KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

78633 ima található a honlapon, összesen 182808 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nevelőkért2023. január

Napi Ima127 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

A nevelőkért

Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat.


Imádság

Jézus, jó Mester, ahogy az evangéliumbeli ifjú nevezett téged,
életed a szeretet és az elfogadás élő tanúságtétele volt.
Összhangoddal arra tanítottál minket,
hogy a szeretetnek tettekben kell megnyilvánulnia.
hogy hiteles tanúságot tegyünk az Atya szeretetéről a világban.
Az evangéliumban Téged szemlélve megértjük, hogy
csak azt tudjuk másoknak közvetíteni, amit magunk megtapasztaltunk.
Ezért kérünk téged, hogy segítsd a nevelőket,
hogy stílusuk a tiédhez hasonló legyen;
konkrét magatartásukkal és szavaikkal egyaránt
a testvériséget, a kölcsönös tiszteletet és
a különbözőségek értékességét kommunikálják.
A te Szereteted Lelke ültesse beléjük
azt módot, ahogyan Te a legsérülékenyebbekkel is együtt vagy.
Segítsd őket, hogy egy Benned gyökerező és az emberiség felé nyitott
méltóságteljes életük legyen.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Tégy tanúságot az életeddel


„Ma minden egyes ember identitását és méltóságát meg szeretnénk védeni, és az új nemzedékeket megtanítani mindenki megkülönböztetés nélkül való elfogadására. Ezért a nevelés arra kötelez bennünket, hogy a másikat olyannak fogadjuk el, amilyen, nem pedig olyannak, amilyennek én szeretném, hogy legyen, anélkül, hogy bárkit is elítélnénk vagy elmarasztalnánk.” (Ferenc pápa)

Az életmódod Jézus Krisztus tanítványának meggyőződését és hitét tükrözi?


Összhang
 

„Számunkra az önismeretben, a saját testvérünk, a teremtés és a Transzcendens megismerésében összefoglalható integrált képzés sokat jelent. Nem rejthetjük el az új nemzedékek elől az élet értelmére rámutató igazságokat.”

Összhangban van a másokkal, a világgal és az Úrral való kapcsolatod azzal, amit másoktól megkövetelsz?


Éld meg a testvériséget
 

„Ma, minden eddiginél jobban, hogy egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket egy széles körű nevelési szövetség érdekében, hogy olyan érett embereket képezzünk, akik le tudják győzni az elkülönültséget és az ellentéteket, és képesek újraépíteni a kapcsolatok szerkezetét egy testvéribb emberiség érdekében.”

Mit tehetnél ebben a hónapban, hogy jobban szeresd és szolgáld a testvéreidet?


Segítsd a legkiszolgáltatottabbakat
 

„Ha a múltban a nők, a kiskorúak és a leggyengébbek jogait nem is tartották mindig tiszteletben, napjainkban elköteleztük magunkat amellett, hogy határozottan megvédjük ezeket a jogokat, és megtanítsuk az új nemzedékeket arra, hogy legyenek a hangtalanok hangja.”

Fordítasz időt azoknak a környezetedben lévőknek a képzésére és oktatására, akiknek erre szükségük van?


Kommunikálj örömmel
 

„Nevelj mindenkit a maga egységében, azaz fejben, kézben, szívben és lélekben, hogy azt gondolják, amit éreznek és tesznek; hogy amit gondolnak és tesznek, azt érezzék; amit éreznek és gondolnak, azt tegyék meg.”

Örömmel élsz a mindennapi követelmények szerint?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

A „lelki szegények” azok, akik tudják, hogy nem számíthatnak önmagukra, hogy nem elégségesek önmagukban. Érzik, hogy szükségük van Istenre, és minden tőle érkező jót ajándékként, kegyelemként ismernek el. #MaiEvangélium (Mt 5:1-12) #Boldogmondások

 

Köszönetet mondok a Római Egyházmegye Katolikus Akciója fiataljainak a „Békekaravánért”. A megtépázott Ukrajnára gondolva elkötelezettségünknek és a békéért való imáinknak még erősebbnek kell lenniük.

 

Nagy fájdalommal értesülök a Szentföldről érkező hírekről. A halál napról napra növekvő spirálja nem tesz mást, mint bezárja a két nép között fennálló bizalom néhány villanását. #ImádkozzunkEgyütt a béke őszinte kereséséért.

 

Közel állok mindazokhoz, akik a tél közepén embertelen körülményekkel szembesülnek a dél-kaukázusi Lachin-folyosón. Nemzetközi szinten minden erőfeszítést meg kell tenni az emberek javát szolgáló békés megoldások megtalálása érdekében.

 

Ma van a Lepra 70. Világnapja. Kifejezem közelségemet azokhoz, akik ebben szenvednek, és bátorítom az e testvéreink teljes integrációja iránti elkötelezettséget.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Úrangyala imája

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
Kedves testvéreim, buongiorno (jó napot kívánok)!
 
A mai liturgiában a Máté evangéliuma szerinti Boldogságokat hirdetjük (vö. Mt 5,1-12). Az első alapvető. Így szól: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa” (3. v.).    
 
Kik a „lélekben szegények”? Ők azok, akik tudják, hogy nem számíthatnak önmagukra, hogy nem elégségesek önmagukban, és „koldusként élnek Isten előtt”. Érzik, hogy szükségük van Istenre, és minden tőle érkező jót ajándékként, kegyelemként ismernek el. Akik lélekben szegények kincsként fogadják, amit kapnak. Ezért azt kívánják, hogy egyetlen ajándék se vesszen kárba. Ma a lélekben szegényeknek ennél a jellemző tulajdonságánál szeretnék megállni: nem pazarolni. A lélekben szegények igyekeznek semmit sem elpazarolni. Jézus megmutatja nekünk annak a fontosságát, hogy ne pazaroljunk. A kenyerek és a halak megszaporítása után például kéri, hogy a megmaradt ételt gyűjtsék össze, hogy semmi se vesszen kárba (vö. Jn 6,12). Ha nem pazarlunk, az lehetővé teszi számunkra, hogy megbecsüljük önmagunk, az emberek és a dolgok értékét. Sajnos azonban van egy elv, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak, mindenekelőtt a gazdagabb társadalmakban, ahol a pazarlás, az leselejtezés kultúrája uralkodik. Mindkettő csapás. Ezért szeretnék három felkérést javasolni Önöknek a pazarlás és a leselejtezés mentalitása ellen.
 
Az első felkérés: ne pazaroljuk el azt az ajándékot, ami vagyunk. Mindegyikünk jó, függetlenül attól, hogy milyen ajándékaink vannak. Minden nő, minden férfi nemcsak tehetségben, hanem méltóságban is gazdag. Isten szereti őket, értékesek, drágák. Jézus emlékeztet minket arra, hogy nem azért vagyunk áldottak, amink van, hanem azért, akik vagyunk, és amikor valaki félreteszi és leselejtezi önmagát, akkor elpazarolja magát. Küzdjünk Isten segítségével az ellen a kísértés ellen, hogy elégtelennek, rossznak tartsuk magunkat, és hogy sajnáljuk magunkat.
 
Aztán a második felkérés: ne pazaroljuk el az ajándékainkat. Tény, hogy a világon évente a teljes élelmiszertermelés mintegy harmada kárba vész, miközben nagyon sokan éhen halnak! Nem szabad így kihasználni a természet erőforrásait. A javakat úgy kell óvnunk és megosztanunk őket, hogy senki ne szenvedjen hiányt abban, amire szüksége van. Ahelyett, hogy elpazarolnánk, amink van, inkább terjesszük az igazságosság és a szeretet, a megosztás szemléletét!
 
Végül a harmadik felkérés: ne dobjuk félre az embereket. A leselejtezés kultúrája azt mondja: „Annyira használlak, amennyire szükségem van rád. Amikor már nem érdekelsz, vagy az utamban vagy, félredoblak”. Különösen a leggyengébbekkel bánnak így – a meg nem született gyermekekkel, az idősekkel, a rászorulókkal és a hátrányos helyzetűekkel. De az embereket soha nem szabad félredobni, a hátrányos helyzetűeket nem szabad leselejtezni! Minden ember szent ajándék, minden ember egyedi ajándék, függetlenül attól, hogy milyen korú vagy milyen az állapota. Mindig tiszteljük és támogassuk az életet! Ne dobjuk félre az életet!
 
Kedves testvéreim, tegyünk fel magunknak egy kérdést. Mindenekelőtt: Hogyan élem meg a lelki szegénységet? Tudom, hogyan adjak helyet Istennek? Hiszem, hogy ő az én javam, az én igazi és nagy gazdagságom? Hiszem-e, hogy ő szeret engem, vagy szomorúan félredobom magam, elfelejtve, hogy ajándék vagyok? Azután – vigyázok arra, hogy ne pazaroljak? Felelősen bánok azzal, ahogyan a dolgokat, javakat használom? Hajlandó vagyok megosztani dolgokat másokkal, vagy önző vagyok? Végül: – értékes ajándéknak tekintem a leggyengébbeket, akikről Isten arra kér, hogy gondoskodjak? Gondolok a szegényekre, azokra, akiket megfosztanak azoktól a dolgoktól, amikre szükségük van?
 
Mária, a Boldogságok Asszonya segítsen bennünket, hogy tanúságot tegyünk annak az öröméről, hogy az élet ajándék, és annak a szépségéről, hogy ajándékká tegyük magunkat.
 
______________________________________________________
 
A Szentatya üdvözlete az Angelus után
 
Kedves testvéreim!
 
Nagy fájdalommal értesülök a Szentföldről érkező hírekről, különösen tíz palesztin, köztük egy nő haláláról, akiket az izraeli hadsereg terrorellenes akciója során öltek meg Palesztinában; és a péntek este Jeruzsálem közelében történtekről, amikor egy palesztin hét izraeli zsidót megölt, három másikat pedig megsebesített, miközben a zsinagógából távoztak. A napról napra növekvő halálozási spirál nem vezet másra, mint a két nép közötti bizalom néhány felvillanásának kioltására. Az év eleje óta több tucat palesztin halt meg az izraeli hadsereggel vívott tűzharcokban. Azért fordulok a két kormányhoz és a nemzetközi közösséghez, hogy azonnal és késedelem nélkül találjanak más, a párbeszédet és a béke őszinte keresését magukban foglaló utakat. Testvéreim, imádkozzunk ezért.
 
Megismétlem felhívásomat a dél-kaukázusi Lachin folyosón kialakult súlyos humanitárius helyzet miatt. Közel állok mindazokhoz, akik a tél közepén ezekkel az embertelen körülményekkel kénytelenek megbirkózni. Nemzetközi szinten minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy békés megoldásokat találjunk az emberek javára.
 
Ma van a Lepra 70. Világnapja. Sajnos a betegséggel kapcsolatos megbélyegzés továbbra is az emberi jogok súlyos megsértését okozza a világ különböző részein. Kifejezem közellétemet azokhoz, akik ebben szenvednek, és bátorítom az ezen testvérek teljes integrációja iránti elkötelezettséget.
 
Köszöntöm mindazokat, akik Olaszországból és más országokból érkeztek. Üdvözlöm a Quinceañerák csoportját Panamából és a diákokat Badajozból, Spagna városából. Köszöntöm a Moianóból és Monteleone di Orvietóból, az Acqui Terméből érkezett zarándokokat és az Agesci Cercola Primo csoport fiataljait.
 
Most pedig nagy szeretettel köszöntöm a Római Egyházmegye Katolikus Akciójának fiataljait! A „Békekaravánnal” jöttetek. Köszönöm nektek ezt a kezdeményezést, amely ebben az évben különösen értékes, mert a háború sújtotta Ukrajnára gondolva elkötelezettségünknek és a békéért való imádkozásunknak még erősebbnek kell lennie. Gondoljunk Ukrajnára és imádkozzunk az ukrán népért, akivel olyan rosszul bánnak. Hallgassuk meg most azt az üzenetet, amelyet az Önök barátai itt mellettem felolvasnak nekünk.
 
[Az afrikai apostoli út bejelentése]
 
Kedves testvéreim, két nap múlva apostoli utazásra indulok a Kongói Demokratikus Köztársaságba és a Dél-Szudáni Köztársaságba. Köszönetet mondok a polgári hatóságoknak és a helyi püspököknek a meghívásokért és a látogatásokra tett előkészületeket, és szeretettel köszöntöm azokat a rám váró kedves népeket.
 
Ez a nagy afrikai kontinens közepén fekvő vidék sokat szenvedett a hosszan tartó konfliktusoktól. A Kongói Demokratikus Köztársaságot, különösen az ország keleti részén, fegyveres összecsapások és kizsákmányolás sújtja. Dél-Szudán, ahol évek óta tartó háború dúl, arra vágyik, hogy véget vessen az állandó erőszaknak, amely sok embert arra kényszerít, hogy kitelepüljön és nagy nélkülözések között éljen. Dél-Szudánba Canterbury érsekével és a Skót Egyház Közgyűlésének moderátorával együtt érkezem. Együtt, testvérekként, teszünk ökumenikus zarándoklatot a békéért, hogy könyörögjünk Istenhez és az emberekhez, hogy vessenek véget az ellenségeskedéseknek, és a megbékélésért.
 
Arra kérek mindenkit, hogy kísérje imáival ezt az utat.
 
Szép vasárnapot kívánok mindnyájatoknak. Kérlek benneteket, ne felejtsetek el imádkozni értem. Jó étvágyat kívánok az ebédhez és arrivederci (viszontlátásra)!
 
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mai EVANGÉLIUM

Mai EVANGÉLIUMJézus kiűzi a gonosz lelket a megszállott emberből

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus kiűzi a tisztátalan lelket a megszállott emberből.

Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak földjére.
Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát.
Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Jézus ráparancsolt ugyanis: „Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!”
Erre Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Azt válaszolta: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a vidékről.
Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól: „Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!” Jézus beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mintegy kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak, és a vízbe fúltak.
Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból.
Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így szólt hozzá: „Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!”
Az el is ment, és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 5,1-20

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár4. évközi hét hétfő

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

4. évközi hét hétfő

 

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Az ószövetségi hit hősei a hit erejével győzedelmeskedtek az akadályokon: velünk együtt jutnak el az üdvösségre.
Testvéreim!
Igen sokat kellene beszélnem, és kifogynék az időből, ha Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről (Izrael hőseiről), Dávid királyról, vagy Sámuelről és a prófétákról beszélnék. Ők a hit erejével országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, lángoló tüzet oltottak ki, megmenekültek a kard élétől, gyengeségből erőre kaptak, hősök voltak a háborúban, és megfutamították az ellenség táborát.
Asszonyaik feltámasztás útján visszanyerték halottaikat. Némelyek kínpadra kerültek, de nem fogadták el a szabadságot, hogy részük legyen a dicsőségesebb feltámadásban. Mások gúnyt és megostorozást, sőt bilincseket és börtönt tűrtek el, megkövezést, kettéfűrészelést és sanyargatást szenvedtek, kardélen hulltak el, juhbőrben és kecskebőrben bujdostak, nélkülözve, üldöztetve, zaklatva.
A világ nem volt méltó rájuk. Ezért sivatagban, hegyek közt, barlangokban és a föld üregében bolyongtak. Bár hitük igaznak bizonyult, (földi életükben) mégsem nyerték el az ígéret teljesülését, mert Isten nekünk valami jobbat rendelt, hogy nélkülünk ne jussanak el az üdvösségre.
Ez az Isten igéje.
Zsid 11,32-40

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Legyetek bátor szívűek, * mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek. (Vö. 25. vers - 2. tónus)
Előénekes: Mily nagy a te jóságod, Uram, * melyet a téged félőknek tartogatsz,
amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak, * minden ember szeme láttára.
Hívek: Legyetek bátor szívűek, * mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek.
E: Arcod oltalmába rejted el őket * az emberek zaklatása elől.
Sátradban adsz nekik biztos helyet * a rágalmazó nyelvek elől.
H: Legyetek bátor szívűek, * mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek.
E: Legyen áldott az Úr az erős városban, * csodálatosan megmutatta nekem irgalmát.
H: Legyetek bátor szívűek, * mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek.
E: Én pedig ijedtemben már azt mondtam: * „Elvetettél engem szemed elől!”
De te meghallgattad könyörgő szavamat, * amikor hozzád kiáltottam.
H. Legyetek bátor szívűek, * mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek.
E: Szeressétek az Urat, ti összes szentjei, † a hűségeseket az Úr megvédi, * de bőven megfizet a gőgösöknek.
H: Legyetek bátor szívűek, * mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek.
Zsolt 30,20.21.22.23.24

ALLELUJA
Nagy próféta támadt köztünk: * Isten meglátogatta az ő népét. Lk 7,16 – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus kiűzi a tisztátalan lelket a megszállott emberből.
Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak földjére.
Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát.
Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Jézus ráparancsolt ugyanis: „Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!”
Erre Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Azt válaszolta: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a vidékről.
Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól: „Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!” Jézus beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mintegy kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak, és a vízbe fúltak.
Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból.
Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így szólt hozzá: „Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!”
Az el is ment, és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 5,1-20

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jószívűséget és a türelmet!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
(6. Add meg elhunyt N. testvérünknek [nővérünknek] bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek közösségébe juthasson!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
Pap: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárhétfő

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

2023.01.30. hétfő

(Ward Mária)

Legyetek bátor szívűek, akik az Úrban reménykedtek!

