Ferenc pápa imaszándéka

2024 február

Slachta Margit

Margit testvér nyomdokain járva a Nagyböjtben
Imádkozzunk a pápával

Imádkozzunk a pápával

KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

102809 ima található a honlapon, összesen 245753 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A gyógyíthatatlan betegekért2024. február

Napi Ima85 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01

A gyógyíthatatlan betegekért

Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Imádság

Urunk Jézus, aki az irgalmas szamaritánus
példázata által arra tanítottál minket,
hogy viseljük gondjukat a szenvedőknek:
Amikor elvesztek a hiteles értékek
és az emberi és keresztényi kötelességek,
a szolidaritás és testvériség,
és az életet csak hatékonysága
és hasznossága szerint értékelik,
egészen azok haszontalannak vagy értéktelennek
tekintéséig, amelyek nem felelnek meg
ezeknek az elvárásoknak,
kérünk téged, hogy mindig fel tudjuk ismerni
Az emberi élet felfoghatatlan értékét
és méltóságát minden helyzetben,
még a bizonytalanságban és törékenységben is.
Alakítsd át szívünk tekintetét,
hogy az együttérzés soha ne hiányozzon belőle,
hogy megtanuljunk meghatódni,
nézni és belemerülni abba, amit látunk,
hogy megálljunk és törődjünk azzal, ami történik,
anélkül, hogy elmennénk mellette.
Kérjük, hogy a halálos betegeket mindig
szakképzett orvosi, pszichológiai
és lelki támogatás kísérje,
és hogy mindig legyen mellettük valaki,
aki közel áll hozzájuk, aki a szemükbe néz,
aki fogja a kezüket, aki gyengédséget mutat
és gondoskodik róluk, hogy méltósággal élhessenek,
és vigaszt nyújtson számukra szeretteik közelsége
földi életük utolsó szakaszában.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi viselkedésünk

KÍSÉRJÜK EL

„A beteg ember körül szükség van egy valóban emberi kapcsolati platform létrehozására, amely az orvosi ellátás elősegítése mellett a remény felé is nyit, különösen azokban a határhelyzetekben, amikor a fizikai fájdalmat érzelmi szorongás és lelki gyötrelem kíséri.” (Ferenc pápa)

Milyen hozzáállással tudnál jelenléteddel vagy imáiddal elkísérni egy távozás előtt álló beteget?

 

GONDOSKODJUNK AZ ELESETTEKRŐL

„Amikor betegség kopogtat életünk ajtaján, mindig szükségünk van arra, hogy legyen valaki a közelünkben, aki a szemünkbe néz, aki kézen fog, aki gyengédséget mutat és gondoskodik rólunk, mint az evangéliumi példázatban az irgalmas szamaritánus.” (Ferenc pápa)

Kérd Jézustól az ő könyörületes szívét, és mutasd ki gyengédségedet a rászorulóknak.

 

FOGADJUK SZERETETTEL A SÉRÜLÉKENYSÉGET

„Akiknek együttérző a szívük, azokat megérinti és részt vállalnak az eseményekben; megállnak és odafigyelnek arra, ami történik.” (Ferenc pápa)

Ne menj el mellettük, kapcsolódj azokhoz, akiknek befogadásra és vigasztalásra van szükségük.

 

LEGYÜNK JELEN ÉS ÁLLJUNK RENDELKEZÉSRE

„Arra gondolok, hogy milyen jól működnek a palliatív ellátó egységek, ahol a gyógyíthatatlan betegeket szakképzett orvosi, pszichológiai és lelki támogatás kíséri, hogy méltósággal élhessenek, szeretteik közellététől megvigasztalódva.” (Ferenc pápa)

Gondold át, hogyan tudsz részt venni a gyógyíthatatlan betegek gondozásában.

 

TARTSUK ÉBREN A REMÉNYT

„Kalkuttai Szent Teréz, aki együttérző és osztozó módon élt, és megőrizte az emberi méltóság tiszteletét az élet kezdetétől a természetes halálig, ezt mondta: „Aki az élete során akár csak egyetlen fáklyát is meggyújtott valaki sötét órájában, az nem élt hiába.”” (Ferenc pápa)

Légy te magad is a remény szikrája a szenvedők számára.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Ahhoz, hogy a #nagyböjtünk tényleges legyen, az első lépés, hogy akarjuk meglátni a valóságot. Ma oly sok elnyomott testvér kiáltása ér az égig. Kérdezzük meg magunktól: vajon eljut-e hozzánk is? Megráz minket? Megrendít bennünket?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO A gyógyíthatatlan betegekért2024. február

Napi Ima32 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

 

Hogyan nyújthatunk segítséget a gyógyíthatatlan betegeknek?

Ferenc pápa legújabb imaszándéka a Pápa Videó-ban arra emlékeztet bennünket, hogy a gyógyíthatatlan betegeknek joguk van orvosi, pszichológiai, lelki és emberi segítségre. 

Azt is kifejti számunkra, hogy „a gyógyulás nem mindig lehetséges, de mindig gondoskodhatunk a beteg emberről”.

Imádkozzunk Ferenc pápával együtt, „hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést”.

Amikor egyesek a gyógyíthatatlan betegségekről beszélnek, gyakran összekeverik a két szót: gyógyíthatatlan és kezelhetetlen. De ezek nem ugyanazt jelentik.

Még akkor is, ha kevés esély van a gyógyulásra, minden betegnek joga van orvosi, pszichológiai, lelki és emberi segítségre.

Néha nem képesek beszélni; néha úgy gondoljuk, hogy nem ismernek meg minket. De ha megfogjuk a kezüket, tudjuk, hogy kapcsolatban vannak velünk.

A gyógyulás nem mindig lehetséges, de mindig gondoskodhatunk a beteg emberről, megsimogathatjuk őt. Szent II. János Pál szokta mondani: „Ha lehetséges, gyógyítsd, de mindenképpen viseld gondját”.

Ekkor jön a képbe a palliatív ápolás (a fájdalmak és egyéb kínzó tünetek enyhítése). Ez nemcsak orvosi ellátást biztosít a betegnek, hanem emberi segítséget és törődést is.

A családokat nem szabad magukra hagyni ezekben a nehéz pillanatokban.

Az ő szerepük meghatározó. Hozzá kell jutniuk a szükséges eszközökhöz, hogy megfelelő fizikai, lelki és szociális támogatást tudjanak nyújtani.

Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Úrangyala imájaNagyböjt első vasárnapja

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

Kedves testvéreim, buongiorno (jónapot kívánok)!

Ma, nagyböjt első vasárnapján az evangélium a pusztában megkísértett Jézust mutatja be nekünk (vö. Mk 1:12-15). Így szól a szövegrész: „Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán.”. Nagyböjtben mi is meghívást kapunk, hogy „a pusztába menjünk”, vagyis a csendbe, a belső világunkba, a szívünkre figyelve, hogy találkozzunk az igazsággal. A pusztában, teszi hozzá a mai evangélium, Krisztus „Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki” (13. v.). Vadállatok és angyalok voltak az Ő társasága. De szimbolikus értelemben a mi társaságunk is: valóban, amikor belépünk a belső vadonba, ott vadállatokkal és angyalokkal találkozhatunk.

Vadállatokkal. Milyen értelemben? A lelki életben, mint rendetlen szenvedélyekre gondolhatunk rájuk, amelyek megosztják a szívet, és megpróbálják birtokba venni azt. Csábítanak, vonzónak tűnnek, de ha nem vigyázunk, azt kockáztatjuk, hogy széttépnek bennünket. Nevet is tudunk adni a lélek e „vadállatainak”: a különböző erkölcstelenségek, a gazdagság utáni sóvárgás, amely a cinkosság és elégedetlenség fogságába ejt bennünket, az élvezetek iránti vágy, amely nyugtalanságra és magányra ítél, a hírnév utáni áhítozás, amely bizonytalanságot és a megerősítés és a kiemelkedés állandó igényét szül – ne feledkezzünk meg ezekről, amelyekkel belül találkozhatunk: a sóvárgás, a hiúság és a kapzsiság. Segítsen bennünket belépni a belső vadonba, hogy kijavítsuk ezeket a dolgokat.

Aztán a pusztában ott voltak az angyalok. Ők Isten küldöttei, akik segítenek minket, akik jót tesznek nekünk: sőt, az evangélium szerint jellemzőjük a szolgálat (vö. 13. v.): a szenvedélyekre jellemző birtoklás pontos ellentéte. Szolgálat a birtoklással szemben. Az angyali szellemek ehelyett a Szentlélek által sugallt jó gondolatokat és érzéseket idézik fel. Míg a kísértések elszakítanak minket egymástól, a jó isteni sugallatok egyesítenek bennünket és engednek harmóniába kerülni: lecsillapítják a szívet, átitatják Krisztus ízével, „a mennyei ízzel”. És ahhoz, hogy megragadjuk Isten sugallatait, csendbe és imádságba kell vonulnunk. A nagyböjt pedig ennek az ideje.

Először is tegyük fel magunknak a kérdést: melyek a szívemben nyugtalanító rendetlen szenvedélyek, a „vadállatok”? Második kérdés: hogy engedem, hogy Isten hangja szóljon a szívemhez, és megőrizze azt jónak, gondolkodom-e azon, hogy egy kicsit visszavonuljak a „vadonba”, próbálok-e ennek helyet szentelni a napomban?

A Szent Szűz, aki megőrizte az Igét, és nem engedte, hogy a gonosz kísértései megérintsék, segítsen bennünket böjti utunkon.

________________________________________________


Az Úrangyala elimádkozása után a Szentatya így folytatta:


Kedves testvéreim!

Immár tíz év telt el a szudáni fegyveres konfliktus kitörése óta, ami nagyon súlyos humanitárius helyzetet okozott. Ismételten kérem a szembenálló feleket, hogy hagyják abba ezt az embereknek és az ország jövőjének nagy károkat okozó háborút. Imádkozzunk, hogy hamarosan megtaláljuk a béke útjait, hogy felépíthessük a szeretett Szudán jövőjét.

Ismét elharapózott a védtelen lakosság elleni erőszak, az infrastruktúra lerombolása és a bizonytalanság a mozambiki Cabo Delgado tartományban, ahol a napokban felgyújtották a Miasszonyunk Afrikáért katolikus missziót Mazezeze-ben. Imádkozzunk azért, hogy visszatérjen a béke ebbe a szenvedő régióba. Ne feledkezzünk meg az afrikai kontinenst és a világ számos más részét vérrel beszennyező konfliktusokról sem: Európa, Palesztina, Ukrajna...

Ne feledjük: a háború mindig vereséget jelent. Ahol háború van, ott a lakosság kimerült, belefáradt a háborúba, amely mindig értelmetlen és eredménytelen, és csak halált, csak pusztítást hoz, és soha nem vezet a problémák megoldásához. Ehelyett imádkozzunk fáradhatatlanul, mert az ima hatékony, és kérjük az Úrtól a magukat egészen a békének szentelő elmék és szívek ajándékát.

Köszöntöm Róma, Olaszország és a világ különböző részeinek híveit, különösen az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Spanyolország különböző plébániáinak neokatekumenális közösségeit, az almendralejói „Carolina Coronado” Intézet diákjait és a „Szolgák nyomában – a világ felé” önkéntes egyesületet. És köszöntöm a téren a növénytermesztőket és az állattenyésztőket!

Ma délután a Kúria munkatársaival együtt megkezdjük a lelkigyakorlatokat. Meghívom a közösségeket és a híveket, hogy szenteljenek különleges alkalmakat arra, hogy összegyűljenek az Úr jelenlétében ebben a nagyböjti időben és a jubileumi előkészület, az „Imádság éve” egész ideje alatt.

Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok. Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Arrivederci (viszontlátásra)!

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240218-angelus.html

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptárNagyböjt 2. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Nagyböjt 2. vasárnap

Kezdőének:
Neked mondta a szívem: „a te arcodat keresem, vágyakozom a te arcod után, Uram.” Ne fordítsd el arcodat tőlem! (Vö. Zsolt 26,8-9)
Vagy
Emlékezzél meg, Urunk, könyörületedről és irgalmasságodról, mely öröktől való! Ne uralkodjanak ellenségeink fölöttünk; szabadíts meg, Izrael Istene, minden szorongattatásunkból! (Vö. Zsolt 24.6.3.22)

Könyörgés:
Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy szeretett Fiadra hallgassunk. Kérünk, tápláld lelkünket szent igéddel, hogy lelki örömmel szemlélhessük dicsőségedet! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.” Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Az angyal folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett.
Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.”
Ez az Isten igéje.
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. (4 G. tónus.)
Előénekes: Erős az én hitem, bár gyakran mondtam: * „Engem nagyon megaláztak.”
Drága dolog az Úr színe előtt * szentjei dicső halála.
Hívek: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
E: Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, * szolgád vagyok és szolgálód gyermeke.
Bilincseimet széjjeltörted, † bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom segítségül.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
E: Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe előtt.
Az Úr hának udvarán, * a te falaid között, Jeruzsálem.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
Zsolt 115,10 és 15.16-17.18-19

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Testvéreim!
Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?
Ez az Isten igéje.
Róm 8,31b-34

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Mt 17,5 – 3a. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.
Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.
Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 9,2-10

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy megismerve Isten határtalan szeretetét igaz bűnbánatra induljunk!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban egyszülött Fiadat, a világ Üdvözítőjét!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy Egyházad a nagyböjt idején bűnbánatban megújulva készüljön húsvét ünnepére!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Add, hogy a népek önzetlenül támogassák egymást a nyomor megszüntetésében!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Add, hogy a szentmiseáldozat kegyelmeiből erőt merítsenek szenvedő és gondokkal küzdő embertársaink!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Add, hogy végső óránk felkészülve bűnbánatban találjon bennünket
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Mindenható Atyánk! Te egyszülött Fiadat adtad a világ életéért. Segíts minket gyengeségünkben, hogy kegyelmedet vissza ne utasítsuk, és így elnyerjük a megváltás gyümölcseit! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, ez az áldozat tisztítson meg vétkeinktől, szentelje meg szolgáid testét és lelkét, hogy méltó módon üljük meg húsvét ünnepét. Krisztus, a mi Urunk által.

