KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

86214 ima található a honlapon, összesen 204092 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kínzás eltörléséért2023. június

Napi Ima32 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01

A kínzás eltörléséért

Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!
 

Imádság

Irgalmasság Atyja, te arra hívsz minket,
hogy könyörületesek legyünk minden testvérünkkel,
függetlenül attól, hogy milyen irányt vesz az életük.
Adj nekünk hús-vér szívet a törékenységgel szemben,
hogy emberi családként örökre felszámoljuk a kínzást.
Add nekünk a te világosságodat,
hogy szívünkben és elménkben tudatára ébredjünk annak,
hogy egyetlen állam vagy személy sem nézheti el ezt a gyakorlatot,
hogy semmi sem igazolhatja ezt az eltévelyedést,
hogy a kínzás színtiszta gonoszság, amely elembertelenít bennünket..
Segíts minket, hogy megtaláljuk az emberségesség útjait
a közös élet biztonságos tereinek kialakítása által,
hogy tiszteletben tartsuk az emberi méltóságot,
és a világot a Te Fiad, Jézus szemével szemléljük.
Add, hogy szavainkat, tetteinket és vágyainkat mindig
a bőséges élet ösztönözze, amelynek megélésére
és megosztására meghív bennünket a Szentlélek.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk


A személy méltósága

„Napjainkban is kínoznak embereket; sok foglyot azonnal megkínoznak, hogy szóra bírják őket... Ez szörnyű! Napjainkban is vannak férfiak és nők túlzsúfolt börtönökben; úgy élnek - már bocsánat - mint az állatok. Mostanában is előfordul efféle kegyetlenség.” (Ferenc pápa)

Ismerkedj meg és szerezz tapasztalatot a környékeden működő börtönlelkészségről, és próbáld meg lehetőségeidhez mérten támogatni azt.

 

Fogadjuk el a másikat

„Oly sok ember szenved: a betegek, a háborúban lévők, a hajléktalanok, az éhezők, azok, akiket kételyek kínoznak az életükben, akik számára hiányzik a boldogság, a megváltottságuk tudata, vagy akik saját bűneik súlyát érzik.” (Ferenc pápa)

A beszélgetések során igyekezzünk gyengéden és szeretettel a másik szemébe nézni.

 

Nézzünk új módon, irgalommal

„Mindannyian bűnösök vagyunk. De Jézus szeret minket, Ő szeret bennünket. Mi tehát ne bűnösökként, hanem Isten gyermekeiként cselekedjünk, Jézus Atyjának gyermekeiként. Mondjunk mindannyian együtt egy imát értük, a világban napjainkban annyi szörnyűséget, annyi rosszat elszenvedőkért.” (Ferenc pápa)

Amikor bántanak vagy kellemetlenség ér minket, kérdezzük meg magunktól: Hogyan tekintene erre a helyzetre az Úr?

 

Szólítsuk a nevükön őket

„Imádkozzunk hát azért a sok férfiért és nőért, akiket ma a világ annyi országában kínoznak; az ott állatokként összezsúfolt foglyokért.” (Ferenc pápa)

Nevezzük meg azokat az embereket, akikért imádkozunk, írjuk fel a nevüket a lelki jegyzetfüzetünkbe vagy a határidőnaplónkba, és tartsuk az emlékezetünkben őket ebben a hónapban.

 

Hallgassunk oda a hangjukra

„Imádkozunk minden ma a világban élő Jézusért: az éhezőkért, a szomjazókért, a kétkedőkért, a betegekért, az egyedül lévőkért, azokért, akiket annyi kétség és bűntudat súlya nyom. Ők sokat szenvednek. Imádkozzunk a sok beteg, ártatlan gyermekért, akik fiatal koruktól kezdve hordozzák a keresztjüket." (Ferenc pápa)

Forduljunk feléjük figyelemmel, és hallgassuk meg szeretettel és törődéssel azokat, akiknek szükségük van erre.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa A kínzás eltörléséért2023. június

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31

 

https://www.youtube.com/watch?v=UCobHqXCiUQ


Az Imaszándékról:
„A kínzás nem a múlté. Sajnos része napjaink történelmének” – állapítja meg Ferenc pápa abban a videóban, amelyet a Pápa Világméretű Imahálózata készített a júniusi imaszándékának terjesztésére.


Véget kell vetni ennek a borzalomnak. És hogy véget vessenek neki, „elengedhetetlen, hogy a személy méltóságát mindenek fölé helyezzük”.

Ellenkező esetben, ahogy Ferenc pápa a videó végén rámutat, „az áldozatokat nem személyeknek, hanem „dolgoknak”  tekintik, melyekkel kíméletlenül és rosszul bánhatnak”, halált vagy maradandó, egy életen át tartó lelki és fizikai sérüléseket okozva ezáltal.

Imádkozzunk együtt Ferenc pápával, „hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!”.


A Szentatya szavai a videóban:
„Kínzás. Istenem - kínzás!

A kínzás nem a múlté. Sajnos része napjaink történelmének.

Hogyan lehetséges, hogy ennyire hatalmas az ember képessége a kegyetlenségre?

A kínzásnak vannak rendkívül erőszakos formái. Mások kifinomultabbak, mint például valakinek a megalázása, az érzékek eltompítása, vagy a tömeges fogva tartás olyan embertelen körülmények között, amelyek elveszik az ember méltóságát.

De ez nem újdonság. Gondoljunk csak arra, hogyan kínozták és feszítették keresztre magát Jézust.

Vessünk véget a kínzás e szörnyűségeinek. Alapvető fontosságú, hogy a személy méltóságát mindenek fölé helyezzük.

Ellenkező esetben az áldozatokat nem személyeknek, hanem „dolgoknak”  tekintik, melyekkel kíméletlenül rosszul bánhatnak, halált vagy maradandó, egy életen át tartó lelki és fizikai sérüléseket okozva ezáltal.

Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Úrangyala

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04
Kedves testvéreim, buongiorno (jó napot kívánok)!
 
Ma, a Szentháromság ünnepén az evangélium Jézus Nikodémussal folytatott párbeszédét idézi (vö. Jn 3:16-18). Nikodémus a Szanhedrin tagja volt, szenvedélyesen érdeklődött Isten misztériuma iránt: felismeri Jézusban az isteni mestert, és elmegy hozzá, hogy titokban, éjszaka beszéljen vele. Jézus meghallgatja őt, megérti, hogy ő egy kereső ember, majd először meglepi őt, azzal a válasszal, hogy az Isten országába való belépéshez újjá kell születnünk; majd feltárja előtte a misztérium lényegét, mondván, hogy Isten olyannyira szerette az emberiséget, hogy elküldte Fiát a világba. Jézus, a Fiú tehát Atyjáról és az Ő mérhetetlen szeretetéről szól.
 
Az Atya és a Fiú. Ismerős kép, amely, ha belegondolunk, megzavarja az Istenről alkotott képünket. Maga az „Isten” szó ugyanis egy magában lévő, fenséges és távoli valóságot sugall számunkra, míg az Atyáról és Fiúról való beszéd az otthonunkba vezet bennünket. Igen, így is gondolhatunk Istenre, egy asztal körül összegyűlt család képével, ahol megosztják egymással az életüket. Egyébként az asztal, amely egyben oltár is, olyan szimbólum, amellyel bizonyos ikonok a Szentháromságot ábrázolják. Ez egy olyan kép, amely a közösség Istenéről beszél nekünk. Atya, Fiú és Szentlélek: közösség.
 
De ez nem csak egy egyszerű kép; ez a valóság! A valóság, mert a Szentlélek, a Lélek, amelyet az Atya Jézus által a szívünkbe öntött (vö. Gal 4:6), megízlelteti, érzékelteti velünk Isten jelenlétét: a mindig közel lévő, könyörületes és gyengéd Isten jelenlétét. A Szentlélek azt teszi velünk, amit Jézus Nikodémussal: bevezet bennünket az újjászületés, a hit megszületésének, a keresztény életnek a titkába, feltárja előttünk az Atya szívét, és magának Istennek az életének a részesévé tesz bennünket.
 
Az őáltala hozzánk intézett meghívást úgy is megfogalmazhatjuk, hogy üljünk egy asztalhoz Istennel, azért, hogy részesedjünk az ő szeretetében. Ez lenne a kép. Ez történik minden szentmisén, az eucharisztikus asztal oltáránál, ahol Jézus felajánlja magát az Atyának és értünk is felajánlja magát. Igen, így van ez, testvéreim, a mi Istenünk szeretetközösség: és Jézus így nyilatkoztatta ki őt nekünk. És tudjátok, hogyan emlékezhetünk erre? A legegyszerűbb gesztussal, amit gyerekkorunkban tanultunk: a kereszt jelével, a kereszt jelével. A legegyszerűbb gesztussal, ezzel a keresztvetéssel, a keresztet a testünkre rajzolva arra emlékeztetjük magunkat, hogy Isten mennyire szeretett minket, annyira, hogy az életét adta értünk; és elismételjük magunkban, hogy az ő szeretete teljesen körülölel minket, fentről lefelé, balról jobbra, mint egy bennünket soha el nem hagyó ölelés. Egyúttal pedig elkötelezzük magunkat arra, hogy tanúságot teszünk Istenről-mint-szeretetről, közösséget hozva létre az ő nevében. Talán most, mindegyikünk, és mindannyian együtt, vessünk magunkra keresztet...
 
Ma tehát kérdezzük meg magunktól: tanúságot teszünk-e Istenről, mint szeretetről? Vagy Isten-mint-szeretet idővel olyan fogalommá vált, amit már hallottunk, és ami már nem indít meg, nem provokálja az életünket?
 
Segítsen bennünket Mária, hogy az Egyházat olyan otthonként éljük meg, ahol az ember családiasan szeret, Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére.
 
____________________
 
Az Úrangyala után
 
Kedves testvéreim!
 
Imádságomról biztosítom a két nappal ezelőtt Indiában történt vasúti baleset sok áldozatát. Közel állok a sérültekhez és családjaikhoz. A Mennyei Atya fogadja be országába az elhunytak lelkét.
 
Köszöntelek benneteket, rómaiak és az Olaszországból és számos országból érkezett zarándokokat, különösen a chilei Villa Alemana híveit és az írországi Corkból érkezett bérmálkozásra várókat. Köszöntöm a Poggiomarinóból, Roccapriorából, Maceratából, Recanatiból, Aragonából és Mestrinóból érkezett csoportokat; valamint a bérmálkozásra és elsőáldozásra készülő fiatalokat Santa Giustina in Colleból.
 
Külön köszöntöm a Carabinieri képviselőit, akiknek köszönetet mondok a lakossághoz való mindennapi közelségükért; a Hűséges Szűz, a ti Védőszentetek óvjon benneteket és családjaitokat. Rá, a gondoskodó Anyára bízom a háború csapásaitól sújtott lakosokat, különösen a drága és szorongatott Ukrajnát.
 
Köszöntelek mindnyájatokat, az Immacolata jó fiataljait is, és áldott vasárnapot kívánok mindnyájatoknak. És kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Köszönöm, jó étvágyat az ebédhez, és arrivederci (viszontlátásra)!
 
 
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mai EVANGÉLIUM

Mai EVANGÉLIUMA halállal nem szűnik meg az ember élete ​​​​​​

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
A halállal nem szűnik meg az ember élete, csak megváltozik.

Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt:
„Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a hét, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor – ha ugyan feltámadnak –, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a hétnek felesége volt!”
Jézus azt felelte nekik: „Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten: »Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene!« Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok!”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 12,18-27

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár9. évközi hét szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

9. évközi hét szerda

 

OLVASMÁNY Tóbiás könyvéből
Isten meghallgatta Tóbiás és Sára könyörgését.
Feleségének szemrehányásai után Tóbit felsóhajtott és könnyek között imádkozni kezdett: „Igazságos vagy, Uram, minden tetted igazságos, minden utad irgalom és igazság, és te ítéled meg a világot. Ezért tehát, Uram, emlékezzél meg rólam, és tekints reám. Ne állj bosszút bűneim és hanyagságaim, sem pedig atyáim bűnei miatt, amelyeket elkövettek előtted. Mert nem engedelmeskedtünk parancsaidnak, ezért adtál minket fosztogatásra, fogságra, halálra; szóbeszéd, gúny tárgya és intő példa lettünk a nemzeteknek, akik közé szétszórtál minket. És most számosak igaz ítéleteid, amelyeket rám bocsátasz bűneim és atyáim bűnei miatt, mert nem éltünk parancsaid szerint, és nem jártunk hűségesen előtted. Most tehát, Uram, tégy velem úgy, ahogy neked tetszik, parancsold meg, hogy visszatérjen lelkem, hadd költözzem el a föld színéről, hogy visszatérjek a földbe. Jobb nekem meghalnom, mint életben maradnom, mert hamis gyalázkodást hallottam, és igen nagy a szomorúság bennem. Parancsold meg, Uram, hogy megszabaduljak e szorongattatásból, és bocsáss el az örök hazába. Ne fordítsd el tőlem arcodat, Uram, mert jobb nekem meghalnom, mint ilyen szorongatást látnom életemben, és gyalázkodást hallanom.”
Történt pedig ugyanezen a napon, hogy Sárát, Ráguel leányát, a médiai Ekbatanában atyjának egyik szolgálóleánya becsmérlő szavakkal illette. Sárát ugyanis már hét férfihez is feleségül adták, de Azmódeus, a gonosz szellem megölte őket, mielőtt mint házastársak egybekeltek volna. A szolgálóleány ezt mondta Sárának: „Te ölted meg férjeidet! Íme, már hetet adtak hozzád, és egyikkel sem volt szerencséd. S ha ők meghaltak is, ez nem ok arra, hogy velünk keményen bánj. Menj utánuk te is, és soha ne lássunk tőled se fiút, se leányt.”
Ezen a napon Sára elkeseredve és könnyezve felment atyjának felső szobájába azzal a szándékkal, hogy felakasztja magát. De elgondolkodott, és így szólt: „Ne gyalázzák esetleg atyámat, és mondják: »Egyetlen kedves lányod volt, és keserűségében felakasztotta magát«; így idős atyámat szomorúsággal vinném az alvilágba. Jobb lesz, ha nem akasztom fel magam, hanem kérem az Urat, hogy haljak meg, és ne halljam már a gyalázkodást életemben.” Ezután az ablaknál kitárt karral fohászkodott, és ezt mondta: „Légy áldott, Uram, irgalmas Istenem, legyen áldott szent és tiszteletreméltó neved mindörökké!”
Mindkettőjük imádsága ugyanabban az időben meghallgatást nyert a fölséges Isten színe előtt, aki elküldte Rafael angyalt, hogy gyógyítsa meg mindkettőt: Tóbit szeméről távolítsa el a fehér foltokat, hogy láthassa Isten világát, Sárát pedig, Ráguel leányát, adja feleségül Tóbiásnak, Tóbit fiának.
Ez az Isten igéje.
Tób 3,1-11a.16-17a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Lelkem hozzád emelem, * én Uram, Istenem. (1b. vers. - 8. G tónus)
Előénekes: Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent, * ne ujjongjon ellenség fölöttem.
Hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül, * de piruljon, aki megszegi hitét minden semmiségért.
Hívek: Lelkem hozzád emelem, * én Uram, Istenem.
E: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem!
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem!
H: Lelkem hozzád emelem, * én Uram, Istenem.
E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Ne emlékezzél ifjúságom bűnére és vétkére, * jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal.
H: Lelkem hozzád emelem, * én Uram, Istenem.
E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
A szelídeket törvénnyel vezeti, * és az alázatosaknak ösvényét tanítja.
H: Lelkem hozzád emelem, * én Uram, Istenem.
Zsolt 24,2-4a.4b-5ab.6-7bc.8-9

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Én vagyok a feltámadás és az élet, * nem hal meg örökre, aki hisz énbennem.” Jn 11,25a és 16 – 4 g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
A halállal nem szűnik meg az ember élete, csak megváltozik.
Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt:
„Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a hét, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor – ha ugyan feltámadnak –, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a hétnek felesége volt!”
Jézus azt felelte nekik: „Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten: »Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene!« Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok!”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 12,18-27

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson!
Lektor: 1. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszentegyházat, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Hogy Egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Hogy elvezesse az Anyaszentegyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
(6. Hogy N. testvérünknek [nővérünknek], akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító istenlátást, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
Pap: Urunk, Istenünk! Jusson el könyörgésünk felséges trónod elé! Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárszerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

2023.06.07. szerda

Mindkét könyörgés meghallgatásra talált Isten színe előtt

 


Tob 3,1-11.24-25

 

Zs 24

Dávid zsoltára. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, tebenned remélek; ne hagyd, hogy megszégyenüljek, és ellenségeim ujjongjanak fölöttem! Hisz senki, aki tebenned bízik, meg nem szégyenül. De szégyen éri mindazokat, akik hiábavalóságok miatt hűtlenek lesznek. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg engem! Vezess és oktass engem igazságodra, mert te vagy az én üdvözítő Istenem, és én tebenned bízom szüntelen! Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről, és irgalmadról, hisz azok öröktől valók! Ifjúkorom bűneire s botlásaira ne gondolj vissza; Irgalmad szerint emlékezzél meg rólam, hiszen te jó vagy, én Uram! Édes az Úr és igazságos, ezért útbaigazítja a vétkeseket. Végzésével vezérli az alázatosakat, megtanítja útjaira a szelídeket. Az Úr minden útja irgalom és igazság azok iránt, akik szövetségét és törvényeit megtartják. A te saját nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az! Ki az, aki féli az Urat? Annak megmutatja, milyen utat válasszon. Annak boldogságot élvez majd a lelke, és utóda örökli a földet. Barátja az Úr azoknak, akik őt félik, és szövetségét megmutatja nekik. Állandóan az Úrra tekint szemem, mert ő húzza ki lábamat a tőrből. Tekints rám és irgalmazz nekem, mert elhagyatott és szegény vagyok. Szívem szorongatásai megsokasodtak, vezess ki ínségemből engem. Nézd megalázottságomat és szenvedésemet, bocsásd meg minden vétkemet! Nézd, milyen sokan vannak ellenségeim, milyen ádáz gyűlölettel gyűlölnek engem! Oltalmazz és szabadíts meg engem, ne hagyd, hogy megszégyenüljek, hiszen benned remélek! Álljanak mellém az ártatlanok és az igazak, mert beléd vetem bizalmamat. Szabadítsd meg Isten, Izraelt minden szorongatásából!