 


Zsid 11,32-40

És kit említsek még? Kifogynék az időből, ha beszélnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról, akik, mivel hittek, legyőztek országokat, igazságosságot cselekedtek, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, elfojtották a tűz erejét, megmenekültek a kard élétől, felgyógyultak betegségükből, diadalmaskodtak a harcban, megfutamították az idegenek táborát; így nyerték vissza asszonyok feltámadás által halottaikat. Egyeseket kínpadra vontak, mégsem fogadták el a szabadulást, hogy jobb feltámadást nyerjenek, mások meg gúnyt és megvesszőzést szenvedtek, ezenfelül még bilincseket és börtönt is; megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányva megölték őket, szerte bujdostak juhok és kecskék bőrében, szűkölködve, szorongatást szenvedve, nyomorogva. Akikre nem volt méltó a világ, sivatagokban bolyongtak, hegyek közt, barlangokban és a föld üregeiben. És mindezek, akiket hitük tanúságtétele igazolt, nem nyerték el az ígéretet, mert számunkra Isten valami jobbat rendelt, s ők nélkülünk nem juthattak el a tökéletességre.

Zs 30

A karvezetőnek. Zsoltár Dávidtól. Uram, tebenned remélek, soha meg ne szégyenüljek, igazságodban szabadíts meg engem! Hajtsd hozzám füledet, siess, szabadíts meg! Légy oltalmazó sziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem! Mert erősségem és menedékem vagy, a te nevedért légy vezérem és viseld gondomat! Ments ki ebből a csapdából, amelyet ellenem titokban felállítottak, hiszen te vagy erősségem. Kezedbe ajánlom lelkemet, ments meg engem, Uram, igazság Istene! Gyűlölöd azokat, akik üres hiúságok után futnak, én azonban az Úrba vetem bizalmamat. Ujjongva örvendek irgalmasságodnak, hisz megláttad megalázottságomat, észrevetted ínségemet, és nem juttattál ellenség kezére, sőt tágas térre állítottad lábamat. Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongatnak engem, szemem, lelkem, testem a búsulástól elsenyved, mert fájdalomban enyészik el életem, és éveim siránkozásban. Az ínségtől ellankad erőm és remegnek csontjaim. Temérdek ellenségem miatt csúfsággá lettem, szomszédaim és ismerőseim nagyon félnek tőlem: akik meglátnak az utcán, elfutnak előlem. Mint a halott, feledésbe mentem a szívekben, mint összetört edény, olyanná lettem. Mert hallottam sokak szidalmazását, az iszonyatot mindenfelől; Amint egybegyűltek ellenem mindannyian, s azon tanakodtak, hogy elveszik életem. Én azonban benned bízom, Uram; Azt mondom: ,,Te vagy az én Istenem! Sorsom a te kezedben van.’’ Ments meg ellenségeim kezéből s üldözőimtől. Ragyogtasd fel szolgád fölött arcodat, szabadíts meg irgalmasságodban. Uram, ne hagyd, hogy szégyen érjen, hisz segítségül hívlak téged. Érje szégyen a gonoszokat és némuljanak el az alvilágban; Némuljanak el az álnok ajkak, melyek az igaz ellen gonoszat szólnak, kevélyen és megvetéssel. Uram, milyen bőséges a te édességed, amelyet elrejtettél a téged félők számára, amelyet a benned bízóknak juttatsz az emberek fiai előtt! Elrejted őket arcod rejtekében az emberek háborgatása elől; Megoltalmazod őket hajlékodban a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr, mert csodásan megmutatta irgalmát nekem a megerősített városban! Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: ,,Elvetettél szemed elől engem!’’ Te azonban meghallgattad könyörgésem szavát, amikor kiáltottam hozzád. Szeressétek az Urat, szentjei mind, mert az Úr megőrzi a hűségest, de bőségesen megfizet a kevélyen cselekvőknek. Legyetek bátrak és erősítsétek meg szívetek, mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek!

Mk 5,1-20

Nemsokára átjutottak a tengeren túlra a gerázaiak földjére. Amint kilépett a bárkából, mindjárt elébe ment egy ember a sírok közül, aki a tisztátalan lélek hatalmában volt és sírboltokban lakott. Már láncokkal sem tudták megkötözni. Sokszor béklyóba és láncra verték, de elszakította a láncokat, összetörte a bilincseket, és senki sem tudta őt megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott és kövekkel roncsolta magát. Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és nagy hangon kiáltotta: ,,Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Isten Fia? Az Istenre kényszerítlek, ne gyötörj engem!’’ Ő ugyanis azt mondta neki: ,,Tisztátalan lélek, menj ki az emberből!’’ Ekkor megkérdezte tőle: ,,Mi a neved?’’ Az így válaszolt neki: ,,Légió a nevem, mert sokan vagyunk.’’ És könyörögve kérte őt, hogy ne űzze ki arról a vidékről. Volt ott a hegy körül a legelőn egy nagy disznócsorda. A démonok azt kérték tőle: ,,Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük.’’ Jézus mindjárt megengedte nekik. A tisztátalan lelkek kimentek és megszállták a disznókat. Erre a kétezernyi csorda a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a tengerbe. Akik legeltették őket, elfutottak, s hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek kimentek, hogy lássák, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az ördögseregtől megszállott felöltözve, ép ésszel ül, és félelem fogta el őket. A szemtanúk pedig elbeszélték nekik, hogy mi történt az ördöngössel és a disznókkal. Ezért kérni kezdték őt, hogy távozzék el a határukból. Amikor beszállt a bárkába, az ember, aki megszállott volt, kérte őt, hogy vele mehessen. De Jézus nem engedte meg neki, hanem így szólt: ,,Menj haza a tieidhez, és hirdesd nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!’’ Az el is ment, és elkezdte hirdetni a Tízvárosban, hogy Jézus milyen nagy dolgot cselekedett vele. És mindenki csodálkozott.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeAQUINÓI SZENT TAMÁS

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

*Roccasecca, 1226. +Fossanuova, 1274. március 7.

Tamás a nápolyi Aquinói grófok nemzetségéből származott. Már öt éves korában a közeli montecassinói bencés kolostorba adták nevelésre. A kor fölfogása szerint családja és háza fényét kellett volna növelnie, ha nem házasság útján, legalább mint tekintélyes püspök, apát, bíboros vagy mint pápa. A nemes ifjúnak azonban nem ilyesmi forgott a fejében.

Tizennégy éves korában magasabb tanulmányokra Nápolyba küldték, és itt megismerte az akkoriban kivirágzó dominikánusok prédikátor rendjét. Elhatározása, hogy életét a szent tudományoknak áldozza, 1244- ben a nápolyi domonkos kolostorba vezette, ahol a rendbe való fölvételét kérte, bár családja hevesen ellenezte, hogy kolduló szerzetbe lépjen. Rendi elöljárói még ugyanabban az évben továbbirányították tudományos kiképzésre: Rómán és Bolognán át Párizsba kellett volna mennie. Útközben, Rómától északra, testvérei útját állták, az atyai várba hurcolták és ott fogva tartották. Tamás végig ellenállt minden csábításnak, amellyel életre szóló elhatározásának visszavonására akarták bírni. Az imádságnak és a tanulásnak élt, míg végül is tizenöt hónap után a domonkosok segítségével kiszabadult. Johannes Teutonicus általános rendfőnök személyesen kísérte Párizsba.

Tamás 1245-ben érkezett Franciaország fővárosába, és itt találkozott először a rend nagytekintélyű hittudósával, Nagy Szent Alberttal. Három éven át hallgatta Albert előadásait. Amikor a párizsi egyetemes káptalan (1248) Albertet megbízta, hogy Kölnben létesítsen rendi főiskolát, Tamás együtt ment tanárával, és négy évet töltött tanulással a Rajna menti városban.

1252-ben Tamás ismét Párizsban tartózkodott, és akkor már bakkalaureus fokozatú főiskolai tanárként maga is előadásokat tartott. Ebben az időben robbant ki az az elkeseredett harc, amelyet a világi papok közül kikerült párizsi professzorok vívtak a ferences és domonkos rendből való, tudományosságban náluk jelentősebb kollégáik ellen. Tamás rendjének jogait védelmezte. 1256-ban IV. Sándor pápa közbelépésére fölvették a bekebelezett magiszterek sorába, és a Notre- Dame kancellárjától engedélyt kapott, hogy önálló, nyilvános tanító tevékenységet folytathasson mint professzor. Akadémiai előadásaiban elsősorban eredetiségét, nyitottságát és önállóságát dicsérték. E párizsi működése alatt (1252--1259) keletkeztek többek közt kommentárjai (Petrus Lombardus Szentenciás könyvéhez, Izaiáshoz és Boëthiusnak a Szentháromságról írott művéhez), valamint Az igazságról szóló értekezése.

Tamás a hatvanas évek nagyobb részét (1259--1269) hazájában, Itáliában töltötte, itt is teológiát tanított. 1260-ban IV. Orbán a pápai udvarba hívta. A görög császárral folytatott uniós tárgyalásokon Tamásnak kellett a római Egyház álláspontját képviselnie. 1265-ben átvette Rómában a rendi főiskola vezetését, 1267-től 1269-ig pedig VI. Kelemen udvarában tartózkodott. Közben fáradhatatlanul végezte a tudományos munkát. Erről tanúskodik a Pogányok elleni summa, amelyet domonkos misszionáriusok számára írt tan- és tanítókönyvnek, továbbá Az Isten hatalmáról, A fejedelmek kormányzásáról írt művei, s mindenekelőtt a Summa Theologiae, a tudományosság és a gondolati mélység, az összefoglaló látás és a világosság mesterműve, amelynek elrendezése, rendszere és fölépítése csak kora hatalmas dómjaihoz hasonlítható.

1269-ben Tamást rendi elöljárói ismét a párizsi egyetemre szólították teológiai professzornak. A párizsi évek (1269--1272) jelentik tudományos munkásságának csúcspontját. Rendkívül termékeny irodalmi munkásság és súlyos harcok évei ezek. A kolduló rendekkel szemben tanúsított ellenállás még mindig nem csitult el. Brabanti Sigerius a világ keletkezéséről, az emberi lélekről és az akarat szabadságáról olyan nézeteket vallott, amelyeket nem lehetett összeegyeztetni a keresztény dogmával. De parázs vita folyt a -- főképp ferencesek által képviselt --konzervatív ágostonos irányzat valamint Nagy Szent Albert és Aquinói Tamás haladó arisztotelizmusa között is.

1272-ben Tamást rendje visszahívta és megbízta, hogy Nápolyban központi teológiai főiskolát, ún. studium generalét szervezzen. Két évvel később ismét kiragadták ebből a nyugodt tevékenykedésből, amikor X. Gergely pápa a lyoni uniós zsinatra küldte (1274). Súlyos betegsége ellenére Tamás útra kelt, de nem jutott messzire. Március 7-én a kora reggeli órákban meghalt a fossanuovai ciszterci kolostorban. XXII. János pápa 1323-ban szentté avatta. XIII. Leó 1880-ban minden katolikus tanító tevékenység védőszentjévé tette.

Aquinói Szent Tamás, a filozófus és teológus szenvedélyes érdeklődése Isten megismerésére irányult. Nemcsak a hit fényénél kereste Istent, hanem az értelem fényénél, azaz a filozófia eszközeivel is. Tamás ezt a megismerést öt „istenbizonyítékba” foglalta össze, és bennük úgy következtet, hogy a világ úgy, amint van, nem jöhetett létre magától, a benne található rend és célszerűség egy természetfeletti értelmet követel: „Hatásaiból belátjuk, hogy van Isten, Ő a többi dolgok oka, és hogy fölülmúl mindent, és maga alatt hagy minden létezőt. És ez a végső és legtökéletesebb ismeretünk ebben az életben.”

Aquinói Tamás teológus volt, Isten ismerője. Végső bölcsességét és legmélyebb ismereteit a hitből merítette: „A hit előíze annak a tudásnak, amely a jövőben boldoggá tesz minket.” A hit és a tudás az ő számára nem ellenkezett egymással: „A kegyelem ajándékai oly módon fűződnek a természethez, hogy azt nem szüntetik meg, hanem tökéletesítik. Ezért a hit fénye, amely kegyelemszerűen árad belénk, nem oltja ki a természetes tudás fényét, amely természetes örökségünk.” Isten ajándékozta az embernek a hit világosságát, és ezzel olyan igazságokat nyilatkoztatott ki, amelyek minden emberi tudást fölülmúlnak. De ugyanaz az Isten kölcsönözte az embernek a megismerő képességet is, s adta vele együtt azt a megbízást, hogy hajtsa uralma alá a földet. A hitnek és az értelemnek tehát Istenben van a forrása, és ezért sohasem kerülhetnek egymással ellentétbe.

A hitnek és a tudásnak ez az egysége Tamás kérdésfeltevéseinek és válaszainak, értekezéseinek és imáinak a kulcsszava. Amit a görög bölcselők és az arabok, amit Szent Ágoston és a többi egyházatyák Istenről és a világról, a kegyelemről és a természetről mondtak, azt mind átfogta, átizzította és egységbe foglalta Tamás világos és mély szelleme.

Azt akarta, hogy az egész ember testestül-lelkestül táruljon ki Isten előtt. Ezért szembefordult azzal az egészségtelen, természetellenes aszkézissel, amely túlzó test-ellenességével a lelki és vallásos élet elkorcsosulásához és elnyomorodásához vezet. „Mivel az ember természete lélekből és testből, szellemi és érzéki összetevőkből áll, jó az embernek, hogy teljes egészében az erényt szolgálja, azaz szellemi és érzéki részével, testével egyaránt. És ezért az ember erényességéhez szükséges, hogy az igazságos viszonzás szándéka ne csak a lélek szellemi felében éljen, hanem érzéki felében, sőt magában a testben is, és hogy maga a test is arra törekedjék, hogy az erénynek szolgáljon.”

Tamás azonban csak azért lehetett nagy hittudós, mert nagy imádkozó is volt. Jól tudta, hogy az embernek latba kell vetnie szellemének és akaratának minden erejét: „Ha valaki elmulasztja megtenni, ami erejéből telik, és odafentről csodát vár, tulajdonképpen kísérti az Istent.” Az ember nem ülhet ölbe tett kézzel. A mennyország ugyanis olyan, mint egy kiterjedt tenger, de nekünk kell belévetnünk a hálót; olyan, mint egy értékes gyöngy, de a gyöngyöt nekünk kell megkeresnünk; olyan, mint az elrejtett kincs, de a kincset nekünk kell kiásnunk.

Azt is tudta, hogy minden emberi tudás csak töredék, hogy semmiféle földi képesség sem tudja elvezetni az embert igazi céljaihoz: Istennek kell az ő kegyelmével hozzánk jönnie. Az ember alázatos szívvel csak odaléphet Isten elé, és föltárulkozhat előtte. Tamás tisztában volt azzal, hogy „csak a kicsinyek részesülnek kinyilatkoztatásban”: „Az alázat teszi az embert alkalmassá Isten befogadására, az teszi képessé a bölcsességre”.

Tudjuk, hogy Tamás valahányszor el akart mélyedni a szellemi világban, a feszülethez vagy a tabernákulum elé lépett és megvilágosításért imádkozott. Az akkori emberek és mi maiak is hódolattal és tisztelettel állunk ennek a hittudósnak és szentnek gigászi teljesítménye előtt, Tamás azonban mindig tudatában volt saját kicsinységének és szegénységének. A legenda elmondja, hogy egyszer a kereszt előtt állva az Úr hangját hallotta: „Helyesen írtál rólam, Tamás. Milyen jutalmat szeretnél érte?” Tamás ezt felelte: „Egyedül csak téged, Uram. Minden, amit írtam, előttem csak pelyva.”

Utolsó imája amelyet a halállal szemtől szemben mondott, nagy lelkének szellemét leheli: „Téged fogadlak, lelkem váltságdíja. Irántad való szeretetből tanultam, virrasztottam és fáradoztam. Téged prédikáltalak és tanítottalak. Sohasem szóltam ellened semmit. Nem ragaszkodom makacsul nézetemhez, hanem ha bármit is helytelenül szóltam erről a Szentségről, alávetem magam a Szent Római Egyház ítéletének, és az iránta tanúsított engedelmességben távozom ebből a világból.”

Szent Tamás Terracina közelében halt meg, 1274. március 7-én. 1323- ban avatták szentté, s még ebben az évben fölvették ünnepét a római naptárba, halála napjára. Mivel ez a nap legtöbbször nagyböjtbe esik, 1969-től január 28-án ünnepeljük, amely napon 1369-ben átvitték az ereklyéit Toulouse-ba.


Amikor Tamás a kölni domonkosrendi főiskola diákja volt, az egyik napon tanára, Albert különösen nehéz kérdést taglalt. Tamás egy lapra jegyzetelve röviden és világosan megfogalmazta a tételt. A papírlap véletlenül a földre esett. Egyik tanulótársa meglátta, és az volt a legsürgősebb dolga, hogy a tanárhoz vigye.

Albert mester elolvasta Tamás lejegyzett gondolatait, s meglepte tanítványának éles értelme. Hogy azonban teljesen megbizonyosodjék, hívatta, és megparancsolta neki, hogy készüljön föl a másnapi nyilvános vitára. Maga a tanár támadta a diák bizonyítási okoskodását. Teljes tudásával igyekezett sarokba szorítani. Amikor a csodálkozástól elnémult hallgatók már azt mondták, hogy megfogta a védekezőt, minden egyes alkalommal kivágta magát egy finom megkülönböztetéssel, és meggyőző módon megvédte tételét.

Végülis azt mondta neki Albert: „Tamás testvér, te nem úgy ülsz itt, mint egy diák, aki felel, hanem mint egy tanár, akinek döntenie kell.” Erre Tamás szerényen így válaszolt: „Mester, nem látom, mi mást kellene csinálnom.” A hallgatókhoz fordulva pedig állítólag így nyilatkozott Albert mester: „Ezt az ifjút néma ökörnek neveztük (higgadt megfontoltsága és testes alkata miatt), de ha egyszer majd elbődül a tudományban, az egész világ visszhangozni fog tőle.”