 

Prefáció:
az Úr színeváltozásáról - Misekönyv 176. oldal
Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: – Krisztus, a mi Urunk által.
Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta, – a szent hegyen megmutatta nékik dicsőségének fényét.
Így világossá tette számunkra, amit a törvény és a próféták tanúsága hirdet, hogy szenvedésére a feltámadás örök fénye virrad.
(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, – fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül mondjuk (zengjük):

Áldozási ének:
Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok! (Mt 17,5)

Áldozás utáni könyörgés:
Dicsőséges szent titkokat magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket. Krisztus, a mi Urunk által.

Könyörgés a népért:
Istenünk, örök áldással áldd meg híveidet, és segítsd úgy ragaszkodni Egyszülötted evangéliumához, hogy arra a dicsőségre vágyakozzanak, amelyet apostolainak megmutatott, és oda el is jussanak. Krisztus, a mi Urunk által.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárNAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

2024.02.25. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és áldozd fel

 


Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18

Miután mindezek megtörténtek, Isten próbára tette Ábrahámot. Megszólította őt: ,,Ábrahám!’’ Ő azt felelte: ,,Itt vagyok!’’ Isten akkor azt mondta neki: ,,Vedd egyszülött fiadat, Izsákok, akit szeretsz, és menj el a Mória földjére. Áldozd fel ott egészen elégő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd mutatok neked!’’ míg végül eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mutatott neki. Ábrahám oltárt épített ott, elrendezte rajta a fát, s miután megkötözte a fiát, Izsákot, feltette az oltárra, a farakásra. Aztán Ábrahám kinyújtotta kezét, és megfogta a kardot, hogy feláldozza a fiát. De íme, az Úr angyala kiáltott a mennyből, és azt mondta: ,,Ábrahám, Ábrahám!’’ Ő azt felelte: ,,Itt vagyok!’’ Azt mondta erre neki: ,,Ne nyújtsd ki kezed a gyermekre, és ne árts neki semmit! Most már tudom, hogy féled Istent, s a kedvemért egyszülött fiadnak sem kegyelmeztél!’’ Erre Ábrahám felemelte a szemét, s meglátott maga mögött egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Elhozta, és a fia helyett azt áldozta fel egészen elégő áldozatul. Majd másodszor is megszólította az Úr angyala Ábrahámot a mennyből, és azt mondta: ,,Önmagamra esküszöm -- mondja az Úr --, hogy mivel ezt megtetted, s a kedvemért egyszülött fiadnak sem kegyelmeztél, megáldalak, és megsokasítom ivadékodat, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét: utódod birtokolni fogja ellenségeinek kapuit, és a te utódodban nyer áldást a föld minden népe, mivel engedelmeskedtél szavamnak!’’

Zs 115

Az Úr kedvében járok az élők földjén. Hittem, még ha így is szóltam: ,,Nagyon nagy megalázás ért!’’ Elkeseredésemben azt mondtam: ,,Hazug minden ember!’’ Mivel viszonozzam az Úrnak mindazt, amit velem cselekedett? Fölemelem a szabadulás kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe előtt. Az Úr szemében drága dolog, szentjeinek halála. Én is, Uram, a te szolgád vagyok, szolgád vagyok és szolgálód fia. Széttörted bilincseimet: a hála áldozatát mutatom be neked, és segítségül hívom az Úr nevét. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe előtt az Úr házának udvaraiban, tebenned, Jeruzsálem.

Róm 8,31b-34

Mit mondjunk tehát mindezek után? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ő, aki tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? Ki lenne vádlója Isten választottjainak? Isten az, aki a megigazulást adja; ki lenne hát az, aki kárhoztat? Talán Krisztus Jézus, aki meghalt, mi több, fel is támadt, Isten jobbján van, és közbenjár értünk?

Mk 9,2-10

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, őket külön fölvitte egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. A ruhái fényesek lettek és ragyogó fehérek, mint a hó, ahogy semmiféle festő a földön nem tudná megfehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés Mózessel; Jézussal beszélgettek. Ekkor megszólalt Péter, és azt mondta Jézusnak: ,,Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.’’ Nem is tudta, mit mond, mert teljesen meg voltak rettenve. Erre felhő szállt alá, beborította őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok’’ [Iz 42,1; MTörv 18,15]. Mire körülnéztek, már senki mást nem láttak a közelükben, csak Jézust egymagát. Mikor a hegyről lejöttek, meghagyta nekik, hogy amiket láttak, senkinek el ne beszéljék mindaddig, amíg az Emberfia fel nem támad a halottak közül. Ők a dolgot magukban is tartották, de egymás között arról tanakodtak, hogy mit jelent az: ,,amikor halottaiból feltámad''.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeSZENT MÁTYÁS APOSTOL

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Ünnepe: a világegyházban május 14., a magyar naptárban február 24.

Ha a tizenkét tanítványról beszélünk, akik nyilvános működésének éveiben a legközelebb álltak Jézushoz, nem lehet szó nélkül elmenni az áruló Júdás mellett, kinek személye a keresztény gondolkodás és teológia számára minden időben nehezen föloldható botrány volt. Bár egyfajta üdvösségtörténeti beállítottságú teológia szerint Júdás nem tett semmi mást, csak amit az isteni megváltó szándék megengedett, a keresztény hagyomány gonosz és kétségbeesett véget tulajdonított neki. Máté evangéliuma szerint (27,5) fölakasztotta magát. Az Apostolok Cselekedetei szerint Péter ezt mondta: „amikor lezuhant, kettérepedt, és kifordultak a belei” (1,18). Dante a Caesar-gyilkos Brutusszal és Cassiusszal együtt a pokol legmélyére helyezte, az ördög három szájának egyikébe (Pokol 34,55 sk.).

Jézus árulójának lehetséges indítékai felől a hittudósok és a történészek különféle elméleteket állítottak föl. Csalódott talán Júdás a Jézushoz fűzött messiási reményeiben? Vagy talán amiről a negyedik evangélium szerzője beszél, egyszerű pénzvágy vitte rá a borzalmas tettre? (Jn 12,6; vö. Mt 26,14) A források semmiféle felvilágosítással nem szolgálnak efelől. Éppen ezért Júdás egyszerű elítélése, amely az áruló őstípusává teszi őt, s az árulás bűnének minden súlyát egyedül rá helyezi, éppen olyan tévesnek látszik, mint az a kísérlet, amely hibáját túlzott dramatizálással érthetővé és menthetővé akarja tenni.

Iskarióti Júdásról szólni kellett, ha Szent Mátyásról akarunk beszélni. A jeruzsálemi kicsiny közösség Jézus feltámadása után, még pünkösd előtt Júdás helyett egy másik apostolt akart választani egyfajta istenítélettel (ApCsel 1,15--26). Lukács ránk hagyományozta Péter beszédét, melyben így érvelt: „Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt- kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról”. Két jelöltet állítottak, akik megfeleltek ennek a feltételnek: Barnabást és Mátyást. A sors Mátyásra esett, és őt sorolták az apostolok közé.

Mátyás további sorsa ismeretlen előttünk. Az apokrif András és Mátyás cselekedetei állítása szerint a missziós területek elosztása alkalmával „az emberevők országa” jutott neki. Ott Mátyást megvakították, s börtönbe vetették, de Isten visszaadta látását és András csodálatos módon kiszabadította. A vértanúhalált állítólag lefejezés útján szenvedte el. Emiatt bárddal szokták ábrázolni, és a keresztény mészárosok és ácsok őt választották védőszentjükül.

Ereklyéit Ilona császárné a 4. században Trierbe vitette. Még ma is tiszteletben részesítik ott a Szent Mátyás apátság bazilikájában. A tizenkettedik apostol, Mátyás sírja őrzésének dicsőségét azonban magának igényli a római S. Maria Maggiore-bazilika és a padovai S. Giustina is. Rómában a 11. századtól február 24-én ünnepelték Mátyást, mert a Jeromos-féle martirológium ezen a napon emlékezik meg róla. Mivel ez a böjti időbe esik, 1969-ben áttették május 14-re.


Szent Mátyásról az említett forrásokon kívül csak a legenda rajzol eleven képet. Ott olvassuk:

Amikor Júdea-szerte prédikált, a vakokat látókká, a leprásokat tisztává tette és kiűzte az ördögöket; a bénáknak visszaadta a járásukat, a süketeknek a hallásukat, a holtaknak az életüket. Amikor sok csodájáért bevádolták, ezt mondta a főpapnak: „A ťgaztettekrőlŤ, amelyekkel vádoltok, nem sokat tudok mondani, mert kereszténynek lenni nem gaztett, hanem a legnagyobb dicsőség!” Ketten tanúskodtak hamisan ellene, és megkövezésre ítélték. Csak azt kérte, hogy a köveket temessék el vele együtt. Kitárt karokkal adta vissza lelkét az égnek: Mátyás, aki a törvény alapos ismerője, tiszta szívű, bölcs szellemű, a Szentírás kifejtésében éles elméjű, a tanácsadásban megfontolt, az igehirdetésben bátor volt, ily módon egyesült Urával.


Istenünk, ki Szent Mátyást arra választottad, hogy tagja legyen az apostolok kollégiumának, kérünk, közbenjárására add meg, hogy akiket atyai szeretetedben gyermekeiddé fogadtál, azok egykor választottaid sorában is ott lehessenek!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke ApCsel 1,15–26. Evangélium Jn 15,9–17.Szent Mátyás apostol, vértanú

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Szent Mátyás apostol, vértanú

Szentlecke ApCsel 1,15–26. Evangélium Jn 15,9–17.

Testvéreim! Szent Mátyásról, aki nálunk, Magyarországon a Jégtörő Mátyás, az apostollá választásán kívül mindössze annyit tudunk, hogy Etiópiába ment, ott hirdette az Evangéliumot, ahol az Úr Krisztusért megkövezték, és mert így nem halt meg, lenyilazták.

Az apostollá választásában viszont, abban, ahogyan az történt – és erről tudni kell, hogy ez a mennybemenetel és a pünkösd közötti napokban történt –, maga az apostoli Egyház mutatkozik meg. Megmutatkozik a mód, ahogyan ez az új közösség él – azóta is él. S igazában a katolikus hívőknek az életében személy szerint is ugyanaz a stílus érvényesül, mint ott, Mátyás apostol megválasztásakor.

Mert Péter az, aki kezdeményez. Aki valahonnan tudja – vajon honnan máshonnan, mint magától a föltámadott Krisztustól –, hogy az apostolkollégiumnak teljesnek kell lennie.

Tizenkét ember kell. Tehát azt a helyet, amit Júdás hűtlenül elhagyott, be kell tölteni. De nem a test és a vér szempontjai szerint. – Itt elkezd megmutatkozni, hogy az Egyház a léleknek a dolga. De az is azonnal láthatóvá válik ebben, hogy az Egyház nem magánvállalkozás. A tizenegy nem úgy dugja össze a fejét, hogy: „Fiúk, most olyan valakit kellene itt tizenkettediknek választani, aki gazdag, erős, pénzes, ilyen-olyan-amolyan, befolyása van, hogy a továbbiakban legyen valaki, aki bennünket – mondjuk – a császárnál is képvisel!”; vagy: „Hát akkor most döntsük el, hogy kinek a rokona lesz az, aki jön ide tizenkettediknek!” – Nem ez történik. Hanem Péter azt mondja: „Olyan valaki kell, aki velünk együtt tanúsítani tudja, hogy én láttam a Föltámadott Krisztust!” Olyan valaki kell, akinek a szava mögött ott vannak a személyes tapasztalatok Krisztusról.

Mivel az Egyháznak az ura Jézus Krisztus, imádkozni kezdenek, és miután a közösség kijelölt kettőt – úgy látván, hogy Mátyás, meg József azok, akik erre alkalmasak –, a döntést átadják az Úrnak: sorsot vetnek. A sorsvetésről ugyanis ősi, emberi tapasztalat tartja, hogy abban Isten akarata tud megnyilvánulni. És ez a tizenegy – Péterrel az élén – tudta, hogy annak idején, amikor Mózesnek el kellett döntenie, ki legyen a pap a tizenkét törzsből, akkor Mózes is sorsvetéshez folyamodott: tizenkét ágat lerakatott tizenkét emberrel a frigyszekrény mellé, mondván, az Úr jelölje meg azt, ki a tizenkettő közül az Ő választottja. Másnap reggelre Áron vesszeje kizöldült. Ez volt a jel.

Itt most valami hasonló történik: a döntést átadják az Úrnak. És amikor a sorsvetés Mátyásra esik, senki nem tiltakozik, senki nem kiabál, boldogan elfogadják a döntést, maga Mátyás is. És vértanú lesz Krisztusért.

Ez minden katolikus hívő életében valahogy ugyanígy zajlik. A döntő pillanatainkban amikor pályát választunk, vagy igazán súlyos kérdésekben döntünk, de még a legapróbb hétköznapi dolgokban is – azzal, hogy az Úr törvényéhez igazodunk, valójában a döntést és a választást átadjuk Neki. Fölkínáljuk a helyzetet: „Uram, mondd meg, hogy mit csináljak?” S Ő mondja. És egy jó hívő lélek nem azt teszi, amit a test meg a vér diktál, nem az ösztöneit követi, hanem figyel és odahallgat az Úrra, hogy mit mond Ő. És azt tesszük meg.

