Ferenc pápa imaszándéka

2024 február

Slachta Margit

Margit testvér nyomdokain járva a Nagyböjtben
Imádkozzunk a pápával

Imádkozzunk a pápával

KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

102681 ima található a honlapon, összesen 245490 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A gyógyíthatatlan betegekért2024. február

Napi Ima77 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01

A gyógyíthatatlan betegekért

Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Imádság

Urunk Jézus, aki az irgalmas szamaritánus
példázata által arra tanítottál minket,
hogy viseljük gondjukat a szenvedőknek:
Amikor elvesztek a hiteles értékek
és az emberi és keresztényi kötelességek,
a szolidaritás és testvériség,
és az életet csak hatékonysága
és hasznossága szerint értékelik,
egészen azok haszontalannak vagy értéktelennek
tekintéséig, amelyek nem felelnek meg
ezeknek az elvárásoknak,
kérünk téged, hogy mindig fel tudjuk ismerni
Az emberi élet felfoghatatlan értékét
és méltóságát minden helyzetben,
még a bizonytalanságban és törékenységben is.
Alakítsd át szívünk tekintetét,
hogy az együttérzés soha ne hiányozzon belőle,
hogy megtanuljunk meghatódni,
nézni és belemerülni abba, amit látunk,
hogy megálljunk és törődjünk azzal, ami történik,
anélkül, hogy elmennénk mellette.
Kérjük, hogy a halálos betegeket mindig
szakképzett orvosi, pszichológiai
és lelki támogatás kísérje,
és hogy mindig legyen mellettük valaki,
aki közel áll hozzájuk, aki a szemükbe néz,
aki fogja a kezüket, aki gyengédséget mutat
és gondoskodik róluk, hogy méltósággal élhessenek,
és vigaszt nyújtson számukra szeretteik közelsége
földi életük utolsó szakaszában.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi viselkedésünk

KÍSÉRJÜK EL

„A beteg ember körül szükség van egy valóban emberi kapcsolati platform létrehozására, amely az orvosi ellátás elősegítése mellett a remény felé is nyit, különösen azokban a határhelyzetekben, amikor a fizikai fájdalmat érzelmi szorongás és lelki gyötrelem kíséri.” (Ferenc pápa)

Milyen hozzáállással tudnál jelenléteddel vagy imáiddal elkísérni egy távozás előtt álló beteget?

 

GONDOSKODJUNK AZ ELESETTEKRŐL

„Amikor betegség kopogtat életünk ajtaján, mindig szükségünk van arra, hogy legyen valaki a közelünkben, aki a szemünkbe néz, aki kézen fog, aki gyengédséget mutat és gondoskodik rólunk, mint az evangéliumi példázatban az irgalmas szamaritánus.” (Ferenc pápa)

Kérd Jézustól az ő könyörületes szívét, és mutasd ki gyengédségedet a rászorulóknak.

 

FOGADJUK SZERETETTEL A SÉRÜLÉKENYSÉGET

„Akiknek együttérző a szívük, azokat megérinti és részt vállalnak az eseményekben; megállnak és odafigyelnek arra, ami történik.” (Ferenc pápa)

Ne menj el mellettük, kapcsolódj azokhoz, akiknek befogadásra és vigasztalásra van szükségük.

 

LEGYÜNK JELEN ÉS ÁLLJUNK RENDELKEZÉSRE

„Arra gondolok, hogy milyen jól működnek a palliatív ellátó egységek, ahol a gyógyíthatatlan betegeket szakképzett orvosi, pszichológiai és lelki támogatás kíséri, hogy méltósággal élhessenek, szeretteik közellététől megvigasztalódva.” (Ferenc pápa)

Gondold át, hogyan tudsz részt venni a gyógyíthatatlan betegek gondozásában.

 

TARTSUK ÉBREN A REMÉNYT

„Kalkuttai Szent Teréz, aki együttérző és osztozó módon élt, és megőrizte az emberi méltóság tiszteletét az élet kezdetétől a természetes halálig, ezt mondta: „Aki az élete során akár csak egyetlen fáklyát is meggyújtott valaki sötét órájában, az nem élt hiába.”” (Ferenc pápa)

Légy te magad is a remény szikrája a szenvedők számára.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

A #MaiEvangélium Jézusnak a pusztában való megkísértését mutatja be (Mk 1:12-15). A #Nagyböjt idején mi is meghívást kapunk arra, hogy „belépjünk a pusztába”, vagyis a csendbe és a belső kamránkba, miközben az igazságban hallgatjuk a szívünket.

 

A #Nagyböjt idején vonuljunk vissza a „pusztába”. Teremtsünk időt a csendre, hogy az Úr hangja szólhasson a szívünkhöz, és megőrizze azt jónak. #Angelus

 

A háború mindig vereséget jelent. Ahol harc folyik, ott az emberek kimerülnek. #Imádkozzunk együtt fáradhatatlanul, mert az ima hatékony. Kérjük az Úrtól az elmék és a szívek ajándékát, hogy egészen biztosan a #Béke szolgálatára szenteljük magunkat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO A gyógyíthatatlan betegekért2024. február

Napi Ima30 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

 

Hogyan nyújthatunk segítséget a gyógyíthatatlan betegeknek?

Ferenc pápa legújabb imaszándéka a Pápa Videó-ban arra emlékeztet bennünket, hogy a gyógyíthatatlan betegeknek joguk van orvosi, pszichológiai, lelki és emberi segítségre. 

Azt is kifejti számunkra, hogy „a gyógyulás nem mindig lehetséges, de mindig gondoskodhatunk a beteg emberről”.

Imádkozzunk Ferenc pápával együtt, „hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést”.

Amikor egyesek a gyógyíthatatlan betegségekről beszélnek, gyakran összekeverik a két szót: gyógyíthatatlan és kezelhetetlen. De ezek nem ugyanazt jelentik.

Még akkor is, ha kevés esély van a gyógyulásra, minden betegnek joga van orvosi, pszichológiai, lelki és emberi segítségre.

Néha nem képesek beszélni; néha úgy gondoljuk, hogy nem ismernek meg minket. De ha megfogjuk a kezüket, tudjuk, hogy kapcsolatban vannak velünk.

A gyógyulás nem mindig lehetséges, de mindig gondoskodhatunk a beteg emberről, megsimogathatjuk őt. Szent II. János Pál szokta mondani: „Ha lehetséges, gyógyítsd, de mindenképpen viseld gondját”.

Ekkor jön a képbe a palliatív ápolás (a fájdalmak és egyéb kínzó tünetek enyhítése). Ez nemcsak orvosi ellátást biztosít a betegnek, hanem emberi segítséget és törődést is.

A családokat nem szabad magukra hagyni ezekben a nehéz pillanatokban.

Az ő szerepük meghatározó. Hozzá kell jutniuk a szükséges eszközökhöz, hogy megfelelő fizikai, lelki és szociális támogatást tudjanak nyújtani.

Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Úrangyala imájaNagyböjt első vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

Kedves testvéreim, buongiorno (jónapot kívánok)!

Ma, nagyböjt első vasárnapján az evangélium a pusztában megkísértett Jézust mutatja be nekünk (vö. Mk 1:12-15). Így szól a szövegrész: „Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán.”. Nagyböjtben mi is meghívást kapunk, hogy „a pusztába menjünk”, vagyis a csendbe, a belső világunkba, a szívünkre figyelve, hogy találkozzunk az igazsággal. A pusztában, teszi hozzá a mai evangélium, Krisztus „Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki” (13. v.). Vadállatok és angyalok voltak az Ő társasága. De szimbolikus értelemben a mi társaságunk is: valóban, amikor belépünk a belső vadonba, ott vadállatokkal és angyalokkal találkozhatunk.

Vadállatokkal. Milyen értelemben? A lelki életben, mint rendetlen szenvedélyekre gondolhatunk rájuk, amelyek megosztják a szívet, és megpróbálják birtokba venni azt. Csábítanak, vonzónak tűnnek, de ha nem vigyázunk, azt kockáztatjuk, hogy széttépnek bennünket. Nevet is tudunk adni a lélek e „vadállatainak”: a különböző erkölcstelenségek, a gazdagság utáni sóvárgás, amely a cinkosság és elégedetlenség fogságába ejt bennünket, az élvezetek iránti vágy, amely nyugtalanságra és magányra ítél, a hírnév utáni áhítozás, amely bizonytalanságot és a megerősítés és a kiemelkedés állandó igényét szül – ne feledkezzünk meg ezekről, amelyekkel belül találkozhatunk: a sóvárgás, a hiúság és a kapzsiság. Segítsen bennünket belépni a belső vadonba, hogy kijavítsuk ezeket a dolgokat.

Aztán a pusztában ott voltak az angyalok. Ők Isten küldöttei, akik segítenek minket, akik jót tesznek nekünk: sőt, az evangélium szerint jellemzőjük a szolgálat (vö. 13. v.): a szenvedélyekre jellemző birtoklás pontos ellentéte. Szolgálat a birtoklással szemben. Az angyali szellemek ehelyett a Szentlélek által sugallt jó gondolatokat és érzéseket idézik fel. Míg a kísértések elszakítanak minket egymástól, a jó isteni sugallatok egyesítenek bennünket és engednek harmóniába kerülni: lecsillapítják a szívet, átitatják Krisztus ízével, „a mennyei ízzel”. És ahhoz, hogy megragadjuk Isten sugallatait, csendbe és imádságba kell vonulnunk. A nagyböjt pedig ennek az ideje.

Először is tegyük fel magunknak a kérdést: melyek a szívemben nyugtalanító rendetlen szenvedélyek, a „vadállatok”? Második kérdés: hogy engedem, hogy Isten hangja szóljon a szívemhez, és megőrizze azt jónak, gondolkodom-e azon, hogy egy kicsit visszavonuljak a „vadonba”, próbálok-e ennek helyet szentelni a napomban?

A Szent Szűz, aki megőrizte az Igét, és nem engedte, hogy a gonosz kísértései megérintsék, segítsen bennünket böjti utunkon.

________________________________________________


Az Úrangyala elimádkozása után a Szentatya így folytatta:


Kedves testvéreim!

Immár tíz év telt el a szudáni fegyveres konfliktus kitörése óta, ami nagyon súlyos humanitárius helyzetet okozott. Ismételten kérem a szembenálló feleket, hogy hagyják abba ezt az embereknek és az ország jövőjének nagy károkat okozó háborút. Imádkozzunk, hogy hamarosan megtaláljuk a béke útjait, hogy felépíthessük a szeretett Szudán jövőjét.

Ismét elharapózott a védtelen lakosság elleni erőszak, az infrastruktúra lerombolása és a bizonytalanság a mozambiki Cabo Delgado tartományban, ahol a napokban felgyújtották a Miasszonyunk Afrikáért katolikus missziót Mazezeze-ben. Imádkozzunk azért, hogy visszatérjen a béke ebbe a szenvedő régióba. Ne feledkezzünk meg az afrikai kontinenst és a világ számos más részét vérrel beszennyező konfliktusokról sem: Európa, Palesztina, Ukrajna...

Ne feledjük: a háború mindig vereséget jelent. Ahol háború van, ott a lakosság kimerült, belefáradt a háborúba, amely mindig értelmetlen és eredménytelen, és csak halált, csak pusztítást hoz, és soha nem vezet a problémák megoldásához. Ehelyett imádkozzunk fáradhatatlanul, mert az ima hatékony, és kérjük az Úrtól a magukat egészen a békének szentelő elmék és szívek ajándékát.

Köszöntöm Róma, Olaszország és a világ különböző részeinek híveit, különösen az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Spanyolország különböző plébániáinak neokatekumenális közösségeit, az almendralejói „Carolina Coronado” Intézet diákjait és a „Szolgák nyomában – a világ felé” önkéntes egyesületet. És köszöntöm a téren a növénytermesztőket és az állattenyésztőket!

Ma délután a Kúria munkatársaival együtt megkezdjük a lelkigyakorlatokat. Meghívom a közösségeket és a híveket, hogy szenteljenek különleges alkalmakat arra, hogy összegyűljenek az Úr jelenlétében ebben a nagyböjti időben és a jubileumi előkészület, az „Imádság éve” egész ideje alatt.

Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok. Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Arrivederci (viszontlátásra)!

