függ!

Mennyi időt, ideget, munkát fektetünk a rendcsinálásba, követelmények támasztásába, az önsajnálatba és elvárásokba, miközben folyton elégedetlenkedünk, követelőzünk, és csak a rosszat vesszük észre magunk körül. Mennyi lelki energiát szabadíthatnánk fel magunkban és környezetünkben, ha megtanulnánk hálásnak lenni. Észrevéve, megbecsülve és megköszönve a jót, a szépet, a szeretet apró jeleit, amelyek valójában szüntelenül felénk áramolnak.

Jézus azt mondja a hálás szamaritánusnak: menj, hited meggyógyított téged. Igazából ebben a pillanatban gyógyult meg a beteg. Egészen.

A hálához hit kell. Meglátni, felismerni az ajándékban az ajándékozót. A hála több, mint udvariasságból a fogaink között átpréselt: köszönöm. Nem pusztán jólneveltség kérdése, hanem alapvetően olyan emberi, hívő magatartás, amellyel nap mint nap rácsodálkozunk Isten ajándékaira, amelyeket legtöbb esetben nem is tudnánk viszonozni, nemhogy megfizetni. A hála annak elismerése, hogy Isten ingyenes szeretete tart életben minket. A hálához alázat mindenképpen szükséges, de az semmiképp nem megalázó!… Annak a boldog felismerését jelenti, hogy megajándékozottak vagyunk. – Mid van, amit nem kaptál-kérdi az apostol? Nem mondhatjuk semmire, hogy kiérdemeltük, rászolgáltunk, megdolgoztunk érte… Legyünk hálásak mindenért, minden nap. A tiszta vízért, a napfényért, az egészségért, a betevő falatért, szüleinkért, szeretteinkért, és azért is, ha Isten néha megengedi, hogy másképp történjenek a dolgok velünk, mint ahogy szeretnénk. Ez nemcsak pozitív gondolkodás kérdése. Nem merül ki annyiban, hogy a félig üres pohárban a félig már tele poharat is észreveszem. A hálás lelkületet gyakorolva erénnyé, életformánkká is válhat. Nem válunk alárendeltté vagy kiszolgáltatottá, hanem felnyílnak szemeink az élet apró csodáinak felértékelésére. Észrevesszük, hogy hány ember szeret minket, hányan élnek körülöttünk, akik munkájukkal, áldozatukkal a mi boldogságunkat szolgálják. Megtanuljuk megbecsülni a kis dolgokat, odafigyelhetünk embertársaink apró gesztusaira, amelyekben sok szeretet húzódik meg. A hála gyógyír. Csalódások és beszűkülések helyett tanulságokkal gazdagodunk, és másokba is sok erőt önthetünk. A hála boldoggá tesz. Összekapcsol Istennel és az emberekkel. Ha hálásak vagyunk, belső erőforrásaink is megnyílnak, és életünk vízvezetéke újból „átereszti” az isteni kegyelmet.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója MUSTÁRMAGÉvközi 27. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

MUSTÁRMAG

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Az Úr ezt felelte: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben – engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja közületek béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént, ülj asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább: Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is? S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: Mihaszna szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.” Lk 17, 5-10

ENERGIA

Mottó: „Engedelmeskedik nektek. – A mustármag, a szederfa és a béresek mind az engedelmességükkel tűnnek ki. A mustármag kicsinysége, megerősítő válasznak tűnhet a növekedés kérésére, hisz valóban növekedni látszik, ahogy az apostolok kérték. Valóban? Jézus finom utalása arról szól, hogy az apró magban benne volt kezdettől fogva az erő, ami a növekedést adja, az erő, amit hitnek hívunk. S hogy ezt aláhúzza, újabb példát ad: a szederfáét. A neki adott parancs képtelenség. Sőt provokáció, mert nem csak a tengerbe költözésre ad utasítást, pedig, ugye honnan lenne energiája ilyen erőmutatványra? Nem nyert hirtelen új erőforrást, sőt el is veszítette a meglevőt, amikor Jézus megparancsolta, hogy szakadjon ki tövestől. Dereng, hogy nekünk is fel kell adnunk megszokott bizonyságainkat, hogy a hit tanúi lehessünk? S az energiát erre a csodálatos utazásra nem a gyökerekből és nem is a tengerből – pedig az végtelen – nyerjük, hanem megvolt bennünk kezdetektől fogva. És „kevés” vagy „sok”, ki mondja meg? Fő, hogy elég, végső soron bármire, amire parancsot kapunk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Lk 17,5–10 „Növeld bennünk a hitet!”Évközi 27. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Évközi 27. vasárnap

Lk 17,5–10 „Növeld bennünk a hitet!”

A hit nem intellektuális, hanem egzisztenciális fogalom. Vagyis nem elég elméletileg elfogadni, hanem át is kell élni. Ezért a hit minden esetben valamilyen viszonyban fejeződik ki. Amit hiszünk, az racionálisan nem ragadható meg. A hit funkciója mindig a vigasztalás és a metafizikus félelemtől való szabadulás. Az igazi keresztény hit minden esetben életviteli változásokat eredményez.