Amikor a Hiszekegyben azt valljuk, hogy „hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban...”, e szavainkban ez is bennefoglaltatik: életstílusunk egyenként is, az Egyház egészében is apostoli. Olyan, amint ez Mátyás választásánál látható. És ezért hálát kell adnunk az Úrnak, hogy Ő ilyenné tudja formálni a szívünket, mi pedig nyugodtan ráhagyatkozhatunk. Mert akinek a döntést így odaadjuk a kezébe, akinek így engedelmeskedünk, az a kereszthalálában megmutatta nekünk: „Én mindennél és mindenkinél jobban szeretlek titeket, együtt és külön-külön egyenként is, mindegyikteket.”

Az apostoli Egyház tudja, hogy amikor átadom az Úrnak a döntést, és megteszem, amit mondott, akkor nem más történik, mint hogy jelzem, jelezzük: „Jézusunk, megbízunk Benned és szeretünk Téged”. Az Úr pedig azt mondta: „Ha megtartjátok a parancsaimat, akkor megmaradtok a szeretetemben”. Ez az, amiért mi nem tudunk soha eléggé hálát adni, mert ebből olyanfajta öröm fakad, amit az, aki nem tud engedelmeskedni Istennek, nem ismerhet.

Imádkozzon értünk Szent Mátyás, hogy végig az életünkön tudjunk az apostoli Egyház stílusában élni – és meghalni. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Szent Mátyás apostol„Az Úr szolgálatának és feltámadásának tanúja”

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Élete

+ Az Apostolok cselekedetei azt mondja nekünk, hogy Mátyás „tanúja volt az Úr szolgálatának és feltámadásának.”

+ Mátyást választották Iskarióti Júdás helyére, mint a tizenkét apostol egyikét (ApCsel 1: 15-26), és Pünkösdkor jelen volt, amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra.

+ Egyes ősi hagyományok szerint Mátyás Etiópiában hirdette az Evangéliumot. Más hagyományok szerint Kappadókia régiójában (a mai Törökországban) szolgált.

+ Szent Mátyást vértanúként tisztelik, és ereklyéit a németországi Trierben található Szent Mátyás apátságban őrzik.

Imádságra és elmélkedésre

„Bár az Egyházban előfordulnak méltatlan és áruló keresztények, mindannyiunk feladata, hogy ellensúlyozzuk az általuk elkövetett rosszat Jézus Krisztusról, Urunkról és Megváltónkról szóló egyértelmű tanúságtételünkkel.” XVI. Benedek pápa

Imádság

Istenünk, te Szent Mátyást fölvetted az apostolok testületébe.
Közbenjárására add, hogy szereteted boldog részeseiként
eljussunk választottaid közé.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT MÁTYÁS APOSTOL

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Mátyás ott volt Jézus közelében, és az apostolok által kapott meghívást a tanúságtételre. Jézus közelében lenni, megtartani parancsait, egész életre szóló feladat. Ha kitartunk benne, nekünk is alkalmunk nyílik a tanúságtételre.

Az Úr tanítványai közé tartozott, és követte Jézust "János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig". Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy "velük együtt tanúskodjék Krisztus föltámadásáról". Az apostolok szétszéledése után a hagyomány szerint Etiópiában hirdette az evangéliumot. Alexandriai Kelemen őrizte meg egy mondását: "Gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson." Vértanúságot szenvedett Krisztusért. Szent Ilona császárnő az apostol ereklyéinek egy részét Rómába, másik részét Trierbe vitette.

forrás: Hankovszky Miklós

http://www.katolikus.hu/szentek/0224.html

Az Úr szeretetét és kiválasztó jóságát idézi a szentmise Kezdőéneke:
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és termést hozzatok, és termésetek maradandó legyen.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Úrrá kell lennünk a testünk felett, hogy lelkünk a Megfeszítettnek szolgálhasson. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt a keresztáldozat megelevenítésén, a szentmise áldozaton.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki apostolaidra bíztad evangéliumod örömhírét:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki apostolaidat barátaidnak nevezted:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki elküldted apostolaidat az egész világra, hogy maradandó gyümölcsöt hozzanak:
Uram, irgalmazz!

SZENTLECKE ApCsel 1, 15-15; 20-26
Jézus mennybemenetele után az apostolok sorshúzással kiválasztották Mátyás apostolt, és imádság közben kézfeltétellel ráruházták apostoli hatalmukat Mátyásra. Így az apostolok kollégiumába felvették, és így lett teljes a Tizenkettő száma.

EVANGÉLIUM Jn 15, 9-17
Jézus az apostolokat választotta benső barátaivá és munkatársaivá. Rájuk bízta mindazt, amit az Atyától hallott, és elküldte őket, hogy hirdessék meg: Isten örök szeretettel szereti az embert.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Urunk, Jézus Krisztus az apostolokra építette Egyházát. Az üdvösség az apostoli Egyházon keresztül nyerhető el. A hűség kegyelmét kérjük közös imával:

 1. Add, Urunk, hogy Egyházadhoz mindig hűségesek maradjunk.
 2. Add, hogy földi Helytartód, a Pápa szavát készséggel fogadják és kövessék az emberek.
 3. Add, hogy püspökeidben az apostolok utódait láthassuk.
 4. Add, Urunk, hogy mi is föltámadásod tanúi lehessünk.
 5. Add, hogy egész életünk önmegtagadásával szolgáljunk Neked, a Megfeszítettnek.

Urunk, Jézus Krisztus! Apostolaidra bíztad az evangélium örömhírét, és feltámadásod tanúivá rendelted őket. Kérünk, erősíts minket, hogy Szent Mátyás apostol tanítását követve, önmegtagadó életünkkel tanúskodjunk mi is Rólad, a Megfeszítettről! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


Forrás: Bárdosy Éva

 1. Add, hogy ma sikerüljön a szeretet parancsa szerint élnünk: megfeleljünk a bizalomnak, és barátaiddá növekedjünk, hallgass meg, Urunk!
 2. Hálát adunk az apostoli egyházért, a zarándokúton járó, feléd törekvő népért, amelynek tagjai vagyunk. Tedd választottaidat, az apostolok utódait igazzá, méltóvá azokhoz, akik kezdettől, mindig veled jártak a földön, és életüket adták a hitért, hallgass meg, Urunk!
 3. Minden választásunk, döntésünk Szentlélek vezérelte legyen! Hallgass meg, Urunk!
 4. Tartsd ébren a Szentlélek vezetése iránti érzékenységet a mai egyházban is! Hogy mi, a Te néped éberen virrasztva, imádkozva és böjtölve készüljünk a lakodalomra, amíg újra el nem jössz, amíg velünk nem maradsz mindörökre! Hallgass meg, Urunk!
 5. Hogy örömmel járjunk az önfeláldozó élet útján a nyomodban, és mai munkánk ízes gyümölcsöt teremjen, hallgass meg, Urunk!
 6. Add, hogy az örömteli engedelmességben is jó tanítványaidnak bizonyuljunk, és megmaradhassunk szeretetedben, hallgass meg, Urunk!
 7. Legyen boldog nevenapja ma minden Mátyás nevű testvérünknek! Hallgass meg, Urunk!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumMátyás

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Mátyás napjához országszerte inkább csak időjárási regulák fűződnek. Mátyás ront, ha talál (= megolvasztja, megtöri a jeget), ha nem talál, csinál (= ha már nem talál jeget, akkor faggyal köszönt be). Pontosan ez a hercegszántai sokác rigmus értelme is: Sveti Matija led razbija. Kad ga nema, on ga sprema. Hajósi* és baranyai németek ajkán: Mathias bricht Eis, hat er keins, so macht er eins.

Néhány kalendáriumhoz kötött történetnek Mátyás is hőse. Így a mohácsi magyarok mesélik, hogy az Úr városukba küldte Mátyást jeget törni, a szekcseiek azonban eléje állottak, pálinkával itatták. A lekenyerezés után Mátyás visszafordult, a várvavárt jégtörés elmaradt. Ezután Isten Gergelyt küldte a földre, őt meg a báriak borral tartották vissza. Most már az Úr nevelőapját, az igaz Józsefet küldte a tavaszváró emberek közé, aki azután baltájával meg is törte a Duna jegét. Hasonló mondákról még Üszögös Szent Péter, illetőleg Gergely és Benedek napjánál emlékezünk meg.

Mátyás önálló középkori ábrázolását nem ismerjük, de természetesen mindig ott szerepel az apostolok oltárán (Kassa, Késmárk, Szepesszombat). Mátyásról egyébként az Érdy- és Debreczeni-kódexben olvasunk. Ez azonban inkább élettörténet, vita és nem legenda.

Egyetlen patrociniumáról tudunk: Vágújhely (Nové Mesto, kápolna).

Mátyás apostol vértanúságának eszköze és így ikonográfiai jelvénye a szekerce. A nép képzelete a szent ünnepe és a közeledő tavasz között kapcsolatot teremtett: mintegy az apostol szekercéje töri meg a tél hatalmát. Így tartja Apátfalva népe is. Csíkszentmártonban az a tréfás hiedelem járja, ha nem indul meg a jégzajlás, akkor Mátyás a jégtörő csákányát pár hétre még éleztetni adta. Dugonics András jeles mondásai között olvassuk: Tapogatva jár, mint Mátyás után a róka a jégen.

Jellemző kiszombori hiedelem, illetőleg gyakorlat, ha fagy van ezen a napon, akkor jeget olvasztanak. Úgy vélik, hogy így majd a nyáron nem lesz jégverés. Magyarbánhegyes idősebb népe szerint ma, nevenapján osztja ki Mátyás a madaraknak a sípokat, hogy ismét hozzáfogjanak az énekléshez.

Algyő asszonyai az e napon tojt lúdtojást megjegyzik, mert ültetésnél szerencsésnek tartják. Más nézet szerint azonban a mátyástojás nem kerül a lúd alá. Azt hiszik, hogy úgyis hiába: elvész, mögugrik a liba alól.

Mátyás magyarországi kultuszának az Árpád-korban még nincs nyoma. Okleveles följegyzésekben csak a XIV. században kezd keltezésként szerepelni. Hazai tisztelete nyilván a középkori aacheni magyar zarándoklatokkal függ össze, amelyek Mátyás apostolnak trieri ereklyéit is útjukba ejtették, idehaza pedig tiszteletét terjesztették. Erről a búcsújárásról készülő munkánkban szólunk bővebben. A névnek hazánkban Mátyás király adott tekintélyt, aki az ünnep vigiliáján született.

Régi kalendáriumaink a szökő napról Mátyás ugrása néven emlékeznek meg, mert az apostol ünnepe ilyenkor 25-re ugrik előre.

A göcsejiek a ma fogott bárminő halra ezt mondják: megfogtam Mátyás csukáját. Ettől egész éven át szerencsés halászatot remélnek.* A csukát a régi szegedi halászok is szent halnak tekintették.*

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységNagyböjt 2. vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18
 
(...) Isten akkor azt mondta Ábrahámnak: „Vedd egyszülött fiadat, Izsákok, akit szeretsz, és menj el a Mória földjére. Áldozd fel ott egészen elégő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd mutatok neked!” (...) Ábrahám oltárt épített ott, elrendezte rajta a fát, s miután megkötözte a fiát, Izsákot, feltette az oltárra, a farakásra. Aztán Ábrahám kinyújtotta kezét, és megfogta a kardot, hogy feláldozza a fiát. De íme, az Úr angyala kiáltott a mennyből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” Ő azt felelte: „Itt vagyok!” Azt mondta erre neki: „Ne nyújtsd ki kezed a gyermekre, és ne árts neki semmit! Most már tudom, hogy féled Istent, s a kedvemért egyszülött fiadnak sem kegyelmeztél!” (...)
 
Róm 8,31b-34
 
Mit mondjunk tehát mindezek után? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ő, aki tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? Ki lenne vádlója Isten választottjainak? Isten az, aki a megigazulást adja; ki lenne hát az, aki kárhoztat? Talán Krisztus Jézus, aki meghalt, mi több, fel is támadt, Isten jobbján van, és közbenjár értünk?
 
Mk 9,2-10
 
Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, őket külön fölvitte egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. A ruhái fényesek lettek és ragyogó fehérek, mint a hó, ahogy semmiféle festő a földön nem tudná megfehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés Mózessel; Jézussal beszélgettek. (...) Erre felhő szállt alá, beborította őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok”. (...) Mikor a hegyről lejöttek, meghagyta nekik, hogy amiket láttak, senkinek el ne beszéljék mindaddig, amíg az Emberfia fel nem támad a halottak közül. Ők a dolgot magukban is tartották, de egymás között arról tanakodtak, hogy mit jelent az: „amikor halottaiból feltámad”.
 
 
Életünk színeváltozásos élményei arra valók, hogy felkészítsenek az igazi dicsőségre, hogy segítsenek emberi akaratunkat minden körülmények között egyesíteni azzal az isteni akarattal, mely kezdettől fogva elhatározta testünk-lelkünk, egész emberi valónk örök megdicsőítését. Komoly figyelmeztetés ez nekünk, akik legtöbbször a dicsőség fényére és kellékeire áhítozunk csupán, vagy ami még rosszabb, álszíneváltozásokat és áldicsőségeket hajszolunk. Az igazi megdicsőülésben ugyanis nem a Színeváltozás hegyén lesz részünk, hanem Mória hegyén és a Golgota hegyén, ha az Atyába vetett bizalmunk akkora magasságot és mélységet fog át, mint Ábrahámé, sőt Krisztusé.
 