Mk 12,18-27

Ekkor odamentek hozzá a szaddúceusok, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: ,,Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és hátrahagyja feleségét gyermek nélkül, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének [MTörv 25,5-6; Ter 38,8]. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el azt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik. Elvette az asszonyt hasonlóképpen mind a hét, és nem hagytak utódot. Mindezek után végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát, amikor feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Mert hétnek volt a felesége.’’ Jézus azt felelte nekik: ,,Nyilván azért tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak föltámadnak, nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak felől pedig, mármint hogy feltámadnak, nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokornál, hogy miként mondta neki Isten, amikor szólt: ,,Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákob Istene?'' [Kiv 3,6] Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagyon tévedtek.’’

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeSZENT NORBERT

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
06

MAGDEBURGI SZENT NORBERT

* Gennep (ma Hollandia), 1080/85. + Magdeburg, 1134. június 6.

Norbert 1080 és 1085 közt született, valószínűleg a Xanten melletti Gennepben, nemesi családból.

Szülei korán a papi rendbe szánták. Életrajza szerint ez egy látomás alapján történt, amelyben édesanyjának megjövendölték fia későbbi nagyságát. De föltehetően az is lehetett az ok, hogy apja utódjaként nem jöhetett számításba, hiszen volt egy bátyja, akit atyjához hasonlóan Heribertnek hívtak.

Így hát egyházi javadalmat kerestek az ifjú Norbertnek, és már nagyon korán el is helyezték a xanteni Szent Viktor-káptalanban. Megkapta a kisebb rendeket, szubdiákonus lett, de nyilvánvalóan nem volt szándékában a nagyobb rendeket is fölvenni. Ily módon ugyanis az egyházi rendbe tartozhatott valaki és élvezhette az egyházi jövedelmeket, anélkül, hogy vállalta volna a papi hivatal kötelezettségeit. Abban a korban a nemesi családok másodszülöttei nem ritkán így éltek. Ezért hát Norbert is helyzetének megfelelő életet élt. Gazdag volt és pompakedvelő, kifejezett rendi öntudata alakult ki, tüzes kedélyű volt és igen hajlott a szélsőségekre. Ezenkívül természetes adottságainál és származásánál fogva szívesen látták I. Frigyes kölni érsek és V. Henrik császár udvarában. Az udvari élet igen tetszett neki, és otthonosan mozgott ebben a környezetben. Életét még inkább a földi örömökre rendezte be, mint fiatal paptársai. A különböző források alapján gyanítani lehet, hogy Norbertet az élet gazdag és gondtalan élvezőjének tartották, bár ifjúságát súlyosabb ballépés nem terhelte.

1110--11-ben patrónusával, a kölni érsekkel együtt elkísérte Rómába V. Henrik császárt. Norbert akkoriban még kétségtelenül a császár pártján állt, aki azért vonult Rómába, hogy kikövetelje a maga számára az egyházi hivatalokba való beiktatás (az invesztitúra) jogát. Így aztán minden gondolkodás nélkül rabságba vetette a pápát, amikor a tárgyalások nem az ő kedve szerint haladtak. Már ez az esemény is választásra késztette Norbertet a császár és a pápa között, de még évek múltak el, amíg életét megváltoztatta.

Azt állítják, hogy 1113-ban V. Henrik fölajánlotta Norbertnek Cambrai püspökségét. Egy-egy püspöki szék nem ritkán az udvari káplán jutalma volt a hű szolgálat éveiért. Norbert azonban nem fogadta el a püspöki széket. A források azzal magyarázzák, hogy elég gazdag volt, nem kellett neki a püspökség jövedelme. Belejátszhattak azonban más okok is. Így például az a veszély, hogy összeütközésbe kerül az Egyházzal, ha a császár kezéből fogad el püspökséget. Akkor talán már nem is volt teljesen a császár híve.

1115-ben történt igazi megtérése. Visszavonult Siegburg kolostorába, és kapcsolatba került néhány reformra törekvő személlyel, így Kunó apáttal, Luitolf remetével és Rolduci Richer apáttal. Élete ekkor egészen új irányba fordult. Frigyes kölni érsek elé járult, és kérte, hogy egy nap szentelje diákonussá és pappá. Bár az érvényes egyházjog tiltotta, végül mégis megkapta, amit kért.

Azonnal hevesen szembefordult a xanteni káptalan életstílusával, pedig oda tartozott ő is. Lemondott javadalmairól és birtokairól. Pénzét szétosztotta a szegények közt, és vándorprédikátorként járta az országot. A források egybehangzóan tanúsítják, hogy rendkívül jól tudott prédikálni. Beszédeivel kezdetben elsősorban viszályok rendezésére és békítésre törekedett. Később kísérletet tett arra is, hogy izzó hangú beszédekben követőket toborozzon az általa alapított új életformához. Minden gondja továbbra is a szegénységre és az apostoli életre irányult. Hamarosan csodatévő híre támadt. Ehhez nem kevéssel járult hozzá megjelenése: mezítláb járt és vezeklő ruhában. Nagyon fontosnak tartotta föladatát. Úgy érezte, hogy az Isten küldte és a Szentlélek világosította meg.

Akkoriban gyakran tűntek föl vándorprédikátorok, akiknek tanítása nem egyezett az Egyházéval, így fennállt a veszély, hogy Norbertet is ilyennek tekintik. Ezért elment a reimsi zsinatra, hogy II. Kallixtusz pápával megújíttassa prédikációs engedélyét. Bertalan laoni püspök, aki szintén részt vett a zsinaton, Norbert segítségével szerette volna megreformálni egyházmegyéjét, és sikerült a pápát megnyernie tervének. Amikor Norbert megkapta a laoni káptalan vezetését, olyan szigorú követelményeket állított föl, hogy a kanonokok vonakodtak szabályait elfogadni.

Ekkor Bertalan megmutatta neki egyházmegyéjének különböző helyeit, és fölajánlotta egy kolostort alapítását. Végül Norbert Prémontré völgye mellett döntött, mintegy húsz kilométerre Laontól. Erről a helyről kapta nevét az új közösség. Társait az ágostonos regula megtartására és közös életre kötelezte. A premontreieknek a kolostori elmélyedést, tanulmányokat és lelki életet társítaniok kellett a világban folytatott munkával, hogy keresztények és nem keresztények között legyenek az evangélium tanúi. Norbert maga azonban továbbra is vándorszónok akart maradni, anélkül, hogy egyetlen apátsághoz kötné magát.

Az életmód nagyon gyorsan elterjedt. Egymást követték az alapítások, és gyakran már fennálló közösségek is átvették a premontrei reformot. Norbert maga 1126 tavaszán Rómába ment, és ott megkapta a pápától rendjének jóváhagyását.

Ennek az évnek a júniusában vagy júliusában magdeburgi érsekké választották Speyerben. Ez volt a második fordulópont Norbert életében. Ettől kezdve jelentős szerepet kellett játszania korának történetében. III. Lothárral együtt többször végigjárta a birodalmat. Abban a korban ugyanis püspöki feladat volt a császár kísérete utazásain tanácsadóként, valamint a részvétel udvari és birodalmi gyűléseken.

Magdeburgban számos nehézségbe ütközött Norbert, amikor a rá jellemző buzgósággal alapjaitól meg akarta újítani egyházmegyéjét. Ellenségeket szerzett magának, amikor visszakövetelt egyházi birtokokat, és egyházmegyéjének káptalanját rendtársainak akarta adni. 1129-ben még fölkelés is támadt, ami majdnem az életébe került. Sikerült azonban embereit a Boldogasszony-kolostorba menekíteni. Később e közösség lett az a központ, ahonnan az Elbától keletre lakó törzsek misszionálása kiindult.

A II. Ince és II. Anaklét közt támadt egyházszakadás idején Norbert az elsők között állt Ince pártjára. A császárral 1132-ben és 1133-ban Rómában járt, hogy a pápát ismét visszahelyezzék jogaiba. Ezen az utazáson Norbert néhány hónapon át Itália főkancellárjának tisztségét viselte, és a pártok tárgyalásában jelentős szerepet játszott. Lehetséges, hogy Rómában szerezte azt a fertőzést, amely halálát okozta. Nagyon legyengülten érkezett vissza püspöki városába, s 1134. június 6-án meghalt. Korai halála miatt szándékai és tervei, amelyek életének második szakaszában foglalkoztatták, nem egészen világosak előttünk. Egyetlen írást sem lehet biztonsággal neki tulajdonítani.

A szent ránk maradt képei nem történeti hitelességű portrék. Többnyire monstranciával ábrázolják, ami pedig anakronizmus. Különösen az ellenreformáció korától az Eucharisztia szentjének tekintik Norbertet. Kortársai szemében lelkes és hatásos szónoknak, egy új rend alapítójának, később hatalmas birodalmi fejedelemnek számított, aki Lothar császár kegyét élvezte és erős kézzel vezette egyházmegyéjét.

1582-ben XIII. Gergely avatta szentté. Ünnepét 1620-ban vették föl a római kalendáriumba.


A szent rendalapító és érsek életéről különféle források tájékoztatnak minket.

Mint xanteni kanonok -- még nem volt tehát pap és nem ellenezte az udvari élet kellemes vonásait -- Norbert egy olyan eseményt élt át, amely állítólag igazi megtéréséhez vezetett. Az egyik napon egy apród kíséretében látogatóba lovagolt a szomszédságba. Közben heves zivatar kerekedett, oly hirtelen, hogy nem volt ideje tető alá menekülni. S akkor közvetlen közelében lecsapott a villám. Lova megrémült és levetette őt, úgyhogy Norbert öntudatlanul terült el. Kísérője hiába igyekezett magához téríteni. Amikor végre sikerült, mintha a villám fényétől járta volna át szívét a fölismerés. Állítólag fölkiáltott, mint egykor Saul Damaszkusz előtt: „Uram, mit akarsz, mit tegyek?” És az Úr a belső hang útján válaszolt neki: „Kerüld a rosszat, tedd a jót, keresd a békét, és menekülj irgalmasságomhoz.”

Valamivel később Norbert pappá szentelését kérte; Kölnben szentelték fel. Szándékosan korábbi pompás udvari ruhájában jelent meg, majd mindenki szeme láttára levetette, és birkabőrből készült egyszerű ruhát öltött, amelyet vezeklő övvel kötött át. Így nyilvánosan megtagadta korábbi életét.

Amikor Norbertet kinevezték magdeburgi érsekké, akkor sem változtatott életvitelének szigorúságán. Mezítláb és a legegyszerűbb ruhában vonult be Magdeburgba, úgy, ahogyan az Alpokban is járt. Az érseki palota ajtónállója azt hitte, koldus áll előtte, és vonakodott beengedni a porlepte szerzetest. Amikor kísérői megértették vele, hogy új ura az, aki bebocsátást kér, ijedtében elfutott. Norbert azonban barátságosan visszahívta, és azt mondta: „Ne félj, jó testvér, jobban ítélsz, mint azok, akik választásukkal arra kényszerítettek, hogy ebbe a palotába jöjjek, mert nem vagyok rá méltó.”

Norbert átfogó reformszándéka a lelkileg szerfölött elhanyagolt Magdeburgban többekben ellenséges indulatot keltett. Egy napon elfogtak egy fiatalembert, aki azzal az ürüggyel, hogy gyónni akar az érseknél, merényletet kísérelt meg ellene. Máskor meg egy orgyilkos véletlenül egy szerzetest szúrt le Norbert helyett, aki az érsek előtt lépett be a dómba. Később rágalmazók azzal lázították föl a népet, hogy elhíresztelték: az érsek feltörette a dóm oltárait és a tisztelt ereklyékkel el akarja hagyni a várost. Így Norbertet imaórája alatt elfogták a dómban és egy toronyba zárták. Közben ellenségei bőven osztották a bort és a méhsört az embereknek, hogy tettlegességre bírják őket. Amikor megrohanták a tornyot, Norbert halálra készen lépett a fegyveres tömeg elé. Egy kardcsapás a vállán érte, de lesiklott róla. Attól kezdve nem emeltek kezet ellene.

Ellenkezése dacára barátai kivitték a városból az ágostonos kanonokok petersbergi kolostorába. Az érsek, aki hasztalan intette a lázadókat, innen helyezte a várost interdiktum alá. Hat héttel később küldöttség jelent meg Magdeburgból a kolostorban, és alázatosan bocsánatot kért Norberttől. Az érsek olyan jósággal fogadta őket, hogy a küldöttek, akik kemény szemrehányásra számítottak, egészen megrendültek. Norbert ekkor másodszor is bevonult a városba. Többé senkinek sem sikerült a pásztor és a nyáj közti egyetértést megzavarnia.


Istenünk, ki Szent Norbert püspököt arra választottad, hogy imádságos lelkületével és lelkipásztori buzgalmával példát mutasson Egyházad szolgáinak, kérünk, közbenjárására add meg, hogy hívő néped mindig szíved szerinti pásztorokat és üdvösséges táplálékot találjon!

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke 2Tim 4,1–8. Evangélium Mt 5,13–19Szent Norbert áldozópap, a premontreiek alapítója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
06

Testvéreim! Szent Norbert 54 évesen halt meg, amikor jó 100 évvel vagyunk Szent Ferenc meg Szent Domonkos előtt. Az Egyháznak a bajai azonban már ugyanazok, mint Ferenc meg Domonkos idején.

1080-ban született, alig 5 évvel azután, hogy Szent VII. Gergely pápa elindította a nagy reformot, melynek két lényeges pontja volt. Az első, hogy a papság meg a szerzetesség az legyen, aminek lennie kell. A szerzetesek tényleg hagyják el a világot és tényleg engedelmességben és szüzességben éljenek, az egyházmegyés papság pedig apostoli buzgósággal az Evangéliumot hirdesse, és ne a jószágait hizlalja. Ez volt az egyik csomópont. – A másik, hogy a világi hatalom maradjon meg a világi keretei között. Ne akarja az Egyházat kormányozni. Alighogy ez a program elindult, kiderült, hogy bizony lassan fog megvalósulni.

Megszületik Norbert a Rajna mentén, Északon, Germániában, és a gazdag szülők úgy látják, jó lesz, ha ez a nagyon jópofa, nagyon jámbor kis gyerek klerikus lesz. Nem való neki kard, meg háborúskodás, menjen el papnak. Természetesen úgy, ahogy ők ezt elgondolták. Még nincs 10 éves Norbert, és már kanonok. Azaz már ki van jelölve: földbirtok, állatállomány, cselédség, egész kis birodalom. Amint nagykorú lesz, ő lesz a kormányzója.

És ez Norbertnek nagyon tetszett. Mert közben persze tanul, művelődik, körülötte a világ, és ott a karrier is. Igen ám, de nem volt még 20 éves, amikor baleset érte. Lovagolt – amint ez akkor divat volt –, s villámcsapás érte a közelben az egyik fát, amitől a ló úgy megriadt, hogy levetette magáról Norbertet. Hosszú időre elvesztette eszméletét. Amikor magához tért, az első reflexe nem az, hogy „hála Istennek, ezt megúsztuk!” , hanem gondolkodni kezd. És bevillant neki: „Úristen! Ha nekem most meg kellett volna halnom, hogyan adtam volna számot a lelkemről, meg mindenről, ami az enyém?!” – Ez volt a megtérésének a nagy fölismerése. Haza ment, eladta mindenét, amije volt, és kérte a püspöktől, hogy szentelje pappá. Elkezdett egy olyan apostoli életet, amit 100 évvel később majd Assisi Ferenc és Domonkos ismétel újra. Minden vagyon nélkül arra kérte a püspökét, adjon neki az egyházmegye egész területére prédikálási joghatóságot. S elkezdte hirdetni a szószékről, hogy emberek, gondolkozzatok! Az életünk rövid. – S amíg ezt az ember meg nem tapasztalja, mindegyikünk azt hiszi, hát persze... ez is meghalt, az is meghalt, de én – én kivétel leszek. Nem leszel kivétel!