Később, amikor Tamás Rómában élt, és tudásával a pápát és rendjét szolgálta, a következő eset történt:

A kolostorba, amelyhez Tamás tartozott, az egyik napon idegen magiszter érkezett, aki igen tudatában volt hivatala rangjának. Csomagjával a Lateráni bazilikához igyekezett, s körülnézett, hogy ki segíthetne neki. Meglátott egy feszület előtt imádkozó testvért.

„Hé, te dagadt! -- kiáltott oda a szerzetesnek. -- Elöljáród azt üzeni, hogy kísérj el, és vidd a csomagomat!”

A szerzetes, Tamás, akit az idegen magiszter nem ismert, megfogta és vitte a nehéz útizsákot, mezítláb. Útközben az idegen még szellemeskedett is kísérője rovására, akit együgyűnek nézett.

Ám egyszer csak szembe jött velük a Szent Péter-bazilika plébánosa. Tamáshoz sietett, megcsókolta ruhája szegélyét és fölkiáltott: „Tamás atya, mit művelsz te itt?”

A magiszter akkor tudta meg nagy szégyenkezve, hogy kit alázott teherhordó szamarává, s bocsánatot kért Tamástól. Tamás csak annyit mondott: „Nincs mit megbocsátanom. Sosem leszek más, mint szolgáló testvér.”


Istenünk, aki Aquinói Szent Tamást az életszentség lángoló szeretetének és a szent tudományban való jártasságnak tükrévé tetted, kérünk, add meg nekünk, hogy értelmünkkel átlássuk, amit tanított, és szívünkkel kövessük, amit cselekedett!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Bölcs 7,7–16. Evangélium Mt 5,13–19.Aquinói Szent Tamás domonkos egyháztanító

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

Testvéreim! Aquinói Szent Tamás nem nagy, hanem hatalmas a szentek között! A kortársak úgy nevezték el őt: az angyali doktor, akiről az volt az élményük, hogy angyalian ártatlan. Úgy él ebben a világban, mint aki... egyszerűen nem érzékeli, hogy mifajta világban él.

De amikor megszólal! Amikor megszólal, az Isten igazságáról beszél, és amikor tanít, akkor kiderül, hogy jobban ismeri a tanítványok összes problémáját, mint azok maguk. Mert azok csak kényelmetlenül érzik magukat, mondanak valamit – „ezt én nem tudom elfogadni, de meg se tudom indokolni” –, amikor azonban Tamás tanított, ő megmondta, hogy ezt az igazságot azért nem tudod elfogadni, mert kötve tart ez, meg ez, meg ez a tévedés. De nézzük csak meg, mit mond az a tévedés?! És Tamás kielemezte és eloldotta azt a köteléket, ami azt a lelket fogva tartotta.

Alapvető fölismerése az volt Szent Tamásnak, hogy van Isten! És ez neki valószínűleg egész pici korában, talán már három éves korában kivilágosodott. Ebből fakadt az, hogy amikor meghallotta a hívó szót – „Tamás! Te ugyan grófi sarj vagy és tiéd lehetne egy fél dunántúlnyi terület Itáliában, te csak engem keress!” –, a döntés már kész volt a szívében: én követem ezt a hívó szót és elmegyek kolduló szerzetesnek. Domonkosnak.

Akkor írták az 1240-es éveket. Nálunk éppen a tatárok pusztítanak el mindent, Tamás pedig a családjával harcol azért, hogy elhagyhasson mindent, és követhesse a megfeszített Krisztust. Akkor 16–17 éves. És nem tudta, hogy nem lesz 50 éves, mikor meghal. 49 évesen halt meg.

De amit alkotott, azt szemlélve csak ámulni és bámulni lehet, nemcsak a mennyiségen – hogyan lehetett ennyit írni ennyi idő alatt?! –, hanem azokon az alázatos és vaslogikával egymásból következő gondolatfűzéseken is, melyek valami mérhetetlen türelemre és alázatra vallanak.

És ami egyszer csak szinte megsemmisítően megdöbbentő annak, aki teológiával foglalkozik: Tamás a Summa Theologiae-t – ami a mai tipográfiával is három vaskos kötet – a kezdőknek szóló alapvető tankönyvnek adta. Mondván: „Fiaim, hogy Isten van-e, s hogy mindaz, amit a hitben hallasz, igaz-e, utána lehet járni! A Summa, amit én nektek tanítok, ennyi. Utánajárunk, igaz-e, amit az Egyház tanít? – De ez csak a kezdet. Mert ha mindez igaz, akkor nekem bűnbánatot kell tartanom, és el kell indulnom a saját állapotomban az üdvösségem útján. Ez a folytatás. A vége pedig az, hogy odaérkezel a megfeszített Krisztus keresztjéhez. És kéred Őt, hogy a vérével mosdasson meg, azután etessen és itasson a tulajdon testével és vérével. – Ez a vége itt a földön ennek az útnak.”

És Tamás ezt járta. Ezt az utat járta. És életének a vége felé, amikor már majdnem mindennel készen van, fölmerül benne a kísértés – ember volt ő is, kísértések érték őt is!, és az ördög mondja neki –, hogy „Tamás, te itt összeírtál hetet és havat, és mindez egyszerűen nem tetszik az Úrnak! Nem igaz, amit írtál! Nem igaz, amit tanítottál!” – És akkor Tamás odamenekül a feszülethez, és a szívében ott jajgat a kérdés: „Uram! Valóban? De hiszen én azt írtam és azt tanítottam, amit Tőled hallottam!” – És akkor a feszületről hallja a szót: „Tamás! helyesen írtál rólam! Az igazság az, amit pici korodban megláttál: Isten van! Minden, ami e tényből következik és te leírtad – igaz.”

 Mennyi baj forrása, ha egy lélek nem ismeri föl ezt az alapvető igazságot: Isten van! És nem engedi, hogy az a természetes, józan ész, ami a lelkünkkel adva van, folytassa tovább a maga természetes logikájával a követketztetést: ha pedig van Isten, akkor ki ez az Isten?! Mit vár, mit kér tőlem?! Mit adhatok neki oda?!

Szalézi Szent Ferenc azt mondta, hogy a kegyelem olyan, mint a méhecske a virágban: bármilyen állapotban él valaki, ha jót akar, és engedi és akarja, a kegyelem termékennyé teszi az életét; és hazavezeti a mennyországba. Szent Tamás ugyanezt mondja: ha ezt az alapvető igazságot fölismered, elfogadod, hogy az Isten van! és engeded, hogy minden, ami ebből következik, valóra váljon, bármilyen állapotban élsz – légy egy kis cseléd, egyetemi tanár, légy a világ tudósa, mindegy! –, a magad állapotában oda fogsz érkezni a megfeszített Krisztushoz.

Azonban akinek az életéből ez az alapfölismerés – Isten van! – hiányzik, annak szétesik az élete. Ezt követően pedig lehet igazságkeresés címén, jelentéktelen kérdésekről késhegyre menő vitákat folytatni. Míg ha ez az alapfölismerés megvan, minden, ami az emberrel történik, egységes egésszé áll össze, és a végén kikerekedik belőle a szent élet.

Imádkozzon értünk Szent Tamás, hogy Isten igazsága jelen tudjon lenni bennünk, személy szerint, mindegyikünkben. Legyen bennünk alázatos becsületesség a gondolkodáshoz. Becsületesség: meghallani a lelkiismeretünk szavát, és megtenni, amit mond. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Aquinói Szent Tamás szerzetes és egyháztanító(1225–1274)

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

Élete

+ Tamás Olaszország Aquino régiójában született, a bencés szerzetesek nevelték a Monte Cassino nagy apátságában, és a nápolyi egyetemen is tanult.

+ Családja komoly ellenállása ellenére 1244-ben belépett a Prédikátorok Rendjébe (domonkosok). Tanulmányra küldték Kölnbe, Németországba, ahol Nagy Szent Albert tanítványa volt. 1250-ben pappá szentelték, és a párizsi egyetemre küldték tanítani.

+ Aquinói Tamásról különösen emlékezünk Arisztotelész írásaival és Lombard Péter mondataival kapcsolatos kommentárjai miatt , amelyek a teológia skolasztikus mozgalmához vezettek.

+ Legnagyobb munkája - amely a római katolikus teológia nagy részét továbbra is meghatározza - a Summa Theologica . A teológia ezen szisztematikus feltárása a görög bölcsességet a Szentírás tételeivel és az egyházatyák írásaival, valamint a középkori teológia mozgalmaival ötvözte.

+ Aquinói Szent Tamás 1274. március 7-én halt meg, amikor a lyoni második zsinatra utazott. 1323-ban avatták szentté, 1567-ben pedig egyháztanítónak nyilvánították.

+ A katolikus iskolák, a teológusok és a filozófusok védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

Egész szívemből kereslek téged, ne hagyj parancsaidtól eltávolodnom! Szívembe rejtem szavaidat, nehogy vétkezzem ellened. - Zsoltárok 119: 10–11

Lelki bónusz

Ezen a napon emlékezünk Lin Zhao Agatha, Lu Tingmei Jerome és Wang Bing Lawrence szent laikus katekétákra is, akik 1858-ban haltak vértanúhalált a kínai Maokou-ban. 2000-ben avatták őket szentté más kínai mártírokkal együtt.

Imádság

Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való
buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével.
Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását,
és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus,
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentAQUINÓI SZENT TAMÁS ÁLDOZÓPAP ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

Szent Tamás, a nagy tudós, a hit rendszerezője. Magvetőként hirdette és élet Isten üzenetét. A magvető bártorságával és kitartásával akarok én is Isten ügyében tevékenykedni.

1225-ben született az aquinói gróf gyermekeként Roccasicca (ejtsd: rokkaszikka) várában. Öt évig tanult a bencéseknél a Monte Cassinó-i kolostorban, majd Nápolyba került, ahol a domonkosokkal ismerkedett meg. 17 évesen lett domonkosrendi, a családja akarata ellenére: testvérei elrabolták, több mint egy évre egy várba zárták kötélen kimászott, Nápolyban lett domonkos.

20 évesen Párizsba viszik tanulni, később Kölnben tanul tovább, mestere Nagy Szent Albert. Néma ökörnek csúfolták társai, de Nagy Szent Albert megvédte, és tehetségét felismerve, külön feladatokat adott Tamásnak.

27 évesen tanár volt a Párizsi egyetemen, majd Rómában és Nápolyban is tanított 32 kötetet írt, tekintélyét mindenütt elismerték. Mégis megmaradt szerzetesnek, alázatosan.

A lyoni zsinatra főteológusnak hívta meg X. Gergely pápa, azonban útközben megbetegedett, ágynak esett. 1274. március 7-én halt meg Terracina közelében, a fossanuovai ciszterci kolostorban.

Emléknapját azért január 28-án üljük meg, mert földi maradványait 1369-ben ezen a napon vitték át Toulouse-ba, és március 7. már nagyböjtre esik..

Legfőbb műve a "Summa theologica" évszázadokon át az Egyházi ismeretek legfőbb kézikönyve volt.

Aquinói Szent Tamás a teológiai főiskolák és egyetemek védőszentje. forrás: Hankovszky Miklós

Példája:
Csendes, alázatos munkával szorgoskodj!

http://www.katolikus.hu/szentek/0128.html

Mint az Anyaszentegyház tanítómesterét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban,
a bölcsesség és értelem lelkével töltötte be őt az Úr,
a dicsőség ruháját adta reá.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Az igazi alázatosság elvezet Isten igaz ismeretére. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a lélek alázatosságával eljussunk a helyes Isten-ismeretre.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki magad vagy a teremtetlen örök Igazság:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki kinyilatkoztattad a mennyei Atya titkait:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Egyházadra bíztad az örök élet igéit:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

OLVASMÁNY Bölcs 7,7; 10;15-16
A Bölcsesség az értelmes emberi természet számára a legnagyobb ajándék, mert nemcsak az okos gondolkodásra vezeti az ember, hanem a dolgokat a legmélyebb okában, Istenben szemléli. A bölcsesség tanítja meg az embert a dolgok helyes értékelésére, Isten igaz ismeretére, a tökéletes Isten-szolgálatra.

EVANGÉLIUM Mt 23,8-12
Isten Országában mindannyian csak tanítványok vagyunk, és nem mesterek. Az élet Tanítómestere maga Jézus Krisztus. Ezért mindenkinek, még a tanítóknak is alázatosan állandóan tanulniuk kell, hogy egyre közelebb kerüljenek a helyes Isten-ismerethez.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a világ Világosságát, a tanítók Tanítómesterét, hogy adja meg a hit bizonyosságát, és a természetfeletti világos látást.

  1. Add, Urunk, hogy az eszmék megtévesztő kavargásában állhatatosan kitartsunk a hitben.
  2. Add, hogy a divatos szólamok helyett Egyházad üdvösségre vezető tanításához ragaszkodjunk.
  3. Add, hogy akik a tanítás feladatát kapták, mindig a Te igazságodat hirdessék.
  4. Adj nekünk értelmes szívet, hogy a megismert igazságokat szeretetben életté váltsuk.
  5. Add, hogy egykor Benned szemlélhessük a teremtetlen örök Bölcsességet.

Urunk, Jézus Krisztus! Titokzatos Testedben, az Egyházban különböző ajándékokat adtál, hogy a szenteket hivatásuk betöltésére neveljék, és felépítsék Egyházadat. Kérünk, add, hogy amint Aquinoi Szent Tamásban Egyházadnak szentet és tanítót adtál, úgy korunk tanítói is életszentségben mutassák az utat, amely elvezet Hozzád. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, aki Aquinói Szent Tamást az életszentség lángoló szeretetének és a szent tudományban való jártasságnak tükrévé tetted, kérünk, add meg nekünk, hogy értelmünkkel átlássuk, amit tanított, és szívünkkel kövessük, amit cselekedett!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumPál fordulása

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Pál fordulása, pálfordulás, az Érdy-kódexben Szent Pál apostolnak megfordulatja, a Debreczeni-kódexben Szent Pál apostolnak megtérése, Beythe Istvánnál Szent Pál megtérölése napja, a szegedi nép ajkán Jóraforduló Pál az apostol megtérésének (conversio S. Pauli) ünnepe. Időjárásából a termésre, a gazdasági élet kilátásaira következtetnek, hiszen az idő is lassanként a tavaszba fordul.

Az első idevonatkozó, még középkori hazai följegyzés) egy misekönyvünkben olvasható:

 

Clara dies Pauli notat anni fertilitatem
Si nix uel pluuia – designat tempora rara.
Si fuerint nebule pereunt animalia queque cara,
Si fuerint venti consurgunt prelia genti.

 

Tehát a jó idő jó termést jelent, a köd pedig a jószág pusztulását, a szelek pedig háborút. A szentesi elnépiesedett regula is így tudja: hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás.* Ez a tudatlan embereknél – írja Bod Péter egy deák versezetnek, az előbbi változatának közlésével* – Dies criticus, oly nap, melyből jövendölnek. Ha tiszta, bőv termést, ha ködös, döghalált, ha essős, havat, szükséget jelent ama versek szerint:

 

Clara dies Pauli bona tempora denotat anni,
Si fuerint venti; designat proelia genti.
Si fuerint nebulae; pereunt animalis quaeque.
Si nix, Si pluvia, designat tempora cara.
 
Pál napja ha tiszta, jelent nagy bővséget.
Ha szeles, hoz földre rabló ellenséget.
Ha ködös pediglen, halált veszettséget,
Ha havas és essős, kenyérben szükséget.

 

Későbbi kalendáriumi eredetű regulák is így tudják:

 

Ha fényes Szent Pál,
Minden termés szépen áll.
Ha Pál fordul köddel,
Jószág húllik döggel.

 

Csanádapácaiak szerint, ha szép, derült az idő, akkor még annyi hideg napra lehet számítani, amennyi az esztendőből már eltelt.*

Sajátos, de szintén a gazdasági élettel összefüggő klárafalvi hiedelem szerint e napon meg kell a ludak fenekét piszkálni, hogy szaporán tojjanak.

Magyarbánhegyes öregasszonyai így szoktak könyörögni: Pál, fordítsd meg a rostát, hiszen ezen a napon fordul meg az idő. Ha Pál napján süt a nap, itt is még nagy hidegekre számítanak a tél végén.

Vásárosdombó hajdani vízimolnárai e napon kiállottak a széljárást kémlelni. Ha alulról fújt, akkor tudták, hogy még jeget kell törni. Sajátos módon éppen a déli szélből jósoltak hideget.*

Kiskanizsa öregjei szerint pálfordulás: fele kenyér. Azt akarják vele mondani, ha a télire eltett élelem és takarmány fele még megvan, akkor nincs baj: a család már kitelel.* Székesfehérvár-Felsővároson így mondják: pálfordulás: fele kenyér, fele bor. Kissé bővebb a zalaszentbalázsi sentencia: fele kenyér, fele széna, fele fa. Bókaháza: Pálnak fordulása, fél tél elmúlása.* Hasonló Németbólyé is: Paul Bekehr halber Winter hin oder her.

Öcsöd békési faluban pálpogácsa sült még századunk elején is e napon. Hasonlóképpen pavlovnika sül a szomszédos szlovák evangélikusságnál is. A hozzá fűződő hiedelmek a lucapogácsával egyeznek: még sütés előtt a család minden tagja kiválaszt egy-egy pogácsát és libatollat dug bele. Akinek a pogácsáján a toll megpörzsölődik, még abban az esztendőben meghal.* Egyező hagyományt őriz Dunaszekcső is.