Hiszen Isten valójában nem fia feláldozását kérte Ábrahámtól, hanem saját maga feláldozását, hogy úgy reméljen Istenben, aki az ígéretet adta, hogy közben lemond ezen ígéret emberi alapjáról: egyetlen fiáról, Izsákról, az ígéret teljesítésének biológiai garanciájáról. Jézust pedig arra indította a Szentlélek, hogy merjen belehalni az Atyába vetett bizalomba, az ő halálon túl is érvényes, feltámasztó szeretetébe. Krisztus megdicsőülésének pillanata éppen akkor jön el, amikor a fényesség helyett sötétség támad, Jézus nem hófehéren ragyogó ruhát visel, hanem lecsupaszított, vérző testtel függ a kereszten, s az égből nem hangzik semmiféle szózat, az Atya néma marad, csak a körülállók szitkozódása és gúnyos kacaja hallatszik…
 
Urunk Jézus, mi is sokszor úgy vagyunk, mint az apostolok: a dicsőség egyet jelent számunkra a ragyogással és a mindent betöltő, fönséges isteni szózattal. Amikor pedig szenvedésről és halálról beszélsz, azt meg sem halljuk, oda sem figyelünk rá, vagy éppen élénken tiltakozunk: „Ilyen, Uram, nem történhet meg Veled!” – és persze velünk sem. Taníts meg, kérünk, hogy ne földi, külsődleges dicsőségre vágyakozzunk, hanem Isten fiainak mennyei dicsőségére, az Atya örök elismerésére, mely a Veled való egységből fakad, s mely legtöbbször éppen akkor nyilvánul meg rajtunk, mikor a színeváltozás ragyogásából semmi sem látszik itt a földön.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt második vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Isten arcát keresniNagyböjt második vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Isten arcát keresni
 

Evangélium:
Mk 9,2-10
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter így szólt Jézushoz: "Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek." Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő ereszkedett alá, s árnyéka rájuk vetődött. A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Mire körülnéztek, senkit sem láttak a közelükben, csak Jézust. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból. A parancsot megtartották, de maguk közt megvitatták, hogy mit jelenthet: A halálból feltámad.

Bevezető ima: Úr Jézus, Te megmutattad Péternek, Jakabnak és Jánosnak jövendő dicsőségedet, hogy megerősítsd őket a hitben. Tudom, hogy nekem is erőt adsz a jelenléteddel, hogy hordozni tudjam a keresztemet és egy napon szemtől szembe láthassalak. Ebben az imában rád bízom magamat. Szeretni akarlak teljes értelmemmel, teljes szívemmel, lelkemmel és erőmmel.

Kérés: Uram, mutasd meg nekem arcodat!

Elmélkedés:
1. Az ember vágyódása Istenhez. Jézus sok időt töltött az Atyával való egységben, imádsággal. A mai evangéliumban is arról olvasunk, hogy szokásához híven is felment a hegyre imádkozni. Az embernek a hozzáállása mutatja meg azt az akaratát, hogy az Atyával egységben éljen. Valami nagyon különleges lehetett abban, ahogyan Jézus imádkozott, hiszen a tanítványai arra kérték, hogy tanítsa őket is. Ők is olyan közelségben akartak lenni az Atyával, mint Jézus. Én is őszintén keresem a módját, hogy bensőséges kapcsolatom legyen Jézussal? Bízom abban, hogy ha teljes szívemmel keresem Istent, meg fogom találni Őt? Számára nagy öröm, ha hozzá fordulunk gyermeki imáinkkal.

2. Az imádság hegyén. A „szent hegy” képe sok helyen megjelenik a Szentírásban, Ábrahámtól Mózesig, és Jézus nyilvános működése során is többször találkozunk vele. A hegy ilyenkor egy olyan helyszínt jelképez, melyen Isten arcát keressük az imában. Az imádság a mi utunk erre a szent hegyre, ahol Istennel találkozhatunk. Készen állok az útra, tudva, hogy nehézségekkel lesz tele? A Katekizmus az imádságról mint egy küzdelemről ír: „Ki ellen? Magunk és a Kísértő ármánykodásai ellen, aki mindent elkövet, hogy az embert elfordítsa az imádságtól, vagyis az Istennel való egyesüléstől. Úgy imádkozunk, ahogy élünk, mert úgy élünk, ahogy imádkozunk.” (KEK 2725)
Készen állok arra, hogy nap, mint nap elinduljak a hegynek, mindig magasabbra az imádságban? Úgy élek, ahogy imádkozom – elégedett vagyok ezzel az élettel és az imával? 

3. A hegymászás eszközei. Minden jó hegymászó felszereli magát az útra, mely a hegyre vezeti őt. Nekünk is megvannak az eszközeink az imádsághoz. Először is az evangélium, mely megmutatja nekünk Jézust: „Aki engem látott, az Atyát is látta” (Jn 14:9). Elmélkedjünk rajta minél gyakrabban, és kérjük Istent, hogy mutassa meg magát az evangéliumon keresztül. Másrészt segítenek a szentségek, különösen a bűnbánat szentsége és az Eucharisztia. A gyónás által megtapasztaljuk Isten szeretetteljes kegyelmét, mely visszaemel a vele való gyermeki kapcsolatba. Az Oltáriszentségben magát a Szeretetet, Jézus Krisztust kapjuk meg, akivel ebben a szentségben egyesülhetünk. Az én imáimnak is biztos alapot ad a rendszeres szentségi élet?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, köszönöm, hogy velünk maradtál az Oltáriszentségben. Ez a legjobb módja annak, hogy lássam az arcodat, hogy közelebbről megismerjelek és megszeresselek. Add, hogy a szeretetedre én is szeretettel válaszoljak!

Elhatározás: Ma legalább öt percig az Úr közelségét keresem az imában, kegyelmét kérve szeretteimért és saját szükségleteimért.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságNagyböjt 2. vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Evangélium

Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.
Mk 9,2-10

Elmélkedés

Láttuk dicsőségét
Nagyböjt 2. vasárnapján arra buzdít bennünket az evangélium, hogy Krisztus ragyogó arcát szemlélve haladjunk tovább húsvéti előkészületi utunkon. A színeváltozás eseménye azzal kezdődik, hogy Jézus kiválasztotta három apostolát és felment velük egy hegyre, amely a keresztény hagyomány szerint a Tábor-hegy volt. Miután az ószövetségi idők két legnagyobb alakjával, Mózessel és Illés prófétával beszélgetett, színében elváltozva megmutatta Péternek, Jakabnak és Jánosnak az ő isteni dicsőségét. A történet fontos mozzanata a mennyei Atya kinyilatkoztatása Jézusról, mint szeretett Fiáról. A mai vasárnapon Jézus bennünket is kiválaszt, kéri, hogy csatlakozzunk a három apostolhoz, és felvisz minket egy lelki magaslatra, hogy legalább egy rövid időre bepillantást nyerjünk abba a dicsőségbe, amely a feltámadáskor fog a maga teljességében megnyilvánulni.
A színeváltozás lényeges esemény, mert megszilárdítja a kiválasztott apostolok hitét és a mi hitünket. Az apostolok számára a hit legnagyobb próbatétele az volt, amikor Mesterüket szenvedni és a kereszten meghalni látták. Az a tény, hogy a színeváltozáskor megpillanthatták Krisztus dicsőséges arcát, segített nekik abban, hogy az Úr fájdalmas arcát látva se veszítsék el hitüket. Mert mennyire gyenge volt az ő hitük! Elfutnak és elmenekülnek, amikor Jézust elfogják a Getszemáni-kertben. Péter ugyan titokban követi a csapatot a főpap házáig, de ott háromszor megtagadja az Urat. A Golgotán már nem fogja senki sem mondani, hogy „Uram, jó nekünk itt lennünk!”, hanem mindenki elmenekül. Jézus kereszthalála után pedig félelmükben bezárkóznak az apostolok. Szinte teljesen elveszítik hitüket és végtelenül csalódottak. Hitüket csak a feltámadás és a feltámadt Krisztussal való találkozás kelti majd életre.
Az Úr színeváltozása előkészíti a kereszthordozást. Márk evangélista ugyan nem említi, de Lukács elbeszéléséből tudjuk, hogy a hegyen Jézus Mózessel és Illéssel „haláláról beszélgetett, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie” (Lk 9,31). Jézus pontosan tudja, hogy nem csak a dicsőség hegyére, a Tábor-hegyre kell felmennie, hanem az emberek megváltása érdekében vállalnia kell a szenvedést és a kereszthordozást, azaz fel kell majd mennie a Golgota hegyére, a kereszthalál magaslatára. Az Atya iránti engedelmességből és a mi üdvösségünkért Jézus tudatosan vállalja ezt a hegyre menetelt. Nekünk pedig azt mondja, hogy aki követni akarja, vegye fel keresztjét és kövesse! Ne meneküljünk el a szenvedésektől! Ne féljük felvenni és hordozni keresztünket! Türelmesen viselt szenvedéseink értékesek, mert Krisztushoz kapcsolnak bennünket. Aki vele van a szenvedésben és a halálban, Jézussal fog részesülni a feltámadásban is.
Krisztus megdicsőülése a Tábor-hegyen elővételezi a feltámadás örökké tartó dicsőségét. A színeváltozáskor az Atya szóban nyilvánítja ki, hogy Jézus az ő „szeretett Fia” (Mk 9,7), húsvétkor pedig azzal a tettel nyilvánítja ki ugyanezt, hogy feltámasztja Fiát a halálból. „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok”, mondja az Atya. Ha el akarunk jutni a feltámadásra, Jézusra kell hallgatnunk, hiszen az örök élet igéi őnála vannak. Ő vezet el bennünket az örök életre. A Tábor-hegyi megdicsőülés azzal is kapcsolódik a feltámadáshoz, hogy egészen addig nem szabad beszélniük az apostoloknak mindarról, amit a hegyen láttak és hallottak. Ezt olvastuk az evangéliumban: „Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból” (Mk 9,9).
Az isteni dicsőség látásának élményével haladjunk tovább nagyböjti utunkon, amelynek végén megláthatjuk majd a feltámadás dicsőségét!
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Életünk során vannak olyan pillanatok, amikor lelkesedünk érted, de olyanok is, amikor elgyengülünk, elkeseredünk, nehéznek tartjuk a kereszthordozást, talán azt is érezzük, hogy elhagyott minket az Isten. Segíts minket ezekben az órákban és napokban! Segíts, hogy újra felvegyük életünk keresztjét és induljunk veled! Ne csak arra gondoljunk, hogy életünk végén a halál vár minket, hanem nézzünk tovább, higgyünk a feltámadásban, higgyünk az örök életben! Életünk leggyengébb pillanata az, amikor meghalunk. De könnyebb erre a pillanatra felkészülnie annak, aki hisz a feltámadásban, hisz abban, hogy halála után Isten kegyelméből új életre támadhat. Add, hogy életünk nehéz szakaszaiban mindig arra gondoljunk, hogy a mennyei Atya az örök boldogságra hív minket!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240225.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓNagyböjt 1. hete péntek

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE2024. február

Napi Ima32 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
06

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.” (1Kor 16,14) [1]

 

Ebben a hónapban Pál apostol szava és tapasztalata lesz a világosság az utunkon[2].

A korintusi keresztényekhez hasonlóan nekünk is nagy erővel hirdeti, hogy az evangélium lényege a szeretet, az agapé, az érdek nélküli szeretet a testvérek között.

A mostani életige ennek a levélnek a befejező részéből származik, amely részletesen leírja, és minden árnyalatában el is magyarázza, hogy milyen a szeretet: türelmes, jóságos, örül az igazságnak, nem keresi a maga javát…[3]

A keresztény közösségben ily módon megélt kölcsönös szeretet gyógyír a mindig fenyegető megosztottságokra, és a remény jele az egész emberiség számára.

 

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.”

 

Érdekes, hogy Pál – ha a görög szöveget nézzük – arra buzdít, hogy minden tevékenységünk folyamán „legyünk a szeretetben”, és ezzel megadja minden cselekedetünk biztos alapját, a feltételét, hogy Istenben lakozzunk, aki a Szeretet.

Hogyan is tudnánk kölcsönösen befogadni egymást, hogy tudnánk mindenkihez így viszonyulni, ha nem tudnánk, hogy előbb Isten szeret minket a törékenységeinkkel együtt is?

Ha újra és újra felszítjuk magunkban ennek a tudatát, akkor leszünk képesek félelem nélkül megnyílni mások felé, és megérteni a szükségleteiket, melléjük állni és megosztani velük anyagi és lelki javainkat.

Figyeljük meg, hogy Jézus hogyan cselekedett, mivel Ő a mi példaképünk.

„Ő maga elsőként adott: egészséget a betegeknek, bocsánatot a bűnösöknek, életet adott mindannyiunknak. Az ösztönös, önző harácsolást Jézus a nagylelkűséggel, a saját igényeink előtérbe helyezését a másokra való odafigyeléssel állítja szembe. A birtoklás kultúrájával szemben az adás kultúráját hangsúlyozza. Nem az a lényeg, hogy sokat vagy keveset tudunk-e adni. Az számít, hogy »hogyan« adunk, mennyi szeretet van a másik iránti figyelmességünk akár egy apró gesztusában is. […] A szeretet lényegre törő: odafigyeléssel, szolgálattal és segítőkészséggel képes a felebaráthoz közeledni. […] Még fontosabb megpróbálni szeretetnek »lenni« mindenki iránt! Akkor megtalálnánk a szívéhez vezető utat, és tudnánk segíteni neki.”[4]

 

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.”

 

Ez az ige arra tanít, hogy tisztelettel közeledjünk másokhoz, ne legyen bennünk álnokság, hanem ötletesen tegyük lehetővé, hogy megvalósíthassák legszebb vágyaikat, és így mindenki részét adhassa a közjó megvalósulásához.

Ez segíteni fog, hogy értékeljük a hétköznapi életünk apró eseményeit is: „[…] a házimunkától a földeken vagy a műhelyben végzett munkáig, a hivatali ügyintézéstől az iskolai teendőkig vagy a társadalmi, politikai és vallási felelősségek vállalásáig. Minden figyelmes és segítőkész szolgálattá válhat.”[5]

Képzeljük el úgy, mint egy mozaikot, a maga egyszerűségében megélt evangéliumból.