És a tapasztalatai miatt, meg az istenszeretete miatt Norbertnak elhitték az emberek. Ahol prédikálni kezdett, az emberek tényleg elkezdtek gondolkodni – és megtértek. És ő rájött, hogy a hívő népnek nagyon szüksége van olyan pásztorokra, akik nem önmagukat legeltetik, hanem a bárányokat. Mert az egyszerű, tanulatlan, olvasni nem tudó nép lelki tápláléka, főleg abban az időben, egyedül az ige, ami a szószéken hangzik, továbbá a példa, amit a szerzetesek meg a papok odaélnek az emberek elé és Norbert megalapította a premontrei rendet. Egy apostolkodó, ugyanakkor közösségben élő, nagyon művelt papokból álló közösséget. Nálunk is aránylag hamar megtelepedett ez a rend. És az idősebbek még tudják, hogy két nagy fészkük volt itt, Magyarországon. Jászón, ami most Szlovákiában van, meg Csornán. Eredetileg nem voltak tanítók; apostolok voltak. Azt a területet, amit rájuk bízott egy püspök, kolostori közösségben élve mint lelkipásztorok látták el. Misszionáltak.

II. József után pedig iskolákat nyitottak. S Gödöllőn, Szombathelyen ma is iskolát is vezetnek. Az a szétszóratás, amelynek 50. évfordulójáról az elmúlt vasárnapon emlékeztünk meg, őket is elérte.Nem egy gimnáziumi tanárból lett állatgondozó, segédmunkás, aki sokra vitte, abból fordító egy üzemben. De az a probléma, amit Norbert fölismert, az Egyházban ma is jelen van.

Kérjük meg őt, hogy segítse elsősorban azokat, akik az ő fiai, azaz a premontreieket. Éljen bennük az a lélek, ami őbenne élt. A másokért felelősséget érző és mindent odaadó apostoli szeretet. De a lelkipásztorokért is imádkozzon, hogy aki az Egyházban lelkipásztori tisztséget kap, abban ki ne aludjék a felelősségérzet a rábízottakért. Hogy amikor számot adunk, jó lélekkel és örömmel adhassunk számot a ránkbízottakról. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Szent Norbert püspök (1080-1134)A premontrei rend alapítója

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
06

Élete

+ Norbert nemesi családban született a németországi Köln közelében. Fiatalemberként a császár felügyelőjeként szolgált, bár valójában egyházi ember volt.

+ Norbert, aki fiatal korában világi élvezeteket keresett, mély megtérésen ment keresztül, és 1115-ben pappá szentelték. Nem sokkal később az észak-franciaországi Premontre völgyében telepedett le. Néhány hónapon belül más férfiak is csatlakoztak hozzá, és 1121 karácsonyán a csoport szerzetesi fogadalmat tett, új vallási rendet alapítva: A premontrei rendi kanonokok (közismert nevükön a premontreiek) rendjét.

+ Norbert új rendje egyesítette a szerzetesek liturgia iránti szeretetét és az egyházmegyei papság lelkipásztori szolgálat iránti elkötelezettségét. A premontreiek ma is ezt az életformát folytatják szerte a világon.

+ 1126-ban Norbertet Magdeburg érsekévé nevezték ki. Püspökként továbbra is szerzetesként élt, és a papság reformjáért és az Egyház egységéért dolgozott. Az Eucharisztia iránti nagy szeretetéről volt ismert, és gyakran ábrázolják monstranciát vagy cibóriumot hordozva.

+ Szent Norbert 1134-ben halt meg, és 1582-ben avatták szentté.

Imádságra és elmélkedésre

Kedves és bájos, mindenkivel egyaránt szeretetreméltó, 'a szerények és a nagyok társaságában egyaránt jól érezte magát'. Végül pedig igen ékesszóló prédikátor volt; hosszas elmélkedés után 'hirdette Isten igéjét', és tüzes ékesszólásával megtisztította a bűnöket, finomította az erényeket, és a bölcsesség melegével töltötte meg a jóakaratú lelkeket. - Szent Norbert egy fiatalkoráról, az imaórák liturgiájában idézzük.

Lelki bónusz

Ezen a napon az egyház Szent Marcelin Champagnat emlékét is tiszteli. Vianney Szent János diáktársa volt, ő alapította a Mária Kis Testvéreket (a Marista Testvéreket), hogy Jézus Krisztust a fiatalok, különösen a legelhanyagoltabbak nevelése által megismertessék és megszerettessék. Szent Marcelin 1840. június 6-án halt meg, és 1999-ben avatták szentté.

Imádság

Istenünk, te Szent Norbert püspököt imádsága és lelkipásztori buzgósága révén Egyházad kiváló szolgájává tetted. Közbenjárására add, hogy híveid mindenkor szíved szerinti lelkipásztorokat kapjanak és üdvös lelki táplálékot nyerjenek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT NORBERT PÜSPÖK

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
06

Norbert 1080 körül született Xantenben, a Rajna vidékén. Kanonok volt, majd szerzetessé és áldozópappá lett. Vándorapostolként járta az észak-francia vidékeket. Tanítványaiból Prémontré völgyében lelkipásztorkodó (premontrei) kanonokrendet alapított. 1134-ben mint Magdeburg érseke halt meg. Miután a város protestánssá lett, holttestét rendtársai Prágába vitték, az ottani várhegyen épült nagy kolostorukba.

Gazdag volt, pompakedvelő, tüzes kedélyű és igen hajlott a szélsőségekre. Életét egyre inkább a földi örömökre rendezte be. Mindezek ellenére ifjúságát semmiféle ballépés nem terhelte.

1110-ben a kölni érsekkel együtt elkísérte Rómába V. Henrik császárt. Ott látva a pápa kiszolgáltatottságát, valamint a világi hatalom és az egyház közti feszültséget, Norbert megérezte, hogy választania kell a császár és a pápa között. Később fölajánlottak neki egy püspökséget, ami akkoriban nagy vagyont is jelentett, de ő nem fogadta el.

1115-ben történt igazi megtérése egy kolostorban, ahol kapcsolatba került néhány, reformot sürgető szerzetessel. Ekkor szenteltette magát pappá a kölni érsekkel. Szembefordult a káptalan életstílusával, amihez ő is tartozott. Lemondott javadalmairól, birtokairól. Pénzét szétosztotta a szegények között és vándorprédikátorként járta az országot.

A források tanúsága szerint rendkívül jól tudott prédikálni. Kezdetben fő törekvése volt, hogy a viszályokat elsimítsa, később tüzes beszédeivel követőket toborzott az új életformához, amit alapított. Minden gondja a szegényekre és az apostoli életre irányult. Fontosnak tartotta a pápával való egységet. Elment II. Kallixtuszhoz, hogy ő újítsa meg prédikációs engedélyét.

Társaival Prémontré völgyében kolostort alapított, ahol az ágostonos regula szerint éltek közös életet. Erről a helyről kapta nevét az új közösség: premontreiek. A premontreieknek a kolostori elmélyedést, tanulmányokat társítaniuk kellett a világban folytatott működéssel, és azzal, hogy tanúságot tegyenek az evangéliumról keresztények és nem keresztények között.

Norbert továbbra is vándorszónok akart maradni anélkül, hogy egyetlen apátsághoz kötné magát. 1126-ban Rómába ment, és ott megkapta a pápától az általa hozott reform, illetve általa alapított rend jóváhagyását. Ugyanebben az évben Magdeburg érsekévé választották, és ettől kezdve jelentős szerepet kellett játszania korának történelmében. A II. Ince és II. Anaklét közt támadt egyházszakadás idején Norbert az elsők között állt Ince pápa pártjára. Egyházmegyéjének megújításával számos nehézségbe ütközött, ellenségeket is szerzett magának, de fáradhatatlanul dolgozott a belső megújulásért és a misszióért.

1134. június 6-án, 54 éves korában hagyta itt a földi életet. XIII. Gergely pápa avatta szentté 1582-ben.

Példája:
Villámcsapásként ismerjük fel gyakran életünk célját.

http://www.katolikus.hu/szentek/0606.html

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 317. vagy szerzetesek miséje, 328.

Választható olvasmányok

Ez 34, 11-16
Amint a pásztor juhainak gondját viseli, magam gondoskodom nyájamról - mondja az Úr.

Lk 14, 25-33
Aki közületek nem mond le mindenről, amije csak van, nem lehet az én tanítványom.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumErazmus

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
02

Erazmus vértanú (†303). Beleit a legenda szerint orsóra tekerve szakították ki, ezért a bélgörcsben szenvedők patrónusa, másfelől a csörlőre, gugorára emlékeztetve az esztergályosoké és olykor, főleg a Földközi-tenger partvidékein a hajósoké is.*

Névünnepe már a Pray-kódex misenaptárában föltűnik. Az egész magyar középkorban számontartják, mégsem tartozik a nagyhírű hazai szentek közé. Kódexeink nem szólnak róla. Régi tisztességét a szórványosan máig felbukkanó keresztnév, továbbá a belőle képzett családnevek mégis tanúsítják. Mikesy Sándor vizsgálatai szerint idetartozik a Rézmán, Rázmán, Rásó, Rázsó, Rézső név.* Tiszteletét a jámborabb hívek tudatában napjainkban ébren tartja, hogy Erazmus a Tizennégy Segítőszent egyike. A gyöngyöspatai öregasszonyok bélfájásról Erámust máig segítségül hívják.

 

Alig lehet vitás a kultusz német eredete és jellege. Legendáját Abrudbánya és Segesvár. középkori, XV. századbeli freskói szemléltetik.* Falképét látjuk Csetnek (Štitnik) egyházában is. A bártfai Szent Egyed templomban gótikus faszoborral külön oltár áll Erazmus tiszteletére (1505). Föltűnik még Bártfa (Malter Veronika oltára, 1489), Esztergom (Keresztény Múzeum, 1494). Dubrava (Liptó, 1510), Jánosrét (Lucky pri Kremnici, 1476), Kassa (1440, 1470), Kisszeben (Sabinov, 1500, 1520, 1520), Malompatak (Mlynica, 1500), Nagylomnic (Lomnica, 1500), Szepeshely (Spišká Pohradie, 1470), Zsegra (Žehra, 1500) szárnyasoltárain, többször Miklós társaságában.* Oltára volt Sopronban (Szentlélek-kápolna, 1439), Pozsonyban (Márton-templom, 1439).*

 

Erazmusnak egyetlen későbarokk hazai titulusát ismerjük: Sándorfalu (Şandra) temploma Károlyi Antal kegyúrnak nyilván betegségében tett fogadalmából épült (1783). Oltára van a nagykanizsai franciskánus templomban is (XVIII. század).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 9. hét – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07
Tób 3,1-11a.16-17a
 
(...) Történt pedig ugyanezen a napon, hogy Sára, Ráguel leánya, a médiai Ekbatanában atyjának egyik szolgálóleánya részéről becsmérlést hallott. Hét férfinek adták ugyanis feleségül, de Azmódeus, a gonosz szellem megölte őket, mielőtt megtörtént volna vele, ami az asszonyokkal történni szokott. A szolgálóleány ezt mondta neki: „Te ölted meg férjeidet! Íme, már hetet adtak hozzád és egyikkel sem volt szerencséd. Miért büntetsz minket férjeid miatt, mivel meghaltak? Menj utánuk te is, ne lássunk tőled soha se fiút, se leányt.” (...) Ugyanabban az időben mindkettőjük imádsága meghallgatást nyert a fölséges Isten színe előtt, és elküldte Ráfael angyalt, hogy gyógyítsa meg mindkettőt. (...)
 
Mk 12,18-27
 
Ekkor odamentek hozzá a szadduceusok, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: „Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és hátrahagyja feleségét gyermek nélkül, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el azt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik. Elvette az asszonyt hasonlóképpen mind a hét, és nem hagytak utódot. Mindezek után végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát, amikor feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Mert hétnek volt a felesége.” Jézus azt felelte nekik: „Nyilván azért tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak föltámadnak, nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak felől pedig, mármint hogy feltámadnak, nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokornál, hogy miként mondta neki Isten, amikor szólt: »Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákob Istene?« Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagyon tévedtek.”

 

Az Evangéliumban és az Olvasmányban egyaránt szó van egy asszonyról, akit hétszer adtak férjhez. Sára története keserű valóság, a gonosz szellem műve, a szadduceusok által felhozott, a mózesi törvényre hivatkozó, teológiai problémaként beállított eset azonban erőltetett és abszurd, annak tipikus példája, amikor valaki egy kinyilatkoztatott igazság el nem fogadását éppen a Biblia alapján akarja megindokolni. Jézus rá is mutat – nem minden irónia nélkül – vitapartnereinek hiányos szentírásismeretére és hitetlenségére: „Nyilván azért tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát!” És ő is Mózesre hivatkozva érvel, miközben egészen új horizontot nyit hallgatósága előtt, akiknek a feltámadásról csak homályos elképzelésük volt.
 
Ráfael angyal, vagyis teljesen Istenre koncentrált lény, Isten erejének hordozója, aki mindenestül kész ezzel az erővel Isten és az ember szolgálatára lenni. Ő már annak a beteljesedett életnek a képviselője, melyről Jézus beszél a mai Evangéliumban. Ennek az életnek a boldogsága mérhetetlenül nagyobb, mint Tóbiásé és Sáráé, amikor férj és feleség lettek, mert a házasságkötés még csak a kezdete egy útnak, s az embernek növekednie kell, megtisztulnia és megtérnie, jócselekedeteket végbevinnie, hogy Isten előtt kedves lehessen. Az örökkévalóságban azonban lezárul az érdemszerzés ideje, eltűnnek tökéletlenségeink és korlátaink; kapcsolatunk Istennel, házastársunkkal és minden emberrel hasonlíthatatlanul mélyebb, intenzívebb és tisztább lesz, s el nem múlik soha.
 
Urunk, Jézus Krisztus, amint Ráfael angyal segítségével Tóbit és Sára megszabadult kétségbeesett helyzetéből, úgy akarsz bennünket is kiemelni ebből a halálra szánt, reménytelenségnek alávetett világból, hogy örök életed boldogságából részt adj nekünk. Add kegyelmedet, hogy míg itt e földön élünk, hűségesen járjuk Veled utunkat, s vágyódjunk a Te feltámadott életedre, ahol megszűnik befejezetlenségünk, és létezésünk minden esetlegességtől és önzéstől megszabadulva kiteljesedik a Te méreteidre.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi kilencedik hét – szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

Jelenlét

Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet. Burkolj be szeretetedbe. Add, hogy szívem a tiéddel eggyé váljon.

Szabadság

Irányíts mindig úgy, hogy teljesítsem szent akaratodat, tudva, hogy a Te erőd végig segíteni fog.

Tudatosítás

Segíts, Uram, hogy mindig tudatában legyek annak, hogy Tőled kaptam az életet. Köszönöm neked az élet ajándékát. Taníts meg lelassulni, elcsendesedni, és élvezni az örömöket, amiket számomra alkottál. Hogy vegyem észre a szépséget, ami körülvesz. A hegyek káprázatos ormait, a tavak nyugalmát, a virágszirmok törékeny szépségét. Állandóan tudatában akarok lenni annak, hogy ez a gyönyörűség mind Tőled származik.

Isten igéje

Mk 12,18-27
Ekkor odamentek hozzá a szaddúceusok, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: »Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és hátrahagyja feleségét gyermek nélkül, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének (MTörv 25,5-6; Ter 38,8). Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el azt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik. Elvette az asszonyt hasonlóképpen mind a hét, és nem hagytak utódot. Mindezek után végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát, amikor feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Mert hétnek volt a felesége.« Jézus azt felelte nekik: »Nyilván azért tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak föltámadnak, nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak felől pedig, mármint hogy feltámadnak, nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokornál, hogy miként mondta neki Isten, amikor szólt: ‘Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákob Istene?’ (Kiv 3,6}. Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagyon tévedtek.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Isten, mondja Jézus, az élők Istene, nem a holtaké. Teljesen Istennel lenni a halál után, egy egészen más létállapot. A halálon át egy új életbe lépünk, nem pusztán a földi élet túlvilági megfelelőjéhez érkezünk. Abban, amivé átalakít a Szeretet, megvan a folyamatosság, mégis radikálisan más.
  • A szadduceusok köré határt vont a régi törvény, hitük szűrőként működött, megakadályozta hogy bármi új átmenjen rajta. Előfordul, hogy mi is rossz kérdést teszünk fel, vagy azt halljuk meg, amit hallani akarunk, és így korlátokat állítunk Jézus valódi üzenete elé.

