Ferenc pápa

Imaszádéka 2024 június
Imádkozzunk a pápával

Imádkozzunk a pápával

KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

109570 ima található a honlapon, összesen 262169 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A hazájukból menekülőkért2024. június

Napi Ima65 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01

A hazájukból menekülőkért

Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.
 

A hónap imája

Szerető Atyánk, aki minden gyermekedet befogadod:
Ma a háború vagy az éhínség elől menekülő
migránsokért imádkozunk Hozzád.
Találjanak elfogadásra és új lehetőségekre
azokban az országokban, amelyek befogadják őket.
Mert a vendégfogadás a szeretet kifejeződése,
a nyitottságnak az a dinamizmusa,
amely arra ösztönöz bennünket,
hogy odafigyeljünk rájuk,
hogy a legjobbat keressük az életükben.
De tudjuk, hogy a bevándorlókra gyakran bitorlókként tekintenek,
akik nem tudnak mit adni,
és ez ahhoz a leegyszerűsítő meggyőződéshez vezet,
hogy a szegények veszélyesek és haszontalanok,
míg a befolyásosok nagylelkű jótevők.
Taníts minket arra, hogy „terepkórházként” élő Egyház legyünk,
hogy egyre elfogadóbbá váljunk,
hogy elősegítsük a befogadás kultúráját, amely véd és integrál;
hogy nyitott világot gondoljunk ki és fejlesszünk,
hogy a személyt ne a hasznossága szerint ítéljük meg,
hanem vegyük észre önmagában azt az értéket, amelyet képvisel.
Emellett a világ különböző országai ne csak országként,
hanem emberi család tagjaként is tudjanak gondolkodni,
mert csak egy olyan társadalmi és politikai kultúrának lehet jövője,
amely magában foglalja a feltétel nélküli elfogadást.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk


FOGADJUK BE AZ IDEGENEKET

„A szeretet természeténél fogva a nyitottság növekedését követeli meg, és azt a képességet, hogy másokat egy olyan folyamatos kaland részeként fogadjunk el, amely a kölcsönös összetartozás nagyobb érzetében egyesíti a különféle szélsőségeket. Ahogy Jézus mondta nekünk: „Mindnyájan testvérek vagytok”.” (Ferenc pápa)

Idegeneknek vagy valódi testvéreknek tekintesz másokat? Szorult valaki a szíved perifériájára?


MUTASSUK KI EGYÜTTÉRZÉSÜNKET ÉS MEGÉRTÉSÜNKET

„A vendégszeretet a szeretet kifejeződése, a nyitottságnak az a dinamizmusa, amely arra késztet, hogy odafigyeljünk a másikra, hogy a legjobbat keressük az ő élete számára.” (Ferenc pápa)

Figyelj oda rá! Kinek van ma szüksége az együttérzésedre? Kinek van szüksége arra, hogy érezze az elfogadásodat?


SEGÍTSÜK ELŐ A BEFOGADÁSUKAT ÉS A BEILLESZKEDÉSÜKET

„Amilyen mértékben áthatja a nyitottságnak és a befogadásnak ez a magatartása, olyan mértékben válik képessé egy társadalom arra, hogy integrálja minden tagját, még azokat is, akik különböző okokból „egzisztenciális idegenek” vagy „rejtett száműzöttek”, például a fogyatékkal élőket vagy az időseket.” (Ferenc pápa)

Fedezd fel a környezetedben a rejtett száműzötteket, és gondolkodj el azon, hogyan tudnád beilleszteni a társadalomba őket.


AJÁNLJUK FEL GYAKORLATI ÉS ÉRZELMI SEGÍTSÉGÜNKET

„A válasz a mai migráció jelentette kihívásokra négy igében foglalható össze: fogadjuk be, védjük, támogassuk és integráljuk... legyünk „felebarátai” mindazoknak, akiket nehéz helyzetben látunk... ismerjük fel a másik szenvedését és azonnal cselekedjünk a megnyugtatása, a gyógyítása és a védelme érdekében”. (Ferenc pápa)

Kérd Jézust, hogy legyen olyan könyörületes a szíved, mint az Övé, hogy segíteni tudj azoknak, akiknek ma konkrét segítségre van szükségük.


LEGYÜNK SZOLIDÁRISAK

„Az alapvető feltétel azonban nem a személy hasznosságában rejlik, hanem az ő önmagában meglévő értékében. A másik nem azért érdemli meg, hogy befogadjuk, amije van, vagy amit adni tud, hanem azért, ami ő maga.” (Ferenc pápa)

Mi a te kritériumod? Azért értékelsz másokat, akik ők? Elvárod, hogy megköszönjék a szolgálataidat? Ez alapvető kérdés, amikor a hiteles szolidaritás megéléséről van szó.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO A hazájukból menekülőkért2024. június

Napi Ima37 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
29

Ennek a hónapnak az imaszándékával Ferenc pápa arra hív minket, hogy imádkozzunk a hazájukból menekülő emberekért, – a saját országuk elhagyására kényszerülő testvéreinkért.
    A Pápa Világméretű Imahálózata által készített videó segít bennünket abban, hogy elgondolkodjunk a migránsokról: „Aki befogad egy migránst, Krisztust fogadja be”. Keresztényként nem maradhatunk közömbösek a „családokat elválasztó falakkal és a szívekben lévő falakkal” szemben. „Álljunk a migráns mellett, támogassuk és segítsük a beilleszkedését.”
    Imádkozzunk együtt azért, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.

A Szentatya szavai a videóban:

„Kedves testvéreim, ebben a hónapban szeretném, ha a saját országukból menekülő emberekért imádkoznánk.
    A gyökértelenség vagy a valahová tartozás hiányának érzése gyakran kíséri azt a traumát, amelyet a háború vagy szegénység miatt hazájuk elhagyására kényszerült emberek élnek át.
    Ráadásul egyes célországokban a migránsokra fenyegetésként, félelemmel tekintenek.
    Ilyenkor megjelenik a falak kísértete – a családokat elválasztó falaké a földön, és a szívekben lévő falaké.
    A keresztények nem osztozhatnak ebben a látásmódban. Aki befogad egy migránst, Krisztust fogadja be.
    Olyan társadalmi és politikai szemléletet kell hirdetnünk, amely védi a migránsok jogait és méltóságát, olyan szemléletet, amely elősegíti annak lehetőségét, hogy a migránsok teljes mértékben meg tudják valósítani lehetőségeiket, és integrálja őket.
    Álljunk a migráns mellett, támogassuk és segítsük a beilleszkedését.
Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa ÚrangyalaÉvközi 11. vasárnap

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
16

Kedves testvéreim, boldog vasárnapot kívánok!

A mai liturgia evangéliuma a mag képén keresztül beszél nekünk Isten országáról (vö. Mk 4,26-34). Jézus többször használja ezt a hasonlatot (vö. Mt 13,1-23; Mk 4,1-20; Lk 8,4-15), és ma úgy teszi ezt, hogy különösen arra hív meg minket, hogy gondolkodjunk el egy fontos magatartásról, amely a mag képéhez kapcsolódik: ez a bizakodó várakozás magatartása.

A vetés során ugyanis, függetlenül attól, hogy milyen jó vagy bőséges magot szór szét a földműves, vagy milyen jól készíti elő a földet, a növények nem hajtanak ki azonnal: időbe telik, és türelem kell hozzá! Ezért szükséges, hogy miután elvetett, tudja, hogyan kell bizakodva várni, hogy a magok a megfelelő pillanatban kinyíljanak, és a hajtások kihajtsanak a magból, és elég erősek legyenek ahhoz, hogy a végén bőséges termést biztosítsanak (vö. 28-29. v.). A föld alatt a csoda már folyamatban van (vö. 27. v.), hatalmas fejlődés tapasztalható, de ez láthatatlan, türelemre van szükség, és közben folyamatosan ápolni kell a rögöket, öntözni és tisztán tartani, annak ellenére, hogy a felszínen látszólag semmi sem történik.

Isten országa is ilyen. Az Úr belénk helyezi az Ő igéjének és kegyelmének magvait, jó magokat, bőséges magokat, és aztán, anélkül, hogy valaha is megszűnne kísérni minket, türelmesen vár. Az Úr továbbra is gondoskodik rólunk, az Atya bizalmával, de időt ad nekünk – az Úr türelmes –, hogy a magok megnyíljanak, növekedjenek és kifejlődjenek, hogy meghozzák a jó cselekedetek gyümölcseit. És ez azért van így, mert Ő azt akarja, hogy semmi se vesszen el az Ő mezején, hogy minden elérje a teljes érettséget; azt akarja, hogy mindannyian képesek legyünk növekedni, mint a gabona.

De nem csak ezt. Az Úr ezzel példát ad nekünk: arra is tanít minket, hogy bárhol is vagyunk, bátran vessük el az evangéliumot, majd várjuk meg, hogy az elvetett mag növekedjen és gyümölcsöt teremjen bennünk és másokban, anélkül, hogy elkeserednénk, és anélkül, hogy megszűnnénk támogatni és segíteni egymást, még akkor is, ha erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, nem látunk azonnali eredményeket. Sőt, gyakran még közöttünk is, a látszat ellenére, a csoda már folyamatban van, és idővel bőséges gyümölcsöt fog teremni!

Ezért megkérdezhetjük magunktól: Engedem-e, hogy az Ige elvetésre kerüljön bennem? Bizalommal vetem-e én is Isten Igéjét ott, ahol élek? Türelmesen várok, vagy elbátortalanodom, mert nem látom azonnal az eredményeket? És tudom-e, hogyan bízzak mindent nyugodtan az Úrra, miközben mindent megteszek az evangélium hirdetése érdekében?

Szűz Mária, aki befogadta az Ige magját és növekedni hagyta magában, segítsen bennünket, hogy az evangélium nagylelkű és magabiztos vetői legyünk.

____________________

Az Úrangyala után

Kedves testvéreim!

Tegnap Krakkóban boldoggá avatták Michał Rapaczot. Pap és vértanú, Krisztus szíve szerinti lelkipásztor, az evangélium hűséges és nagylelkű tanúja, aki mind a náci, mind a szovjet üldöztetést megtapasztalta, és életének ajándékával válaszolt. Tapsoljuk meg az új Boldogot!

Továbbra is fájdalmas hírek érkeznek a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló összecsapásokról és mészárlásokról. Felhívom a nemzeti vezetőket és a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek meg mindent az erőszak megállítása és a civilek életének védelme érdekében. Az áldozatok között sok a keresztény, akiket odium fidei (hit elleni gyűlöletből) gyilkoltak meg. Ők vértanúk. Áldozatuk olyan mag, amely kicsírázik és gyümölcsöt terem, és arra tanít bennünket, hogy bátran és következetesen tegyünk tanúságot az evangéliumról.

Ne szűnjünk meg imádkozni a békéért Ukrajnában, a Szentföldön, Szudánban, Mianmarban és mindenütt, ahol az emberek háborútól szenvednek.

Üdvözlök mindenkit, rómaiakat és zarándokokat! Külön köszöntöm a libanoni, egyiptomi és spanyol híveket; a "Londoni Oratórium Iskola" diákjait; a lengyelországi Opole és a Budapest-Albertfalva egyházmegye diákjait; a "Hit, művészet és szinodalitás" témájú Európai Laikus Fórum résztvevőit; és a római kongói közösség anyáinak csoportját. Ezek az anyák jól énekelnek! Szeretném máskor is hallani őket énekelni.

Köszöntöm Carini, Catania, Siracusa és Messina híveit; a fiatal elsőáldozó- és bérmálkozó-jelölteket Mestrinóból; a frissen bérmálkozottakat Castelsardóból, Sassariból, a bergamói Bolgare-ból és a padovai Caminból; végül pedig a hála  gondolata a véradóknak, akik most ünnepelték nemzeti ünnepüket.

Üdvözlök mindenkit, és szép vasárnapot kívánok. Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Jó étvágyat az ebédhez, és arrivederci (viszontlátásra)!