Két szülő meséli: „A szomszédunk közömbös a hit iránt. Elmesélte, hogy a fia börtönbe került, mi pedig vállaltuk, hogy meglátogatjuk. Az előző nap böjtöltünk, kérve a kegyelmet, hogy a megfelelő szavakat tudjuk mondani neki. Aztán kifizettük az óvadékot, hogy szabadon engedjék.”[6]

Egy ifjúsági csoport Bueában (Kamerun délnyugati részén) természetbeni és pénzadományokat gyűjtött, hogy segítsenek a háború miatt az ország más részére elmenekülni kényszerült embereken.[7] Meglátogattak egy embert, aki a menekülés közben elveszítette az egyik karját. Nagyon nehéz elfogadnia ezt a fogyatékosságot, mert ez hirtelen erővel változtatta meg a szokásait. „A látogatásunk reményt, örömet és bizalmat adott neki. Általunk megtapasztalta Isten szeretetét” – meséli Regina. Marita pedig úgy érzi: „Ez után a tapasztalat után tényleg biztos vagyok benne, hogy semmi sem kicsi, ha szeretetből tesszük. Másra nincs is szükség, mert a szeretet mozdítja meg a világot. Próbáljuk ki!”

 

Letizia Magri és az életige csoport gondozásában


[1] Ebben a hónapban az Élet igéje az a mondat, amit a különböző német egyházak egész évre mottónak választottak.

[2] vö. Zsolt 119[118],105. Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.

[3] vö. 1Kor 13

[4] C. Lubich, Az élet igéje, 2006. október, Új Város, 2006/10.

[5] uo.

[6] S. Pellegrini, G. Salerno e M. Caporale, Famiglie in azione. Un mosaico di vita, Città Nuova 2022, pp.70-71.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Többre kell becsülni az önakarat megtagadását, mint a halottak feltámasztását.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Keresztes Szent János aranymondásai

Keresztes Szent János aranymondásai

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

A nyelv megfékezése és az Isten iránt való szeretet állandó felszítása nyomán hamar feltüzesedik a lelkünk az isteni szeretettől.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta T, mint tanítás, mint tiszteletTISZTASÁG

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Társaságunk különleges ismertetője a tisztaság (MB X. 35).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólA pünkösdi tűznyelvek

Napi Ima69 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

„És eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint a tűzláng…” (Ap.Cs. 2,3). 

 

a) A nyelvek pünkösdi ajándéka azt jelzi, amit a jó pásztor képe: közlekedést, érintkezést, utánjárást, egymástmegértést; azt jelenti, hogy menjetek a népekhez, beszéljetek nyelvükön, értsétek meg őket, hogy megértsenek titeket. Igazság s kegyelem van nálatok; közöljétek azt velük, járjatok utánuk. Ne álljatok félre, mondván: Krisztus megigérte, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajtunk; nem mi szorulunk a népekre, hanem a népek reánk. Ez nem pünkösdi nyelv; ez nem a szellem nyelve, mely hódít; ez nem a lélek nyelve, mely éltetően, üdítően akar kihatni. A mi elvünk nem a „l’art pour l’art”; nem az elszigeteltség, hogy ez evangéliumból csak morzsák hulljanak a világnak; hanem legyen az övé az egész pünkösdi igazság. Adni, adni, szórni, közölni… ez pünkösd. 

 

b) „És betelének mindnyájan Szentlélekkel…” Krisztus lelkével teltek be; ez a lélek lett az ő lelkük, és ettől elváltozott világuk. Mondhatnók, a géniusz kongeniális férfiakat támasztott. – Ez kell; Krisztus nagy gondolatait kell felvennünk; motívumainak mélységét és erejét átélnünk, és azokat egyéniségünkben sajátosan és szerencsésen kialakítanunk. Apostolok lélekből lesznek; papok csak apostoli rokonlelkek lehetnek; kongeniális emberek; lelkük a Szentlélek. Ezt a lelket kell a szentelésben venniök és azt fölgerjeszteniök, mert bennük van a „kézrátétel” által. 

Higgyük azt, hogy bennük van; de energia, elmélyedés, megindulás, elérzékenyülés kell hozzá, hogy azt fölébresszük s erejét kifejthessük. 

 

c) Különben pedig mindenkinek való a Szentlélek s napjainkban számosan vannak, kik utána vágynak. Ő az egyház lelke. Ő nevelte a kereszténységet hősies életre. Ez egyházban minden lélek közvetlen összeköttetésben áll a Szentlélekkel, az élteti és eleveníti. Az egész életet kell e Léleknek átjárnia: szemléletet és akaratot, spekulációt és cselekvést, s meg kell nyilatkoznia gyengéd érzékben az erkölcsi iránt. Jöjj te csodálatos, teremtő, alakító lélek! 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

A házasság szentségének célja, hogy a házastársa­kat sajátos hivatásukra szentelje meg. A keresztény házasság hitvesi mivoltukban, hitvesi hivatásukra szenteli meg a házastársakat. Amilyen egyszerűen hangzik ez, an­nál fönségesebb a jelentősége ennek a kegyelemnek. Mert ha már a természet rendjét szolgáló házasság is nagy do­log az Isten terveiben, hisz a Teremtő saját teremtő ere­jét ruházza mintegy át a házastársakra és a természeres há­zasság is hozzájárul ahhoz, hogy a világteremtő Atya kép­mása rárajzolódjék a férfi arcára, mennyivel magasabbá válik a szentségi házasságban a házastársak méltósága! A szentségi házasság ugyanis már nemcsak a természet cél­ját, az emberi nem fenntarrását szolgálja, hanem közvet­ve magasabb, természetfölötti célt is. Hisz ez a házasság adja az Egyháznak, Krisztus jegyesének az új tagokat: a keresztény anya adja át gyermekét az Anyaszentegyház­nak, hogy a test szerint szült gyermek újjászülessék a ke­resztség vizében! A kereszrény házasság gyarapítja a szen­tek nemzedékét, az Isten házanépét, nemcsak a természe­tes élet forrásait árasztja tovább, hanem eszközévé válik az Isten világmegváltó terveinek.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Böjte Csaba ofm gondolatai

Böjte Csaba Út a Végtelenbe

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

„Mint a fertőző betegségek, a bűnök is ragályosak. Az ember gyenge, tisztaságunkat törékeny edényben tartjuk.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaJézus Krisztus azonosságának megismerése

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Jézus Krisztus azonosságának megismerése

    A negyedik evangélium hetedik fejezetében János evangélista gondosan feljegyzi sok jeruzsálemi ember zavarát Jézus azonosságával kapcsolatban.
    Ez a sátoros ünnep ideje volt, mely megemlékezett a héberek életéről a sivatagban. A Szent Városban sok ember gyűlt össze és Jézus a templomban tanított. Valaki így szólt: „Ugye, ez az, akit halálra keresnek? S mégis teljesen nyíltan beszél, s nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg róla az előljárók, hogy ő a Messiás? Róla tudjuk, honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való.”
    Az ilyen kijelentések jelzik a zsidók zavarodottságát abban a templomban; várták a Messiást; tudták, hogy a Messiás körül lesz valami titokzatos és rejtelmes. Még arra is gondoltak, hátha Jézus az, tekintetbe véve az ál­tala művelt csodákat és az általa hirdetett tanokat. De nem voltak bizonyosak benne, mert a hivatalos vallási hatóság ellene volt, sőt likvidálni is akarta.
    Jézus ekkor megmagyarázta zavarodottságuk okát, il­letve azt, miért nem ismerik fel valódi azonosságát; az emberek kifejezetten csak a külsődleges, polgári és csa­ládi ismérvekre hagyatkoztak és nem mentek túl emberi természetén; nem hatoltak át megjelenésének külső bur­kán. „Igen, ismertek és azt is tudjátok, honnan való va­gyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz kül­dött, akit ti nem ismertek. Én azonban ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött.”
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #jóéjtpusziNe a zűrzavarban keressem az Urat,

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24
Kép: Bill Viola
Ne a zűrzavarban keressem az Urat,
ne ott, ahol sose lehet tudni,
kinek mi a hátsó gondolata, miközben
mézesmázosan hajbókol előttem,
szinte túlcsordul benne a jóindulat,
előreenged az ajtóban, és nézem a kezét,
van-e benne kés, ahogy hátulról tessékel,
tippelgetni, ki kivel van, ki kinek az ügynöke,
ki kivel találkozgat, telefonozgat sutyiban,
miközben színleg nem is ismerik egymást,
röpdösnek rejtelmes értelmű gesztusok,
rándulnak szájsarkak, hunyorognak szemek,
jelentőségteljesen felszaladnak szemöldökök,
kacsintások, számítgatások, összepacsizások,
leheletfinoman adagolt mérgek,
emberi indulatok bonyolult szövevénye,
szittyója, lápvilága, úgy érzem, lassan süllyedek,
miközben mindenki más ügyesen közlekedik
talpalatnyi szilárd helyről a másik talpalatnyira
ugorva, mindenki benne van a nagy mutyiban,
s ha nincs is benne, jobb, ha úgy tesz,
mintha benne lenne, legalább szemet huny,
és a szemet hunyások is értékesek,
van árfolyamuk, piaci értékük,
jókor kell behunyni, jókor nyitva tartani,
mert aranyat érhet az olyan szem is,
mely a megfelelő pillanatban van nyitva,
ha csak ki nem szúrják késsel,
ami peches fejlemény,
de benne van a pakliban.
Keressem a zűrzavarban az Urat,
menjek rendíthetetlenül előre,
nem törődve a kéz-kezet-mos bajnokaival,
nem belemenve játszmáikba,
nem agyalágyultnak lenni,
tudomásul venni kis ravaszkodásaikat,
de akkor is a Teremtő arcát látva bennük,
és nem azt a harci maszkot,
amivé maguk mázolták a képüket,
ezren hullanak el balomon,
százan jobbomon, vagy fordítva,
mindegy is, az Isten terve szerint haladni,
és nem az élők gubancolta ösvényeken,
mert azok nincsenek is voltaképpen,
kikezdhetetlennek tűnnek a hatalmi koreográfiák,
de csak az Isten táncrendje örökkévaló.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekNagyböjt 1. vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek PRO REGNO DEI - Isten OrszágáértHamvazószerda

Reggeli ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
14

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiNagyböjt 1. vasárnapja

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sajgó Balázs atya elmélkedése

Sajgó Balázs atya elmélkedése IstenarcNagyböjt 2. vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Híd a folyón

A próbatételben tehát Isten nem elvenni akar valamit, hanem adni, éspedig önmagát. A próbatétel minden esetben Istenhez és a világhoz való viszonyomat tisztázza. Aki valóban Istené, azt a próbatétel nem szakítja el Tőle, hanem még jobban hozzáköti. Ebben is segíthet a nagyböjti szentidőszak.
 
Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését!

Teljesen tudatában vagyok, hogy a nagyböjti szent időszaknak több meghatározása is van. Elmúlt héten belső útnak neveztem, amelyen – Istennel járva – megismerhetem Őt és az Ő fényében helyesen ismerhetem meg magamat is. Ezen a belső úton, vagy az Istennel együtt végzett „önismereti képzésen” fokozatosan megtisztulnak a Róla alkotott korábbi képek és elképzelések – és ezzel párhuzamosan tisztábban látom, láthatom meg a másik ember arcát és saját arcomat is. Ez a belső munka nem ér véget – nem érhet véget! – a földi életben. Ezért a szent időszak sűrű foglalata az emberi életútnak.

Megteszem a magam részét, elindulok, ahogy Ábrahám is tette – isteni hangtól ösztönözve. Elhagyom a régi énemet és életemet, hogy megtaláljak egy újat. Segítséget kérek Istentől, hogy egyre tisztábban lássak. Segítség! – kiáltom sokszor magamban, máskor hangosan – és segít az Ég.

Henri Boulad SJ egyik beszámolójában leírja, hogy szerzetes-papi hivatását nagyon fiatalon, 16 évesen kapta. Volt két hitetlen nagybátyja, akik fiatal korukban a legjobbak közé tartoztak a kairói jezsuita iskolában, de ateisták lettek. Ezek kételkedni kezdtek fiatal kisöccsük hivatásában és próbálták meggyőzni őt, hogy túl korai döntésében nincs semmi garancia és talán tíz év múlva meg fogja bánni. "Ez lehet, hogy így lesz" - mondta nekik az ifjú Henri - "de azt most biztosan tudom, hogy be kell lépnem a Rendbe." "Garancia nélkül is tudtam, hogy kockázat volt, - írja magáról Boulad - ami azonban világos volt számomra az az, hogy megláttam egy csillagot az égen és világos volt számomra, hogy ez az én utam. A csillag és közöttem lehet, hogy hegyek vannak, óceánok és szakadékok léteznek, nem tudom, de láttam, és azt mondtam: Követni akarom ezt a csillagot. A hogyan nem számít, a csillag a fontos. Olyan sok ember van, aki mindig azt kérdezi: Hogyan, hogyan, hogyan? Pedig nincs is csillag előttük…".

Az engem felülmúló személyes Isten felemel, amikor megtorpanok a sötétben és nem látom a csillagot, amelynek hatására egykor elindultam.

Ábrahám is vakon követi az utasításokat, még egyetlen fiát is feláldozná, amikor világossá válik számára, hogy Isten nem ezt az áldozatot kéri tőle, ahogy a környező népek istenei kérik. Ábrahám istenképe tisztul.

Megérti azt, ami az Újszövetség istenképében számomra már világos lehet, Jézusnak köszönhetően: Isten nem öli meg a fiát sem. Jézus, a Fiú önként és teljesen szabadon adja oda életét és mutatja meg az önátadás útját. A lemondás, az áldozat értelme ugyanis az, hogy beleviszem magamat, önként és szabadon. Ez az isteni megváltás útja. Jézus azért ilyen, mert Atyja is ilyen: önmagát adja!

A próbatételben tehát Isten nem elvenni akar valamit, hanem adni, éspedig önmagát. A próbatétel minden esetben Istenhez és a világhoz való viszonyomat tisztázza. Aki valóban Istené, azt a próbatétel nem szakítja el Tőle, hanem még jobban hozzáköti. Ebben is segíthet a nagyböjti szentidőszak.