A mai vasárnapi evangéliumi szakaszban a krízisbe jutott hívőember kérdései fogalmazódnak meg. Ezért kérték az apostolok az Urat: „Növeld bennünk a hitet!” Sokan úgy gondolják, a hívő ember vakhitű. A hit döntése után már nincs benne semmi kétely. A valóság azonban egészen más. A hívő is gondolkodik, töpreng, és a hite nem mindig egyformán erős. Jézus nem fejti ki az evangéliumban a hit lényegét, hanem egy példával szemlélteti, mire képes az erős hit. Ez a példa vándormotívum volt. Máté evangéliumában (17,20) a fa helyett a hegy emelkedik fel, és hullik a tengerbe. Valószínűleg ezeket a példázatokat az ősegyházban mindenütt idézgették. E képek mögött a világ statikus rendje áll, amelybe a hit beleavatkozik, és felforgatja ezt a rendet. A példázat bemutatja a hit erejét. Kétségtelen a személyesen átélt, tevékeny hit igen hatékony. Gondoljunk arra, hogy Pál egyedül misszionálta az egész Római Birodalmat, ahol akkor már több millió ember kereszténynek vallotta magát. Ha a hite nem töretlen és erős, akkor ez a folyamat nem indul el. A keresztény misszió sikere nem csak attól függ, hányan végzik, hanem milyen hittel tevékenykednek a misszionáriusok.

A következő példázat az Isten országáért végzett munka értékéről beszél. Ebben a munkában mindenki csak szolga, senki nem a jutalom reményében, hanem kötelességből tevékenykedik. A hitben való növekedésünk és a missziónk értéke nem azonos az egyházi ranglétrán való emelkedéssel vagy a társadalmi megbecsüléssel. Az effajta szemlélet eluralkodása még értéktelenné is teszi a hitben végzett cselekedeteinket. A motiváció ugyanis más ebben, és más az igazi hívő esetében. A hívő a belső motiváció, kényszer alapján misszionál, nem az elismerés, hanem az eredmény végett.

Az ősegyházban is felmerülhetett már ez a kérdés, azóta pedig igen sok esetben találkozunk ezzel a jelenséggel. Igazán hatékony Egyház csak akkor működik, ha minél több tagját a belső kényszer ösztönzi a missziós munkára. A hit követeli a cselekedeteket, hit nélkül nincsenek értékes cselekedetek. Joyce azt írta: „nem vagyok hajlandó tovább szolgálni azt, amiben már nem hiszek, nevezzék azt otthonomnak, a hazámnak, vagy az egyházamnak…” Ezt a tényt nem mindenki mondja ki ilyen kategorikusan, de mindenki így tesz. Szép csendesen az Egyház, a misszió helye munkahellyé változik. Amelyet szép komfortosan berendezünk magunknak, elvégezzük a ránk váró munkát, anélkül, hogy bennünket a misszió lendülete hevítene.

Az ősegyházban is megtapasztalták ezt a jelenséget, és azóta is sokszor ismétlődik az Egyház történetében a hit krízise. Amennyiben a hit erejét sikerül felébreszteni az Egyházban, megindul a fejlődés, amennyiben nem, sorvadni kezd hitében és intézményeiben is az Egyház. Vajon az én hitem tud-e még hegyeket mozgatni, vagy kicsit megfogyatkozott? Ezért kell kérnünk az Istent: „Növeld bennünk a hitet!”

A mustármag imája

Áldalak téged, Uram, amiért a hit erősebb a világ erőinél, még ha a világ szemében jelentéktelennek is látszik. Áldalak téged, aki e mustármagnyi hitet felmagasztalod mindazokkal az erőkkel szemben, amik megbotránkoztatják kicsinyeidet. Köszönöm, hogy arra tanítasz, hogy a szolgálat kedves áldozat előtted, még ha alantasnak tűnik is. Add, hogy cselekedeteink sikere ne vezessen mustármagnyi képességeink túlbecsülésére! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Te mondd meg neki, Uram! [III. 60]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - III. füzet 1964. március 18.III/162

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

„Nem mondok most sokat, csak annyit: Akik igazán szeretik egymást, azoknak a kevés szó is a szeretet megnyilvánulását jelenti, és szívük összedobban. Hajtsd fejed Szívemre, és ez a közelség töltsön el erővel a további küzdelemre! Nem vigasztalni akarlak, hisz te örömmel szenvedsz, s az örömmel való szenvedés nem kíván vigasztalást. De isteni erőmből adok, igen, erre szükséged van. Az áldozatot, amelyet sokaktól elvárok, sajnos csak igen kevesektől kapom meg, s ez megváltó munkám hátrányát jelenti.”

1964. március 21.
A nehéz, megtartóztatott napok után az Úr Jézus oly könynyűvé tette lelkemet! Úgy fogtam hozzá az evéshez, hogy abban valóban nem volt számomra semmi élvezet. Az Úr Jézus kért már régen arra, hogy az ételeket ne ízletességük miatt fogyasszam, hanem csakis testem táplálása miatt. Mivel gyermekeim bőségesen ellátnak élelemmel, így mindig az előzőleg hozott ételekből eszem, s így nem is fogyasztok friss ételt. Étkezés közben az Úr Jézus biztosított jelenlétéről, s közben ezt mondta: „Kis lánytestvérkém,gondolj Rám! Ritkán kerül Hozzám is friss lélek, aki, mielőtt a bűnt ízlelte volna, Engem ízlelt. A mi bensőnk együtt érezzen! Ajánld fel ezt is Nekem! Ízetlen ételeid fogyasztása által lelked áldozata így válik Számomra ízletessé. Így gyűjt kezünk is együtt. Ugye, te is kedvesnek találod ezt?”