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240616-angelus.html

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár11. évközi hét csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

2024-06-20

11. évközi hét csütörtök

OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből
Illés és Elizeus dicsérete.
Illés próféta úgy jött, mint a tűzvész, szava lángolt, mint az égő fáklya.
Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket.
Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből.
Illés, mily nagy voltál csodatetteiddel!
Ki tarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy?
Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból a Magasságbeli szavával.
Romlásba döntöttél királyokat, és fekvőhelyükről sírba taszítottál dicső nagyságokat.
A Sínai-hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad.
Királyokat kentél fel megtorlásra, és prófétákat utódodul.
Tüzes forgószélben magasba ragadtattál, szekéren, amellyel tüzes lovak száguldottak.
Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját; az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyreállítod Jákob törzseit.
Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te barátságodban hunyták le szemüket, mert mi élünk ugyan életünkben, de halálunk után ilyen nevünk nem lesz.
Miután Illést a forgószél elragadta, Elizeus telt el szellemével.
Nem félt senkitől életében, lelke felett nem volt hatalma senkinek.
Semmi sem volt számára lehetetlen, még holttestében is prófétai erő lakozott.
Csodákat vitt véghez életében, és bámulatos dolgokat tett halálában.
Ez az Isten igéje.
Sir 48,1-15

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Örvendjetek, igazak, az Úrban, * áldjátok nevét! (12a. vers. - 2. tónus)
Előénekes: Király az Úr, a föld ujjongjon, * és örvendjen minden sziget.
Sötét felhő lebegi őt körül, * trónjának támasza jog és igazság.
Hívek: Örvendjetek, igazak, az Úrban, * áldjátok nevét!
E: Tűz jár színe előtt, * és elemészti minden ellenségét.
Villámai bevilágítják a földkerekséget, * látja a föld, és beléremeg.
H: Örvendjetek, igazak, az Úrban, * áldjátok nevét!
E: Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, * az egész föld Urának színe előtt.
Igazságosságát hirdetik az egek, * és nagy fölségét meglátják a népek.
H: Örvendjetek, igazak, az Úrban, * áldjátok nevét!
E: Megszégyenülnek mind a bálványimádók, † és akik faragott képeikkel dicsekszenek, * eléje borulnak mind a bálványistenek.
H: Örvendjetek, igazak, az Úrban, * áldjátok nevét!
Zsolt 96,1-2.3-4.5-6.7

ALLELUJA
Megkaptátok a fogadott fiúság Lelkét, * általa így szólítjuk Istent: „Abba, Atyánk!” Róm 8,15 – 10. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus megtanít bennünket a Miatyánkra.
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
„Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 6,7-15

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek!
Lektor: 1. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük állhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
(6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárcsütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

2024.06.20. csütörtök

Illést elragadta a vihar, de szellemét megkapta Elizeus

 


Sir 48,1-14

Illés próféta jött ezután; tűzhöz volt hasonló, -- a szava lángolt, mint a fáklya --, éhínséget hozott rájuk, és megfogyatkozott a száma azoknak, akik gonosz akarattal bosszantották, és nem tudták szívlelni az Úr parancsait. Az Úr szavával elzárta az eget, és három ízben tüzet hozott le az égből. Ilyen dicső volt Illés a csodáival! Ki is dicsekedhetne hozzád hasonlóan, aki felhoztál megholtat az alvilágból, a halál sorsából az Úristen igéje által, aki romlásba döntöttél királyokat, játszva megtörted hatalmukat, és sírba taszítottál ágyukról dicsőségeseket, aki ítéletről értesültél Sínai hegyén, és megtorló büntetésekről a Hóreben, aki királyokat kentél fel megtorlásra, és prófétát tettél meg utódodnak, aki felvitettél tüzes forgószélben, tüzes ló húzta kocsin, akiről meg van írva, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját. Kiengeszteled az apa szívét fiával, és helyreállítod Jákob törzseit! Boldogok, akik meglátnak téged, és barátságoddal dicsekednek, mert mi élünk ugyan életünkben, de halálunk után ilyen nevünk nem lesz! Miután Illést a forgószél elrejtette, Elizeus telt el szellemével. Nem félt fejedelemtől életében, és senki sem múlta felül hatalomban. Semmi sem volt számára lehetetlen, sőt még holttestében is prófétai erő lakozott.

Zs 96

Király az Úr! Ujjongjon a föld, örvendezzék a temérdek sziget! Felhő és homály van körülötte, igazság és jog trónjának alapja. Tűz halad előtte, s körös-körül felperzseli ellenségeit. Villámai beragyogják a föld kerekségét, láttára megrendül a föld. Viaszként olvadoznak a hegyek az Úr előtt, az egész föld Ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden nemzet látja dicsőségét. Jussanak szégyenbe mindazok, akik faragott képeket imádnak, és bálványaikkal kérkednek. Imádjátok őt, angyalai mind! Hallja ezt Sion és örvendezik, és ujjonganak Júda leányai ítéleteiden, Uram. Mert te vagy, Uram, a legfölségesebb az egész földön, messze magasan állsz minden isten fölött. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat; szentjeinek lelkét megőrzi, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad az igaznak, s öröm az igaz szívűeknek. Örvendezzetek, igazak, az Úrban, és dicsérjétek szent emlékezetét!

Mt 6,7-15

Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. Ne hasonlítsatok tehát hozzájuk; mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek őt. Ezért ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a Gonosztól. Mert ha megbocsátjátok az embereknek botlásaikat, nektek is meg fog bocsátani mennyei Atyátok. De ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeSZENT ROMUÁLD

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19

SZENT ROMUÁLD

* Ravenna, 951/52. + Val di Castro, 1027. június 19.

Romuáld 951-ben Ravennában egy Sergius nevű nemes fiaként született. Amikor húsz éves lehetett, viszály támadt atyja és néhány rokona közt, amit fegyverrel döntöttek el, s Romuáld apja megölte egyik ellenfelét. Mikor pedig vonakodott a vezekléstől, apja helyett Romuáld vonult negyven napra a S. Apollinare in Classe-kolostorba, hogy elégtételt adjon Istennek. Egy éjszaka virrasztása közben megjelent neki Szent Apollinaris, s Romuáld ekkor elhatározta, hogy szerzetes lesz. 972-ben ebben a kolostorban tette le a szerzetesi fogadalmat, miután Honestus ravennai érsek rábeszélésére apja beleegyezését adta. Később Sergius is belépett a S. Severo ravennai kolostorba, és szentség hírében halt meg.

Romuáld három évig maradt a S. Apollinaréban. A kolostorban uralkodó laza fegyelmet azonban oly nyíltan helytelenítette, hogy szerzetestársai meggyűlölték. Egy halálos merényletet éppen hogy megúszott. 975-ben apátja engedélyezte, hogy remeteéletet élhessen. A velencei síkságra távozott, és ott egy Marinus nevű remete vezetésére akarta bízni magát, aki azonban úgy találta, hogy Romuáld nincs fölkészülve a szerzetesi életre. Ezért hozzáfogott, hogy megtanítsa a latin zsoltároskönyv olvasására.

Romuáld és Marinus körülbelül három éven át tartózkodott velencei területen. Kapcsolatba kerültek Pietro Orseolo dózséval, aki 978-ban tanácsot kért tőlük, mert hatalomra jutásának körülményei miatt lelkiismeretfurdalása volt. A Pireneusokban lévő cuxai Szent Mihály- kolostor apátja, Guarino már korábban megkísérelte rábeszélni: mondjon le és legyen szerzetes. Romuáld és Marinus is ugyanezt a tanácsolta neki, mire velük és Grandenicus nevű barátjával, valamint Guarino apáttal titokban elhagyta a várost és Cuxába távozott, ahol 987-ben halt meg.

988-ban Cuxa hűbérura, Oliba gróf ugyancsak lelki tanácsot kért Romuáldtól. Ő is engedett a rábeszélésnek, hogy legyen szerzetes. Mivel vazallusainak ellenállásától tartottak, Oliba, Guarino, Grandenicus, Marinus és Romuáld Montecassinóba mentek. Oliba itt szerzetesi fogadalmat tett, de már két év múlva meghalt. Grandenicus még harminc éven át élt remeteként a kolostor közelében, Guarino Jeruzsálembe zarándokolt. Marinus Dél-Itáliába indult, de hamarosan megölték a fosztogató szaracénok.

Így Romuáld 989-től több évre magára maradt. Mélységesen megérlelte az a tizenhárom éves képzés, amelyben Marinustól részesült. Éveken át kereste helyét Lombardiában és az Appenninekben, miközben szigorú aszkézisben élt.

Végül Pereumban, a Ravennától tizenöt kilométerre északnyugatra lévő mocsaras vidéken telepedett le. Életében először komoly egyházi ügyekbe kellett beavatkoznia.

Megismerkedett a fiatal német császárral, III. Ottóval, aki felkérte a S. Apollinare apátjának. Nehezen egyezett bele, s egy év múlva lemondott, mert nem érezte magát alkalmasnak a hivatalra. Montecassinóba ment, hogy meglátogassa Grandenicust, akit már tizenegy éve nem látott. Súlyos betegsége egy éven át ott tartotta, s így megismerte Beneventói Benedeket, barátjának egyik tanítványát. Vele Rómába ment, ahol két másik tanítványt talált: Querfurti Brunót, Ottó császár rokonát, a S. Alessio szerzetesét, és Tamás német nemest, a császár barátját. 1001-ben, amikor fölkelés tört ki Rómában, Romuáld visszatért Pereumba. Remeteséget alapított, ahová újabb tanítványok jöttek, köztük I. Boleszláv lengyel király egyik fia.

Beneventói Benedek 1003-ban vértanúságot szenvedett Lengyelországban, Querfurti Bruno pedig hét éven át missziós munkát végzett Közép- és Kelet-Európa népei közt.

1004-ben Romuáld remeteséget alapított Pioggo közelében, Val di Castróban. Az évek folyamán további közösségeket és egy apácakonventet csatolt hozzá. Amikor öt évvel később eljutott hozzá korábbi tanítványa, Querfurti Bruno halálhíre, elhatározta, hogy ő is megszerzi a vértanúság koronáját. Húsz kísérővel útra kelt Kelet- Európa felé, de kora és gyenge egészsége hamarosan vállalkozása feladására kényszerítette, és vissza kellett térnie Itáliába. Újabb vándorévek után Fonte Avellana közelében telepedett meg. Hét évig maradt ott, és zsoltár-kommentárokat írt. Nem sokkal 1023 után Romuáld kis remeteséget alapított Camaldoliban, Arezzo közelében. Később ez lett a kamalduli szerzet anyakolostora. Annak a legendának, amely ezt az alapítást egy Maldolus nevű nemesnek tulajdonítja, nincs történelmi magva.

Amikor Romuáld halálának közeledtét érezte, visszatért Val di Castróba. Cellát és oratóriumot épített magának, s ott halt meg 1027 június 19-én. Öt évvel később még romlatlan állapotban találták tetemét, s Róma engedélyezte szentként való tiszteletét. 1481-ben átszállították ereklyéit Fabrianóba, és 1595-ben VIII. Kelemen pápa az átszállítás napját, február 7-ét az egész egyház ünnepévé tette. Az új naptár halála napján üli meg ünnepét. A Romuáld utasításai szerint élő remetéket később a kamalduli rendben egyesítették.


Romuáldból vonzó lelkierő áradt, ezért püspöke figyelmeztette, hogy ne zárkózzék be remeteségébe, hanem menjen oda, ahol a legtöbb lelket tudja megnyerni: „Ne úgy égj el, mint a hamu alatt elhamvadó parázs. Lámpatartóra való világosság vagy, és Isten házában mindenkinek világoskodnod kell!” A szerzetes követte a fölszólítást, és az emberek közé ment, hogy a maga módján segítsen rajtuk. Ezért sohasem maradt sokáig ugyanazon a helyen, hanem újra és újra fölkerekedett, hogy másutt szolgáljon Istennek és az embereknek.

Egyszer egy Rainer nevű gróf közelében telepedett le. Ez a lovag egy olyan embernek a feleségével élt együtt, akit párbajban megölt. A gróf félt Romuáld ítéletétől. Úgy akarta leszerelni, hogy nagy ajándékot kínált föl Isten szent emberének. Romuáld határozottan elutasította az ajánlatot, mert nem akarta szavát áruba bocsátani, inkább vezeklésre szólította föl a nagyurat. A gróf pedig engedelmeskedett, vallomása szerint: „Sem a császár, sem egyetlen más ember nem ébresztett bennem akkora tiszteletet, mint Romuáld tekintete. Jelenlétében nem ismertem többé semmi mentséget, és szorongás fogott el a bűneim miatt.”

Romuáld mély alázattal fogadott mindent, és megvolt az a készsége, hogy a jogtalanságot is nyugodtan eltűrje. Azt mondják, egyik kolostorában élt egyszer egy nemesi származású szerzetes, aki nem tudott leszokni féktelenségeiről. Romuáld megintette őt, és fölajánlotta neki segítségét. A bűnös erre elkezdte rágalmazni elöljáróját, és az övéhez hasonló bűnnel vádolta a nyilvánosság előtt. Meggondolatlan szerzetestársai hitelt adtak neki, és kemény vezeklést szabtak ki Romuáldra: megtiltották neki, hogy misézzen. Romuáld szó nélkül elfogadta a meg nem szolgált büntetést. Fél év múlva belső megvilágosítás nyomán újra oltárhoz lépett. Hosszú elragadtatásba esett, és a mennyei dicsőséget szemlélte. Egyúttal megbízatást kapott, hogy könyvet írjon a zsoltárokról.