A szenvedést, a megpróbáltatást csak az tudja elviselni, aki tudja, hogy megdicsőülés is van. Csakis így van értelme a kockázatok vállalásának, annak a hitnek, amely a lehetetlenben hisz. Mert minden lehetséges annak, aki hisz. Mindaz, ami lehetetlennek tűnik - létezik és megvalósul. Ahogy valahol olvastam: nem szabad eldobni a vasúti jegyet, amikor alagútba visz a vonat, mert majd kijön a másik végén.

A megpróbáltatás sötétségéből mindig felragyog a világosság, ha tudom: nem vagyok egyedül. Ez a hit tudása. Nemcsak információként tudom, hanem át is engedem az irányítást Neki. Teszem ezt nem feladva, hanem átadva önmagamat. Így ragyog fel a fény. A nagyböjtben is.

Ha elhiszem, hogy mi vár rám, pontosabban ki vár rám, amit Jézus magából az apostoloknak megmutat, akkor könnyebb lesz a kitartás, állhatatosabb tudok maradni és így szép életet élhetek – a szenvedések mellett és ellenére is!

Átadom az irányítást?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XI. fejezetÖnmegtagadás, betegség idején is – 1

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

 

Folytatólag beszél az önmegtagadásról és fejtegeti annak azt a faját, amelyet a betegség idején kell gyakorolni.

 

Nagy tökéletlenségnek tartom, nővéreim, ha unos-untalan panaszkodunk holmi apró-cseprő bajokról; ne tegyétek ezt soha, amíg csak el tudjátok azokat viselni. Ha a baj komoly, akkor panaszkodik az magától; ez azután egészen más panasz; ezt nem lehet süket fülre venni. Fontoljátok meg, hogy kevesen vagytok; ha tehát valamelyikteknek megvan ez a rossz szokása, akkor ez, mivel őszintén szeretitek egymást, keseríteni fogja a többieket mind. Természetesen, ha komoly baja van, az más; akkor szóljon s tegyenek meg érte mindent, amire szüksége van; hiszen, ha valaki elfojtotta magában az önszeretetet, annak annyira terhére van minden ápolás, hogy komoly ok nélkül nem fogja azt elfogadni. Soh’se féljetek attól, hogy az ilyen nővér ok nélkül panaszkodjék.

 

Oly esetben, amikor valaki igazán beteg, nem teszi jól, ha nem szól. Az ilyen rosszabbul cselekszik, mint aki ok nélkül kíméli magát, de még rosszabb volna, ha a többiek nem lennének iránta részvéttel. No, de hiszen e tekintetben nincs veszély, mert ahol oly kevesen vagytok s hozzá imádságos, gyöngéd lelkek: ott ki van zárva, hogy ne ápoljátok a beteget s ne tegyetek meg mindent, hogy meggyógyuljon. De az afféle apró női gyöngeségeket és bajok föl se vegyétek és ne panaszkodjatok miattuk, mert sokszor csak a rossz szellem nagyítja meg őket képzeletünkben. Az ilyenek jönnek és megint elmúlnak s ha nem szoktok le arról, hogy mindig emlegessétek őket és folyton panaszkodjatok miattuk – hacsak nem Isten előtt – akkor soh’se lesz vége.

 

Azért hangsúlyozom ezt annyira, mert nagyon fontos s nézetem szerint ez az egyik oka annak, hogy némely kolostorban annyira meglazult a fegyelem. Ez a mi nyomorult testünk ugyanis olyan sajátságos természetű, hogy minél több kényelmet engedünk meg neki, annál többre van szüksége. Csodálatos dolog, mennyire szereti, ha dédelgetik s ha bármi csekélyke kis ürügyet tud találni a követelődzésre, befonja a szegény lelket s megakadályozza abban, hogy előrehaladjon. Gondoljátok meg, hány szegény beteg van rosszabb helyzetben, mint ti, mivel senkije sincs, akinek panaszkodhatnék; mert a szegénység és a kényelem nem járnak együtt. Gondoljatok arra is, hány férjes nő van – s én magam is ismerek ilyeneket, még pedig előkelő nőket – akik keserves helyzetükben és súlyos szenvedéseikben nem mernek panaszkodni, nehogy terhére legyenek férjüknek. Már pedig azt tudhatná az ilyen magamforma bűnös lélek, hogy nekünk csak nincs jogcímünk nagyobb kényelemre, mint azoknak s nem azért jöttünk ide, hogy élvezzünk s kényelemben éljünk! Ha már megszabadultunk attól a sok szenvedéstől, amely kijutott volna nekünk a világban, talán valamit mégis csak elviselhetünk Isten szerelméért, anélkül, hogy telepanaszkodnók vele a házat! Hányszor előfordul, hogy az olyan férjes nő, aki szerencsétlen házasságban él, még azt sem meri megtenni, hogy más előtt öntse ki szívét, hanem szótlanul viseli szenvedéseit; mert a férje megharagudnék, ha megtudná, hogy másoknak elmondta bajait, vagy panaszkodott. Mi pedig azokból a bajokból, amelyeket bűneinkért szenvedünk, nem volnánk képesek valami keveset elviselni, úgy, hogy csak az Úristen tudjon róla? Hiszen különben is vajon mit segít az a betegségen, ha másoknak elmondjuk?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója74, 75

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

74   (31) Egy növendékünk gyónása.

Mióta valamilyen erő siettet, hogy intézzem el ezt az ünnepet, és foglalkozzam a kép megfestésével, nem tudok megnyugodni. Valami átjár, mégis félelem fog el, nem képzelődöm-e? Bár ezek a bizonytalanságok mindig kívülről jöttek, a lelkem mélyén éreztem, hogy az Úr az, aki áthatja lelkemet. Az akkori gyóntatóm azt mondta, hogy vannak képzelgések, és az volt az érzésem, mintha félt volna meghallgatni a gyónásaimat. Ez nagyon gyötört. Amikor észrevettem, hogy nem sok segítséget kapok az emberektől, még inkább Jézushoz, a legjobb Mesterhez menekültem. Egyszer, mikor bizonytalanságot éreztem, hogy az Úr hangját hallom-e, bensőmben szó nélkül beszéltem Vele. Az egyik pillanatban lelkemet erő járta át, s azt mondtam: „Ha Te, aki velem érintkezel, s beszélsz hozzám, valóban az én Istenem vagy, kérlek, ez a bizonyos tanuló[1] még ma gyónjék meg. Ez a jel megerősít engem.” Még abban a percben kérte a leányka, hogy gyónhasson.

 

75   Az osztályt vezető anya csodálkozott ezen a hirtelen változáson, de azonnal gondoskodott gyóntatóról. A leányka nagy bűnbánattal meggyónt. Lelkemben a következő hangot hallottam: „Most már hiszel nekem?” – Lelkem újra átjárta valami különös erő, s biztonsággal és erővel töltött el, annyira, hogy magam is csodálkoztam, hogyan is kételkedhettem eddig, akár csak egy pillanatig is. A kétségek azonban kívülről mindig jönnek, s ez arra ösztönzött, hogy mélyebben zárkózzam magamba. Ha lelkem valamelyik gyóntatónál bizonytalanságot vesz észre, nem tárom fel előtte lelkemet mélyebben, hanem csak a bűneimmel vádolom magamat. Nem ad a léleknek békességet az a pap, aki maga sincs annak birtokában.

Ó, papok, ti világító gyertyák, kik megvilágítjátok a lelkeket, fényetek sohase homályosuljon el! Megértettem: hogy Istennek akkor nem az volt az akarata, hogy egész mélységében feltárjam a lelkem. Ezt a kegyelmet Isten csak később adta meg.


[1] A Rend által irányított, erkölcsileg megtévedt lányok és nők nevelésével foglalkozó intézetekben gyakran lázadó és a vallással illetve a szentségekkel szemben ellenséges személyek is megfordultak. Sokszor hosszú idő és Isten különleges kegyelme kellett hozzá, hogy magatartásukban változás történjék.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. augusztus 25. és 28. első részI/102-103

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

1962. augusztus 25.

Egy arc jelent meg lelki szemeim előtt. Nem tudtam mi okból, csak szemléltem csukott szemmel, s közben megéreztem: ez egy papi lélek. Kutatni kezdtem emlékezetemben, hol és mikor láttam, de nem tudtam rájönni, ki lehet. Azután napirendre tértem felette. Egyik délután, mikor lepihentem, egyik leányom abban a szobában a könyveket rendezgette. Egyszer csak elém tesz egy képet, ránézek: ez az az arc, akit lelki szemeimmel néhány nappal ezelőtt láttam. Elolvastam, ki az illető. Páter Bíró volt. Én őt sohasem láttam, sőt nevét sem hallottam, pedig nagy lélek ő. Ezt arról a lapról állapítottam meg, melyet leányom elém tett. A lapon a fénykép is látható volt az ő aranymondásaival.
„És ha annyit szenvedek, hogy bele is pusztulok, de szent leszek, mit vesztettem?”
Úgy hatott ez lelkemben, mint egy nagy robbanás. Éppen azokban a napokban igen sok és fárasztó kísértéssel környékezett a gonosz.


1962. augusztus 28.

Az Úr Jézus kezdett beszélgetni: „A magad akaratából semmit ne cselekedj. Amire Édesanyám és Én kérünk, azt közöld lelkiatyáddal. Az ő utasítása legyen neked mindig az útmutató, a többi az ő dolga, te csak alázatosan fogadd el minden szavát, melyek Tőlem valók.
Továbbra is lelked legnagyobb alázatosságával izzon, égjen benned a megváltó munkámban való részvétel vágya. Örök boldogságod jutalma nem marad el. Csak Nekem szolgálj minden erőddel!”

Egy alkalommal igen nagy vágy fogott el. Sok-sok lelket kívántam Neki. Ahogy így beszélgettem, Ő kedvesen szólt hozzám: „Kármelita kisleányom, most már látom, a nagy missziós munkát rád kell bíznom, viseld szíveden ügyemet. Új beosztásod lesz. Te leszel mától kezdve egyházközségünk lelkeinek képviselője. Ez nagy feladat. Minden reggel elmondod a reggeli imát az egyházközség lelkei helyett is. Az édesapákért, édesanyákért, az ifjúságért, a gondtalan gyermekekért, a balga öregekért, kik még mindig nem gondolnak életük céljára. Kérd reájuk a Szentlélek ajándékait! Bármennyi kegyelmet kérsz számukra, minden kérésedet meghallgatom. Kérd az Atyától az Én nevemben, és ajánld az egyházközséget az Én Szent Sebeim által irgalmába. Engesztelj napközben is az egyházközség hûtlen lelkeiért. Látod, ezért is le kell mondanod (magadról) egészen. Én kiválasztottalak Kertváros engesztelőjévé. Tudod mit jelent ez? Szinte papi méltóságot. Végezz értük sok lelki áldozást. A betegekről se feledkezz meg. Vigyázz, egyetlen lélek se kárhozzon el!” „Imádott Jézusom, én kérni fogom számukra, hogy jöjjön el a Te Országod.”

Ő tovább folytatta a beszélgetést: „Leánykám, ezzel a megbízással minden gyermekkori álmodat betetőztem. Ismertelek akkor is, tudom, mindig misszióba vágytál. Tudod, miért nem lehetett ezt előbb megtenni? Meg kellett érlelődnöd a családod körében erre a nagy munkára. Ne felejtsd el, a te legnagyobb missziós munkád most is a családod. Nem lehetett ezt előbb rád bíznom, nem akartam, hogy megállj félúton.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Dicsőséges RózsafüzérVasárnap

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)


Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus,
Aki gondolatainkat irányítsa!
... Aki szavainkat vezérelje!
... Aki cselekedeteinket kormányozza!

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus,
Aki halottaiból feltámadott.
... Aki a Mennybe fölment.
... Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
... Aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
... Aki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaKié a gyermekünk?

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Legyen egész életére felajánlva az Úrnak! (1Sám 1,28)

A gyermeket váró, gyermeket nevelő szülők jellegzetes típusai: Az aggódó szülő így gondolkodik: jaj, mennyi veszély leselkedik rád, gyermekem. Gonosz világba érkezel, rajtunk kívül senkire sem számíthatsz, de mi sem tudunk mindentől megóvni. Annyi mindennek ki vagy szolgáltatva. Ki fog vigyázni rád?

Az öntudatos szülő ezt mondja: gyermekem, te az enyém vagy. Megvédelek minden bajtól, elhalmozlak minden jóval, büszke vagyok rád, megtervezem az egész jövődet, s ha kell, helyetted is szenvedni fogok. S nem tudja még, hogy egy idő után a gyermek nem akar az övé maradni, sok nehéz helyzetben nem tud majd vigyázni rá, és lehet, hogy nem helyette, de miatta kell majd szenvednie.

A fenti ige Anna imádságából való, aki azt vallotta: a gyermekem Istené. „Teljes életére az Úrnak legyen szentelve!" (Károli) Örülök, hogy ránk bízta egy időre, tőle fogadjuk el olyannak, amilyen. De nem magunknak neveljük, hanem az Úrnak. Az ő terve valósuljon meg az életében! Igyekszünk megismertetni vele az élő Istent. Sokat fogunk imádkozni érte, ez lesz számára a legbiztosabb védelem. Nemcsak mi akarunk gyönyörködni benne, legyen olyan ember, akiben Isten kedvét leli, s legyen sokak számára áldássá!

Kié a gyermekünk? Nem gazdátlan, de nem is a miénk, hanem Istené. Ezért lesz mindig biztonságban, és ezért lehetünk nyugodtak miatta.