1964. március 22.– vasárnap
A Szentlélek kápolnában, amint a tabernákulum előtt térdeltem, az Úr Jézus kedvesen szólt hozzám: „Nézz a szemembe! Én megengedem, hogy szemünk egymásba nézzen és (tekintetünk) összeforrjon. Ne láss te már semmit! Olvass szemeimből, melyekben szeretetem sóvárgó óhaját könynyezve fordítom feléd. Engesztelj! Csak ez az, ami megvigasztal. Ó, Én rászorulok a ti vigaszotokra, Én, a szívetek után vágyakozó Istenember!”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

Angelus - Úrangyala Az Angyali Üdvözlet

Déli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, 
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja! 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik
az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk!
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
- Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaÜres kéz - tele szív

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Tanú az Úr veletek együtt..., hogy nem találtatok semmit a kezemben (1Sám 12,5)

Miért tartja Sámuel fontosnak, hogy ezt mintegy jegyzőkönyvbe vegyék? Mit jelent az, hogy üres kézzel megy nyugdíjba? Több mindent:
Jelenti, hogy amíg a nép bírája volt, senkitől nem fogadott el megvesztegető ajándékot. De nem élt vissza a pozíciójával sem, nem vett el sem szavakkal vagy fondorlattal senkitől semmit.

Jelenti azt is, hogy senkinek nem adósa. Nem terheli kötelességmulasztás, megtett minden tőle telhetőt, nem vádolják teljesítetlen ígéretek.

De jelenti ezt is: szabad vagyok, nem ragaszkodom semmihez, amit Isten a kezembe adott, elfogadtam, amit most visszavesz, visszaadom. Eddig is ő használta a kezemet, ezután is használja ő, amire akarja! Az ilyen ember nem keserű és boldogtalan, hanem kíváncsi, és kész elfogadni Urától az új feladatokat.

Sámuelnek nemcsak a munka jelentette az élete tartalmát és értelmét. Sok ember élete üressé válik, ha már nem igénylik a munkáját, vagy nem tud dolgozni. Isten gyermekének az Úrral való közösség tölti ki az életét. Ezen belül megvan a munka szerepe is, de ha az háttérbe szorul, nem omlik össze semmi, mert az Urat nem veszítette el, élete értelme változatlan marad, szíve ővele van tele.

Mennyivel gazdagabb egy ilyen üres kezű ember, mint az, aki visszavonulásakor szorongatja, amit megszerzett. Keze tele van rendjeleivel és sérelmeivel, vagy önmagával, s egyszer kiderül, hogy semmije sincs, érdemei elolvadtak, mint gyerekek markában a hó.

Sámuel üres kezei ezt is tanítják: az öregség az alázat iskolája. Akkor még inkább Isten kegyelmére hagyatkozzék az ember! De ne feledjük - elég nékünk az ő kegyelme.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Kustár Zoltán igemagyarázata (20) „Ti rosszat terveztetek ellenem,de Isten terve jóra fordította azt…” (1Móz 50)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt…” 1Móz 50

1 József ekkor apja arcára borult, siratta, és csókolgatta. 2 Azután megparancsolta József az orvosoknak, akik az ő szolgálatában álltak, hogy balzsamozzák be az apját. Az orvosok be is balzsamozták Izráelt. 3 Negyven nap telt el ezzel, mert ennyi ideig tart a bebalzsamozás. Az egyiptomiak pedig hetven napig siratták őt. 4 Amikor letelt a siratás ideje, így szólt József a fáraó háza népéhez: Ha jóindulattal vagytok irántam, beszéljétek el ezt a fáraónak: 5 Apám megesketett, amikor ezt kérte: Én most meghalok, a saját sírboltomba temess el, amelyet Kánaán földjén vájtam ki magamnak! Most azért el kell mennem, hogy eltemessem apámat, de utána visszatérek. 6 A fáraó ezt mondta: Menj el, temesd el apádat, ahogyan megesketett téged! 7 El is ment József, hogy eltemesse az apját, és vele ment a fáraó minden udvari embere, udvarának vénei és Egyiptom összes vénei 8 meg József egész háza népe, testvérei és apjának a háza népe. Csak a gyermekeket meg a juhokat és marhákat hagyták Gósen földjén. 9 Még harci kocsik és lovasok is mentek vele, úgyhogy a menet igen hatalmas volt. 10 Amikor eljutottak Góren-Háátádig, amely a Jordánon túl van, nagy és mélységes gyásszal siratták el ott; hét napig tartó gyászünnepet rendezett apjának József. 11 Amikor az ország lakosai, a kánaániak látták ezt a gyászünnepet Góren-Háátádnál, ezt mondták: Mély gyásza van Egyiptomnak! Ezért nevezték el azt a helyet a Jordánon túl Ábél-Micrajimnak. 12 Fiai pedig úgy tettek Jákóbbal, ahogyan megparancsolta nekik: 13 elvitték őt fiai Kánaán földjére, és eltemették Mamréval szemben, a makpélai mezőn levő barlangba, amelyet Ábrahám a mezővel együtt vásárolt meg a hettita Efróntól sírhelynek való birtokul. 14 Miután József eltemette apját, visszatért Egyiptomba testvéreivel és mindazokkal együtt, akik elkísérték őt apja temetésére. 15 Amikor József bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak: Hátha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. 16 Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt: 17 Mondjátok meg Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. 18 Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! 19 De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? 20 Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. 21 Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. 22 József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. Száztíz esztendeig élt József, 23 és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, és József saját gyermekeivé fogadta őket. 24 Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. 25 Meg is eskette József Izráel fiait: Bizonyosan rátok tekint Isten, akkor vigyétek majd el innen a csontjaimat! 26 Azután meghalt József száztíz éves korában. Bebalzsamozták, és egy koporsóba helyezték Egyiptomban.