Amikor III. Ottó császár megismerte a szentet, így kiáltott föl: „Bárcsak a te testedben lehetne az én lelkem!”


Istenünk, ki Szent Romuáldot arra választottad, hogy Egyházadban újra fölvirágoztassa a remeteéletet, kérünk, engedd, hogy magunkat megtagadva és Krisztus nyomában járva, eljuthassunk a mennyek országába!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke 1Jn 2,15–17. Evangélium Mt 5,43–48Szent Romuáld a kamalduliak rendalapítója

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19

Testvéreim! Szent Romuáld azokban az évtizedekben élt, amikor Szent Gellért. 154 És majdnem földiek. Gellért velencei, ő meg ravennai. Furcsán indult az élete. Gazdag családban született, és egyszer csak az édesapja a rokonsággal összeveszett, és párbaj lett belőle. Romuáld látta, hogy az apja megöli az egyik rokont a párbajban. Az akkori törvények szerint a párbajban győztes félnek vezekelnie kellett 40 napig. Az apa azonban nem volt hajlandó, mondván, nekem igazam volt, igazságot szolgáltattam, nekem nem parancsol senki.

És akkor Romuáldban megmozdult valami. Itt – apám bármit is gondol – mégiscsak embervér folyt. Fogta magát és fölajánlotta, hogy elmegy az apja helyett vezekelni. Egy kolostorba küldték, és miközben teltek a napok, Romuáldnak kezdtek a dolgok kivilágosodni: mit ér az egész földi élet, ha egy darab földért az emberek képesek ölni. Megszólalt a hitbeli ismereteiből a Kain–Ábel képlet. Mint keresztény ember egyszer csak kezdte fölismerni: „Uram, Istenem, mi úgy viselkedünk a világban, mintha Krisztus el se jött volna”. – És akkor fölhangzott a szívében egy hang: „Romuáld! Ha ezeket a dolgokat te így látod, akkor hagyd el a világot! Gyere utánam! Kövess engem!”

És Romuáld belépett abba a kolostorba, ahol vezekelt az apjáért. Nagyon komolyan vette a dolgait: számára az engedelmesség engedelmesség volt, magyarázkodás nélkül; a szegénység szegénység volt; a tisztaság tisztaság volt.

Azután pedig amit megélt Szent Benedek, megélte ő is: a kolostorban élők és – miután már fogadalmat tett – a rendtársai meggyűlölték. Mert benne láthatóvá vált az, hogy jól is lehet szerzetesnek lenni. Megalkuvások nélkül, odaadottan, őszintén, tisztán. Meg is akarták ölni, mondván: „Te lehetetlenné teszel bennünket”.

Romuáld elmenekült, és elkezdte azt a remete-életet, amelyben évtizedeken át újra és újra fölfedezte, hogy a magányban – a világtól távol, szegényen, de Isten szeretetében és ismeretében gyarapodva, küszködve a saját természetével is – a tökéletesség útját lehet járni. Egyre közelebb lehet kerülni az Istenhez.

A végén akadtak hozzá hasonló gondolkodású férfiak, és belőlük alakult meg a kamalduli remeterend, mely jellé vált az Egyházban, itt Nyugaton is. Annak a jelévé, hogy a csöndben, magányban, mindenkitől távol az Eucharisztia olyan istenközelségbe tudja vinni a lelket, ami a világban elérhetetlen.

Mert ezek a Romuáldot követő remeték, mint ő maga is, úgy éltek, hogy volt egy kis kápolna, azután kb. 500 méteres körzetben kis remeteházak; ezekben a remeteházakban volt egy priccs meg egy oltár – mert ezeknek a remetéknek a többsége pap volt, akik naponta miséztek –, más nem. Éjszakára összejártak zsolozsmázni, a nagy ünnepekre összejöttek a kápolnába a szentmisére. De az életük központja a magányban is az Eucharisztia volt.

Ma van Rómában a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus első napja. Ezzel a szentmisével odakapcsolódunk. Ennek a mostani kongresszusnak a témája és a mottója az, hogy Jézus Krisztus, az ember egyetlen Megváltója az élet Kenyere. Az Egyház ma is belőle él. Mi is belőle élünk. – A szentáldozás után majd azt az Aquinói Szent Tamástól származó imádságot imádkozzuk, amelyik ugyanezt mondja el hálával, hittel, szeretettel: amit az Úr Krisztus az Utolsó vacsorán ránk hagyott, az számunkra valóban az élet Kenyere, mindaddig, amíg ezt a földi életet járjuk. Imádkozzon értünk szent Romuáld, és segítsen minket, hogy ez valóban így legyen. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Szent Romuald A bencés élet új formájának megteremtőjeA kamalduli bencések alapítója (950-1027)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19

Élete

+ Romuald az olaszországi Ravennában született. Abban a reményben, hogy elmenekülhet a körülötte lévő világ erőszakossága elől, húszéves korában szerzetesnek állt a Szent Apollinai apátságban.

+ Huszonhárom éves korában Romuald Velencébe utazott, és a szigorúbb életmód reményében remeteként kezdett élni. Tíz év múlva elkezdte beutazni egész Itáliát, remeteközösségeket alapított, létrehozva a bencés élet új formáját.

+ 1012-ben Damján Szent Péterrel együtt új kolostort alapított Camalduliban, és Szent Benedek ősi szabályán alapuló új szabályt írt a szerzetesek számára.

+ Szent Romuald 1027. június 19-én halt meg.

Érdemes tudni

A Szent Romuald által kialakított életmód – a közösségi élet és a remeték magányos életének keveredése – később hatással volt Szent Brúnóra, a karthauzi rend alapítójára.

Idézet

Az isteni szentség a tökéletesség olyan csúcsára juttatta, hogy a Szentlélek leheletével sok jövőbeli eseményt előre látott, és értelmének sugarai segítségével megértette az Ó- és Újszövetség rejtett titkait.” – Szent Romuald korai életéből.

Imádság

Istenünk, te Szent Romuald apát által
Egyházadban megújítottad a remeteéletet.
Adj erőt, hogy önmagunkat megtagadva Krisztust kövessük,
és így méltók legyünk bejutni mennyei országodba.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT ROMUALD APÁT

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19

952-ben Ravennában született. Húszéves volt, amikor megrendülve látta, hogy apja hogyan ölte meg egyik embertársát. Ekkor kolostorba lépett. Több helyen megpróbált szigorítani a kolostori életen. Ezzel az volt a célja, hogy összhangba hozza a remeteség vezeklését a kolostori közös élettel. Camaldoliban alapított kolostora (1012) anyaháza lett az általa alapított kamalduli szerzetnek. Meghalt 1027-ben.

Ifjúsága játékkal, lovaglással, vadászattal telt, Isten dolgaira se ideje, se kedve nem jutott. Már csaknem húsz éves volt amikor apjának egy párbaját kellett végignéznie.

Apja győzött, és az ellenfél, egy vidám, életerős rokon meghalt. Az esemény nagyon megrázta Romualdot, negyvennapos böjtre és vezeklésre kolostorba vonult. Egy laikus testvér biztatására, és hosszú önvizsgálat után bencés szerzetes lett, szíve azonban a remeteség iránt vonzódott. Sikerült is engedélyt kapnia az elvonulásra, társak is csatlakoztak hozzá, akiket nagy türelemmel és megértéssel vezetett be az önmegtagadás és vezeklés rejtelmeibe.

Apja is szerzetes lett azonban nem bírta a kemény életet. Gyorsan utazott oda Romuald, hogy meggyőzze apját a kilépés végzetességéről. Eredményesen működött, apja szerzetes maradt, békésen megnyugodva hunyt el, Romuald pedig visszatért a remete élethez. Kedvenc olvasmánya a szentek élete volt.

Többfelé épített kis kolostort a remeteélet magánya céljára. Ennek az időszaknak szerzetesi hibái ellen küzdött , de a saját tökéletlenségei ellen is eredményesen küzdött az erények gyakorlásával. Magyarországon keresztül a pogányok térítésére indult, azonban betegség akadályozta meg útja folytatásában. Az Arnó folyó közelében Casentinoban megkapta egy gróf birtokát és Ca' Maldoli nevű vadászkastélyát. Itt alakította ki a kamalduli remeterendet, Szent Benedek Reguláját alapul véve.

Meghalt 1027. június 19-én, a Val-de-Castroban építet templomocskából és cellából álló telepecskéjén, nagy-nagy alázatosságban. Damjáni Szent Péter szerint 120 éves korában hunyt el, mások szerint 75 éves volt. Teteme Fabrianoban nyugszik. Halála után már 5 évvel szentté avatták.
(Forrás: 
Rieth József: Szentjeink 1998)

Példája:
Az erények segítenek a mindég szentebb életre.

Szent Romuáld apátot arra választotta ki az Isten, hogy remeteként az imádságnak szentelje életét. Minket is imádkozni tanít, imádkozni hív Jézus. Alakítsuk életünket úgy, hogy a napi imádság fontos helyet kapjon mindennapjainkban.

http://www.katolikus.hu/szentek/0619.html

Szerzetesek miséje, 328.

Választható olvasmányok

Fil 3,8-14
Törekszem a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten onnan felülről adott Jézus Krisztusban.

Lk 14,25-33
Aki közületek nem mond le mindenről, amije csak van, nem lehet az én tanítványom

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 11. hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20
Sir 48,1-15
 
Illés próféta jött ezután; tűzhöz volt hasonló – a szava lángolt, mint a fáklya –, éhínséget hozott rájuk, és megfogyatkozott a száma azoknak, akik gonosz akarattal bosszantották, és nem tudták szívlelni az Úr parancsait. Az Úr szavával elzárta az eget, és három ízben tüzet hozott le az égből. Ilyen dicső volt Illés a csodáival! Ki is dicsekedhetne hozzád hasonlóan, aki felhoztál megholtat az alvilágból, a halál sorsából az Úristen igéje által, aki romlásba döntöttél királyokat, játszva megtörted hatalmukat, és sírba taszítottál ágyukról dicsőségeseket, aki ítéletről értesültél Sínai hegyén, és megtorló büntetésekről a Hóreben, aki királyokat kentél fel megtorlásra, és prófétát tettél meg utódodnak, aki felvitettél tüzes forgószélben, tüzes ló húzta kocsin, akiről meg van írva, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját. Kiengeszteled az apa szívét fiával, és helyreállítod Jákob törzseit! Boldogok, akik meglátnak téged, és barátságoddal dicsekednek, mert mi élünk ugyan életünkben, de halálunk után ilyen nevünk nem lesz! Miután Illést a forgószél elrejtette, Elizeus telt el szellemével. Nem félt fejedelemtől életében, és senki sem múlta felül hatalomban. Semmi sem volt számára lehetetlen, sőt még holttestében is prófétai erő lakozott, csodákat vitt véghez életében, és bámulatos dolgokat művelt halálában.
 
Mt 6,7-15
 
Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. (...) Ezért ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a Gonosztól. (...)
 
 
A prófétai lelkek legjellemzőbb sajátja, hogy nem félnek a hatalmasoktól. Nem mintha mentesek lennének a szorongástól, az átvirrasztott éjszakák sötét riadalmától, s nem ismernék a bizonytalan jövő elnyeléssel fenyegető örvényeit. Nem mintha nem lenne tapasztalatuk az emberi szeretet édes bilincseiről. Éppen ellenkezőleg: ők tudják csak igazán, mibe kerül valóban szeretni, a végsőkig, az üdvösségig menően felvállalva azt, aki mellett elkötelezték magukat. Ám tudják azt is, hogy semmi sem menthető meg az örök életre, ami nem Istenben van, és semmi sem igazi és valóságos, ha hazudni kényszerít. Ezért készek a legszebb és legdrágább szeretetkapcsolatot is feláldozni, ha az igazság útján való haladásukban akadályt jelentenek. A próféták tehát nem minden kötöttségtől szabadulni akaró, öntörvényű agglegények, hanem Isten szerelmesei, akik magukat feledve csak őt keresik, s minden emberi félelmen úrrá tudjanak lenni az egyetlen és üdvös félelem, az istenfélelem által. mely világosságot, tisztánlátást ad nekik, amellyel az ember az igazságot minden elé képes helyezni.
 