Aki komolyan veszi, hogy gyermeke az Úré, az nem büszke rá, hanem hálás érteNem dicsekszik vele, hanem dicsőíti érte Istent. Nem aggódik, hanem imádkozik. Nem imádja, hanem szereti. Ez nehezebb, de csak ez használ a gyermeknek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd – „Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlölie világon, örök életre őrzi meg azt.” Jn 12,20–26

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

„Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.” Jn 12,20–26

20 Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. 21 Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk látni. 22 Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. 23 Jézus így válaszolt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia. 24 Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. 25 Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. 26 Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd igemagyarázata

25) „Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.” (Jn 12,20–26)

Az ünnepi sokaságban jelen volt néhány görög is. Ők a pogányok udvarában imádkozhattak, de nem számítottak zsidónak, a Mindenható Istenbe vetett hitük ellenére sem. A hellenista világ képviselői, általuk a nagyvilág hangja szólalt meg; ők is látni akarták Jézust. A kérést hallva Jézus tudta, eljött az idő, passiója küszöbön áll. Számára ekkor már nyilvánvaló volt földi működésének közeli befejeződése, de azt is tudta: mindaz, amit tett és szólt, nem volt hiábavaló. Nehéz órák vártak még rá, ez sem volt rejtve előle, és ő sem titkolta, de ekkor már mindennek a célja is látszott. A Jézussal találkozni vágyó görögök jelenléte megmutatta, az evangélium nem állhat meg a zsidóság jelentette kereteken belül, el fog jönni az idő, amikor tényleg az egész világ ismerni, és talán egyszer követni is fogja őt. De mit lehet mondani egy ilyen felismerés nyomán? Jézus, rá jellemzően, e helyzetben felmutatta tanítványai előtt küldetése értelmét, és bátorította őket. Valóságos emberként nyilvánvalóan gyötrő volt számára az elkerülhetetlen vég gondolata, mégsem saját életére tekintett. Szolgáljuk őt, áldjuk ajándékaiért, őrizzük meg magunkat az örök életre: erre int ma is. Ez keresztyén életünk értelme. Krisztus a jövő – kövessük együtt őt!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat HiteltelenülVasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
Hiteltelenül
„Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem és Atyámmal együtt ülök az Ő trónján.” Jelenések Könyve 3,21
Egy multi cég helyi üzletének a pénztáránál nyújtottam a bankkártyámat a terminál felé fizetéskor. Megszokott mozdulatsor, szinte már oda sem figyel az embere. Ez az alkalom mégis más volt. A kártya érintését követően, miközben gépiesen pakoltam a kosárba, a pénztáros hangját hallottam. Asszonyom, hiteltelen! Igaz, hogy ebben az esetben csak annyi történt, hogy nem olvasta be jól a kártyát a terminál, de eszembe jutott, hogy nem szeretném ezt a megállapítást hallani akkor, amikor megállok az Úr színe előtt. A felém hangzó mondat, és az ebből adódó kérdések napokig ott voltak előttem: Milyen mély a közösségem Krisztussal? Osztozhatok-e majd Vele a győzelemben?
A mi Urunk, amikor megszólít bennünket, minden esetben győzelemre hív. Nem arra, hogy az élet megannyi versenyében nyerjünk, hanem arra a szent győzelemre, amit Vele együtt nyerhetünk meg. Amit Ő hitelesít, amikor megállunk Atya Isten színe előtt.
Hogyan lehetünk győztesek? Hogyan éljünk, hogy ne azt halljuk majd, hogy hiteltelen? Úgy, ha már most elfogadjuk Jézust úgy, mint az értünk megszületett, meghalt és feltámadt Megválót. Az elfogadást követően pedig Istenre figyelve a mennyei bankkártyánkra gyűjtjük a hitnek azokat a kincseit, melyekre Urunk vezet minket Igéje és Lelke által. Ezt tesz majd hitelessé, méltóvá arra, hogy elfoglaljuk a helyünket a Mennyek Országában. Ámen.
Molnár Virág, Mezőkovácsháza – Nagybánhegyes
***
Imádság:
Áldott legyen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, hogy odaadta értünk Fiát, vezet, bátorít, tanácsol, hogy győztesként éljünk majd vele odafent a Mennyek Országában! Ámen.
****
A nap gondolata:
„Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz.” 722. dicséret 1. verse
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanúhoz3. nap

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

3. nap

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:
Tudta, mire számíthat, mi vár rá, ennek tudatában tette le a fogadalmát, és imádságos lelkülettel várta, hogy véres tanúságot tetessenek vele hite mellett. Élete utolsó telén szőrmebéléses télikabátját elajándékozta egy szegény paptársának, mondván: „Nekem már nem lesz szükségem rá.” 

Néhány nappal később, 1950. június 29-én Esztergomban letartóztatták, majd Kistarcsán tartották fogva, mindenkitől szigorúan elkülönítve. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint, az érseki helynöknek éjjel-nappal, télen-nyáron nyitva kellett tartania cellája ablakát, fűtetlen szobában kellett a telet elviselnie. Őrei szadista módon bántalmazták, gyakran rúgták és bottal ütötték. Fájó lábaival mezítláb futtatták a téli hidegben. Meszlényi Zoltán ráadásul nem volt teljesen egészséges ember, gyógyszerekre is szüksége volt, már akkor is, amikor elvitték. Gyógyszert azonban nem lehetett bevinni, sőt semmilyen kapcsolatot nem tarthatott a külvilággal. Sem letartóztatásának tényéről, sem a vádemelésről nem jelent meg semmiféle nyilvános híradás. Egy rabtársa visszaemlékezése szerint amikor halkan kifejezte részvétét a püspöknek, Meszlényi ujját az égre emelve csak annyit mondott: „Ő többet szenvedett.”

A kínzások, ütlegelések és végkimerülés következtében, 1951. március 4-én legalábbis ezt a dátumot jegyezték fel elrablói és kínzói meghalt. Hamvait a rákoskeresztúri Új Köztemető területén helyezték örök nyugalomra, de 1966. június 24-én a földi maradványait exhumálták, átszállították Esztergomba, és örök nyugalomra helyezték az esztergomi bazilikában.


Könyörögjünk:
Mindenható örök Isten, aki Zoltán püspököt és vértanút
apostoli buzgóságáért a dicsőség koronájával ékesítetted,
add meg, kérünk, hogy példáját követve, nevedet bátran megvallva élhessünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Boldog Meszlényi Zoltán könyörögj érettünk és magyar nemzetünkért!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoravasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

 Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőNagyböjt 2. vasárnapja

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

https://www.youtube.com/watch?v=SWgHsGRZpJg

Nagyböjt 2. vasárnapja. Élő közvetítés 10,30- , magyar idő szerint 9,30- órától.

A kezdésről értesítés kérhető

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 365839-848

Napi Ima71 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

AZ EGYHÁZ ÉS A NEM KERESZTÉNYEK

839 "(...) akik még nem fogadták el az evangéliumot, különféle módokon vannak Isten népéhez rendelve": [331]

Az Egyház viszonya a zsidó néphez. Amikor az Egyház, Isten népe az új Szövetségben saját misztériumát vizsgálja, fölfedezi kapcsolatát a zsidó néppel, [332] "melyhez előbb szólt a mi Urunk, Istenünk". [333] Másként, mint a többi nem keresztény vallásnál, a zsidó hit már válasz Isten kinyilatkoztatására az ó Szövetségben. E zsidó népé "az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övé az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus" (Róm 9,4-5), mert "Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását" (Róm 11,29).

840 Egyébként ha a jövőt nézzük, Isten ószövetségi népe és Isten új népe analóg végpontok felé törekszenek: várakoznak a Messiás eljövetelére (vagy visszatérésére). De míg az egyik várakozás a meghalt és föltámadt Úrnak és Isten Fiának elismert Messiás visszatérésére irányul; a másik a Messiás eljövetelének várása az idők végén, akinek vonásai elfátyolozottak; olyan várakozás, amelyet Jézus Krisztus nem ismerésének vagy tagadásának tragédiája kísér.

841 Az Egyház kapcsolatai a muzulmánokkal. "Az üdvösség terve azokat is átöleli, akik elismerik a Teremtőt, köztük elsősorban a mohamedánokat, akik azt vallják, hogy Ábrahám hitét tartják, és velünk együtt imádják az egy Istent, aki irgalmas és az utolsó napon megítéli az embereket." [334]

842 Az Egyház kapcsolata a nem keresztény vallásokkal elsősorban az emberi nem közös eredetén és célján alapszik:

"Az összes nemzet ugyanis egy közösség, közös az eredetük, hiszen Isten népesítette be az emberi nemmel a föld színét, ugyanaz a végső céljuk is, tudniillik Isten, akinek gondviselése, jósága és üdvözítő terve mindenkire kiterjed, mígnem a választottak összegyűlnek a szent városban." [335]

843 Az Egyház a többi vallásokban elismeri, hogy "árnyékban és képekben" ugyan, de Istent keresik. Még nem ismerik Őt, de közel van hozzájuk, hiszen Ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent, és azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Így az Egyház mindent, ami a vallásokban igaz és jó, úgy tekint, "mint előkészületet az evangéliumra, és mint annak ajándékát, (...) aki megvilágosít minden embert, hogy élete legyen". [336]

844 Az emberek vallásos magatartása azonban korlátokat és tévedéseket is mutat, melyek eltorzítják Isten képét:

"Az emberek azonban gyakran, mert a Gonosz rászedte őket, belevesztek okoskodásukba és Isten igazságát hazugsággal cserélték föl azáltal, hogy inkább szolgáltak a teremtménynek, mint a Teremtőnek, vagy Isten nélkül élve és meghalva ebben a világban a végső kétségbeesés fenyegeti őket." [337]

845 Az Atya, hogy minden fiát, akiket a bűn szétszórt és elfordított Tőle, újra összegyűjtse, az egész emberiséget össze akarta hívni Fiának Egyházába. Az Egyház az a hely, ahol az emberiségnek vissza kell nyernie egységét és üdvösségét. Az Egyház a "megbékéltetett világ". [338] Az Egyház az a hajó, amely "az Úr keresztjének árbocán a Szentlélek szelétől dagadó vitorlákkal jól hajózik ebben a világban". [339] És az egyházatyák másik kedvelt képe szerint az Egyház előképe Noé bárkája, mely egyedül ment meg a vízözönből. [340]

"AZ EGYHÁZON KÍVÜL NINCS ÜDVÖSSÉG"

846 Hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt kijelentést? Pozitívan fogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség Krisztustól, a Főtől jön az Egyház által, ami az ő teste:

"A Szentírás és a hagyomány alapján a zsinat azt tanítja, hogy ez a földön vándorló Egyház szükséges az üdvösséghez. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, aki az Ő testében, ami az Egyház, jelenik meg számunkra; Ő maga pedig kifejezetten hangsúlyozva a hit és a keresztség szükséges voltát, egyúttal az Egyház szükségességét is megerősítette, melybe a keresztségen mint ajtón át lépnek be az emberek. Ezért nem üdvözülhetnek azok az emberek, akik tudják ugyan, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus Egyházat, megsem akarnak belépni oda vagy megmaradni benne." [341]

847 Ez a megállapítás nem vonatkozik azokra, akik saját hibájukon kívül nem ismerik Krisztust és Egyházát:

"Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az ő Egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget." [342]

848 "Jóllehet tehát Isten azokat is, akik önhibájukon kívül nem ismerik az evangéliumot, egyedül általa ismert utakon elvezetheti a hitre, mely nélkül lehetetlen neki tetszeni, [343] az Egyháznak mégis kötelessége és egyúttal szent joga, hogy hirdesse az evangéliumot" [344] minden embernek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos – Csúcs és forrás 8. Pál apostol tanítása az Eucharisztiáról

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Az apostol tanítását az Eucharisztia titkával kapcsolatban az első korintusi levélből ismerhetjük meg, mely teológiai szempontból is igen jelentős. Leírásából látjuk, hogy az ősegyházban áldozati cselekményként fogták fel Jézus utolsó vacsorájának, kereszthalálának és feltámadásának megjelenítését, és hitték Jézus jelenlétét az átváltoztatott kenyérben és borban. Az apostol a korintusi közösség konkrét problémáira válaszolva tanít, tanúskodik az ősegyház eucharisztikus hitéről, és liturgikus gyakorlatáról. Pál apostol tanítását tartalmi szempontból négy részre oszthatjuk.

Pál apostol leírja az Eucharisztia alapítását (lKor 11,23-25), arra hivatkozva, hogy ő mindezt az egészen az utolsó vacsoráig visszamenő hagyományból tudja (11,23). Szent Pál apostol az eucharisztikus lakomával kapcsolatban, az alapítás elbeszélése előtti részben, a pogány bálványoknak áldozott hús fogyasztásáról szóló tanítás összefüggésében is beszél az Eucharisztiáról (lKor 10,14-22). így indirekt módon tanítja a szentmise áldozat jellegét.

Az Eucharisztia alapításának elbeszélését megelőző perikópából (lKor 10,14-22) külön kiemelendők még a 16-17. versek is, melyekben utalás van az Eucharisztia egy sajátos céljára: a leírás hangsúlyozza, hogy a „kenyértörés” közösséget (communiö) teremt a keresztre feszített és feltámadt Úrral, és általa a keresztény testvérekkel. Jézus azért jött, hogy bennünk éljen és önmagához hasonlóvá tegyen minket: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet - mondja -, az bennem marad és én őbenne” (Jn 6,56). Az apostol különösen is hangsúlyozza, hogy az Eucharisztia, „az egy kenyérből” és „egy kehelyből” való részesedés, jelzi és megvalósítja a Krisztusban hívők egységét. Részesedve testéből és véréből a keresztények személyesen egyesülnek Krisztussal. Ugyanabból a kenyérből, Krisztus testéből részesedve a keresztények egymással is mélyebben és bensőségesebben forrnak egybe.