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240218-angelus.html

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár1. nagyböjti hét péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23


1. nagyböjti hét péntek

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Isten ítéletei igazságosak: megbocsát a megtérő bűnösnek, de megbünteti a bűnbeeső igazat.
Prófétája által szól az Úr:
Ha a bűnös szakít minden bűnével, amelyet elkövetett, megtartja parancsaimat, a törvényhez és az igazsághoz igazodik, életben marad és nem hal meg.
Nem emlékezem többé elkövetett gonoszságaira, és az igazságért, amelyet tettekre váltott, élni fog. Talán örömöm telik a bűnös halálában – mondja az Úr, az Isten –, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen? Ha viszont az igaz elfordul igazságától és bűnt követ el, utánozza azokat az iszonyatos tetteket, amelyeket a bűnös végbevisz, vajon élni fog?
Nem emlékezem többé az igazságra, amelyet tettekre váltott, hanem hűtlensége és vétkei miatt, amelyeket elkövetett, meg kell halnia.
Azt mondjátok: „Nem igazságos az Úr útja.” Halljátok hát Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos, s nem inkább a ti útjaitok nem igazak?
Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor ezért hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét.
Magába szállt és elfordult elkövetett bűneitől, azért életben marad és nem hal meg.
Ez az Isten igéje.
Ez 18,21-28

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat? (3. vers. - 1 D2 tónus)
Előénekes: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád: * Istenem, hallgass a szómra!
Füled figyeljen fel, * könyörgő szavamra.
Hívek: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?
E: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged.
H: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?
E: Tebenned remélek, Uram, * és igédben reménykedik lelkem.
Lelkem várja az Urat, * jobban, mint éji őr a hajnalt.
H: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?
E: Jobban, mint éji őr a hajnalt, * várja az Urat Izrael.
Mert az Úrnál az irgalom, † és bőséges a megváltás nála, * ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.
H: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?
Zsolt 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Szakítsatok minden törvényszegéssel † mondja a mi Urunk, Istenünk, * szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket a bűnbánatban! Ez 18,31 – 3 a. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Nem lehet kedves Isten előtt, aki felebarátját nem szereti.
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.
Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,20-26

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Nagyböjt köznapjaira I.
Pap: Testvéreim! Kérjük a mindenható Atyát, hogy a nagyböjt szent idején önmegtagadó életet éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő a húsvéti örömre!
Lektor: 1. Hogy népedet, Urunk, igaz bűnbánat által a keresztség kegyelmének megújulására vezesd!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Hogy Egyházad pásztorai szívesen vállaljanak minden áldozatot a maguk és nyájuk megszentelésére!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Hogy az államfők az igaz barátság szellemében intézzék a nemzetek sorsát!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Hogy a népek egymásnak testvéri segítséget nyújtsanak az éhség és a nyomor megszüntetésére!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Hogy Krisztus keresztjéből erőt merítsenek a szenvedők és a betegek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Mindenható, örök Isten, mennyei Atyánk! Ne nézd bűneiket, hanem tekints Szent Fiad engesztelő áldozatára, és könyörülj megtérő népeden. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptár(Szent Polikárp)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

2024.02.23. péntek

(Szent Polikárp)

Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen

 


Ez 18,21-28

Ha azonban a gonosz bűnbánatot tart minden elkövetett vétke fölött, megtartja minden parancsomat, és jog és igazság szerint jár: biztosan életben marad és nem hal meg; egyetlen elkövetett gonoszságáról sem emlékezem meg; igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog. Vajon a gonosznak halálát akarom-e, -- mondja az Úr Isten, -- és nem inkább azt, hogy megtérjen útjairól és éljen? Ha pedig az igaz elfordul igazságától és gonoszságot cselekszik mindazon utálatosságok szerint, amiket az istentelen el szokott követni, vajon élni fog-e? Semmiféle igazsága nem lesz emlékezetben, amit cselekedett; hűtlensége miatt, amit elkövetett, és bűne miatt, mellyel vétkezett, ezek miatt meg fog halni. Ti pedig azt mondjátok: �,,Nem igazságos az Úr útja!�'' Halljátok tehát, Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos-e, és nem inkább a ti útjaitok gonoszak? Mert ha az igaz elfordul igazságától, és gonoszságot követ el és abban hal meg, igazságtalanságában hal meg, amit elkövetett. És amikor az istentelen megtér istentelenségétől, amelyet elkövetett, és jog és igazság szerint jár el, megtartja életét. Mivel magába szállt és elfordult minden gonoszságától, amit elkövetett, biztosan életben marad és nem hal meg.

Zs 129

Zarándok-ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg szavamat! Legyen füled figyelmes hangos esedezésemre. Uram, ha a vétkeket számon tartod, Uram, ki állhat meg előtted? Hiszen tenálad a bocsánat, hogy féljünk téged. Benned bízom, Uram. Lelkem bízik az ő szavában,várja lelkem az Urat, jobban, mint az őr a hajnalt. Jobban, mint az őr a hajnalt, várja Izrael az Urat, mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges nála a szabadítás. Ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságától.

Mt 5,20-26

Mert mondom nektek: ha a ti igazságtok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: ,,Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre'' [Kiv 20,13]. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: ,,Oktalan'', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: ,,Bolond'', méltó a gyehenna tüzére. Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj , békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat. Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeSZENT POLIKÁRP

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

*69 előtt +Szmirna, 155. február 23.

Polikárpnak, a szmirnai püspöknek erőteljes, ugyanakkor szeretetreméltó egyénisége megérezteti velünk, hogy micsoda szellemi ösztönzések indulnak ki egy, az életet a maga realitásaiban maradéktalanul megélő személyiségből. Antiochiai Szent Ignác írta búcsúlevelében Polikárpnak: „Boldognak tartom magam, hogy láthattam tiszta arcodat; bárcsak tovább örvendhetnék neki Istenben.” Dicséri Polikárpot azért, mert lelkülete Istenben vert erős gyökeret, és biztosítja, hogy korának úgy kell ő, mint viharvert hajósnak a kikötő.

E szavak igen találóak. Polikárp a maga egyenességével közvetlen hatást gyakorolt korának embereire. Nemcsak tanításával, hanem még inkább tevékenységével, életével és halálával az Egyház igazi pásztorának bizonyult.

Polikárp ifjú korában hallgatója és tanítványa volt János apostolnak és nyilván más apostoloknak is; tanításukat szóban és írásban hamisítatlanul továbbadta. Sőt egy korai hagyomány szerint Polikárpot „az apostolok” tették Szmirna püspökévé. Ireneus, aki Polikárpot még személyesen ismerte, biztosan állítja, hogy ennek az igazán apostoli püspöknek az igehirdetése teljesen egybehangzott azzal, amit ő Jézus szemtanúitól és tanítványaitól hallott. Ezek szerint Polikárp egyik jelentős megalapozója volt az őskeresztény hagyománynak. „Tanításával egyetértenek az összes asiai (kisázsiai) egyházak.”

Szent Ignác leveleiből tudjuk, hogy a szmirnai püspököt nemcsak a nem keresztény polgártársai részéről érték támadások, hanem saját egyházközségében is küzdelmei voltak. Mint a kor más kisázsiai egyházközségeiben, neki is súlyos problémái voltak egy csoporttal, mely nem értett egyet azzal, hogy az egyházi élet egyre inkább a püspök körül kristályosodott ki. Kezdetben ugyanis az egyházi szolgálat megoszlott: a püspök volt a közösség hivatalos „felügyelője” (episzkoposz) és vezetője, a „próféták és tanítók” pedig az istentiszteletnek és tanításnak éltek. Lassanként azonban a prófétaság torzulásai következtében egyre inkább a rend és törvényesség egyházi elve lépett előtérbe. Ez a fejlődés a püspök vezető állását eredményezte.

Ennek a történelmileg szükségszerű fejlődésnek ellenzői vonakodtak részt venni a püspök vezette istentiszteleteken, és külön liturgiát tartottak maguknak. De az igehirdetésben is eltértek az apostoli tanítástól. Polikárp egész életén át fáradozott azon, hogy megtérítse ezeket a szakadárokat, és mindent megtett, hogy egyházközségét külsőleg és belsőleg egységesítse. A zűrzavaros viszonyok között is szakadatlan türelmével és szeretetével kiérdemelte az igaz hívők egyre növekvő ragaszkodását és tiszteletét. Ahol azonban szükséges volt, példás energiával és határozottsággal lépett föl. Így a gnosztikus Markiont, aki megkísérelte, hogy megszerezze jóváhagyását, kemény szavakkal rótta meg. Komoly intő levelet írt a szomszédos egyházközségeknek is, amelyek ugyanazokkal a nehézségekkel küzdöttek, mint a szmirnaiak. Sajnos, ez a levél nem maradt ránk.

Ma Polikárpnak csak a filippi egyházközségnek írt levele van a kezünkben. A filippiek hittani eligazítást kértek tőle, és azt, hogy küldje meg nekik Ignác leveleit. Levelében fölszólította a filippieket, hogy vállalják a „kereszt vértanúságát”. Itt esik szó először a keresztény irodalomban a „vértanúságról”, méghozzá egy püspök szájából, aki maga is a Megfeszített vértanúja lett.

Előbb azonban Polikárpnak az egész Egyház történetére kiható feladatot kellett teljesítenie. A 2. század közepe táján Rómába utazott, hogy Anikétosz pápával a keresztény gyakorlat kérdéseiről tárgyaljon, nevezetesen a húsvét ünneplésének időpontjáról. Polikárp más kisázsiai egyházközségekkel együtt kitartott annál a Szent Jánostól eredő hagyománynál, hogy húsvét napját Niszan hónap 14. napján kell ünnepelni, míg a rómaiak Szent Péterre visszamenő hagyomány szerint a rá következő vasárnapon ünnepelték. Bár ebben a pontban nem tudtak egyezségre jutni, mindketten „közösségben maradtak”. Anikétosz tiszteletből megengedte Polikárpnak, hogy a templomban (nyilván húsvéti) Eucharisztia-ünnepet tartson, és békében váltak el egymástól. Milyen testvéri megértés a különféle hagyományok elismerése mellett!

Nem sokkal hazatérése után Polikárpot letartóztatták. Az alkalmat az adta, hogy egy bizonyos Fülöp, aki tagja volt Asia tartományi gyűlésének, ünnepi játékokat rendezett állatviadalokkal és egyéb látványosságokkal. Polikárpot a zsúfolt színházban vonták felelősségre keresztény hitvallása miatt. A jelenlevő prokonzul rá akarta venni az ősz püspököt, hogy tagadja meg Krisztust. Polikárp egy jó állapotban ránk maradt tudósítás szerint erre így válaszolt: „Nyolcvanhat éve szolgálom Őt, és sohasem bántott meg. Hogy mondhatnék átkot Királyomra és Üdvözítőmre?”

Polikárp elszenvedte a vértanúhalált, mely mintegy „pecsétje volt és véget vetett” az őt ért üldözéseknek. Tanúságtétele nem maradt hatás nélkül. Halálával sokkal inkább atyja lett azoknak, akik tanúságát elfogadták, mint életével. Nagyságának alapja az volt, hogy példamutatóan ragaszkodott Krisztushoz. A halál színe előtt Jézus Krisztus imádkozta Polikárpban és Polikárp által azt a megragadó hálaadást, amely Isten hű szolgájának életáldozatát mintegy konszekrálta. Az Istennel eltelt püspök utolsó imádsága így hangzott: Mindenható Úristen, Atyja szeretett és áldott Fiadnak, Jézus Krisztusnak, aki által ismerünk téged, az angyaloknak, hatalmasságoknak, az egész teremtésnek és a belőled élő igazak nemzetségének Istene! Magasztallak téged, amiért méltónak találtál erre a napra és erre az órára, hogy a vértanúk seregében részem legyen Krisztusod kelyhében a test és a lélek örök életre szóló föltámadására a Szentlélek romolhatatlanságában. Fogadj el ma engem köztük mint igaz és kedves áldozatot, amint előkészítetted, megjövendölted és most teljesíted, te, igaz Isten, aki nem ismersz hazugságot. Ezért és mindenért dicsérlek, dicsőítlek és magasztallak örök mennyei főpapod, Jézus Krisztus, a te Fiad által. Általa és vele a Szentlélekben tiéd a dicsőség világossága most és az eljövendő örökkévalóságban. Amen.

Keleten már a 4. században február 23-án ünnepelték. Róma a 13. században tette át az ünnepet január 26-ra, amely napon addig Niceai Szent Polikárp temetéséről emlékeztek meg. 1969-ben halála napjára, február 23-ra került ünnepe a római naptárban is.


Szent Polikárp életéről a szmirnai egyház részletes levele tájékoztat minket. A kisázsiai testvéregyházaknak írták, és részletesen elbeszélik benne vértanúhalálának körülményeit.

Mivel a püspök tudta, hogy veszélyben forog, nem sokkal elfogatása előtt visszavonult egy kis vidéki birtokra, ahol az éjjelt és a nappalt imában töltötte. Amikor a poroszlók egy rabszolga árulása folytán végül rátaláltak, nem akart elmenekülni. Így szólt: „Legyen meg az Isten akarata!” Az érte küldött lovasokat szeretetreméltó házigazdaként fogadta, és „enni, inni adatott nekik, amennyit csak akartak”. Eközben a szent püspök közel két órán keresztül kiterjesztett karokkal imádkozott „minden emberért, akivel valaha is dolga volt, kicsinyekért és nagyokért, előkelőkért és egyszerűekért, sőt a földkerekségen lévő egész katolikus Egyházért”. Az őrség tagjai restellvén, hogy ilyen tiszteletre méltó idős embert kell elővezetniük, megengedték, hogy szamárháton tegye meg a városig az utat. Útközben Heródes rendőrfőnök és annak atyja, Nikétész a kocsijába vette, és megkísérelte hittagadásra bírni. Mivel ez nem sikerült nekik, végül ismét kilökték kocsijukból.

A stadionban hangos üvöltéssel fogadta a nézők tömege. Statius Quadratus prokonzul vezette a kihallgatást, és megkísérelte Polikárpot eltántorítani a kereszténységtől. „Gondolj idős korodra -- biztatta - - térj magadba! Kiáltsd: Vesszenek az ateisták!” (Így hívták akkoriban a keresztényeket.) Az agg püspök elismételte ugyan utána ezeket a szavakat, de közben jobbját sóhajtva a tomboló tömeg felé emelte. Mivel a prokonzul további igyekezete is hiábavalónak bizonyult, egyre inkább kijött a sodrából, és egy hírnökkel kikiáltatta: „Polikárp beismerte, hogy keresztény.” Akkor fölkiáltott a stadionban lévő tömeg: „Ő egész Asia tartomány tanítója! Ő a keresztények atyja, isteneink megvetője! Mindenkit rávesz, hogy ne áldozzon többé nekik, és ne imádja őket többé!” -- És követelték, hogy a játékok vezetője bocsássa Polikárpra az oroszlánokat. Amikor az kijelentette, hogy a műsor szerint már vége a játékoknak, azt kívánták, hogy elevenen égessék el Polikárpot.

Sietve fát és rőzsét hordtak össze a szomszédos műhelyekből és fürdőkből. Polikárp maga vetette le ruháit és húzta le saruit. Amikor egy cölöphöz akarták szögezni, ezt kérte: „Hagyjatok úgy, ahogy vagyok! Aki erőt ad nekem, hogy a tüzet elviseljem, erőt ad arra is, hogy erős szögeitek nélkül is bátran kitartsak a máglyán!” Így csak megkötözték. Amint a tudósító följegyezte: „Hátrakötött kezeivel Polikárp hasonlított a nagy nyájból kiválasztott koshoz, amelyet fölkészítettek, hogy szeplőtelen égőáldozat legyen Isten előtt”, vagyis hasonló lett Krisztushoz, Isten Bárányához, akit megöltek a világ bűneiért. Polikárp pedig az égre emelte szemét, és halotti imát mondott.

Amikor meggyújtották a máglyát, a lángok, mint egy hajó vitorlái, körülölelték Polikárp testét, anélkül, hogy hozzáértek volna. Végül egy hóhért küldtek oda, és az tőrt döfött a mellébe. Azután elégették a holttestet félelmükben, hogy a keresztények majd „elhagyják a Megfeszítettet, és őt, Polikárpot imádják!” A keresztények pedig összegyűjtötték csontjait, hogy méltó helyen eltemessék, és évenként megünnepeljék vértanúságának emlékezetét.