Mi is megkaptuk ugyanezt a természetfölötti életet és hitet, s ha nem elégszünk meg azzal, hogy külsőnket csinosítsuk, izmainkat fejlesszük és tehetségünket kamatoztassuk, hanem ezt a legfontosabb talentumunkat, az Igazság ismeretét és a hozzá való ragaszkodást kiműveljük lelkünkben, mi is megkapjuk azt az adományt, hogy félelem nélkül élhetünk.
 
Illés, Elizeus és a többi próféta példája által serkentsd fel bennünk, Urunk, a vágyat a Neked átadott élet után, hogy Szentlelked egyre szabadabban működjék bennünk és általunk, míg csak egészen magával nem ragad minket az isteni szeretet misztériumának forgószele.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenegyedik hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés A MiatyánkÉvközi tizenegyedik hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

A Miatyánk
Évközi tizenegyedik hét – csütörtök
 

Evangélium:
Mt 6,7-15
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”

Bevezető ima: Uram, újra hozzád fordulok. Kérlek, segíts, hogy hűséges lehessek keresztény kötelességeimhez, találjak mindig időt a veled való találkozásra és tudjak az imában minél jobban rád figyelni. Ebben a néhány percben szeretném, ha testtartásom is a belső összeszedettségemet tükrözné.

Kérés: Uram, segíts, hogy felismerjem: a Te teremtményed vagyok. Add, hogy a teremtett lény alázatával tudjak élni!

Elmélkedés:
1. A Teremtő ismeri teremtményeit. „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, ismertelek, és mielőtt kijöttél anyád méhéből, megszenteltelek.” (Jer. 1,5) Jeremiás próféta szavai segítenek bennünket, hogy Istent, mint minden létező teremtőjét csodáljuk. Gyakran gondolkozunk azon, hogy miként terjeszthetjük Isten elé kéréseinket Neki tetsző módon, azon fáradozunk, hogy úgy formáljuk meg kívánságainkat, hogy Isten ne mondhasson nekünk nemet. Isten mindenható, csak Ő adhat meg nekünk mindent. Jobban mondva Isten mindazt meg akarja adni nekünk, amire szükségünk van. Mivel Ő a mi teremtőnk, aki tudja, hogyan alkotott meg minket, ezért még mielőtt kérnénk tőle, azt is tudja, hogy mire van szükségünk – erre tanít minket Jézus az evangélium mai részletével. Isten jósága iránti nagy bizalommal és alázattal kell kérnünk mindazt, amire szükségünk van, a többit pedig tegyük le Isten adakozó kezeibe!

2. Ismerjük fel teremtményként szerepünket a világban! Olykor nagyon nehéz elviselni, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elképzeltük. Biztos, hogy jó dolog, ha az ember a legjobbat akarja adni, és mindent a lehető legjobban megtervez. Sokszor mégis azt gondoljuk, hogy az Isten szerepét is meg tudjuk tervezni. Szükségleteinket gyakran követelőzve terjesztjük Isten elé, mintha előjogaink lennének arra, hogy ezek teljesüljenek. Amikor imádságaink nem olyan gyorsan találnak meghallgatásra, ahogy azt mi szeretnénk, nem vesszük észre Isten szeretetét és bölcsességét. Uram Jézus, segíts, hogy belássam, nélküled semmit sem tehetek, még adományaidat sem tudom elfogadni. „Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők.” (Jn. 15,4-5) Uram, segíts, hogy mindig megmaradjak barátságodban!

3. Bocsáss meg, ahogy Atyátok is megbocsát! Mindnyájan ismerjük a megkönnyebbülést, amikor egy barátunk, vagy rokonunk megbocsátja nekünk egy-egy rossz lépésünket. Ismerjük azt az békét is, amelyet a szentgyónásban kapunk azáltal, hogy Isten megbocsátotta bűneinket. Ez egy óriási ajándék számunkra. Milyen gyakran imádkoztuk a Miatyánkban: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Munkálkodjunk ma azon, hogy valóban megéljük ezt a kérést, hogy személyes környezetünkben megtapasztalhassák mások a keresztény megbocsátást!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, nélküled semmit sem tehetek. A Te kegyelmedre van szükségem, hogy egyre inkább gyermekeddé legyek. Azzal szeretném kezdeni, hogy felajánlom neked egész életemet és mindent, amit érted teszek. Megértőbb szeretnék lenni különösen családommal szemben. Ajándékozz meg kegyelmeddel, s ez elég nekem!

Elhatározás: Ma valakit, akinek meg kell bocsátanom fel fogok hívni, vagy írok neki egy levelet.

 

Ferenc pápa imaszándéka 2024. június hónapra:

A hazájukból menekülőkért: Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 11. hét – Csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Evangélium

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”
Mt 6,7-15

Elmélkedés

Amikor Jézus bátorítására a szentmise részeként közösen elmondjuk vagy egyéni imádság keretében elmondom a Mi Atyánk kezdetű imádságot, akkor emberségünk mélyéről szólalunk meg és Istenhez való viszonyunkat ismerjük el. Az istengyermeki lelkület nélkül lehetetlen elmondani ezt az imádságot, hiszen benne elismerjük, hogy Istent a mi mennyei Atyánknak tekintjük, az ő gyermekei vagyunk. Ebben az imában kéréseinket tárjuk Isten felé, kifejezve, hogy tőle és nem emberektől várjuk azok teljesítését. Ő gondoskodik arról, hogy országa növekedjen a világban és bennünk. Ő nyilvánítja ki számunkra akaratát, amelyet mi hittel, engedelmességgel elfogadunk. Tőle kaptuk életünket és ő gondoskodik életünk fenntartásáról. Tőle várhatjuk a bűnöktől való megtisztulást és ő segít minket a gonosz elleni küzdelmeinkben.
Valahányszor elmondjuk ezt az imát, gondolataink elindulnak Isten felé és megnyugszanak benne, az ő akaratában. Megszólalunk, megszólítjuk Istent, lelkünk mélyéről szólunk hozzá, szívünk érzéseit tárjuk fel előtte, ugyanakkor elcsendesedünk, magunkba nézünk, várjuk útmutatását, várjuk Isten válaszát. Magasztaljuk és dicsérjük Istent, mert gondviselése, szeretete és irgalma nap mint nap kiárad felénk, ugyanakkor bűnbánat ébred bennünk, mert olykor elszakadunk szeretetétől, megtagadjuk a neki való engedelmességet.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te mindig meghallgatsz minket, bár kéréseink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád: adj meg mindent, ami üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre. Add, hogy mindig nyitott szívvel hallgassunk téged és tanításodat életre váltsuk! Köszönjük, hogy nekünk adod magadat az élő kenyérben, az Oltáriszentségben. Örömmel fogadjuk el a te csodálatos és örök életet biztosító ajándékodat.


Aktuális

Az előző évek hagyományaihoz híven 2024-ben is megjelent a Balaton környéki településeken található templomok nyári miserendje. A táblázat néhány távolabbi, turisztikai szempontból jelentős helység (Sümeg, Veszprém, Zirc, Hévíz, Zalakaros) misézési rendjét is tartalmazza.

A nyári miserend néhány templom esetében csak a nyári időszak egy részében, például július elejétől augusztus 20-ig érvényes, ezért érdemes az egyes településeken helyben is tájékozódni.

A balatoni miserend a
katolikus.hu honlapon itt található:
https://katolikus.hu/hatter/balatoni-miserend---2024-nyar

Az esetleges időpontváltozásokról az érintett plébániák jelzéseit a
miserend [kukac] katolikus.hu e-mail címen köszönettel vesszük.

 


 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240620.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 11. hét csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE - 2024 június Az Isten országa olyan,mint amikor az ember magot szór a földbe

Napi Ima30 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01

„Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár fölkel éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik” (Mk 4,26-27)

Az Isten országa áll Jézus üzenetének középpontjában, és Márk evangéliuma ennek örömhírét szeretné közvetíteni. Itt egy rövid példázattal hirdeti, a mag képével, amelyet földbe vetnek, és akkor szabadul fel belőle teljesen az életerő, mely gyümölcsöt terem.

De mit jelent ma számunkra Isten országa? Mi köze van a személyes életünkhöz és a történelemhez, amely felváltva ingadozik várakozások és csalódások között? Ha már elvetették a béke, a biztonság és a boldogság magját, miért nem látjuk a gyümölcseit?

 

„Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár fölkel éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik”

Ez az ige azt mutatja, hogy Jézus teljes mértékben bízott Isten tervében, amelyet az emberiségről alkotott: „Jézus […] eljött a földre, az Ő győzelme által ez az ország már jelen van a világban, és már biztosítva van a beteljesedése, mely véget vet a történelemnek. Az egyház ennek az országnak a kezdete, és azoknak az embereknek a közössége, akik hisznek ebben az országban.”[1]

Akik befogadják, azokat megbízza, hogy készítsék elő a talajt Isten ajándékának befogadására, és ápolják az ő szeretetébe vetett reményt.

„[…] Valójában semmilyen emberi erőfeszítés, sem aszketikus gyakorlat, tanulmány vagy tudományos kutatás sem tud bevezetni Isten országába. Csak maga Isten, Ő elénk jön, és megmutatkozik fényével, vagy megérint kegyelmével.

Mi semmilyen érdemmel nem dicsekedhetünk, semmire nem támaszkodhatunk, ami feljogosítana Isten e hatalmas ajándékára. Ő az Országot ingyen kínálja fel nekünk.”[2]

 

„Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár fölkel éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik”

A magvetés: ne tartsuk meg magunknak a magot, hanem vessük el széles körben és bizalommal. „Éjjel vagy nappal”: az ország csendben növekszik, még az éjszakáink sötétségében is.

Minden nap kérhetjük is: „jöjjön el a Te országod”.

A magvetés nem kíván folyamatos munkát, irányítást a földművestől, csak annyit, hogy tudjon türelmesen várni, míg a természet halad a maga útján.

Ez az életige meghív bennünket, hogy bízzunk a szeretet erejében, amely a maga idejében gyümölcsöt hoz. Megtanít a művészetre, hogy türelmesen kísérjük figyelemmel azt, ami magától is képes növekedni anélkül, hogy eredményekért aggódnánk. Szabaddá tesz, hogy befogadjuk a másikat a jelen pillanatban, értékelve a képességeit és tiszteletben tartva a saját ritmusát.

„[…] Egy hónappal az esküvő előtt a fiunk riadtan telefonált, hogy a barátnője újra drogozni kezdett. Tanácsot kért, hogy mit tegyen. Nem volt könnyű válaszolni. Kihasználhattuk volna a helyzetet, hogy meggyőzzük, hagyja el a lányt, de ez nem tűnt helyes útnak. Azt javasoltuk, hogy nézzen jól a szívébe […]. Hosszú csend következett, majd a válasz: »Azt hiszem, tudok még egy kicsit szeretni.« Az esküvő után sikerült találniuk egy kiváló terápiás központot járóbeteg-ellátással. Tizennégy hosszú hónap telt el, és ezalatt sikerült betartania a »nincs több drog« vállalást. Hosszú út volt ez mindenkinek, de az evangéliumi szeretet, amit igyekszünk kettőnk között – akár könnyek között is – megélni, erőt ad ahhoz, hogy ebben a kényes helyzetben is szeressük a fiunkat. Ez a szeretet talán abban is segít neki, hogy megértse, hogyan szeretheti a feleségét.”[3]

 

Letizia Magri és az életige csoport gondozásában

 

[1] C. Lubich, Az élet igéje 1983. augusztus

[2] C. Lubich, Az élet igéje 1979. október

[3] S. Pellegrini, G. Salerno, M. Caporale (a cura di), Famiglie in azione. Un mosaico di vita, Città Nuova, Roma 2022, p. 74.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Sose csiklandozd senki fülét oly nagy ígéretekkel, amelyeket nem lehet megfelelően teljesíteni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta J, mint Jézus, mint jubileumJÓTETT

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Légy vidám és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni (MB VI. 3).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólA pünkösdi tűznyelvek

Napi Ima229 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

„És eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint a tűzláng…” (Ap.Cs. 2,3). 

 

a) A nyelvek pünkösdi ajándéka azt jelzi, amit a jó pásztor képe: közlekedést, érintkezést, utánjárást, egymástmegértést; azt jelenti, hogy menjetek a népekhez, beszéljetek nyelvükön, értsétek meg őket, hogy megértsenek titeket. Igazság s kegyelem van nálatok; közöljétek azt velük, járjatok utánuk. Ne álljatok félre, mondván: Krisztus megigérte, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajtunk; nem mi szorulunk a népekre, hanem a népek reánk. Ez nem pünkösdi nyelv; ez nem a szellem nyelve, mely hódít; ez nem a lélek nyelve, mely éltetően, üdítően akar kihatni. A mi elvünk nem a „l’art pour l’art”; nem az elszigeteltség, hogy ez evangéliumból csak morzsák hulljanak a világnak; hanem legyen az övé az egész pünkösdi igazság. Adni, adni, szórni, közölni… ez pünkösd. 