Az Ige mellett – Kustár Zoltán igemagyarázata

(20) „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt…” (1Móz 50)

Jákób halála után József testvéreit nyugtalanság fogta el: József valóban megbocsájtott, vagy most, hogy apjuk már nem él, mégiscsak bosszút áll? Mert lássuk be, gyakran ilyen az emberi megbocsájtás. Színleljük, hogy nem fáj, mert ezt várják el, színleljük, hogy nem haragszunk, mert nincs erőnk visszavágni. De egyszer mégiscsak rázúdítjuk a fájdalmunkat arra, aki tehet róla – még ha talán nem kerítünk is sort az éveken át dédelgetett, gondosan kitervelt bosszúra… Ám József valóban megbocsájtott. Mert ő felismerte: ha a testvérei nem irigyek rá, és nem adják el akkor rabszolgának, sohasem kerül Egyiptomba, hogy megmenthesse őket és magát. Ha nagyon fájt neki, amit tettek vele. De most már tudja, hogy Isten azt a gonoszságot is felhasználta arra, hogy célhoz érjen a terve. De nem így tett Krisztus is? Megkínozták, megalázták, és halálra adták, de ő megbocsájtott, és imádkozott a kínzóiért. Mert annak is így kellett lennie. Mert ha nem hal meg, nincs megváltás, mi sem leszünk szabadok, és elérhetetlen marad számunkra az örök élet… Tanuljuk hát meg Józseftől túllátni sérelmeinken! Tanuljuk meg tőle és Krisztustól szelídnek lenni, és őszintén, tiszta szívből megbocsájtani!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Abban az időben:Szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05
Abban az időben:
Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.
Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.
Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”
Lk 14,25-33
Miért állod az utamat? Miért nem engedsz röpülni és kibontakozni? Nem kell a kereszt! Nem kell a fájdalom! Az élet legyen szép és harmonikus. Ne fájjon. A kereszttel így vitatkozunk, mintegy különálló, létező, küzdő ellenféllel: Hagyj itt!
Jézus azt kéri, vegyük fel a keresztet. Ezt a megszemélyesített ellenfelet, aki le akar igázni. Mintegy köntös, kerüljön a hátunkra. Mert ez olyan, mint egy méretes, szabó által elkészített ruhadarab. Csak rám illik. A kereszt az a legszemélyesebb valóság, ahol megérthetem az életet. Karosszékemben ülve, duruzsoló kandalló mellett pipázgatva lehet elmélkedni, de Jézust, aki halálhörgéssel csüng a kereszten - nem lehet megérteni. Sebeim képessé tesznek arra, hogy meglássam Őt, aki magányával, gyászával, félelmeivel és tehetetlenségével megváltotta a világot.
Joggal tör elő a karosszékben kényelmesen hintázó emberből a kérdés – ilyen kegyetlen az Isten? Neki el kell vennie valamit ahhoz, hogy adjon? Netán örömét leli abban, hogy nekünk fáj? El kell menni a Golgotáig, hogy ezt megértsük.
Nincs más út. A mindhalálig szerető Krisztus arcára van írva a válasz. A többi spekuláció. A tékozló fiú elvitte az atyai házba azt az érzését, hogy igenis rászorul az Atyára. Felvette, magára vállalta fiúságát, amit addig le akart dobni.
És mi ez az út a keresztig? Nemet mondani önmagamra. Jézus nem azokra gondol, akik beolvadnak a tömegbe. Nem tudathasadásos emberekre utal. Nem azt akarja, hogy mint egy kis porszem féljünk önmagunktól is, másoktól is. Inkább tudatos döntésre hív: Helyezd ki az életed középpontját önmagadon kívülre. Próbálj meg nem mindent magadhoz mérni. Ebben a világban, amely a személyességet, az egyént akkora piedesztálra helyezi, kíséreld meg, hogy ne önmagadat akard megvalósítani. Sőt, talán egy olyan folyamatba szállj be, amely az elszemélytelenedés misztikus útját jelenti.
Minden kérdésünk mögött az áll: mi lesz velem? Ki vagyok én? Én nekem mi jó? Tagadja meg magát, azt jelenti, hogy minden kérdésem középpontja Ő. Senki és semmi fölött nem ítélkezem, mert Ő minden mondatom alanya és tárgya. Nem nekem fáj, hanem neki. Bizonyos értelemben eltűnik személyem, hogy a bensőm a legszemélyesebb módon kibontakozzék. Eltűnök a világ szemében, hogy a keresztben a leginkább rám szabott ajándékot megkapjam.
Ha valamire szeretnénk valakit rábeszélni, akkor a dolgoknak a legszebbik oldalát mutatjuk meg. Szavazz ránk, vedd meg, és jó lesz neked! Ehhez képest Jézus, aki soha nem hívta össze a sokaságot, most kifejezetten a tömegnek szól: Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom.
Nem az a lényeg, hogy sokan legyünk, hanem az, hogy a Mestert Mesterhez méltóan kövessék. (Fekete Ágnes)
****
Imádság:
Uram! Taníts keresztem hordozására! Ámen
***
A nap gondolata:
Járj, amerre tetszik, keress, ahol akarsz: nem találsz fölötted magasabb, alattad biztosabb utat a kereszt útjánál. (Kempis Tamás)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeBrúnó és Renáta, valamint Renátó napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06
Napi igék