Mindenek Teremtője, Istenünk, aki Szent Polikárp püspököt vértanúid sorába emelted, közbenjárására engedd, hogy mi is igyunk Krisztus kelyhéből, és így boldog örök életre támadhassunk föl!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Jel 2,8–11. Evangélium Mk 10,35–45.Szent Polikárp püspök, apostoli atya, vértanú

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Szent Polikárp püspök, apostoli atya, vértanú

Szentlecke Jel 2,8–11. Evangélium Mk 10,35–45.

Testvéreim! Szent Polikárpot apostoli egyházatyának tiszteljük. Ami azt jelenti, hogy azoknak a szent tanítóknak a nemzedékéhez tartozik, akik még hallgatták az apostolokat. Tehát ez a második és a harmadik nemzedék az Úr Krisztus halála és föltámadása után.

Polikárp Szent Jánosnak volt a tanítványa. Valószínűleg Szent János maga szentelte őt Szmirna püspökévé. Az a kis részlet a Jelenések könyvéből, amelyik a Szmirna angyalának szóló levél, Polikárpnak szól. Az öreg János írja az akkor még javakorban lévő Polikárp püspöknek. Azután Polikárp is megöregedett.

Még egész fiatalon hallhatta Jánostól azt a jelenetet, amit az evangélista elmondott nekünk. János is, Jakab is fölfogták, hogy nekik megadatott, hogy a Szűzanya meg Szent József után a legközelebb legyenek Jézushoz. És amint Péterben megszületett a nagy fölismerés, hogy „Te vagy a Krisztus!”, bennük is megfogant, hogy ehhez a Krisztushoz tartozni valami igen nagy dolog. Ő az Isten országát hozza. Tapasztalták. Hallották hatalmas szavát, és látták a csodákat, amiket művel. S beszél egy országról. – És akkor Jánost is, Jakabot is elindítja a jövő biztosításának a vágya: „Mester! Ígérd meg nekünk azt, hogy ha a trónodra ülsz, akkor Jakab a jobbodon, én, János a balodon, (mert én vagyok a fiatalabb, de a balodon azért) ott ülhessek!” – És amikor Polikárp mint fiatal tanítvány hallgatja Jánostól ezt, nyilván még nem érti, amit János már kezdett érteni, hogy mit jelentett az, amit az Úr mondott: „Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én inni fogok?” Azaz: igazán sorsközösséget akartok vállalni velem? Mert a sorsközösség velem azt jelenti: a kereszten fogtok bejönni az én országomba. Meritek ezt vállalni? – János is, Jakab is rávágja, hogy persze!

Polikárp nyilván jól megjegyezte ezt, és látnia kellett, hogy az Egyházban a püspökök mint apostol-utódok vannak talán a legközelebb a megfeszített Krisztushoz, ami azt jelenti, hogy osztozniuk kell a sorsában. Az üldöztetésben is.

Életének utolsó szakaszát leírták és ránk maradt. Tudjuk, hogy neki az Úr azt is megadta, hogy dátumszerűen hasonló időben halhasson meg, mint Jézus. Ugyanis húsvétkor végezték ki. Nagypénteken fogták el az öreg püspököt, aki tudta, mi vár rá. Följegyezték róla, hogy amikor az elfogására kiküldött katonák – nyolcan, tizen, tizenöten – rárontottak a házára, megvendégelte őket, mondván: „Biztosan éhesek vagytok, egyetek, igyatok! Azután csak annyit engedjetek meg nekem, hogy egy órát még nyugodtan imádkozhassam.” – Azután máglyára küldték.

És följegyezték, hogy a tömeg, amely a stadionban végignézte a kivégzését – mert látványosságot csináltak belőle, mintha, mondjuk, ma a Sportcsarnok közepén rakták volna meg a máglyát –, az őrjöngő követelőzés közepette, hogy gyújtsák már meg a máglyát, ez a feltüzelt tömeg csupán annyit látott, hogy a meggyújtott tűz ég. Eközben a hívők pedig azt látták, hogy mint a kemencébe került kenyér, olyan formája lesz az égő testnek, és érezték az Úr előtt kedves áldozat illatát. Nem az égett hús szagát, hanem kellemes illatot éreztek, az áldozat illatát.

Polikárp ránk hagyta a példájával a tanítást, hogy aki követni akarja az Úr Krisztust és haza akar érkezni a mennyek országába, annak a saját állapotának megfelelően el kell fogadnia az Úr kelyhét és innia kell belőle.

Imádkozzon értünk ez a szent vértanú püspök, hogy amikor éppen innunk kell ebből a kehelyből, és keserűnek érezzük, elkeseredünk, és úgy el tud feketedni körülöttünk minden, akkor jusson eszünkbe, ő juttassa eszünkbe, hogy most van az a perc, amikor megmutathatom – nem szavakkal, hanem a viselkedésemmel meg a türelmemmel –, megmutathatom azt, hogy „Jézusom! Én tényleg komolyan gondoltam azt, hogy nem a jobbodon vagy a balodon, hanem azon a helyen, amit Te nekem szántál, ott akarok lenni a Te országodban! Segíts!”

Mert erőt a szenvedéshez, erőt a mindvégig való kitartáshoz senki mástól nem tudunk kapni, csak magától az Úr Krisztustól – az Ő kelyhéből. Segítsen nekünk Szent Polikárp türelmesnek lenni és kitartani mindhalálig. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Szent Polikárppüspök és vértanú (kb. 152)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Élete

+ Polikárp a 69. év körül született, és a hagyomány szerint Szent János evangélista tanítványa volt.

+ Amikor antiochiai Szent Ignác 107-ben meglátogatta Smyrna városát, Polikárp a város püspöke volt.

+ Polikárp több lelkipásztori levelet írt, de ezek nagy része elveszett.

+ Lyoni Szent Iréneusz, aki ismerte Polikárpot, felidézte, hogy Polikárp „miként beszélt a kapcsolatáról Jánossal és a többiekkel, akik látták az Urat; hogyan ismételte szavaikat emlékezetből; és azt, hogy azokat a dolgokat, amelyeket hallott az Úrról, az ő csodáiról és tanításairól, Polikárp a Szentírással teljes összhangban hirdette.”

+ Római látogatása során Anicétosz pápa azzal tisztelte meg Polikárpot, hogy felkérte, hogy vezesse az Eucharisztia ünneplését. Ez nagy tisztelet jele volt attól, akit már „Apostoli Atyaként” tiszteltek.

+ Szent Polikárpot később a római hatóságok letartóztatták és 152 körül, február 23-án máglyán elégették. Halálának beszámolója, a polikárpi vértanúság az egyik legrégebbi és leghitelesebb beszámoló a korai Egyházból a vértanúságról.

Elmélkedésre

„Mindenért dicsérlek, áldlak, dicsőítlek a menny örök papja, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus által. Általa legyen dicsőség neked, vele és a Szentlélekkel együtt mindörökké. Ámen” Szent Polikárp utolsó szavai

Imádság

Istenünk, minden teremtmény Ura,
te Szent Polikárp püspököt azzal jutalmaztad,
hogy vértanúid közé fogadtad. Közbenjárására add, hogy
Krisztus szenvedésének kelyhéből vele együtt részesedve,
mi is örök életre támadjunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT POLIKÁRP PÜSPÖK, VÉRTANÚ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Egészen korai idők vértanúja Polikárp, aki az Isten bölcsességét keresve vezette a rábízottakat. Isten segítségét kérjük a mai napon, hogy Polikárp közbenjárására erősítse meg hitünket, és áldj a meg nagyböjtünket.

Polikárp szmirnai püspök, Szent János apostol tanítványa, a keleti Egyház kiemelkedő egyénisége. A húsvét megünneplésével kapcsolatos vita eldöntésére személyesen járt Rómában, Anicét pápánál (151 körül). Fennmaradt a filippiekhez írt levele. Életéről egykorú írók, Szent Ireneus püspök és Tertulliánus írtak. Haláláról hiteles vértanú akták tanúskodnak. 86 éves korában, 155 február 23-án a pogányok bevádolták a prokonzulnál mint "Ázsia tanítómesterét", és halálát követelték. Máglyahalálra ítélték, de mivel a tűz nem ártott neki, karddal átdöfték. Holttestét megégették, de csontjait összegyűjtötték, és "minthogy drágaköveknél többre becsülték, megfelelő helyen (a kisázsiai Musztafa hegyen) eltemették". Ott gyülekeztek össze a keresztények "vértanú születésnapját" megünnepelni.

http://www.katolikus.hu/szentek/0223.html

Példaadásának nagyszerűségét magasztalja a szentmise kezdőéneke: Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.

Jel 2, 8-11
Tudok szorongattatásodról, s arról hogy szegény vagy.

Jn 15, 18-21
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumÜszögös Szent Péter

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22

Üszögös Szent Péter, liturgikus nevén Péter székfoglalása (Cathedra Sancti Petri Antiochiae), a Müncheni-kódexben Szent Péter székébe ülete, az Érdy-kódexben Szent Péter apostol székben való felmagasztalása, a Debreczeni-kódexben Szent Pétörnek székös ünnepe, a Winkler-kódexben Üszögös Szent Péter. Népünk nyelvén Üszögös Szent Péter, Turán Üszögető Szent Péter, Sándorfalván Széklábfúró Szent Pétör. Erre az elnevezésre nem hallottunk helyi magyarázatot.

 

A nap jelentőségét a Debreczeni-kódex* így magyarázza:

Szent Pétör apostolnak székös innepét e mai napon méltán iljök, Páteri akkoron Antiochiában Szent Pétör helyhözteték és ülteték a pispöki székben. E nömös ünnepet azért anyaszentegyház láttatik, ott három okáért szerzé. Előszer a lett dologért. Másodszor a példázatért, harmadszer, hogy a gonosz szokást letétetnéje a keresztyénökkel.

Előszer az tett dologért (vagyis az antiochiai székfoglalásért)... Másodszer iljök e mai napot a példázatért, mert Szent Pétör három egyházban magasztaltaték fel. Előszer a vitézkedőknek egyházokban, másodszer a gonoszoknak gyüleközetökben, harmadszer a győzödelömvetteknek egyházokban. Először mondám, hogy felmagasztaltaték Szent Pétör a vitézködő egyházban fejedelemködvén őrajta és a hitben, dicséretösön nevelvén őtet. Felmagasztaltaték a gonoszoknak gyüleközötiben is az hitötlenségöt eltékozolván őbennök és urunknak hitire térítvén őket. Felmagasztaltaték a győzödelömvett egyházban is, mikoron mennyországban viteték és a Szerafin angyaloknak karokban helyhözteték... Harmad oka a mai innepnek a gonosz szokásnak kiirtásáért, mert ilyen szokások vala a pogányoknak ez napokban, hogy az ő szilejöknek koporsójokra nagy jó főtt étkeket és borokat visznek vala, azt hívén, hogy az ő szilejök lölkök, ennéjek meg azokat. Mert éjjel azokat az ördögök elhordják vala a koporsókról. Miért a keresztyénök es, kik a hitre térnek vala, nem hagyhatják vala el e gonosz szokást, úgy szerzék a szent atyák, hogy e mai napon, ami előszer ördögöknek tisztösségére tétetik vala, az a jó Istennek és ő szent apostolának, e Pétörnek tisztösségére tétetnéjék. Minek okáért a keresztyénök e mai napon vendégségöt tesznek vala egymásnak és a szigényöknek, s ugyan italok napjának híjják vala ez mai innepöt.

 

A germán népeknél csakugyan máig tavaszkezdő nap, amely sok évben éppen farsang végére esik és így tájanként váltakozva vendégeskedéssel, zajütéssel, télkiűző szertartással, szalmabáb elégetésével ünneplik meg.*

Ezzel szemben nálunk magyaroknál sajátos félreértés következtében szerencsétlen napnak számít. Csefkó Gyula mutatott rá, hogy őseink lefordították a hivatalos egyházi kifejezést: Szent Pétörnek ű székössége. Ebből olvasta ki azután a népnyelv az Üszögös Szent Péter alakot.*

Ezen a napon az élemedett szegediek, főleg természetesen az asszonyok, nem nyúlnak lisztbe, mert majd üszögös lesz a búza. Libát, tyúkot nem jó ültetni, mert üszögös lesz a tojás, vagyis megfeketedik és nem kél ki. A bánáti Padén nem szabad kemencébe fűteni, hamuba belenyúlni. Nyilvánvalóan már magyar népi hatást tükröz az e napon tojt libatojásnak baranyai német Peterstuhlei, Petristuhlei neve: nincs hozzá szerencse.

A nap furcsa képzetkörének sajátos fejleménye az ország több vidékén az üszögnap hiedelemvilága. Ez a hétnek ama napja, amelyre abban az esztendőben Üszögös Szent Péter napja esik. Ezt egész éven át szerencsétlen napnak tartják: tyúkot nem ültetnek, semmiféle mezei munkába nem kezdenek, így nem fognak a vetéshez, aratáshoz ezen a napon. Dócban (Csongrád) tudni vélik azt is, hogy ilyen üszögnapon született gazdának a búzája mindig üszögös marad, bármint küzd is ellene.

Mindszenten ezen a napon szemes gabonát és kukoricát visznek be a szobába. Föl szokták tenni a sublót tetejére a feszület és az örökmécs alá. A tálat, amelyben a szemek vannak, úgy teszik oda, hogy a mécs rávilágítson. Úgy hiszik, hogy az üszög abban az évben a gabona- és kukoricatermést nem fogja megtámadni.

Pálfán ha a nap szombatra esik, akkor előtte őszön a búzát szombati napon nem vetik, mert üszögös lesz. Ha pénteki napra esik, akkor pénteken nem vetnek, és így tovább.