 

b) „És betelének mindnyájan Szentlélekkel…” Krisztus lelkével teltek be; ez a lélek lett az ő lelkük, és ettől elváltozott világuk. Mondhatnók, a géniusz kongeniális férfiakat támasztott. – Ez kell; Krisztus nagy gondolatait kell felvennünk; motívumainak mélységét és erejét átélnünk, és azokat egyéniségünkben sajátosan és szerencsésen kialakítanunk. Apostolok lélekből lesznek; papok csak apostoli rokonlelkek lehetnek; kongeniális emberek; lelkük a Szentlélek. Ezt a lelket kell a szentelésben venniök és azt fölgerjeszteniök, mert bennük van a „kézrátétel” által. 

Higgyük azt, hogy bennük van; de energia, elmélyedés, megindulás, elérzékenyülés kell hozzá, hogy azt fölébresszük s erejét kifejthessük. 

 

c) Különben pedig mindenkinek való a Szentlélek s napjainkban számosan vannak, kik utána vágynak. Ő az egyház lelke. Ő nevelte a kereszténységet hősies életre. Ez egyházban minden lélek közvetlen összeköttetésben áll a Szentlélekkel, az élteti és eleveníti. Az egész életet kell e Léleknek átjárnia: szemléletet és akaratot, spekulációt és cselekvést, s meg kell nyilatkoznia gyengéd érzékben az erkölcsi iránt. Jöjj te csodálatos, teremtő, alakító lélek! 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

A metafizikai távlatot nevezi Péter „Isten elhatáro­zott tervének és eloretudásának." Pál apostol pe­dig isteni ökonómiának, üdvrendnek. Ezt nevezi a hel­lén: mysteriumnak, az Isten elrejtett bölcsességének, me­lyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. A hellén misztérium, tan is volt, kultusz is volt, tisztulást, szabadulást váró közösség is volt.
A krisztusi misztériumnak is hasonló a szerkezete. Ben­ne van, mint a plátói ideában a reális tárgy, eszményét, ideáját találja meg minden vallásforma. Lényegesen ma­gasabb jellegű tehát minden más vallásformánál, hiszen ezt a krisztusi misztériumot nem ismerte senki ezen vi­lág fejedelmei közül, ez nem ennek a világnak a bölcses­sége, sem ezen világ veszendő fejedelmeié. Az isteni öko­nómia, üdvrend öröktől fogva készíti az emberiség szá­mára a megváltást. Vílágteremtés, bűnbeesés, a bűn ál­talános uralma, az emberiség szétválása, bálványimádá-sa mind csak út, föltétel a Megváltóhoz. „Ő a láthatat­lan Istennek képmása, elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden az égben és a föl­dön, a láthatók és láthatatlanok, minden őáltala és őérette teremtetett."

(Egyetemes vallástörténet)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz Oltáriszentségből született

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Az Oltáriszentségből született

Az Egyház Pünkösd napján született. A Szentlélek hatalmas kiáradása alatt jött létre, mely az apostolokat szétküldte az Utolsó Vacsora színhelyéről, hogy telje­sítsék küldetésüket.

A feltámadás estéjén Krisztus így szólt hozzájuk: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is tite­ket.” Pünkösd reggelén a Szentlélek rávette őket, hogy vállalják a küldetést. így hát elvegyültek a nép között és elindultak a nagyvilág útjain.

De mielőtt ez megtörténhetett volna, a világ — az emberi világ — már belépett a cenákulumba. „Mind­annyiunkat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyel­veken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra in­dította őket” (ApCsel. 2:4). A nyelvek adományával az emberiség is belépett a cenákulumba — azok, akik kü­lönböző nyelveket beszélnek, s akiknek szükséges, hogy különböző nyelveken szóljanak, hogy megérthes­sék az Isten által művelt csodákat (ApCsel. 2:11).

Tehát az Egyház Pünkösd napján született, a Szentlé­lek erős kiáradása által. Bizonyos értelemben az Egy­ház ekkor született az egész, emberek által lakott világban, ahol különböző nyelveken beszélnek. Azért szüle­tett, hogy kimenjen a világba, s minden nemzetet saját nyelvén tanítson.

Úgy született meg, hogy miként embereket és nem­zeteket tanít, mindig újjá is születhessen az Evangélium igéjében, s hogy mindig újjászülethessen a Szentlélek által, az Oltáriszentség szentségi ereje által.

Mindazok, akik befogadják az Evangélium igéjét, mindazok, akik életet nyernek Krisztus testéből és vé­réből az Oltáriszentségben a Szentlélek lehelete révén, vallják: „Jézus a mi Urunk” (1 Kor. 12:3).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #miertengediistenA korabeli zsinagógákba ...

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
18
A korabeli zsinagógákba még a római hatalom
sem törhetett be fegyveres erővel,
csak a karddal felszerelkezett
templomi őrség tartóztathatott le bárkit.
Na most, mikor Jézus már kihúzta a gyufát,
és az egyházi hatalom kezdte őt rossz szemmel
nézni, kiküldtek pár hatósági embert,
fogják el őt a zsinagóga kellős közepén, fényes nappal.
Ők meg szépen szóltak neki: gyerünk, öcsém,
le vagy tartóztatva, semmi feltűnés, menni kell.
Ja, nem.
Meg van írva, hogy az őrök visszatértek
dolguk végezetlen, és indoklásként annyit bírtak
mondani, hogy nem tudták az illetőt letartóztatni,
mert ember még soha nem beszélt, úgy, ahogy ő.
Mi van?
Képzeljük el Kovács II. József törzsőrmestert
és beosztottját, amint visszatérnek az őrsre,
és jelentik, sajnos a jelzett személyt nem fogták el,
mert úgy beszélt, hogy nem lehetett letartóztatni.
Igen.
Hogyan lehet letartóztathatatlanul beszélni?
Egy mohamedán embernek megjelent Krisztus,
mire ő elment a helyi keresztény lelkipásztorhoz,
mondván, szeretne megkeresztelkedni.
Az illető óvatosságra intette, gondolja át még egyszer,
hiszen muszlim országban ilyesmiért halálbüntetés jár,
mire az illető figyelmesen ránézett, és megállapította:
„Aha, akkor te még nem találkoztál vele, ugye?”.
Van élményünk erről a letartóztathatatlan erőről,
erről lefegyverző jelenlétről?
Szemlélődő imákból ismerem ezt az elsöprő
személyes intenzitást, egyes igék meg annyira
jelenvalóvá teszik, hogy sokadik hallásra is
ritkán állom meg könnyek nélkül. Ha például
oda érünk: „nem vagyok méltó, hogy hajlékomba
jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul
a szolgám”, vagy hogy „Péter, János fia, szeretsz
te engem?”.
Honnan jön ez a hatalom igazából?
A sűrűsödési pont az odaadottságban lehet.
Ott, ahol Jézus, a látható, és az Atya, a láthatatlan,
eggyé válnak, már nem külön létezők.
És abban, ahogy ez az odaadottság
egyre mélyebbé és teljesebbé válik.
Jézus közben megnyitja a másik
„átjárót” is, és maradéktalanul odaadja magát
egy-egy pillanatban tanítványainak, a szamáriai
asszonynak, a vérfolyósnak vagy a századosnak,
Zakeusnak vagy Simon farizeusnak vagy egy vaknak.
Hát, ezt a kétfelé odaadottságot élni,
hogy tudjunk letartóztathatatlanul
vagy feltartóztathatatlanul beszélni…
 
(MIÉRT ENGEDI ISTEN? című kötetem a Szent István Társulatnál jelent meg. A kötet már nálam is megrendelhető. Ára 3400 forint (plusz 2000 forint postaköltség). Várok egy POSTACÍMet, TELEFONSZÁMOT (a futár miatt), s hogy KINEK dedikáljam, ide: lackfi.konyvrendeles@gmail.com.)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekÉvközi 11. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
16

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek PRO REGNO DEI - Isten OrszágáértSzent Szív templomban

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
16

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 11. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
16

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 11. vasárnap

Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
16

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sajgó Balázs atya elmélkedése

Sajgó Balázs atya elmélkedése Végtelen távlatÉvközi 11. vasárnap

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
14

Tágulás

Van, akinek sok megpróbáltatáson kell keresztülmennie ahhoz, hogy megerősödjék. Van, akinek nem enged Isten túl sok próbát, mert tudja, az illető nem bírná ki. S mivel a fejlődés mindenkinél más, ezért nagyon kell figyelnem arra, ki milyen szinten áll, mielőtt bárkiről is ítéletet alkotnék.
 
Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését!

Jézus előszeretettel tanít példabeszédekben, amelyeket különböző csoportokhoz intéz. Van, amikor nagyobb tömeghez beszél, de sokszor tudatosan egy kisebb csoporthoz: tanítványaihoz, a farizeusokhoz és az írástudókhoz.

A példabeszéd a görög parabolé szó egyik jelentése, mélyebb értelemben szemléltetést is jelent. Szemléltetéseiben Jézus tükröt tart hallgatói elé, így bárki megértheti, aki elgondolkodik rajta, és van bátorsága szembenézni önmagával.

Az évközi tizenegyedik vasárnap példabeszédének általános értelme az, hogy Isten Országa úgy fejlődik bennem, mint a mag a földben.

Az elvetett MAG elvégzi munkáját minden ember lelkében. A példabeszédben Jézus sugallja, hogy valójában nem kell semmit tennem, hogy növekedjék, csak egyetlenegy dolgot: engedem – és nem akadályozom! – hogy ez a MAG növekedjék bennem: „...akár alszik (az ember), akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban.” (Mk 4,27-29)

Mennyire felháborító, ha mélyen szemlélem ezt a képet: nem kell tennem semmit sem, csak hagynom, hogy megtörténjen. A „kell” szócskát felváltja a „lehet”. Annyit kell tennem, hogy megengedem a bennem is ott rejlő Mag kicsírázását, szárbaszökkenését, növekedését.

Isten dolgozik bennem és velem.

Felháborítóan hangzik ez egy olyan világban, ahol minden a tevékenységről szól, arról, hogy „ki mit és mennyit tesz le az asztalra” és hogy ki mennyit szervez és tesz Isten Országáért.

Akkor nem kell tenni tényleg semmit?

Tenni lehet, de először lenni kell. Benne lenni a Létben, Benne lenni a SzentLélekben, Benne lenni és maradni Istenben, kapcsolatban maradni a Gazdánkkal, engedni, hogy dolgozzon bennem – és AZUTÁN – igen, csak ennek következményeként elindulni és tenni a dolgomat.

Ha ez az ALAP nincs meg, akkor szétfeszíthetem magam, odadobhatom és bedobhatom magam – „ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem” (1 Kor 13,3).

Azt kell tenni, hogy nem kell tenni – de azt nagyon jól: odatenni magam élő kapcsolatban az Istennek, ahogy Jézus sugallja ebben a „parabolában”, az évközi tizenegyedik vasárnap evangéliumának szemléltetésében.

Isten Jelenlétében elindul először bennem az isteni MAG fejlődése, aztán szárba szökken és telt szemek lesznek a kalászban, vagyis Istennel Telített, TELJES ÉLETET ÉLEK, VELE KAPCSOLATBAN. Ez pedig „ráragad” másokra is, és akkor úgy tettem meg mindent, hogy nem tettem semmit és mégis ebben a semmiben benne van a MINDEN.

ISTEN NÉLKÜL MINDEN TETT SEMMIT ÉR.

ISTENNEL MINDEN TETT MINDENT ÉR.

S mindez nem egyszerre történik az egyénekben: nem egyforma „tempóban” fejlődik ki Isten Országa: van, akinek több időre van szüksége. Van, akinek sok megpróbáltatáson kell keresztülmennie ahhoz, hogy megerősödjék. Van, akinek nem enged Isten túl sok próbát, mert tudja, az illető nem bírná ki. S mivel a fejlődés mindenkinél más, ezért nagyon kell figyelnem arra, ki milyen szinten áll, mielőtt bárkiről is ítéletet alkotnék.

Van, akinek Istenről csak minimális tapasztalata van, sőt még nem is találkozott azzal az Istennel, Akit Jézus Krisztus mutat be az evangéliumokban. Az evangéliumok istenképével való ismerkedés nélkül ugyanis nem tudok találkozni az igazi Istennel. Az igazi Isten Jézus Krisztus Istene. Ha más istenben hiszek, „vadhajtásokat” termek és életemmel is szörnyű képet mutatok másoknak egy olyan istenről, aki nem létezik, mert Jézus Krisztus Istene az egyetlen létező, igazi Isten. Minden más vadhajtás!