Különös somlóvidéki, oroszi hiedelem, hogy e napon a határban minden esztendőben megfagy valaki, mert a tél megköveteli a maga áldozatát.*

Pál fordulása ritka patrociniumként is előfordul. Elenyészett a középkori Isabor (Pacsa táján, 1337).* Máig él Zsolna (Žilina, 1695),* Alsóesztergály (Dolné Strehany), Dalmand (Domadice), Garamújfalu (Nová Dedina), Néved (Nevidzany), Polony (Poloma, középkori), Szinyeújfalu (Chminianska Nova Ves, 1782), Kálló (Nógrád, 1774), Nagycsoltó (Čoltovo, középkori), Rimaszécs (Siač, 1803), Monostorapáti (1753),* Csíkpálfalva (Pauleni) dedikációja.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 4. hét – hétfő

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
Zsid 11,32-40
 
(…) Egyeseket kínpadra vontak, mégsem fogadták el a szabadulást, hogy jobb feltámadást nyerjenek, mások meg gúnyt és megvesszőzést szenvedtek, ezenfelül még bilincseket és börtönt is; megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányva megölték őket, szerte bujdostak juhok és kecskék bőrében, szűkölködve, szorongatást szenvedve, nyomorogva. Akikre nem volt méltó a világ, sivatagokban bolyongtak, hegyek közt, barlangokban és a föld üregeiben. És mindezek, akiket hitük tanúságtétele igazolt, nem nyerték el az ígéretet, mert számunkra Isten valami jobbat rendelt, s ők nélkülünk nem juthattak el a tökéletességre.
 
Mk 5,1-20
 
Nemsokára átjutottak a tengeren túlra a gerázaiak földjére. Amint kilépett a bárkából, mindjárt elébe ment egy ember a sírok közül, aki a tisztátalan lélek hatalmában volt és sírboltokban lakott. (…) Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és nagy hangon kiáltotta: ,,Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Isten Fia? Az Istenre kényszerítlek, ne gyötörj engem!” Ő ugyanis azt mondta neki: ,,Tisztátalan lélek, menj ki az emberből!” Ekkor megkérdezte tőle: ,,Mi a neved?” Az így válaszolt neki: ,,Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” És könyörögve kérte őt, hogy ne űzze ki arról a vidékről. Volt ott a hegy körül a legelőn egy nagy disznócsorda. A démonok azt kérték tőle: ,,Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük.” Jézus mindjárt megengedte nekik. A tisztátalan lelkek kimentek és megszállták a disznókat. Erre a kétezernyi csorda a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a tengerbe. (…) Az emberek kimentek, hogy lássák, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az ördögseregtől megszállott felöltözve, ép ésszel ül, és félelem fogta el őket. (…) Ezért kérni kezdték őt, hogy távozzék el a határukból. (…)
 

 

Jellemző és bennünket is leleplező az a magatartás, amit a gerázaiak Jézus iránt tanúsítanak. Vajon ha az ő betegeiket gyógyította volna meg, ha nekik szaporította volna meg a kenyeret, akkor is azt kívánták volna, hogy távozzék el a határukból? De érdemes egy kicsit mélyebbre ásni, és így feltenni a kérdést: Mi ez az egyébként is pusztulásra szánt disznókonda egy ember üdvösségéhez képest? És mi ez az „áldozat” ahhoz az áldozathoz képest, amelyet Jézus Krisztus hozott meg a Golgotán az emberi nem megszabadításáért?
 
A fogyasztói társadalom azonban nem tud mit kezdeni az efféle csodával. Számára irreálisan nagy veszteséggel jár, s veszélyezteti a nyárs­polgári lét megszokott kereteit. A pénzben mérhetőt, kézzel foghatót, birtokolhatót nem adja oda holmi kétséges szellemi-lelki javakért. Sok, magát kereszténynek valló ember is e fogyasztói szemlélet áldozata. Úgy-ahogy erényes életet él, eleget tesz a vallási előírásoknak, csak éppen a pokol és a menny marad ki mindennapjaiból. Az a jótékony feszültség, ami nélkül az élet sivár és tét nélküli, s ami nélkül kereszténynek lenni merő sznobizmus csupán.
 
Ne engedd, Urunk Jézus, hogy méricskéljük, milyen anyagi és egyéb haszonnal vagy éppenséggel hátránnyal és kárral jár, ha egyre jobban beengedünk az életünkbe. Idézd emlékezetünkbe, hogy milyen drága áron váltottál meg bennünket, és hogy milyen fönséges az a hivatás, amelyre meghívtál minket. Segíts, kérünk, kegyelmeddel, hogy azoknak a bibliai szenteknek a példájára, akikről Szent Pál beszél a mai Szentleckében, hittel várjuk ígéreteid beteljesülését, s ott hirdessük szabadításodat, ahová Te küldesz, mindenekelőtt saját környezetünkben.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi negyedik hét – hétfő

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Jelenlét

Uram, amikor magányos vagyok, juttasd eszembe ígéretedet: "Sosem vagy egyedül, veled vagyok mindig. Igen, az idők végezetéig".

Szabadság

Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mi mindent tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

Tudatosítás

Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek. Taníts, hogy felismerjelek másokban. Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

Isten igéje

Mk 5,1-20
Nemsokára átjutottak a tengeren túlra a gerázaiak földjére. Amint kilépett a bárkából, mindjárt elébe ment egy ember a sírok közül, aki a tisztátalan lélek hatalmában volt és sírboltokban lakott. Már láncokkal sem tudták fogva tartani. Sokszor béklyóba és láncra verték, de elszakította a láncokat, összetörte a bilincseket, és senki sem tudta őt megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott és kövekkel roncsolta magát. Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és nagy hangon kiáltotta: »Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Isten Fia? Az Istenre kényszerítlek, ne gyötörj engem!« Ő ugyanis azt mondta neki: »Tisztátalan lélek, menj ki az emberből!« Ekkor megkérdezte tőle: »Mi a neved?« Az így válaszolt neki: »Légió a nevem, mert sokan vagyunk.« És könyörögve kérte őt, hogy ne űzze ki arról a vidékről. Volt ott a hegy körül a legelőn egy nagy disznócsorda. Az ördögök azt kérték tőle: »Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük.« Jézus megengedte nekik. A tisztátalan lelkek kimentek és megszállták a disznókat. Erre a kétezernyi csorda a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a tengerbe. Akik legeltették őket, elfutottak, s hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek kimentek, hogy lássák, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az ördögseregtől megszállott felöltözve, ép ésszel ül, és félelem fogta el őket. A szemtanúk pedig elbeszélték nekik, hogy mi történt az ördöngössel és a disznókkal. Ezért kérni kezdték őt, hogy távozzék el a határukból. Amikor beszállt a bárkába, az ember, aki megszállott volt, kérte őt, hogy vele mehessen. De Jézus nem engedte meg neki, hanem így szólt: »Menj haza a tieidhez, és hirdesd nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!« Az el is ment, és elkezdte hirdetni a Tízvárosban, hogy Jézus milyen nagy dolgot cselekedett vele. És mindenki csodálkozott.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Drámai ez az ördögűzés. A megszállottat gyötrő démon áll szemben Jézus higgadt erejével. A démon felismeri Jézus hatalmát és tekintélyét, és engedelmeskedik parancsának, hogy távozzék az emberből.
  • Uram, amikor a gonosz erőitől félek másokban vagy magamban, jusson eszembe, hogy te felvetted a harcot a démonokkal, és legyőzted őket. Benned olyan Megváltóm van, akivel szemben az ördögnek nincs ereje.

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy mindig figyeljek a fontos dolgokra az életben. Törődjem a körülöttem élőkkel. Keressem jelenlétedet azokban, akikkel találkozom. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Örvendjen, akit Jézus szabaddá tesz!Évközi negyedik hét – hétfő

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Örvendjen, akit Jézus szabaddá tesz!

Evangélium:
Mk 5,1-20
Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak földjére. Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát. Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Jézus ráparancsolt ugyanis: „Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!” Erre Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Azt válaszolta: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól: „Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!” Jézus beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mintegy kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak, és a vízbe fúltak. Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból. Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így szólt hozzá: „Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!” Az el is ment, és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.

Bevezető ima: Mennyei Atyám, szívem szomjazik igéd után. Köszönöm, hogy ma is a remény szavával szólsz hozzám! Segíts a mai imában, hogy a szívem mélyéről átérezzem és megértsem azt, amit a mai evangéliumi tanítással üzenni akarsz nekem!

Kérés: Uram, Jézus, segíts, hogy gyógyító és szabadító hatalmadra tudjam bízni magamat!

Elmélkedés:
1. Amikor minden reménytelennek tűnik. A Légió nevű démon által megszállott ember úgy tűnt a népnek – és talán önmagának is – hogy reménytelen eset. Egyedül élt a sírok között, önkéntelenül is ütötte-verte, kövekkel csapkodta magát. Senki sem tudott segíteni rajta, nem tudták megfékezni. A mi életünkben, Istennel való kapcsolatunkban is lehet olyan megoldhatatlan helyzet, esetleg valamilyen bűnös állapot, amiből úgy tűnik, hogy nem tudunk kiszabadulni. Például azt tapasztaljuk, hogy mindig ugyanabba a hibába esünk; újra és újra türelmetlenek vagy lusták vagyunk vagy érzéki vágyak fognak el. De nincsen olyan reménytelen eset, amin Jézus ne tudna segíteni! Az Ő végtelen szeretetből vállalt kereszthalálával legyőzte a sátán uralmát, és ha segítségül hívom nevét, engem is megment!

2. Jézus  meg tud változtatni! Jézus találkozik a megszállottal. A jelenet különleges: az ember odarohan Krisztushoz, és földre veti magát előtte. Eközben a démonok megijednek, és kérik Jézust, hogy ne bántsa őket. Milyen vigasztaló, hogy tudjuk: Jézusnak hatalma van minden rossz felett. Ő ki akar szabadítani minket a gonosz hatalmából, bármilyen bűnös állapotban vagyunk is. Mindig kérhetjük Jézust, hogy szabadítson meg, mert senki sem lehet olyan bűnös, hogy méltatlan lenne Isten szeretetére. Csak mi magunk akadályozhatjuk meg Isten megváltó kegyelmének működését: azzal, ha nem kérjük Tőle a segítséget!

3. Menj és hirdesd az Örömhírt! Képzeljük el ezt a gyógyult embert: még viseli a régi sebeket, de egészen öntudatánál van. Micsoda látvány! Térdre esünk, és hálát adunk Krisztus hatalmáért és irgalmáért. A gyógyult embert is elragadtatottá teszi ez a nagy változás. Hálája arra készteti, hogy tanúságot tegyen Isten hatalmáról. Őszintén gondoljuk végig, vajon mi mennyire érezzük át a hálát mindazért a megszámlálhatatlan csodáért, amit Jézus velünk tett életünk folyamán?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, Te megszabadítottál engem, és oltalmazol a gonosztól. Megkaptam a kegyelmet, hogy megismerjelek, és Téged válasszalak. Köszönöm Neked, megváltó Uram! Segíts, hogy hiteles tanúságtevőd legyek családom és barátaim előtt!

Elhatározás: Egy barátom vagy rokonom előtt tanúságot teszek az Úr gyógyító hatalmának megtapasztalásáról. 

Ferenc pápa imaszándéka  2023. január hónapra:

A nevelőkért
Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 4. hét – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Evangélium

Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak földjére. Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát. Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbéli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Jézus ráparancsolt ugyanis: „Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!” Erre Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Azt válaszolta: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól: „Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!” Jézus beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mintegy kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak, és a vízbe fúltak. Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból. Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így szólt hozzá: „Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!” Az el is ment, és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.
Mk 5,1-20

Elmélkedés

A mai evangéliumban olvasható ördögűzési történetben hangsúlyos helyet kap az embert megszállva tartó gonosz lélek, akivel Jézus hosszasan elbeszélget. A párbeszéd minden mozzanatában érződik a feszültség és ellentét az embernek ártani akaró gonosz hatalom és az embert megmenteni szándékozó isteni erő között. A szavak harca mögött e két hatalom küzdelme húzódik meg az ember lelkéért. A gonosz lélek jól ismeri Jézust és hatalmát. Ez derül ki abból, hogy azonnal felismeri kivel találkozott és Jézust az Isten Fiának nevezi. Azt is tudja, hogy az ő hatalma gyengébb Jézus erejéhez képest, mégis erejét akarja fitogtatni, amikor megmondja nevét és azt állítja, hogy sokan vannak. De bármennyien is vannak, nem képesek ellenállni a megváltó, megszabadító erőnek, amelyet Jézus birtokol.
Érdemes tisztáznunk a következőt: Isten csak jót teremtett. A szellemi lényeket, azaz az angyalokat, valamint az embert is jónak teremtette. Egyes angyalok fellázadtak ellene, ők a gonosz lelkek, az ördögök. Isten minden teremtményét szabadnak teremtette, s e szabadság teszi lehetővé, hogy akár szembe is szállhatnak teremtőjükkel, az Istennel. A gonosz létezése tükröt tart elénk, s megmutatja, hogy a szabadságunkkal való visszaélés milyen következményekkel jár, hová vezethet. Személyes döntésünk, hogy kinek engedelmeskedünk.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az üdvösségtörténet új korszaka kezdődött el, Isten elküldte Fiát, hogy véghezvigye a megváltás művét, amely a kereszten teljesedett be. Segíts minket azért munkálkodni, hogy ne az önzés világa, hanem valóban Isten országa valósuljon meg a földön. Segíts, hogy ne féljünk a megtéréstől, hanem engedjük, hogy megváltoztasd életünket! Tőled arra kapunk személyes meghívást, hogy veled legyünk, megismerjük Isten országát, megtérjünk és hirdessük az evangéliumot. Adj nekünk erőt küldetésünk teljesítéséhez, az emberhalászathoz!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20230130.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 4. hét hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE - 2023. január Tanuljatok meg jót cselekednitörekedjetek az igazságra” (Iz 1,17)

Napi Ima34 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17)

A januári életige Izaiás próféta könyvének első fejezetéből származik. Ezt a mondatot választották a keresztények egységének imahetére, amelyet az északi féltekén január 18-25-ig rendeznek meg. A napi szövegeket az egyesült államokbeli minnesotai közösség írta. Az igazságosság nagyon sürgető téma. Egyre csak nő az egyenlőtlenség, az erőszak, egyre több az előítélet egy olyan társadalomban, mely nem képes tanúságot tenni a béke és az egység kultúrájáról.

Izaiás korában sem volt ez másképp. Háborúk, lázadások, a gazdagság- és a hatalomvágy, a bálványimádás, a szegények megvetése miatt tévesztett irányt Izrael népe. A próféta nagyon kemény szavakkal hívja népét a megtérés útjára, és emlékezteti, hogy térjen vissza Isten Ábrahámmal kötött szövetségének lelkületéhez.

 

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra”

Mit jelent megtanulni jót cselekedni? Mindenekelőtt a készséget, hogy tanuljunk. Erőfeszítést kíván a részünkről. Életünk hétköznapjai során is mindig van mit megértenünk, javítanunk, és újrakezdhetünk, ha hibáztunk.

Mit jelent igazságra törekedni? Az igazság olyan, mint egy elrejtett kincs, amire vágyni kell, amit meg kell keresni, ez a célja a cselekedeteinknek. Ha törekszünk az igazságra, akkor megtanulunk jót cselekedni, akkor fel tudjuk fedezni Isten akaratát, aki mindig a javunkat akarja.

Izaiás konkrét példákat hoz. Isten mindig a védteleneket, az elnyomottakat, az árvákat és az özvegyeket részesíti előnyben. Isten arra hívja a népét, hogy konkrétan is törődjenek másokkal, különösen is azokkal, akik nem tudják érvényesíteni a jogaikat. A vallásos cselekedetek, a szertartások, áldozatok és az imádságok sem kedvesek előtte, ha nem párosulnak jócselekedetekkel és igazságra törekvéssel.

 

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra”

Ez az életige arra késztet, hogy segítsük a többieket, vegyük észre, és konkrétan is segítsük őket szükségükben. A megtérés útja részünkről azt is jelenti, hogy kitárjuk a szívünket, elménket és a karjainkat mindenekelőtt a szenvedők felé.

„Az igazság iránti vágy és annak keresése öröktől fogva az ember lelkébe van írva, Isten helyezte a szívünkbe. Mégis, a történelem során tapasztalható fejlődés ellenére, még mindig meglehetősen távol állunk Isten tervének teljes megvalósulásától. A ma is dúló háborúk, a terrorizmus és az etnikai konfliktusok – ezek mind a fennálló társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség, igazságtalanság és gyűlölet jelei. […] Ha hiányzik a szeretet, a személy tisztelete és a szükségleteire való odafigyelés, akkor személyes kapcsolataink korrektek lehetnek, de bürokratikussá is válhatnak, és képtelenek lesznek kielégíteni az emberi igényeket. Szeretet nélkül sohasem születik meg a valódi igazság, a javak megosztása a szegények és gazdagok között; az a figyelmesség, mely tekintetbe veszi minden ember egyéni sajátosságait, és azt a konkrét helyzetet, amelyben él.” [1]

 

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra”

Éljünk az egyesült világért, és vegyük magunkra az emberiség sebeit kis gesztusokkal, amelyek az emberiség családjának épülését segítik.

Egy nap Argentínában J. véletlenül összetalálkozott korábbi igazgatójával, aki elbocsájtotta őt tanári állásából. Amikor az igazgató észrevette őt, megpróbálta elkerülni, de J. direkt odament hozzá. Megkérdezte, mi újság, az igazgató pedig elmesélte a legutóbbi nehézségeket, hogy most már egy másik városban él, és állást keres. J. megígérte, hogy segít neki, és másnap el is híresztelte az ismerősei között, hogy állást keres valakinek. Gyorsan kapott is választ. Amikor az igazgató ezt megtudta, nem akart hinni a fülének. Elfogadta, meghatottan és mély hálával azért, hogy akit valamikor elbocsájtott, épp az érdeklődött konkrétan iránta.