Imabeszélgetés

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám. Ma válaszolni szeretnék hívásodra. Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés A hit által megmentett értelemÉvközi kilencedik hét – szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

A hit által megmentett értelem
 

Evangélium: Mk 12;18-27

Ezután a szadduceusok mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, s ezt a kérdést tették fel neki: “Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét fiútestvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Feleségét elvette a második is, de az is meghalt anélkül, hogy gyermeke lett volna. Hasonlóképpen a harmadik is, sőt mind a hét, de egy sem hagyott hátra gyermeket. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, melyiküké lesz az asszony? Hiszen mind a hétnek a felesége volt?" Jézus így felelt: "Nem azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát? Hiszen, amikor feltámadnak, nem nősülnek és férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok az égben. Nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokorról szóló részben, mit mondott Isten a halottak feltámadásáról? Én, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene vagyok! Tehát nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így nagy tévedésben vagytok."

Bevezető ima: Úr Jézus, köszönöm, hogy hozzád jöhetek az imádságban. Nyisd meg és emeld fel lelkemet a hit szárnyain! Hiszem, hogy velem együtt dolgozol életemben, még akkor is, ha értelmem ezt nem fogja fel. Bízom a tőled kapott fényben és lelkesítésben. Segíts nekem, hogy elmélkedésemet inkább a szívemmel, mint az értelmemmel végezzem.

Kérés: Növeld hitemet, Uram!

Elmélkedés:
1. Ravasz racionalizmus. Ha egy vitáról van szó, az értelem egyedül is képes meggyőző és ravasz „bizonyítékokat” felmutatni. A szadduceusok is teljesen az érveikre támaszkodtak, miként sok keresztény is hagyja magát érvekkel félrevezetni egy sokadik új bibliamagyarázat vagy egyház felé. Valami azonban hiányzik. Ha az ember isteni bölcsességgel rendelkezne, az értelme elegendő lenne. De mivel az ember nem Isten, értelme korlátozott. Isten dolgai messze meghaladják értelmi erőnket. Az értelemnek óvatosan, a hit gyámsága alatt kell fejlődnie. A hittel együtt és annak kötelékében dolgozó értelem viszont nagyszerű szolgálatot tehet Isten dolgainak. Én elválasztom-e az értelmet a hittől az igazság és az erkölcs kérdéseiben? Visszaélek-e értelmemmel úgy, hogy vele igazolom az Egyház tanításával ellentétes véleményemet és szembefordulok saját hitemmel? Milyen formában táplálok racionalista gondolkodást életemben?

 2. A hit logikája. Hogyan válaszol Jézus erre az vitára? Nem pazarol időt arra, hogy annak helytelen kiindulópontjára mutasson. „Nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát?” Hit nélkül mindig félre fogjuk érteni a Szentírást és Isten hatalmát, mindkettőt a saját szegényes dimenzióinkba erőltetve. Mindenki, aki egyedül értelmére hagyatkozik Istennek és szándékainak a megértéséhez, saját magának formál egy - a korlátozott eszének megfelelő - istent. A hit segít különbséget tenni az evilági és a túlvilági értékek között. Egykor majd angyalok módjára teljes egységben lehetünk Istennel, olyan egységben, mely a házasság lelki egységét messze túlszárnyalja (vö. Ef 5:21-33). Hogyan alkalmazom a hitemet életem nehéz és értelmetlennek tűnő helyzeteiben: szenvedésben, nehézségekben és kihívásokban? Keresztre feszítem az Igazságot saját elképzeléseim keresztjén?

 3. Az élők Istene. Amint hitünk megmenti értelmünket, Jézushoz hasonlóan mi is érvelhetünk a Szentírás szavaival. Kiszakadhatunk emberi körülményeink szegénységéből. Amíg Ő a mi Urunk és mi hozzá tartozunk, benne életet nyerünk. Így nem csak a feltámadás nyer értelmet, hanem Isten jelenléte az életemben - minden gyötrődésem, zavartságom és elesésem ellenére. Az irgalmasság valósággá válik számomra, mert közelebb visz egy teljesebb élethez, ahol Istennel lehetek, a leghűségesebb barátommal, aki sose hagy el. Ő az az Isten, akiben hiszek? Életem mely részeit nem áldoztam még fel hitemnek?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, növeld hitemet, hogy áthassa életem minden részét! Szabadíts meg büszke érveim zsarnokságától! Gyógyíts meg a hit világosságával, hogy megtapasztaljam jelenlétedet életemben! Segíts mindenben a Te akaratodat keresnem Máriához hasonlóan, bizalommal ölelve át a keresztet.

Elhatározás: A legközelebbi kellemetlenséget vagy szenvedést imádságos lélekkel fogadom, és túláradó hittel tűröm.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. június hónapra:

A kínzás eltörléséért
Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 9. hét – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

Evangélium

Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: „Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a hét, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor – ha ugyan feltámadnak –, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a hétnek felesége volt!”
Jézus azt felelte nekik: „Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten: „Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene?” Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok!”
Mk 12,18-27

Elmélkedés

A jeruzsálemi templomban tanító Jézushoz most újabb csoport érkezik, a szadduceusok néhány tagja. Most ők próbálkoznak, hogy kifogást találjanak tanításában. Kérdésük felvezetéseként elmondanak egy kitalált történetet egy asszonyról, akit sorra feleségül vesz hét testvér. A sógorházasság előírása szerint ugyanis, ha özveggyé vált egy asszony, akkor az elhunyt férj testvérének kellett őt feleségül vennie. Bár elméletileg előfordulhatott volna az általuk mondott eset, a gyakorlatban azonban aligha történt ilyen. Kérdésük szempontjából azonban nem is ez a lényeges, hanem az, hogy van-e feltámadás vagy nincs? Márk evangélista arra gondolva, hogy írásának későbbi olvasói már nem ismerik sem a szadduceusokat, sem az ő véleményüket az adott kérdésben, mindjárt a leírás kezdetén megemlíti, hogy a szadduceusok nem hisznek a feltámadásban.
Válaszában Jézus olyan idézettel igazolja a feltámadást, amelyet a kérdezők is elfogadnak, azaz a mózesi könyvekből. Isten ezt mondta egykor Mózesnek: „Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.”
Jézus válaszai azt jelzik, hogy ellenfeleinek állítása azzal kapcsolatban, hogy igazmondó és bölcs tanító, valóban igaz, még akkor is, ha ők ezt gúnyos hangnemben állítják. Végső soron azonban Jézus feltámadása fogja azt bizonyítani, hogy minden kijelentése igaz és valóban ő a mennyei Atya Fia és küldötte.
© Horváth István Sándor


Imádság

Uram, Jézus, add meg az őszinte bűnbánat kegyelmét, hogy mindig alázattal álljak mennyei Atyám elé! Belátom gyengeségeimet és bűneimet, amelyekért senki mást nem hibáztathatok, csak önmagamat, s vállalom értük a felelősséget. Köszönöm, hogy az ítélet napján igazságosságra és irgalmasságra számíthatok Istentől, aki engem és minden embert az üdvösségre hív.

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20230607.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 9. hét szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2023 június Örüljetek legyetek tökéletesek buzdítsátok egymástlegyetek egyetértőek éljetek békességben 2Kor13,11

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01

„Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, s a szeretet és békesség Istene veletek lesz.” (2Kor 13,11)

Pál apostol szeretettel kísérte figyelemmel a korintusi keresztény gyülekezet fejlődését. Meglátogatta és támogatta ezt a közösséget a nehezebb helyzetekben.

Egy idő múlva azonban meg kellett védenie magát ezzel a levéllel, mert támadás érte más prédikátorok részéről, akik vitatták a viselkedését. Pál ugyanis nem kért fizetést missziós munkájáért, nem az ékesszólás szabályai szerint beszélt, és nem is hozott ajánlóleveleket, hogy alátámassza a tekintélyét, hanem azt hirdette, hogy Jézus példájának fényében értette és éli meg saját gyengeségét.

Levele végén Pál mégis bizalommal és reménnyel teli felhívást intéz a korintusiakhoz:

 

„Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, s a szeretet és békesség Istene veletek lesz.”

Buzdításának az első feltűnő jellegzetessége az, hogy a közösség egészéhez szól, mert ez az a hely, ahol Isten jelenléte megtapasztalható. A békesség Istenének jelenléte meg tud gyógyítani minden emberi gyarlóságot, amely megnehezíti a kölcsönös megértést, a hűséges és őszinte kommunikációt, a tapasztalati és gondolkodásbeli különbségek tiszteletteljes összhangját.

Pál néhány konkrét magatartásformát javasol, amelyek összhangban vannak az evangélium követelményeivel. Isten tervét megvalósítva törekedjünk arra, hogy egyénileg és közösségileg is mindenkit testvérünknek tekintsünk! Forgassuk vissza a közösségbe Isten vigasztaló szeretetét, amellyel elárasztott minket! Gondoskodjunk egymásról, és osztozzunk a másik ember legmélyebb vágyaiban! Fogadjuk be egymást, fogadjuk el és kínáljuk fel az irgalmat és a megbocsátást! Ápoljuk a bizalom és a meghallgatás szellemét!

Ezek a döntések ránk vannak bízva, a szabadságunkra, és néha bátorságra van szükség, hogy az „ellentmondás jeleként” lépjünk fel a jelenlegi mentalitással szemben.

Ezért az apostol azt is ajánlja, hogy bátorítsuk egymást ebben az elhatározásunkban. Szerinte az a fontos, hogy megőrizzük, és tegyünk örömmel tanúságot az egység és a béke felbecsülhetetlen értékéről. Mindezt szeretetben és igazságban, mindent, mindig Isten feltétel nélküli szeretetének sziklájára alapozva, amellyel elkíséri a népét.

 

„Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, s a szeretet és békesség Istene veletek lesz.”

Hogyan éljük ezt az életigét? Pálhoz hasonlóan mi is tekintsük példának Jézus érzéseit, Jézus az ő békéjét hozta el nekünk.[1] „[…] ez nem csupán azt jelenti, hogy nincs háború, veszekedés, megosztottság vagy megrázkódtatás. […], ez az élet és az öröm teljessége, az ember teljes üdvössége, a szabadság, az összes nép közötti szeretetben megvalósuló testvériség. […] És mit tett Jézus, hogy nekünk adja az „ő” békéjét? Személyesen fizetett meg érte. […] Ő állt oda az ellenségeskedők közé, magára vette a gyűlölködést és a széthúzást, és ledöntötte a népeket elválasztó falakat.[2]

A béke építése tőlünk is olyan szeretetet kíván, amely képes szeretni azokat is, akik nem viszonozzák, képes megbocsátani, legyőzni az »ellenség« fogalmat, és képes úgy szeretni mások hazáját, mint a sajátunkat. […] Új szívet és új látásmódot is kíván tőlünk, hogy mindenkiben az egyetemes testvériségre hivatott embert lássuk és szeressük. […] »A gonoszság az ember szívéből születik – írta Igino Giordani –, és ahhoz, hogy elhárítsuk a háborús veszélyt, ki kell vetnünk magunkból azt az agresszív, mások kihasználására és az önzésre épülő lelkületet, amelyből a háború fakad: újra kell építenünk a lelkiismeretet.« [3][4]

Bonita Park egy dél-afrikai mezőgazdasági település, Hartswater külvárosa. Az ország többi részéhez hasonlóan az apartheid rendszer öröksége továbbra is fennáll, különösen az oktatásügy területén: a fekete és a mulatt fiatalok képzettsége messze elmarad a többi etnikai csoportéhoz képest, ezért fennáll a veszélye, hogy a társadalom peremére szorulnak.

„The Bridge” a projekt neve, mely azért született, hogy közvetítsen a környéken élő különböző etnikai csoportok között a távolságok és a kulturális különbségek áthidalásával. Iskola utáni programot szerveztek, egy kis közösségi teret hoztak létre, amely a különböző kultúrák találkozóhelye a gyermekek és fiatalok számára. A közösség készségesen együttműködik. Carlo felajánlotta régi teherautóját, és elhozta a fát, amelyből a padok készültek, a közeli általános iskola igazgatója szerezte be a polcokat, füzeteket és könyveket, a holland református egyház pedig ötven széket adományozott. Mindenki kivette a részét abból, hogy a kultúrák és etnikai csoportok között napról napra erősödjön a híd.[5]

 

Patrizia Mazzola és az életige csoport gondozásában

 

 


[1] vö. Jn 14,27

[2] vö. Ef 2,14-18

[3] I. Giordani, L'inutilità della guerra (A háború nem megoldás) Róma, 2003, 2. kiadás, 111. o.

[4] C. Lubich, Az élet igéje 2004. január, Új Város 2004/1.

[5] vö. https://www.unitedworldproject.org/workshop/sudafrica-un-ponte-tra-culture; Spazio famiglia, marzo 2019, pp. 10-13

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

A bölcs emberhalásznak – annak érdekében, hogy mindenkit megnyerjen – mindenkire rá kellene hangolódnia, akkor is, ha próbálkozásai kevés sikert aratnak.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

Valamely tett érdekében az a legjobb ajánló beszéd, mely rögtön példával mutatja meg, hogy meg lehet tenni, amit ajánl.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Keresztes Szent János aranymondásai

Keresztes Szent János aranymondásaiTökéletesség útja

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

A tökéletesség útján a legnagyobb akadályok a teljesen tudatos és szándékos érzéki élvezetek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta Z, mint zeneZENE

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

A zene is nevel (MB XIII. 828).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólJézus a tengeren jár

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

a) „És kényszeríté tanítványait a hajóba szállni… és elbocsátván őket, a hegyre méne imádkozni. És amint beesteledett, a hajó a tenger közepén vala, és ő egyedül a parton. És látván őket küzködni az evezésben, mert ellenkező szelök vala… hozzájuk méne, járván a tengeren” (Márk 6,45). Küzködnek a tanítványok a hullámokkal; éj van s szélvész; nehéz, kelletlen s veszedelmes a hajózók élete, keserves a munkája. Lelkük is könnyen oly keserűvé válik, mint az a kegyetlen, ellenséges hullám; pedig Jézus tud róluk; sőt jár a tengeren; jár sötétben, elrejtőzve, de jó indulattal. – Isten láthatlanul jár köztünk. Belőle fakad folyton a lét, a lelkek érintkeznek vele legmélyebb gyökerükkel; belenyúl, belefolyik életünkbe. Az erkölcsi világ, tehát az öntudatos emberi élet, bármennyire hullámozzék, Isten lábnyomainak útja. Titokzatos dolog, de tény! Könnyen mellőzzük e rejtőző Istent, a műveiben megnyilatkozó, a természetben természetfölötti hatóként érvényesülő hatalmat. A természet fátyolától, az erkölcsi világ hullámzásától, a haladás viharzó tempójától ignoráljuk, sőt talán ellenszenvvel viseltetünk iránta. – Iparkodjunk mélyebbre… szívünkben megleljük, s lépjünk vele érintkezésbe, miután úgy is benn vagyunk metafizikai kapcsolataiban. Ó Uram, szólj, nyúlj belém, vonzz erősebben, hogy megismerjelek, hogy lássalak a világ s a kultúra káprázatában is. 

 

b) „Azok pedig látván őt a tengeren járni, rémnek vélék és fölkiáltának”. Látják s megijednek. Idegenszerűen, szinte ijesztően jelenik meg az Úr. Hallucinációnak, rémnek gondolják. Tudták, hogy a hegyen van s hogy imádkozik, de hogy itt legyen, hullámok, küzdelmek közt, s hogy a hullámokat s küzdelmeket el ne simítsa, azt nem hitték. – Hisszük az Istent, hisszük, hogy templomainkban van, hogy szentségeinkben hat, de hogy itt legyen, itt a kegyetlen, lapos élet küzdelmeiben, s hogy azokba befolyjon, s hogy ez mind az ő territóriuma, melyen érvényesülni kíván; ez idegenszerűen hat ránk. – Higgyük, hogy Jézus az egész kultúréletet lefoglalni kívánja; köztünk van; életünknek az egész vonalon krisztusinak kell lennie mesterségben, iparban, kereskedésben, közigazgatásban, társadalmi s családi összeköttetésekben. 

 

c) „De mindjárt szóla hozzájuk és mondá nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek”. Jézus biztosítja tanítványait, hogy ő az, ne féljenek, s hogy neki köze van e hullámzáshoz s e fáradságos küzdelemhez, s egy nagy bizonyítéka van. Pétert magához szólítja s a tengeren járatja, mintha mondaná: én vagyok, itt vagyok s erőt adok nektek, hogy ti is győzelmesen járjatok. Igen, Uram, ez a te bizonyítékod: erőt adsz, s kitartunk s győzünk. Hisszük, hogy kegyelmed nélkül küzdelmeinket meg nem álljuk; de veled igen, még ha a világ le is szakad! Jézus bizonyítéka a tiszta, kegyelemből való élet. Jézussal lehet az egész erkölcsi törvényt megtartani, nélküle nem. Minél inkább tartjuk azt, annál biztosabbak lehetünk, hogy ő van velünk. 