Az aratás a végső elszámolás, számadás arról, hova fejlődtem…

Amikor Jézus beszél hozzám, hagyjam, hogy az általa használt kép közel kerüljön lelkemhez, és megérintsen. Nem biztos, hogy mindig kellemes ez az érintés, sőt: legtöbbször kellemetlen. Azonban Ő rosszat nem akarhat.

Tényleg hiszek Neki?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXII. fejezet: „Legyen meg a Te akaratod” – 8

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19

Ó   nővéreim, mekkora erő rejlik ebben az ajándékban. Ha illő elszántsággal valósítjuk meg, akkor szükségképpen levonja hozzánk a Mindenhatót; arra bírja, hogy eggyé legyen a mi gyarlóságunkkal; bennünket Önmagához hasonlóvá tegyen és egyesítse a Teremtőt teremtményével. Nos hát nem vár-e reátok bőséges jutalom? Nincs nektek igazán jó Mesteretek?

 

Ő   tudja, hogy mivel lehet legjobban megnyerni az Ő Atyját, s azért meg is tanít arra, hogy miként kell Neki szolgálnunk. S minél nagyobb határozottsággal fogja fel ezt a dolgot a lélek; minél inkább kitűnik tetteiből, hogy szavai nem voltak puszta udvariaskodások: annál jobban magához fűzi az Úr; annál jobban föléje emeli minden földi dolognak, sőt önmagának is,75 hogy így hozzászoktassa a nagy kegyelmek elfogadásához. Annyira becsüli ezt az ajándékunkat, hogy nem győzi azt egész életünk folyamán újra és újra megfizetni, s annyira juttat bennünket, hogy már nem is tudjuk, mit kérjünk Tőle. Ő Szent Felsége sohasem fárad bele az ajándékozásba, s még csak azzal sem éri be, hogy ezt a lelket önmagához tette hasonlóvá és egyesült vele, hanem elkezdi dédelgetni; titkokat nyilvánít ki neki; s örömét találja abban, hogy a lélek megérti, mennyit nyert és némileg felfogja, hogy mit fog még Tőle kapni.

 

_____________________

74 T. i. a lelket emeli önmaga fölé.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Megkértem, beszéljen nekem újból a kegyelemről, melyben az irgalmas Szeretetnek tett felajánlása után részesült. Először azt mondta:

„Kis anyám, még azon a napon elmondtam magának bizalmasan, de nem vetett ügyet rá”...

(Valójában úgy látszott akkor, hogy semmi jelentőséget sem tulajdonított a dolognak, és ő azóta senkinek sem szólt róla.)

„Jó, hát épp a keresztutat kezdtem meg a kórusban, mikor hirtelen oly tüzes sugártól éreztem magamat megsebezve, hogy azt gondoltam, meghalok. Nem vagyok képes megmagyarázni ezt, úgy volt, mintha valami láthatatlan kéz egészen tűzbe mártott volna. Ó, mily tűz és mily édesség volt az egyszerre! Szeretettől égtem, és éreztem, hogy csak egy perc még, egy pillanat, és nem bírom tovább elviselni ezt az égést, és meg kell halnom. Akkor megértettem, amit a szentek erről az állapotról mondanak, és amelyet ők oly gyakran tapasztaltak. Ami engem illet, csak egyszer éreztem, és csak egy pillanatra, utána azonnal visszaestem megszokott szárazságomba.”

Kissé utána:
„Tizennégyéves koromtól én is éreztem elégszer a szeretet felbuzdulásait. Ó, mennyire szerettem a jó Istent! De ez semmiképp sem volt olyasmi, mint a Szeretetnek tett felajánlásom után, nem éreztem, hogy igazi láng égetett volna.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - III. füzet 1964. február 23.III/152

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

1964. február 23.

Vasárnap délelőtt a máriaremetei templomban jártam. Kissé hosszadalmas az, amit leírok, de annyira különös. Egy alkalommal a kegytemplomban a Szent Szűztől vezettetve egy előttem egészen ismeretlen atyának kellett átadnom a Szent Szűz Szeretetlángját. Miután ezt megtettem, egy alkalommal a Szűzanya arra kért, hogy tartsam számon mindazokat a személyeket, akik már valamit is tudnak az Ő Szeretetlángjáról. Én az ismeretlen atya nevét és címét a sekrestyében meg is tudakoltam. És amint kiléptem a sekrestyéből, nyomban meglepett egy érzés: „Ez nem azonos név és cím azzal, akit te kérdeztél.” Én azonban nem törődtem a figyelmeztető érzéssel. Eltettem a címet, és a Szent Szűz kérésére a névjegyzékhez kapcsoltam. Időközben többször is támadt miatta nyugtalanító érzésem, de mivel abban az időben is állandóan a kételyek szorongattak, nyomasztó kínjaimban vergődve arra gondoltam, nem tudom, honnan származik, ez is egy szenvedéssel több. S miután az Úr Jézus egy időre kételyeimet megszüntette, megnyugodtam. Ez az egy azonban még nyugtalanított továbbra is. S most, hogy ismét a kegytemplomban jártam, a Szűzanya határozott indítást adott:„Menj, és most rögtön tudakold meg a helyes nevet és címet!

Most már nem állhattam ellen, odamentem a gyóntatóhelyiséghez. A mellettem levő ismerősöm, mikor látta, hogy a gyóntatóhelyiség felé megyek, figyelmeztetett, hogy a pap elhagyta a gyóntatóhelyiséget. S ez olyan időben volt, mikor már nem gyóntatnak. Na, gondoltam, most már mindegy, úgysem mehetek be. De legnagyobb meglepetésemre néhány perc múlva látom ám, (hogy) az imént eltávozott atya jön vissza. Erre kissé megnyugodtam. Tehát tisztán látható, hogy ez a Szűzanya kérése. Amint beléptem, jeleztem az atyának, hogy nem gyónni jöttem. Majd felidéztem a több mint egy évvel ezelőtt átadott rendkívüli dolgok átolvasását. Az atya azonnal emlékezett a dolgokra, és ezt válaszolta: „Igen, tudom, a sátán megvakításáról volt szó benne.” Majd hozzátette, hogy csak imádkozzam jól. Én meglepődtem azon, hogy ebben a papban megmaradt a lényeg, hisz erre megy ki az egész: a sátán megvakítására. Ez a Szent Szűz Szeretetlángjának egyetlen és fő célja, melyre Ő azt mondta, hogy ilyen nagy kegyelmi kiáradást még nem árasztott a Földre, mióta az Ige Testté lett. Szóval az atyától megkérdeztem, mi a neve és a címe: K. J., Szent Ferenc Kórház. Az előző alkalommal megkérdezett cím, melyet a sekrestyében kaptam: V. J., címe: Alsó-Krisztinavárosi templom. Most már megértettem, miért volt a Szűzanya határozott indítása. Az atyától még távozásom előtt áldást kértem, és most már végképp elhagyta lelkemet a nyugtalanító érzés.

Érdekes és különös dolgok ezek,
melyekre a Szűzanya kért meg, hogy írjam le.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Világosság RózsafüzérCsütörtök

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 
Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.
 
Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki megtisztítson minket!
... Aki lelkünk békéjét megőrizze!
... Aki a Szentségekben megerősítsen!

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.
 
Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
... Aki Kánában kinyilvánította Isteni Erejét.
... Aki meghirdette Isten Országát.
... Aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni Dicsőségét.
... Aki az Eucharisztiában nekünk adta Önmagát.
 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaKönyörüljön rajtad!

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! (4Móz 6,25)

Az ároni áldás három ikerkérésből áll, amelyeknek első fele arról szól, mit tegyen veled Isten, a másik fele, hogy mit adjon.

Istennek nincs olyan orcája, arca, mint a mienk, de a szentíró csak ilyen emberszabású képpel tudja kifejezni, amit akar. Itt arra utal, hogy akkor szokott felragyogni egy ember arca, ha megpillant valakit, akit szeret, és rámosolyog. Tudjuk a Szentírásból, hogy bennünk semmi nincs, amiben Isten gyönyörködhetne, ami őt „mosolyra deríthetné".

Egyvalakiben gyönyörködik Isten, az ő szent Fiában, Jézusban (Mt 3,17). Ahhoz viszont, hogy Krisztus bennünk éljen, kegyelmet, bűnbocsánatot kapott embernek kell lennünk. Ezért kapcsolja össze ezt a két kifejezést: ragyogtassa rád orcáját, és könyörüljön rajtad. Akin ő könyörül, aki az ő bűnbocsátó kegyelmét hittel megragadta, azon felragyog Isten arca, mert már az ő ismerőse, sőt gyermeke lett.

Ír a Biblia arról is, hogy az ellene lázadó emberre haraggal néz Isten, vagy elrejti előle az arcát (Ézs 54,8).

A könyörülni szó az Ószövetség eredeti nyelvén azt is jelenti: lehajolni. A szent Isten Jézus Krisztus személyében hajolt le hozzánk, ő engesztelte ki Isten jogos haragját, amikor önmagát áldozta fel a keresztfán. Őérette könyörül rajtunk Isten. Jézus Krisztus tette lehetővé ennek az áldásnak a beteljesedését is rajtunk.

Mt. 3.17 És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."
Ézs. 54.8 Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked - mondja megváltó Urad.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Karsay Eszter igemagyarázata „…kezdtek égőáldozatokat bemutatniaz Úrnak, ...” Ezsd 3

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

„…kezdtek égőáldozatokat bemutatni az Úrnak, bár az Úr templomának az alapkövét még nem rakták le.” Ezsd 3

1 Amikor elérkezett a hetedik hónap, és Izráel fiai már a városaikban laktak, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálemben. 2 Ekkor fogott hozzá Jésúa, Jócádák fia szolgatársaival, a papokkal és Zerubbábel, Sealtíél fia testvéreivel együtt, hogy felépítsék Izráel Istenének az oltárát, és égőáldozatokat mutassanak be rajta úgy, ahogyan meg van írva Mózesnek, Isten emberének a törvényében. 3 A régi helyén állították föl az oltárt, és bár rettegtek a tartományok népétől, égőáldozatokat mutattak be rajta az Úrnak: reggeli és esti égőáldozatokat. 4 Majd megtartották a lombsátrak ünnepét, ahogyan az meg van írva: napról napra bemutatták az égőáldozatot, megfelelő számban, a rendtartás szerint, mindegyiket a maga napján; 5 továbbá az állandó égőáldozatot, az újhold napján és az Úr minden szent ünnepén esedékes égőáldozatot és mindazoknak az önkéntes áldozatát, akik ilyet vittek az Úrnak. 6 A hetedik hónap első napjától kezdtek égőáldozatokat bemutatni az Úrnak, bár az Úr templomának az alapkövét még nem rakták le. 7 De pénzt adtak a kőfaragóknak és az ácsoknak, ételt, italt és olajat a szidóniaknak és a tírusziaknak, hogy szállítsanak cédrusfát a Libánonról Jáfóba a tengeren, Círus perzsa király engedélyével. 8 Azután, hogy megérkeztek Jeruzsálembe az Isten házához, a második esztendő második hónapjában megkezdték az előkészületeket Zerubbábel, Sealtíél fia, Jésúa, Jócádák fia és többi szolgatársuk, a papok, a léviták és mindazok, akik visszaérkeztek Jeruzsálembe a fogságból, és megbízták a húszéves és annál idősebb lévitákat azzal, hogy irányítsák az Úr házának építését. 9 Jésúa a fiaival és testvéreivel, Kadmíéllel, Báníval és Hódavjával meg Hénádád fiai a fiaikkal és testvéreikkel, a lévitákkal egy emberként vállalták, hogy irányítják azokat, akik az Isten házának az építését végzik. 10 Az építők tehát lerakták az Úr templomának az alapját, és odaállították a papokat szolgálati öltözetben harsonákkal meg a lévitákat, Ászáf fiait cintányérokkal, hogy dicsérjék az Urat Izráel királyának, Dávidnak az előírása szerint. 11 Ezek énekeltek, dicsérve és magasztalva az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete Izráel iránt. Az egész nép pedig nagy örömujjongásban tört ki, dicsérve az Urat azért, hogy lerakhatták az Úr házának az alapját. 12 Sokan az idősebb papok, léviták és családfők közül, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amint a szemük láttára rakták le ennek a templomnak az alapját, sokan pedig hangosan ujjongtak és örvendeztek, 13 úgyhogy a nép közül senki sem tudta megkülönböztetni az örömujjongás hangját a sírás hangjától, mert a nép igen hangosan ujjongott, és messzire hallatszott a hangja.