Marosvásárhelyen tüzes üszökre gondolnak és e nap táján a tüzes üszköt úgy kezdik kioltani, hogy amikor már nincs többé tűzre szükségük, akkor az egyik végükön élőszenes vagy még lánggal égő hasábokat, másik végükön megfogják, és azután vagy a tűzhely lapjához vagy a góchoz ütögetik mindaddig, míg az élőszenes réteg le nem hull róluk, s az égés megszűnik, a tűz kialszik. Ezért mondják: Péter üti az üszköt. Innen a napnak állítólagos Üszögütő Szent Péter neve is.*

A tavaszodó, melegedő időjárással függ össze a következő, kalendáriumi napokhoz kapcsolódó, sándorfalvi, tehát Szeged vidéki hagyomány: Gergely (márc. 12) azt mondta Mátyásnak (febr. 24), ha az ő helyében volna, olyan hideget hozna, hogy kifagyasztaná a borjút a tehénből. Mátyás erre azzal védekezett, hogy nem teheti, mert már nem úr: Péter (febr. 22) fölszedte előtte a csóvát.

Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy a befagyott és a jégnevelés segítségével mesterségesen duzzasztott tiszai jégkérgen a révészek valamikor szalmacsóvával jelölték meg azt az irányt, ahol a kocsik a jégen biztonságosan közlekedhettek. Üszögös Szent Péter napja táján a jég már lazulni, engedni kezdett. A csóvákat fölszedték. Ezzel is jelezték, hogy már veszélyessé vált a jégen való átkelés.

A zalavári apátság birtokain Üszögös Szent Péter napjának, vagyis az apostolfejedelem székfoglalásának századunk elején ez a neve is járta: szólítás napja. Sajátos évkezdő hagyományként ugyanis az apátúr e napon maga elé hívatta minden csikósát, gulyását, kondását, öregbéresét, gyalogbéresét, szőlőpásztorát, kerülőjét, kocsisát és megkérdezte tőlük, hogy az új gazdasági évben helyükön akarnak-e maradni. Ha igen, akkor szolgáltak tovább. Ekkor a szokásjog alapján panaszaikat, kívánságaikat is előadhatták.*

A szokás Malonyay Dezső szerint e vidékeken már uradalmakban, nagygazdáknál is élt.

Leopold Schmidt a burgenlandi osztrák-kutatás eredményeiből megállapította, hogy az ottani német lakosság körében Üszögös Szent Péter (Petri Stuhlfeier) napján történik a méhek ébresztése, kirepülésre való előkészítése. Ezt a méhészek misével (Bienenamt), áldomással is megünnepelték. Hasonló hagyomány él a hazai, nem magyar ajkú Harka, Mosonszentpéter és Mosonszolnok falukban is.

Magyar párhuzamot nem tudunk idézni. Ennek nyilvánvaló oka, hogy amíg germán nyelvterületen Péter székfoglalása – mint már fejtegettük – tavaszkezdetnek számít, minálunk a nap nevének baljós alakulása következtében nem tanácsos semmibe belefogni, kezdeményezni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységNagyböjt 1. hete – péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23
Ez 18,21-28
 
Ha azonban a gonosz bűnbánatot tart minden elkövetett vétke fölött, megtartja minden parancsomat, és jog és igazság szerint jár: biztosan életben marad és nem hal meg; egyetlen elkövetett gonoszságáról sem emlékezem meg; igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog. Vajon a gonosznak halálát akarom-e – mondja az Úr Isten –, és nem inkább azt, hogy megtérjen útjairól és éljen? Ha pedig az igaz elfordul igazságától és gonoszságot cselekszik mindazon utálatosságok szerint, amiket az istentelen el szokott követni, vajon élni fog-e? Semmiféle igazsága nem lesz emlékezetben, amit cselekedett; hűtlensége miatt, amit elkövetett, és bűne miatt, mellyel vétkezett, ezek miatt meg fog halni. Ti pedig azt mondjátok: „Nem igazságos az Úr útja!” Halljátok tehát, Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos-e, és nem inkább a ti útjaitok gonoszak? Mert ha az igaz elfordul igazságától, és gonoszságot követ el és abban hal meg, igazságtalanságában hal meg, amit elkövetett. És amikor az istentelen megtér istentelenségétől, amelyet elkövetett, és jog és igazság szerint jár el, megtartja életét. Mivel magába szállt és elfordult minden gonoszságától, amit elkövetett, biztosan életben marad és nem hal meg.
 
Mt 5,20-26
 
(...) Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat. Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.
 
 
Mellbevágó kijelentés: Isten maga küld el az oltártól, hogy bocsánatot kérjünk testvérünktől. Az Istentől való bocsánatkérés, de még a legtiszteletreméltóbb vallásos cselekedet, az áldozatbemutatás sem boríthat fátylat arra, ha valami rendezetlenség van emberi kapcsolatainkban, hiszen az ajándék önmagunk felajánlását jelenti. A tékozló fiú jól tudta ezt, amikor így beszélt atyjához: „Vétkeztem az ég ellen és teellened.” Aki tehát szívében negatív érzelmeket táplál testvére iránt, és aki nem kárpótolja testvérét az általa okozott sérelemért, annak ájtatossága merő képmutatás, mely csak arra alkalmas, hogy botránykő legyen. Bizony, sokan vannak, akiket az tart távol a templomtól, az oltártól, hogy látják: olyanok vonulnak áldozni nap mint nap, akik gyilkos haragot táplálnak szívükben rokonuk vagy szomszédjuk ellen, becsapják ügyfeleiket, megszólják ismerőseiket, illetve pletykákat és rágalmakat terjesztenek felebarátaikról.
 
Az őszinte bocsánatkérés első feltétele: az érzékeny lelkiismeret. Hányan vannak, akik még idáig sem jutnak el! Akik meg vannak győződve tökéletességükről, akik észre sem veszik, hogy a másik embert megbántották, megkárosították! Akik esetleg aprólékos gonddal meggyónják, hogy pénteken húst ettek (holott az a nagyböjti időt kivéve nem tilos), de eszükbe sem jut meggyónni, hogy szeretetlenek voltak.
 
Urunk, Te tudod, mi lakik az emberben. Ismered szívünk nehézkedéseit, és tudod, mennyire nehezünkre esik elismernünk, hogy valami nincs rendben, hogy valamit helyre kell hoznunk. Azt is tudod, hogy mekkora erőfeszítést jelent bocsánatot kérnünk, s még ilyenkor is milyen gyakran alázzuk meg újra a másik embert, még jobban beledöngölve őt fájdalmába, kiszolgáltatottságába. Adj nekünk kiengesztelődésre kész szívet, hogy ne féljünk önző énünk meghajlásától, megtörettetésétől, s a bocsánatkérésben megízlelve az önmagunk súlyától való megszabadulás hasonlíthatatlan örömét kedves áldozatot mutathassunk be az Atyának, a szentáldozásban pedig befogadhassunk Téged, a legnagyobb Ajándékot, kiengesztelődésünk zálogát.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt első hete – péntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Szentség és személyes feddhetetlenségNagyböjt első hete – péntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Szentség és személyes feddhetetlenség
Szent Polikárp püspök és vértanú Emléknapja

Evangélium:
Mt 5,20-26
Mert mondom nektek: ha a ti igazságtok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: ,,Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre''. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: ,,Oktalan'', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: ,,Bolond'', méltó a gyehenna tüzére. Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat. Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.

Bevezető ima: Uram Jézus, köszönöm ezt az időt, amit veled tölthetek imádságban. Állandóan kegyelmekkel gazdagítod életemet. Milyen méltatlan vagyok minderre! Egyre tökéletesebben szeretnék együttműködni veled, hogy Királyságod megvalósuljon itt, a földön. Szeretlek Uram, és kegyelmeid segítségével törekedni fogok arra, hogy olyan emberré váljak, akihez bármilyen lelket odaküldhetsz, hogy felfedezze igazságodat, életedet és szeretetedet. Fogadd el életem, fogadd el ezt a napot és tedd magadévá! Ámen.

Kérés: Atyám, segíts, hogy elutasítsam a képmutatást, és az igaz életszentségre törekedjek!

Elmélkedés:
1. Vigyázzunk a személyes benyomásokkal! Mekkora igazság az, ami felülmúlja az írástudókét és farizeusokét? Nem túl nagy, gondolhatjuk. Az ő szentségük külsőség volt, ami nem is igazi szentség. És mit talál az ember egy ilyen lélek mélyén? Egy sereg önámítást, a szent élet érzése miatti önelégültséget, a „szentebb vagyok mit ti” visszataszító viselkedését. Könnyedén olvashatjuk így a Szentírást, homlokráncolva a gonosz farizeusok miatt. Valójában ugyanilyen könnyen mondhatjuk magunknak, hogy mi sem tudunk megszabadulni saját szentségünk érzésének hatása alól. Ezért mindig vizsgálnunk kell magunkat Krisztus előtt, és tisztában kell lennünk nyomorúságunkkal, és korlátainkkal. A szentségre való valóságos törekvésben élünk, vagy saját hiúságunk és önmagunk felmagasztalása vezet minket?

2. A szentség és a büszkeség nem férnek össze. A büszkeség és a személyes boldogság úgy illenek össze, mint a víz az olajjal. Az ego mellett nincs helye Istennek. Mi mást jelent Krisztus tanítványának lenni, mint olyan embernek, aki Istennel telik meg, hogy Őt hozza többi ember közelébe. De milyen a büszke lélek, milyen egységben, kegyelemben, és barátságban van Istennel? Milyen tűz ég benne, és milyen szentség? Isten és a büszke lélek nem egyeztethető össze: vagy a lélek adja fel büszkeségét, vagy Isten az ő számára nem is Isten.

3. Szentség és feddhetetlenség. Az igazi szentség mélyében a feddhetetlenség erénye van, amely árnyalatokban és jelentésekben gazdag erény. A feddhetetlenség azt jelenti, hogy az embernek csak egy arca van, ugyanolyan kívülről, mint belülről. „Az vagy, aminek látszol.” A feddhetetlenség a szentség alapja, mert lényege a becsületesség és őszinteség, ami az erkölcsös élet feltétele és számos más erény talaja. A szentségre való törekvésben nem tűrhetünk el semmilyen hamisságot. Mint a pestist kell kerülnünk a szándékaink bizonytalanságait, a gondolataink, ítéleteink, választásaink és cselekvéseink közötti összhang hiányát. Feddhetetlenség nélkül nincsen szentség. Voltaképpen nincs igazi emberi boldogság, ha nem épül szilárdan a feddhetetlenség sziklájára.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, azt akarom, hogy Te légy egész életem értelme és középpontja. Engedd, hogy én kisebbedjek, és mindinkább Te növekedj bennem! Szeretnék mindig az emberek megmentésének eszköze lenni azáltal, hogy megélem az alázatos és valódi szentséget. Ámen.

Elhatározás: Alaposan megvizsgálom magamat a hitelesség szempontjából, hogy meglássam a kétszínűség megnyilvánulásait. Ahol szükséges, konkrét lépéseket teszek a feddhetetlenség megvalósítása felé.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságNagyböjt 1. hete – Péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Evangélium

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés

A mai evangéliumban Jézus felhívást intéz hozzánk, hogy miként törekedjünk az Isten előtti igaz életre. A farizeusok életmódja meglehetősen szigorú volt az ima, a heti böjt és a tized megfizetése tekintetében. De két dolog hiányzott belőlük. Egyrészt inkább külsőség, látszat volt vallásosságuk, azaz inkább konkrét cselekedetek megtételére összpontosítottak, mintsem a szívük helyes szándékára. Ezt nevezte Jézus jogosan képmutatásnak. Másrészt hiányzott belőlük az irgalmasság. A farizeusok annak érdekében, hogy távol tartsák magukat a bűntől, arra törekedtek, hogy ne érintkezzenek a bűnösökkel. Ilyen módon azt a látszatot keltették mintha ők maguk nem lennének bűnösök. Ezért nehezményezték, amikor Jézus betért Máté házába, és együtt étkezett vele, valamint a többi vámszedővel. Ezért szólt nekik az elveszett bárány után induló pásztorról szóló példabeszéd. És ezért szólt hozzájuk a tékozló fiúról szóló tanítás is, amelynek végén feltűnik az irigykedő testvér, akiből hiányzik az irgalmasság és nem tud örülni sem testvére megtérésének, sem atyjuk irgalmasságának.
Ezt az irgalmasság nélküli életmódot kell felülmúlnia Jézus minden tanítványának. Fel kell ismernünk, hogy szükségünk van Isten irgalmára és arra kell törekednünk, hogy ezt az irgalmat gyakoroljuk embertársaink felé. A nagyböjti időszaknak az a célja, hogy segítsen nekünk olyan irgalmassá, megbocsátóvá válni, mint Isten.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat! Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240223.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓNagyböjt 1. hete péntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE2024. február

Napi Ima31 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
06

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.” (1Kor 16,14) [1]

 

Ebben a hónapban Pál apostol szava és tapasztalata lesz a világosság az utunkon[2].

A korintusi keresztényekhez hasonlóan nekünk is nagy erővel hirdeti, hogy az evangélium lényege a szeretet, az agapé, az érdek nélküli szeretet a testvérek között.

A mostani életige ennek a levélnek a befejező részéből származik, amely részletesen leírja, és minden árnyalatában el is magyarázza, hogy milyen a szeretet: türelmes, jóságos, örül az igazságnak, nem keresi a maga javát…[3]

A keresztény közösségben ily módon megélt kölcsönös szeretet gyógyír a mindig fenyegető megosztottságokra, és a remény jele az egész emberiség számára.

 

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.”

 

Érdekes, hogy Pál – ha a görög szöveget nézzük – arra buzdít, hogy minden tevékenységünk folyamán „legyünk a szeretetben”, és ezzel megadja minden cselekedetünk biztos alapját, a feltételét, hogy Istenben lakozzunk, aki a Szeretet.

Hogyan is tudnánk kölcsönösen befogadni egymást, hogy tudnánk mindenkihez így viszonyulni, ha nem tudnánk, hogy előbb Isten szeret minket a törékenységeinkkel együtt is?

Ha újra és újra felszítjuk magunkban ennek a tudatát, akkor leszünk képesek félelem nélkül megnyílni mások felé, és megérteni a szükségleteiket, melléjük állni és megosztani velük anyagi és lelki javainkat.

Figyeljük meg, hogy Jézus hogyan cselekedett, mivel Ő a mi példaképünk.