  1. is megkapta a „százszorosat”, mert épp aznap ajánlottak föl neki két állást is, épp olyat, amilyenre mindig is vágyott, már egyetemista kora óta. Őt is lenyűgözte, hogy ilyen konkrét Isten szeretete.[2]

 

Patrizia Mazzola és az életige csoport gondozásában

 

[1] C. Lubich, Az élet igéje, 2006. november, Új Város, 2006

[2] “Il Vangelo del giorno”, Città Nuova, VIII, n. 1, 2022. jan-febr.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Néhány esetben jobb hallgatni, mint beszélni: nincs ott szükség ékesszólásra, ahol az igazság önmagáért beszél.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Tartsd szem előtt, hogy az Isten fiait és a hitetlenség fiait a cselekedetek, s nem a szavak különböztetik meg egymástól.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szalézi Szent Ferenc - Segítség a szeretethez

Szalézi Szent Ferenc Segíség a szeretethez

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Miért gondolsz rám oly gyakran, Uram, és én meg olyan ritkán Rád? Hol vagy lelkem? A te igazi otthonod az Isten; de akkor hol vagyunk mi valójában?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta Sz,mint szalézi,mint Szűz MáriaSZŰZ MÁRIA,SEGÍTŐ SZŰZ,IMMACULATA

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Mária nem végez fél munkát (MB XIII. 151).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólA Szent Szűz és a gyermek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

A karácsonyéj a Szent Szűzet lelkének legszebb megnyilatkozásában mutatja be. Szív-nyílás van itt: tavasz a télben. Mennyország-nyílás van itt: Isten-látás, Isten-bírás földi életben.

 

a) Adott-e az Isten nagyobb ajándékot, mint mikor Fiát adta; szeretetének kenetével, az irgalom illatával töltötte el a földet! Lépett-e valamikor oly közel az emberiséghez, mint mikor köztünk született? S fogadta-e őt valamikor lélek oly bensőséggel, mint mikor édesanyja ölelte szívére? Nyílt-e valamikor virágkehely oly kéjjel s vett-e magába harmatot, mint a Szent Szűz anyai szíve? Úgy-e soha; nohát e Szűz elé állít a liturgia, – imádsággá válik szeretete és lelkesülése. A Szent Szűz lelkében templomot csodál, mely tömjénfüsttel teljes, – oltárt, melyen lobognak már a gyertyák s hirdetik, hogy leszállt az Úr… a többit pedig ránk bízza; boldogságát nekünk kell elgondolnunk mély tisztelettel s áhitattal! Nincs egyetlen lélek a világon, mely ily éjt virrasztott át, mint a Szent Szűz. Vele akar lenni egymagában az Úr; azért tereli el útját a barlangba, el a várostól, el Betlehemből, ki a magányba; elhallgattat mindent, csak az ég csillagai reszketnek, ahol „peperit filium suum primogenitum”, szülte elsőszülöttjét.

A szeretetben egyesülnek a lelkek, s ami kettő volt, eggyé lesz. Az anyai szeretetben, ami egy volt, ketté válik, de csak azért, hogy a két tűzláng annál hevesebben egymásba csaphasson. Az Isten most kezdi szeretni a Szent Szűzet mint anyját, s a Szent Szűz Istent mint gyermekét; ez új szeretetnek varázsa és boldogsága van az éjre kiöntve; az Isten-megközelítés elképzelhetlen foka. Ily édes nem volt még az ég: „hodie melliflui facti sunt coeli”, ma mézzelfolyó lett az ég.

 

b) És a gyermek?: „Jöjjetek nemzetek s imádjuk az Urat”. – E gyermeknek jár az imádás adója, mert ő az Isten-velünk, az Emmanuel! E gyermek a mienk! testvérünk… s íme itt kezdjük szeretni az Istent, mint testvérünket… de ez a nagy Isten végtelen nagy megaláztatásban csak végtelen nagy célokért jöhetett. Ezeket jelzik az éj s a fagy, melyeket meg kell törnie. A hitetlenség éje borzalmas hatalom, s a tél fagya a halált jelenti s a szívtelen elvadulást és hanyatlást. Örvények ezek; de a gyermek játszik az örvények fölött: kacsóit bedugja a vipera üregébe és szelídít vadállatokat.

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Ha a természet az Isten nyoma, és ha a lélek az Is­ten hasonmása - akkor ugye nemcsak a nyomról lehet követeztetni arra, aki saját nyomát a természetbe be­levitte, nemcsak a képről lehet következtetni arra, aki sa­ját képét belénk, lelkünkbe rajzolta, hanem megfordítva is — az Istenből, az ő lényéből, az ő tulajdonságaiból rá kell jönnünk annak a képnek vonásaira, melynek hivatá­sa, hogy az Isten képmása legyen. Ne mondja senki, hogy ezt az utat a logika esetleg téves okoskodásnak bélyegzi meg. Ez először is nem szokatlan út.
Az Isten és a teremtmény viszonya ugyanaz, mint a művész viszonya a műalkotáshoz. A műalkotásból ráis­merünk a művész lelkére, képességeire, fantáziájára, alko­tó zsenijére. De viszont, ha a művész lelkét ismerjük, tud­juk azt is, hogy ez a lélek a műalkotásban hogyan sugárzik vissza; a logika ezt úgy fejezi ki, hogy az okozatból rá lehet ismerni az okra, és megfordítva: az okból lehet következ­tetni az okozatra. Ez az út nem is lesz téves, mert az Isten felismeréséhez nem egy út vezet; ha már egy úton eljutottunk hozzá, nyugodtan indulhatunk ki belőle, hogy a ter­mészet koronáját tökéletesebben megismerhessük.
 

(Isten képe az emberen)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaSzülessünk újjá lélekben!

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Ezen a földön egyetlen dologgal foglalkozz lelked üdvösségével, megnyugodva Isten akaratában.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzellemi egyesülés az evangélikusokkal

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Szellemi egyesülés az evangélikusokkal

Egység, megbánás, imádság.

A Pogányok Apostolának iskolájában ébredhetünk annak tudatára, hogy mindnyájunknak szüksége van a megtérésre.

Nincs keresztény élet bűnbánat nélkül.

„Nincs valódi ökumenizmus belső megtérés nélkül.” „Ki vagy te, hogy más szolgája fölött bíráskodol?” {Róm. 14:4). Inkább ismerjük el hibáinkat együtt. Ez vonatkozik az egység kegyelmére is: „Mindenki vétke­zett.”

Ezt be kell látnunk és ki kell mondanunk teljes komolysággal és le kell vonnunk a tanulságokat...

Jézus Krisztus valamennyiünk üdvössége... „...béké­ben élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által” (Róm. 5:1) és magunk között... hisszük és együtt valljuk is mindezt...

Minden hálánk azért, ami számunkra közös maradt és egyesít minket, nem tehet vakká azzal szemben, ami még elválaszt minket... Arra szólítanak minket, hogy együtt haladjunk, az igazság és szeretet párbeszédében, a hit teljes egysége felé... Mindent meg kell próbálnunk ennek érdekében. Mindent meg kell tennünk, hogy egyesüljünk. Tartozunk ezzel Istennek és a viliágnak...

Krisztus akarata és az idők jele sürget bennünket ar­ra, hogy közösen tegyünk tanúságot az igazság és sze­retet egyre növekvő beteljesedéséről... A ránk váró fel­adatok nagyok és súlyosak... „Gyöngeségünkben segít­ségünkre siet a Lélek” (Róm. 8:26). Ha bízunk Benne, folytathatjuk párbeszédünket, szembenézhetünk a mun­kával, melyet ránk szabtak. Kezdjük a legfontosabb párbeszéddel, imádkozzunk!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziItt nem lehet nevetni, csak sírni,

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
Itt nem lehet nevetni, csak sírni,
szőlőnket leszüretelték, jövevények préselték,
búzánkat learatták, jövevények csépelték,
jaj, mivé lettünk.
Itt nem lehet sírni, csak nevetni,
jön az Úr a hegyek hátán tapodva,
vérben ázik köntöse, mintha szüretelt volna,
ő adja vissza földjeinket.
Itt nem lehet nevetni, csak sírni,
lányaink elfajzottak, bálványokkal mulatnak,
fiaink elfajzottak, szekér, ló, lóerő az istenük,
kihalt belőlük az ép lélek.
Itt nem lehet sírni, csak nevetni,
meglátogat az Úr nagyvoltában,
fiaink szívét felénk fordítja,
lányaink lelkét hozzánk hajlítja.
Itt nem lehet nevetni, csak sírni,
romok között a pelikán tanyáz,
vigadóhelyünkön sakál vinnyog,
megkeseredtünk, mint a bürök.
Itt nem lehet sírni, csak nevetni,
Urunk megfarag bennünket,
akár pompás építőköveket,
velünk foltozza be a rést a falakon.
Itt nem lehet nevetni, csak sírni,
széjjelporlik jókedvünk, mint a pelyva,
szél hordja el, amit összetornyoztunk,
erőnket elszívja a keserű föld.
Itt nem lehet sírni, csak nevetni,
várjuk az őrségváltást, a hajnalhasadást,
és tudjuk, az Úr az, aki eljön,
ő szabadítónk, ígéreteit nem szegi meg.
Itt nem lehet nevetni, csak sírni,
ellenségeink röhögnek rajtunk,
ínyük kivillog a nevetéstől,
gúnyolóink nem szégyenülnek meg.
Itt nem lehet sírni, csak nevetni,
felderül napunk fénye minden reggel,
s ha felzeng a citera és a hárfa,
feledünk mindent, táncolunk az Úrnak.
Itt nem lehet,
csak nevetni meg sírni,
csak sírni meg nevetni,
ezt teszi az Úr is, aki magasban lakik,
mégis közel van a megtört szívűekhez.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÚjév, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe

Napi Ima30 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 4. vasárnap

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Boldogságos antinómiákÉvközi 4. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Őszintén megvallhatjuk, hogy még sokadik hallásra sem könnyen tárulnak fel Jézus boldogságmondásainak titkai. Szegények - akik gazdagok, sírók, de megvigasztaltak, szelídek és hatalmasok, az igazságot éhezők-szomjazók ennek ellenére megelégedettek, irgalmasok, akiknek irgalmaznak, üldözöttek-megalázottak, mégis örvendezve ujjongók.

Az antinómiák egymást kizáró ellentmondások. Legalábbis a dolgok fizikai rendjében. Ami fent van, nem lehet lent, ami kint van, nem lehet bent. Aki éhes, nem lehet jóllakott és a szomjas nem lehet telített. A kívánságok soha nem teljesednek be maguktól és az óhajok nem szűnnek meg csak úgy.

Buddha ennek felismerése nyomán jutott arra a következtetésre, hogy a szenvedés és a boldogtalanság forrása a kielégítetlen vágyakban van. Ezért – szerinte – az ember úgy szabadulhat ki az örökös szenvedés körforgásából, ha kioltja magában a kívánságokat.

Az irodalom más úton jár. A költők olyan tapasztalatokra utalnak, amelyek felülírják világunk fizikai rendjét, biológiai hiány- és telítettség struktúránk szigorú egymásutániságát. Pilinszky János az „Egyenes labirintus” című költeményében a beteljesedés titkát fürkészve „nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás”-ról beszél. A hétköznapi térélmény mellett az idő szokványos irányát és tartamát haladja meg Tóth Árpád az „Esti sugárkoszorú” szerelmes látomásában.

„Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek.”

Shakespeare LXXV. Szonettje pedig a szerelem komplexitását a gazdagság és a szegénység, a testi sóvárgás és a bódító beteljesedés egybeesésével, koincidenciájával fejezi ki.

Lelkem miattad örök harcban él,
Mint fösvény, kit pénze gondja öl meg;
 
Csupa fény és boldogság büszke elmém,
Majd fél: az idő ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha azt szeretném,
Majd, hogy a világ lássa kincsemet;

...

   Koldus-szegény királyi gazdagon,
   Részeg vagyok és mindig szomjazom.

(Szabó Lőrinc fordítása)

Jézus boldogságmondásai magukba foglalják és felülmúlják Buddha bölcsességét és a költészet antropológiai ellentmondásainak egybeesését.

Jézus azért haladja meg a nagy Megvilágosodott tanait, mert nem azt mondja, hogy ne sírj, ne vágyakozz. A keresztény erkölcsben ugyan ismerjük a rendetlen, helytelen vagy bűnös vágyakat. Azt is tudjuk, hogy ezekkel mennyi zavart és szenvedést okozhatunk másoknak és saját magunknak is. Ezért a helytelen vágyaktól való megszabadulás ösvényein egy darabig még párhuzamosan is haladunk Buddha tanítványaival.

Az első lényeges különbség azonban az, hogy a világot nem mindenestül tartjuk rossznak, amiből szabadulni kell, következésképp nem minden vágyat tartunk helytelennek.

A második eltérés az, hogy a vágyakat nem kiölni vagy elfojtani akarjuk, hanem megtisztítani és elmélyíteni.

A harmadik, döntő keresztény sajátság pedig az, hogy az Isten és a személyes szeretet megtapasztalása és megélése utáni vágy és ennek beteljesedése számunkra a Teremtő legnagyobb ajándéka. Még akkor is, ha itt a földi létben a szerelem, a barátság és mindenféle szeretet a sírás kockázatát is magában hordozza. Aki érzéketlenné teszi a szívét azért, hogy soha ne kelljen a könnyek szemüvegén át néznie a világot, az kizárja magát a kapcsolatok csodás világából. Csak az sír, aki szeretett valamit vagy valakit. A vigasztalás pedig csak annak enyhület, aki sírt.

A hegyi beszéd boldogságai azonban nemcsak Buddha tanítását múlják felül, hanem a költők élményeit is.

Először is azért, mert vágyaink beteljesületlenségükben is beszédesek. Szent Ágoston tanítja, hogy „ignoti nulla cupido” vagyis amit nem ismerünk, arra nem is vágyakozhatunk. Véges és végtelen vágyaink alapja egy olyan mély és kiirthatatlan késztetés, ami minden gondolatunk és kívánságunk mélyén felsejlik. Ady szavaival:

„Az Isten van valamiként,
minden gondolatnak alján
néki harangozunk...”

                                   (Az Isten balján)

De Jézus boldogságmondásai azért is többek Buddha és a költők élményeinél, mert nem csak emberi erőfeszítések vagy érzések meghaladásáról beszélnek, hanem az ember és Isten kapcsolatának hasonlíthatatlan tágasságáról. Tóth Árpád ugyan már ennek közelébe jut amikor ezt írja:

„Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le,
S lombjából felém az ő lelke reszket?”

Jézus, aki hitünk szerint valóságos Isten és valóságos ember, már nem csak emberi kapcsolatokról, barátságról, szerelemről vagy így-úgy értett szeretetről beszél. Tanításának szenvedő szerkezetű kijelentéseit a szentírástudomány „passivum theologicum”-nak „teológiai szenvedő szerkezet”-nek hívja. Eszerint itt – rejtett módon – maga Isten cselekszik. Sőt! Ő maga a benne és érte szegény gazdagsága. Ő –a Jézus könnyező együttérzésébe ölelt – síró vígasza. Ő az igazságra éhezők és szomjazók vágyának megelégülése. Benne – az irgalmas Atya emberszerető Fiában – nyernek irgalmasságot az irgalmasok.  A Lélektől átitatott szenvedése és megaláztatása, halála és feltámadása titkába beavatódva lehetnek örvendezők a most üldözöttek.

A boldogságok Isten boldogságába, a boldog Isten Országába hívnak bennünket. Egy olyan világba, ahol az utolsó szót nem a fizika vagy a biológia törvényei, nem is az aszkézis erőfeszítései vagy a költészet szépségei mondják ki, hanem a Szentháromság egy Isten örök szeretetének boldogságos antinómiái.

 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Bevezetés

Jézus, miután megkeresztelkedett a Jordán vizében és Keresztelő Szent Jánost elfogták, Galileába ment, és hirdette az evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”

Annak ellenére, hogy a templom, nem börtön, hanem Isten háza, nem bűnözők, nem nagy bűnösök vannak jelen e templomban, hanem Istenben hívő emberek, mégis nekünk is szólnak, az iménti szavak: a ”Térjetek meg!” Erre ugyanis mindannyiunknak szüksége van. Mert, aki jó, az lehet még jobbá, aki szent, az lehet még szentebbé!

Kirie litánia

Urunk Jézus Krisztus, Te minden embert megszólítasz. Uram, irgalmazz!

Urunk Jézus Krisztus, Te közel hoztad hozzánk Isten országát. Krisztus kegyelmezz.

Urunk Jézus Krisztus. Te bátorítasz bennünket, hogy higgyünk evangéliumodnak. Uram, irgalmazz! 

Evangélium után

Ha figyelmesen követjük az Úr Jézus életútját, minden okunk megvan a csodálkozásra, olykor a meghökkenésre is. Hiszen életében minden, de minden másként törté-nik, amint az ember elvárná, vagy elképzelné.

Egészen csendben és szerényen jön közénk. Ugyan ki gondolna arra, hogy a Messiás király egy rongyos istállóban jön közénk. Harminc éves koráig Názáretben él és kétkezi munkával keresi kenyerét. Szinte fejcsóválva mondogatjuk ennek láttára: Miért kellett ilyesmire tékozolnia drága idejét? Mikor pedig eljött az óra, hogy meghirdesse Országa örömhírét, visszavonul a tómelléki Kafarnaumba. Ez a tette ugyancsak visszatetszést szülhetett Izraelben.

Igaz, hogy Izajás próféta megjövendölte, hogy „a pogányok Galileájából támad a világosság”. Ám az emberek jobban ragaszkodtak saját elképzeléseikhez, mint Isten igéjéhez.

Jézus tehát nem Jeruzsá-lemből, a Szent Városból, a próféták és királyok városából, indul tanító útjára, hanem a pogányokkal „megfertőzött” igencsak rosszhírű, kereskedelmi útvonalak kereszteződésében fekvő városból, Kafarnaumból.