 

d) „Felelvén pedig Péter, mondá: Uram, ha te vagy, parancsold nekem, hogy hozzád menjek a vizen… És kiszállván Péter, a vizen jár vala… látván pedig az erős szelet, megijede”. Látván Péter a hullámzást, ijedezik, bizalmatlankodik s süllyed. A feneketlen mélység, mely lábaink alatt tátong, a mi semmiségünk. Ha magamat nézem, egyre mélyebb és sötétebb örvényekre akadok, s vész a talaj lábaim alatt. Teremtmények vagyunk s Istentől függünk, kegyelme nélkül érdemes jót nem tehetünk; vétkeink súlya, a pokol malomköve nyakunkban, s mily kegyesen jött az Úr felénk; az irgalomnak és kegyelemnek mily mélységeibe tekintünk, ha keresztjére vagy az Oltáriszentségre gondolunk! Ime, a mélységek lábaink alatt. Körülöttünk pedig a nehézségek mozgó s ránk ömlő hullámhegyei. De azért alávalóság volna tőlünk, ha kételkednénk. Ép ezért nem szabad bizalmatlankodnunk. Isten tart a mélységek fölött, ő emel a hullámhegyek fölé. Esztelenül elmerül, aki okoskodva s nem imádkozva, szkeptikusan s nem Istenbe bízva indul neki az életnek. Isten a mi filozófiánk s a mi erőnk! 

 

e) „S midőn merülni kezdett, kiáltá: Uram, ments meg engem. S Jézus azonnal megfogá őt”. Péter kételkedik s azért merül; de ösztöne fölrázza, s az élet szeretetével s az esztelen tönkrejutás lehetetlenségének átérzésével fölkiált: „Segíts, Uram…” Szkepszis, bizalmatlanság, pesszimizmus… ez mind tévtan. A lét s az élet erőt s érvényesülést jelent; annak rendelkezésemre kell állnia, s ha nincs meg bennem, meglesz a közelemben élő, segítő, erős Istenben. Hozzá kiáltok. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

Nagy fordulót jelent a keresztény szellemtörté­netben a XIII. század, midőn Assisi Szent Fe­renc megértette a földi életét járó Krisztus hívását: „ Veni, sequere me!" (77) Megértette és követte úgy, ahogy annak ide­jén az apostolok értették és követték a Mestert. A Krisz­tus-követés, az apostoli élet, benne a szegénység szeretete a legreálisabb életeszmény lett.
Az evangélium megelevenedett Umbria (78) földjén, a Poverello (79) társaival együtt Jézust követte életútján. Vele időzött barlangjában, hirdette az örömhírt a szegények­nek, prédikált a madaraknak, testvéri szemmel tekintett a mezők virágaira, megszelídítette a ragadozó farkast és a szegény Jézust ismerte fel minden szegényben, felújítot­ta a betlehemi jászolyt, belefektette a kisdedet. A liturgia fenséges művészete helyett a nép egyszerű jámborságának forrásait nyitotta meg, hogy ne csak a dómok kórusai, ha­nem a falvak viskói és a városok polgárházai is befogadják Jézust. Egyszer egy feszületről szólt hozzá az Úr. A gyer­mekjézus és a szenvedő Krisztus lett az ő Mestere. A lel­kiség alapiránya: az „imitatio Christi" (80) új színt és köve­tést kapott Szent Ferenc (81) lelkivilágába: a dicsőség Királya a szolga alakját vette fel.

(Krisztus tegnap és ma)

77. Veni, sequere me - Gyere, kövess engem

78. Umbria - Olaszország közéspsö részének egy régiója. Fővárosa Perugia. E régióban található Assisi is. Itt Assisi Szent Ferencre és követőire utai Flóris atya. Assisi Szent Ferenc feladta minden vagyonát, csak és kizárólag Jézus Krisztusnak akart élni. A poverello itt szó szerint szegényeket jelent.

79.  Itt Assisi Szent Ferencre és követőire utai Flóris atya. Assisi Szent Ferenc feladta minden vagyonát, csak és kizárólag Jézus Krisztusnak akart élni. A poverello itt szó szerint szegényeket jelent.

80. Imitatio Christi — Krisztus követése. Szoros értelem­ben Jézus tanítványává szegődés. A Jézus Krisztustól kapott „Kövess engem! (Veni, sequere me)" felszólí­tás teljesítése, az élet odaajándékozásával adott válasz. Ugyanez az eredeti címe Kempis Tamás (1380-1471) leghíresebb művének is, mely a lelki élet aranyköny­ve. Nagyon sok szentírási idézettel, sok lelki és er­kölcsi alapszabállyal vezet az önismeret útján az Is­tennel való egyesülés felé. 1470-ben, Augsburgban nyomtatták ki először, s hamarosan nagyon népsze­rű lett. 95 fordításban, több mint 3000 kiadásban je­lent meg, s mindmáig a legolvasottabb lelki könyve. Legutolsó és talán legszebb magyar fordítása Jeleníts István piarista atya munkája.

81. Szent Ferenc - Assisi Szent Ferenc - (1181/82., As­sisi - 1226. október 3. Porcíunkula (Assisi mellett)) Édesapja, Pietro Bernardone posztókereskedő Assi­si leggazdagabb embere volt. 1209. február 24-én, Szent Mátyás apostol ünnepén Ferenc a Porciunkuía-kápolnában vett(részt misén. Hallotta az evangéliu­mot, mely arról szólt, hogy Jézus elküldte a Tizenket­tőt, és meghatározta életformájukat: ne vigyenek ma­gukkal sem pénzt, sem tarisznyát; ne legyen két ru­hájuk, se sarujuk, még botjuk sem (Lk 9,3—5). Úgy érezte, hogy ez személy szerint neki szól, és felkiálttott: „Ez az, amit keresek!" — és azonnal szó szerint elkezdte megvalósítani a hallottakat: mezítláb, kötél­lel a derekán, szürkésbarna „ruhában" vándorolt a vidéken, és prédikált, gyógyított, halottat támasztott fel, és ördögöket űzött. Megtérése után eleinte bo­londnak nézték Ferencet, de komoly vallásossága ha­mar eloszlatta ezt a véleményt, és rövidesen valóban utána ment a világ.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA Szentlélek jóra vezérlő befolyása

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

A Szentlélek jóra vezérlő befolyása

Ha jól megértjük Jézus tanítását, akkor teremtő és együttműködő módon válaszolhatunk azokra a kihívá­sokra, melyek az életben bennünket érnek, anélkül, hogy félnénk, tévesen vagy egyedül cselekednénk, és­pedig a Szentlélek jóra vezérlő befolyása alatt minden pillanatban és minden körülmények között, akár nagy, akár kicsiny ügyről legyen is szó.

Ezt a különleges isteni segítséget mindenki megkap­ja, aki életét Jézusnak ajánlja. Az Atyaisten terve a megváltásra az egész emberiséget érinti; 

az ő Szentlel­két küldte el ajándékként mindazoknak, akik nyitott lé­lekkel és hűséggel fogadják. Mi valamennyien részét képezzük Isten általános tervének. A kizárólag szemé­lyes és magánjellegű viszony a megváltáshoz nem ke­resztényi és alapvetően téves gondolkodásmódból ered. Következésképpen életeteket nem élhetitek elszigetelt­ségben, s még ha jövőtök felől döntötök is, akkor is mindig emlékeznetek kell felelősségetekre, melyet ke­resztényként másokért viseltek. Nincs helye életetekben az apátiának vagy a benneteket körülvevő világ iránti közönynek. Nincs helye az Egyházban az önzésnek. Tudatos erőfeszítést kell tennetek, hogy a társadalmi viszonyok megfeleljenek Isten tervének. Krisztus szá­mít rátok, hogy Szentlelke belőletek másokra kisugá­rozzék s ilyen módon átjárja a nemzet életének minden nyilvános és magánjellegű összetevőjét. „A Lélek meg­nyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.” (1 Kor. 12:7)

Ne engedjétek, hogy a válságban vergődő világ képe megingassa bizalmatokat Jézusban! Még a nukleáris háborútól se féljetek! Kövessétek a Boldogasszony pél­dáját, az Istenbe vetett hit és a teljes lélekkel való együttműködés tökéletes példáját az emberiség megváltásának isteni tervében! Ne feledjétek azt a tanácsot, melyet Szűz Mária a kánai mennyegző szolgáinak adott: „Tegyetek meg mindent, amit csak Jézus mond!” Ekkor Jézus anyja kedvéért borrá változtatta a vizet. Mária közbenjárásával meg fogja változtatni egész éle­teteket.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #jóéjtpusziÜlök az esti konyhában

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
06
Ülök az esti konyhában szétesetten,
nem vagyok rosszul, de jól sem,
mardosnak meg nem valósult elhatározásaim,
az elkövetett bűnök, a szertelenség,
mellyel figyelmemet szétkapdossa
ezernyi felesleges dolog, a munkamánia,
mely miatt jelenlétemtől megfosztom
a családomat, megfosztom a Teremtőt,
olyan lassan és bénán tudok csak
irányba állni, Istenre koncentrálni,
ahogy egy lomha tankhajó manőverez
mindig túl szűk kanálisokban.
Akkor elkezd repedezni szépen köröttem
a tojáshéj, fellélegzem, sűrűsödik a csend,
nem értem, hirtelen mitől zsibong
körülöttem a levegő, a Lélek,
az első érintésekre fel se figyelek még.
Kezdem aztán felfedezni mosolyodat, Atyám,
hessegeted el sorban a gondjaimat,
a sok lelkifurdalást, szégyent
mind tűzre veted, nem tőled valók,
s minek őrizgetek idegen holmit,
nem az a cél, hogy ne bánjam,
amit elrontottam, hanem hogy miután
megbántam, ne tegyem kukazsákba
a selejtet, és ne cipeljem vén csövesként
magammal mindenüvé.
Hagyjam a szemetet a szemetesekre,
az életet az életre, a halált a halálra.
Csak azt veszem észre, hogy csobog,
hogy emelkedik köröttem, hogy fürdet,
ekkor jövök rá, te már percekkel ezelőtt
elkezdted ereszteni a vizet, mert tudtad,
hogy felfrissülésre van szükségem,
bárhogy kapálózom ellene, mint kölyök,
ugyan, mit tehet ilyenkor a jó szülő?,
belátja, hogy a tisztaság fontosabb,
mint az oktondi duzzogások,
melyeknek holnapra se híre, se hamva.
Letisztogatod sorban a zegzugokat,
ahol a mocskok megtapadnak,
nem tegnap lettél fürdőmester,
a gyakorlati képzést a Jordán meg a Nílus
partjainál, Galileában és a Földközi-tenger
mentén kezdted, azóta meg nemigen volt
élő vagy holt víz, melyet ne érintett volna kezed,
Arról nem beszélve, hogy a mennyei tenger
szüntelen ömlik a földre, csak fájdalmas ima kell,
hogy átfúrja az égboltozatot, s te már
árasztod is ránk folyékony kincsed.
 
Kép: Chung Huang
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekSzentháromság vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek PRO REGNO DEI - Isten OrszágáértSzentháromság vasárnapja, bérmálás

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekSzentháromság vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiSzentháromság vasárnapja

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Isten titka és felismerhetőségeSzentháromság vasárnapjára

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
Az Atyához, akit a Jézustól tanult legszentebb imánkban mi Atyánknak szólíthatunk. Ez azt jelenti, hogy Isten gyermekei vagyunk, egymásnak pedig testvérei. A fogadott fiúság méltósága a mennyország örököseinek sorába hív. Az egyetemes testvériség pedig egy új életstílus kialakítására ösztönöz.
 
Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését!

Az Istennel való kapcsolat hidját az Egyház tanításának két pillére tartja. Az első a IV. Lateráni zsinat (1215) definíciója Isten örök titkáról, a másik az I. Vatikáni zsinat tanítása Isten biztos felismerhetőségéről.

Az „analógia dogmának” is nevezett tanítás így hangzik. „A Teremtő és teremtménye között bármekkora legyen is a hasonlóság, a köztük lévő különbség mindig nagyobb.” A „mindig nagyobb különbség” első hallásra talán elkedvetlenít bennünket, hiszen saját végességünket, képességeink töredékességét érzékeljük általa. Valójában azonban inkább örülnünk kellene. Hiszen Isten minden elképzelhető dimenziónkat pozitív, üdvösséges értelemben halad meg.

Párját ritkító mélységű filozófiai-teológiai intuícióval ír erről Szent Pál az efezusiaknak: „Isten mindent felülmúl, mindent áthat és mindenben benne van” (Ef 4,6). Az Isten egészen más létteljességű, igazságú, jóságú és szépségű valóságáról beszél a költő is: „Az a valóban isteni, amit a legnagyobb sem ér utol, mégis benne van a legkisebben is.”  (Hölderlin: Hyperion). Szent Ágoston Vallomásai pedig így közelítenek hozzá: „Mérhetetlenül meghalad mindenemet, és bensőbb, a legbensőbbemnél”.

Ezek után szinte úgy érezzük, hogy az Isten elérhetetlen távolságba került tőlünk. Szent Pál rómaiakhoz írott leveléhez kapcsolódik azonban az a másik belátás, ami Isten megismerhetőségéről szól. „Istent, mint mindeneknek eredetét és célját, a teremtett emberi értelem fényénél biztosan fel lehet ismerni.” A biztos felismerhetőséggel kifejezett igazság ugyan sohasem jelent tökéletes kiismerhetőséget, azonban éppen elégséges intellektuális, érzelmi és spirituális bizonyosságról tanúskodik, ami alapján az életünket Istenre bízhatjuk. A közelítő érték bizonyosságával kapcsolatban Nicolaus Cusanus geometriai hasonlatára gondolhatunk a kör kerületének és területének számításával kapcsolatban. A két érték mindig egészen biztosan a kör köré és a körbe írt sokszög értékei közé esik. Minél több szögűek a sokszögek, annál pontosabb közelítéssel.

Azt Istent kereső ember az embert kereső Isten szeretetének erőterében halad bizalommal, egyre biztosabban felismerve, hogy keresése vágyát is Isten oltotta belé.

A titok és az elégségesen biztos felismerhetőség feszültségében közelíthetünk a Szentháromság egysége és hármassága, de az isteni személyek valósága felé is. Mielőtt róluk beszélnénk, még egy további dilemmára is gondolnunk kell. A természetfölöttiről, az egészen másról, mi emberek csak emberi módon tudunk szólni. Tehetjük ezt emberszabású gondolatokkal, antropomorfizmusokkal. Vagy – szintén emberi eszközökkel, de elvontabban – filozófiai fogalmak útján. Ilyenek a személy, a természet, az egység és a hármasság, a kapcsolatok, az eredések és küldetések... Nietzsche az absztrakt, filozófiai megközelítésekről azt írja, hogy ezek sápadtak és vérszegények az Ószövetség olykor rettentő, máskor hallatlanul gyöngéd Istenről szóló beszédével szemben. A nagy diagnoszta meglátását komolyan véve, – ugyanakkor nem lemondva a fogalom erőfeszítéséről – közelítsünk most az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyének titkához és igazságához.

Az Atyához, akit a Jézustól tanult legszentebb imánkban mi Atyánknak szólíthatunk. Ez azt jelenti, hogy Isten gyermekei vagyunk, egymásnak pedig testvérei. A fogadott fiúság méltósága a mennyország örököseinek sorába hív. Az egyetemes testvériség pedig egy új életstílus kialakítására ösztönöz. Ezt gazdagítja János evangéliumának központi gondolata: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” A szeretett tanítvány istengyermekségünk két további mozzanatára emlékeztet. Arra, hogy az Atya nem valamilyen érzelemmentes távolságból szemléli teremtményei botladozását a földön, hanem önmaga kinyilatkoztatásaként, szeretetből elküldi, odaajándékozza egyszülött Fiát. A másik pedig, hogy a világ nem csak a kísértések terepe, a test és a szemek kívánságával, meg az élet kevélységével, hanem az Atya szeretetére méltó hely.  Az üdvösség munkálásának profán és szent a tere. Ami kezdettől fogva gondjainkra bízatott. Amit – emberi kapcsolatainkhoz és önmagunkhoz hasonlóan – művelni és őrizni kell!

Az emberi apaság és Isten Atyasága különbségével kapcsolatban tudjuk, hogy a legjobb édesapa sem éri el a mennyei Atya tökéletességét. Megfordítva viszont hisszük azt, hogy a testi és lelki atyáknak is az örök Atyától kell tanulniuk a tökéletességet és az irgalmasságot.

A Fiú Urunk és testvérünk. Nem a tékozló fiú fényűző életével pazarol és nem az idősebb testvér irigységével szemléli a megtérőt. Messzire, a földre jön, az Atyai házból, de mindvégig az Atyával való kapcsolatban marad. Nem szolgaságra hív bennünket, de elénk éli a szolgálat örömét. Barátságból mindent tudtunkra adott, amit Atyjától hallott. Barátsága pecsétje a kereszten értünk adott élete. Feltámadása pedig örök életünk záloga.