„Ő maga elsőként adott: egészséget a betegeknek, bocsánatot a bűnösöknek, életet adott mindannyiunknak. Az ösztönös, önző harácsolást Jézus a nagylelkűséggel, a saját igényeink előtérbe helyezését a másokra való odafigyeléssel állítja szembe. A birtoklás kultúrájával szemben az adás kultúráját hangsúlyozza. Nem az a lényeg, hogy sokat vagy keveset tudunk-e adni. Az számít, hogy »hogyan« adunk, mennyi szeretet van a másik iránti figyelmességünk akár egy apró gesztusában is. […] A szeretet lényegre törő: odafigyeléssel, szolgálattal és segítőkészséggel képes a felebaráthoz közeledni. […] Még fontosabb megpróbálni szeretetnek »lenni« mindenki iránt! Akkor megtalálnánk a szívéhez vezető utat, és tudnánk segíteni neki.”[4]

 

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.”

 

Ez az ige arra tanít, hogy tisztelettel közeledjünk másokhoz, ne legyen bennünk álnokság, hanem ötletesen tegyük lehetővé, hogy megvalósíthassák legszebb vágyaikat, és így mindenki részét adhassa a közjó megvalósulásához.

Ez segíteni fog, hogy értékeljük a hétköznapi életünk apró eseményeit is: „[…] a házimunkától a földeken vagy a műhelyben végzett munkáig, a hivatali ügyintézéstől az iskolai teendőkig vagy a társadalmi, politikai és vallási felelősségek vállalásáig. Minden figyelmes és segítőkész szolgálattá válhat.”[5]

Képzeljük el úgy, mint egy mozaikot, a maga egyszerűségében megélt evangéliumból.

Két szülő meséli: „A szomszédunk közömbös a hit iránt. Elmesélte, hogy a fia börtönbe került, mi pedig vállaltuk, hogy meglátogatjuk. Az előző nap böjtöltünk, kérve a kegyelmet, hogy a megfelelő szavakat tudjuk mondani neki. Aztán kifizettük az óvadékot, hogy szabadon engedjék.”[6]

Egy ifjúsági csoport Bueában (Kamerun délnyugati részén) természetbeni és pénzadományokat gyűjtött, hogy segítsenek a háború miatt az ország más részére elmenekülni kényszerült embereken.[7] Meglátogattak egy embert, aki a menekülés közben elveszítette az egyik karját. Nagyon nehéz elfogadnia ezt a fogyatékosságot, mert ez hirtelen erővel változtatta meg a szokásait. „A látogatásunk reményt, örömet és bizalmat adott neki. Általunk megtapasztalta Isten szeretetét” – meséli Regina. Marita pedig úgy érzi: „Ez után a tapasztalat után tényleg biztos vagyok benne, hogy semmi sem kicsi, ha szeretetből tesszük. Másra nincs is szükség, mert a szeretet mozdítja meg a világot. Próbáljuk ki!”

 

Letizia Magri és az életige csoport gondozásában


[1] Ebben a hónapban az Élet igéje az a mondat, amit a különböző német egyházak egész évre mottónak választottak.

[2] vö. Zsolt 119[118],105. Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.

[3] vö. 1Kor 13

[4] C. Lubich, Az élet igéje, 2006. október, Új Város, 2006/10.

[5] uo.

[6] S. Pellegrini, G. Salerno e M. Caporale, Famiglie in azione. Un mosaico di vita, Città Nuova 2022, pp.70-71.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Kérd Istentől a kegyelmet, hogy sokat szenvedj, mert akinek ezt megadja, annak sokat adott: ez az egy magába foglalja legtöbb jótéteményét.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

A kísértő csalogat, magához von, hízeleg, és bormámort ajánlgat. Lelkedet keresi, ki elveszítette már sajátját.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szalézi Szent Ferenc - Segítség a szeretethez

Szalézi Szent Ferenc Segíség a szeretethez

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Jobb a tartós és mérsékelt mértékletesség, mint az időszakonként túlzó böjt, amit megint a zabolátlanság időszaka követ.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta T, mint tanítás, mint tiszteletTEKINTÉLY

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Akik fölött hatalmunk van, tekintsük őket fiainknak. Úgy mint Jézus, legyünk szolgálatukra (MB XVII. 189)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pietrelcinai Szent Pio gondolatai

Pio atyával az év minden napjánAz imádság a legjobb fegyverünk

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Ments lelkeket, imádkozzál szüntelenül.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár breviáriuma

Prohászka Ottokár breviáriuma

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

S hogy ezt a gyónási lelkiismeret-vizsgálatot jól elvégezhessük, ajánlom, K. H. (Kedves Hívek), hogy naponként este pillantsunk estimánk alkalmából szívünkbe. Van-e jobb estima, mint mikor az ember leborul az Isten lábai elé, megcsókolja azokat lélekben s megköveti az Isten szent fölségét a napközben elkövetett bűnökért? «Ne intres in Judicium cum servo tuo Domine», ne ítéld meg s ne ítéld el, Uram, végleg a te szolgádat, — ez a fontos, sőt azt mondanám, mázsás szó ne törlődjék ki emlékezetünkből soha. Amennyire szívünkön hordozzuk e rettenetes igazságot, azon mértékben szabadulunk meg az Isten ítéletétől. A másik pedig, amit ajánlani akarok, az, hogy a temetésen, a koporsó előtt azt énekli a pap: «ne tradas bestiis animas confitentes tibi», ne dobd oda a fenevadnak, értsd az ördögnek a neked hódoló lelkeket. K. H. (Kedves Hívek), sokszor állunk a koporsó körül a temetéskor, gondoljuk meg olyankor, hol van most ennek a megholtnak a lelke? Irgalmazott-e neki az Isten? S hol lenne most az én lelkem, ha itt e koporsóban feküdnék a testem? Sietünk mindnyájan az Isten ítélőszéke elé; rajta, nézzünk bele lelkiismeretünkbe; ítéljük meg magunkat, hogy meg ne ítéltessünk!

[PO ÖM, XVII., Élet Igéi II., Az Úr ünnepei, 155-156. old.]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólA pünkösdi tűznyelvek

Napi Ima68 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

„És eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint a tűzláng…” (Ap.Cs. 2,3). 

 

a) A nyelvek pünkösdi ajándéka azt jelzi, amit a jó pásztor képe: közlekedést, érintkezést, utánjárást, egymástmegértést; azt jelenti, hogy menjetek a népekhez, beszéljetek nyelvükön, értsétek meg őket, hogy megértsenek titeket. Igazság s kegyelem van nálatok; közöljétek azt velük, járjatok utánuk. Ne álljatok félre, mondván: Krisztus megigérte, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajtunk; nem mi szorulunk a népekre, hanem a népek reánk. Ez nem pünkösdi nyelv; ez nem a szellem nyelve, mely hódít; ez nem a lélek nyelve, mely éltetően, üdítően akar kihatni. A mi elvünk nem a „l’art pour l’art”; nem az elszigeteltség, hogy ez evangéliumból csak morzsák hulljanak a világnak; hanem legyen az övé az egész pünkösdi igazság. Adni, adni, szórni, közölni… ez pünkösd. 

 

b) „És betelének mindnyájan Szentlélekkel…” Krisztus lelkével teltek be; ez a lélek lett az ő lelkük, és ettől elváltozott világuk. Mondhatnók, a géniusz kongeniális férfiakat támasztott. – Ez kell; Krisztus nagy gondolatait kell felvennünk; motívumainak mélységét és erejét átélnünk, és azokat egyéniségünkben sajátosan és szerencsésen kialakítanunk. Apostolok lélekből lesznek; papok csak apostoli rokonlelkek lehetnek; kongeniális emberek; lelkük a Szentlélek. Ezt a lelket kell a szentelésben venniök és azt fölgerjeszteniök, mert bennük van a „kézrátétel” által. 

Higgyük azt, hogy bennük van; de energia, elmélyedés, megindulás, elérzékenyülés kell hozzá, hogy azt fölébresszük s erejét kifejthessük. 

 

c) Különben pedig mindenkinek való a Szentlélek s napjainkban számosan vannak, kik utána vágynak. Ő az egyház lelke. Ő nevelte a kereszténységet hősies életre. Ez egyházban minden lélek közvetlen összeköttetésben áll a Szentlélekkel, az élteti és eleveníti. Az egész életet kell e Léleknek átjárnia: szemléletet és akaratot, spekulációt és cselekvést, s meg kell nyilatkoznia gyengéd érzékben az erkölcsi iránt. Jöjj te csodálatos, teremtő, alakító lélek! 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA halálfélelem ma

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

A halálfélelem ma

    Az emberi nemzedékek bizonyos haladást értek el, nagy nehézségek árán, nagy energiák pazarlásával, s nagy költségekkel. Azonban ez a haladás a maga bo­nyolultságában erősen együtt jár a halállal. Sőt magában is óriási halálos veszélyt jelent. Fontos, hogy ezt az egyén megtapasztalja a társadalomban, mely tudatában vannak, milyen rombolási lehetőségeik szunnyadnak katonai és nukleáris arzenálokban. De vajon tudatá­ban van-e?
    A mai ember tehát fél. A szuperhatalmak félnek, me­lyek ezekkel az arzenálokkal rendelkeznek, és a többi­ek ugyancsak rettegnek — kontinensek, nemzetek, vá­rosok...
    Ez a félelem jogos. Nemcsak olyan rombolási eszkö­zök és tömegmészárlási lehetőségek léteznek, melyek egykor ismeretlenek voltak, hanem, az emberek már ma is tömegével öldösik egymást. Gyilkolnak otthonok­ban, munkahelyeken, egyetemeken. Modern fegyverek­kel felszerelt emberek ölnek meg védtelen és ártatlan embereket.
    Ilyesfajta események mindig is történtek, de ma eb­ből rendszer lett. Ha az emberek azt állítják, hogy meg kell ölniük más embereket abból a célból, hogy meg­változtassák és tökéletesítsék az embert és a társadal­mat, akkor fel kell tennünk magunk számára a kérdést, vajon ezzel az óriási anyagi előrehaladással együtt, melyben korunknak része van, nem értük-e el ugyanak­kor azt a pontot, hogy az ember felszámolja önmagát, aki alapvető és elemi érték? Vajon nem érkeztünk-e el annak az alapvető és elemi elvnek a tagadásához, me­lyet az ókori keresztény gondolkodó úgy fejezett ki: „az embernek élnie kell”? (Szent Iréneusz).
    Így hát jogos félelem sújtja az emberek jelen nemze­dékét. Vajon ez az óriási fejlődés, mely civilizációnk jelképe lett, nem válik-e az ember hatalmas, programo­zott halálává?
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #jóéjtpusziHa Jézus tudott távgyógyítani,

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22
Kép: Oliver Mayhal
Ha Jézus tudott távgyógyítani,
miért nem nyomott rá a piros gombra,
mellyel közel s távol a világon mindenkit,
meggyógyított volna? Pusztuljatok,
kórokozók, láthatatlan nyavalyások!
Járványmegelőző és -megszüntető
intézkedésként egyszerre átoltotta volna
egész Izraelt, mint nyájimmunitást
biztosító jópásztor, főpásztor…
Minden ellen is… Kolera, lepra, bénulás,
nyavalyatörés, vitustánc, huss!
Onnantól a TAJ-számát elfeledhette volna
valamenyi igazhitű zsidó, s Pál hathatós
közbenjárásával tán a pogányok is.
Márpedig tudjuk, hogy távgyógyítani tudott,
mikor a római százados csak egy szót kér,
hogy otthon senyvedő szolgája meggyógyuljon,
Jézus beszél, és a betegség megszűnik.
De a globális megoldásban vajon
miért nem érdekelt? Ülhetne otthon,
karosszékben, lóbálva lábát,
szürcsölve koktélt, hallgatva muzsikát,
mert már mindenki meggyógyult, megjavult…
Ehelyett mi történik?
Ülők az út szélén évtizedek óta,
semmit se látok, hallgatom a járó-kelők
jövés-menését, igyekszem fejben
praktikus térképet kirajzolni
az emberekről és szokásaikról,
ki mikor megy piacra, kútra, templomba,
milyen lépéshez milyen hang tartozik,
milyen illathoz, bűzhöz milyen ruhasuhogás,
mikor kell közelebb húznom magamhoz
féltőn a tálkát, melybe a koldusnak valót
gyűjtögetem össze, mert tolvajok járnak.
Van-e aljasabb, mint vaktól lopni,
de van-e aljasság, melyre nincs ember?
És hallom, hogy jön, a suttogó hírek
megelőzték, mondani kéne valamit,
kiabálni, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam,
de hang nem jön ki a torkomon,
benne szorul mind, tele a torkom
hangokkal, zokogással, bedugaszolódott,
itt volt a lehetőség, elbuktam.
Erre érzem, hogy mindenki elhallgat,
ő pedig közel jön hozzám, talán
meg is érinthetném, mit csinálhat?
Keze közeledik centiről centire,
sárral keni be szemhéjamat, és leküld
a Siloám tavához, már nyargal is tovább.
Tudja ez, mit kér tőlem? Száz métereken
keresztül botorkálok, kövek között,
fel-felbukva, végül a vízbe vetődöm,
és látok, mégsem látok a víztől, a könnytől.
Lehet, hogy nem a betegségeinkkel
akar kezdeni valamit, hanem velünk,
a lényünk legmélyével?
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekNagyböjt 1. vasárnapja

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek PRO REGNO DEI - Isten OrszágáértHamvazószerda

Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
14

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiNagyböjt 1. vasárnapja

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sajgó Balázs atya elmélkedése

Sajgó Balázs atya elmélkedése Önismeret IstennelNagyböjt 1. vasárnapja

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
16

Útjelző nyilak

A Szent Negyvennap egy kívülről érkező meghívás, hogy elinduljak egy belső útra. Sok embernél egy zarándoklattal kezdődik, másoknál lelkigyakorlattal vagy éppen egy kerékpártúrával. Így van a lelki életben is: senki sem tudja az út elején, mi a feladata, ahhoz el kell indulni…
 

Ha a nagyböjti időszakot olyan embernek kell meghatároznom, aki csak a böjtölést és az önmegtagadást érti alatta, vagy olyannak, aki még nem érzi magát közel Istenhez, de „modern embernek” érzi és tartja magát, akkor azt mondom neki: a nagyböjt „Önismereti Képzés Istennel”. Isten ugyanis arra hív meg, hogy jobban megismerjem Őt és Őáltala magamat is!