Mert Isten előtt nincsen megvetett föld, és Isten előtt nincs egyetlen megvetett ember sem. Isten sohasem azt kérdezi, honnan származol, honnan jössz, hanem azt, hová tartasz. Isten nem a múltunkat nézi, hanem jelenünket és jövőnket.

Keresztelő Szent János már Heródes börtönében raboskodott, amikor Jézus ajkán mintegy folytatásként fölcsendül előhírnökének szava: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!” Ezekkel a szavakkal a megvetett földről a megvetett emberekhez fordul Jézus, hogy fölmagasztalja őket.

Alkotó szeretete megteremtette a csodálatos világmindenséget és életre hívta az embert. Sajnos azonban az ember korántsem az a „szent anyag” még, aki méltó lenne az örök életre.

A „legyen világosság”, a „legyen élet”, a „legyen ember” teremtő szózata elhangzott már, de Isten nem érte be ezzel. Jézus ajkán ezért csen-dül fel az újjáteremtő szó: „Legyen istenivé az ember!” S ehhez az első lépés a térjetek meg szavak meghallása, a megtérés.

Sajnos a modern ember szeret-né a füle mellett elengedni e sza-vakat, mintha nem is neki szólnának, legfeljebb bűnös kortársaiknak. Má-ra a korábbi ideológiák és a mé-diumok segítségével sikerült kioltani szinte széles néptömegekből az erkölcsi érzéket, eltüntetni az erény és a bűn közötti különbséget.

Amíg ember marad az ember, addig mindig lesz különbség az erény és bűn között. Mindig szükség lesz megtérésre. Mert sem a jó, sem a rossz nem marad az emberbe zárva. Kihat a környezetére, jobbá, vagy rosszabbá teszi az embereket. Az emberi társadalomnak segítséget csak a megtérés, a bűnbánat és nyomában járó bűnbocsánat jelenthet.

Nem a bűnök egymás fejére olvasása, az élet szennyesének ízléstelen kiteregetése. Csak a gyarló emberi volt elismerése, s nem a vétkek letagadása, hanem a vétkek megvallása, a megtérés, az ember erkölcsi újjászületése billentheti helyre az egyensúlyt. Ez akadályozhatja meg a bűn felhalmozódását, közösséget fertőző jelenlétét, és társadalmi feszültség kiváltását. A megtisztulás tereli vissza emberi életünket azoknak a törvényeknek medrébe, amelyek egyedül biztosíthatják az élet tisztító és előrelendítő sodrását.

A megtérés azt jelenti, hogy Krisztus segítségével megkeressük és megtaláljuk igazi énünket. Olyanokká leszünk, igyekszünk lenni, amilyennek Isten akar minket látni.

Az Úr Jézus azért jött a földre, hogy az igazi énünket megtalálhassuk. Önmagát állítja elénk tükörnek, hogy Benne lássuk meg, milyennek gondolt és milyennek akar minket is az Isten! Ő nyújt segítséget ahhoz, hogy akár 180 fokos fordulattal is, de új, jó irányba terelje életünket.

Nagy esemény előtt állunk! Ne adjunk támadási felületet. Az eddigi hibánkért pedig tartsunk bűnbánatot, közösségileg is, és egyénileg is! Legyünk egyre hitelesebb, támadhatatlanabb krisztushívők! Akkor nem ér majd bennünket tragédia. Kevesebb lesz majd gyűlölködés társadalmunkban, és több a megbékéltségből.

Ugyanis nemcsak a Jézus korabeli emberekhez, hanem hozzánk is közel van az Isten Országa. S közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják Őt, - mondja az Írás. A bűnbánat is, az irgalmas Isten is. A megtérés, a bűnbánat kinyújtott kézhez hasonlít, amelybe a végtelenül irgalmas Isten helyezi el lelkünk békéjét és üdvösségét. Ha minél több Isten felé kinyújtott kéz lesz e hazában, akkor nem lesz többé hazánkban félelem és rettegés, hanem egyre erősebb reménykedés, és testvériesség.

Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva Szegény gazdagok, boldog szegényekÉvközi 4. vasárnap

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

1. Keressétek az Urat… csak egy szerény, kis népet hagyok meg belőled, Izrael maradékát, amely az Úr nevében reménykedik. (Szof 2,3.3,12–13)

Szofoniás próféta a Kr. előtti 7. század közepén élt és működött Jeruzsálemben. A szegények prófétájának számít ő is, akárcsak Ámosz, de nála keményebb hangon hirdeti meg az Úr ítéletét, az Úr napját, amelyet eleinte úgy értelmeztek a rabbik, hogy saját népük diadala lesz. Csalódniuk kellett, mert az évszázadok folyamán, a többi prófétai könyv üzenetével is összevetve kiderült, hogy Jahvé napja nem egyedül Izraelt érinti, hanem gyakorlatilag az általános világítéletet, amit ma világvégeként emlegetünk. Ebben a végítéletben Isten nem elveszíteni akarja népét, hanem üdvözíteni. Akárcsak a Föld többi nemzetét, hiszen Jézus Krisztusban ez az ítélet részben megtörtént: elkezdődött Isten országa, uralma.

 

2. Ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, a semminek látszókat, hogy egy ember se dicsekedhessék Isten színe előtt
(1Kor 1,26–31)

Szent Pál éppen a korintusi hívek gyakorlati életéből veszi a példát tétele igazolására. Ahogyan köztük is csak elvétve van előkelő, gazdag, ahogyan sokkal többen vannak, akik szegények, egyszerűek, tanulatlan rabszolgák – ez a tény megmagyarázza azt, amit sem a zsidók, sem a görögök nem értettek. Előbbiek politikai hatalmat vártak a Messiástól, utóbbiak az ész erejének győzelmét, felsőbbrendűségét tekintették egyedül üdvözítőnek, s így értetlenül álltak a szenvedő, bűnösökhöz lehajló, szegényeket felemelő Krisztus előtt. De az apostol megérteti híveivel, hogy a Krisztussal való kapcsolat kegyelmi ereje minden tudatlanságunkat, szegénységünket és tehetetlenségünket orvosolni képes. Általa leszünk erősek, bölcsek, tehetősek. A mindennapi élet igazolja ezt a tapasztalatot. A világban tapasztalható versengés, rohanás és fogyasztói szemlélet, megfelelési kényszerek sokasága őrületbe kergeti azt az embert, akinek nincs saját, önálló tartása, értékrendje. A keresztény Krisztusban találja meg azt a háttérbiztonságot, rejtett erőtartalékot, amellyel akár a kordivattal szemben is dönteni képes. Isten kegyelmének birtokában mindig van bátorsága nevén nevezni és megtenni a jót, megkülönböztetni a sátán ármánykodását a Szentlélek sugallatától.

 

3. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. (Mt 5,1–12)

A hegyi beszéd a keresztény tanítás összefoglalása. Ennek mintegy bevezetése a nyolc boldogság, amelyet az evangélium alkotmányának szoktak nevezni. Biblikus szakemberek szerint talán nem így és nem egyszerre hangzott el a nyolc boldogság Jézus szájából. Az sem biztos, hogy a hegyen, hiszen Szent Lukácsnál inkább síksági beszédként szerepel. Mindez, állítják a Biblia tudósai, az evangélisták szerkesztői munkájának eredménye, mert ők Jézus tanításából összeszedték mindazt, amit a keresztény lelkület kialakításához, a Krisztus országába való eljutáshoz fontosnak tartottak. A nyolc boldogságot a mai életre lefordítva talán nincs is találóbb megfogalmazás, mint amit a mindannyiunk által ismert és nagyra becsült Gyökössy Endre református pasztorál-pszichológus elmélkedésében találunk:

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömteli lesz az életük.

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendesül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket…

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója TeDeumÉvközi 4. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

TeDeum

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.” Mt 5, 1-12a

 

Mottónagy lesz a mennyben a jutalmatok!

 

MITŐL KELLEMES?

Idén újra bosszankodhattam karácsony tájt a divatba jött „kellemes ünnepeket „köszöntésem.” Egy fürdő a nyári vakáció lehet kellemes, a karácsony legyen boldog, s ha lehet áldott. Hisz senki sem mondja kellemesnek. ha gyaláznak és üldöznek minket. Igaz, a boldogságot is inkább a vasárnapi prédikációkra tartjuk fenn, köznapjainkban nem mondunk hálaadó szentmisét a megaláztatásért, mint egykor Szent Erzsébet. De valljuk be,a szegénységért kevesen mondanak hálát, és a háborúzó felek imái a békéért is álszentül hangzanak, vagy nem? Az pedig az elmúlt századok társadalomkritikája rég elvetette, hogy a túlvilágon kárpótoljanak a mai szenvedéseinkért. Mi a jutalmat itt és most akarjuk. Szívünk mohón áhítja a most-at. Ezért kell imádkoznunk a tisztaszívűségért: semmi se homályosítsa el őszinteségünket, rabolja el belső békénket.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Mt 4,12–23 „Gyertek, kövessetek!”Évközi 3. vasárnap

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Mt 4,12–23 „Gyertek, kövessetek!”

Számos meghívási jelenetet olvashatunk az újszövetségi Szentírásban. Egy visszautasított meghívási jelenetet is, például arról a gazdag ifjúról, aki nem akarta Jézust követni, mert „sok vagyona volt”. Az a két szó, melyet a héber és a görög nyelvben a követésre használnak, többféle emberi magatartást fejez ki. A szolga követi urát, a legyőzött ellenségét, a hadsereg vezérét. Mindig valamilyen közösséghez való tartozásnak, illetve a tiszteletnek a jele a követés. Izrael is követi Istenét a kivonuláskor, tűzoszlopban, angyal vezetésével, vagy a szövetségláda által jelzett úton. A Jelenések könyve ezt a követést a vőlegény és a menyasszony között lévő kapcsolattal írja le. Ez a vezetés a Biblia további tanításában prófétai vezetéssé alakult, illetve a Sínai-hegyi kinyilatkoztatás után a törvény határozta meg az Isten követésének szabályait.

Az Újszövetség evangéliumaiban a követés legtöbbször valóságos fizikai követést is jelent, vagyis Jézus, a korabeli rabbik szokása szerint, tanítványaival életközösséget létesített. A tanítványok Jézussal együtt élve memorizálták szavait, és utánozták cselekedeteit, azaz életstílusát. Jézus elvárta tanítványaitól, hogy kiszakadjanak korábbi környezetükből. Jézus világossá teszi tanítványai előtt, hogy követőinek ugyanazt a sorsot kell vállalniuk, amit ő vállalt. Jézus követésre szólít fel. „Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszór” (Mt 12,30) – mondta. Ezt a kijelentést Jézus nem ellenségeire, hanem tanítványaira vonatkoztatja. Különben az evangéliumban ezzel ellentétes választ is találunk („Aki nincs ellenünk, az velünk van” – Mk 9,40), amely azokra vonatkozik, akik ugyan nem Jézus tanítványai, de nem tekintik ellenségnek sem őt, sem tanítványait. Nehéz megállapítani, hogy ki az, aki valóban Jézushoz tartozik, hogy a kívülállók közül kik a Mester ellenségei, kik a toleránsak, és kik azok, akiket esetleg a tágabb baráti köréhez sorolhatunk.

Az apostoli levelekben mást jelent Jézus követése: a hívek feladata követni a feltámadt Krisztust. Az üdvözültek a Jelenések könyve szerint a Bárányt követik, és oda jutnak, ahol ő van.

A modern társadalom az önálló személyiségeket dicsőíti. Az egyéniség éppen abban nyilvánul meg, hogy senkit nem utánoz, hanem van bátorsága szembefordulni minden tekintéllyel. Sokan azzal vádolják a Katolikus Egyházat, hogy csak olyan híveket tud elviselni, akik követik főpásztorukat, plébánosukat és a Tanítóhivatal utasításait. Emiatt nem tekintik megfelelő nevelő intézménynek az Egyházat, mert nem egyéniségeket, hanem csak „értéktelen szolgai utánzókat” nevel. Akik ezeket a vádakat hangoztatják, megfeledkeznek arról, hogy az Egyház mindig Krisztus követésére szólít fel, az emberek követésére pedig csak annyiban, amennyiben azok valóban az isteni Mester nyomdokában szegődtek.

A modern társadalom is kénytelen hirdetések és propaganda útján a követendő személyeket bemutatni, mert különben irányíthatatlan lesz az emberi közösség. A kérdés csupán az, hogy ezek a sokszor látszatszabadságot ígérgető kampány-messiások, hoznak-e akkora áldozatot a céljaikért, és hogy azok olyan értékesek-e, mint Jézus céljai voltak. Ha mindkét kérdésre pozitív választ tudunk adni, kövessük őket, ha nem, legyünk egyéniségek, akik képesek vagyunk Krisztus követésére akkor is, ha a társadalmi hírharsonák másra szólítanak fel bennünket.

Jakab és János imája

Urunk! Oly nehéz megszabadulni hétköznapi életünk minden kötöttségétől, a haláltól, a bárkától vagy éppen szüleinktől, hogy nyomodba szegődjünk. Oly nehéz hallgatni rád, amikor így szólsz: „Kövessetek engem…!” Tudjuk: hívásodra késedelem és aggodalmaskodás nélkül kell válaszolnunk. Tudjuk azt is, hogy szabadon hagysz a döntésben, hiszen nem akarod ránk erőltetni magad. Tudjuk, hogy mindehhez be kell járnunk életünk árnyoldalait, szembe kell néznünk gyöngeségeinkkel, hitetlenségeinkkel, félelmeinkkel.

De most hozzád fordulunk, aki elkötelezed magad mellettünk, és gyenge hitünk segítségére sietsz: előtted állunk, hogy újra megfogd kezünket, és vezess azon az úton, amelyen járnunk kell. Urunk, követni akarunk téged. Legyél fényünk az úton. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedéseiIII. 183

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

A kánaáni asszony leánya. Én a fiak közé tartozom, de azért hálás akarok lenni
a morzsákért is! [III. 183]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet ISTENÉRTHiteles keresztény. Tanúságtevő élet.

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28
Hiteles keresztény.
Tanúságtevő élet.
Egy hívő ember tanúságot tehet életével, szavai nyomán, példás életével. A példa vonz, Hiteles! Erő árad belőle jó, a közelében lenni, fel lehet rá nézni, titok övezi. Ha ilyen hívő emberrel találkozik az ember, megcsodálja, azt kérdezi, mitől, kitől ragyog, hogyan éli az evangéliumot. Mindenkit másképpen érint meg a Lélek. Van, akinek egy lelkigyakorlat, van, akit egy Medjugorje zarándoklat! Igen! Magyar fiatalok mondják el tanúságot téve azt a csodát, amit a Szűzanyától ajándékba kaptak. Láthatták Őt! Ebben a videóban érezhető, hogy Mária a Jóisten segítségével ajándékot ad. Minden szentmise, szentáldozás ilyen hatalmas ajándék a Jóistentől. Boldog, aki él ennek az ajándékozó Krisztusnak a kegyelmeivel.
Ebben a videóban halljuk, mezítláb ment fel a hegyre, miközben a forró kövek égették a lábát. Áldozat, felajánlás! És öröm, hogy meg tudta tenni ! Bátorság! Hitték, hogy sikerül, és örömmel számolnak be róla.
Medjugorje nem egy csodababa! Hanem a csodák sorozata Isten és a Szűzanya által! Akik oda elmennek, más emberként térnek haza. Ez ugyanolyan, mint egy szentmise, a kegyelmet mindenki megkaphatja, aki kéri. Lelke átalakul és nem tud otthon maradni, mert érzi a vágyat, hogy újra találkozhasson Jézussal.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. május 2.I/51-53

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

1962. május 2.

Egyik délben a Városmajorban jártam. Váratlanul beszélgetni kezdett. Szomorúan panaszkodott és kért, hogy írjam le panaszos szavait: „Én vagyok az ország koldusa. Engem nem akarnak foglalkoztatni. Minden koldulást betiltottak az országban, csak Én koldulok étlen-szomjan. Járok utcáról utcára, házról házra, faluból városba, hideg télben, tikkasztó nyárban, süvítő szélben, zuhogó esőben. Nem kérdezi meg senki Tőlem, hogy hová megyek ilyen szánalmas állapotban. Hajam vértől csapzott, lábaim összerepedeztek az utánatok való sok gyaloglástól. Kezem állandó segélykérésre kinyújtva. Szívről szívre járok, és alig kapok egy kis alamizsnát. Utána gyorsan becsukják szívük ajtaját, alig tudok bepillantani oda. Vissza kell húzódnom szerényen, és kegyelmeim halmozva vannak Szívemben. Leánykám, kérj te sokat mások részére is! Ó, szinte lekötelezel, meg kell köszönnöm hűségedet. Ugye, csodálkozol ezen? Ne ámulj el, minden kicsi áldozatod enyhíti határtalan, gyötrő szomjúságomat. Egy pillanatig se élj áldozat nélkül! Leányom, meg kell neked mondanom, a közelmúltban sok lelket felszólítottam az Én különös követésemre, de csak igen kevesen értik meg, mit óhajtok tőlük. Imáidba szünet nélkül foglald be őket, és hozz áldozatot értük, hogy engesztelő táborom, melyet így próbálok gyűjteni, ellensúlyozza igazságos haragomat. Édesanyám kérlel, Ő tartotta vissza eddig is igazságos haragomat. Az Ő Szeretetlángja Engem is lekötelez.”

Egy alkalommal imádás közben így szólt az Úr Jézus: „Szívednek minden dobbanásában legyen benne a bűnbánat! Minden lélegzetvételnél az Én szeretetemet lélegezd be, és a kilégzésnél add tovább felebarátodnak.”