Mert egyenesek az Úr útjai: az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. (Hós 14,10)

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. (1Thessz 5,11)

Olvasmányok

Fil 1,18b-26Eszt 3,7-15

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Október hatodika – mindannyiunknak egyszerre dobban meg ilyenkor a szíve. Egy nap, amely mélyen megérint, és egyben példát is ad nekünk. Hogyan is tudtak megmaradni azon a napon ők tizenhárman? Úgy, hogy vigasztalva erősítették egymást. Tizenhárom egymásba kapaszkodó, egymás hitét megerősítő szívet és lelket láthatunk. Isten megerősítő kegyelme volt velük.

Megérezzük ezt mi is minden napunkon? Amikor nem ellenséges csapatoktól, hanem az élet nehéz viharaiban kell megállnunk, és egymást erősítve, vigasztalva az Úristen felé kell mutatnunk? Így tesszük, vagy csak sóhajtozunk, hogy bárcsak megtettük volna, bárcsak megtennénk? Mi is kell hozzá? Az, hogy tudjunk harcolni és kiállni egymásért és az Istenért is, és minden nehézség közt is igent mondani. Tudunk-e mi is így szolgálni? Alázattal, tisztelettel és szeretettel? A vigasztalás Istene adja meg mindannyiunknak, hogy legyünk elég erősek, amikor szívünkben háborognak a szeretetlenség hullámai, amikor szükségünk van a vigasztaló szavára, hogy másoknak is át tudjuk adni, miközben nekünk is ezzel kell szembenéznünk.

Építsük egymás életébe a szeretet köveit, ahelyett hogy a gyűlölet szikláival rombolnánk egymást! Ezzel is adjunk példát az utánunk jövő nemzedéknek.


*

Urunk! Hálatelt szívvel vagyunk ma is előtted. Köszönjük, hogy te, a vigasztalás Istene segítesz nekünk életünk minden napján. Köszönjük, hogy te, aki mindig alakítod, építgeted a mi életünket, közben szeretettel és kegyelemmel is erősíted a mi szíveinket. Hála neked, hogy amikor úgy érezzük, minden elveszett, te felemelsz bennünket. Ámen.

Szerző: Ponicsán Erzsébet

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (2Tim 1,6-8.13-14)Évközi 27. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Évközi 27. vasárnap

 

(2Tim 1,6-8.13-14)

 

Bevezető

Mindnyájunknak szüksége van buzdításra, bátorításra keresztény életünk mindennapi megéléséhez. Amennyire hasznos az a buzdítás, bátorítás, amit itt a templomban kapunk, annyira értékes mindaz, amit másoknak adunk. Kell is, hogy adjunk, mert tőlünk keresztényektől joggal vár sokat a világ. Sokszor úgy tűnik, hogy társadalmunkban legyengül a keresztények hangja. Mintha a hit megélése, a vallás gyakorlása teljesen magánügy volna. Ezért jogosan figyelmeztet bennünket Szent Pál a mai szentleckében: „Ne szégyeld az Urunk mellett szóló tanúságtételt... hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erő és a szeretet lelkét.” Vagyis: minden keresztény bizonyos mértékig felelős felebarátjáért. Nem arra kell gondolnod, hogy minden lében kanál legyél, hanem arra, hogy oda kell figyelned gyermekedre, hitvestársadra, testvéredre, szomszédodra, mert Isten az embert nem angyal által, hanem ember által akarja üdvözíteni. Vizsgáljuk meg magunkat, milyen mulasztásunk van ezen a téren?

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Kérjük Urunk segítségét, hogy evangéliumának hiteles tanúi lehessünk!

1.   Urunk! Erősítsd a keresztényeket, hogy hitük szerint tudjanak élni, és hitüket mindig örömmel, bátran merjék megvallani.

2.   Bátorítsd Egyházadat, hogy hallassa szavát, amikor igazságtalanság és jogtalanság éri a társadalmat.

3.   Urunk! Növeld a népek és a politikusok egymás iránti bizalmát országhatárokon innen és túl.

4.   Adj megérdemelt égi jutalmat azoknak, akik hitük bátor megvallásáért szenvedtek, vagy hátrányos helyzetbe kerültek.

Köszönjük neked Istenünk, hogy a Szentlélek kegyelmével erősíted gyenge hitünket a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 365131-141

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

V. A Szentírás az Egyház életében

131 "Isten igéjében akkora erő és hatékonyság van, hogy az Egyháznak támasz és életerő, az Egyház gyermekeinek erő, lelkének táplálék, lelki életének tiszta és el nem apadó forrása." [111] "Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a kaput, hogy hozzájussanak a Szentíráshoz." [112]

132 "A Szentírás tanulmányozása legyen a hittudomány lelke. A Szentírás szavából táplálkozik és virágzik az ige szolgálata is, tudniillik a lelkipásztori prédikáció, a katekézis és minden keresztény tanítás, amelyben előkelő hely illeti meg a liturgiában elhangzó homíliát." [113]