A nagyböjti út, a most kezdődő Szent Negyvennap is újabb lehetőség önmagam mélyebb megismerésére. Az emberi tudás eszközei kétségtelenül nagy segítséget nyújthatnak, de a nagyböjti időszaknak az a többlete, hogy a Szentlélekkel és a Szentlélekben járhatok, Aki nemcsak belső mélységeim feltárásában segít, hanem végig is vezet ezen a „képzésen” és nem hagy magamra. Persze ehhez szükséges folyamatosan kérnem és tudatosítanom az Ő Jelenlétét. Önmagam megismerésének útján nem járhatok egyedül, mert akkor nem bírom meg a pusztát.

A puszta lehet ugyan fizikai hely is, ahova elvonulok, hiszen jobban lehetővé teszi a belső utat, de mindenképp egy olyan állapot megélését és átélését jelenti, amelyet csak a Szentlélekkel lehet megbírni és sokszor bizony éppen csak „kibírni”.

Márk evangélista röviden és tömören fogalmazza meg mindezt, amikor kihangsúlyozza, hogy a Szentlélek ösztönzi, a Szentlélek viszi, vezeti Jézust is a pusztába (Mk 1,12).

Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését!

A Szent Negyvennap egy kívülről érkező meghívás, hogy elinduljak egy belső útra. Sok embernél egy zarándoklattal kezdődik, másoknál lelkigyakorlattal vagy éppen egy kerékpár túrával. Mustó Péter SJ atya mesélte el, hogy amikor fiatalok voltak, az ő bátyja érettségi után négy márkával a zsebében és egy biciklivel elindult egy 200 km-es útra. Eljutott Münchenbe, ahol spanyol állami ösztöndíjat szerzett, megtanulta a spanyol nyelvet és eljutott Madridba, ahol ledoktorált. Nem tudta útja elején ő sem, hogy egy biciklizésből milyen karriert fog befutni… Így van a lelki életben is: senki sem tudja az út elején, mi a feladata, ahhoz el kell indulni…

A különféle képzések és tudományok nagyon fontos segédeszközök önmagam tisztán látásában, de a Szentlélek vezetése és ereje nélkül, gyakorlat nélkül csak az elméleti tudás marad.

Egy ételrecept felolvasása még nem enyhíti az étvágyat.

Az Istennel bejárt önismereti úton nemcsak az akadályokat ismerhetem fel, hanem a félrevezetést is megtapasztalom.

A kísértés rajtam, egész lényemen, a lélek mélyének rétegein keresztül érkezik el tudatomig és közben alattomosan beszivárog gondolataimba, érveléseimbe, tudatalattimba, és egyszer csak úgy jelentkezik, mint egy nagyszerű ötlet. Ez a megtévesztés. S amikor „beöltözik”, keresztet is tehet a nyakába. Nem a hátán hordja, mint az Emberfia, hanem a nyakán. Azaz: ámítóan, kegyesen tud beszélni, érvelni. Ez a sötét erő nem Isten-tagadó, hanem Isten-ellenes!

A kísértést úgy ismerem fel magamban, ha a három félrevezető és megtévesztő szót érzem bensőmben és aztán gyorsan megjelenik gondolati szinten is: HA, AKKOR és KELLENE.

HA a te Istened mindenható Isten, AKKOR neked több pénzed KELLENE legyen, és magasabban KELLENE állnod mások felett. Vagy: HA Isten a te Istened, AKKOR „istenesebben” KELLENE mennie a dolgaidnak. Ilyen és hasonló érzések és gondolatok, amelyekben ez a három szó egymásra épül. HA, AKKOR, KELLENE.

Mindenki maga tudja, hogyan tevődik össze életében ez a három félrevezető szóra épülő megtévesztés, elterelés. Így terelődik el figyelmem a lényegről. Így térek le önmagam helyes megismerésének útjáról.

Járjam a Szentlélekkel ezt az utat. Teremthetek külső körülményeket is, hiszen azok elősegítik a belső út járását. Tegyem ezt Istenért, önmagamért jókedvvel, hogy másnak se menjen el a kedve tőlem. Ne lássák, hanem kívánják meg ezt a fajta böjtölésemet!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja X. fejezetLemondás önmagunkról, alázatosság – 3

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Már most a legelső dolog, amivel le kell számolnunk, az, hogy nem szabad ezzel a mi testünkkel törődnünk. Ezen a téren sok lesz a tennivaló, mert legtöbben közülünk természetüknél fogva annyira kényelemszeretők és úgy féltik az egészségüket, hogy csodálatos valami, mennyi gondot ád ez a dolog nemcsak a világiaknak, hanem még a szerzeteseknek is. Sőt igazán úgy látszik, mintha egyik-másik nővér másért se lépett volna a szerzetbe, mint azért, hogy távol tartsa magától a halált: egyik jobban küzd ellene, mint a másik. Igaz ugyan, hogy minálunk az ilyesmi nem lehetséges, legalább gyakorlatilag nem; azt óhajtanám azonban, hogy még az erre irányuló kívánságot is öljétek ki a szívetekből. Ti azért jöttetek ide, nővéreim, hogy meghaljatok Krisztusért, nem pedig azért, hogy az Ő kedvéért ápolgassátok magatokat. Erről meg kell győződve lennetek. Az ördög ugyanis igyekszik a szerzetesekkel elhitetni, hogy vigyázniok kell magukra, mert különben nem képesek elviselni a rendi élet szigorát. Így azután akkora gondot fordítanak az egészségükre – csupán azért, hogy a rendi élet szigorát elviselhessék – hogy meghalnak anélkül, hogy azt a szigort csak egy hónapig, sőt talán csak egy napig is gyakorolták volna. Igazán nem tudom, hogy akkor minek is jöttünk mi ide. Attól ugyan senki se féltsen bennünket, hogy ebben a pontban túlzásba esünk; az már igazán csoda volna, még ha akarnánk is valamit tenni: a mi gyóntatóink azonnal halálra ijednek, hogy megöljük magunkat az önsanyargatással! De meg azután magunk is annyira remegünk e tekintetben a túlzástól, hogy bárcsak minden más téren is épp oly óvatosak volnánk!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. augusztus 20. és 21.I/100-101

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

1962. augusztus 20.

Oly nagy csend honolt lelkemben! Az Úr most jóságos szavaival nem árasztott el, de betöltötte lelkemet isteni érzetével, mely úgy hatolt lelkembe, hogy csodálatosan éreztem ereimben, csontjaimban. Egész testem minden ízét úgy áthatotta, elárasztotta, de csak rövid időre, hogy remegés fogott el ezeknek érzetére. Már máskor is éreztem én ezeket sokszor, sőt, megszakítás nélkül, heteken át, de ily nagy mértékben még soha.Testem szinte megsemmisült, csak lelkem érzete uralkodott, melyet betöltött Isten kegyelme. 

1962. augusztus 21.

Másnap arra ébredtem, hogy milyen a szentek hódolata és imádata. Az ő hódolatuk és imádatuk eltöltötte az én lelkemet is, és oly kis nyomorúságos semminek éreztem magam őmellettük. A Szent Szűzhöz folyamodtam: „Anyám, adj Szeretetlángodból, hogy meg tudjak maradni, és bele tudjak kapcsolódni a szentek és szeráfok (Isten-) imádásába.” S közben az Úr hallatta hangját lelkemben. Oly csodálatos volt ez, mert így, ilyen hangon még nem szólt hozzám: „Te kis szikra, bármily kicsi vagy, te is Általam teremttettél. Csak közeledj Felém, Én átadom ragyogásomat neked is, és így egymásra ragyogva nem fogod látni te sem lelked homályát. Látod, ők, azok a nagy szentek is kis sziporkáim voltak. Őket is Én tettem naggyá, mindegyiket oly mértékben, amilyen nagy erővel közeledtek Hozzám. Azok a lelkek, akik nagy erővel közeledtek Hozzám, hamarabb vették át fényességem sugarát.Tehát Előttem nincs idő.Vannak lelkek, akik rövid idő alatt is nagy utat tesznek meg, és Én korán elszólítom őket.Vannak, akik későn kezdenek, és elérnek még többet is, mint azok, akik lassú léptekkel, óvatosan járják az Én utaimat. Tudod, mit mondtam Én egyszer neked? Te nyílegyenesen repülsz az ég felé, de ne nézz vissza a földre, nehogy a világ zaja elszédítsen. Most pedig azt mondom: Helyezkedj Belém bizalommal, és gázolj át mindenen, ami vissza akar tartani Tőlem!”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Fájdalmas RózsafüzérPéntek

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki értelmünket megvilágosítsa!
... Aki emlékezetünket megerősítse!
... Aki akaratunkat tökéletesítse!

 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki érettünk vérrel verítékezett.
... Aki érettünk megostoroztatott.
... Aki érettünk tövissel megkoronáztatott.
... Aki érettünk a Keresztet hordozta.
... Aki érettünk Keresztre feszíttetett.

 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaBizonyságtételünk módja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. ...szelíden és tisztelettudóan... (1Pt 3,15-16)

Hogyan kell Jézus Krisztus tanítványának számot adnia a hitéről? Isten igéje ehhez is nyújt hasznos szempontokat.

A tanítvány ne vegye rossznéven, ha számon kérik! Egyáltalán semmilyen helyzetben, semmi miatt ne sértődjön meg! Jó az, ha rákérdeznek: te mit is hiszel, és miért hiszed azt? Hitvallásunk lényegét hasznos előre megfogalmazni, hogy világosan és egyszerűen tudjuk összefoglalni. Aztán lehet, hogy nem azt kell elmondanunk, de ne a számonkéréskor kelljen kapkodni és rögtönözni!

Legyetek készen - ez arra utal, hogy nem kell provokálni, nem kell kényszernek éreznem a bizonyságtételt, de ha megkérdeznek, ha úgy alakul egy beszélgetés, akkor Krisztus tanítványaként legyek kész megszólalni!

Mégpedig szelíden és tisztelettudóan. Vagyis nem kioktatóan, nem fölényesen, nem magamat különbnek tartva. A hívő semmiben sem „különb", mint az, aki számon kéri. Pusztán arról van szó, hogy ő már ismeri azt a Krisztust, aki segíteni tud mindnyájunkon. Valaki ezt mondta: a bizonyságtétel azt jelenti, hogy egyik koldus megmutatja a másiknak, hol lehet kenyeret kapni. De nem erőszakosan akarunk „megetetni" másokat, csak szeretettel megmutatjuk a lelőhelyet, s bemutatjuk a Megváltót.

Pál apostol még kiegészíti ezt két szemponttal:

„hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát..., hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell." (Ef 6,19-20)
„Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni." (Kol 4,5-6)

Eközben pedig ne feledjük az ígéretet: aki titeket hallgat, engem hallgat. Jézus célba tudja vinni a legügyetlenebb bizonyságtételt is.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd „…jobb nektek,hogy egyetlen ember haljon meg ..,semhogy az egész nép elvesszen.” Jn 11,45–57

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22

„…jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.” Jn 11,45–57

45 Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. 46 Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. 47 Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így szóltak: Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. 48 Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. 49 Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: Ti nem értetek semmit. 50 Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen. 51 Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; 52 és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. 53 Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. 54 Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott maradt tanítványaival. 55 Közeledett a zsidók páskaünnepe, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe az ünnep előtt, hogy megtisztuljanak. 56 Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között: Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? 57 A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák.

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd igemagyarázata

(50) „…jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.” (Jn 11,45–57)

Lázár feltámasztása után gyorsan megszületett a döntés: Jézusnak meg kell halnia. Nem maradhat életben az, aki ennyi jelt tesz, akiben elkezdenek hinni az emberek, mert akkor… majd jönnek a rómaiak és elvesznek mindent, a helyet is, a népet is. De mégis, hol az összefüggés? A csődülettől féltek a főemberek? Eljutottak arra a pontra, amikor már minden rezdülést félelmetes fenyegetésként kell megélni? Nem, a helyzet rosszabb volt ennél: itt a cinikus irigység párosult görcsös hatalomféltéssel. Akár jogos politikai mérlegvonásként is olvashatnánk az egyenletet: jobb, ha egy ember vész el, mint ha az egész nép. Csak ne volna olyan ismerős sokunknak ez a fajta látszataggódás! Állítólagos közösségi érdekek oltárán elégetett álmaink füstje tanúskodik erről. Az Ige azonban nem mond ítéletet a főpap fölött, hanem szavait jövendölésként magyarázza: Jézusnak a népért, sőt, Isten szétszóródott gyermekeinek egybegyűjtéséért kell meghalnia (52). Persze a pap fogalmazhatott volna így: „Jézusnak meg kell halnia értünk.” Mindnyájunkért. Így a „jobb nektek” formulával magát mindenen kívül helyező, öntudatlanul mégis próféciát szóló Kajafás akár hitvalló is lehetett volna. Volna, volna, volna.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Ki vagy te?Csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22
Ki vagy te?
„Ki vagy te?” (Jn 1:19)
Olvasandó: Jn 1,6-8; 19-28
Menekülünk attól a kérdéstől, hogy ki vagyok én igazán. Gondolatainkban azonnal egyfajta viszonyulás tör elő: Kihez tartozom? Mit akarok elérni? Milyen zavart érzek magamban? De ha mindezt lehántjuk, tényleg, ki vagyok én valójában? Ki az, aki nem szép, nem is csúnya, nem jó és nem rossz, hanem csak úgy van. Vagy nem létezik az a valaki, akit még semmiféle jelzővel nem címkéztek fel? Isten előtt létezünk így magunkban. Itt, az emberi, földi viszonyok között állandóan tükörben nézzük magunkat. Ezek a képek mondatják velünk: boldogtalan vagyok. Vagy ezt: jó úton járok. Milyen nehéz ezeket a képeket félretennünk, és mögöttük meglátni azt, aki mindezt mondja.
János evangéliuma első kérdése ez: Ki vagy te? Keresztelő János egyre mélyebbre és mélyebbre ásott, hogy jó választ adjon. Minden kidobott lapát föld egy-egy „nem” volt. Igy van ez velünk is. Ha bátorságot veszünk arra, hogy a mai kor millió felszínes kérdése mögé menjünk, először mindig az fénylik fel, amivel nem tudom azonosítani magam. A kíváncsi, igazán kutakodó ember állandó tapasztalata ez: először fogalmunk sincs, hogy mi történik és kik vagyunk igazán. Aki a hit útján jár, mind vállalja ezt a bizonytalanságot. Amig egós szerepeink biztonságában élünk, egyre több mindent tudni vélünk, egyre biztosabbak vagyunk. Amikor a lét kérdéseit feltesszük, elvesznek biztos meghatározásaink, skatulyáink.
Ha vesszük a bátorságot, és belefogunk ebbe az ásásba, akkor előbb-utóbb valami különös, ragyogó egység-érzést találunk majd. János felfedezi, hogy ő a hang. De hang nincsen magában, a hang megcsendít valamit. Igy egyesül János és Jézus küldetése. A hang és a Szó. János eggyé lesz Isten csodájával, valakivel, aki nem ő, sőt sokkal több mindennél, amire ő képes lenne. Nem János alkotja az utat. Senki nem csinál semmit. Rábukkanásról van szó: Igen, ez vagyok én, aki mindent elenged és szabad utat nyit a Szeretetnek. Mint amikor felkel a Nap, és a szobában égő gyertya szinte égi társára ismerve már nem világít, mert a sokkal nagyobb átvette szerepét.
(Fekete Ágnes)
****
Imádság:
Uram! Hadd legyek az, akinek Te alkottál. Munkálkodj bennem a Te tetszésed szerint. Ámen
*******
A nap gondolata:
Úgy igyekezzünk élni, hogy azért se kelljen szégyenkeznünk, amik vagyunk, amit gondolunk, s amit teszünk, amikor senki sem látja.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanúhoz1. nap

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

1. nap

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:
Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január 2-án született Hatvanban, sokgyermekes családban. Kisszeminaristaként az esztergomi bencés gimnáziumban érettségizett, majd Vaszary Kolos hercegprímás jóvoltából a római Gregoriana Pápai Egyetemen hallgatott teológiát. Teológiát végzett a Collegium Germanico-Hungaricumban, majd 1912 júliusában filozófiai doktorátust szerzett. Az I. világháború miatt 1915-ben Innsbruckba települt, ahol a Leopold-Franzens Egyetemen tanult tovább, ott szentelte pappá október 28-án Franz Egger brixeni herceg-püspök. 