Húsvétvasárnap szentbeszéd közben a pap így szólt: „Az Úr dicsőségét nem veheti el senki, mert azért Ő megszenvedett. Az igaz, hogy néha a szomorúság homálya borul rá.” S közben az Úr Jézus ismét panaszos szavaival fordult felém: „Látod, ő, ez a lélek nem látja fájdalmamat, nem érez Velem, nem gondol rá, mennyire szenvedek. Kislányom, fokozd szereteted a Nekem szentelt lelkek helyett is.”

A mellém rendelt nővér azt kérdezte, hogy milyen különbséget éreztem, amikor az Úr Jézus helyett az őrangyalom ébresztett. Én akkor nem tudtam neki választ adni. Most, hogy az Úr szelíd hangját visszavonta tőlem, csak egyoldalú beszélgetésbe kezdek. Megkértem Őt: „Édes Jézusom, sok mindent megérttettél velem, amit a Te sugallataid által kifejezésre is tudtam juttatni, de mikor ez történt, akkor már csendet borítottál lelkemre. Most elmémben ugyan fölfogtam, de szavaimmal kifejezni mégsem tudom.” Ahogy így csendben az Úr színe előtt térdeltem, elmélkedtem, lelki szemeim előtt egy végeláthatatlan fényesség keletkezett, mely milliárdnyi fénytől sziporkázott, és eme fény kápráztató sziporkáiból apró, kisebb-nagyobb ragyogó szemcsék szikráztak ki mindenfelől. A porszemnél is kisebbek voltak, de csodálatos tündökléssel ragyogott még a legkisebb is. És ahogy így szemléltem, az Úr éreznem engedte, hogy miért nem tudtam erre elmémben kifejező szavakat találni. Az apró, de csodálatos tündöklésű szemcsék az Úr teremtményeinek érzetét keltették bennem.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Örvendetes RózsafüzérHétfő

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki hitünket növelje!
... Aki reményünket erősítse!
... Aki szeretetünket tökéletesítse!

 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Akit Te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
... Akit Te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
... Akit Te, Szent Szűz a világra szültél.
... Akit Te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
... Akit Te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (33) „… nem veszhet el prófétaJeruzsálemen kívül.” (Lk 13,31–33)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

„… nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.”
Lk 13,31–33

31 Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak: Menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. 32 Ő ezt mondta nekik: Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. 33 Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(33) „… nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.” (Lk 13,31–33)

Ez a jelenet szépen mutatja, milyen belső bizonyossággal járja be Urunk a megváltás értünk vállalt, szenvedésteli útját. Tudja, a neki rendelt idő véges. Ezért Galilea uralkodójának a halálos fenyegetése sem rendíti meg. A politikai hatalmasságot politikai mércével mérve, „rókának” mondja a szemrebbenés nélkül gyilkoló uralkodót (Mk 6,27; 9,13). Urunk ítéletében a róka ravaszsága mellett talán ott van szőlőskerteket tönkre tevő állat képe is. Szavait így is érthetjük: „Mondjátok meg ennek az Isten szőlőskertjét (vö. Zsolt 80,9-16; Hós 10,1), azaz Izráelt pusztító királynak, hogy én ördögöket űzök ki, és betegeket gyógyítok. Én tehát jótevő vagyok és nem gonosztevő.”(vö. JSir 5,18; Ez 13,4). Urunk nem államellenes lázadó (Mk 12,13–17), de nem is riad meg uralkodójának haragjától, mert életét a mennyei Atya kezében tudja (23,46; Jn 10,18). Ehhez a csodálatos belső bizonyossághoz tartozik az is, hogy a prófétának (és ő próféta is) Isten rendelése szerint a szent városban, Jeruzsálemben kell majd meghalnia (vö. 13,34). Minden Istenhez igazodó életnek megvan a maga belső rendje.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Ne ellenállj!Vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
Ne ellenállj!
„Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta.” (Mt 21,45-46)
Ne ellenállj Jézus szavának, az Ő hívogatásának! Ő ma is építeni szeretné Egyházát, s övéinek lelki növekedést szeretne ajándékozni. Gyümölcsöző életünket szeretné látni, sőt a gyümölcsökből részesedést is kér, várja az Ő szőlőskertjének gyümölcseit. Mindennel ellátta népét, szőlőskertjét, s várt jogőrzésre, de lett jogorzás.
Ebben a példázatban Jézus tükröt tár a korabeli főpapok elé, de tükröt tár nekünk is. Mi is ilyen munkások, ilyen sáfárok vagyunk a magunk helyén. Megbízott sáfárai vagyunk Isten javainak. Vajon mi engedelmes, vagy gonosz szőlőmunkások vagyunk? Szolgálunk-e hűséggel az Ő szőlőskertjében, vagy harácsolunk, és megfeledkezünk arról, Akié minden?
A főpapok megértették az Igét, de nem engedelmeskedtek neki. Virágvasárnapon Jézus miattuk is, az ő nem-akarásuk miatt is sírt. Kinek adja az Ő akaratának engedelmeskedő életet? Aki Tőle kéri. Eddig NEM-et mondtam, ellenkeztem. Megvallom, megbánom, s már az Atya karjaiban vagyok!
Jézus mindent megtesz ezekért a főpapokért is, bárcsak egyikük is megtérne! Bárcsak többen is felismernék az ő meglátogatásuk napját! Jézus nem fárad bele, nem adja fel. Testvér! Ilyen a te Mestered! Sokat bosszantottad, ellenkeztél Vele? Ma meg ne keményítsd szívedet, ne ellenkezz, ne ellenállj! Jövőnk ettől függ: befogadjuk-e Jézust, vagy elutasítjuk magunktól?
A főpapok ellene állnak a Fiúnak. A büszkeség, a dac emberei. Bennünk ugye nincs ilyen? Vagy mégis?! Vesztét keresik, de ezzel saját sírjukat ássák. Ugyanúgy mennek tovább, ugyanazzal a dühvel, mint Jézus meghallgatása előtt. Ki a hibás? Jézus Krisztus nem jól hirdette az Igét? Mindig más, a másik a hibás? Csak mi vagyunk a hibátlanok? Ne ilyen igehallgatók legyünk! (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
***********
Imádság:
Csodállak téged, Jézus, Aki nem fáradsz bele a hívogatásba. Köszönöm, hogy Nálad van visszafogadás, s Veled van újrakezdés is! Ajándékozd meg a mi népünket is Hozzád térő fiakkal, leányokkal! Köszönöm, hogy engem is mindennel megajándékoztál, s a Te tulajdonod lehetek. Ámen.
***********
A nap gondolata:
Jézus Krisztus minden gyűlölet, ellenállás ellenére mégis a jövő Egyházának szegletköve. Ám aki nem erre a sarokkőre épül, annak élete semmivé lesz.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeMartina és Gerda, valamint Jácinta napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
Napi igék

Ő [az ÚR] vigyázott ránk végig az úton, amelyet megtettünk... (Józs 24,17b)

És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,20b)

Olvasmányok

2Kor 3,(9-11)12-181Móz 15,1-21

 

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Nagymamám, ahányszor csak beszállt az autónkba, elmondott egy rövid imádságot. Azt kérte Istentől, hogy vigyázzon ránk, őrizzen meg bennünket az úton. Tette ezt akkor is, ha mindössze néhány percnyi autózásról volt szó. Gyerekként ezt a magatartást túl félősnek, óvatosnak tartottam, hiszen nekem eszembe se jutott, hogy bármi bajunk történhetne. Azóta tudom, hogy bármennyire is figyelmesek vagyunk, bizony gyorsan balesetet szenvedhetünk. Még autóba se kell ülni hozzá.

Józsué vallomása nem pár órás útról szól. Élete végén azért ad hálát, mert Isten évtizedeken keresztül velük volt a vándorlás nehéz óráiban, a megpróbáltatásokban. Nem hagyta elveszni őket, bevezette a népet az ígéret földjére. Búcsúbeszédében arra biztatja az izraeli népet, hogy tegyék továbbra is életüket Isten kezébe, őt kövessék.

Jézus mennybemenetele előtt ígéretet tesz tanítványainak, nekünk, hogy nem hagy el minket, velünk lesz életünk útján. A Jézust követő népnek tett ígéret azonban feladathoz, küldetéshez kötődik. "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet..." (Mt 28,19a) Az ígéretet könnyen számonkérjük, sőt sokszor rosszul értelmezzük. Jézus nem azt ígéri, hogy nem jönnek nehézségek, küzdelmek, fájdalmak, hanem azt, hogy sohasem hagy bennünket magunkra. Mindvégig velünk marad.

*

Urunk, köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül az úton. Nem hagyod magára népedet, a gyülekezetet. Személyes életünkben és közösségi életünkben is számtalanszor megtapasztaltuk gondviselésedet. Kérünk, hogy hátranézve tudjunk hálát adni a megtett útért. Add, hogy előrenézve meglássuk feladatunkat, és ígéreted erősítsen meg minket, amikor a jövő miatt aggodalmaskodunk. Ámen.

Szerző: Heinemann Ildikó

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Mt 5,1-12a)Évközi 4. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Bevezető

Hitünk szempontjából nagyon fontos, hogy mindig halljuk, figyeljük Isten szavát. Fontos, hogy ismerjük az ószövetségben adott kinyilatkoztatást és az Úr Jézus által közölt tanítást. Ma, az évközi 4. vasárnapon is azért jöttünk Isten oltára elé, hogy hallhassuk Isten szavát, és válaszoljunk rá hittel, reménnyel és szeretettel. Isten szava erőt ad, és ahhoz segít, hogy békében, egyetértésben élhessünk egymással. Az Úr Jézus mindenkit fel tud emelni arra a boldogságra, amely az ő sajátja, de ehhez figyelni kell szavára, és tanítása szerint kell élni. Ennek tudatában mondjuk: Gyónom...

Hívek könyörgése

Testvéreim! Imádkozzunk mennyei Atyánkhoz, hogy a nyolc boldogságról szóló tanítást megértsük és meg is valósítsuk!

1. Urunk! Segítsd Egyházadat, hogy mindenhol eredményesen hirdesse a hegyi beszéd tanítását.

2. Bátorítsd híveidet, hogy mindenkor a hegyi beszéd szellemében éljenek, cselekedjenek.

3. Urunk! Ajándékozz a világnak olyan férfiakat és nőket, akik az emberi méltóságot nagyra értékelik, és bátran védelmezik.

4. Halottaink életét tedd teljessé a veled való közösségben.

Mennyei Atyánk! Szent Fiad által örökérvényű igazságok fényével világítod meg életünk útját. Mindezért tied legyen a hála és a dicsőség, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3651084-1092

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

II. Krisztus műve a liturgiában

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS ...

1084 Krisztus, "aki az Atya jobbján ül" és a Szentlelket kiárasztja testére, ami az Egyház, a kegyelmének közlésére alapított szentségek által már tevékenykedik. A szentségek érzékelhető, a mi emberi nemünk számára hozzáférhető jelek (szavak és cselekmények). Hatékonyan valósítják meg a kegyelmet, amelyet jeleznek Krisztus cselekménye miatt és a Szentlélek ereje által.

1085 Az Egyház liturgiájában Krisztus mindenekelőtt a maga húsvét-misztériumát jelzi és valósítja meg. Földi életében Jézus tanításával és cselekedeteivel elővételezte húsvéti misztériumát. Amikor eljött az Ő órája, [3] átélte a történelemnek azt az egyedülálló eseményét, ami nem múlik el: Jézus meghal, eltemetik, föltámad a holtak közül és az Atya jobbjára ül "egyszer" (Róm 6,10; Zsid 7,27; 9,12). Az esemény, mely a mi történelmünkben történik, valóságos, de teljesen egyedülálló: minden más történelmi esemény egyszer megtörténik, azután elmúlik, és az elmúlt idő elemészti. Ezzel szemben Krisztus húsvéti misztériuma nem maradhat csupán a múltban amiatt, hogy Ő halálával lerombolta a halált, és mindaz, amit Ő minden emberért tett és elszenvedett, részesedik az isteni örökkévalóságban, s így fölülmúlja az időt és jelenvalóvá lesz. A kereszt és a föltámadás eseménye maradandó, és mindeneket az életre vonz.

... AZ APOSTOLOK EGYHÁZA ÓTA ...

1086 "Amint tehát Krisztust az Atya küldte, úgy küldte Krisztus is a Szentlélekkel eltelt Apostolokat, nemcsak azért, hogy prédikálván az Evangéliumot minden teremtménynek hirdessék, hogy Isten szent Fia halálával és föltámadásával megszabadított minket a sátán hatalmából és a haláltól, s átvitt az Atya országába; hanem azért is, hogy amit hirdettek, az üdvösség művét az áldozat és a szentségek által -- melyek körül az egész liturgikus élet forog -- megvalósítsák." [4]

1087 Amikor a föltámadt Krisztus a Szentlelket az apostoloknak adja, rájuk bízza a maga megszentelő hatalmát: [5] az apostolok Krisztus szentségi jelévé válnak. Ugyanannak a Szentléleknek erejével adják át ezt a megszentelő hatalmat utódaiknak. Ez az "apostoli jogfolytonosság" áthatja az Egyház egész liturgikus életét: szentségi természetű és az egyházi rend szentsége által adják tovább.

... JELEN VAN A FÖLDI LITURGIÁBAN ...

1088 "E nagy mű végrehajtására Krisztus mindig jelen van Egyházában, kiváltképpen a liturgikus cselekményekben. Jelen van a szentmise Áldozatában, mind a papi szolga személyében -- mert »az Áldozatot ugyanaz mutatja be most a papok szolgálata által, aki a kereszten önmagát feláldozta« -- mind, s leginkább, az eucharisztikus színek alatt. Jelen van erejével a szentségekben, úgyhogy amikor valaki keresztel, maga Krisztus keresztel. Jelen van igéjében, mert Ő maga beszél, amikor az Egyházban a Szentírást olvassák. Végül amikor könyörög és zsoltároz az Egyház, Ő van jelen, aki megígérte: »Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük« (Mt 18,20)." [6]

1089 "Valóban, e nagy műben, amely Istent tökéletesen dicsőíti és megszenteli az embereket, Krisztus mindig maga mellé veszi szeretett menyasszonyát, az Egyházat, mely Urának hívja Őt és általa tiszteli az örök Atyát." [7]

... MELY RÉSZESE A MENNYEI LITURGIÁNAK

1090 "A földi liturgiában annak a mennyei liturgiának előízét élvezzük, melyet Jeruzsálemben ünnepelnek, a szent városban, ahová zarándokként tartunk, ahol Krisztus, a szentély és az igazi sátor szolgája ül Isten jobbján; a földi liturgiában az összes mennyei sereggel együtt énekeljük az Úrnak a dicsőség himnuszát; tisztelettel megemlékezvén a szentekről, némi részt és közösséget remélünk velük; várjuk az Üdvözítőt, Urunkat Jézus Krisztust, amíg Ő maga, a mi életünk meg nem jelenik, és vele együtt mi is meg nem jelenünk dicsőségében." [8]

III. A Szentlélek és az Egyház a liturgiában

1091 A Szentlélek a liturgiában Isten népe hitének pedagógusa, "Isten fő műveinek", melyek az Újszövetség szentségei, alkotómestere. A Egyház szívében a vágy, hogy a föltámadt Krisztus életéből éljünk, a Szentlélek műve. Amikor megtalálja bennünk a hít válaszát, amit Ő maga ébresztett, valóságos együttműködés történik. Ezért a liturgia a Szentlélek és az Egyház közös műve lesz.

1092 Krisztus misztériumának e szentségi rendjében a Szentlélek ugyanúgy működik, mint az üdvösség rendjének más korszakaiban: Ő készíti elő az Egyházat, hogy Urával találkozzék; emlékezteti a hívő közösséget Krisztusra, és hirdeti Őt; átváltoztató erejével jelenvalóvá és aktuálissá teszi Krisztus misztériumát; végül mint a közösség Lelke összekapcsolja az Egyházat Krisztus életével és küldetésével.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás 4. MIÉRT FONTOS AZ EGYHÁZ SZÁMÁRAAZ EUCHARISZTIA?

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Már az Apostolok Cselekedeteiből látjuk, hogy az Egyház a kezdetektől fogva úgy jelenik meg a világ­ban, mint eucharisztikus közösség (ApCsel 2,42). A keresztény ember már a keresztségben Krisztus Testének és az újszövetségi Isten népének tagja lesz, de a Krisztushoz és az ő Egyházához való tartozá­sát a szentmise közösségében éli meg.

Az eucharisztikus egyházszemlélet szerint kevés, ha csak azt mondjuk, hogy az Eucharisztia az egyházi élet középpontjában áll. Axiómaként is állíthatjuk: „Az Egyház hozza létre az Eucharisztiát, az Eucharisztia pedig az Egyházat”. Ahol az Eucha­risztiát ünneplik, ott létrejön az Egyház, mint a Krisztusban hívők helyi közössége. Az Egyház pedig az Eucharisztiából fakadó lelki, kegyelmi közösség. XVI. Benedek pápa meglátása szerint „az Eucharisztiával maga az Egyház jön létre”. Jézus azzal valósított meg valami újat tanítványai előtt, hogy egybegyűjtötte és közösséggé formálta őket” (A názáreti Jézus, 2. köt., 109). Az Eucharisztia, az Utolsó Vacsorára való szakramentális emlékezés nemcsak a közösségben megy végbe, hanem Krisztus akaratából közösség alkotó ereje van. Amint a hívők természetfeletti szinten az Eucharisztiával táplálkozva élnek és növekednek, ugyanúgy az Egyház is „állandóan ebből a kenyérből él és általa növekszik” (LG 26).