A Szentlélek az ajándékozó Atya és a megajándékozott Fiú kapcsolatában az Ajándék. A szerető Atya és a szeretett Fiú relációjában a Szeretet. Nem csak kettejük egymás iránti szeretete, ami páros önzés is lehetne, hanem az együtt szeretett harmadik.

A Szeretet Ajándéka, az önmagát ajándékozó Szeretet élete a Szentháromság. Dicsőítsük a Szentháromságban egy Istent, hogy áldásában részesülhessünk, hogy általa és benne mi is áldássá lehessünk. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva Ajándékozó szeretetSzentháromság vasárnapja

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04

1. Mózes segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult… Mózes sietve földig hajolt, leborult. (Kiv 34,4b–6.8–9)

A gyarló ember és a végtelen fölségű Isten közti különbség áthidalhatatlan. Annak ellenére, hogy a Biblia többször említi, miszerint az Úr „szemtől-szemben” beszélt Mózessel, a Kivonulás könyve mégis arról tanúskodik, hogy az Úr a felhő mögé „rejtőzik”, úgy hallatja hangját Mózesnek. Istent csak az örök életben láthatjuk. A halandó ember meghalna a végtelen fenség megpillantásától. Még a szeráfok is betakarják arcukat Isten előtt. De a szövetségkötés emberszerű ábrázolása mégis sejteti, hogy Mózesnek joga volt kérdezni Istentől, valamiképpen érzékelte, szemlélte Isten dicsőségét. Maga a hegy is az Istennel való találkozás „helye” a kultúrtörténeti szimbolikában. A természet fönségében, a hegyek nyújtotta panoráma láttán is megrendül az ember, és a természet csodálatos látványának élménye mintegy istenélményként hat lelkére. A teremtés fönsége, nagyszerűsége hódolatra készteti a hívőt. Üdvösségünk időbeni „síkjait” ezért is szoktuk így megkülönböztetni: az Atya teremtette, a Fiú megváltotta, a Szentlélek megszentelte a világot. Az ószövetség még nem tud a Szentháromság titkának kinyilatkoztatásáról, de már előkészíti annak megértését.

 

2. Testvérek örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást… (2Kor 13,11–13)

Szent Pál köszöntése az egyik első, őskeresztény Szentháromság-hitvallásról árulkodik. Jézus, a (Fiú) kegyelme, az (Atya) Isten szeretete és a Szentlélek közössége, egyesítő ereje, ugyanazon isteni lényegként lakik bennünk keresztségünk óta. Az apostol második korintusi levelét fejezi be így.

 

3. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16–18)

Nikodémus a farizeusok szektájához tartozó írástudó, aki egyben a zsidó főtanács tagja is volt. Neki mondja ezeket Jézus Krisztus, megvilágítva megváltói működését. Szintén ebben az éjszakai beszédben hangzik el – János evangélista számol be róla –, hogy az Isten országába való belépés elengedhetetlen feltétele a lelki újjászületés. Ez a keresztségben kezdődik el, ahol az ember megkapja a Szentlelket. Általa ismerjük meg Jézust és az Atyát.

Tudatosan választott textus Szentháromság vasárnapjára ez az idézet, hiszen az ember csak akkor érti meg önmagát, ha embersége titkát az Istennel való viszony felől közelíti meg. Isten pedig különbözik a világtól. Az ember nemcsak teremtény, hanem a Teremtő képmása is. Isten lényege az ajándékozás, a túlcsorduló szeretet. Ez nyilvánul meg a teremtésben, a megváltásban, az ember meghívásában. Ez utóbbi történt a kinyilatkoztatás által, amikor Isten nemcsak teremtő Atyaként, hanem megváltó Fiúként és átalakító Lélekként is megmutatkozott. Atyaként ismerjük fel őt a teremtés művében, Fiúként hallgatjuk szavát és döbbenünk meg a kereszten mutatott megváltó szeretetétől, és Lélekként jár át bennünket pünkösd óta.

Szentháromság vasárnapján ezt az abszolút titkot ünnepeljük, térden állva és hálás örömmel, felmutatva ezzel keresztény istenképünket, identitásunk gyökerét. Amikor a háromszemélyű egy Isten bennünk lakását tudatosítjuk – a keresztvetésben, a szentségekben, a közösségi liturgia mozzanataiban –, nem annyira számokkal zsonglőrködünk, nem is a fizikai világ hasonlataiból próbálunk támpontokat keresni – víz, gőz, jég stb. –, hanem a számunkra elképzelhetetlen isteni szeretet titkát próbáljuk megragadni. Isten szeretetének misztériuma meghalad minden emberi fogalmat. De Jézus által Isten mintegy beengedett az ő belső szobájába, „lakást vehetünk benne”. Ahogy ő is bennünk. Az isteni személyek nemcsak egymásnak akarják átadni magukat, hanem a háromságos Isten nekünk is ajándékozni akarja magát. Ez az ajándékozó szeretet az élet alaptörvénye. Erre döbbentett rá Jézus Krisztus. Az Atya gyermekei, a Fiú testvérei, a Szentlélek jegyesei vagyunk.

A földi életben már megkezdődött a mennyország. Nincs kétféle élet, kétféle öröm, kétféle szeretet. Ez az élet már az odaátinak kezdete. De már most kóstolgatnunk kell annak előízét. Örömünket lelni abban, hogy Isten annyira szeret minket, hogy Fiát adta értünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére megkeresztelt ember a Szentháromság pecsétjét kapja meg, hogy felnőve tanúságot tegyen erről az örömhírről. A fogadott fiúság Lelkét kapta, hogy Istent ő is Atyának szólíthassa az egyházban, amelynek alapjait maga Jézus rakta le. Szentháromság ünnepén, akárcsak egy hittanóra végén, anyaszentegyházunk mintegy összefoglalja a húsvéti ünnepkör lényegét. Mint amikor ima vagy munka előtt keresztet vetünk magunkra: célt, értelmet adunk hitünknek, cselekedeteinknek. Hálát adunk életünkért, megváltásunkért és megszentelődésünkért. Isten családjához tartozunk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója ÍTÉLETSZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01

ÍTÉLET

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz benne, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” Jn 3, 16-18

 

MottóIsten nem azért küldte a Fiát a világba, hogy elítélje a világot

Pedig az emberek hajlamosak Istenben a nagy büntetőt látni. A szekták többségének üzleti modelljei, hogy a csatlakozóknak mentességet kínál. Ők, és csak ők, megmenekülhetnek. Nos: látszólag, Jézus kínálata is tartalmaz egyfajta üdvös cserét. Higgy és üdvözülsz. Csakhogy itt nincs alkupozíció, énem kell tehát alkudozni, és az árat, a szabadság, a büntetésmentesség árát valaki előre és helyettünk kifizette. Mintegy hitelbe. Ez a Valaki Jézus. Nekünk pedig nem kell mérlegelnünk. hogy vajon megéri-e? Csak el kell fogadni, hátsó szándék nélkül, amint az ajándékozónak sincs rejtett szándéka. Ugye, balga, aki elutasít egy ilyen ajándékot?  Tudva, hogy ezzel megfosztja magát a történelem legnagyobb ajándékától.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Szentháromság vasárnapja Jn 3,16–18„Úgy szerette Isten a világot…”

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

„Úgy szerette Isten a világot…”

Isten és a világ nem ugyanazon a pályán mozog, nem ugyanazokat a törvényszerűségeket követi, sőt nem ugyanazokat az értékeket szeretné megvalósítani. A Biblia Istennek és a világnak a konfliktusát a bűnbeesés történetével indokolja. Feltételezi, hogy valamikor Isten és a világ között tökéletes harmónia létezett. Ezt követően azonban megbomlott az isteni rend a földön, és ez megrontotta az Isten és ember, az ember és ember, valamint az ember és a természet viszonyát. Ezen viszonyok helyreállítása kezdődött a törvényadással, folytatódott a prófétai figyelmeztetésekkel, és beteljesedett Jézus Krisztus eljövetelével.

A világ és az Isten, valamint a hívők és a nemhívők radikális szembeállítása a János-evangélium sajátossága.

János evangéliumában, de az újszövetségi írásokban is, a világ a bűn által átjárt társadalmat és a sátán hatalmában lévő emberiséget jelenti. Ebben a körben Isten igazsága és igazságossága nem jelenik meg. Legfeltűnőbbek benne azok az emberek, akik lázadnak Isten ellen. Egyben csalóka világ is ez, hiszen hallatlanul szilárdnak látszó törvényszerűségei gyakorta kevesek kiváltságát szolgálják, és sokakat rabszolgasorshoz hasonló kiszolgáltatottságba taszítanak. Ezt a világot gonosz szellemek, alantas indulatok és érzések kormányozzák. Ez a társadalom akarati ellenállása miatt képtelen megérteni Isten igazságosságát, Isten bölcsességét. Ennek a világnak a békéje az anyagi biztonság kérészéletű békéje.

Ha Isten és a világ viszonyát most nem a világ oldaláról, hanem Isten felől közelítjük meg, akkor a mai evangéliumi szakasz kiindulási pontja és kulcsmondata ennek a megközelítésnek: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda…”. Annak ellenére, hogy Isten elítéli ezt a világot, mégsem elveszíteni, hanem megmenteni akarja. Jézust csak az érti meg, aki felfedezi, Jézusnak sem országa, sem értékrendje, sem hatalma, sem tanítási módszerei nem ebből a világból valók. Közte és az Isten között nincs szakadás, de ezért gyűlöli őt a világ, mert benne semmi közös nincs a bűnös világgal. A világ mozgatórugója a gyűlölet, Isten és Jézus Krisztus mozgatója és pedagógiai elve viszont a szeretet. Ez ugyan János evangéliumából annyira nem világos, de Jézus a bűnösöket is szereti, gyűlölőit is meg akarja váltani.

Jézus halálával vette el az ember bűnét, és megkezdett felépíteni követőivel egy új világot. Jézus megváltott világa és a bűnös világ harcban áll egymással. Annak ellenére, hogy Jézus feltámadása óta ennek a harcnak a kimenetele eldőlt, mégis a két világ közötti engesztelhetetlen harc ma is folytatódik. Radnóti Miklós jól fogalmazta meg a mi helyzetünket: „Még szomorú sem vagyok, megszoktam e szörnyű világot annyira, hogy már néha nem is fáj undorodom csak.”

A keresztényeknek pozitív küldetésük van a világban. Jézus Krisztus követőinek, a keresztényeknek is tanúságot kell tenni az igazságról. A tanúságtétel közben azonban számolnunk kell a világ ellenkezésével, gyűlöletével, értetlenségével, sőt az üldözésével is! A világban az emberi viszonyok mindig a hatalmasok és elnyomottak, erősek és kiszolgáltatottak viszonyában értelmezendők. Az isteni személyek közötti párbeszéd sohasem a nagyobb és kisebb közötti párbeszédet jelenti. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti párbeszéd egyenlők közötti párbeszéd, nem a bűnösök harcával és vetélkedésével megterhelt párbeszéd, hanem a szerető személyek egymás felé fordulása. Ezért Jézus követőinek a Szentháromság életét kell megérteniük, ha azt a világot kívánják építeni, amit Isten akart.

Az egyszülött Fiúban hívők imája

Hálát adunk neked, Jézus Krisztus, aki köztünk jártál. Emberi testben, emberi érzéseinket megismerve éltél, s fájdalmak közt meghaltál, hogy feltámadásod által megváltsad bűneinket, és üdvösséget szerezz a világnak. Kérünk, engedd, hogy benned élhessünk, Szentlelked tartson meg és vezessen a szeretet ösvényén, hogy életünkkel és szavainkkal örökké hirdethessük mindenkinek az evangéliumot, országodat és dicsőségedet! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Tempfli Imre Katáng barát

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátA jó szó életmentő ereje

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23
A jó szó életmentő ereje
Istennek hála, ismét itthon vagyunk! Lelki iszákjaink tele vannak szebbnél szebb élményekkel! A száztornyú Dijon hercegi palotájának festői szépségével. A Cluny-i még romjaiban is impozáns bencés kolostortemplom nyolcszögű tornyának fenségével. Taizé barakk kápolnájának imádságra hívogató csendjével. Lyon óvárosának belső középkori udvaraival. A szeles Avignon ódon épületeinek csipkéivel. Toulouse csodálatos, Aquinói Szent Tamás porhüvelyét rejtő domonkos templomának megkopottan is szemet gyönyörködtető falfestményeivel. Carcassonne bevehetetlennek tűnő erődítményének impozáns bástyáival. Macon nótás, üde esti illatával. Bourg-en-Bresse kolostorának utólérhetetlenül filigrán faragásaival. Az arsi szent plébános romlatlanul megmaradt testének látványával, és természetesen a Lourdes-i Szűzanya közelségével.
Közben pedig sok bensőséges ima, buzgó éneklés, vidám nótázás, felhőtlen nevetés, mély beszélgetések vagy egyszerűen csak véget nem érő derűs társalgás. Kezdetben megilletődötten, talán félve keltünk útra, hisz nem mind ismertük egymást, a végén viszont már olyan közel éreztük magunkat a másikunkhoz, hogy nehezünkre esett az elválás. Vagy ahogyan egyikünk olyan szépen és találóan kifejezte: „Csoportként indultunk el és családként tértünk vissza.“
Hogy mi volt az egésznek a titka? A kegyelmen túl, amit bőséggel árasztott ránk is ezekben a napokban az Ég, egymás sajátosan egyedi másságának az elfogadása. Annyi őszinte elismerést, önzetlen méltatást, kedves bókot, jó szót rég nem hallottam, hogy mondtatok volna egymásnak, mint Stuttgarttól Lourdesig és vissza!
Lám, milyen csodákra képes a jó szó!
Egy rövid, de szívből jövő "köszönöm" melegséggel tölti el a szívedet,
egy barátságos pillantás újra önbizalmat ad,
egy tiszteletteljes köszöntés visszaadja önbecsülésed,
egy meleg ölelés új életenergiákat szabadít fel benned,
egy gyöngéd simogatás azt fejezi ki, milyen fontos vagy,
egy bátorító vállveregetés után hegyeket tudnál átugorni,
egy jóindulatú dicsérettől ismét szárnyal a lelked,
egy elismerő szó gátakat dönthet le benned,
egy nagylelkű elismerés hallattán madarat lehetne fogatni veled,
egy meghitt beszélgetés családtaggá, testvérré nemesít,
egy baráti gesztus megszépíti a napodat!
Ugyanis mind azt üzeni neked: Jó, hogy létezel! Szükségem van rád! Nélküled szegényebb lennék! Életed értékes! Isten ajándéka vagy számomra!
Ez pedig több, mint a legnagyobb lottónyeremény.
Mert nem csak kenyérből és pénzből él az ember, hanem egy-egy hálás, kedves, dicsérő, elismerő szóból is!
Sőt, ebből sokkal hosszabb ideig!
Milyen kár, hogy néha erre a szóra olyan sokáig kell várnunk…
Neked is!
Nekem is!
Másnak is!
Miért vagy hát olyan szűkmarkú a jó szóval? Nem tudod, hogy életeket menthetsz meg vele?
Imre atya
2023. május 23.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet ISTENÉRT„Mire mentél az alamizsnálkodással ...”

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
06
Mire mentél az alamizsnálkodással
és mit használt jótékonykodásod? Mindenki látja, hogy mire mentél vele!” - Tóbiás könyve 2,9- 14.
Az imából nem lehet megélni. Szemesnek áll a világ - mondták már nekem, ugyanígy.
Tóbiás megvakul. De nem zúgolódik Isten ellen. Őszintén elmondja, nem takarta le a fejét, nem tudta, hogy verebek fészkelnek éppen ott, ahova lefeküdt. Az orvostól kenőcsöt kapott, de inkább rosszabb lett tőle. Négy évig vak volt. De ha valaki tisztán, őszintén él, sokszor nekitámadnak azzal: „mire mentél vele? - hogy vallásos vagy.
Látod, mégis elér a baj, pedig „szentes vagy! Támadás előbb jön, mint az, hogy megkérdeznék, hogyan bírsz hinni az Istenben, annak ellenére, hogy ennyi baj elér? Mi a titkod? Ezt senki sem kérdezi! Csak vádol, gyanúsít, kinevet! A „mai világban hinni?!...
Mi ebből a részből a tanulság? Nem vádaskodni, beszólni kellene, hanem megtanulni Ábrahámi hittel minden körülmény ellenére hinni. Egy rossz hír, betegség, halál esetében nem elfordulni Istentől, hanem még jobban belekapaszkodni. A végső győzelmet vele együtt lehet csak megvívni és kibírni. A rosszból, ami ér minket, megtalálni a kiutat és a jót, amit Isten elrejtett benne.
Bízzunk a minden időben segítő, ránk figyelő gondviselő Istenben, aki nem az ellenségünk, hanem a jótevőnk!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - III. füzet 1964. július 26., augusztus 3. és 11.III/179

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
09

1964. július 26.