Zoltán öt nyelven beszélt. A teológiai doktorátus megszerzése után visszatért az esztergomi egyházmegyébe, s Komáromba kapott kápláni kinevezést, de Csernoch János bíboros már alig néhány hónap után, 1916 decemberében a prímási kancellária hivatalába rendelte. Egyre jelentősebb feladatokat bízott rá, így 1917 tavaszán már érseki levéltáros és szertartó lett. A fiatal papot 1920-ban az Esztergomi Érseki Főszentszék jegyzőjévé, majd érseki titkárrá nevezték ki. Főpásztora bizalma töretlen volt iránta, így 1926. január 30-án hercegprímási és érseki titkár lett. 1931-ben lett a főkáptalan tagja, nógrádi és honti főesperes, majd a káptalan helynöke. XI. Piusz pápa kinevezése nyomán, 1937. október 28-án Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás, Breyer István győri megyéspüspök  és Kriston Endre püspök, az egri székesfőkáptalan nagyprépostja koncelebrálásával, Sinope címzetes püspökévé szentelte. Ettől a pillanattól a mindenkori hercegprímás-esztergomi érsek segédpüspöke volt.


Könyörögjünk:
Mindenható örök Isten, aki Zoltán püspököt és vértanút
apostoli buzgóságáért a dicsőség koronájával ékesítetted,
add meg, kérünk, hogy példáját követve, nevedet bátran megvallva élhessünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Boldog Meszlényi Zoltán könyörögj érettünk és magyar nemzetünkért!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsorapéntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

 Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntő1. nagyböjti hét péntek

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

https://www.youtube.com/watch?v=brDyu0ZVmRc

1. nagyböjti hét péntek. Élő közvetítés 18- , magyar idő szerint 17- órától.

A kezdésről értesítés kérhető

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 365839-848

Napi Ima70 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

AZ EGYHÁZ ÉS A NEM KERESZTÉNYEK

839 "(...) akik még nem fogadták el az evangéliumot, különféle módokon vannak Isten népéhez rendelve": [331]

Az Egyház viszonya a zsidó néphez. Amikor az Egyház, Isten népe az új Szövetségben saját misztériumát vizsgálja, fölfedezi kapcsolatát a zsidó néppel, [332] "melyhez előbb szólt a mi Urunk, Istenünk". [333] Másként, mint a többi nem keresztény vallásnál, a zsidó hit már válasz Isten kinyilatkoztatására az ó Szövetségben. E zsidó népé "az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övé az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus" (Róm 9,4-5), mert "Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását" (Róm 11,29).

840 Egyébként ha a jövőt nézzük, Isten ószövetségi népe és Isten új népe analóg végpontok felé törekszenek: várakoznak a Messiás eljövetelére (vagy visszatérésére). De míg az egyik várakozás a meghalt és föltámadt Úrnak és Isten Fiának elismert Messiás visszatérésére irányul; a másik a Messiás eljövetelének várása az idők végén, akinek vonásai elfátyolozottak; olyan várakozás, amelyet Jézus Krisztus nem ismerésének vagy tagadásának tragédiája kísér.

841 Az Egyház kapcsolatai a muzulmánokkal. "Az üdvösség terve azokat is átöleli, akik elismerik a Teremtőt, köztük elsősorban a mohamedánokat, akik azt vallják, hogy Ábrahám hitét tartják, és velünk együtt imádják az egy Istent, aki irgalmas és az utolsó napon megítéli az embereket." [334]

842 Az Egyház kapcsolata a nem keresztény vallásokkal elsősorban az emberi nem közös eredetén és célján alapszik:

"Az összes nemzet ugyanis egy közösség, közös az eredetük, hiszen Isten népesítette be az emberi nemmel a föld színét, ugyanaz a végső céljuk is, tudniillik Isten, akinek gondviselése, jósága és üdvözítő terve mindenkire kiterjed, mígnem a választottak összegyűlnek a szent városban." [335]

843 Az Egyház a többi vallásokban elismeri, hogy "árnyékban és képekben" ugyan, de Istent keresik. Még nem ismerik Őt, de közel van hozzájuk, hiszen Ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent, és azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Így az Egyház mindent, ami a vallásokban igaz és jó, úgy tekint, "mint előkészületet az evangéliumra, és mint annak ajándékát, (...) aki megvilágosít minden embert, hogy élete legyen". [336]

844 Az emberek vallásos magatartása azonban korlátokat és tévedéseket is mutat, melyek eltorzítják Isten képét:

"Az emberek azonban gyakran, mert a Gonosz rászedte őket, belevesztek okoskodásukba és Isten igazságát hazugsággal cserélték föl azáltal, hogy inkább szolgáltak a teremtménynek, mint a Teremtőnek, vagy Isten nélkül élve és meghalva ebben a világban a végső kétségbeesés fenyegeti őket." [337]

845 Az Atya, hogy minden fiát, akiket a bűn szétszórt és elfordított Tőle, újra összegyűjtse, az egész emberiséget össze akarta hívni Fiának Egyházába. Az Egyház az a hely, ahol az emberiségnek vissza kell nyernie egységét és üdvösségét. Az Egyház a "megbékéltetett világ". [338] Az Egyház az a hajó, amely "az Úr keresztjének árbocán a Szentlélek szelétől dagadó vitorlákkal jól hajózik ebben a világban". [339] És az egyházatyák másik kedvelt képe szerint az Egyház előképe Noé bárkája, mely egyedül ment meg a vízözönből. [340]

"AZ EGYHÁZON KÍVÜL NINCS ÜDVÖSSÉG"

846 Hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt kijelentést? Pozitívan fogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség Krisztustól, a Főtől jön az Egyház által, ami az ő teste:

"A Szentírás és a hagyomány alapján a zsinat azt tanítja, hogy ez a földön vándorló Egyház szükséges az üdvösséghez. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, aki az Ő testében, ami az Egyház, jelenik meg számunkra; Ő maga pedig kifejezetten hangsúlyozva a hit és a keresztség szükséges voltát, egyúttal az Egyház szükségességét is megerősítette, melybe a keresztségen mint ajtón át lépnek be az emberek. Ezért nem üdvözülhetnek azok az emberek, akik tudják ugyan, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus Egyházat, megsem akarnak belépni oda vagy megmaradni benne." [341]

847 Ez a megállapítás nem vonatkozik azokra, akik saját hibájukon kívül nem ismerik Krisztust és Egyházát:

"Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az ő Egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget." [342]

848 "Jóllehet tehát Isten azokat is, akik önhibájukon kívül nem ismerik az evangéliumot, egyedül általa ismert utakon elvezetheti a hitre, mely nélkül lehetetlen neki tetszeni, [343] az Egyháznak mégis kötelessége és egyúttal szent joga, hogy hirdesse az evangéliumot" [344] minden embernek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos – Csúcs és forrás 8. Pál apostol tanítása az Eucharisztiáról

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Az apostol tanítását az Eucharisztia titkával kapcsolatban az első korintusi levélből ismerhetjük meg, mely teológiai szempontból is igen jelentős. Leírásából látjuk, hogy az ősegyházban áldozati cselekményként fogták fel Jézus utolsó vacsorájának, kereszthalálának és feltámadásának megjelenítését, és hitték Jézus jelenlétét az átváltoztatott kenyérben és borban. Az apostol a korintusi közösség konkrét problémáira válaszolva tanít, tanúskodik az ősegyház eucharisztikus hitéről, és liturgikus gyakorlatáról. Pál apostol tanítását tartalmi szempontból négy részre oszthatjuk.

Pál apostol leírja az Eucharisztia alapítását (lKor 11,23-25), arra hivatkozva, hogy ő mindezt az egészen az utolsó vacsoráig visszamenő hagyományból tudja (11,23). Szent Pál apostol az eucharisztikus lakomával kapcsolatban, az alapítás elbeszélése előtti részben, a pogány bálványoknak áldozott hús fogyasztásáról szóló tanítás összefüggésében is beszél az Eucharisztiáról (lKor 10,14-22). így indirekt módon tanítja a szentmise áldozat jellegét.

Az Eucharisztia alapításának elbeszélését megelőző perikópából (lKor 10,14-22) külön kiemelendők még a 16-17. versek is, melyekben utalás van az Eucharisztia egy sajátos céljára: a leírás hangsúlyozza, hogy a „kenyértörés” közösséget (communiö) teremt a keresztre feszített és feltámadt Úrral, és általa a keresztény testvérekkel. Jézus azért jött, hogy bennünk éljen és önmagához hasonlóvá tegyen minket: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet - mondja -, az bennem marad és én őbenne” (Jn 6,56). Az apostol különösen is hangsúlyozza, hogy az Eucharisztia, „az egy kenyérből” és „egy kehelyből” való részesedés, jelzi és megvalósítja a Krisztusban hívők egységét. Részesedve testéből és véréből a keresztények személyesen egyesülnek Krisztussal. Ugyanabból a kenyérből, Krisztus testéből részesedve a keresztények egymással is mélyebben és bensőségesebben forrnak egybe.

Pál apostol hangsúlyozza, hogy az Eucharisztiát megkülönböztetett tisztelettel kell ünnepelni és magunkhoz venni (lKor 11,27-29). Ezért figyelmeztet a szentség méltó vételére, mert látja, hogy vannak olyanok, akik méltatlanul veszik magukhoz az Úr testét és vérét. Az Eucharisztia vételénél legalapvetőbb feltétel: „megkülönböztetni az Úr testét”. Ennek a páli kifejezésnek az elsődleges értelme az, hogy vannak olyanok, akik az agapén nem tesznek különbséget a közönséges étel és az Eucharisztia között, vagyis nincs meg bennük az Eucharisztia vételéhez szükséges  hit.  Az  Egyház  értelmezése  szerint, a „vizsgálja meg magát mindenki” szavakkal az apostol figyelmeztet, hogy alapos lelkiismeretvizsgálat által döntsük el, hogy méltók vagyunk-e (a kegyelem állapotában vagyunk-e) odajárulni az eucharisztikus lakomához. Nyilvánvaló, hogy az apostol még nem egészen erre gondol. Mindenesetre számol azzal az eshetőséggel, hogy lehetnek olyanok, akik nem megfelelő hittel és lelkülettel, hanem méltatlanul „eszik e kenyeret és isszák a kelyhet” (11,29).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Benedek Regulája

Szent Benedek Regulája 18. fejezet:Milyen rendben kell mondani a zsoltárokat?

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23
18. fejezet: Milyen rendben kell mondani a zsoltárokat?
12A vesperásban azonban minden nap négy zsoltárt énekeljenek. 13Ezek a zsoltárok kezdődjenek a százkilencedikkel, és tartsanak a száznegyvenhétig, 14azok kivételével, melyek közülük más imaórákra vannak fenntartva, tudniillik a száztizenhéttől a százhuszonhetedikig, és a százharmincharmadik és száznegyvenkettedik; 15a többit mind a vesperásban kell mondani. 16Mivel így három zsoltárral kevesebb van, azért osszák ketté azokat, amelyek a fentemlített sorozatban hosszabbaknak bizonyulnak, tudniillik a százharmincnyolcadikat, a száznegyvenharmadikat és a száznegyvennegyediket. 17A száztizenhatodikat pedig, mivel rövid, a száztizenötödikkel kapcsolják egybe. 18Miután így elrendeztük a vesperás zsoltárainak sorrendjét, a többit, úgymint az olvasmányt, responsoriumot, himnuszt, verset, kantikumot (a Magnificatot) úgy végezzék, ahogy azt fentebb elrendeztük.
19A kompletóriumban minden nap ugyanazokat a zsoltárokat ismételjék, azaz a negyediket, a kilencvenediket és a százharmincadikat.
20Ezzel megállapítottuk a nappali zsolozsma rendjét. A többi még hátralevő zsoltárt egyenlően osszák el a hét éjszakai vigíliára; 21felezzék meg, ugyanis a köztük lévő hosszabb zsoltárokat, és minden éjszakára tizenkettőt rendeljenek.
22Itt kifejezetten megjegyezzük: hogyha valakinek a zsoltároknak ez az elosztása nem tetszenék, rendezze el maga, ha másképpen jobbnak ítéli. 23Csak mindenképpen ügyeljen arra, hogy minden héten az egész százötvenből álló zsoltárkönyvet végigimádkozzák, és vasárnap a vigílián megint előlről kezdjék. 24Mert nagyon csekély buzgalmat mutatnak imaszolgálatukban azok a szerzetesek, akik a hét lefolyása alatt kevesebbet mondanak, mint az egész zsoltárkönyv és a kantikumok. 25Hiszen valahol azt olvassuk, hogy szentatyáink nagy szerényen egy nap alatt teljesítették azt, amit mi restek bárcsak egy teljes hét alatt elvégeznénk.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SPéntek nagyböjtben, I. hét

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23
Péntek nagyböjtben, I. hét
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz I. Brev. Maur.
Bánatra hívnak egyre most
A böjtnek üdvös napjai,
Pap és hívők esdő szavát
Visszhangozzák a templomok.
 