Az Ige mellett – Karsay Eszter igemagyarázata

(6) „…kezdtek égőáldozatokat bemutatni az Úrnak, bár az Úr templomának az alapkövét még nem rakták le.” (Ezsd 3)

Az első és legfontosabb feladat az istentiszteletek megkezdéséhez az égőáldozati oltár felállítása. A hazatérők mindenekelőtt ezt építik újjá. Létezhetett ideiglenes oltár, de azt a fogságból hazajöttek nem ismerték el. „A régi helyén állították föl” (3), mert az otthon maradtak esetleg végezhettek ott szertartást, a betelepített idegenek miatt azonban azt tisztátalanná tartották. Ezért maguk építették föl újra. Közben szorongás és félelem élt bennük, „rettegtek a tartományok népétől” (3), azoktól, akik ellenségesen fogadták a hazatérőket. Isten oltalmát és jelenlétét keresték ezért, s a mózesi előírások szerint végezték az ünnepi szertartásokat (4–6). Csak a második évben kezdtek hozzá a romokból a templomi alapok építéséhez. A léviták irányították azt, a papok pedig szolgálati öltözékben harsonákkal és különböző hangszerekkel Istent dicsőítő énekeket zengtek, így rakták le az alapokat. A salamoni templomra emlékezve igyekeztek mindent annak megfelelően végezni. Az egész nép örömujjongásába sírás is vegyült. Az idősebbek, akik még látták az első templomot (12), összehasonlíthatták azt, és siratták a múltat, a jelen szegényes körülményeit (Hag 2,3).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Békesség!Kedd

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04
Békesség!
„…eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!” (János evangéliuma 20,19)
Az ember egyik leghőbb vágya, hogy békességben élhessen. Legyen békesség az országunkban, legyen békesség a munkahelyünkön, legyen békesség a gyülekezetünkben, legyen békesség a családunkban. Mindezt akkor tudjuk mi magunk is munkálni, ha békesség van a szívünkben. De hogyan lehetséges az, hogy mindig, minden körülmények között békesség legyen bennünk? Hiszen olyan sokszor van körülöttünk nyugtalanító, kétségbeejtő, aggodalomra okot adó körülmény, ami miatt nem tudunk mindig higgadtak maradni. Mit is jelent a békesség? Elárulom, hogy nem azt jelenti, hogy soha, semmilyen okból és semmilyen körülmények között nem leszünk feszültek, akár ingerültek. A békesség azt jelenti, hogy akármi történjék is, nem feledkezünk meg arról, hogy az életünk el van rejtve az Isten tenyerén, és ha kétségeskedünk is, nem esünk kétségbe.
A fenti ige akkor hangzott el, miután Jézus feltámadt, s megjelent a tanítványoknak, akik féltek, bezárkózva bujkáltak egy jeruzsálemi felső szobában, és látszólag teljesen elfelejtették mindazt, amit Jézus tanított nekik az együtt töltött idő alatt. Itt azonban belép a szobába, belép az életükbe, s jelenléte teljes erejével beleragyogja a szíveikbe, hogy „békesség nektek!” Azaz, ne aggódjatok! Itt vagyok, nyugodjatok meg, nem vagytok egyedül. És ezt mondja nekünk is. Soha ne feledjük el, hogy sem a mélységben, sem a magasságban nem vagyunk egyedül. Jézus mindig odalép mellénk, és biztosít a jelenlétéről. Legyen hát békességünk!
(Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)
****
Imádság:
Drága mennyei Atyám! Bűnbánattal vallom meg, hogy nagyon könnyen elfeledkezem arról a biztonságról, amit a Te jelenléted ad az életemben. Pedig a Te békességed állandóan körülvesz, és mérhetetlenül nagy ajándék számomra. Kérlek, segíts, hogy a nyugtalan napok során se feledkezzem meg arról, hogy a Te szent Fiad belépett és belép az életembe, nem vagyok magamra hagyva. Krisztusért kérlek, hallgass meg! Ámen
*****
A nap gondolata:
„Még, ha fel is jönnek benned aggodalmaskodó vagy félelemteli gondolatok, nem kell elidőznöd ezeknél. Dönthetsz úgy, hogy elfogadod Isten békességét, amely már a tiéd Krisztusban.” (J.M.)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez –Kilencedik nap

Reggeli ima27 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak. Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel. Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja. Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből. Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Kilencedik nap:

Ó Mária Szeplőtelen és királynői Szíve! Földi életed elmúltával az Úr fölvitt Téged a mennybe, s az Ő felülmúlhatatlan örömének birodalmában adott Neked szállást. Testestül-lelkestül a mennybe vétettél, ahol Szent Fiad Királynővé koronázott. Élj e királynői hatalommal a mi javunkra, jöjj segítségünkre mindenkor, ha kérünk, ha nem. Hadd legyünk Általad mi is méltók a mennyei koronára a Te jóságos közbenjárásodra!

Üdvöz légy…

 
Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
 
Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szív a szeretetben Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus Szívének képmása Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szentség kincsesháza Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, szomorkodók erőssége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, csüggedők felemelője Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, haldoklók reménye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden tévtanítást szertefoszlat Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Anyánk Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szív Könyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte,
a mi szívünket is lángra gyújtsa!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Te a Boldogságos Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el,
add meg nekünk és mindenkinek aki Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli ,
a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk.
Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsorakedd

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
11

 Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás 24. AZ EPIKLÉZIS JELENTŐSÉGE A SZENTMISÉBEN

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
14

A megdicsőült Krisztus folytatja megszentelő tevékenységét az Egyházban a Szentlélek által. Ezért hívjuk segítségül a liturgiában ismételten a Szentlelket. Ezzel kapcsolatban szakkifejezés lett az epiklézis. A görög eredetű szó magyarul lehívást jelent; egyházi szóhasználata szerint pedig az olyan imádságot jelenti, amelyben a Szentlelket hívjuk le: a szentmisében az áldozati adományokra és az áldozatban részesülőkre, a többi szentségben pedig azért, hogy a szentség kegyelmi hatása megvalósuljon. A szó elsődleges használata szerint elsősorban az Eucharisztiával kapcsolatos epiklézist jelöli, de nyilvánvaló, hogy nemcsak a szentmisében, hanem a többi szentség liturgiájában is jelen van a Lélekhívó imádság.

Az epiklézisnek, főként a konszekrációs epiklézisnek konkrét bibliai gyökerei is vannak, mégpedig az angyali üdvözlet jelenetében. Ahogyan Krisztus valóságos teste férfiúi nemzés nélkül a Szentlélek által teremtődött, ugyanúgy a Szentlélek által jön létre a kenyér és bor szubsztanciájából Krisztus teste és vére. A Római misekönyvben is vannak olyan könyörgések, amelyekben ott van ez a párhuzam. Például az adventi időben így imádkozunk: „Urunk, Istenünk, add, hogy oltárodra helyezett ajándékainkat szentelje meg az a Szentlélek, aki isteni erejével Mária méhét megáldotta”. Ez az analógia is segít bennünket a valóságos jelenlét megértésében. Hittel valljuk, hogy a megtestesülés és a megváltás misztériuma az Eucharisztiában folytatódik, mégpedig a Szentlélek szentségi működése által.

Az egyházatyák írásaiban és az első ránk marad liturgikus szövegekben egyre gyakrabban megjelenik az epiklézis gondolata. Ennek első és legtökéletesebb példája a Traditio Apostolicaban található meg. A római liturgia hagyományát megőrző második századi szöveg a következő: „Kérünk, küldd el Szentlelkedet a szent egyház felajánlott adományára, adj egységet mindazoknak, akik részesülnek benne. Engedd, hogy elteljenek a Szentlélekkel és megerősödjenek az igazság hitében, hogy dicsérjünk és dicsőítsünk téged fiad, Jézus Krisztus által, aki által tiéd a tisztelet és a dicsőség, Atya és Fiú, a Szentlélekkel együtt most és mindörökké.” (4. fej.) Az epiklézis mindkét formája: a konszekrációs és áldozási epiklézis is már jelen van ebben a Lélekhívó imádságban. Világosan kitűnik ez a megfogalmazásból, hiszen a Szentlelket először a „szent egyház felajánlott adományára” kéri, majd pedig azok számára, akik „részesülnek benne”.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyve

A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyveA Boldogságos Szűz Mária litániája

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyelmezz nekünk. Krisztus, hallgass meg minket. Krisztus, szívesen hallgass meg minket. Atyaisten, aki a mennyben vagy, Mária dicsőséges Teremtője, könyörülj rajtunk. Fiúisten, a világ Megváltója, aki által Mária megismerte az anyaságot, könyörülj rajtunk. Szentlélekisten, aki Szent árnyékával eltakartad Máriát, könyörülj rajtunk. Szentháromság, egyetlen Isten, aki Máriát dicsőíti, könyörülj rajtunk. Szent Mária, aki az egész világegyetemet megvilágosítja, imádkozz értünk. Szent Mária, aki felmagasztalod a szolgáidat, imádkozz értünk. Szent Mária, aki közbenjársz a bűnösökért, imádkozz értünk. Szent Mária, aki megvilágosítod a szívet, imádkozz értünk. Szent Mária, az irgalmasság forrása, imádkozz értünk. Szent Mária, a szent egyház pompája, imádkozz értünk. Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az angyal üdvözölt, imádkozz értünk. Szent Mária, akit Szentlélek árnyéka beborított, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az égben dicsőítenek, imádkozz értünk. Szent Mária, a tavasz gyönyörű rózsája, imádkozz értünk. Szent Mária, gyümölcsöző szőlő levelekkel díszítve, imádkozz értünk. Szent Mária, szelíd és szép szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, Atyaisten dédelgetett házastársa, imádkozz értünk. Szent Mária, Isten Igéjének predesztinált anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, akit Szentlélek vesz körül, imádkozz értünk. Szent Mária, akinek a méhében fogant Isten, imádkozz értünk. Szent Mária, aki Istenembert hozott világra, imádkozz értünk. Szent Mária, a szűzek mintáját hordozó szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, Jesse szára, aki Krisztust szülte, imádkozz értünk. Szent Mária, az élet fája, aki gyümölcsöt ad, imádkozz értünk. Szent Mária, az asszonyok legszebbje, imádkozz értünk. Szent Mária, az alázatosak közül a legalázatosabb, imádkozz értünk. Szent Mária, a szentek legszentebbje, imádkozz értünk. Szent Mária, a legértékesebb a szeretetben, imádkozz értünk. Szent Mária, a legméltóbb külön dicséretre, imádkozz értünk. Szent Mária, a Teremtő Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, a Megváltó Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, Krisztus Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, a föld kívánt anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, aki rettenetes vagy a pokol erői előtt, imádkozz értünk. Szent Mária, a legkedvesebb anya, imádkozz értünk. Szent Mária, kegyelemmel teli szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, irgalommal teli szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, aki jámbor vigasztalásokat terjeszt, imádkozz értünk. Szent Mária, a szűz becsület virága, imádkozz értünk. Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. Szent Mária, a Kelet ragyogása és fénye, imádkozz értünk. Szent Mária, az ég erényeinek királynője, imádkozz értünk. Szent Mária, az Úr ciprusának háza, imádkozz értünk. Szent Mária, a menny kristályos ablaka, imádkozz értünk. Szent Mária, az örök fény hajnala, imádkozz értünk. Szent Mária, a legszebb és legtiszteltebb szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, édes és hangzatos dallam, imádkozz értünk. Szent Mária, aki Isten gyönyörével táplál minket, imádkozz értünk. Szent Mária, a mennyei udvar pohárnoka, imádkozz értünk. Szent Mária, a Paradicsom nyitott ajtaja, imádkozz értünk. Szent Mária, Isten szeretett árnyéka, imádkozz értünk. Szent Mária, a szüzek új öröme, imádkozz értünk. Szent Mária, a legáldottabb a nők között, imádkozz értünk. Szent Mária, a nyomorultak jámbor vigasza, imádkozz értünk. Szent Mária, az igazi üdvösség és az igazi boldogság, imádkozz értünk. Szent Mária, a szeretet nagyszerűsége, imádkozz értünk. Szent Mária, a kegyesség teljessége, imádkozz értünk. Szent Mária, az árvák anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, az árvák ápolója, imádkozz értünk. Szent Mária, a kisgyerekek teje, imádkozz értünk. Szent Mária, a szenvedők támasza, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az angyalok szolgálnak és tisztelnek, imádkozz értünk. Szent Mária, az ég nemes királynője, imádkozz értünk. Szent Mária, akiben mind a férfi, mind a női szentek örömüket lelik, imádkozz értünk. Szent Mária, akit mindenki dicsér és tisztel, imádkozz értünk. Kedvezz nekünk, bocsáss meg, Úrnő. Kedvezz nekünk, szabadíts meg, Úrnő. Minden rossztól szabadíts meg minket, Úrnő. Minden gonosz kísértéstől szabadíts meg minket, Úrnő. Isten haragjától és felháborodásától szabadíts meg minket, Úrnő. Veszélytől és kétségbeeséstől szabadíts meg minket, Úrnő. A büszkeségtől, amely tönkretesz, szabadíts meg minket, Úrnő. A harag és az irigység éles bűnéből szabadíts meg minket, Úrnő. A test kísértésétől, amely minden oldalról ér bennünket, szabadíts meg minket, Úrnő. A gonosz ellenség támadásától szabadíts meg minket, Úrnő. Krisztus megtestesülése fölötti örömünk által szabadíts meg minket, Úrnő. Az ő szenvedése fölötti bánat és gyötrelem által szabadíts meg minket, Úrnő. A feltámadása feletti öröm és csodálat által szabadíts meg minket, Úrnő. A mennybemenetele fölötti öröm és elragadtatás által szabadíts meg minket, Úrnő. A Szentlélek küldetésébe vetett hited által szabadíts meg minket, Úrnő. A te koronázásod feletti öröm és elragadtatás által szabadíts meg minket, Úrnő. A halálunk pusztító és elhagyatott órájában szabadíts meg minket, Úrnő. Az ítélet súlyos vizsgálatakor szabadíts meg minket, Úrnő. A pokol szörnyű gyötrelmeitől szabadíts meg minket, Úrnő. Mi bűnösök, könyörgünk, hallgass meg minket. Mivel te, a legjámborabb királynő méltóságot szereztél a szent Egyház védelmére, kérünk téged, hallgass meg minket. Te méltóztatsz dicsőséget szerezni az igazak számára, és kegyelmet nyújtani a bűnösöknek, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz vigaszt szerezni a sanyargatottak számára, és szabadságot a foglyoknak, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz megvigasztalni a szolgákat és a szolgálólányokat, akik odaadóan szolgálnak téged, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz megtartani a te keresztény népedet, megmentve a te Fiad értékes vérét, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz a hitben elhúnytaknak örök nyugalmat nyújtani, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Isten anyja, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. A szeretett anya, a Szűzanya, szánjon meg minket, és örök nyugalmat adjon nekünk. Ámen. Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyelmezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. Mi atyánk stb., és ne essünk kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. V. Mondtam, Úrnő, könyörülj rajtunk. R. Gyógyítsd meg a lelkemet, mert vétkeztem ellened. V. Az irgalmadat fordítsd ránk. R. És légy kedves a szolgáidhoz. V. Mutasd meg a te hatalmad ellenségeinkkel szemben. R. Annak érdekében, hogy te minden nemzet előtt megigazulhass. V. Irgalmazz a te szolgáidnak, akik a te nevedet hívják. R. És ne hagyd őket a kísértéseik áldozatául esni. V. Ne űzz el minket a halálunk óráján. R. És támogasd a lelkünket, amikor elhagyja a testünket. V. Légy nekünk az erő tornya. R. És egy bevehetetlen szikla az ellenség ellen. V. Segíts nekem, Úrnő, hogy ne engedjek neki. R. Zúzd őt szét a lábam alatt. V. Kedvezően hallgasd az imámat és a könyörgésemet. R. És engedd, hogy az ellenfeleim semmivé váljanak. Imádkozzunk. Mindenható és örök Isten, aki számunkra a legtisztább Szűz Mária születését tervezted, arra késztetsz, hogy tiszta testtel szolgáljunk téged, és szerény elménkkel kedveskedjünk neked. Imádkozunk hozzád is, legjámborabb Szűz Mária, a Világ Királynőjéhez és az angyalok uralkodójához, hogy felfrissülést szerezz azok számára, akiket a tisztítótűz tüzei megtisztítanak, hogy kegyelmet nyerj a bűnösöknek, és adj kitartást a méltó jócselekedetekben. Védj meg minket, akik oly gyengék vagyunk, minden veszedelemtől, amely bennünket fenyeget. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SCSÜTÖRTÖK