A szentmiséről hazamenet az Úr Jézus kedvesen szólt: „Kis lánytestvérkém! A szeretetszolgálat, melyet végzel, illatát fogja árasztani a veled együtt dolgozó személyre.

S most fogadd el Tőlem szeretetem rendkívüli megnyilvánulását, melyet állandó bűnbánatod által nyersz el. Ez az út a legrövidebb, mely által Hozzám jutsz. Ezért repülsz nyílegyenesen Felém. Ez tart meg röptödben, ez az alázatos, szünet nélküli bűnbánat, és állandó engesztelésed szinte esztelenségre ragad Engem is. Elfelejtek mindent. Bűnbánatod által magadhoz ragadsz, mint a mágnes, és magához ragad minden lélek, aki ezt megteszi. Ó, kérve kérlek, ragadjatok magatokhoz! Ez a legtökéletesebb eszköz kezetekben: bűneitek bánata, mely által egészen leköteleztek, és bármit megadok számotokra. Ilyenkor kegyelmeimet kiapadhatatlanul pazarolom reátok.”


1964. augusztus 3.

„Leánykám, amit a mágnes egyszer magához vonzott, azt többé el nem engedi. Mert ez ellenkezne a természet törvényével. Én sem engedlek el téged és senkit sem, mert ez ellenkezne isteni törvényeimmel, gyengédségemmel. Én elfogadtalak, Szívembe zártalak, és kegyelmeim bőséges tápláléka által Szívem állandó szeretetét nyújtom. Téged pedig arra kérlek, imádkozzunk együtt az örök Atyához irgalomért azokért, akik erőszakkal szakítják ki magukat Istenségem vonzóerejéből.”


1964. augusztus 11.

Ma gyónni voltam. Már hetek óta többször is kért az Úr Jézus, hogy menjek el lelkiatyámhoz, de mivel semmi utasítást nem adott, megkérdeztem, hogy miért menjek. Az Úr Jézus erre azt válaszolta, csak menjek el, s beszélgessek vele. „Imádott Jézusom, mit tudjak én szólni, én, kis semmi? De a Te szavadra elmegyek.”

A kétely még most is gyötört. Biztos, hogy az Úr Jézus mondta ezt? Vajúdásom közben az Úr Jézus most határozott utasítást adott és egy papi személyhez küldött (K.). Én nem mentem el a megnevezett paphoz, ugyanis lelkiatyám tudta és engedelme nélkül semmit nem teszek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Dicsőséges RózsafüzérSzerda

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)


Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus,
Aki gondolatainkat irányítsa!
... Aki szavainkat vezérelje!
... Aki cselekedeteinket kormányozza!

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus,
Aki halottaiból feltámadott.
... Aki a Mennybe fölment.
... Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
... Aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
... Aki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaA gondviselő Isten

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

De keressétek először az ő országát (királyi uralmát) és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. (Mt 6,33)

Ha tovább követjük a pusztában vándorló nép életét, számos jelét látjuk Isten gondoskodó szeretetének. Adott nekik éveken át kenyér gyanánt mannát, húsnak fürjeket, víztelen helyeken is friss karsztvizet, ha pedig megtámadták őket, a túlerővel szemben is győzelmet. Isten fontosnak tartja, hogy meglegyenek testi szükségleteink, Jézus Krisztus is belefoglalta a miatyánkba mindennapi kenyerünket.

A nép mégis gyakran zúgolódott, elégedetlenkedett. Miért? Mert amíg valaki csak Isten gondviselését élvezi, de nincs személyes kapcsolata vele, addig mindig hiányérzete van. Így is szokták mondani ezek az emberek: hiszek a gondviselésben. Amikor megjelenik valakiben a hála, akkor néz fel az ajándékokról az Ajándékozóra, s ha először kimondta: köszönöm, akkor kerül beszédes viszonyba Istennel. Akkor viszont már nemcsak Isten ajándékait követeli, hanem az élő Istennel való személyes közösségért hálás, s ez többet jelent, mint akármennyi ajándéka. A gondviseléstől eljut a Gondviselőig.

Isten azonban ennél is többet tartogat nekünk: önmagát adta ajándékul, amikor Jézus Krisztus személyében lehajolt hozzánk. S aki Jézust hittel befogadta az életébe, az a Gondviselőtől eljutott a Megváltóig, Isten gyermeke lett. Az tudja, hogy aki egyszülött Fiát feláldozta értünk, vele együtt mindent kész nekünk adni (Róm 8,32).

Merjük bátran minden anyagi, egészségi, testi, fizikai gondunkat is hittel Istenre bízni! De ne érjük be ennyivel, keressük az ő országát, cselekedjük akaratát, s meg fogjuk látni, hogy vele közösségben a kevés is mindig elég, a hiány is javunkra lesz, s mi is tudunk továbbadni másoknak tőle kapott testi és lelki ajándékokat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige Mellett „Jósáfát, Júda királya pedig sértetlenültért vissza jeruzsálemi palotájába.” 2Krón 19

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

„Jósáfát, Júda királya pedig sértetlenül tért vissza jeruzsálemi palotájába.” 2Krón 19

1 Jósáfát, Júda királya pedig sértetlenül tért vissza jeruzsálemi palotájába. 2 Ekkor elébe ment Jéhú látnok, Hanání fia, és ezt mondta Jósáfát királynak: A bűnöst kellett segítened, és az Úr gyűlölőit szeretned? Ezért szállt rád az Úr haragja. 3 Bár volt benned valami jó is, mert kiirtottad az országból a szent fákat, és állhatatos szívvel kerested az Istent. 4 Ezután Jósáfát Jeruzsálemben maradt. De újra meg újra kiment a nép közé, Beérsebától fogva egészen Efraim hegyvidékéig, és megtérítette őket őseik Istenéhez, az Úrhoz. 5 Bírákat nevezett ki az országban, Júda minden erődített városában, városról városra, 6 és ezt mondta a bíráknak: Gondoljátok meg jól, hogyan jártok el, mert nem embereknek, hanem az Úrnak a megbízásából ítélkeztek, és ő ott lesz mellettetek, amikor ítéletet hoztok. 7 Rettegjetek hát az Úrtól, és vigyázzatok, hogyan jártok el, mert Istenünk, az Úr nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását! 8 Jeruzsálemben is nevezett ki Jósáfát lévitákat, papokat és izráeli családfőket az Úrra tartozó ügyeknek és a jeruzsálemi lakosok peres ügyeinek az intézésére. 9 Ezt parancsolta nekik: Így járjatok el az Úr félelmében, hűséggel és tiszta szívvel: 10 Bármilyen peres ügyet terjesztenek elétek honfitársaitok, akik a maguk városaiban laknak, legyen az vérontás, törvény, parancsolat, rendelkezés vagy ítélkezés, figyelmeztessétek őket, hogy vétkessé ne váljanak az Úr előtt, és az ő haragja rátok és honfitársaitokra ne szálljon. Így járjatok el, és akkor nem vétkeztek! 11 Az Úrra tartozó minden dologban Amarjá pap lesz a vezetőtök, a királyra tartozó minden dologban pedig Zebadjá, Jismáél fia, a Júda házából való fejedelem. Tisztviselőként a léviták állnak rendelkezésetekre. Tegyétek a dolgotokat bátran, az Úr pedig legyen a jókkal!

Az Ige mellett – Kovács Mihály igemagyarázata

(1) „Jósáfát, Júda királya pedig sértetlenül tért vissza jeruzsálemi palotájába.” (2Krón 19)

Az Isten irgalmassága mutatkozik meg Jósáfát életében azáltal, hogy életben maradt. Isten ítélete számára: „csak” dorgálás! De el kell viselnie a kérdésbe burkolt szemrehányást is (2). A király sértődöttség helyett inkább hálás Istennek. Miért? Azért, mert Isten újra szól hozzá. Feddése mögött ott húzódik örökkévaló szeretete. Ezt ismerte fel később: „Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de a keze meg is gyógyít.” (Jób 5,18) Az életben maradás azonban nem csupán a jelennek, hanem a jövőnek is szól. A főtisztviselők, léviták, papok tanító munkája után ő maga személyes országjáró körutat kezd. Arra ösztönzi népét, hogy térjenek meg az Úrhoz. Megszervezi az igazságszolgáltatást, annak még felelősségteljesebbé tétele érdekében. Az ellaposodott hitéletet újraéleszti. Úgy látszik, tanult élete nagy leckéjéből, és nevelhetőként válik ezekben az időkben Isten gyermekévé. Lázadás nélkül fogadja az Úr feddését. Tőlünk is hasonló magatartást vár az Úr!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Antiókhia 6.Szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07
Antiókhia 6.
Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. (ApCsel 13,1)
Az antiókhiai gyülekezet misszionáló gyülekezet is volt. Ez a gyülekezet volt az, amelyik először gondolt a pogányokra, akiknek fájt az, hogy tőlük közelebb vagy távolabb élő emberek még nem hallottak Krisztusról, hogy még bűnben, sötétségben, gyűlöletben élnek. Nem azt mondták: milyen jól megvagyunk itt mi magunkban, milyen jó, hogy itt minden rendben van, hanem fájt nekik az, hogy emberek Isten nélkül élnek és így hosszú böjtölés és imádkozás után a Szentlélek vezetésére figyelve kiküldik Pált és Barnabást a missziói utakra. Anyagilag is támogatták őket, naponta imádkoztak munkájukért és szeretettel várták vissza a kiküldött apostolokat. Mi egy elnyomó rendszerben éltünk, de hála Istennek most szabadság van, lehetőség van arra, hogy a mi egyházunkból is menjenek emberek misszióba, csak épp legyen ki pénzzel és imádsággal segítse, támogassa őket. Te hogyan támogatod a missziót? (Prókai Árpád, Boldva)
* * *
Imádság:
Uram! Népedért könyörgöm, hogy hadd legyünk misszionáló egyház, mely nem felejti el küldetését, hanem betölti azt! Ámen
* * *
A nap gondolata:
Fel kell fedezned Istentől rendelt feladatodat, és 100%-ban el kell kötelezned magad mellette.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeRóbert, valamint Fülöp, Grácia napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07
Napi igék

Mindenben azon az úton járjatok, amelyet megparancsolt nektek Istenetek, az ÚR, hogy élhessetek... (5Móz 5,33)

Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. (Róm 15,4)

Olvasmányok

Ézs 57,14-161Móz 28,10-22

 

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Ószövetségi igénk és szövegkörnyezete fontos szópárokat elevenít fel ezen a nyári napon: törvény és szabadság, engedelmesség és jólét. Ezek a látszólag ellentétes töltésű fogalmak együtt vannak Istenünk üzenetében, és nemcsak hogy jól megférnek egymás mellett, de szorosan össze is tartoznak.

Egy ismerős mesélte, hogy családi összejövetelükön eltört egy üvegpohár. Igyekeztek alaposan feltakarítani, mert kisgyerekek is jelen voltak. Mivel nem voltak biztosak abban, hogy minden apró szilánkot sikerült eltüntetni, ezért szőnyeget terítettek a földre, és szigorú szabályt hoztak: nem szabad lelépni róla, de bármeddig lehet játszani rajta. A gyerkőcök először tétován közeledtek a szőnyeg pereméhez, és szent borzongással bámulták a tiltott zóna padlóját. Ám hamar rájöttek, hogy az igazi kaland a szőnyegen várja őket: ott szabadok a játékra, és jó lesz nekik ez az este. Védelmező kereteket kaptak, és bizalommal hallgattak az erről szóló szabályra.

Bár tucatnyi további mélyebb árnyalattal, de mintha alapvetően erről szólna a sínai szövetség és a Tízparancsolat, majd az azok után elhangzó üzenet, mai napi igénk.

Ezen a tanév vége és a nyári szabadság felé közelítő napon áldjon meg minket Urunk kereteket tartó szabadsággal, bizalomból fakadó engedelmességgel, hitünket övező jóléttel.

*

Uram, te megszabadítottad népedet, és törvényt adtál. Odafigyelő engedelmességet kértél, de egyúttal áldást ígértél. Velem is így bánsz, és ezt én hálával köszönöm! Add Lelked világosságát, hogy ebben a túlinformált világban láthassam az igazságod szabta kereteket, és szabad legyek. Segíts, Megváltóm, hogy ne a határokat firtassam, hanem ma is követhesselek téged, aki magad vagy az út. Ámen.

Szerző: Sefcsik Zoltán

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

Eucharisztikus kilenced Úrnapja előtt –Hatodik nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

HATODIK NAP

Cibórium. – Önfeláldozás

Az Üdvözítőnek minden gondolata e földön a szeretet volt, minden szavából szeretet áradt, minden cselekedete Szeretetének bizonysága volt. Nem törődött például a fáradtságával, mikor arról volt szó, hogy megtérítse a szamariai asszonyt Jákob kútjánál.

Példaképünk Ő a felebaráti szeretet folytonos gyakorlásában.

De a szakadatlan jótevéssel telt élet nem elégítette Őt ki. A legnagyobb szenvedések között életét magát is értünk adta. „Senki sem tehet többet, mint ha életét adja barátaiért.“ És mégis, többet tett, az Üdvözítő többet tesz ennél nap mint nap, mikor éhező lelkünknek ajándékozza magát a Szentáldozásban tisztító, erősítő, megszentelő Táplálék gyanánt.

Ha valaki, — bárki legyen is az, — tőlünk szeretetszolgálatot kér, egy pillanatig sem szabad vonakodnunk annak teljesítésétől. Egyetlen barátságtalan vagy kedvetlen mozdulat se homályosítsa el szeretetünknek fénylő aranyát. Hiszen ő a cibórium, aki által az  Üdvözítő  a Szeretetét közölni akarja az emberekkel. Az áldozati léleknek minden kínálkozó alkalmat fel kell használnia, hogy felebarátjának szeretetszolgálatot tegyen, az Üdvözítő segítségére legyen az Ő országának terjesztésében. Szent Pállal mindenkinek mindenévé kell lennie.

Üdvözítőm, használj engem, használj el engem!

FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG

ÍME, ITT VAGYOK URAM,
HOGY AKARATODAT TELJESÍTSEM!

Ó, édes Jézus, Te áldozati Bárány, kit oltárainkon folytonosan feláldoznak a világ üdvéért, — egyesülni akarok Veled, s föl akarom áldozni magam mindazon lelkekkel együtt, kik Téged igazán szeretnek.

Felajánlom ezért Neked mindazt a szenvedést és keserűséget, megaláztatást és keresztet, mellyel isteni rendelésed szerint utamon találkozom. Mindezt ugyanazzal a szándékkal ajánlom fel, mellyel Te, ó  isteni Szív, Magad odaadod és föláldozod.

Bárcsak csekély áldozatom dús kegyelmeket vonna le az Anyaszentegyházra, a  katolikus  papságra,   hazánkra és a szegény bűnösökre, az én testvéreimre! Méltóztassál azt a szűzi papnőd,  Mária   keze  által, s  az Ő szeplőtelen Szívének fájdalmas áldozataival egyesítve elfogadni és alázatos kérésemet is irgalmas jóságoddal meghallgatni. Amen.

Áldjuk, imádjuk, és hálás szívvel szeressük Jézus Szívét a legméltóságosabb Oltáriszentségben, minden percben, a földkerekség minden helyén az idők végéig. Ámen.

(100 nap búcsú IX. Pius 1868. február 29.)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoraszerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 9. hét szerda

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Jn 3,16-18)Szentháromság vasárnapja

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

Bevezető

Isten három személyét a szeretet köti össze. Az Atya szereti a Fiút, és a kettőjük közötti szeretet maga a Szentlélek. A szeretet az Isten lényege. Ebből sugárzik felénk is az a szeretet, amely legfeltűnőbben a rólunk való gondoskodásban és bűneink megbocsátásában nyilatkozik meg. Ebben a szentmisében is szeretetből jelenik meg köztünk, és bűnbánattal készítünk neki helyet a szívünkben. Gyónom...

Hívek könyörgése

Istenünk, égi Atyánk! Szent Fiadat azért küldted a világba, hogy az isteni élet titkát kinyilatkoztassa nekünk. Mi, akik a Szentháromság titkát igaz hittel valljuk, bizalommal fordulunk hozzád!

1. Szentháromságú egy Isten! Segíts bennünket kegyelmeddel, hogy az Egyházon belül mindig készek legyünk az egymással való kapcsolat megteremtésére.

2. Add, hogy a tevékeny felebaráti szeretet hasson át mindenkit, akik Egyházunk és hazánk sorsát irányítják.

3. Add kegyelmedet egyházközségünk tagjainak, rokonainknak és barátainknak, hogy a hétköznapok egyformaságában a krisztusi szeretet fényét tudják sugározni.