2. De célt nem érhet bús imánk
Megbántott Istenünk előtt,
Ha szív mélyéből nem fakad
S nem járja át a fájdalom.
 
3. Meghajtott fejre szórt hamu,
S a tépett köntös mit sem ér,
Ha mély, őszinte fájdalom
Szívünket nem szaggatja meg.
 
4. Enyhítsék Istenünk szívét
Most bőven omló könnyeink,
Ő számontartva vétkeink
Kiszabni készül büntetést.
 
5. Irgalmas Bíránk, Istenünk,
Tartsd vissza büntető kezed,
A bűnbánatra adsz időt,
Adj most bűnbánó szívet is.
 
6. Háromság, mindig áld szavunk,
De most még buzgóbb énekünk!
Engedd: az üdvös böjtidő
Vezesse hozzád híveid! Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 16,15
Uram, igaz voltomban látlak meg, * örömmel töltöd el lelkemet, mikor fölébredve színed látom.
 
16. zsoltár
[Ima Dávidtól.]
 
Hallgasd meg, Uram, igaz gyemet, * figyelj könyrgő szavamra!
 
Imádságom fogadd fledbe, * mert ajkamon nincsen hamisság.
 
Ítéletemet arcodtól vrom, * mivel látja az igazat szemed.
 
Ha szívemet megvizsgálod és éjjelente kifürkészed, † s ha kipróbálsz is tűzben engem, * álnokságot nem találsz bennem.
 
Nem vétkeztem szavamban, mint emberek szoktak, * megtartottam ajkad igéit.
 
Parancsaid útján szilárdan jrok, * ösvényeiden lábam meg nem inog.
 
Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Uram, * hajtsd füled hozzám, hallgasd meg szavam!
 
Csodálatos irgalmadat mutasd meg nkem, * mert megmented mindazt, aki jobbodhoz menekül.
 
Oltalmazz, mint szemed fényt, † szárnyad árnyékába rejts el engem * a gonoszok elől, kik erőszakkal trnek ellenem!
 
Ellenségeim körülrajzanak engem, † elzárták konok szvüket, * szájukból kevly szó rad.
 
Sarkamban vannak, már körül is fognak, * rám szegezik szemüket, hogy fldre verjenek.
 
Olyanok, mint a zsákmányra éhes oroszlán, * mint a rejtekben lapuló fiatal oroszlán.
 
Kelj föl, Uram, szállj szembe vele, terítsd a fldre! * Ments meg kardoddal a bűnstől engem!
 
Szabadíts meg ezektől az emberektől karoddal, Uram, * akik ettől az élettől vrnak mindent.
 
Töltsd el testüket azzal, amit nekik szántl, † lakjanak jól ők és fiaik, * és hagyják gyermekeikre, ami megmaradt.
 
De én igaz voltomban látlak meg, Uram, tged, * mikor fölébredek, színed látása tlt el engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 16,15
Uram, igaz voltomban látlak meg, * örömmel töltöd el lelkemet, mikor fölébredve színed látom.
 
 
2. antifóna Hab 3,18-19
Örvendezem az Úrban, * ujjongok megváltó Istenemben mert Isten az Úr, az erősségem.
 
Ószövetségi ének (Hab 3,1-4.13-14.16-19) • Habakuk éneke
Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett megváltástok. – Lk 21,28
 
Uram, híred eljutott hozzám, * megrendítettek, Uram, tetteid.
 
A mi időnkben is vidd végbe műveid, † a mi időnkben is add tudtul őket, * gondolj az irgalomra haragod idején.
 
Közeledik az Isten Támán felől, * és a Szent Fárán hegyéről.
 
Dicsősége elborítja az egeket, * betölti a földet fölsége.
 
Ragyogása olyan, mint a napfény, * sugarak törnek elő kezéből, abban van ereje.
 
Kivonulsz, hogy megszabadítsad népedet, * hogy szabadulást nyerjen Fölkented.
 
Rombadöntöd a gonosz házát, * felforgatod a szikláig alapját.
 
Dárdáddal átszegezted harcosainak vezérét, * akik örömujjongással körüljártak, hogy minket széjjelszórjanak.
 
Amikor ezt hallottam, megrendült a bensőm, * megremegtek hangjától ajkaim.
 
Fájdalom járja át csontjaim, * reszkető léptekkel járok.
 
Bár nyugodt lehetnék a szorongatás napján, * amely eljön a minket elnyomó népre.
 
Mert nem virágzik majd akkor a fügefa, * és nem fakad rügy a szőlőkben.
 
Elpusztul az olajfa termése, * s a szántóföldek nem hoznak élelmet.
 
Kivész a juh az akolból, * s ökör nem lesz a jászlaknál.
 
Én azonban örvendezem az Úrban, * ujjongok megváltó Istenemben.
 
Isten az Úr, az erősségem, † olyanná teszi lábamat, mint a szarvasét, * és a magasságokba visz föl engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Hab 3,18-19
Örvendezem az Úrban, * ujjongok megváltó Istenemben mert Isten az Úr, az erősségem.
 
3. antifóna Zsolt 149,2
Örvendjen Izrael népe * és ujjongva ünnepelje Teremtő Istenét.
 
149. zsoltár
 
Új dalt énekeljetek az rnak, * a szentek közösségében zengő dicséretet!
 
Örvendezzék Teremtőjén Izrael npe, * és ünnepeljék királyukat Sion lakói!
 
Körtánccal dicsérjék nevét, * dobon és hárfán zengjék nekét,
 
Mert népét az Úr szeretettel ldja, * s a magát megalázót győzelem koronázza.
 
Ujjongjanak dicsőségükön a szentek, * vigadozzanak nyugvóhelyükön!
 
Isten magasztalása legyen nyelvükön, * kétélű kard a kezükben,
 
Hogy megtorolják a nemzetek vtkét * és megfenyítsk a npeket.
 
Hogy királyokat verjenek bilincsbe, * fejedelmeket vasláncra.
 
A megszabott ítéletet rajtuk így betöltsék; * ez lesz dicsőségére minden szentjének!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
3. antifóna Zsolt 149,2
Örvendjen Izrael népe * és ujjongva ünnepelje Teremtő Istenét.
 
Olvasmány Iz 53,11b-12
Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták. Sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.
 
Válaszos ének Zsolt 78,9
Segíts minket megváltó Istenünk, * szent nevedért, Urunk, szabadíts meg! Bocsásd meg nékünk, Urunk, nevedért a mi vétkeinket! * szent nevedért... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Segíts minket...
 
4. antifóna Jn 3,14
Amint a pusztában Mózes * fölállította a rézkígyót, úgy fogják majd az emberek az Emberfiát is fölmagasztalni.
 
Evangéliumi ének (Mt 11,25-30) • Jézus hálaadása
Áldalak téged, Atyám, * mennynek és földnek ura,
 
Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, * és kijelentetted a kicsinyeknek.
 
Igen, Atyám, * így tetszett neked.
 
Mindent átadott nekem Atyám: * senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya.
 
És az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, * és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.
 
Jöjjetek hozzám mindnyájan, † akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: * én felüdítlek titeket.
 
Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, † mert szelíd vagyok és alázatos szívű, * és megtaláljátok lelketek nyugalmát.
 
Az én igám édes, * az én terhem könnyű.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 3,14
Amint a pusztában Mózes * fölállította a rézkígyót, úgy fogják majd az emberek az Emberfiát is fölmagasztalni.
 
Könyörgések
I., III. és V. héten
Testvéreim, adjunk hálát Krisztus Urunknak, aki a kereszten elszenvedett halálával megadta nekünk az életet; egész szívünkkel kérjük őt:
Kelts életre bennünket halálod által!
 
Mesterünk és Megváltónk, te adtad meg nekünk a benned való hitet, te teremtettél újjá bennünket dicsőséges szenvedésed által;
– engedd, hogy gonosz tetteinkből új életre támadjunk!
Add, hogy a mai napon meg tudjuk tagadni testünktől az étel bőségét,
– és segítségére siethessünk testvéreinknek, akik nélkülözést szenvednek!
Engedd, hogy ezt a szent negyven napot kegyelmi ajándékodként ünnepeljük,
– és az irgalmasság cselekedetei által neked szenteljük!
Térítsd meg lázadó szívünket,
– és tégy mindannyiunkat nagylelkű emberré!
(Ajándékozd meg a névnapját ünneplő N. testvért/atyát
– a halálod és föltámadásod által szerzett örök élettel!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Kérünk, Urunk, add meg híveidnek, hogy megfelelően készüljenek a húsvét ünnepére, s a magukra vállalt testi önmegtagadás hozzon gyümölcsöt mindegyikük lelkében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
I. és III. héten
Uralkodjék életetekben a kegyelem az örök életre szóló megigazulás révén Urunk, Jézus Krisztus által!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja kilencedik lépéseApostolként az Atya szívéből a világ szívébe küld

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22

Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. (ApCsel 1:14)

A Szív Útja kilencedik és egyben utolsó lépése „Az emberiség igényeire figyelemmel lévő imádság és szolgálat világméretű hálózata” (Imavilágháló) címet viseli, és arra összpontosít, hogy ezt a szívközpontú szellemiséget hogyan lehet elősegíteni egy egyesült, globális közösségben, imában és cselekedetekben a Szentatya irányítása alatt.

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság) egy olyan szolgáltatás, amelynek célja a Szentatya havi imaszándékainak az egész világon való terjesztése. Ezeket a szándékok az emberiség és az Egyház számára valódi kihívások, mivel a Szentatya mai világ miatti aggodalmait fejezik ki. Célunk, hogy ezek az imaszándékok vezessék cselekvésünket és imáinkat azy adott hónapban.

A Pápa Imavilághálója (PWPN) újjáépítését irányító dokumentumok tovább magyarázzák ezt a lépést.

Ezt a hálózatot azok alkotják, akik készek a Krisztus küldetésében való együttmûködésre életük mindennapi felajánlásával, bármely helyen vagy helyzetben. A misszióra való felhívás az a tűz, amely az Atya szívéből a világ szívébe küld apostolokká.

Az ima globális hálózatát 1844. december 3-án, Xavier Szent Ferenc ünnepén alapította Gautrelet jezsuita atya. Azoknak a fiatal diákoknak, akik misszionáriusként szerettek volna eljutni a világba, azt mondta: „Legyetek misszionáriusok imádkozva, a mindennapi életetek felajánlásával. Küldetésetek itt és most van, a tanulmányotokban és a mindennapi kis dolgokban. Ha Isten akaratára nyitottan teljesítitek ezt, akkor már az egész Egyháznak segítő apostolok vagytok.”

A pihenés időszaka után, törekedjünk arra, hogy Krisztust életünk középpontjába helyezzük, és szoros barátságban éljünk vele. Ez arra ösztönöz minket, hogy apostolokká váljunk, akiket meghív arra, hogy együttműködjünk vele, ami a testvéreinkért való együttérző küldetésben áll.

Ferenc pápa megújította hívását minden ember számára, arra kérve mindenkit, hogy csatlakozzon hozzá, ehhez a nagy küldetéshez, egyre figyelmesebben a körülöttünk lévők igényeire. Ezt a meghívást a 2017. január 8-ai Angelus üzenetében fejezte ki.

Arra is szeretném meghívni Önöket, hogy csatlakozzanak a Pápa Világméretű Imahálózathoz, amely a közösségi hálózatokon keresztül is terjeszti az általam az Egyház számára minden hónapban javasolt imaszándékokat. Ilyen módon az imaapostolkodás előrehalad, és növekszik a közösség.

A Szentatya azt szeretné, hogy legyünk tisztában a világ minden táján élő testvéreink szenvedésével, imádkozzunk értük, és gondolkodjunk új módszerekről szenvedésük enyhítésére.

Újítsuk meg ebben a hónapban a pápa havi imaszándékával kapcsolatos törekvésünket, és tekintsünk magunkra misszionáriusként mindennapi életünkben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Manréza - Nagyböjti lelkigyakorlat

Manréza - Nagyböjti lelkigyakorlat 2024. Megújult tekintettel9. nap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22

Péter székfoglalása – Az Igazság ajándék

Péter székfoglalásának ünnepén Máté evangéliumának azt a szakaszát olvassuk, amelyben Jézus kérdéssel fordul tanítványaihoz: „Kinek tartotok engem?”. Péter erre a kérdésre, mint egy erős belső sugallatra, így válaszol: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”. Ami olyan, mintha azt mondaná: „Te nem egyszerűen egy becsületes, intelligens, jámbor, jó ember vagy. Te vagy az, akire mindenki mélyen legbelül vár. Az, aki beteljesíti az életet, ami nem a mulandóság, hanem a teljesség jellegét adja. Te vagy mindennek az értelme”. Ez a felismerés azonban nem Pétertől származik, a mennyei Atya nyilatkoztatta ki ezt neki. 
Emberi válaszaink Istenre, a hitre, Krisztusra, az imádságra, a lelkiségre mindig töredékesek. Az igazi válasz ezekre a kérdésekre sosem emberi okoskodásunk gyümölcse, hanem egy felülről jövő ajándék. Az Egyház nem egy okos és bölcs ember intuíciójára épül, hanem egy olyan igazságra, amely magától Istentől származik.
 
A mai nap imamódjának a Lectio divinát ajánljuk.
 

Szentírási idézet

Jézus megkérdezte tanítványaitól: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.” (Mt 16,15-17)
 

Gyakorlat

A mai nap folyamán amikor csak eszedbe jut, kérdezd meg magadtól: “Ki most számomra Jézus? Hogyan nyilvánul meg ebben a pillanatban a belé vetett hitem?”
 

Zene

 
Palestrina: Tu es Petrus

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."