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Dicsérő szót ki mondhat itt,
Nevedhez méltót, Istenünk?
Éjünket fénnyel oszlatod,
S feltárod üdvünk titkait.
 
2. Hitet vársz tőlünk, s adsz hitet,
Ez legfőbb hódolat neked,
Lelkünkből tévelyt ez töröl,
Szívünk ez hajtja ég felé.
 
3. Hibátlan bár az áldozat,
A Lélek nélkül mit sem ér
A tiszta szívnek rejteke
Áldozhat méltón csak neked.
 
4. Szívünkkel egybecseng szavunk,
Méltón adózunk így, neked,
S készséges emberajkakon
Igazság szól majd üdvhozón.
 
5. Kevélynek mindig ellenállsz,
De kedveled, ki egyszerű,
Szívünknek gőgjét űzzed el,
Növeljed bennünk szent hitünk.
 
6. Atyánk, tenéked hódolunk,
Dicsérünk, egyszülött Fiú,
Ki véred árán adsz hitet,
És áldunk, Lélek, téged is. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 107,2
Kész az én szívem, Istenem, * hogy énekeljek és zsoltárt zengjek. ♦
 
107. zsoltár (2-7) • A nép reggeli imája
Mivel Isten Fia az égig emelkedett, dicsőségét az egész földkerekség hirdeti. – Arnobius
 
Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem, * hogy énekeljek és zsoltárt zengjek.
 
♦ Ébredj, lelkem, ébredj, citera, hárfa, * hadd ébresszem így a hajnalt!
 
A nemzetek közt, Uram, megvallak, * énekkel magasztallak a népek között.
 
Mert nagy a te irgalmad s felér az egekig, * hűséged a magas felhőkig.
 
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe, * dicsőséged ragyogja be az egész földet!
 
Hallgass meg és terjeszd ránk jobbodat, * hogy megszabaduljanak, akiket szeretsz!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 107,2
Kész az én szívem, Istenem, * hogy énekeljek és zsoltárt zengjek. ♦
 
 
2. antifóna 1Sám 2,1
Felujjong szívem az Úrban, * erővel tölt el Istenem, mert nincs olyan szent, mint az Úr, és nincs oly erős, mint a mi Istenünk.
 
Ószövetségi ének (1Sám 2,1-10) • Anna hálaéneke
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosakat, éhezőket tölt be minden jóval. – Lk 1,52
 
Felujjong szívem az Úrban, * Istenem erejéből emelt fővel járok.
 
Ellenségeimmel szemben megnyílt ajkam, * mert szabadításodnak örvend a szívem.
 
Nincs olyan szent, mint az Úr, † bizony nincs más rajtad kívül, * nincs olyan szikla, mint a mi Istenünk.
 
Ne beszéljetek annyit büszkén, gőgösen, * ne nyíljon szátok kevély szavakra.
 
Mert mindentudó Úr a mi Istenünk, * és tetteinket mérlegre teszi.
 
Összetört az erősek íja, * de erővel övezték fel magukat mind a gyengék.
 
Kenyérért szegődtek el, kik azelőtt bőségben éltek, * és jóllaktak mind az éhezők.
 
Sok fiat szül, aki meddő volt, * de a sok gyermekes anyát elhagyja ereje.
 
Az Úr ad halált és életet, * ő visz le az alvilágba, s hoz vissza onnét.
 
Az Úr tesz szegénnyé s gazdaggá, * megaláz ő és fölemel.
 
Fölsegíti a porból az ínséget szenvedőt, * kiemeli a sárból a szegényt,
 
Hogy fejedelmek mellé üljön, * s elfoglalja a dicsőség székét.
 
Az Úré a föld minden sarka, * a földkerekséget rájuk helyezte.
 
Szentjeinek léptét megóvja, † de a gonoszok a sötétben elvesznek, * mert nem a maga erejéből győz az ember.
 
Megfélemlíti az Úr azokat, akik ellene támadnak, * mennydörögni fog az égben fölöttük.
 
Megítéli az Úr az egész földet, * hatalmat ad királyának és dicsőségre emeli Fölkentjét.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna 1Sám 2,1
Felujjong szívem az Úrban, * erővel tölt el Istenem, mert nincs olyan szent, mint az Úr, és nincs oly erős, mint a mi Istenünk.
 
3. antifóna Zsolt 146,2
Alleluja. Jeruzsálemet az Úr felépíti, * és széjjelszórt népét összegyűjti. ℞ Alleluja, alleluja.
 
146. zsoltár • A Mindenható himnusza
Isten Báránya legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket, Isten pedig letöröl szemükről minden könnyet. – Jel 7,17
 
Dicsérjétek az Urat, † mert jó a mi Istenünknek zsoltárt zengeni, * mily nagy öröm dicséretet mondani néki!
 
Jeruzsálemet az Úr felépíti, * és összegyűjti a széjjelszórt Izraelt. ℞
 
Meggyógyítja a megtört szíveket, * bekötözi minden sebüket.
 
Ő szabja meg a csillagok számát, * és mindegyiket nevén szólítja. ℞
 
Nagy a mi Urunk, erős és hatalmas, * bölcsességének nincsen határa.
 
Az alázatost az Úr magához emeli, * a gonoszat porig alázza. ℞
 
Énekeljetek hálát az Úrnak, * Istennek hárfán zsoltárt zengjetek!
 
Az égre ő borít felleget, * a földre tőle száll eső. ℞
 
A hegyeken ő sarjaszt gyepet, * füveket az ember javára.
 
Eleséget oszt az igás állatnak, * és a hozzá kiáltó hollófiaknak. ℞
 
A lovak erejében nem leli kedvét, * a harcosok izmaiban nincsen öröme.
 
Az Úr az őt félőkben találja örömét, * akik irgalmába vetik reményük. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna Zsolt 146,2
Alleluja. Jeruzsálemet az Úr felépíti, * és széjjelszórt népét összegyűjti. ℞ Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány III. hét 1Pét 4,10-11
Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által.
 
Válaszos ének Zsolt 32,12
Boldog az a nép, melynek az Úr az Istene, * a nemzet, melyet kiválasztott.
Jókhoz illik a dicséret, ujjongjatok az Úrban igazak. * a nemzet...
Dicsőség... Boldog az a nép...
 
4. antifóna 2Kor 4,6.4
Isten egykor így szólt: * „A sötétségből támadjon fényesség”, nagy világosságot támasztott szívünkben, hogy felragyogjon nékünk dicsősége Jézus Krisztusnak arcán, aki örök képmása.
 
Evangéliumi ének (Jn 6,48.51bc.53-58) • Jézus az élet kenyere
 
Én vagyok az élet kenyere, * aki e kenyérből eszik, élni fog örökké.
 
A kenyér, melyet adok, * az én testem a világ életéért.
 
Ha nem eszitek az Emberfia testét, † és nem isszátok az ő vérét, * nem lesz élet bennetek.
 
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, * annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon.
 
Az én testem valóban étel, * s az én vérem valóban ital.
 
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, * bennem marad, és én őbenne.
 
Amint engem küldött az élő Atya, † és én az Atya által élek, * úgy aki engem eszik, élni fog általam.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna 2Kor 4,6.4
Isten egykor így szólt: * „A sötétségből támadjon fényesség”, nagy világosságot támasztott szívünkben, hogy felragyogjon nékünk dicsősége Jézus Krisztusnak arcán, aki örök képmása.
 
Könyörgések III. hét
Adjunk hálát a mindenható Atyának, aki szeretettel vezeti és táplálja népét:
     Dicsőség néked, Urunk, mindörökkön-örökké!
 
Kegyelmes Atyánk, szereteted indít bennünket dicséretedre,
– mert csodálatosan megalkottál és még csodálatosabban újjá teremtettél bennünket!
A nap kezdetén öntsd szívünkbe a szolgálat lelkületét,
– hogy mindig téged dicsérjenek gondolataink és tetteink!
Tisztítsd meg lelkünket minden gonosz vágytól,
– hogy mindig akaratod szerint akarjunk élni!
Engedd, hogy szívünket soha ne zárjuk be testvéreink előtt;
– add, hogy (a névnapját ünneplő N. testvér/atya és) minden testvérünk érezze szeretetünket tebenned!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés III. hét
Mindenható, örök Isten, világosítsd meg a halál árnyékában ülő népeket ragyogó dicsőséged fényével, amellyel meglátogat a magasságból Felkelő: Jézus Krisztus, a mi Urunk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás III. hét
Szolgáljatok egymásnak az Istentől nyert erővel, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőüljön az Isten!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja Nolite timere: resurrexit!Ne féljetek, feltámadt!

Napi Ima149 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
31

Nolite timere: resurrexit! - Ne féljetek, feltámadt!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."