Pál apostol hangsúlyozza, hogy az Eucharisztiát megkülönböztetett tisztelettel kell ünnepelni és magunkhoz venni (lKor 11,27-29). Ezért figyelmeztet a szentség méltó vételére, mert látja, hogy vannak olyanok, akik méltatlanul veszik magukhoz az Úr testét és vérét. Az Eucharisztia vételénél legalapvetőbb feltétel: „megkülönböztetni az Úr testét”. Ennek a páli kifejezésnek az elsődleges értelme az, hogy vannak olyanok, akik az agapén nem tesznek különbséget a közönséges étel és az Eucharisztia között, vagyis nincs meg bennük az Eucharisztia vételéhez szükséges  hit.  Az  Egyház  értelmezése  szerint, a „vizsgálja meg magát mindenki” szavakkal az apostol figyelmeztet, hogy alapos lelkiismeretvizsgálat által döntsük el, hogy méltók vagyunk-e (a kegyelem állapotában vagyunk-e) odajárulni az eucharisztikus lakomához. Nyilvánvaló, hogy az apostol még nem egészen erre gondol. Mindenesetre számol azzal az eshetőséggel, hogy lehetnek olyanok, akik nem megfelelő hittel és lelkülettel, hanem méltatlanul „eszik e kenyeret és isszák a kelyhet” (11,29).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SNagyböjt 2. vasárnapja

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
Nagyböjt 2. vasárnapja
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
Igazság napja, Krisztusunk,
Űzz el szívünkből éjt, homályt,
Hadd nyíljon minden szép erény,
Midőn a nappalt meghozod.
 
2. Adtál üdvünkre szent időt,
Adj most bűnbánó, hű szívet,
S mind jóra térítsd, jó Urunk,
Kit irgalmad tűrt oly soká.
 
3. Imádság, jó tett, áldozat,
Hajtsák felénk kegyes szíved,
Mert bűneink bár oly nagyok,
Csodás irgalmad még nagyobb.
 
4. Jön már a nap, jön szép napod,
Mikor majd minden felvirul,
Ez gyújt örömre minket is,
Kiket kegyelmed újraszült.
 
5. Jön már a nap, jön szép napod,
Kegyes Háromság, tégedet,
S nagy irgalmadból újulók,
Mi is mondjunk új éneket. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 117,27-28
Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog fölöttünk. Istenem, néked hálát adok, magasztallak, én Istenem, téged.
 
117. zsoltár
[Alleluja!]
 
K Áldjátok az Urat, mert jó: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondja Izrael hza, mert jó: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondja Áronnak hza: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondják, akik félik az Urat: * M irgalma örökkvaló.
 
K1 Gyötrelmemben hívtam az Urat, * meghallgatott az Úr, és tágas térre vezetett engem.
 
K2 Velem az Úr, nincs mitől flnem; * ember mit árthat nékem?
 
K1 Velem az Úr, ő segít nkem, * megszégyenül minden ellenségem.
 
K Jobb az Úrban bízni, * mint emberekre hagyatkozni.
 
M Jobb az Úrban bzni, * mint hatalmasokra hagyatkozni.
 
K Körülvettek engem a npek, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Minden oldalról körülvettek engem, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Körülrajzottak mint a méhek, † de elhamvadtak mint a bozót lngja, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Üldöztek, taszítottak, hogy elessem, * M de az r megsegített.
 
K Dicsőség az Úr és erő nkem, * M ő lett az n üdvsségem.
 
K Ujjongás és diadal szava szól az igazak strából, * M győzelmes az Úrnak jobbja.
 
K Az Úr magasra emelte jobbkezét, * M győzelmes az Úrnak jobbja.
 
K1 Nem halok meg, hanem lek, * és hirdetem az Úr tetteit.
 
K2 Megfenyített az Úr, megfenyített engem, * de a halálnak át nem engedett.
 
K1 Nyissátok ki nékem az igazság kapuját, * belépek rajta, s áldom az Urat.
 
K2 Ez az Úr kapuja, * az igazak mennek be rajta.
 
K1 Hálát adok, Uram, mert rám figyeltél, * mert te lettél az n üdvsségem.
 
M A kő, amit megvetettek az pítők, * az lett a háznak szegletköve.
 
K Mindezt az Úr művelte, * csodálatos a szemnk előtt.
 
M Ezt a napot az Úr adta, * örvendezzünk s ujjongjunk ma!
 
K Küldj szabadulást, Uram, nkem, * M adj, Uram, gazdag letet!
 
K Áldott, aki jön az Úr nevében, * megáldunk titeket az r szentlyéből.
 
M Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog flöttünk.
 
K Ünnepeljetek zöldellő gakkal, * vonuljatok a szent oltárhoz!
 
K1 Te vagy Istenem, hálát adok nked, * Magasztallak, Istenem, téged.
 
K Áldjátok az Urat, mert jó, * M irgalma örökkvaló.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkn örökk. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 117,27-28
Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog fölöttünk. Istenem, néked hálát adok, magasztallak, én Istenem, téged.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, * dicséretre méltó mindörökké! Áldott a te szent neved, dicséretre méltó s dicsőséges mindörökké
 
Ószövetségi ének (Dán 3,52-58) • A három ifjú éneke
Áldott legyen a Teremtő mindörökké! – Róm 1,25
 
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott a te szent és dicső neved, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy dicsőséged fenséges hzában, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldott vagy országod királyi szkében, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy, aki átlátod a mélységet, † és trónolsz a kerubok flött, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy a magas egekben, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. Ámen.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, * dicséretre méltó mindörökké! Áldott a te szent neved, dicséretre méltó s dicsőséges mindörökké
 
3. antifóna Zsolt 148,2
Dicsérjétek az Urat mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek. ℞. Dicsérjétek az Úr nevét!
 
148. zsoltár • A mindenség az Urat dicséri
Hallottam, hogy minden teremtmény, mely a mennyben, a földön és a tengerben van, így kiáltott: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké. – Jel 5,13
 
Dicsérjétek az Urat a mennyből, * dicsérjétek a magasságban!
 
Dicsérjétek mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek! ℞
 
Dicsérjétek, nap és hold, * dicsérjétek, fénylő csillagok!
 
Dicsérjétek, egeknek egei, * dicsérjétek minden vizek az g felett! ℞
 
Dicsérjék az r nevét, * mert ő parancsolt és ltrejöttek!
 
Odaállította őket minden időkre, * törvényt szabott nekik, mely el nem évül. ℞
 
Dicsérjétek az Urat a fldről, * tengeri szörnyek és vizek mlységei!
 
Tűz és jégeső, hó és kdfelhő,* dübörgő vihar, mely teljesíti akaratát! ℞
 
Minden hegyek és halmok, * gyümölcsfák és mind, ti cdrusok,
 
Vadak és minden llatok, * csúszómászók és mind, ti szrnyasok, ℞
 
Föld királyai és minden nemzetek, * fejedelmek és a föld minden brája,
 
Mind, ti ifjak és leányok, * öregek és gyermekek, ℞
 
Dicsérjétek az Úr nevét mindnyájan, * mert egyedül az ő neve magasztos!
 
Fönsége fölülmúlja az eget s a fldet, * dicsőségre emelte npe fejét. ℞
 
Dicséret minden szentjének, * Izrael fiainak, a népnek, amely kzel van hozz. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna Zsolt 148,2
Dicsérjétek az Urat mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek. ℞. Dicsérjétek az Úr nevét!
 
Olvasmány Jel 2,4-5.7
Az a kifogásom ellened, hogy elhagytad első szeretetedet. Gondold meg, honnan süllyedtél ide! Tarts bűnbánatot, és tégy úgy, mint azelőtt! Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: a győztesnek az élet fájáról adok enni, amely ott áll Isten paradicsomában.
 
Válaszos ének Zsolt 78,9
Segíts minket megváltó Istenünk, * szent nevedért, Urunk, szabadíts meg! Bocsásd meg nékünk, Urunk, nevedért a mi vétkeinket! * szent nevedért... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Segíts minket...
 
4. antifóna Mt 17,1
Jézus magával vitte a hegyre * Pétert, Jakabot és testvérét Jánost s elváltozott szemük láttára. Arca, mint a nap, tündöklőn ragyogott s ruhája fehéren fénylett.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Mt 17,1
Jézus magával vitte a hegyre * Pétert, Jakabot és testvérét Jánost s elváltozott szemük láttára. Arca, mint a nap, tündöklőn ragyogott s ruhája fehéren fénylett.
 
 
Könyörgések
 
2. és 4. vasárnap
 
Testvéreim, dicsérjük Istent, akinek jósága végtelen, és kérjük őt örökké élő közbenjárónk, Jézus Krisztus által:
 
Gyújtsd lángra szívünkben szereteted tüzét!
 
 
 
Irgalmas Istenünk, engedd, hogy a mai napon bővelkedhessünk a jótettekben,
 
– és megérezze szeretetünket minden testvérünk!
 
Te a vízözönben megóvtad Noét a pusztulástól;
 
– üdvözítsd a katekumeneket a keresztség fürdője által!
 
Add, hogy ne csupán kenyérrel táplálkozzunk,
 
– hanem az igével is, amely a te ajkadról való!
 
Add, hogy megszűnjék köztünk minden széthúzás,
 
– és jóságodból békében és szeretetben élhessünk!
 
Add, hogy (a névnapját ünneplő N. atya/testvér és mi) mindnyájan,
 
– növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben életünk minden napján!
 
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett Fiadra. Táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd dicsőségedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
2. és 4. vasárnap
Támasszon Isten világosságot a szívetekben, hogy Isten dicsőségének ismerete ragyogjon föl nektek Urunk, Jézus Krisztus arcán!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja kilencedik lépéseApostolként az Atya szívéből a világ szívébe küld

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22

Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. (ApCsel 1:14)

A Szív Útja kilencedik és egyben utolsó lépése „Az emberiség igényeire figyelemmel lévő imádság és szolgálat világméretű hálózata” (Imavilágháló) címet viseli, és arra összpontosít, hogy ezt a szívközpontú szellemiséget hogyan lehet elősegíteni egy egyesült, globális közösségben, imában és cselekedetekben a Szentatya irányítása alatt.

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság) egy olyan szolgáltatás, amelynek célja a Szentatya havi imaszándékainak az egész világon való terjesztése. Ezeket a szándékok az emberiség és az Egyház számára valódi kihívások, mivel a Szentatya mai világ miatti aggodalmait fejezik ki. Célunk, hogy ezek az imaszándékok vezessék cselekvésünket és imáinkat azy adott hónapban.

A Pápa Imavilághálója (PWPN) újjáépítését irányító dokumentumok tovább magyarázzák ezt a lépést.

Ezt a hálózatot azok alkotják, akik készek a Krisztus küldetésében való együttmûködésre életük mindennapi felajánlásával, bármely helyen vagy helyzetben. A misszióra való felhívás az a tűz, amely az Atya szívéből a világ szívébe küld apostolokká.

Az ima globális hálózatát 1844. december 3-án, Xavier Szent Ferenc ünnepén alapította Gautrelet jezsuita atya. Azoknak a fiatal diákoknak, akik misszionáriusként szerettek volna eljutni a világba, azt mondta: „Legyetek misszionáriusok imádkozva, a mindennapi életetek felajánlásával. Küldetésetek itt és most van, a tanulmányotokban és a mindennapi kis dolgokban. Ha Isten akaratára nyitottan teljesítitek ezt, akkor már az egész Egyháznak segítő apostolok vagytok.”

A pihenés időszaka után, törekedjünk arra, hogy Krisztust életünk középpontjába helyezzük, és szoros barátságban éljünk vele. Ez arra ösztönöz minket, hogy apostolokká váljunk, akiket meghív arra, hogy együttműködjünk vele, ami a testvéreinkért való együttérző küldetésben áll.

Ferenc pápa megújította hívását minden ember számára, arra kérve mindenkit, hogy csatlakozzon hozzá, ehhez a nagy küldetéshez, egyre figyelmesebben a körülöttünk lévők igényeire. Ezt a meghívást a 2017. január 8-ai Angelus üzenetében fejezte ki.

Arra is szeretném meghívni Önöket, hogy csatlakozzanak a Pápa Világméretű Imahálózathoz, amely a közösségi hálózatokon keresztül is terjeszti az általam az Egyház számára minden hónapban javasolt imaszándékokat. Ilyen módon az imaapostolkodás előrehalad, és növekszik a közösség.

A Szentatya azt szeretné, hogy legyünk tisztában a világ minden táján élő testvéreink szenvedésével, imádkozzunk értük, és gondolkodjunk új módszerekről szenvedésük enyhítésére.

Újítsuk meg ebben a hónapban a pápa havi imaszándékával kapcsolatos törekvésünket, és tekintsünk magunkra misszionáriusként mindennapi életünkben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Manréza - Nagyböjti lelkigyakorlat

Manréza - Nagyböjti lelkigyakorlat 2024. Megújult tekintettel12. nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

A mély találkozás paradoxona 

 
A titokkal, a misztériummal való találkozás mindig paradox élmény. Egyszerre van benne világosság és sötétség, megértés és érthetetlenség, ismeret és megismerhetetlenség, kimondhatóság és megfogalmazhatatlanság, ámulat és félelem, nagyság és kicsinység… Jézus színeváltozása ilyen tapasztalat Péter, Jakab és János számára. 
A mi találkozásunk a Misztériummal sem történik másként – talán egy nagy, talán sok kicsi esemény, történés paradoxonában fedeztük fel. Lehet, hogy nincsenek rá szavaink, de életünkre hatással van a találkozás, s azóta egyre jobban vágyunk rá, keressük őt – ebben a pillanatban is. 
 
A mai nap imamódjának a szentírási szemlélődést ajánljuk.
 

Szentírási idézet

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.
Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.
Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. (Mk 9,2-8)
 

Gyakorlat

Gondolj vissza életed azon pillanataira, amikor találkoztál Isten misztériumával – bár talán akkor nem így nevezted Őt. Ha nem tudsz ilyen eseményre visszaemlékezni, fejezd ki erre irányuló vágyadat, és legyél nagyon figyelmes a nap folyamán! 
Keresd a találkozást a legapróbb eseményekben is!  
 

Zene

 
Song of the Transfiguration
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."