4. Bátoríts Urunk bennünket, hogy merjünk nyitottak lenni egymás iránt, és életvitelünket az isteni szeretet hassa át.

5. Fogadd be a szeretet országába meghalt testvéreinket, akik benned bízva távoztak a földi életből.

Szentháromságú Istenünk! Köszönjük, hogy kinyilatkoztattad nekünk isteni életed bensőséges titkát, amely szereteted jele.E szeretet jegyében akarunk eljutni hozzád a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3652180-2188

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

A VASÁRNAP KÖTELEZETTSÉGE

2180 Az Egyház parancsa meghatározza és pontosabbá teszi az Úr törvényét: "Vasárnap és más kötelező ünnepeken a hívők kötelesek szentmisén részt venni." [102] "A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget tesz, aki bárhol, katolikus szertartás szerint végzett misén jelen van, magán az ünnepnapon vagy az előző nap estéjén." [103]

2181 A vasárnapi Eucharisztia megalapozza és erősíti az egész keresztény életet. Ezért a híveknek részt kell venniük az Eucharisztián a kötelező ünnepeken, hacsak komoly okuk nincs rá, hogy elmaradjanak (például betegség vagy a csecsemők ellátása, vagy lelkipásztoruk föl nem menti őket). [104] Akik szándékosan nem tesznek eleget e kötelezettségüknek, súlyos bűnt követnek el.

2182 Az Eucharisztia vasárnapi, közös ünneplésén való részvétel tanúskodik a Krisztushoz és az ő Egyházához tartozásról és a hozzájuk való hűségről. A hívek ezzel tanúsítják közösségüket a hitben és a szeretetben. Ugyanakkor tanúskodnak Isten szentségéről és az üdvösségbe vetett reményükről. A Szentlélek segítségével kölcsönösen erősítik egymást.

2183 "Ha szent szolgálatot teljesítő személy (pap) hiányában, vagy más súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy a hívők részt vegyenek a plébániatemplomban vagy más szent helyen a megyéspüspök előírásai szerint tartott igeliturgián, ha van ilyen, vagy töltsenek kellő időt imádsággal egyénileg a családban, vagy alkalmasint több családból álló csoportban." [105]

A KEGYELEM ÉS A MUNKASZÜNET NAPJA

2184 Amint "Isten megpihent a hetedik napon mindazon munkája után, amit végzett" (Ter 2,2), az emberi életet is a munka és a pihenés ritmusa jellemzi. Az Úr napjának intézménye hozzájárul ahhoz, hogy mindenkinek legyen elegendő pihenő- és szabadideje a családi, kulturális, társadalmi és vallásos élet ápolására. [106]

2185 Vasárnap és a kötelező ünnepeken a hívek tartózkodjanak az olyan munkáktól és tevékenységektől, melyek az Istennek kijáró tiszteletet, az Úr napjának sajátos örömét, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlását, valamint a test és a lélek szükséges pihenését akadályoznák. [107] Családi kötelezettség vagy fontos közösségi munka törvényesen fölment a vasárnapi munkaszünet alól. A hívek azonban ügyeljenek arra, hogy e törvényes fölmentések ne vezessenek a vallás, a családi élet és az egészség szempontjából káros szokásokhoz.

Az igazság szeretete keresi a szent nyugalmat; a szeretet késztetése vállalja a jogos tevékenységet. [108]

2186 A szabad idővel rendelkező keresztényeknek meg kell emlékezniük testvéreikről, akiknek ugyanazok a szükségleteik és jogaik, mint nekik, de szegénységük és nyomorúságuk miatt nem tudnak pihenni. A keresztény jámborság a vasárnapot hagyományosan a jócselekedeteknek, a betegeknek, a gyöngélkedőknek, az öregeknek tett alázatos szolgálatoknak szenteli. A keresztények azzal is megszentelik a vasárnapot, ha családjukra és hozzátartozóikra fordítják figyelmüket, amire a hét többi napján nincs idő. A vasárnap a gondolkodás, a csend, a kultúra és a meditáció kedvező ideje, melyek segítik a bensőséges és keresztény élet növekedését.

2187 A vasárnap és az ünnepek megszentelése közös erőfeszítést igényel. Minden kereszténynek el kell kerülnie, hogy szükségtelenül olyan dolgokkal terhelje a másikat, ami megakadályozza abban, hogy megtartsa az Úr napját. Ha a helyi szokások (sport, vendéglő stb.) és a társadalmi szükségletek (közszolgálatok stb.) megkövetelik a vasárnapi munkát, mindenkinek saját felelőssége, hogy elegendő szabadidőt biztosítson magának. A hívők türelmesen és szeretettel ügyeljenek arra, hogy elkerüljék az esetleges túlzásokat és erőszakot, melyekre a tömegrendezvények alkalmat adhatnak. A gazdasági szükségletek ellenére a közhatalomnak is törekednie kell arra, hogy polgárainak elegendő időt biztosítson a pihenésre és az istentiszteletre. A munkaadóknak hasonló kötelességük van alkalmazottaikkal szemben.

2188 A vallásszabadság és az általános közjó tiszteletben tartásával a keresztényeknek törekedniük kell arra, hogy a vasárnapokat és az egyházi ünnepeket törvényesen szabadnapoknak ismertessék el. Feladatuk, hogy mindenkinek példát adjanak az imádságra, hagyományaik tiszteletére, örömére és megvédésére, ami értékes hozzájárulás az emberi társadalom szellemi életéhez. Ha az ország törvényhozása vagy más okok kötelezővé teszik a vasárnapi munkát, ezt a napot akkor is úgy kell számontartani, mint megszabadulásunk napját, mely az ünnepi közösségben, "az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmában" részesít (Zsid 12,22--23).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás Hogyan érthetjük meg Jézus szentségi jelenlétét?23. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
06

A katolikus Egyház mindig ragaszkodott ahhoz: Krisztus valóban jelen van a kenyér és a bor színében a szentmise-áldozatban. Még a hívő emberi értelem számára is nehéz annak megértése, hogy a feltámadt és megdicsőült Krisztus hogyan válik jelenvalóvá az Oltáriszentségben.

A teológiában, sőt még a hitoktatásban is évszázadokon keresztül a középkori eredetű latin megfogalmazást, a transzszubsztanciáció (= az átlényegülés) kifejezést használtuk a misztérium magyarázatára. Mert hittel valljuk, hogy az átváltoztatás következtében a kenyér és a bor lényege megszűnik, ugyanakkor a látható színek, tehát a kenyér és a bor külső anyaga és tulajdonságai (íz, nagyság) változatlanok maradnak. Ez ma is igaz, de sajnos csak kevesek számára érthető.

Újabban főként a liturgiából kiindulva igyekszünk érthetővé tenni a valóságos jelenlét misztériumát. Sokat segíthet például a megértésben a bibliai anamnézis (a megemlékezés) fogalma. A liturgia tulajdonképpen egy sajátos, hatékony megemlékezés. Olyan megemlékezés, amelyben az, amiről megemlékezünk a Szentlélek erejében jelenvalóvá válik, hogy abban részesedhessünk.

Arra a kérdésre, hogy mikor és hogyan válik jelenvalóvá Jézus a kenyér és bor színében, a hagyományos teológia azt válaszolta: a konszekrációkor, amikor az átváltoztatás szavainak elmondására a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé lesz. Egyházunk legújabb egyetemes katekizmusa (1992) ezt a tanítást kissé kiegészíti és a következő választ adja: A hatékony, teremtő ige (az Oltári szentséget alapító jézusi szavak) és a Szentlélek erejében (epiklézis) változik át a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé (vö. KEK 1373). Krisztus jelenléte szavának és Szentleikének ereje által valósul meg. Ezért tartotta az Egyház mindig kiemelten fontosnak az Isten szavának, Jézus eucharisztiát alapító szavainak hűséges megismétlését a szentmisében; és ennek meggyőződésnek köszönhető az átváltoztatás előtt Lélekhívó imádság, az epiklézis. Sajnálatos módon a Szentlélek szerepének hangsúlyozása a valóságos jelenlét megvalósulásában a hitoktatásban és az igehirdetésben még nagyon hiányzik. Manapság azt is hangsúlyozzuk, hogy a szentmisében nemcsak az átváltoztatás szavai a fontosak, hanem az egész, eucharisztikus imádság (prefációtól a Miatyánkig) a valóságos jelenlét megvalósulása szempontjából. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb a konszekráció, az alapítási (szerzési) igék elmondása, azután az epiklézis a Lélekhívó imádság, de ezeket nem szabad önmagában tekinteni, a szentmise egészéből kiemelni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SSZERDA

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07
SZERDA
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Ígérsz, Urunk, s mi bízhatunk,
Mivel szilárdan áll szavad,
Azért kér most e hajnalon
A jó reményért énekünk.
 
2. A gyarló ember hitszegő:
Ígér, de csalfán rászed is;
Tört nádszál, hogyha megfogod,
Így szúr kezedbe álnokul.
 
3. Mily boldog hát, ki teljesen,
Urunk, öledbe rejtezik:
E várban biztos béke vár,
Nem rázhat itt meg vész, vihar.
 
4. És hogy ne féljen gyönge szív,
Magad szent esküvel kötöd;
Reményünk, látva ily kezest,
Már földön ízlel égi jót.
 
5. Már gondolatban nálad él,
Szolgál szent trónusod körül;
Az égi áldás tengerét
Már itt előre élvezi.
 
6. Szentháromság, dicsér szavunk,
Örök kegyelmek kútfeje;
Ki üdvünk egy reménye vagy,
Engedd, keressünk szüntelen! Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 91,1-2
Jó az Úristent áldani, * nevedet, Fölséges, magasztalni, hirdetni reggel irgalmad és egész éjszaka hűséged.
 
91. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az dicsőíti meg Atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok. – Jn 15,8
 
Jó az Úristent ldani, * nevednek, Fölséges, zsoltárt zengeni,
 
Irgalmadat hirdetni reggel, * és hűségedet egész jszaka,
 
♦ Tízhúrú lanton, hárfának szavával, * citera mellett, nekszval.
 
Mert tetteidben, Uram, örömöm lelem, * örvendezem kezed művein.
 
Mily fölségesek, Uram, műveid, * gondolataid igen mlyek!
 
Az oktalan ezt fel nem fogja, * az esztelen meg nem rti.
 
Ha sarjadnak is, mint a fű, a bűnösök, * és virulnak is mind a gonosztevők,
 
A sorsuk végül mégis pusztulás, * te pedig fölséges vagy, Uram, rökké.
 
Mert íme, a te ellenségeid, † ellenségeid elvesznek, Uram, * szétszóródnak mind, akik gonoszat tesznek.
 
A bivaly erejét adtad nkem, * fölkentél szntiszta olajjal.
 
Ellenségeimre letekint szemem, * gonosz támadóimat hallgatja flem.
 
Virul az igaz, mint a plma, * növekszik, mint a Libanon cdrusa.
 
Elültetve az Úrnak hzában, * Istenünk csarnokaiban virágot bontanak.
 
Még vénségükben is gyümölcsöt hoznak, * erősek és zldellők maradnak,
 
Hogy hirdessék: igaz az Úr; ő a kősziklám, * igaztalanság benne nincsen.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
1. antifóna Zsolt 91,1-2
Jó az Úristent áldani, * nevedet, Fölséges, magasztalni, hirdetni reggel irgalmad és egész éjszaka hűséged.
 
 
2. antifóna Iz 12,2
Isten az én Megváltóm, * benne bízom és nem félek. Az Úr lett erősségem, és szabadítóm ő lett nékem.
 
Ószövetségi ének (Iz 12,1-6) • A megváltott nép ujjongása
Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. – Jn 7,37
 
Magasztallak, Uram, mert haragudtál ugyan reám, * de haragod megszűnt, és te vigaszt hoztál nkem.
 
Íme, Isten az én Megváltóm, * bizalom tölt el, és nem félek.
 
Az Úr lett erősségem és dicsnekem, * szabadítóm ő lett nkem.
 
Örömmel merítek majd vizet * az üdvösség forrásából.
 
Így szóltok majd azon a napon: † „Adjatok hálát az rnak, * és hívjátok segítsgül nevét!
 
Mondjátok el a népek kzött tetteit, * hirdessétek, hogy az ő neve flséges.
 
Zengjetek dalt az Úrnak, mert nagyszerű dolgokat művelt, * hadd tudják meg az egész fldön!
 
Örvendj és ujjongj, Sion npe, * mert nagy közötted Izrael Szentje!”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Iz 12,2
Isten az én Megváltóm, * benne bízom és nem félek. Az Úr lett erősségem, és szabadítóm ő lett nékem.
 
3. antifóna Zsolt 145
Boldog, kinek Isten az oltalma, * s Urában van minden bizodalma.
 
145. zsoltár
 
Dicsérd, lelkem, az Urat! † Egész életemben az Urat ldom, * amíg élek, Istenemnek zsoltárt zengek.
 
Ne higgyetek a fejedelmeknek, ne bízzatok emberben, * segítséget nem leltek nla!
 
Ha kileheli lelkét és porba tér az ember, * akkor megsemmisül minden terve.
 
Boldog, akinek oltalma Jákob Istene, * s akinek Istenben, az Úrban van reménye.
 
Ő teremtette az eget s a fldet, * a tengert s ami él benne, mindent.
 
Megőrzi a hűséget mindörökk, † az elnyomottnak jogát megvédi, * az éhezőnek ő ad kenyeret.
 
Megszabadítja az Úr a foglyokat, * megnyitja az Úr a vakok szemét.
 
Fölemeli az Úr a grnyedőt, * kedveli az igaz embert.
 
Megvédi az Úr a jövevényeket, † gyámolít árvát, zvegyet, * ám a gonoszok lépteit tévtra vezeti.
 
Mindörökké uralkodik az r, † a te Istened, Sion, * nemzedékről nemzedékre. Alleluja.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
3. antifóna Zsolt 145
Boldog, kinek Isten az oltalma, * s Urában van minden bizodalma.
 
Olvasmány I. hét Tób 4,16-17.19-20
Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd! Oszd meg kenyeredet az éhezőkkel és ruhádat a rongyosokkal! A bölcs emberektől kérj tanácsot! Minden időben magasztald Istent, az Urat, és tőle kérd, hogy egyenes úton járhass, s hogy útjaid és szándékaid jó véget érjenek!
 
Válaszos ének Zsolt 118,49-50
Emlékezz szolgádnak adott szavadra, * benne reményt adtál nékem.
Gyötrelmeim közt az vigasztal engem, hogy szavad önt belém életet. * benne reményt...
Dicsőség... Emlékezz...
 
4. antifóna Mt 5,11-12
Boldogok vagytok mindnyájan, * ha értem üldöznek titeket. Vígan örvendezzetek, mert jutalmatok lesz az égben.
 
Evangéliumi ének (Mt 5,3-10) • A nyolc boldogság
Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa.
 
Boldogok, akik sírnak, * mert ők vigaszt lelnek.
 
Boldogok a szelídek, * mert övék lesz a föld.
 
Boldogok, akik az igazságot éhezik és szomjazzák, * mert majd eltelnek vele.
 
Boldogok az irgalmas lelkűek, * mert majd irgalmat nyernek.
 
Boldogok a tiszta szívűek, * mert meglátják az Istent.
 
Boldogok a békességszerzők, * mert Isten fiainak hívják majd őket.
 
Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek, * mert övék a mennyek országa.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna Mt 5,11-12
Boldogok vagytok mindnyájan, * ha értem üldöznek titeket. Vígan örvendezzetek, mert jutalmatok lesz az égben.
 
Könyörgések I. hét
Testvéreim, adjunk hálát Krisztusnak, aki testvéreinek nevezi azokat, akiket szentté tesz. Szüntelenül magasztaljuk és kérjük őt:
     Urunk és Istenünk, szentelj meg bennünket!
 
Add, hogy az új nap reggelét tiszta szívvel szentelhessük neked föltámadásod tiszteletére;
– és az egész napot szent tettekkel tegyük előtted kedvessé!
Szereteted jeleként üdvünkre és örömünkre adtál új napot nekünk;
– újíts meg bennünket a te dicsőségedre minden nap!
Add, hogy a mai napon terád ismerjünk minden emberben;
– terád találjunk különösen is a szomorúakban és minden szegényben!
(Áraszd el szereteteddel a névnapját ünneplő N. testvért/atyát)
Engedd, hogy a mai napon mindenkivel békében éljünk;
– senkinek se fizessünk a rosszért rosszal!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés I. hét
Üdvözítő Istenünk, hallgass meg minket: add, hogy világosságodat kövessük, igazságodért munkálkodjunk, és belőle újjászületve, mint a világosság fiai tegyünk tanúságot rólad az emberek előtt. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás I. hét
Isten, a mi Atyánk vigasztalja meg szívetek, s erősítse meg szóban és tettben minden jóra!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja Nolite timere: resurrexit!Ne féljetek, feltámadt!

Napi Ima68 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
09

Nolite timere: resurrexit! - Ne féljetek, feltámadt!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."