133 Az Egyház "nyomatékosan buzdítja és sürgeti (...) az összes Krisztus-hívőket, hogy a Szentírás gyakori olvasásával szerezzék meg »Jézus Krisztus fönséges ismeretét« (Fil 3,8). »Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust«." [114]

Összefoglalás

134 Minden isteni Írás egy könyvet alkot, és ez az egy könyv Krisztus, "mert minden isteni Írás Krisztusról beszél, és minden isteni Írás Krisztusban teljesedik be". [115]

135 "A Szentírás Isten igéjét tartalmazza, és sugalmazott lévén, valóban Isten szava." [116]

136 A Szentírásnak Isten az emberi szerzőket sugalmazó szerzője. Bennük és általuk Ő cselekszik. Így írásaik tévedés nélkül tanítják az üdvös igazságot. [117]

137 A sugalmazott írások értelmezésének elsősorban arra kell figyelnie, amit Isten a szent szerzők által a mi üdvösségünkért ki akart nyilatkoztatni. Ami a Szentlélektől ered, csak a Szentlélek tevékenysége által érthető meg teljesen. [118]

138 Az Egyház az Ószövetség 46 és az Újszövetség 27 könyvét fogadja el és tiszteli sugalmazottnak.

139 A négy Evangéliumnak központi helye van, mert központjuk Jézus Krisztus.

140 A két szövetség egysége Isten tervének és kinyilatkoztatásának egységéből következik. Az Ószövetség előkészíti az Újat, ez pedig beteljesíti az Ószövetséget; kölcsönösen megvilágítják egymást; mindkettő Isten valóságos Igéje.

141 "Az Egyház mindenkor úgy tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét"; [119] mindkettő táplálja és vezérli az egész keresztény életet. "A te igéd lámpás a lábaimnak és világosság ösvényeimnek" (Zsolt 119,105). [120]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás Csak felszentelt pap misézhet!40. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
03

Az Eucharisztia létrehozására csak felszentelt püspök vagy pap képes (KEK Kompendiuma, 278). Az Egyházi Törvénykönyv pontos megfogalmazása szerint: „Egyedül az érvényesen felszentelt pap az a kiszolgáltató, aki Krisztus személyében képes az Eucharisztia szentségét létrehozni" (900. k. 1. §.). A hagyomány szava is határozott és egyöntetű, a kezdetektől fogva. Már Antióchiai Szent Ignác figyelmezteti a szmirnaiakat:  „Azt tartsátok érvényes Eucharisz-tiának, melyet a püspök, vagy megbízottja végez" (8,1). Jusztinosz tanúsága szerint az Eucharisztiát a közösség elöljárója mutatja be, a diakónusok pedig kiosztják az Eucharisztiát a jelenlévőknek,  akik pedig nem tudtak eljönni, azoknak elviszik (1. Apológia, 65,3-5.). A Niceai Zsinat kijelenti, hogy a diakónusoknak nincs az a hatalmuk, hogy a szentmiseáldozatot bemutassák: „Az isteni asztalon áldozatul bemutatott kenyér és kehely mellett fölfelé kell emelnünk tekintetünket és a hit által az Istennek ezen az asztalon fekvő bárányát megismernünk, aki elveszi a világ bűneit és az áldozópapok által vérontás nélkül feláldoztatik" 18. kánon). A Trentói Zsinat (1545-63) a reformátorokkal szemben volt kénytelen megfogalmazni a katolikus tanítást (DH 1752).

A II. Vatikáni Zsinat, amikor kifejti az általános és a szolgálati papság közötti különbözőséget, kijelenti: „Az, akit a szolgálati papságra, szenteltek fel, szent hatalmával kialakítja és kormányozza a papi népet. Krisztus képviseletében bemutatja az eucharisztikus áldozatot és az egész nép nevében ajánlja fel azt Istennek. A hívek viszont közreműködnek a szentmiseáídozat fölajánlásában, mégpedig királyi papságuk erejében és azt a szentségek felvételével, az imádsággal, hálaadással, szent életük tanúságával, önmegtagadásukkal és tevékeny szeretetükkel gyakorolják" (LG 10).

Az Egyház hagyománya szerint a' felszentelt papok feladata, hogy az Eucharisztia ünneplését «Krisztus személyében* elöljáróként vezessék. „A szentelés erejéből fakadóan ő (a pap) jeleníti meg Jézus Krisztust, az Egyház fejét és a maga sajátos módján magát az Egyházat is". Már az apostolok úgy tekintették magukat, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait (1Kor 5,1). Amikor diakónusokat szenteltek, azokat csak a szegények szolgálatára rendelték maguk mellé (ApCsel 6,1-6). Misézni csak pap misézhet, de az áldoztatás rendes szolgái a szentelésnél fogva a püspök, a pap, a diakónus. Rajtuk kívül avatásánál fogva rendkívüli kiszolgáltató az akolitus, valamint a kellő megbízással rendelkező egyéb világi hívő.

A protestáns egyházi közösségek nem tekintik szentségnek a papi és püspöki tisztséget, de mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy felavatott (ordinált) lelkész végezze az úrvacsorás istentiszteletet. Az evangélikus közösség „újszövetségi alapon és a szolgálat jó rendje érdekében megvizsgált, külső és belső elhívással rendelkező testvéreket ordinal (rendel) arra a sajátos feladatra, hogy Isten igéjét hirdessék, és a szentségekkel szolgáljanak".