A II. Vatikáni Zsinaton nemcsak az Egyházról szóló zsinati határozat, hanem a liturgikus konsti­túció is hangsúlyozta az Eucharisztia és az Egyház különleges kapcsolatát. A konstitúció meghatározá­sa szerint a szentségek, főként az Eucharisztia azon túl, hogy az embereket megszentelik, Istennek megadják a tisztelet, valamint a tanítást is szolgál­ják, egyszersmind építik Krisztus testét (SC 59). Az Egyház az Eucharisztia révén jön létre, él és növek­szik folyamatosan. Így az Eucharisztia konstitutív valóság az Egyház számára: „Egyetlen keresztény közösség sem fog kiépülni, hacsak nem teszi meg alapjának és szegletkövének a szent Eucharisztiát” - tanítja a zsinat (PO 6).

Amikor az Egyház megünnepli az Eucharisztiát, mindig önmagát valósítja meg, legmélyebb lénye­gét fejezi ki a mindig jelenlévő, keresztre feszített és megdicsőült Krisztussal való egységét és közössé­gét. A szentmise az Egyház legtökéletesebb megva­lósulása. Az Eucharisztiában minden együtt van, ami az Egyházat Egyházzá teszi: az Egyház feje, Jézus Krisztus, a hierarchikus struktúra és Isten országa eljövetelének várása. „Az Egyház a legkivá­lóbb módon akkor lesz láthatóvá, amikor Isten szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz a közös liturgiában, mindenekelőtt az Eucharisztia ünnep­lésében, az egységes imádságban az egyetlen oltár körül, melynél a közösség élén ott áll a papságától és segédkezőitől körülvett püspök” (SC 41).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével7. nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

HETEDIK NAP

„Ma azokat a lelkeket vezesd Hozzám, akik különösen tisztelik, és hirdetik Irgalmamat. Merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők Irgalmas Szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különös fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket Magam részesítem különös védelmemben.”

„Fogadj el váltságul engem, Jó Uram, ha lehet,
Felajánlom Néked tetteim, s egész életemet.”
 

Mindaz, ki anyagi testtel, emberként élhet,
„földi ruhájában” teljes tisztaságú nem lehet.
Az ember sejtjeiben hordozza őseinek bocsánatkérés nélküli tetteit,
Melyek szokásokban, szavakban, tettekben megmutatkozik…
Irgalmas Istenünk, Te mindenkire gondot fordítasz,
A „tisztábbnak” is munkát, tisztítanivalót adsz!
Merítsd hát Irgalmad tengerébe munkásaidat is,
Kiket a földi nehézség, harc, szenny, olykor fájdalmasan elborít.

 

Legirgalmasabb Jézus, Akinek Szíve maga a Szeretet! Fogadd, és tartsd Irgalmas Szívedben hűséggel küzdő gyermekeid, azokat is, akik bár nem „fényes csillagok”, de minden könnyük ellenére is bátorsággal küzdik át magukat a nehézségeken, hogy Szereteted és Igazságod zászlaját meglengessék! Különösen erősítsd meg drága Jézus a hűséges, csendes, egyszerű lelkeket, akik kitartásukról, szeretetükről tesznek bizonyságot azzal, hogy imáikkal különösen tisztelik és dicsőítik Irgalmadat! Isten Erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva Irgalmasságodban. Ők azok, akik csendben, Jézussal egyesülten, társaikkal összeforrva, vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te Irgalmad öleli át őket.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb Tulajdonságodat - végtelen Irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Szent Fiad a Szívébe zárta őket, mint „élő Evangéliumot”. Kezük telve az Irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az Irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat, Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: A lelkeket, akik kimondhatatlan Irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben, és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet! Ámen.”

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SHÉTFŐ

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
HÉTFŐ
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz. Brev. Maur.
Dicsérő szónkra nem szorulsz,
De minket, jó Atyánk, szeretsz,
És törvényt adtál: ég kegyét
Imánkkal esdjük szüntelen.
 
2. Szándékod rejtett titkait
Dalolja néma éjszaka,
Irgalmad fényes útjait
Tündöklő nappal hirdeti.
 
3. Ámulva nézzük sok csodád
– Elfárad elme, szó akad –,
Hallgatni mégse tud szívünk:
Szerelmed ég benn lángolón.
 
4. Csendüljön szívünk éneke,
Teremtő jó Atyánk, neked!
Te földi bajban enyhülést
S örök jutalmat bőven adsz.
 
5. Szívünket vágya készteti,
De gyönge testünk visszatart:
Az úton, mely hozzád vezet,
Vezérünk légy, ó Jézusunk!
 
6. Atyának s véle egyszülött
Fiának, s Lélek, néked is,
Örökkön élő Istenünk:
Dicsőség, hála, tisztelet! Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 76,3
Az Úrhoz kiáltok, * szavam hozzá száll, s ő meghallgat engem gyötrelmem napján.
 
76. zsoltár • Emlékezés az Úr nagy tetteire
Áldott legyen az Isten, aki megvigasztal minket minden szomorúságunkban. – 2Kor 1,3
 
Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, *  Istenhez száll szavam, és ő meghallgat engem.
 
♦ Szorongatásom napján Istent keresem, † éjszaka szüntelen hozzá emelem kezem, * vigasztalódni nem akar szvem.
 
Ha Istenre gondolok, egyre csak sóhajtok, * ha rá emlékezem, elcsügged bennem a llek.
 
Szememet ébren tartod, * nyugtalan vagyok, szólni sem tudok.
 
A régi napokra gondolok, * emlékezem a régmúlt vekre.
 
Egész éjjel töprengek szívemben, * gondolkodom és ezt fürkészi lelkem:
 
Vajon az Isten örökre elvet, * s nem lesz több hozzánk kegyelmes?
 
Vajon végleg elfogyott irgalma, * nemzedékről nemzedékre megszűnt igéje?
 
Könyörülni az Isten elfeledt, * haragjában megvonja tőlünk irgalmát?
 
S így szólok: „Az az n fájdalmam, * hogy megváltozott a Fölséges jobbja!”
 
Tetteidre, Uram, visszagondolok, * emlékezem csodáidra, melyeket kezdettől műveltél.
 
Megfontolom minden tettedet, * végiggondolom nagyszerű műveid.
 
Szent a te utad, Istenem! * Van-e oly nagy isten, mint a mi Istenünk?
 
Te vagy az Isten, aki csodákat művelsz, * megmutattad hatalmad a népek kzött.
 
Megszabadítottad karoddal népedet, * Jákob s József fiait.
 
Láttak a vizek, Isten, téged, † láttak a vizek s remegtek, * megrendült a tenger mlye.
 
A felhőkből vizek ömöltek, † megdördültek a magas fellegek, * és nyilaid szerterpültek.
 
Dörgésedtől zúgott a förgeteg, † villámaid bevilágították az egsz földet, * megrendült a föld és remegett.
 
Tengernek vetted utadat, † a nagy vizeken át vezetett ösvényed, * s lépteid nyomt senki sem ltta.
 
Néped vezetted mint a nyájat * Mózes és Áron keze ltal.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
1. antifóna Zsolt 76,3
Az Úrhoz kiáltok, * szavam hozzá száll, s ő meghallgat engem gyötrelmem napján.
 
 
2. antifóna Jón 2,8.10c
Mikor elcsüggedt a lelkem, * az Úrra gondoltam, mert az Úrtól várom szabadulásom.
 
Ószövetségi ének (Jón 2,2-10)
[Jónás így imádkozott az Úrhoz a hal gyomrában:]
 
Gyötrelmemben az rhoz fordultam, * és ő meghallgatott engem.
 
Hozzá kiáltottam a halál torkából, * és ő meghallotta hangomat.
 
A mélységbe vetettél, a tenger mélyére, † körülvett engem az radat, * örvényeid és hullámaid összecsaptak flöttem.
 
Így szóltam: † Elvetettél színed elől, Uram, * bárcsak újra megláthatnm szent templomod!
 
Egészen a torkomig hatoltak a vizek, † bekerített engem a mlység, * hínár bortja fejemet.
 
Leszálltam a föld alatti országba, * a régmúlt idők népei kzé,
 
De kimentetted életem a srból, * Uram, én Istenem!
 
Amikor elcsüggedt a lelkem, az rra gondoltam, * és imám eljutott szent templomodba, szned elé.
 
Akik hitvány bálványokat szolgálnak, * elhagyjk az irgalmat.
 
Én azonban hálaéneket zengve áldozom majd néked, † és teljesítem, amit fogadtam, * mert szabadulásom az rtól vrom.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örkké. men.
 
2. antifóna Jón 2,8.10c
Mikor elcsüggedt a lelkem, * az Úrra gondoltam, mert az Úrtól várom szabadulásom.
 
3. antifóna Zsolt 135,26
Dícsérjétek az égnek Istenét, * mert irgalma örökkévaló!
 
135. Zsoltár
Dicsérjétek az Urat, mert jó, * ℞ Mert irgalma örökkévaló!
 
Dicsérjétek az Istenek Istenét, * ℞
 
Dicsérjétek az uraknak Urát, * ℞
 
Ki egymaga tett csodadolgokat, * ℞ Mert irgalma örökkévaló.
 
Ki az egeket bölcsen alkotta, * ℞
 
Ki a vizek fölött megszilárdította a fldet, * ℞
 
Ki nagy világítókat alkotott, * ℞
 
Napot, hogy legyen úr a nappalon, * ℞
 
Holdat, csillagot, hogy uralkodjanak az éjszakán, * ℞
 
Ki Egyiptom elsőszülötteire lesjtott, * ℞ Mert irgalma örökkévaló.
 
Kivezette közülük Izraelt, * ℞
 
Hatalmas kézzel és kinyújtott karral, * ℞
 
Aki kettészelte a Vörös-tengert, * ℞
 
És átvezette közepén Izraelt, * ℞
 
Ki a fáraót s hadát tengerbe vetette, * ℞
 
Ki a pusztában vezérelte npét, * ℞
 
Aki lesújtott nagy királyokat, * ℞ Mert irgalma örökkévaló.
 
És megölt erős királyokat, * ℞
 
Szichont, az amoriták kirlyát, * ℞
 
És Ogot, Básán kirlyát, * ℞
 
Földjüket átadta birtokul, * ℞
 
Örökségül szolgájának, Izraelnek, * ℞
 
Ki megalázottságunkban megemlékezett rlunk, * ℞ Mert irgalma örökkévaló.
 
Ki megszabadított ellenségeinktől minket, * ℞
 
Ki eledelt ad minden testnek, * ℞
 
Dicsérjétek az égnek Istenét, * ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. * ℞
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. men. * ℞
 
3. antifóna Zsolt 135,26
Dícsérjétek az égnek Istenét, * mert irgalma örökkévaló!
 
Olvasmány IV. hét Jud 8, 21b-23
Jusson eszetekbe: kísértést szenvedtek atyáink is, hogy bebizonyíthassák, vajon igazán tisztelik-e Istenünket. Emlékezzetek rá, hogyan ment át a próbatételen atyánk, Ábrahám is, és sok nyomorúság elszenvedése árán lett Isten barátja. Hasonlóképpen Izsák, Jákob és Mózes, meg mindnyájan, akik kedvesek voltak Isten előtt, sok sanyargatás által bizonyultak hűségesnek.
 
Válaszos ének Zsolt 76,14
Szent a te utad, Istenünk! * Ki olyan Isten, mint Te, Urunk? Te vagy az Isten, aki csodákat művelsz, feltártad hatalmad a népeknek. Ki olyan Isten... Dicsőség... Szent a te utad...
 
4. antifóna Ef 2,4
Megmutatta az irgalmas Isten * irántunk való nagy szeretetét; bár bűneink miatt holtak voltunk, de életre keltett Krisztussal minket.
 
Evangéliumi ének (Jn 1,1.3.4.9.10.11.14.16) • Az Ige megtestesülésének himnusza
 
Kezdetben volt az Ige, * az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
 
Őáltala lett minden, * nélküle semmi sem lett, ami lett.
 
Benne let volt, * s az élet volt az emberek vilgossága.
 
Az Ige volt az igazi világossg, † amely megvilágosít minden embert; * ő jött el a világba.
 
A világban volt, és mégsem ismerte fel a világ; * tulajdonába jött, de övéi be nem fogadták.
 
És az Ige testté lett és közöttünk lakott, * kegyelem és igazság tlti be.
 
Az ő teljességéből kaptunk mindnyájan * kegyelemre kegyelmet.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna Ef 2,4
Megmutatta az irgalmas Isten * irántunk való nagy szeretetét; bár bűneink miatt holtak voltunk, de életre keltett Krisztussal minket.
 
Könyörgések IV. hét
Hangos szóval kérjük Krisztus Urunkat, aki meghallgatja és üdvösségre vezeti a benne reménykedőket:
     Téged dicsérünk, Urunk; / tebenned remélünk!
 
Hálát adunk neked, irgalmasságban gazdag Urunk, túláradó szeretetedért,
– amellyel szeretsz bennünket!
Aki mindig együtt munkálkodol a világban az Atyával,
– újíts meg mindeneket a Szentlélek ereje által!
Nyisd meg testvéreink szemét és a mi szemünket is,
– hogy a mai napon is meglássuk, milyen csodálatosak műveid!
Te hívsz bennünket (és a névnapját ünneplő N. testvért/atyát) a mai napon is szolgálatodra,
– tégy mindannyiunkat méltóvá arra,
hogy testvéreinknek közvetítsük kegyelmed bőségét!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés IV. hét
Istenünk, te miránk, emberekre bíztad a földet, hogy őrizzük és gondosan műveljük; te alkottad a Napot, hogy javunkat szolgálja. Add, hogy a mai napon kegyelmed adományából hűségesen munkálkodjunk a te dicsőségedre és embertársaink javára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké
 
Áldás IV. hét
Isten áldásával szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit nyertetek, mint Isten sokféle kegyelmének hűséges közvetítői!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elhunyt XVI. Benedekemeritus pápa

Reggeli ima38 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai megilletődött szívvel értesültek arról, hogy XVI. Benedek emeritus pápa 2022. december 31-én, 9 óra 34 perckor a Mater Ecclesiae Monostorban, a Vatikánban földi útját befejezte, és hazatért a Mennyei Atya Házába.

A Gondviselő Isten iránt érzett, hálatelt szívvel gondolunk személyére. Joseph Ratzinger, majd XVI. Benedek egész élete tanúságtétel volt mindannyiunk számára rendíthetetlen, személyes hitéről; tudása és bölcsessége egész nemzedékeknek mutatott irányt.
Ferenc pápához csatlakozva kérünk minden jószándékú embert, hogy imáiban emlékezzen meg az emeritus pápáról, továbbá buzdítunk minden testvérünket, imádkozzon Szentatyánkért és az egész Egyházért.

XVI. Benedek pápa életrajza

Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született a németországi Marktl am Inn-ben, a Passaui Egyházmegye területén. Édesapja a csendőrség tisztje volt, régi bajor földműves családból származott.
Fiatalságának éveit Traunsteinben töltötte. A II. világháború legutolsó szakaszában a légvédelmi egységekhez hívták be kisegítőnek.
1946-tól 1951-ig filozófiát és teológiát tanult a Müncheni Egyetemen és a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán. 1951. június 29-én szentelték pappá és ezután nem sokkal megkezdte tanári tevékenységét.
1951-ben München-Moosachban volt kisegítő lelkipásztor, majd 1951-52-ben München-Bogenhausenben káplán. 1952-től 1954-ig a Freisingi Szemináriumban volt tanár.
1954-től 1957-ig a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán a dogmatikus és a fundamentális teológia docense, majd ugyanitt 1958-59-ben rendkívüli egyetemi tanár. 1959-től 1963-ig a fundamentális teológia egyetemi tanára Bonnban. 1962 és 1965 között a II Vatikáni Zsinat teológiai szakértőjeként, peritusaként tevékenykedett. 1963 és 1966 között a dogmatika és a dogmatörténet professzora a Münsteri Egyetemen, majd ugyanezeket a tárgyakat tanította 1966-tól 1969-ig a Tübingeni Egyetemen és 1969-től 1977-ig a Regensburgi Egyetemen, ahol 1976-77-ben az egyetem rektorhelyettese volt.
VI. Pál pápa 1977. március 25-én münchen-freisingi érsekké és ugyanezen év június 27-én bíborossá nevezte ki. 1981. november 25-én az azóta szentté avatott II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. Ezzel egyidejűleg a Nemzetközi Teológiai Tanács és a Pápai Biblikus Tanács elnöke is lett.
1986 és 1992 között a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendőit is ellátta.
1998. május 21-én a budapesti Szent István Társulat Stephanus-díjjal tüntette ki.
2002-ben választották meg a bíborosi kollégium dékánjává.
2005. április 19-én a bíborosi konklávé Szent II. János Pál pápa utódjául Joseph Ratzingert választotta meg, aki XVI. Benedek néven kezdte meg szolgálatát. Pápai jelmondata: „Cooperatores veritatis”, azaz „Az igazság munkatársai” (3Jn 1,8). Ő a nyolcadik német pápa és a 265. a római katolikus egyházfők sorában.
Pápai hivatala során megjelent három enciklikája: Deus Caritas est (2005), Spe salvi (2007), Caritas in veritate (2009), közel ötven apostoli konstitúciója, négy apostoli buzdítása és számos egyéb írása, közülük kiemelendő a Názáreti Jézusról szóló trilógia. Teológiai köteteinek, tanulmányainak éppoly terjedelmes a listája, mint különböző egyetemektől kapott elismeréseinek, díszdoktori kitüntetéseinek sora. Nem hivatali tekintélye, hanem személyes tekintélye és világos előadásmódja tette, hogy előadásai zsúfolt előadótermek előtt hangzottak el, könyvei pedig nagy példányszámban érdekelték az embereket. Magyar nyelven közel negyven munkája jelent meg.
2013. február 10-én kelt nyilatkozatában korára és fogyatkozó erejére hivatkozva le kívánt mondani a pápai hivatalról. Szándékát a következő nap jelentette be, és az február 28-án lépett hatályba.


Budapest, 2022. december 31.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."