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Istenes versek

Istenes versek Babits Mihály:Zsoltár férfihangra – Consolatio mystica

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Babits Mihály: Zsoltár férfihangra – Consolatio mystica

 

Tudod hogy érted történnek mindenek – mit busulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog
a te bünös lelkedért.

Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs
Madárka tolla se hull ki, – ég se zeng, – föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet és földet s tengereket,
hogy benned teljesedjenek, – s korok történetét
szerezte meséskönyvedül, – s napba mártotta ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.

Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind teneked!
És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott
annyi bús szerelmeket,

szerelmek bűnét és gyászát? s hogy bűn és gyász egysúlyú legyen,
eleve elosztott számodra szépen derűt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, inséget, háborút,
mindent a lelkedre mért

öltöny gyanánt: – úgy van! eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked: legyen
császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt
a te bűnös lelkedért!

Mert ne gondold hogy annyi vagy amennyi látszol magadnak,
mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb
részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod
tükörében magadat,

és nem sejted hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod hogy messze Napokban tennen erőd
ráng és a planéták félrehajlítják pályád előtt
az adamant rudakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Benedek Regulája

Szent Benedek Regulája 7. fejezet:Az alázatosság

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

55Az alázatosság nyolcadik foka, ha semmi egyebet sem tesz a szerzetes, csak azt, amire a monostor közös szabálya és az elődök példája serkenti.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT BRÚNÓ

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06
SZENT BRÚNÓ
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Fényes harci sereg, táborba gyűlt erők,
Kiknek egy szeretet, egy hit ad egy reményt!
Mind közös regulára
Élnek egy vezetés alatt.
 
2. Vágyuk egyet akar, a bánatuk közös,
Kérésük közösen esdi az ég Urát;
Míg törnek magas égre:
Egy szívlélek a fegyverük.
 
3. Míg forr nyugtalanul minden a nap delén:
Hallgatnak mélyen ők; más ha nyugvóra tér,
Éjjel a teljes csendben
Fölzeng hosszan az énekük.
 
4. Nappal sem pihen el tétlenül két kezük:
Munkának feszül itt mind e serény csapat.
Gondosan művelt földjük
Megszolgált kenyeret terem.
 
5. Áldjuk most az Atyát és vele egy Fiát!
Vélük a Lelket is zengje szép énekünk.
Távoli pusztaságba
Ő vezette ki Krisztusunk. Ámen.
 
1. antifóna Gal 2,20
Élek ugyan, de nem én, * hanem Krisztus él bennem.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélybe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják bellük rszüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szja elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Gal 2,20
Élek ugyan, de nem én, * hanem Krisztus él bennem.
 
2. antifóna Fil 3,13
Felejtem, ami mögöttem van * és nekilendülök annak, / ami előttem van.
 
Ószövetségi ének (Tób 13,2-16) • Tóbiás imája
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával új életre hívott minket. – 1Pét 1,3
 
Áldott legyen az Isten, * mert országa örkké megmarad.
 
Mert megfenyít ő és irgalmaz, † letaszít az alvilág mélyére s a pusztulásból visszahoz ereje, * nem menekülhet el senki kezéből.
 
Izrael fiai, dicsőítsétek őt a nemzetek előtt, † mert ha szétszórt is titeket kzéjük, * ott mutatta meg nektek nagyságát.
 
Magasztaljátok minden élő előtt, † mert ő a mi Urunk, ő a mi Atyánk, * ő a mi Istenünk örkkön-rökké.
 
Gonoszságtokért megfenyít titeket, * de meg is könyrül rajtatok.
 
Összegyűjt benneteket a npek kzül, * ahová sztszórt titeket.
 
Ha visszatértek hozzá teljes szívetekből és lelketekből, † hogy az igazságot cselekedjétek szne előtt, * felétek fordul és nem rejti el tbbé arcát.
 
Lássátok most, mit tett veletek, * és magasztaljátok őt hangos szval!
 
Az igazságosság Urát ldjátok, * és magasztaljátok az rök Királyt!
 
Én dicsérem őt fogságom fldjén is, * erejét és nagyságát hirdetem a bűnös npnek.
 
Térjetek meg, ti bűnösk, † tegyétek azt, ami igaz szne előtt, * bízzatok, hogy felétek fordul és könyrül rajtatok.
 
Az ég Királyának magam is neket mondok, * és lelkem örvend életem minden napján.
 
Áldjátok az Urat, mind az ő választottai, † dicsérjétek fenségét mindnyájan, * üljetek örömnapot és zengjetek hlát nki.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Fil 3,13
Felejtem, ami mögöttem van * és nekilendülök annak, / ami előttem van.
 
3. antifóna Jón 2,10
Hangos énekszóval * áldozom, Uram, néked és megadom amit fogadtam, mert megmentett az Isten engem.
 
150. zsoltár
[Alleluja!]
 
Dicsérjétek az Urat szentélyében, * dicsérjétek őt erős vrában!
 
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, * dicsérjétek végtelen flségéért!
 
Dicsérjétek őt harsonaszval, * dicsérjétek hárfával és citerával!
 
Dicsérjétek dobbal és tnccal, * dicsérjétek húrokkal és fuvolák hangjával!
 
Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, * dicsérjétek őt búgó cimbalommal!
 
Minden lélek az Urat dicsérje! * Alleluja, alleluja!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Jón 2,10
Hangos énekszóval * áldozom, Uram, néked és megadom amit fogadtam, mert megmentett az Isten engem.
 
Olvasmány 2Kor 6,16c-18
Testvéreim, ti az élő Isten templomai vagytok, amint Isten mondja: „Közöttük lakom és közöttük járok, Istenük leszek, ők meg az én népem. Ezért távozzatok közülük, s váljatok el tőlük, mondja az Úr. A tisztátalant ne illessétek. Akkor fölkarollak titeket, s atyátok leszek, ti meg fiaim és leányaim lesztek, mondja az Úr, a Mindenható.”
 
vagy

 

 
Olvasmány Ef 4,11-13
Krisztus egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat evangélistákká, pásztorokká és tanítókká tett, hogy istenszolgálatra neveljék a szenteket és fölépítsék Krisztus testét, amíg el nem jutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére és meglett emberré nem leszünk, Krisztus teljességének mértékében.
 
Válaszos ének Zsolt 72,25-26
Senkim sincs rajtad kívül a mennyben, * ha veled vagyok, a világ sem kell nékem.
Te vagy kősziklám, Istenem, és osztályrészem örökké. * ha veled vagyok... Dicsőség... Senkim sincs...
 
4. antifóna Iz 26,9
Hozzád vágyódott éjjel a lelkem, * reggel is téged kereslek, teljes szívből, Istenem.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Iz 26,9
Hozzád vágyódott éjjel a lelkem, * reggel is téged kereslek, teljes szívből, Istenem.
 
Könyörgések
Testvéreim, imádkozzunk most Krisztushoz, aki szolgálatának iskolájába hívott meg minket:
Krisztus, igaz Mesterünk, irányítsd szívünket!
 
Hogy közösségünk minden tagja hűséges legyen követésedben,
– és akaratodat készséges szívvel teljesítse mindenkor.
Hogy minden nap elforduljunk a rossztól és a jót tegyük,
– meghaljunk a bűnnek és Istennek éljünk.
Hogy az engedelmesség erős és dicső fegyverzetét öltsük magunkra,
– és hűségesek maradjunk egészen a halálig.
Hogy magunkat teljesen átadjuk neked,
– és testvéreinket készséges szívvel szolgáljuk.
Hogy fejezd be a jó munkát, amit (a névnapos N. testvérünkben és) mindannyiunkban elkezdtél,
– és vezess el bennünket az örök életre.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Brúnót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közbenjárására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Adja meg nektek az Isten, hogy a hit erejével várjátok a Lélekben a megigazulásból fakadó reményt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

Boldog Carlo Acutis KILENCED Mindig Jézus közelében, ez a tervem az életemre.Negyedik nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Kezdő imádság

Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, köszönöm mindazt a kegyelmet és kedvességet, amellyel Isten szolgájának, Boldog Carlo Acutisnak a lelkét az ezen a földön töltött 15 éve alatt gazdagítottad. A fiatalság ez angyalának érdemeiért add meg nekem azt a kegyelmet, amelyet most kérek! [Mondd el a kérésedet.]

Negyedik nap

„A lelkünk olyan, mint egy hőlégballon ... Ha ily esély van egy halálos bűnre, a lélek a földre zuhan. A gyónás olyan, mint a tűz a ballon alatt, amely lehetővé teszi a lélek újra felemelkedését ... Fontos, hogy menj gyakran gyónni.”
Isten szolgája, Carlo Acutis, te, aki olyan jól élted a megbékélés ezen szentségét, add meg nekem a kegyelmet, hogy folyton keressem a bűnbánat és a mély elmélkedés kegyelmét. Ámen.

Imádkozzunk: Mi Atyánk... Üdvözlégy Mária... Dicsőség..., hogy hálát adhassunk Istennek a Carlo földi élete 15 éve során adott kegyelmekért.

 

Záró imádság

Mindenható örök Isten, az irgalmasság Atyja, emeld szolgádat, Boldog Carlo Acutist az oltár dicsőségére, hogy általa még jobban megdicsőüljön. Add meg nekünk azt a megtiszteltetést, hogy Szentnek nevezhessük, mert mindenben a Te akaratodat követte. Az ő érdemei által add meg a kegyelmet, amire oly nagyon vágyunk. Ámen
 

„Mindenki eredetinek születik, sokan mégis fénymásolatként halnak meg. „Eredetiként” meghalni úgy lehet, hogy az ember hagyja, hogy Krisztus vezesse, és közben szüntelenül Őrá néz.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja Az Imaapostolság felajánló imájaLisieux-i Szent Teréz felajánló imádsága alapján

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai nap minden cselekvését a szándékokért és Jézus Szent Szívének dicsőségére. - Lisieux-i Szent Teréz felajánló imája

Jézus az egész életét a mennyei Atyának ajánlotta. Az Ő felajánlásába kapcsolódunk bele életünk minden kicsi és nagy pillanatával. A felajánlásban mindenünket Vele egyesítjük, és Őt magát és szeretetét kapjuk cserébe.

Az Imaapostolság felajánló imája Lisieux-i Szent Teréz felajánló imádsága alapján

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai napom minden cselekvését az e havi imaszándékért: A mindenki számára nyitott Egyházért

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget,

és Jézus Szentséges Szívének dicsőségére. Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön azáltal, hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.
Istenem! Kérem a magam számára és mindazok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből elfogadjuk e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."